ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-1 Reglerteknik, ESS017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»5 16%
Cirka 20 timmar»8 25%
Cirka 25 timmar»15 48%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.58

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»8 25%
100%»19 61%

Genomsnitt: 4.41

- Slutade efter ett tag att gå på föreläsningarna då jag kände att de inte gav något.» (50%)
- Gick på alla föreläsningar, men bara några få av övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 29%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 41%

Genomsnitt: 2.8

- Tydliga mål» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

- Utav den bilden jag har fått av vad claes tycker man ska kunna...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svårt ämne» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är rimliga i förhållande till poängtal och vad som borde ingå. Dock är det fel på tidigare kurser som inte ger tillräckliga förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»11 36%
Ja, i hög grad»11 36%
Vet ej/har inte examinerats än»7 23%

Genomsnitt: 2.8

- Tyckte det var en elak tenta. Var få uppgifter som var standarduppgifter. De mesta var något special.» (I viss utsträckning)
- Jag tror att Klas tycker att reglertekniken i sig är för lätt för att räcka till som tentamensgrundande kunskap, därför vill han krångla till det med svåra uppgifter där det som är avgörande för att klara uppgiften inte ligger i reglertekniken utan i att förstå och lösa tex fysik.. Jämför Klas tentor med tex. Linköpings tentor så blir det tydligt att linköping testar mycket mer regler medan Klas mer testar elevens fysik och mattekunskaper.» (I viss utsträckning)
- Var en hel del nya (del)moment som övningarna ej omfattade, tex komplexa matriser» (I viss utsträckning)
- Tyckte det var väldigt underligt hur tentan var upplagd, då det inte kändes som att det var de viktigaste delarna som togs upp. Utan istället de delar som Claes på måfå valt ut..» (I viss utsträckning)
- Fanns några delar som inte var med på tentan. » (Ja, i hög grad)
- Tentan var ganska olika dem andra, vissa uppgifter verkade konstiga och saknade koppling till verkligheten, till skillnad från resten av kursen.» (Ja, i hög grad)
- Tentan speglade kursen bra» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»3 9%
Ganska stor»18 58%
Mycket stor»8 25%

Genomsnitt: 3.03

- Lär mig nog mest på att lyssna på folk som förklarar, än läsa det i boken.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»12 38%
Mycket stor»15 48%

Genomsnitt: 3.35

- Svårt ämne att försöka läsa själv och förstå, det går bättre när man frågar övningsledarna eller föreläsaren om saker man inte förstår. Boken är ganska lättsam och går inte in på djupet på en del saker.» (Ganska liten)
- Kursboken var inte alls bra. Övningsmaterialet kändes för svårt/teoretiskt, väldigt svårt att komma igång och räkna uppgifter.» (Ganska liten)
- Mycket bra bok!» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen kan vara mer utförlig. Boken känns lite snäv ibland.» (Ganska stor)
- Mycket bra bok» (Mycket stor)
- Mycket bra kurslitteratur (Glad/Ljung), även mycket bra övningsmaterial med utförliga lösningar och vettiga moment. » (Mycket stor)
- Suverän bok, jag har läst hela. » (Mycket stor)
- Kursboken har varit bra! Lagom lång och bra upplägg!» (Mycket stor)
- Kursboken är jättebra!» (Mycket stor)

8. Hur har föreläsningarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»19 61%
Mycket bra»8 25%

Genomsnitt: 3.09

- Dåligt förklarat.» (Ganska dåligt)
- Claes verkar ha som främsta mål att komma in i föreläsningssalen och visa att han är bäst och att vi studenter är sämst. Mycket vanligt med kommentarer i stil med: "Känner ni till XXX? Det måste ni väl ha lärt er i någon mattekurs?!".» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren är rolig vilket gör att man klarar av att hålla sig alert en hel föreläsning även fast Reglerteknik är ett ganska tungt ämne.» (Ganska bra)
- Bra föreläsare. Skulle kunna lösa exemel i fler steg dock. » (Ganska bra)
- Föreläsaren var engagerad» (Ganska bra)
- Claes har varit en superbra föreläsare, han har hjälpt till mycket mer än man kan förvänta sig. » (Mycket bra)
- Intressanta och bra!» (Mycket bra)

9. Hur har övningarna fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»15 50%

Genomsnitt: 3.33

- har inte gått på övningar» (?)
- Gör de anvisade talen!» (Mycket dåligt)
- Fler övningar där det bara räknas på tavlan hade varit bra. Inte ens hälften av dom uppgifterna som står i PM har räknats på tavla.» (Ganska bra)
- Kunde varit mer genomgång på tavlan» (Ganska bra)
- Skulle vara bra om man fick reda på i förväg vilka tal som demo-räknas på övningarna. » (Ganska bra)
- Bra övningsledare! Sämre sal att vara i dock. Bra för demo men definitivt inte för räkning, som magnus i detta fall ville att vi skulle ha hälften av övningen. » (Ganska bra)
- Magnus är en duktig övningsledare.» (Mycket bra)
- Magnus är den bästa handledare vi haft hittills. Han lyssnar på vad man ställer för fråga, svarar konkret och lättfattligt på vad man faktiskt frågat om (tillskillnad från många andra), han är väldigt duktig. Hade gärna sett honom som föreläsare (även om Claes är ok oxå)» (Mycket bra)
- Magnus har varit jättebra, pedagogisk och duktig» (Mycket bra)
- Bra övningsledaren, gott om tid för att räkna själv och för genomgång av uppgifter tillsammans.» (Mycket bra)
- Magnus är jättebra som övningsledare!» (Mycket bra)
- Väldigt bra övningsledare, lite få uppgifter genomgångna ibland, men det kanske är svårt att ändra på det då det tar ett tag att göra varje uppgift.» (Mycket bra)
- Duktig övningsledare!» (Mycket bra)

