ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 08/09-1 Inledande matematik E, TMV156

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Robert Ruppi»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

61 svarande

Högst 15 timmar»7 11%
Cirka 20 timmar»14 22%
Cirka 25 timmar»16 26%
Cirka 30 timmar»13 21%
Minst 35 timmar»11 18%

Genomsnitt: 3.11

- läser om kursen eftersom jag saknar Matte D. läser full fart 3 andra kurser.» (Högst 15 timmar)
- varierar» (Högst 15 timmar)
- Arbetstimmarna kommer antagligen öka eftersom man börjar allt mer att vänja sig vid mer plugg timmar jämfört med gymnasiet där man nästan aldrig behövde lägga ner så mycket tid. » (Cirka 20 timmar)
- Svårt att uppskatta, det har blivit mer ju närmre tentaveckan man kommit...jag har t.ex. idag (fredag lv7, en vecka innan tentan) spenderat ca. 7 timmar åt kursen, och hela den här veckan kommer att resultera i mer än 35 timmar. De första veckorna var det inte alls så mycket (pga var nollning m.m.)» (Cirka 25 timmar)
- mer eller mindre beroende på veckans övriga tillställningar.» (Cirka 25 timmar)
- mindre under nollningen men mer efter det.» (Cirka 25 timmar)
- "Som att träna inför fem-milen"..» (Minst 35 timmar)
- Olika beroende på vecka» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

61 svarande

0%»0 0%
25%»2 3%
50%»5 8%
75%»18 29%
100%»36 59%

Genomsnitt: 4.44

- endast matlabövn pga schemakrockar » (25%)
- trodde ej övningarna var så viktiga. STORT MISSTAG!» (50%)
- Vissa duggagenomgångar och föreläsningar har missats med flit.» (75%)
- Jag har hoppat över några övningstillfällen för att räkna själv i linsen. I övrigt har jag deltagit i all undervisning (även SI)» (75%)
- föreläsningar men inte alla övningar.» (75%)
- Undervisningen anser jag vara oerhört viktig, dels för att man får mer motivation och lite andra infallsvinklar kring olika problemlösningar.» (100%)
- om undervisningen menas föreläsningarna. annars typ 60%» (100%)
- Man missar ingen föreläsning när ville engagerar sig!» (100%)
- mer eller mindre» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

61 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 34%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»15 24%

Genomsnitt: 2.55

- Informationen om kursens mål lägger jag inte någon tyngd på eftersom allting flyter på i etapper.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Följer mina egna mål och det är att försöka lära mig så mycket som möjligt.» (Jag har inte sett/läst målen)
- inte läst dom» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det har jag antagligen, men kommer inte ihåg just nu att jag har det. Jag kommer i alla fall inte ihåg vad som står.» (Jag har inte sett/läst målen)
- jag har läst dem en gång i början av kursen men kommer inte ihåg var målen va» (Jag har inte sett/läst målen)
- Antagligen på grund av brist av intresse » (Jag har inte sett/läst målen)
- bra med veckomål och tydligt skrivna krav för lägst G motsv» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen är rimliga»39 81%
Nej, målen är för högt ställda»8 16%

Genomsnitt: 2.14

- Jag skulle vilja säga ja eftersom jag anser det kursen tar upp är bra, men efter att ha sätt ett par gamla tentor som endast kräver 20/50 poäng + bonus då börjar man fundera... » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Målen är rimliga men mina förkunskaper hade kunnat vara bättre om de gymnasiala undervisningarna hade förlitat sin grund mer på bevis och mindre användande av miniräknare. Jag upptäckte detta när jag nu i höstas började på elektroteknik, att matematiken blir mycket lättare när man har mer förståelse kring dess mekanismer och det blir mycket lättare att komma ihåg olika formler när man kan härleda dem. » (Ja, målen är rimliga)
- kanske någåt för höga men de e tråts allt chalmers» (Ja, målen är rimliga)
- trodde att jag skulle få reda på att jag typ var sämst första dan men den här matten är ju ändå helt okej att börja med. » (Ja, målen är rimliga)
- Ny teori förklaras för fort och man hinner inte återkoppla till det gamla.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 22%
Ja, i hög grad»20 37%
Vet ej/har inte examinerats än»22 40%

Genomsnitt: 3.18

- Antar det. Testade ju inte allt man lärt sig men vissa delar.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Hur har Matlab-momentet i kursen fungerat?

