ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Vektorfält och klassisk fysik, FFM232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-23
Antal svar: 51
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

51 svarande

1 (inte alls)»2 3%
16 31%
22 43%
11 21%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 2.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade hört att kursen skulle vara lätt och dålig. Det var den, men jag hade aldrig förstått riktigt hur dålig så det blev ändå en total besvikelse. Men det kanske bara är jag som har någon konstig idé på att man faktiskt ska lära sig något under en kurs... (Resultaten för hur stort bidraget från en linjekälla samt det där med kroklinjiga koordinater ser inte jag som tillräckligt för ens ett högskolepoäng - i alla fall inte när man jämför med tidigare kurser samt komplexen.) Av någon anledning föreställde jag mig även att kursen skulle beröra tensorer, vilket den aldrig gjorde :(» (1 (inte alls))
- Flervariabelanalys är en egen kurs. Det vore mycket bättre om kursen fokuserade på klassisk fysik och vektorfält.» (2)
- Den klassiska fysik delen upplevde jag som lite flummig och inte så välmotiverad. Hade hellre sett att kursen gått igenom fler matematiska sätt att» (2)
- för mycket repition av flervariabeln» (2)
- Kursen är lite tunn på innehåll och har inte tillräckligt mycket nytt.» (2)
- Trodde det skulle vara mer ren fysik, mindre tillämpad matematik» (2)
- Hade inga förväntningar» (3)
- Trodde att kursen skulle innehålla mer nya saker.» (3)
- Hade inga större förväntningar innan» (3)
- Mycket av innehållet var känt sedan tidigare, men repetition kanske inte skadar.» (3)
- Hade inga speciella förväntningar» (3)
- Det var relativt intressant innehåll i kursen om än något ... hmm, oförklarat. Axiomatiken var stark.» (4)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

51 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
14 29%
6 12%
19 40%
5 (mycket relevant)»8 17%
Vet ej»4

Genomsnitt: 3.44

- Är väl rätt bra egentligen, men mestadels repetition» (2)
- Jag tycker att man lika gärna skulle kunna ha en två veckor längre flervarieabel analys.» (2)
- Vektorfält är ju relevanta inom fysiken, men kursen som den för närvarande är skulle Bernhard kunna klämma in flervariabeln om han fick ett par timmar till på sig. Härledningen av Maxwells ekvationer och liknande har visst kuriosaintresse i en sådan här kurs - de är betydligt mer passande i kurser som berör sådan fysik på en fundamental nivå och som faktiskt bibringar förståelse för berörd fysik. Så kursen som den är nu känns ganska irrelevant, men kursen som den kunde vara skulle kunna vara guld värt.» (2)
- Flera moment har redan behandlats i flervariabelanalysen, och de övriga kommer nog tas upp i efterföljande elfält och elnät kurser.» (2)
- Det känns som man skuklle kunna klämma in kursen innehåll i en annan kurs. » (2)
- det mesta av terorin har man med sig från flervariabelen» (2)
- Känns mycket troligt» (4)
- Mycket bra redskap inför Elfält. Absolut värt att ha en kurs som cementerar kunskapen kring fält och vektorer.» (4)
- Bra räkneövningar och prova på lite fysikaliska exempel.» (5 (mycket relevant))
- Definitivt ämnet, men kanske inte kursen i sig.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 4%
16 32%
25 50%
5 (Mycket bra avvägt)»7 14%

Genomsnitt: 3.74 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi gick igenom vågekvationer och hydrodynamik, fanns ej med på tentan vilket inte var fel. Det jag vill poängtera är att det borde ha funnits uppgifter på planeringen med liknande problem. » (2)
- Kursens innehåll var tämligen löst definierat och otydlidgt, tentan innehöll flera tydliga problem som var specifika» (2)
- För mycket reell analys, fick leta en del i Beta.» (3)
- Tilräckligt bra» (3)
- Mycket som gicks igenom på föreläsningarna kändes till stor del som en allmän orientering. Ex härledning av Maxwells ekvationer och Diffusionsekvationen. Hade varit bra om man från början tryckt på, eller på annat sätt åskådliggjort vad som det var meningen att man egentligen skulle kunna vid kursens slut.» (4)
- Tentan var välkomponerad, om än då att den innehöll väldigt mycket rotation. Den s.k. "KTH-frågan", dvs. fråga nr. 2 var lite väl lätt... Det skulle också vara roligt att få tillbaks Klas-uppgifterna. På det hela taget tycker jag att det inte är på den här punkten som kritiken ska läggas utan det här föreläsaren och kursinnehållet som ska få sig ett par punkter.» (4)
- Tentan berörde egentligen alla delar som vi tagit upp. Bra» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

