ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Algebra, LMA212

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-09
Antal svar: 62
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»17 27%
Cirka 20 timmar»16 25%
Cirka 25 timmar»15 24%
Cirka 30 timmar»7 11%
Minst 35 timmar»7 11%

Genomsnitt: 2.53

- På tok för lite» (Högst 15 timmar)
- Jag har bytt program och kom in på denna kurs fyra veckor efter kursstart.» (Högst 15 timmar)
- Större delen föreläsningar» (Cirka 20 timmar)
- Alla föreläsningar plus två helgers studerande.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»1 1%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»16 25%
100%»43 69%

Genomsnitt: 4.61

- Har inte avvecklat mig från Johanneberg ännu» (0%)
- 75%+ iallafall» (75%)
- Kunde inte vara med 100% p.g.a. sjukdom» (75%)
- lite mindre» (100%)
- Flyttade från johanneberg till lindholmen, så jag hoppade in i kurserna, så jag missade några lektioner i början, men annars har jag varit på nästan alla, inte 100% men nära därpå» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»33 53%

Genomsnitt: 3.17

- Inget kurspm går att finna på kurshemsidan för i år eller förra året, detta är uselt. http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/lma212/0809/» (Jag har inte sett/läst målen)
- Lättare svenska» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

56 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»53 94%
Nej, målen är för högt ställda»3 5%

Genomsnitt: 2.05

- Då jag ej haft möjlighet att läsa dem kan inte ge någon bedömning i frågan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det går bara lite för fort, till skillnad från det man är van vid.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vi fick bara 6 poäng, mrn design fick 7,5 varför kommer detta sig? vet att vi gjorde olika tentor, men duggorna var samma och vi fick olika poäng ändå?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 21%
Ja, i hög grad»24 40%
Vet ej/har inte examinerats än»23 38%

Genomsnitt: 3.16

- Har haft 2 duggor men en tenta kvar» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har bara haft duggor än så länge och ja, de testade i hög grad.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»25 40%
Mycket stor»31 50%

Genomsnitt: 3.38

- Har ej varit på någon föreläsning så kan ej bedömma» (Mycket liten)
- Tack vare en bra lärare!» (Mycket stor)
- Underbar lärare, tack Håkan» (Mycket stor)
- måste beundra håkans matte kunskap, han är en strålande lärare man kan ha.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»7 11%
Ganska stor»39 62%
Mycket stor»13 20%

Genomsnitt: 3

- Har använt två stycken andra böcker än rekommenderat och jag hoppas det skall räcka i slutet.» (Mycket liten)
- ibland svårt att hitta det man söker efter. Samlad formelsamling någonstans i boken hade varit ENORMT bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»5 8%
Ganska dåligt»8 12%
Ganska bra»42 67%
Mycket bra»7 11%

Genomsnitt: 2.82

- Har fått ett utdelat mtrl, men inget går att finna på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)
- Kunde varit något utdelat material att hämta från sidan» (Mycket dåligt)
- Kurs hemsidan kunde användas mer, för utdelat matreal, meddelanden» (Mycket dåligt)
- Utdelat material var jättebra och administrationen har fungerat bra på så vis, men dock finns ingen hemsida som jag har kunnat hitta vilket jag finner dåligt. Är ibland lättare att kolla på hemsidan vilka uppgifter som ska göras denna vecka istället för att leta reda på lappen som man har nånstans i högen...» (Ganska dåligt)
- inget var upplagt på kurshemsidan, iallafall så jag kunde se» (Ganska dåligt)
- Webbsidan gav ingen hjälp» (Ganska dåligt)
- Krävdes dock att man var med på föreläsningarna för att få en del material. Gick inte att hitta på webbsidan.» (Ganska bra)
- Har inte varit ute på hemsidan, har itne fått så mycket utdelat material, frånsett kurspm» (Ganska bra)
- ingen hemsida att tala om... allt annat ok!» (Ganska bra)
- Men den fina hemsidan han har får han gärna uppdatera» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»5 8%
Ganska bra»19 31%
Mycket bra»19 31%
Har ej sökt hjälp»16 26%

