ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik fk, LMT210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»7 25%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»3 10%
Cirka 30 timmar»4 14%
Minst 35 timmar»7 25%

Genomsnitt: 2.89

- Vi fick för många rekomenderade uppgifter, i början gjorde man alla men efter andra veckan slutade jag göra uppgifterna för att det blev för många. » (Cirka 30 timmar)
- otroligt tung kurs» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»2 7%
75%»6 21%
100%»19 67%

Genomsnitt: 4.53

- vi får inte ut något när det är du som räknar. du skriver, står ivägen, förklarar och pekar samtidigt som vi försöker skriva av det du nyss gjorde. jag fick koncentrera mig på att skriva av tavlan och då förstod jag inte hur du gjorde eftersom du inte lät oss skirva klart.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 46%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 15%
Ja, i hög grad»17 65%
Vet ej/har inte examinerats än»5 19%

Genomsnitt: 3.03


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»14 50%
Ganska stor»8 28%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.6

- vi borde haft två riktiga räkne lektioner i veckan där vi räkna och du gick runt och svarade på våra frågor, inte 30 min då och då...» (Mycket liten)
- Eftersom jag inte deltog i undervisningen så mycket.» (Ganska liten)
- Den kursansvarige verkar inte vilja ta personligt ansvar och läser hela tiden efter manus.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 21%
Ganska stor»15 53%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.82

- Den har varit väldigt viktig i brist på andra områden. Även sammarbetet med andra studenter har gynnat inlärningen.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»11 39%
Mycket bra»15 53%

Genomsnitt: 3.46

- Kurshemsidan är bra med mycket lösningar och gammla tentorn/duggor att träna på » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»3 10%
Ganska dåliga»6 21%
Ganska bra»14 50%
Mycket bra»3 10%
Har ej sökt hjälp»2 7%

Genomsnitt: 2.82

- vi vågade inte ställa frågor till dig eftersom du dumförklarade den som vågade göra det» (Mycket dåliga)
- Tempot på kursen är högt och föreläsaren har nog en stor arbetsbelastning och ett splittrat fokus vilken medför stressade svar på ställda frågor. » (Ganska dåliga)
- Den kursansvarige verkar inte vilja engagera sig och har ofta bråttom till andra ärenden.» (Ganska dåliga)
- Stressad lärare gjorde att man inte alltid ställde behövliga frågor, eftersom man kunde bli "utskälld", frågade hellre kamrater» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»21 75%
Har ej sökt samarbete»3 10%

Genomsnitt: 3.96

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 21%
Hög»16 57%
För hög»6 21%

Genomsnitt: 4

- Med tanke på undermåliga planeringen då tentan lades första "tenta-dagen" så har belastningen blivit hög.» (Hög)
- Projektet tog mycket tid som jag hellre lagt på duggorna» (Hög)
- För högt tempo i ett ämne som kräver mycket arbete och hög förståelse.» (För hög)
- mekaniken tog ALL tid och det var alldeles för mycket uppg från boken.» (För hög)
- För många uppgifter hade varit bättre med färre men rellevanta så man hade hunnit räkna alla delar.» (För hög)
- för många och försvåra rekomenderade uppgifter» (För hög)
- Fanns inte en rimlig chans att hinna räkan alla rekomenderade tal, det var tur att typtentor fanns att taktikplugga på.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»9 32%
Hög»14 50%
För hög»4 14%

Genomsnitt: 3.75

- det var tur att vi hade linjära system och inte någon kurs som käver mycket tid» (Hög)
- mekaniken var tung. Det enda man i princip hann göra var att plugga på alla duggor och inlämningsuppgifter och så klart övn.tentor, boken hann man knappt ens titta i. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 14%
Godkänt»14 50%
Gott»8 28%
Mycket gott»1 3%

Genomsnitt: 3.14

- lärde mig inte det jag borde ha gjort, vi tenta pluggade de 3 sista vekorna så att vi fick goda chanser att klara kursen» (Mycket dåligt)
- Det kastas upp exempel efter exempel på tavlan, man hinner aldrig fundera över vad som är gjort på uppgiften. Det man hinner är att skriva av lösningen. Det slutar bara med att man har ett block fyllt med lösningar till uppgifter man inte förstår.» (Dåligt)
- Jag kan tycka att det nästan är en ren mattekurs, jag skulle vilja att kursens rubrik, Mekanik/dynamik togs mer i beaktande och ger en bättre förståelse på hur dessa kroppar rör sig i verkligheten.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- bonuspoäng via duggor»
- Att man räknar uppgifter på tavlan.»
- ingenting du måste omstrukurera dinna föruläsnings medoder»
- Duggorna. Bra med rejäl utdelningn på duggorna. Det motiverar studenterna till att gå och skriva bra på dem.»
- Föreläsningarna är mycket bra, ordning och reda och det känns att varje föreläsning ger något.»
- fem 10 poängs frågor på tentorna är bra»
- duggorna och att räknestuga»
- Övningstillfällen»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Pedagogiken i undervisningen. Ha färre övningar på föreläsningarna och se till att de övningar som används blir grundligare analyserade.»
- Lägre tempo,mindre upptagen föreläsare,mer övningstid.»
- mängden rekomenderade uppgifter»
- det funkar inte riktigt med 5 föreläsningar i veckan och inga övningar. För mycket uppgifter man skulle göra i boken, första veckans uppgifter tog ca 3 veckor och sedan var man efter. Välj ut de viktigaste uppgifterna, kanske ca 10 i veckan, mer funkar inte eftersom det kommer nya föreläsningar varenda dag.»
- mer övningar!»
- Att man räknar några färreuppgifter och tar det lite lungnare. »
- Formell samlingen !! Den är för komplicerad och dåligt strukturerad. Den ska väl vara lätt att kunna använda. »
- Bättre planering gällande tenta-tillfälle. Veckovis inplanerade övningstillfällen. Utlärningen bör vara mindre läsande innantill.»
- inför minst två räknelektioner i veckan, det skulle verkligen behövas»
- det borde bli lättare att hänga med på föreläsningarna. som det var nu så stod han riktad mot tavlan och pratade samtidigt som han skrev. och ofta så skymde han det han skrev. ett tips vore skriv först och prata när alla skrivit klart. på så sätt lär man sig det mycket bättre.»
- ta bort projektarbetet, det räcker med två duggor.»
- Kör gärna lite enklare exempel när vi kommer in på ett nytt område.»
- Mindre stressad lärare»

16. Övriga kommentarer

- Jag tyckte att tentan var för lätt. Man fick inte riktigt visa vad man kunde. »


Kursutvärderingssystem från