Exempelvis föreläsningar, övningar och examination som behandlar Matlab.

61 svarande

Mycket dåligt»18 29%
Ganska dåligt»19 31%
Ganska bra»22 36%
Mycket bra»2 3%

Genomsnitt: 2.13

- Dåligt material till hur man ska gå till väga» (Mycket dåligt)
- Hade aldrig klarat det utan min datanerd till polare. Borde ingå matlabundervisning i kursen!» (Mycket dåligt)
- Ingen undervisning över huvudtaget, det var många saker som var dåliga. Detta borde bli en egen kurs.» (Mycket dåligt)
- Hela arbetet med Matlab lades utanför skoltid. Då redovisningstillfället dök upp kom den ansvariga läraren mer än en timme sent vilket för många innebar att de han redovisa sina kunskaper i över huvud taget. Personligen anser jag att det hade kunnat fungera bättre.» (Mycket dåligt)
- Inga föreläsningar, inget underhållsmaterial,hur ska man kunna gissa sig till komplicerade kommandon?» (Mycket dåligt)
- Vi fick ingen lärarledd undervisning. Blev bara examinerade» (Mycket dåligt)
- Vi hade ingen föreläsning alls. Allt skulle läras in på egen hand och det enda tillfället i skolan var vid examenstillfället. Bara en föreläsning med övergripande information om Matlab hade sparat mig timmar av eget letande.» (Mycket dåligt)
- ingen föreläsning, ovningarna gav inte särskilt mycket!» (Mycket dåligt)
- ingen genomgång vi fick studera själva, tog mkt värdefull tid.» (Mycket dåligt)
- Under all kritik. Handledningen var hemsk och fanns för få lärarledda övningar» (Mycket dåligt)
- Knappt några föreläsningar om matlab, fått lära sig mycket på egen hand.» (Ganska dåligt)
- De handledningsböcker om Matlab som fanns på nätet borde ha fler exempel och vara lite bättre strukturerade så man får en lättare visuell bild av det hela. » (Ganska dåligt)
- Har inte använts nästan något.» (Ganska dåligt)
- Ville blev akut sjuk då vi skulle ha föreläsningarna om Matlab, och det verkade som att vissa handledare vid övningarna inte hade Matlab särkilt "fräscht i minnet". Detta är dock bara en uppfattning jag fått från andra (jag behövde ingen direkt handledning själv, jag fick däremot hjälpa andra lite grann). Examinationen var däremot helt okej enligt mig.» (Ganska dåligt)
- Matlab bör kanske inte belasta en redan hårt pressad kurs. Jag föreslår att Matlab kombineras med den andra "datorintroduktionen" vi läser. På så sätt slipper Ville få skit för att schemat blir tight o.s.v.» (Ganska dåligt)
- Vi fick dåligt med information, och sen lektionen som var upplagd trodde många (har pratat med andra i klassen) att det var att man skulle lära sig matlab där. Vi visste inte att det skulle göras innan själva examineringen.» (Ganska dåligt)
- Enda lektionen i matlab blev inställd» (Ganska dåligt)
- Vi hade ingen föreläsning om Matlab vilket gjorde det svårare på de få labbtillfällen som vi fick. » (Ganska dåligt)
- Svårt att få hjälp, stressigt på sista labben, då det inte ens fanns en lärare största delen av tiden i studion.» (Ganska dåligt)
- Det framgick inte att en stor del av arbetet skulle göras före labbtillfället. Utdelat material svarar inte mot uppgifterna. Dvs uppgifterna för svåra i förhållande till materialet.» (Ganska dåligt)
- Man fick i princip ingen handledning utan fick göra det mesta själv eller be en kompis om hjälp. Handleningen var svår att förstå.» (Ganska dåligt)
- Ingen matlabföreläsning förekom, svårt då att lösa labben» (Ganska dåligt)
- lite rörigt kanske.» (Ganska bra)
- Kunde varit någon intro med grunder m.m.» (Ganska bra)
- fast den var rätt svår att redovisa. vi fick första sita och vänta i 1 timme innan någon lärare kom, sen hann inte alla redovisa som var där. » (Ganska bra)
- Lite stressat i slutet då enda handledaren knappt han med alla på utsatt tid.» (Ganska bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»3 4%
Ganska liten»15 24%
Ganska stor»29 47%
Mycket stor»14 22%