Genomsnitt: 3.68

- Matte stunderna som man har varje vecka har inte läraren varit närvarande, och om läraren inte är där är det ingen ide att sitta och jobba där. Plus att man inte har någon chans till att få hjälp med det man har svårt för. Eftersom gruppen är så stor hinner man inte riktigt att fråga om hjälp på föreläsningarna. » (Ganska dåliga)
- Hade vart bra med fler övningar. Martin(?) som vart min lärare har vart väldigt bra.» (Ganska bra)
- Fanns bara en gång i veckan dessutom» (Har ej sökt hjälp)
- om jag ville fråga något så frågade jag alltid en kamrat» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»32 51%
Har ej sökt samarbete»11 17%

Genomsnitt: 3.85

- Vi har mest kört vårt eget race men det har ju fungerat bra.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 29%
Hög»38 62%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.78

- har man två tuffa kurser som går parallellt kan det vara tuff och focusera sig på bägge två hundra procent.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»18 29%
Hög»37 59%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.82

- Kanske är så här mycket att göra när man är student ,-).» (Hög)
- Två kurser plus mycket idellt arbete har kostat tid att plugga.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»19 30%
Gott»30 48%
Mycket gott»10 16%

Genomsnitt: 3.75

- Jag tycker att det skulle vart hårdare styrning från början. Tryck på att det är viktigt med ett syfte eller frågeställningar. Vårt arbete blev orimligt brett och alla skrev en del efter eget intresse» (Dåligt)
- Lärare = Mycket gott Min insats = sådär» (Gott)
- En mycket bra och insatt lärare» (Gott)
- tack vare Håkan.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- det mesta»
- Lite tydligare system med duggor osv. Hur poängen fungerar mm.»
- systemet med duggor + tenta får en att läsa under hela läsperoioden istället för bara mot slutet.»
- Läraren»
- Allt»
- Lärare :D Jag tycker allting har fungerat bra faktiskt»
- Läraren, »
- Övningar»
- biblioteksinformationen»
-
- Läraren.(Håkan Blomqvist)»
- precis som det är. »
- Övningstillfällen»
- föreläsningarna. Bra förklaringar, dock mkt per lektion nu i slutet.»
- Övningstillfällena där man får hjälp av utbildad personal. Det mycket strukturerade arbetssättet som skapas tack vare Håkan Blomqvist.»
- Kurslitteraturen»
- Håkans matte literatur»
- Väldigt bra föreläsningar»
- duggor med poäng som går vidare till tentan»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- dela ut samlade formelsamlingar så man slipper leta så mycket i boken»
- Kanske att en del material (tex gamla tentor) ska finnas att tillgå på webben»
- Mer konsultationstider»
- inget särskilt»
- Möjligtvis fler tillfällen till övningar, där man kan ställa frågor»
- Se till att kurshemsidan fungerar!»
- Att man har fler hjälpstunder där elever kan fråga läraren om hjälp.»
- Fler övningar»
- Styrningen av handledarna då ämnet bestämms. Det vore även bra om biblioteksintron ligger tidigare.»
- Att använda kurshemsidan mer och lägga upp t.ex. de gamla duggorna/tentorna man får ut. Även en kursplanering»
- Mer tid för konsultation med läraren. »
- Fler övningsuppgifter.»
- dubbel föreläsningarna»
- allt funkar perfekt tycker jag.»
- ingenting»
- Mer tillfällen att få räkna och kunna ställa frågor.»
- SI-ansvariga bör testas med hänvisning till hur bra de kan hjälpa andra studenter och "undervisa" i den grad som de är ämnade att göra. De som var SI-ansvariga för Mekatronik-1 var inte att rekommendera. Personligen var jag också på designs SI-tider som var avsevärt mycket bättre.»
- Kurshemsidan!»
- Om möjligt skulle tempot ändras. Dessutom skulle man vilja ha mer tydligt vad man bör kunna och vad man bör läras sig mer specifikt.»

16. Övriga kommentarer

- Förstod aldrig varför han har tagit närvaro på alla föreläsningar.»
- Bra lärare!»
- Det bästa med den här kursen var läraren, Håkan Blomkvist. Det är tack vare honom som vi har lärt oss så mycket som vi har.»
- En bra kurs med ett bra upplägg.»
- Har man lärare som Håkan Blomqvist behöver man inte oroa sig för ngt. Han är den bästa matte läraren jag har haft på länge. Har stor respekt för honom.»


Kursutvärderingssystem från