51 svarande

<25%»3 5%
25-50%»7 13%
50-75%»9 17%
>75%»32 62%

Genomsnitt: 3.37

- Jag ansåg att jag inte lärde mig något på föreläsningarna utan fokuserade på att studera själv» (<25%)
- Gick de första två veckorna skrämdes därefter av föreläsarens brist på pedagogik.» (<25%)
- Jag gick ofta dit med förhoppningen om att det faktiskt skulle hända något viktigt just idag. Men nej, istället sitter man och irriterar sig på bristen av kursinnehåll och den usla presentationen av det innehåll som faktiskt finns. Till slut blev det mer att man gick dit för att man helt enkelt går till föreläsningar när man kan.» (>75%)
- Tyvärr slöseri med tid, då det varit bättre att räkna själv under dessa tider.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»9 18%
22 44%
11 22%
7 14%
5 (mycket bra)»1 2%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt röriga, ingen struktur skrevs fel många ggn.» (?)
- Det gicks igenom, för mkt härledning som vi inte har tillräckligt med kunskap för att förstå. Medan det räknades för lite typ tal. » (1 (inte alls bra))
- Verkade inte kunna vad han snackade om. Skrev bara av sina anteckningar. Mycket förvirrande tavelteknik» (1 (inte alls bra))
- ningar och genomgångar och flyger förbi de bitar som faktiskt innebär något fysikaliskt istället för trigonometriska identiteter. Vi har fått strikta definitioner och bevis av Bernhard, då ska man inte ersätta dem med fulbevis som knappt stämmer utan snarare säga "gå tillbaks och titta i PB". Sammanfattningsvis: titta i papper, tala mot tavlan och vimsa bort sig själv i lösningar man kopierar rakt av är dåligt.» (1 (inte alls bra))
- Ostrukturerade och fokus har lagts på fel saker. De sista två veckorna förbättrades föreläsningarna och blev lite mer konkreta.» (1 (inte alls bra))
- förvirrande» (1 (inte alls bra))
- Alright... Killen försöker verkligen men han är en pedagogisk och framför allt retorisk mindre bra. Han skriver av sina färdiga lösningar men lyckas ändå göra tonvis med fel - t.ex. att byta variabelnamn från stora phi till theta till lilla phi på bara två likhetstecken. Han utsrålar osäkerhet och beräkningarna går ju också, trots väl förberedda anteckningar, inte speciellt bra. Han skriver kladdigt och uttrycker sig inte ens halvstringent (ā la Måns). Han fokuserar ofta på fel saker i beräkningar och genomgångar och flyger förbi de bitar som faktiskt innebär något fysikaliskt istället för trigonometriska identiteter. Vi har fått strikta definitioner och bevis av Bernhard, då ska man inte ersätta dem med fulbevis som knappt stämmer utan snarare säga "gå tillbaks och titta i PB". Sammanfattningsvis: titta i papper, tala mot tavlan och vimsa bort sig själv i lösningar man kopierar rakt av är dåligt.» (1 (inte alls bra)) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Strukturen kunde varit bättre.» (2)
- ganska ostrukturerade» (2)
- Kändes lite oplanerade och ostrukturerade. Men de skulle kunnat vara mycket givande om allting klaffat.» (2)
- Det ger inte så mycket att lyssna på en föreläsare om denne inte kan svara på frågor vars svar inte står i föreläsningsanteckningarna. » (2)
- Det var intressant, men hade inte med kurseninnehållet att göra, blev ofta tangenter.» (2)
- Väldigt ostrukturerat till en början, blev dock bättre efter ungefär halva perioden» (2)
- De få jag deltog på» (2)
- För ostrukterade.» (2)
- Kändes lite ostrukturerade» (2)
- Han verkade inte alltid så påläst. Hade problem med att besvara vissa frågor osv.» (3)
- Det gick lite för fort fram. Man hann inte skriva av och förstå samtidigt.» (3)
- Lite taskig organisation, mer ordning, systematik och tydligare introduktioner av de fysikernas förkortningar av den stringenta mattematiken. (ex skjedjeregeln vid partiell derivering dr/d(tao))» (3)
- Föreläsningarna skulle gynnas av tydligare struktur hos föreläsaren.» (3)
- Vill ha bättre strukturering.» (3)
- Rätt innehåll men lite rörigt framställt» (3)
- Tycker att föreläsaren fått oförskämt dålig kritik.» (4)
- Föreläsaren gav inte så självsäkert intryck även om han säkert kunde mycket.» (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

