ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Strategisk logistik, SJO085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-15
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Anneli Rask»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

11 svarande

Högst 5 timmar»1 9%
Cirka 10 timmar»2 18%
Cirka 15 timmar»6 54%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»2 18%

Genomsnitt: 3

- arbeten har tagit mycket tid» (Cirka 10 timmar)
- Kunde variera ngt då vi hade två arbeten och sen en tenta... men ligger nog mellan 15-20 tim veckan.» (Cirka 15 timmar)
- Mkt grupparbete, o tentaplugg.» (25 timmar eller mer)
- Kursen har varit mycket rörig och det har varit svårt att få konkreta svar. Farid har även varit borta tre veckor innan tentan, vilket är uselt eftersom vi inte har haft chans att fråga honom frågor utan att gå via den dryga gästföreläsaren Henrik Sternberg som förövrigt sa till oss att SOL är värdelöst och att vi aldrig kommer få några jobb och att det är en pajas linje. Verkligen kanon att ni tog in honom som extra lärare. » (25 timmar eller mer)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 18%
75%»3 27%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.36

- Ca 1/3 av lektionerna var föreläsningar, resten bestod bara av gruppredovisningar och genomgång på hur vi skulle lösa en uträkningsuppgift. Dåligt upplägg.» (75%)
- missat en pga sjukdom.» (100%)
- Men totalt meningslöst eftersom Farid läste ur boken som man lika gärna kunde ha läst själv. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 36%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 2.18

- Väldigt luddiga mål, då jag känner att det som sammanfattades där inte var med i kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väl bra men det skulle var kul om man lärde sig det som stod också» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 42%
Ja, målen verkar rimliga»4 57%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Läs svar från tidigare fråga. Obefintliga mål för vad kursen innehöll.» (?)
- Läraren har efter examinationen pratat om att ändra målen som var satta från början. Ett exempel var att utesluta ett moment som stod för 25% för att resultatet inte skulle se så dåligt ut. Något vi i klassen protesterat mot. Känns mycket märkligt att ens exaaminator har mage att ens försöka och tro att vi ska säga okej. Vi fick uttryckligen veta att "inget av arbetena jag fick in var någonting att ha". Jag har mycket svårt att tro det men om det stämmer så känns det som att kommunikationen mellan lektor och student har haft brister längst vägen. » (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3

- Kunde varit mer omfattande samt tog med mindre betydande frågor än vad som kunde varit.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»6 54%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Med ca 1 föreläsning i veckan har jag bara lärt mig av att läsa i kursboken.» (Mycket liten)
- Har varit mycket prat om hur NSAB uppgiften ska lösas. » (Ganska liten)
- Inlärningen har det inte vart fel på, tagit med väsentliga saker, men dock är det sama innehåll i denna kursen som tidigare logistikkurs.. vilket måste vara helt fel!?» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»2 18%
Mycket stor»7 63%

Genomsnitt: 3.45

- Kunde haft "logistik - läran om effektiva materialflöden" ist. Denna av Patrik Jonsson + Stig-Arne Mattsson. Då innehållet var samma som föregående logistikkurs.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Har inte funnits något material att tillgå, kanske beror på tekniska problem.» (Mycket dåligt)
- Obefintlig... Användes för praktikrapporter.» (Mycket dåligt)
- Hade önskat att det uppdaterades smer information från denna kursen på hemsidan så om man är borta vid ett tillfälle halkar man inte efter. » (Ganska dåligt)
- Händer inte mkt på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»1 9%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»2 18%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.18

- I slutet av kursen har läraren varit borta vilket lett till att vi inte kan får svar på frågor inför tenta. Inte så smidigt att läraren är borta i slutet av kursen när tentan närmar sig.» (Ganska dåliga)
- Tills det att Farid drog i väg (av ngn anledning som vi elever inte fått reda på?) gick det bra... men att den ansvarige läraren bara försvinner 3 v innan tenta och redovisningar är inte ok.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»7 63%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Funkat bra i grupperna!» (Mycket bra)
- Då vi har gjort 2 grupparbeten har detta funkat bra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 18%
Lagom»6 54%
Hög»2 18%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.18