10. Hur har labbarna fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»24 77%
Mycket bra»7 22%

Genomsnitt: 3.22

- Jag tycker det är väldigt konstigt att man använder ett PM som hör till en bok man inte använder längre. Vissa uttryck som fanns i PM står inte i boken och eftersom inte föreläsningarna är obligatoriska ska man kunna inhämta samma kunskap från utdelat material/ kursbok som att gå på föreläsningar. Annars tyckte jag vattenlabben var ganska intressant, men som sagt, förberedelserna blev lite krångligare än nödvändigt tills någon berättade att PM var gjort till den förra boken.» (Ganska bra)
- Lärorik labb. Dom båda delarna borde dock vara en timme längre då det inte skulle vara lika stressigt att bli klar i tid.» (Ganska bra)
- För kort tid, det gav inte så mycket att hasta igenom alla övningar, det som ger nåt är att få sitta och testa i lugn och ro, och diskutera med handledaren. » (Ganska bra)
- Man hann inte riktigt med allt.» (Ganska bra)
- Intressant labb men total avsaknad av genomgång av uppnådda resultat, möjligtvis pga. tidsbrist.» (Ganska bra)
- Rolig, fast gav tyvärr inte jättemycket» (Ganska bra)
- gjorde dem ett annat år» (Ganska bra)
- Var lite dålig koll, skulle varit lätt att bara glida igenom» (Ganska bra)
- Inte jättegivande, men helt okej.» (Ganska bra)
- Bra men tycker att om man lägger ner massa tid på att förbereda sig så ska oxå det kontrolleras. Visst man lär sig, men frågan är om man har lärt sig rätt?» (Ganska bra)

11. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

Kommentera gärna hur givande de olika uppgifterna var.

Matrisfråga

- Lite väl mycket matte på uppgift 2 och lite reglerteori.»
- Tidsplanering för sista uppgiften kunde varit bättre.»
- Inlämningsuppgift3 delades ut aldeles för nära tentan i min mening.»
- Väldigt svåra inlämningsuppgifter»
- Jag tycker att alla inlämningsuppgifter borde ligga uppe innan kursen börjar. Jag borde kunna få göra alla lv1 för att jag har tid då om jag känner att jag förstår hur man ska göra då. »
- kasst med tid inför tredje inl. innan tentan»
- Bra uppgifter att räkna igenom. Både nr2 och nr3 skulle ha haft deadlinen minst en vecka tidigare så att dom inte kom så nära inpå tentan. Tror inte jag var ensam med att sitta med uppgifterna dagarna före.»
- inl3 kom ut för nära inpå tentan.»
- Uppgift 2 och 3 är i sig mycket bra, men förkunskaperna finns inte riktigt.»
- Sista kom ut ganska sent. Lite tätt inpå tentan. Uppgfiterna tar även ganska mycket tid så det var ju rätt krävande.»
- Den sista kom för sent och man kände sig bara stressad och hade inte tid att lägga på den, så man lärde sig inte lika mycket.»
- Inlämningsuppgifterna är PÅ TOK för svåra!»
- Kasst att inl.uppg 3 kom ut så sent, då man vill plugga inför tentor osv. »
- svåra»
- Uppgift 2 var för mycket räknade i förhållande till vad den gav, skulle vart bättre att lagt den tiden på att räkna vettiga saker. Uppgift 3 var på tok för nära tenta. Annars var den bra, den bör vara rättad innan tentan.»
- 1 var ok. 2 var svåååår och särskillt då Claes inte visat arbetsgången innnan överhuvudtaget! Bra att den finns, men isf att bättre genomgång görs innan inlämningen! 3 var alldeles för sent påtänkt, ingen vill hålla på med det 3 dagar innan tentan!!!»
- skitfult att lägga en inlämningsuppgift i sista läsveckan. Själv lämnade jag inte in förräns efter tentorna.»

