ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-1 Flervariabelanalys E, TMA 043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 49%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»8 18%
Cirka 20 timmar»12 27%
Cirka 25 timmar»13 30%
Cirka 30 timmar»4 9%
Minst 35 timmar»6 13%

Genomsnitt: 2.72

- Exjobbar samtidigt» (Högst 15 timmar)
- haft annat att göra.» (Högst 15 timmar)
- Alla studier i princip uteblev den här perioden...» (Högst 15 timmar)
- Borde ha lagt ner mer tid.» (Högst 15 timmar)
- jag tappade inspirationen» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

43 svarande

0%»0 0%
25%»7 16%
50%»3 6%
75%»14 32%
100%»19 44%

Genomsnitt: 4.04

- Eftersom föreläsningarna är skit...» (25%)
- Jag slutade gå på föreläsningar ungefär lv. 2, dom hjälpte inget.» (25%)
- Matteläraren är den sämsta jag varit med om.» (25%)
- har läst kursen tidigare, men så här i efterhand kan jag tänka att det hade varit bra att gå på föreläsningarna i alla fall» (25%)
- Lite över 75%.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

43 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 6%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 74%

Genomsnitt: 3.55

- Extremt många mål dock» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»35 83%
Nej, målen är för högt ställda»7 16%

Genomsnitt: 2.16

- Om man hade en lärare som kunde förklara» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Kommentera gärna även vad du tycker om det nya tentamensupplägget.

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»11 26%
Ja, i hög grad»22 52%
Vet ej/har inte examinerats än»7 16%

Genomsnitt: 2.8

- 32p max 25p godkänt blir ca: 78% för att få godkänt ?????? » (Nej, inte alls)
- Den är dåligt konstruerad, då man i vissa fall inte kan få poäng trots att man kan vissa moment, då dessa moment är endast för 4-5. Att det krävs att man kan dessa för 4-5 är resonligt men att man inte får credit för dem på g nivå är absurt i min mening, och jag anser att kraven på % rätt på uppgifterna är alldeles för höga, en höjning kan motiveras av det nya uppläget men från 50% till 78% är brutalt, då även fast man kan kursen kan göra slarv fel som kostar mycket poäng alternativt att man kan momentet men tänker fel på uppgiften.....» (Nej, inte alls)
- Jag kunde en del på överbetygdelen men nu blev det ju skitsamma i och med att man fastnade på en störe uppgift på godkänddelen och därmed visar jag inte allt jag kan.» (I viss utsträckning)
- Att ha 27 av 32 poäng för att bli godkänd känns lite väl högt.» (I viss utsträckning)
- Tycker det var en klar försämring i upplägg. Det var en del mål som man skulle kunna för godkänt som kom på överbetygsdelen på tentan. Flödesintegraler?» (I viss utsträckning)
- Men det var svårt att visa några djupare kunskaper eftersom man var tvungen att lägga så mkt tid på den första delen för att inte bli underkänd.» (I viss utsträckning)
- Upplägget verkar bra men det var med viss besvikelse jag upptäckte att en hel del av det som var i slutet av kursen och som stod under godkäntmålen hamnade på överbetygsdelen och därför kunde man inte tillgodoräkna sig den kunskapen om man inte klarat första delen.» (I viss utsträckning)
- Tentan hade en alldeles för hög godkänt poäng. Även om man skulle kunna hela kursen så är det mycket lätt att bli underkänd på grund av mindre fel. Sedan har vi faktumet att om man känner en stor press på sig att klara godkänt så lägger man mindre, om ens någon, energi på att klara överbetygsdelen av tentan. Speciellt när man sitter och skriver tentan, vilket är en mycket utmattande process, så kan pressen leda till att man struntar i överbetygsdelen för att lägga energi på godkänt delen så den blir så perfekt som man kan åstadkomma. Pressen man känner att få godkänt kan också påverka ens prestation och leda till slarvfel som kan göra att man inte klarar tentan. Sammanfattat så var det ett ganska dåligt upplägg på tentan.» (I viss utsträckning)
- Vet inte riktigt vad jag tycker om det här nya tentamenupplägget...både positivt och negativt, visst prövar det om man har uppnått godkänt-målen eller inte. Det som känns negativt är att det är ganska liten marginal att göra slarvfel på innan hela tentan blir kuggad, även om man skulle få alla rätt på sista delen. Och varför inte få räkna med bonuspoängen till högre betyg? Jag känner inte till någon annan kurs på något annat program där detta tillämpas.» (Ja, i hög grad)
- Katastrof, 80% rätt krävdes för godkännt och man fick en bråkdel av poängen man brukar få med tanke på jobbet.» (Ja, i hög grad)
- Tom i för hög grad, relaterat till poänggränserna.» (Ja, i hög grad)
- dåligt, fick ingen tid kvar till del 2 pga av för stor belastning och fokusering på första delen, vilket gav mig ingen chans för högfre betyg än 3» (Ja, i hög grad)
- Tentamen verkar vara väldigt stor och tiden avsatt för uppgifterna verkar svår att hålla då man natagligen behöver tänka på några av uppgifterna.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Varför får man denna fråga Innan tentan? » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Dock verkar det orimligt med 78% rätt för att få en 3. Gillar dock upplägget med att man inte bara skall skriva svar utan att även uträkningarna får vara med, för då kan man även få poäng även om man skulle råkat göra något slarvfel. dock tycker jag att både godkäntdelen och överbetygsdelen borde rättas även om man inte klarat godkäntdelen.. För man kan ha råkat klanta sig men ändå klarat sig bra på den andra delen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»7 16%
Ganska liten»11 26%
Ganska stor»18 42%
Mycket stor»6 14%