51 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
4 11%
13 36%
13 36%
5 (mycket bra)»5 13%
Deltog ej»15

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De som höll i räknestugorna hade väldigt dålig koll på vad kursen handlade om.» (1 (inte alls bra))
- Jag bytte räkneövningsledare eftersom jag inte tyckte att den första jag hade var alls bra. Dessutom var det ungefär lika mga i båda så det kändes ok.» (2)
- mindre exempel och mer frågestund!» (2)
- Räkneövningsledarna behöver förbättra sin pedagogik och ge mer tydliga problemlösningstips istället för enbart räkning.» (2)
- Bra att man får räkna mycket själv.» (3)
- Bättre struktur och tydlighet hade varit önskvärt på vissa demonstrationer.» (3)
- Rö-ledarna var mer stringenta och noggranna i sina beräkningar i föreläsaren, men personligen gav inte räknestugorna någonting i den här kursen.» (3) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Bra att övningsledaren gick igenom bara ett exempel så att man fick tid för egen räkning och individuell handledning.» (4)
- bra möjligheter till individuell handledning.» (4)
- Mycket bra att man fick räkna så mycket själv, så man hade bra med tid att fråga läraren.» (4)
- Gott om tillfälle att fråga om hjälp.» (4)
- Bra med räkning och exempel» (5 (mycket bra))

7. Vad tyckte du om laborationerna?

50 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
6 18%
13 39%
7 21%
5 (mycket bra)»6 18%
Deltog ej»17

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Arbetet som krävs speglar inte mängden bonuspoänng på tentan. kOtydliga instruktioner om vad som efterfrågas och ibland ojämn poängsättning.» (2)
- Allt man skulle göra stod i uppgiftspappret, så man lärde sig inget.» (2)
- Det var väldigt dåligt forumerlad på hur rapporten skulle skrivas. Sjlälva laborationen var väldigt enkel.» (2)
- okej» (3)
- Kanske något enkla uppgifter.» (3)
- ojämn arbetsfördelning för lika mycket bonus-poäng» (3)
- Gjorde första uppgiften. Tyckte att den tog lite väl lång tid för att våga mig på den andra uppgiften. Dock väldigt lärorikt.» (4)
- Var lite kaka på kaka i beskrivningen, dvs man fick reda på hur man skulle göra. Andra var något diffus, vad är stationär värme eller vad det stog?» (4)
- Lite lätta, eller åtminstone övertydliga instruktioner. » (4)
- Jag gjorde bara den första bonusuppgiften och tyckte att det var bra, om än då att man kanske inte behöver berätta om precis alla kommandon som man behöver använda. Men jag antar att vikten låg på tolkningen av det hela, vilket faktiskt gjorde det till en ganska givande uppgift.» (4)
- Bra exempel, nyttigt för förståelsen, ganska enkelt.» (5 (mycket bra))
- Den absolut bästa biten med kursen var laborationerna. Att handgripligen få ge sig på ett problem och lösa dem med tekniker som vi lär oss på föreläsningarna.» (5 (mycket bra))
- Specielt den andra gav mycket för förståelsen av Laplace och Poissonekvationerna.» (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»11 21%
16 31%
12 23%
8 15%
5 (Mycket stor)»4 7%