Genomsnitt: 2.88

- Satser och bevis står i litteraturen, vänligen lägg mer tid på exempel.» (Mycket liten)
- Då vi bara har haft 2 lektioner och allt fick man i princip göra på egen hand. Men det skall man ju också, men det skulle aldrig skada att få veta lite fler hints och tricks för att slippa slösa på sin egna tid.» (Ganska liten)
- mest själv-inlärning» (Ganska liten)
- lITE MITT FEL. BORDE GÅTT PÅ ÖVNINGARNA. Istäkket gick jag på föreläsningarna. de hjälpte nada. Ville gick bara igenom bevis. » (Ganska liten)
- föreläsningar hjälper ofta till för förståelsen» (Ganska stor)
- Det har alltid varit bra föreläsningar även om det går fort framåt ibland och man får ta både en och två tittar på det hemma innan man riktigt förstår.» (Ganska stor)
- Ville har var väldigt bra.» (Mycket stor)
- wille är sjukt bra föreläsare!» (Mycket stor)

8. Hur har föreläsningarna fungerat?

60 svarande

Mycket Dåligt»3 5%
Ganska dåligt»7 11%
Ganska bra»28 46%
Mycket Bra»22 36%

Genomsnitt: 3.15

- Se ovan kommentar.» (Mycket Dåligt)
- det var ett riktigt dåligt planering tycker jag. det går inte vara övningarna vara innan förläsningar,vi förlorade mycket tid på förläsningarna.» (Mycket Dåligt)
- Ingen användning av dem. men på kurs 2 så har de varit b ra hitills» (Mycket Dåligt)
- För mycket prat i klassen.» (Ganska dåligt)
- går segt fram och för mycket snack om annat så att det måste stressas i slutet på lektionen. Vi har inte fått använda våran repetitionsvecka till att repitera utan har gått igenom nya saker som skulle varit klara veckan före.» (Ganska dåligt)
- -ll-» (Ganska dåligt)
- röriga, oväsentliga saker allt för ofta» (Ganska dåligt)
- Ibland svävar han ut lite, men absolut inte så mycket att jag vill göra en affär av det. Han ger oss "anke"-doter men hellre det än att han kör stenhårt i 45 minuter.» (Ganska bra)
- Vi låg efter schemamässigt i slutet av perioden vilket gjorde det svårare att lära sig det sista. » (Ganska bra)
- Lite dåligt strukturerat, skulle önskat tydligare koppling till litteraturen» (Ganska bra)
- Ville har lite dålig tidsuppfattning och kan stressa upp utan anledning» (Ganska bra)
- För mycket satser, och för lite praktiska tal. Duggorna bestod aldrig av uppgifter vi gjort på föreläsningen» (Ganska bra)
- En del prat har förkommit. Detta är mycket störande. Men läraren har tålmodigt tagit hand omproblemet. » (Ganska bra)
- lite flumigt ibland» (Ganska bra)
- fast dom blev sämre efter att wille fick en tillsägelse. » (Mycket Bra)
- Vilhelm är kunnig och håller ett ganska behagligt tempo under föreläsningarna. Han har också en förmåga att få till sig uppmärksamheten genom att även vara rolig :)» (Mycket Bra)
- Ville är grym» (Mycket Bra)

9. Hur har övningarna fungerat?

Exempelvis övningsledare och övningssal.

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»12 20%
Ganska bra»33 56%
Mycket bra»11 18%