Inlämningsuppgift 1
31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»12 38%

Genomsnitt: 3.32

Inlämningsuppgift 2
31 svarande

Mycket dåligt»3 9%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»6 19%

Genomsnitt: 2.83

Inlämningsuppgift 3
30 svarande

Mycket dåligt»6 20%
Ganska dåligt»8 26%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.46

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»9 29%

Genomsnitt: 3.12

- allt material finns inte på kurshemsidan. Det går inte att klara kursen ifall man inet är på alla föreläsningar. Dåligt kursmaterial.» (Mycket dåligt)
- Att dela ut en stor inlämningsuppgift ungefär 1v innan tenta är sjukt dåligt.» (Ganska dåligt)
- Det tog lång tid innan saker som delats ut på föreläsningarna kom upp på studieportalen. Inlämningsuppgift 3 skulle enligt kursPM vara uppe senast i fredags, men kom int eupp förrän i måndags och tentan är på måndag så vad hjälper det att man fick ett par dagar extra? Därför bör man även, som jag skrev innan, lägga upp alla inlämningsuppgifter från början.» (Ganska dåligt)
- Bra, förutom att inpug3 kom ut för sent. » (Ganska bra)
- lägg ut OH innan föreläsningen.» (Ganska bra)
- Lite problem med att all information som har lämnats på föreläsningar inte kom upp direkt på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- Lite för mycket utdelat material, tror det ger mer att följa boken. Mer info på föreläsningar om labbar och inlämningar.» (Ganska bra)
- i början kom allt upp snabbt, men ju senare i perioden så tyckte inte jag att allt kom upp i tid» (Ganska bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»13 41%
Har ej sökt hjälp»6 19%

Genomsnitt: 3.77

- Lätt att ställa frågor till övningsledare och examinator.» (Ganska bra)
- Frågat handledarna en del och de har alltid hjälpt/försökt hjälpa genom att skicka en till rätt person om man var lite virrig.» (Mycket bra)
- Man kunde nå Magnus för det mesta.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 29%
Mycket bra»20 64%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.67

- Har labbat och gjort inlämningsuppgifterna med samma person, men i övrigt så har jag jobbat självständigt.» (Mycket bra)
- Särskillt bra på inlämningarna,)» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 54%
Hög»13 41%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.48

- Svår kurs.» (Hög)
- Många inlämningsuppgifter.» (Hög)
- Inlämningsuppgiftera tar extremt mycket tid, speciellt när man sitter och funderar och inte riktigt vet vad man ska göra.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»17 54%
Hög»9 29%
För hög»5 16%

Genomsnitt: 3.61

- Två ganska tunga kurser som går samtidigt. » (Hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»6 19%
Gott»12 38%
Mycket gott»11 35%

Genomsnitt: 4.03

- Nyttig kurs som man förmodligen kommer att ha användning av senare.» (Gott)
- Regler är kul, jag tycker att Klas gör tentan svår genom att blanda in sådant som inte hör till kursen. » (Gott)
- rolig kurs, användbar» (Mycket gott)
- roligt» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Frågestunden på fredagar.»
- Boken, Claes och Magnus.»
- Kursmaterial och upplägg i stort»
- kursboken, den är helt underbar»
- Övningar med genomgångsmoment»
- Bra upplägg som det är.»
- Magnus»
- Magnus som övningsledare»
- Roliga labbar. »
- Labben, och övningsuppgifterna, övningarna, övningsledaren.»
- Claes och Magnus»
- Kursbok och upplägg!»
- Handledarna, Magnus speciellt!»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler övningar där det bara räknas uppgifter på tavlan.»
- Att examinatorn har mer insikt i vad labbar och inlämningsuppgifter handlar om, samt påminner om deadlines och anmälning o dyl. vore uppskattat.»
- Det jag skrivit ovan: lägg upp allt i början av kursen samt anpassa LabPM till kursboken, alternativt byt kursbok, alternativt se till att få upp det som gås igenom på föreläsningarna som inte finns i kursboken på sidan i tid innan.»
- LV7 skall vara för repetition, inte nytt information»
- att claes skriver snyggare på tavlan»
- Att föreläsaren har läst kursboken»
- Lägg deadlinen på inlupp2 och inlupp3 tidigare. Handledningen på fredagen borde finnas med i timeedit. »
- Innehållet i tidigare kurser så att man har mer förkunskaper innan man börjar med reglerteknik. Återinför Komplex matematisk analys, tryck mer på flervariabel taylorutveckling (utan att glömma bort vektorfält) och tillståndsekvationer i linalgen.»
- Tycker att det borde finnas duggor under kursens gång. Antingen som är bonusgrundande eller som kan ge en godkänt på kursen så man har en extra möjlighet till att få godkänt på kursen.»
- Inlämningsuppgifterna !»
- Kursboken, övningsmaterialet»
- Repetition i läsvecka 7 istället för att gå igenom nytt material då.»
- Inlämning 2 och 3»
- Inte kräva att man ska lämna in en inlämning fredagen innan tentan och att man fortfarande går igenom nya saker ända fram till torsdag när tentan är på måndagen efter utan att ha en enda föreläsning med repitition.»
- lägga inlämningarna med jämnare mellanrum och inte en inl. i sista läsveckan»

20. Övriga kommentarer

- Borde få övningsuppgifter som liknar tentatal.»
- Tentan speglade dåligt kursinnehållet. Elaka uppgifter, inget direkt standard. »
- Kursen avspeglas lite dåligt i tentan, efter att ha gått på föreläsningar känns kursen väldigt omfattande och svår. Men när man börjar titta på gamla tentor känns det plötsligt mycket lättare och mer greppbart.»


Kursutvärderingssystem från