Genomsnitt: 2.54

- skulle vilja lägga till alternativet: EXTREMT liten/obefintlig» (Mycket liten)
- Lärt mig i stort sett allt i denna kursen från andra eller direkt från boken, trots att boken behandlar ämnet dåligt» (Mycket liten)
- otyliga föreläsningar, flummiga, föreläsaren gick ofta igenom exempeltal (bra) dock blev det att han missa ett tal hit o dit och det blev bara fel tillslut - mkt vilseledande» (Ganska liten)
- gämfört med tidigare matte kurser så har större del av min inlärning kommit från att läsa Calculus.» (Ganska stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»7 17%
Ganska dåligt»8 19%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»5 12%

Genomsnitt: 2.58

- Läraren är sämst» (Mycket dåligt)
- Mer vettiga exempel mindre härledningar, och om det nu skall vara alla dessa härledningar lär oss metoden först annars är det väldigt svårt att se vart härledningen leder....» (Mycket dåligt)
- för teoretiska, fler exempel vore bra» (Ganska dåligt)
- Vi hade ganska stora svårigheter att förstå poängen med många exempel. Vid avslut av ett exempel kunde Fant gå vidare på nästa ämne utan av riktigt illustrera vad som var syftet med hela exemplet, vilket gjorde det i stort sett överflödigt.» (Ganska dåligt)
- segt i vissa sammanhang» (Ganska dåligt)
- Dock varit jobbigt när oh-bilderna inet funnits ute innan föreläsningarna då man haft svårt att hinna förstå oh-bilderna samtidigt som det gås igenom saker som står på bilderna.» (Ganska bra)
- Föredrar att ha satser och liknande skrivna på tavlan istället för OH, men jag har förtåelse för situationen med axeln eller hur det nu var.» (Ganska bra)
- OH-bilderna kan göra det lite svårt att hänga med, mycket info som presenteras i ett svep, samtidigt som föreläsaren pratar kring dem innan man riktigt hunnit läsa igenom.» (Ganska bra)