Genomsnitt: 2.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Faktiskt rent otroligt liten. Jag har inte sagt det om någon annan kurs tidigare, men här stämmer det. Till att börja med fanns det inte speciellt mycket att lära in om man som jag faktiskt lärde in flervariabeln och inte bara tentapkuggade den. För det andra så innehåller formelbladet eller BETA alla de ekvationer och resultat man skulle kunna tänkas behöva. Det enda jag faktiskt kan säga att jag lärt mig under föreläsningarna är bidraget från olika typer av källor.» (1 (Mycket liten))
- Det jag inte redan kunnat har jag lärt mig själv genom att räkna.» (1 (Mycket liten))
- Negativ inlärning!» (1 (Mycket liten))
- Bättre att räkna» (2)
- En uppgift på tentan handlade om fysik, resten var flervariabel.» (2)
- Hade varit tungt att lära sig allt genom egen läsning. Alltid skönt att bara slå upp anteckningsblocket och hitta det man letar efter.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.01


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

51 svarande

Ja»0 0%
Nej»51 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

1 (För låg)»3 5%
7 13%
35 68%
5 9%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 2.88

- Det känns ju dumt att säga "för låg" här för det är snarare kursinnehållet som är för litet, arbetsbelastningen bestämmer man ju mer eller mindre själv. Men nu var det så att jag räknade en tentauppgift i LV1. Det gick bra. Sedan räknade jag kanske en 3-4 tal i Vector Calculus. Sedan var det LV6, jag räknade en tenta och fick väl en fyra på den. Det tycker jag säger en del om hur lite man faktiskt lärde sig.» (1 (För låg))
- Mer innehåll kunde tas upp om amn hade flera föreläsningar.» (2)
- Som sig bör för 3 poäng.» (3)
- Något låg, men ändå i bra relation till kursens storlek.» (3)
- Exempelkompendiet var alldeless för svårt. mer exempel.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 22%
Mycket bra»33 66%
Har ej sökt samarbete»6 12%

Genomsnitt: 3.9

- Alltid bra att sitta några stycken tillsammans och diskutera/räkna övningsexempel.» (Mycket bra)
- Bortsett från att vi inte har haft några grupparbeten.» (Mycket bra)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»14 27%
Mycket bra»21 41%
Har ej sökt hjälp»12 23%

Genomsnitt: 3.8

- Man vågar inte ställa frågor under föreläsningarna av rädsla för att vi då ska bli ännu mer efter schemat än vi redan är.» (Ganska dåliga)
- Man kan alltid få hjälp om man vill. Men man väntar oftast till en föreläsning eller en räkneövning.» (Ganska bra)
- Både föreläsare och övningsledare gick in för att hjälpa till och förklara problem.» (Mycket bra)
- Räkneövningsledarna är kompetenta» (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

51 svarande

1 (ej prisvärd)»17 41%
7 17%
13 31%
1 2%
5 (mycket prisvärd)»3 7%
Köpte inte boken»10