Genomsnitt: 2.91

- Har ej deltagit.» (?)
- Fastän vi sagt till att vi vill ha just övning på övningarna har det förblivit föreläsning på övningarna. När ska man då kunna ställa frågor på det man inte förstår?» (Mycket dåligt)
- Det har ju inte varit några övningar där man fått räknat själv och kunnat få hjälp utan nästan bara genomgång. Grejen är väl att man ska kunna fråga en handledare om övningar och räkna själv. Dessutom alldeles för stora klasser på en handledare.» (Mycket dåligt)
- tyckte inte om den där gymnasieläraren och salarna var för små.» (Ganska dåligt)
- För lite utrymme till att fråga läraren som man i större utsträckning vill göra. Gå därför igenom färre tal på tavlan.» (Ganska dåligt)
- För små salar» (Ganska dåligt)
- skulle hellre ha lektioner där man räknar och får hjälp istället än att han går igenom exempel. men visst, bättre än inget» (Ganska dåligt)
- Kunde bli väldigt trångt i salarna. Stellan och Stefan var inte särskilt pedagogiska» (Ganska dåligt)
- Nästa alla övningsuppgifter har legat före föreläsningen. Vilket innebär att man övar något som man ännu inte har gått igenom. Detta är inte bra. Men lärare och lokal har varit utmärkt.» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att övningarna har varit ganska lärorika, men det blir inte så mycket eget räknande har man märkt...därför har jag vid några tillfällen istället valt att arbeta själv, i ett försök att komma mer i fas med kursen.» (Ganska bra)
- förutom den där rökbomben till gymnasielärare som halvt kvävt en.» (Ganska bra)
- Mycket tid här har gått till exempel som övningsledaren utfört på tavlan. Mer tid till frågor tycker jag hade varit ett stort plus» (Ganska bra)
- Sånär som på att gymnasieläraren luktade irriterande mycket rök» (Ganska bra)
- Har inte varit med på så många dock.» (Ganska bra)
- man får inte mycket räknat på schemalagd övningstid, vilket är dåligt.» (Ganska bra)
- Här går man mer igenom övningar.» (Mycket bra)
- om jag nu hade gått på dem.» (Mycket bra)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

61 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»33 54%
Mycket stor»21 34%

Genomsnitt: 3.19

- Har inte använt Calculus alls, istället använt Persson-Böiers bok, Analys i en variabel, som de flesta andra på Chalmers verkar använda.» (Mycket liten)
- riktigt dålig kurslitteratur i mitt tycke. alldeles för tjock bok, man orkar inte ens öppna den. sen att undervisningen är på svenska och boken på engelska gör det bara jobbigt. borde vara en liten tunn bok med det viktigaste!» (Mycket liten)
- Jag kan inte med gott samvete säga att den var vare sig pedagogisk eller särskilt lärofull.» (Ganska liten)
- sådär har mest lärt mi gpå lektioinerna men även räknat talen i CAlculus» (Ganska liten)
- känns ovant med engelskan» (Ganska stor)
- Calculus har fungerat fint» (Ganska stor)
- men levde mest på gamla kunskaper. Calculus är inte toppen direkt.» (Ganska stor)
- För mycket text, för lite tid att läsa. Om det i fortsättningen skall vara på detta viset, markera tydligare vad man skall läsa samt vad man behöver lägga mindre energi på.» (Ganska stor)

11. Hade du velat få mer undervisning i Matlab under din första tid på Chalmers?

61 svarande

Ja, som en del av teknisk kommunikation»0 0%
Ja, som en del i dataintroduktionen»19 31%
Ja, som en större del av inledande matematik»9 14%
Ja, som en separat kurs»27 44%
Nej, undervisningen är tillräcklig»6 9%

Genomsnitt: 3.32

- Datorintroduktionen känndes näst intill helt meningslös då föeläsningarna var på en alltför hög nivå för mig och under laborationerna fanns det ont om folk att fråga. I sista ändan lärde man sig inte mycket. Att istället baka in lite mer Matlab som man verkligen kan ha användning för här vore ju toppen och samtidigt då förstå lite programmringsspråk.» (Ja, som en del i dataintroduktionen)
- dator-introt var riktigt värdelöst. hellre att man lärt sig matlab ordentligt än att trokla sig igenom den själv endast för att klara labben.» (Ja, som en del i dataintroduktionen)
- dataintroduktionen var meningslös så matlab istället skulle varit bra.» (Ja, som en del i dataintroduktionen)
- Som en större inlämningsuppgift och mer som komplement till klassisk matematik» (Ja, som en större del av inledande matematik)
- Det vore kanske bra om vi hade det som industriell ekonomi, där de får göra tre bonusuppgifter inom Matlab, som kan ge en bonuspoäng till tentan var.» (Ja, som en större del av inledande matematik)
- Matlab är ett ganska bra program och när det kommer till lite mer avancerade beräkningar vill man helst kunna använda programet lite mer proffesionelt.» (Ja, som en separat kurs)
- som tex data introduktion. » (Ja, som en separat kurs)
- En liten kurs (i storlek av datorintroduktionen) hade inte varit helt fel, och hade antagligen inte heller stulit uppmärksamhet från den inledande matematiken.» (Ja, som en separat kurs)
- Det kan nog vara bra. Känner att jag har stora brister inom detta program. » (Ja, som en separat kurs)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

60 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»26 43%
Mycket bra»33 55%