8. Hur har övningarna fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»4 10%
Ganska bra»24 61%
Mycket bra»10 25%

Genomsnitt: 3.1

- itne varit där» (?)
- Tja, när man ber om hjälp vill man inte bara ha en massa defenitioner framlagda och en massa ritningar i luften man inte fattar något av, ibland vill man få talet löst men det verkar yterst svårt att få!» (Ganska dåligt)
- Goffeng» (Ganska bra)
- Läraren vet ju hur man löser uppgifter men han kan fan inte lära ut. Tur att det finns smarta studenter som kan hjälpa.» (Ganska bra)
- inte varit där» (Ganska bra)
- Goffeng ska ha en stor eloge för sitt jobb, Fant var också snäll och duktig.» (Ganska bra)

9. Hur har Matlab-momentet fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 7%
Ganska bra»22 53%
Mycket bra»15 36%

Genomsnitt: 3.24

- Ej gjort» (?)
- inte varir där» (?)
- tyvärr behövs krav för att man ska prestera» (Mycket dåligt)
- Det känns aldrig som att man går in för att lära sig någonting utav Matlab. Man tittar bara på fina bilder som datorn skapar av det vi kopierat från labb-pm.» (Ganska dåligt)
- Funkade bra, bra upplägg, det enda i kursen som var bra typ.» (Ganska bra)
- Det är lite lurigt det här med matlab-övningarna...När det inte ställs några krav på prestation kan det lätt bli lite slapp inställning från studenternas sida. Men om man har inlämningsuppgifter så kan det å andra sidan tendera att bli så att man gör uppgifterna bara för att göra dem och sedan glömmer bort alltihop, så det är inte så lätt, vet inte vad jag tycker är bäst.» (Ganska bra)
- Problem att få någonstans att sitta ibland, men övningarna var ovanligt givande.» (Ganska bra)
- Enda bra i kursen.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 9%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»26 60%

Genomsnitt: 3.51

- Kass bok, jag och jag antar de flesta andra fick med en bok med lösningar, men de uppgifter som det finns lösningar till står inte med på veckoplaneringen.» (Ganska liten)
- När man ställer frågor och t.o.m. handledare stönar och uttrycker sig "varför använder ni inte Persson Böiers som alla andra" så undrar man ju om det inte hade varit bättre med den boken istället.» (Ganska stor)
- Jag lärde mig allt från boken» (Mycket stor)
- Utan kursboken hade det varit gonatt på tentan.» (Mycket stor)
- Har dock använt Persson Böiers som jag har sedan tidigare» (Mycket stor)
- adams är en mkt bra bok till denna kurs, hae aldrig klarat kursen utan den» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

42 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»19 45%
Mycket bra»21 50%

Genomsnitt: 3.42

- Vet inte vem som har ansvar för hemsidan men årets gamla tentor kunde inte visas. Bra jobbat!» (Ganska dåligt)
- OH-bilder har lagts ut sent ibland.» (Ganska bra)
- OH-bilderna kunde lagts ut i bättre tid, så att man kunde kika på dem innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Det gick inte att komma åt vissa filer som jag behövde via hemsidan.» (Ganska bra)
- OH-bilderna låg inte alltid ute på nätet i tid.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»19 44%
Mycket bra»17 39%
Har ej sökt hjälp»4 9%

Genomsnitt: 3.48

- I början var jag i samma klassrum som C H Fant, jag förstod inte riktigt när han försökte förklara på övningen. Senare bytte jag till gofäng (hette han så?) och det blev bättre.» (Ganska dåliga)
- Föreläsningar var Mycket bra Övningar mycket dåligt.» (Ganska dåliga)
- På övningarna» (Ganska bra)
- ...alltid svårt med en måndagstenta, söndagen blir lidande.» (Ganska bra)
- Det kan man inte klaga på, man kan alltid maila honom eller besöka honom på matematiska vetenskaper antar jag.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»12 27%
Mycket bra»24 55%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.65

- studerane mest på egenhand, dels för jag fokuserar bättre då, men när man fastnade på något tal blev det betydligt lättare att fråga någon kompis än föreläsaren» (Ganska dåligt)
- Det har oftast varit mina kompisar som lärt mig och hjälpt mig.» (Mycket bra)
- Tur att de finns.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 32%
Hög»20 46%
För hög»9 20%