- Vi hade ett grupparbete som va mkt tidskrävande, men i övrigt har vi haft så lite lektioner att vi mestadels fått läsa själva.» (Låg)
- Det var ju riktiga pajas arbeten.» (Låg)
- Vi går tredje, sista året och då bör det ju krävas mer av oss som studenter, en del av klasskamraterna tycker det är för högt, men som sagt, tredje året.» (Lagom)
- Relativt högt tempo, ok.» (Lagom)
- På grund av detta fick vi reducera tentamen till att grundas enbart på halva kursboken.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 9%
Lagom»4 36%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Se ovan.» (Lagom)
- Tillsammans med bussines comunication har det blivit mycket.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»4 36%
Godkänt»2 18%
Gott»4 36%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Kursen var i princip en repetition av tidigare läst logistik med Fahrid. Inte mycket nytt.» (Mycket dåligt)
- Kursen är i grunden mycket bra, men det har varit struligt med lärare som är borta och vikarier som inte ger korrekt information. Dessutom har vi inte fått något övningsmaterial till tentan, för att kursen är "ny".» (Dåligt)
- Ligger mellan "mycket dåligt" - "dåligt", detta på grund av att kursen var en exakt kopia av föregående kurs. » (Dåligt)
- Gillar Logistikkurserna mkt, gillar att plugga dessa sådana ämnen, men varför uppdelad i två kurser?» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Boken "logistikens grunder". I och för sig så står det ganska mkt lika som i förra boken, man får uppfattningen av det iaf, men den är trots allt bra!»
- Det stora praktikfallet. »
- NSAB projektet var bra o lärorikt! Behövs dock tydligare riktlinjer för vad som ska göras och hur.»
- Arbetstempot och liknande uppgifter fast mer riktat mot strategisk logistik.»
- Kurslitteraturen Kenth Lumsden - Logistikens grunder»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fler föreläsningstillfällen»
- Varför läser vi "logistik light" vi på lindholmen. På Johanneberg läser man hela boken, vi har delat upp kursen på två kurser? Känns som att ni inte kan ställa lika höga krav på oss på Lindholmen. Se till att det blir lika krav på de olika campusen. Vi är ju trots allt Chalmerister, men känns lite "B" att våra kurser blir uppdelade till light versioner.»
- Mer tid till föreläsningar.»
- Jag anser att hela läroboken borde innefattas! Förstår inte varför vi på sjöfart o logistik ska läsa en light-variant av en komplett kurs? Skippa gränssnitt arbetet, för det gav absolut ingenting! Anser att Fahrid borde utnyttjat alla föreläsnings tillfälle. Gränssnitts presentationerna tog för mycket plats och därmed för lite föreläsning om bokens innehåll.»
- Att lärare finns på plats så att kursen kan slutföras. Inte att kursen slutar efter halva LP utan att man får någon förklaring till varför. »
- Hela innehållet, detta var nästan löjligt. Även om vi elever inte kommer ihåg allt från första början så ligger det hos oss att repetera på sånt som vi bör kunna. Att Farid lektion efter lektion tar upp exakt samma saker från föregående kurs är helt förkastligt och jag vet att merparten av klassen (även om inte alla svarar på denna) anser att denna kursen var helt meningslös. Repetition är bra... men det ligger väl hos oss? »
- KLara och tydliga besked om hur tentan kommer att vara utformad, vad gäller för inlämningsuppgifter och betyg. Det skall inte ändras hur som helst under kursens gång som det gjort för vår klass. »

16. Övriga kommentarer

- Fahrid är en mycket kunnig och duktig lärare, men kursupplägget var helkasst!»
- LÅT inte Henrik Sternberg hålla mer lektioner. Jävla skrytmåns. Det enda han sa var ju hur bra han var på allt och hur misslyckade vi var med allt vi gjorde och hur dåligt det kommer att gå för oss i framtiden. »


Kursutvärderingssystem från