Genomsnitt: 3.51

- Jag tycker hela strukturen på studieportalen borde uppdateras. Det skall vara lättare hitta.» (Mycket dåligt)
- Va lite konstigt i början» (Ganska bra)
- lite långsam med att lägga upp planering,kurs pm och rekommenderade tal, vilket gör att man inte får lika bra överblick.» (Ganska bra)
- var lite krångel i början men de löste sig» (Mycket bra)
- Ville gör ett strålande jobb i att informera oss där.» (Mycket bra)
- Hemsidan var väl uppdaterad under kursen» (Mycket bra)
- Var bara en gång som den var nere när jag skulle in och kolla.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

61 svarande

Mycket dåliga»2 3%
Ganska dåliga»6 9%
Ganska bra»23 37%
Mycket bra»17 27%
Har ej sökt hjälp»13 21%

Genomsnitt: 3.54

- Har det funnits några alls?? Jag har fått fråga min far om hjälp när jag inte förstått, som inte alltid har lett till någon större framgång.» (Mycket dåliga)
- det jag saknar mest, tyvärr. dock verkar det vara liknande i många andra kurser (kretsanalys iaf)» (Mycket dåliga)
- Tycker att man skulle kunna ta bort en del av uppgifterna som läraren gör på matteövningen och istället ställa frågor, ofta var det så att många inte hann ställa frågor p.g.a tidsbrist.» (Ganska bra)
- har inte tänkt på det så mycket, klart man alltid kan fråga någon» (Har ej sökt hjälp)
- Jag skulle ändå säga att möjligheterna är goda, vi har ägnat en lektion den här veckan åt frågor och nästa vecka ska vi ha två sådana tillfällen till.» (Har ej sökt hjälp)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»18 29%
Mycket bra»38 62%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.73

- Samarbetet fungerar mycket bra helt enkelt, alla hjälps åt.» (Mycket bra)
- fint, har pluggat med samma gäng sedan nollningen.» (Mycket bra)
- Hittat en pluggkompis där vi fungerar bra» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»16 26%
Hög»39 63%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.78

- Ville speedar på lite ibland och slappar lite ibland. Så det kanske blir lite ojämn arbetsbelastning. Men Det är väl rätt lungt.MAN är väl här för att plugga» (Lagom)
- dåligt att man inte hinner räkna mycket på schemalagd övninstid.» (Lagom)
- Detta är bara positivt anser jag.» (Hög)
- som det ska vara på en tekniskhögskola» (Hög)
- men det beror väll på att man är lat :P» (Hög)
- Jag hade inte förväntat mig något annat.» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

61 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 21%
Hög»39 63%
För hög»9 14%

Genomsnitt: 3.93

- Fint kämpigt där med projektet och så men allt har funkat bra. Med planering funkar allt» (Lagom)
- -11-» (Hög)
- som det ska vara på en tekniskhögskola» (Hög)
- för att man är lat :P» (Hög)
- Se ovan.» (Hög)
- Jag upplever det som att kursen i kretsanalys inte motsvarar poängen för denna läsperiod. Det känns mer som en 7.5 poängs kurs denna läsperioden.» (För hög)
- Om man samtidigt vill delta aktivt på nollningen blir det stressigt med att hinna med allt» (För hög)
- 4 kurser ur mastersprogram + matte..» (För hög)
- tekniska kommunikation tar för mycket tid.» (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

61 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»6 9%
Godkänt»15 24%
Gott»30 49%
Mycket gott»10 16%