Genomsnitt: 3.88

- Förutom att duggorna kan förstöra ens rytm lite eftersom att man behöver fokusera extra på tidigare matrial så var det en ganska jämn svårighetsgrad.» (Lagom)
- Det är trots allt lite klurigt med flervariabel.» (Hög)
- Skillnaden mellan analys i en variabel och analys i flera variabler var som dag och natt.» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 35%
Hög»22 55%
För hög»4 10%

Genomsnitt: 3.75

- Exjobbar som sagt, svårt och svara på» (?)
- Fysiken vägde upp, då den kursen inte var riktigt lika tung.» (Lagom)
- har aldrig behövt sitta med böckerna fr kl 8-22 i 5 veckor i rad, dvs, alldeles för hög arbetsbelastning» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

43 svarande

Mycket dåligt»5 11%
Dåligt»5 11%
Godkänt»17 39%
Gott»15 34%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 3.04

- Tog inte lång tid innan man fattade att det inte skulle löna sig att gå på föreläsningarna.» (Mycket dåligt)
- Som sagt läraren är helt överflödig som han agerar nu.» (Mycket dåligt)
- Tenta systemet svärtar ned hela mitt intryck av kursen. Det skall även noteras av att var jag har sett är mörkertalet på kuggen hög då jag vet flera som pga att dom kände att dom inte kunde kursen inte gjorde tentan.» (Mycket dåligt)
- En föreläsare som föredrar att enbart undervisa i teorin. Då merparten av studenterna inte hänger med eller helt enkelt inte förstår anser jag det bättre med mer konkret undervisning, exempel osv.» (Dåligt)
- Dåligt tenta upplägg. men samtidigt ganska vettigt tänk.» (Dåligt)
- Dåligt system på tentan. Färre uppgifter för att uppnå en HÖGRE betygsgräns än innan..» (Godkänt)
- Det som jag upplevt vart dåligt är poänggränserna på tentan. Svårare att få godkänt och för mig som vill satsa lite högre, var det svårare att få högre betyg - då man var tvungen att satsa mycket på 3-nivå för att veta att man ens klarar kursen. Föreläsningarna kunde ha bedrivits mer från tavlan, svårt att läsa, sätta sig in och se på overheadbilderna.» (Godkänt)
- Tentamensgränserna kan göra den här till ytterligare en Micro A som man tycker man förstår men aldrig lyckas klara.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra föreläsningr och vettig nivå. »
- MATLAB-övn, Övningstillfällena, »
- tydliga mål»
- Inget»
- det mesta»
- Bra tidsuppskattning, vi var aldrig efter i planeringen vad jag lade märke till»
- Den klara målbeskrivingen var mkt bra.»
- övnings tillfällen»
- Matlab och övningstillfällena har fungerat bra.»
- Matlabbövningarna.»
- Föreläsaren!!!!»
- allt»
- Duggorna. Alltid bra med en morot för att man ska börja att plugga i tid.»
- Hur matlab övningarna gjordes. De var bra.»
- Föreläsaren»
- säg de du»
- matlab, övningar, kursupplägget»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Ingen 80% rätt godkäntdel, hade varit lugnare om det varit en vanlig tenta»
- Byt ut Carl Hendrik Fant. Han är jättebra på matte, men han är nog en av de minst pedagogiska lärare jag sett. Dessutom pratarhan ibland extremt långsamt, vilket är störande. »
- lägga ut oh-bilderna i förväg.»
- bättre röd tråd genom föreläsningarna»
- Allt, kursen upplägg. T.ex. ha typ föreläsningar mellan 8-12 eller 10-12 o på eftermiddagen övning. Och då ska han föreläsa OM DET SOM MAN SEDAN GÖR UPPGIFTER PÅ, så att man får in det i skallen och hinner bearbeta det under övningstiden. Detta upplägg har fysik 2 kursen just nu och det funkar skitbra, Läraren föreläser om halvledare på förmiddagen och sedan så har vi övningar på eftermiddagen om halvledare så att allt som han sa på föreläsningen få man direkt jobba med och då fastnar det mycket bra.»