Genomsnitt: 2.17

- Nästan ingenting av väsentlighet fanns att inhämta från kurslitteraturen som inte redan stod i någon av våra böcker från tidigare kurser.» (1 (ej prisvärd))
- Vector analyisis i princip oanvändbar. De fyra första kapitlena hade vi redan gjort i flervariabel och de resterande tre var så dåliga att man lärde sig mer av att titta ut genom fönstret.» (1 (ej prisvärd))
- kompendiet gav mer än boken..» (1 (ej prisvärd))
- Kompendiet var bra, Vector Calculus är i min mening onödig. Tydliggöra redan före kursstart att den kanske inte behövs.» (1 (ej prisvärd))
- skriv ett kompendium och utvidga PLK. med lätta exempel också. » (1 (ej prisvärd))
- Vektor Calculus var verkligen inte prisvärd. Varför inte uppmuntra folk att köpa Elfältsboken. Det finns ju ett kapitel där som täcker in hela Vector Calculus. PLK däremot är mycket bra.» (1 (ej prisvärd))
- Boken användes väldigt lite för att kosta 400kr. Men häftet var ju klart prisvärt*.» (2)
- Mycket pengar för lite bok, boken dock uppskattad.» (2)
- Köpte man VC på internet istället för Cremona så klarar man i alla fall riktlinjen... Sen var boken en hyfsad sammanfattning, men inte mycket mer. Boken som Föreläsaren rekommendade som bredvidläsning däremot, "Geometrical methods of mathematical physics" är en ganska tung men fruktansvärt innehållsrik läsning. PLK hade en del bra exempel och roliga tentauppgifter med Klas. 64 spänn var ok för den antar jag, men det hade känts ännu bättre om jag använt den lite mer...» (2) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- PLK utmärkt!!! Vector Calculus var lite väl dyr för att få ett bra prisvärdhetsbetyg. Men VC var en trevlig bok att snabbt bläddra igenom för uppdatering av flervariabel.» (3)
- VC var för dyr, men den var väldigt bra.» (3)
- Gula boken alltså. Den hadde lösningar på alla uppgifter. Var gätte bra men kräver förståss lite disiplin.» (5 (mycket prisvärd))
- Köpte inte boken eftersom studenter från tidigare år sagt att den var totalt onödigt och inte alls prisvärd» (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

1 (Mycket liten)»5 9%
10 19%
20 39%
14 27%
5 (Mycket stor)»2 3%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har inte öppnat dem i stort sett» (1 (Mycket liten))
- Formelbladet (kan inte någon lägga alla bilderna i en PDF?) och VBL:s tentor är det enda jag behövt och de har varit bra. Jag har läst lite i böckerna då och då, men de har varit av högst begränsad betydelse.» (1 (Mycket liten))
- Tentorna gav mest.» (2)
- PLK var det enda kursmaterialet jag kollade i. Men uppgifterna i den var svåra (vilket är en stor kontrast till uppgifterna i boken).» (2)
- PLK och egen räkning viktigast» (3)
- tentorna fungerar bäst. PLK är också ok, men facit har verkligen brister. Hade varit fint med åtminstone några hela lösningar eller iaf en kort rad med hur de gick till väga istället för ett intetsägande 5/7pi.» (3)
- ej boken» (3)
- Boken var värdelös men föreläsningsanteckningarna mycket bra. Olle Branders bok "vektoranalys" vore en bättre kursbok tycker jag.» (3)
- Häftet var ganska bra» (3)
- PLK var bra. » (3)
- Frågorna i PLK framörallt» (3)
- Hade man inte haft övningar från kurslitteraturen att räkna så hade man varit körd. :)» (4)
- kompendiet» (4)
- Anteckningarna på internet var otroligt bra!» (5 (Mycket stor))
- Gula boken alltså, (ogillar kompendiet något)» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.96