Genomsnitt: 3.72

- Tentorna varierar på tok för mycket i svårighetsgrad. Vissa tentor har man satt nästan alla rätt på, medan andra knappt går o skrapa ihop till ett godkänt.» (Dåligt)
- velig kurs. trodde föreläsningarna skulle hjälpa mig med att lösa uppgifter, men icke!» (Dåligt)
- lite flumiga föreläsningar» (Godkänt)
- Fokus förlorades pga ett väldigt hoppande fram och tillbaka mellan kapitlen. Svårbegripliga moment som ändå inte lades tyngd på (se onödiga) moment kunde slopas, för att ge mer tid åt lärare och elever.» (Gott)
- Bra och rolig lärare. Lärarens sätt att lägga upp föreläsningen är utmärt: Ungefär mitt i timman någon minut andnings paus, oftast en kul historia som brukar lätta på trycket i klassrummet. Detta gör att man har lättare att koncentrera sig resterande 20 min av timman.» (Mycket gott)
- Lärarna undervisar mycket bra i kombination med mycket humor.» (Mycket gott)
- Överlag tycker jag att Ville gjort ett bra jobb. Innan hade äldre studenter framställt honom som lite virrig, vilket han är. Men absolut inte dålig och för snurrig. Jag tycker att han har undervisat bra, pedagogiskt och defenitivt roligt! Jag ser fram emot att ha honom i nästa kurs.» (Mycket gott)
- god start av matte studierna» (Mycket gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ville»
- Läraren/examinatorn. »
- SI-verksamheten»
- Samma tempo, mer humor:D»
- Ville.»
- SI:n, ett mycket bra komplement till undervisningen»
- bra med duggor tydliga och bra OH bilder bra med veckoPM och OH-pdf »
- Övningarna, duggorna»
- willes underbara humor!»
- Villes underbara humor»
- Ville :D Kursen hade nog varit mycket tråkigare utan honom :)»
- Ville!»
- Wilhelm :)»
- Ville.»
- Wille Adolfsson, helskön snubbe»
- Villes humor»
- Föreläsningarna»
- Vet inte alls hur de andra lärarna är men det var gött att ha Ville så mycket i början för han är öppen och spontan och får en att slappna av.»
- Det mesta funkar bra, förutom tentorna som jag påpekade i tidigare fråga.»
- Innehållet i sig, matlab delen, men inbakad i denna kursen som nu»
- Vilhelm Adolfsson som lärare.»
- Det mesta»
- SI och övningarna tyckte jag var bra.»
- Upplägget på det hela stora var bra, med genomgång av uppgifter på övning och genomgång av "det teoretiska" på föreläsningar.»
- det var o organiserat kurs tycker jag»
- Gula färgen på hemsidan!»
- Vilhelm Adolfsson. Han är väldigt pedagogisk, och han får en att engagera sig i ämnet.»
- Matlab undervisningen då den var helt på egen hand»
- Upplägget, lärare m.m.»
- Läraren!»
- jag som student. för jag önskar bli godkänd trots allt.»
- Övningarna och SI:n»
- upplägget med en reservecka och tid för frågor i tentaveckan»
- I stort sett allt, kan inte komma på nått konkret som var viktigare än nått annat.»
- Pedagogiska lärare»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- En fristående kurs i matlab, eller ett helt annorlunda upplägg av matlabdelen. Större möjligheter att ställa frågor under övningarna.»
- inget speciellt egentligen, förutom lägg matlab i annan kurs så vi får mer tid»
- Mer matlab och mer strukturerade föreläsningar. Kändes lite virrigt emellanåt.»
- att Ville slutar tala om för oss hur brottom det är o att vi har så mycket att göra, att han inte har tid att skriva fint osv , för att sedan dra sina hístorier»
- Om matlab ska ingå i kursen ska denna vara bättre planerad. Annars anser jag att denna borde förläggas som en separat kurs, där man från noll går igenom matlab och inte stressar igenom det i form av en labb.»
- Lite fler duggor så man håller igång inför tentan och att man som resultat av det får mer tid över till att repetera.»
- Tider att kunna ställa frågor på har jag verkligen saknat. Mkt av det jag inte kunnat har jag fått hoppa över för att jag inte haft någon att fråga.»
- Matlab»
- duggor och fler extentor/exduggor »
- mer tid med matlab»
- MATLAB»
- mathlab delen!»
- jag vet inte»
- Förutom den i princip obefintliga Matlabundervisningen bör man eventuellt förlägga övningarna till andra lokaler då det ganska ofta inte finns tillräckligt med sittplatser och arbetsytor.»
- Kommer inte på något som jag stört mig på.»
- Matlab tillsammans med datorintro.»
- Bättre bok, mer information och underlagsmaterial till matlab.»
- Matlab information, man behöver en separat kurs i bara den. Många som hade svårt, inte så lätt att komma på allt själv.»
- Bättre matlab-kurs, fler eller större salar vid övningstillfällena»
- ta bort vektorer»
- Matlab. Man bör få mer hjälp av en lärare»
- mer saft och bullar »
- Tentor som är rättvisare, sant eller falskt frågor tycker jag känns flummigt. Även frågor som "definiera det här". Tycker att man enbart skall använda sig av räkneuppgifter, det är ju trots allt det kursen handlar om.»
- Mer tid för vektorer som många aldrig läst innan och kanske hellre lite mindre tid på att rita grafer som alla gjort en hel del innan»
- matlaben»
- Mer matlab»
- Calculus och övningarna.»
- Matlab. Mer genomgång.»
- Kan ha varit lite rörigt ibland, svårt att hänga med.»
- det jobbigaste i hela kursen är att dom utgår ifrån att vi kan massa som vi inte alls kan. kravet för att komma in är matte-E från gymnasiet men ändå håller dom på att tjata om att det läser man i "matte F" eller diskret eller vad som. nästan inga av dom kurserna fanns på min gymnasieskola exempelvis. Dessutom borde man lägga allt som är nytt för alla eleverna i början. Exempelvis gick vi igenom 3D-plan och dess ekvationer sista veckan, något som jag aldrig tidigare sett. gjorde mitt bästa men hade fan inte en chans att lära mig det till tentan.»
- Skall det vara nödvändigt för elever att förstå sig på och genomföra laborationen i Matlab vid första tillfälle programmet öppnas? För att den skall vara givande krävs en handledare som är väl bekant med programmet och har tid att ge svar till samtliga. En bättre guide anpassad för laborationen är önskvärd. Kanske bör laborationen slopas helt till senare då det verkligen behövs och arbetas mer frekvent med.»
- att hinna ställa fler frågor på övningarna.»
- att organisera planeringen , läraren kunde inte lyckas tror jag på grund av dålig planeringen»
- tror det hade vart bättre om momenten hämtade ur "Kort förberedande kurs för blivande teknologer" byts ut mot Calculus!»
- Mer individuella tester där man kan få riktig feedback på personlig nivå. Ingen på kursen har samma lösning på ett problem tror jag.»
- Byt kurslitteratur!»
- Mer uppgifter på föreläsningarna, satserna är inte så viktiga om man kan använda dem praktiskt»
- Tempot, prioriteringar av vad som är viktigt att gå igenom på föreläsningar.»
- Inte lika mycket onödiga och tråkiga bevis på föreläsningarna. Kan förstå att det behövs till en viss utsträckning men det är meningslöst att bara gå igenom bevis på föreläsningarna. Det ger ingenting. »
- Fler övningstillfällen.»
- Planeringen av övningstillfällena.»
- lärare, bok»
- Föreläsaren bör känna till vad vi lärt oss och inte lärt oss i gymnasiet.»
- Övningar bör inte vara schemalagda innan veckans första föreläsning»
- Fick ingen föreläsning i matlab, skulle klara allt själv och de var inte helt lätt...»
- Bättre information i förtid!»