- Godkänd och Överbetygdel från tentorna, gör de till det gammla systemet istället.»
- 0,5 p på en dugga = 1 p på tentan ?? redovisa matlab övningarna på något sätt»
- Tentamen»
- Inget speciellt»
- föreläsarens tenta stil och hans föreläsningar. Han borde ta för en gångs skull något exempel på en uppgift. Föreläsaren borde tänka på o lära ut saker till teknologerna istället för o förvirra dom!»
- Byt föreläsare eller ändra upplägget av förläsningarna.»
- Tentamen.»
- Boken»
- K-H Fant är överlag en bra föreläsare men det är ganska lågt tempo i hans föreläsningar och låg "imformationsdencitet" Dessutom bör det förekomma fler exempel i samband med introduktion av nya element i kursen. ex: Gå igenom Greens formel och dra sedan ett exempel.»
- inget»
- Ev. tentamensmomentet med två delar. Det finns både för- och nackdelar med det. Den största fördelen är att folk visar upp att de verkligen kan det som krävs i kursmålen. Den största nackdelen är att det går ut över att ha tid över för att visa upp några djupare kunskaper.»
- Skulle ändra på tentan lite kanske, men jag tycker samtidigt att iden är bra med tanke på att det är en svår kurs och de flesta skulle haft svårt att få överbetyg. Tycker sant och falskt skall strykas helt från tentan»
- Var tydligare redan från början med att även de enklaste flödesintegralerna är snudd på överkurs, istället för de sista dagarna.»
- Poänggränserna på tentan. Tydligare overheadbilder om de skall användas.»
- Tentan, och föreläsningarna borde bli mer inriktade på det vi ska räkna på så att man kan se ett större samband mellan vad som gås igenom och övningarna.»
- 25 av 32 är lite hårt, borde varit 24»
- tenta system, om det nu skall vara uppdelat gör så att det "svårare" uppgifterna även ger g poäng men att man måste klara vissa av dem för högra betyg»
- tentamensupplägget, väldigt dåligt var det, man lade alldels för mkt tid på första delen!»
- Carl-henrik Fant borde befrias från undervisning. Han är den absolut sämsta lärare jag kan tänka mig, och att ha honom på den svåraste matte-kursen är idiotiskt. Han vägrar lägga sig på studenternas nivå och prata så att dom förstår. Han vägrar vika av en tum från hans matematiska korekthet. Det känns som att han är på föreläsningarna bara för att skryta med sin kunskap. Jag har aldrig svarat på en sådan här utvärdering(nu svarade jag iof på fysik 2 men det var för att jag var tvungen att berömma Stig-åke för att han var så bra) för jag har inte tyckt att det behövs, men Carl-Henric Fant ska enligt mig inte få vara kvar. Varför inte ersätta honom med Ville eller Falk. Jag tänkte i början av läsperioden att det här verkar inte bra. Jag gick på mindre o mindre föreläsningar men jag slutade inte gå helt för jag hade lite hopp kvar om att det fanns någonting man kunde lära sig, men jag hade fel. Jag använde boken som läromedel och det fungerade bra. Jag skulle säga att jag lärt mig ungefär 99% därifrån. I slutet när jag kände att jag kunde kursen ganska bra gick jag på en exempelräkning och jag kände hela tiden att jag bara skulle kunna gå fram o ta hans plats och förklara så jävla mycket bättre hur man skulle lösa uppgifterna och få alla att första. »