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

51 svarande

Ja»43 93%
Nej»3 6%
Vet ej»5

Genomsnitt: 1.06

- konkret fakta» (Nej)
- Kursinnehållet har varit för vagt definierat. Hemsidan har dock varit tydlig i vad varje föreläsning kommer att ta upp och vad man förväntas läsa i förväg.» (Nej)
- Lösningar på kompendieuppgifterna» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta har varit bra!»
- De exempeluppgifter vi hade på föreläsningen»
- Räknestugorna.»
- räkneövningarna»
- Planeringen som fanns på kurshemsidan.»
- Den lilla fysik vi fick se.»
- vissa delar av kursinnehåll, typ laplace ekvationerna»
- engagemanget»
- Det utmärkta materialet på hemsidan.»
- Jag har faktiskt inte en aning. Jag hade hellre fått en A4-sida med kursens resultat samt formelbladet och meddelandet "här har du kursen" och sedan läst en vettig kurs istället.»
- Nivån på tentorna»
- Kurshemsidans innehåll»
- Räknestugorna och PLK»
- Gula boken»
- Vet ej»
- Kroklinjiga koordinater, hur man räknar med diff-ekv. som uppkommer från laddningsfält t ex, koordinatbyten, hur man räknar ut flöden och sånt»
- PLK»
- Laborationer, obligatoriska?»
- bonusuppgifterna, föreläsare.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske någon räkneövning till per vecka»
- kan vara bra om ansvarig för kursen vet vad vi studenter borde kunna och inte borde kunna..»
- Mer exempeluppgifter, mindre handledning»
- fler handledare på räkneövningarna»
- Att planeringen följs i stort sett slaviskt. Annars kan det vara klurigt för dem som inte går på föreläsningarna, samt även röra till sig i huvudet på de som går på föreläsningarna.»
- Det vore väldigt bra om våra föreläsare hörde sig för med andra föreläsare om vad vi har gått igenom, så att de kan hänvisa till gamla kurser och fokusera på det nya istället för att älta det gamla.»
- Fler tentamensuppgifter på föreläsningarna och med motiverande av de satser som skrivs upp på föreläsningen»
- kurslitteratur, större delen av kursinnehållet, bonusuppgifter (för lätta).»
- tydligheten på föreläsningarna»
- Bättre kursbok.»
- Föreläsaren får gärna börja göra tydligare antecknignar på tavlan och inte "flumma" ut och skriv snett och otydligt som ibland skedde»
- Föreläsarens upplägg, bonuspoängen från labbarna, räkneövningsledare. Tydligare definiering av vad man förväntas kunna efter kursen och kanske ett mer stimulerande innehåll som motiverar studenterna att lägga mer tid på kursen.»
- mer lösningar till kompendiet»
- Mer struktur i föreläsningarna.»
- Fysikdelen känns ganska meningslös för man lär sig inget, och det är för oexakt för att det ska vara tillfredsställande.»
- ta bort möjligheten till bonuspoäng»
- Fundera vad det är meningen att den här kursen ska ge oss egentligen, för det var mycket svårt att förstå.»
- Föreläsaren strukturerar upp föreläsningarna bättre.Undvika onödig förvirring.»
- Stämma av med tidigare kurser över vad eleverna kan och lärt sig. Lägger ibland fokus på något vi kan och hoppar istället över något nytt. Bättre struktur. Mer planerad användning av tavelutrymme.»
- Kurslitteraturen»
- lite mindre repetition av flervariabeln, mer ny teori. »
- Kursen bör antingen ges mer vettigt innehåll eller så bör man från början säga "det här är en halvdan repetition av flervariabeln som inte borde ge er någonting för ni ska redan kunna det, det är de här typtalen ni ska lära er lösa" och sedan byta bort en massa fasta föreläsningstimmar till tentaräknande och frågestunder. För det är räknandet som gett någonting i kursen, inte föreläsningarna. Det krävs en uppryckning i föreläsarkvalitet. Låt föreläsaren gå en kurs i pedagogik. Han kan bättre också sitt räknande på tavlan utan att ständigt läsa i sina papper. Oavsett vilken föreläsare nästa årskull får, så borde han ha lite verklighetsförankring. Snacka med Bernhard om vad flervariabeln innehåller, utgå från att folk faktiskt lär sig lite av det. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- onom räkna på tavlan utan att ständigt läsa i sina papper. Oavsett vilken föreläsare nästa årskull får, så borde han ha lite verklighetsförankring. Snacka med Bernhard om vad flervariabeln innehåller, utgå från att folk faktiskt lär sig lite av det. Tro inte att det är jättevanligt att gå igenom Schrödingers ekvationer på gymnasiet och så vidare.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

18. Övriga kommentarer

- Kursen har potential att bli en väldigt bra språngbräda till "den riktiga" fysiken, men som det är nu var det egentligen bara en till flervariabelkurs med inslag av differentialkalkyl.»
- Jag önskar tydligare förklaringar när fysikernas förenklade mattematik introduseras vilket jag trodde va huvudsyftet med denna kurs.»
- Som kan utläsas av mina övriga svar tyckte jag att det här var en riktigt dålig kurs som inte gav mig någonting alls. Jag ville bara upprepa det och säga att jag verkligen hoppas att man gör någonting med kursen. Allra helst skulle jag se den inkorporerad i flervariabeln på något bra sätt.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3
Beräknat jämförelseindex: 0.5


Kursutvärderingssystem från