20. Övriga kommentarer

- bra kurs, efter något års frånvaro så har den här mattekursen helt klart fått mig att förstå mycket av matten jag inte kunde från ettan/tvåan. sista mattekursen.»
- inga»
- vad gjorde gymnasieläraren där?»
- vad gjorde gymnasieläraren där?»
- De som kritiserat honom gav honom oförtjänt mycket kritik. Det jag beundrar med honom är att han _vill_ att vi skall klara kursen, till skillnad ifrån andra föreläsare jag har stött på under tidigare studier. Han bryr sig och stannar gärna och förklarar, även om hans egen rast försvinner.»
- Kursen och min första tid på Chalmers har helt klart levt upp till mina förväntningar och jag ser fram emot nästa läsperiod.»
- pi är enligt lag bara 3.14 i vissa delstater i USA»
- Inget annat att tillägga.»
- Det har varit en trevlig kusr och Ville är toppen!»
- våras lärare var långsamt ,och kursen bör att vara lite snabbare om,det var samma som man läser på distans för mig än då jag har varit med på lektionerna »
- Rörigt med kurslitteratur på engelska och föreläsningar/diskussioner på svenska.»
- Mycket bra, förstående och lärorik lärare Wilhelm. Tack ska du ha!»
- Att högskolan skall vara och är mer självständig än t.ex. gymnasiet är en självklar sak. Men det finns som sagt begränsningar på det också, med det menar jag att jag iprincip kunde ha tagit en chalmers-examen i min hemort med böckerna i handen. Min fråga är, bortsett från labbarna, vad är inte självständigt? Det är känslan jag har fått och hoppas att den ändras till nästa år. Som sagt, mer information från läraren om vad som väntar. I övrigt är allt kanonbra!»


Kursutvärderingssystem från