19. Övriga kommentarer

- Eftersom jag för en och förhoppningsvis enda gång, svarar på en sådan här enkät så måste jag passa på att förklara hur dålig matteläraren är och hur fan chalmers tänker när man sätter en sådan lärare PÅ DEN SVÅRASTE MATTEKURSEN och en av de svåraste kurserna generellt. Han vet inte hur pedagogik stavas och hans förläsningar handlar om allt annat än det man vill att de ska handla om. Han måste ju för fan hjälpa oss att kunna lösa uppgifterna i boken och inte bara dra alla definitioner eftersom definitioner ofta är svåra att förstå och ofta krävs för högre betyg. Han ska bidra med sådant som INTE står i boken(d.v.s inte bara säga definitioner som står i boken). Det är t.ex. väldigt bra om han som Ville gör drar flera exempel varje föreläsning och ger ut blad där uppgifter med lösningar står så att man kan ha de senare för att förstå hur man löser en vissa typer av uppgift. Sen är han(som vid detta laget du borde förstå är Fant) extremt tidsineffektiv. På en av de sista förläsningarna bad han om saker han skulle gå igenom igen, istället för att lösa det första han fick höra så ville han typ ha 20 saker han skulle gå igenom vilket tog typ 30 min och sen när han väl skulle börja gå igenom de saker vi ville ha reda på tog det resten av halva första delen av förläsningen att lösa och visa som han kallade det, en banalt enkel uppgift. Jag slutade gå på hans föreläsningar efter 2 veckor för att jag insåg att jag inte lärde mig ett skit och att det var slöseri med tid. Detta "fenomen" har inte hänt mig tidigare och jag har aldrig varit med om en så dålig lärare på en sådan "hög nivå" om man nu kan säga detta för jag tror att random smart kille/tjej ur klassen hade fungerat bättre som lärare för mig iaf. För det första hoppas jag för nästa års studenter att Fant byts ut mot T.ex. Ville eller Falk eftersom de är typ 313 gånger bättre och för det andra hoppas jag att Fant omedelbart skrivs in på chalmers nya lärarutbildning som ska starta och tvinga han sedan att göra ett ex- och kandidatarbete om ”,att inte vara så stolt över sina matematiska definitioner utan istället lära studenter något”,. Jag hoppas att denna info har varit till hjälp även om jag blivit lite förbannad när jag skrivit den och kanske använt vissa ord som inte anses lämpliga i sammanhang där politisk korrekthet har hög prioritet, men i detta fall tyckte jag att lite känslor måste finnas med så att ni FÖRSTÅR hur dålig han är som lärare. Tack och hej! »
- Jag tycker att matematik-kurserna på Elektro är tvetydiga i vilka teorikrav som ställs. I inledande matte och envariabel krävdes i stort sett ingen teori alls (med teori avser jag satser och bevis), och framställningen på tavlan var oftare intuitiva resonemang än faktiska bevis. Och om det mote förmodan kom ett bevis ibland så visades det en kort stund på overhead, och gav därmed intrycket att det inte var så viktigt. Utifrån vad jag förstått från de som mer frekvent deltagit i föreläsningarna i denna kurs har detta mönster fortsatt, alltså med tonvikt på att inte ge satser och bevis. Därför tycker jag att det är konstigt när det visar sig komma på tentorna i den här kursen. Vill man att studenterna ska kunna teorin eller inte?»
- hög misslyckande på denna kursen borde bore på att vi hade en dålig föreläsare.»
- När de som i vanliga fall satsar på en fyra eller femma har problem med att klara godkännt nivån så är det något som är fel.»
- Känns som om det skulle lagts mycket mer tonvikt på de sista kapitlen i kursen och mindre på vissa ibörjan. Gått in på tillämpningar (kap 16.6) eftersom denna kunskap är oerhört viktig att ha med sig när kursen i elektromagnetiska fält börjar»
- Har endast tenterat kursen. Skrevs in E-98 ,)»
- Ibland kändes det som att man fick ut mer av att läsa själv i boken än av att gå på föreläsningarna. Svårt att hänga med när OH-bilder används istället för anteckningar på tavlan.»


Kursutvärderingssystem från