ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår, fysik delkurs A, LMA537 0104

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 117
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

117 svarande

mycket dåligt»1 0%
ganska dåligt»2 1%
varken eller»3 2%
ganska bra»48 41%
mycket bra»63 53%
har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 4.45

- För mycket information, för kort tid.» (ganska dåligt)
- Genomgångarna har varit lite röriga och i kombination med väldigt högt tempo i undervisningen och i "taltakten" har det varit svårt att hänga med om man ej läst fysik innan. Annars en duktig lärare som det är lite av en show att gå på föreläsningar med.» (varken eller)
- För oss som inte hade läst fysik nån gång tidigare kunde det gå lite väl fort ibland.» (ganska bra)
- Per borde ta det lite lugnt och förklara sina lösningsgångar i lite lugnare tempo och förklara vad det är riktigt han gör. Annars har det varit ganska bra.» (ganska bra)
- För hög hastighet.» (ganska bra)
- Per är jätteduktig, tror inte man kan få en bättre lärare. Jag har dock funnit det svårt att hålla mig koncetrerad under hela lektionen.» (ganska bra)
- svårt att hinna med. Högt tempo med alla OH-papper och allt han säger plus skriver samtidigt.» (ganska bra)
- Upplägget med teoriföreläsningar och exempelföreläsningar gillar jag.» (ganska bra)
- Det går lite fort ibland så, det är inte alltid lått att hänga med.» (ganska bra)
- Som antytt så har de fungerat ganska bra. Vissa delar skulle kunnat förklarats bättre--speciellt i början där föreläsaren gav oss en snabb överblick över kursen så att många tappade tråden. Personligen har jag fått ut en hel del av dem, men jag har pratat med mina studiekamrater och alla delar inte samma perspektiv. Skämten i början var för många och därför destruktiva. Man trodde att man förstod en förklaring som just genomgåtts trotts att man bara förstod skämtet. Mot slutet var de dock mycket mer effektiva--då hindrade en från att somna (nä så farligt var det inte).» (ganska bra)
- Ibland dålig koncentration» (ganska bra)
- Hoppet "ganska bra" till "mycket bra" är stort. Jag skulle vilja se ett simpelt "Bra"» (ganska bra)
- upplägget och presentation av material och föreläsningar på kurshemsidan var föredömliga.» (ganska bra)
- dålig luft sänkte koncentrationen» (ganska bra)
- Per förklarar saker mycket bra!» (mycket bra)
- Per är toppen!» (mycket bra)
- Väldigt bra lärare!» (mycket bra)
- Sammanfattningen på fredagar av det som vi gått igenom under veckan är verkligen guld.» (mycket bra)
- per öhl är ett geni.» (mycket bra)
- Per är riktigt bra!» (mycket bra)
- Per har en förmåga att kladda lite för mycket på tavlan ibland och det kan blir svårtförstått annars är han väldigt pedagogisk.» (mycket bra)
- Per är väldigt underhållande, men ibland går det lite för fort under föreläsningarna. Man sitter och antecknar som en galning, men hinner inte ta in det som sägs, och man får ingen andningspaus eller överblick. » (mycket bra)
- gillar att läraren gillar ämnet och var väldigt brinnande för ämnet. har varit väldigt bra hörts bra tuvärr så har man ibland blivit störd av gymnasie eleverna på våningen ovan för som hoppar på glasen och för en massa oljud» (mycket bra)
- Per är mycket duktig» (mycket bra)
- Otroligt bra föroläsare Per Öhl» (mycket bra)
- Per Öhl är en exemplarisk föreläsare. Det kunde inte bli bättre!! Han var väldigt struktuerad och pedagogisk.» (mycket bra)
- Han var väldigt grundlig i förklaringarna. Hoppade sällan över steg, utan var alltid noga med att förklara även de enklaste formlerna. » (mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

117 svarande

0-20%»0 0%
21-40%»2 1%
41-60%»1 0%
61%-80%»5 4%
81-100%»109 93%

Genomsnitt: 4.88

- sjuk» (61%-80%)
- Alltid där för att kunna hänga med bra.» (81-100%)
- Alla.» (81-100%)
- var sjuk en dag» (81-100%)
- Alla» (81-100%)
- alla» (81-100%)

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen) vad berodde detta på?

- lathet. Men jag tycker att Per ger väldigt givande föreläsningar»
- Sjukdom»
- Sjukdom»
- Sömn samt hunger»
- Resa.»
- Läkarbesök eller självstudier. Har varit stressad av situationen att inte någon gång vara i fas.»
- sjukdom»
- Resor»
- Tandläkarbesök.»
- gjorde övningar istället»
- Felaktig dygnsrytm»
- Trötthet»
- läkarbesök.»
- Sjukdom»
- Sjukdom, läkarbesök.»
- Sjukdom och försovning»
-
- Försov mig.»
- Sjukdom, ärenden m.m.»

4. Hur blev din studiesituation påverkad av att antalet studenter var många?

- Undervisningen blev mindre inriktad på personliga behov»
- Ibland blir det lite mycket prat bland studenterna och trångt i salarna.»
- Inte märkvärt på föreläsningarna. Även på konsultationstillfällena och SI så var antalet elever inget hinder för att man skulle få hjälp förhållandevis fort.»
- Det blir mer off-topic prat när det är flera persaoner i förelässnings salen. Men annars så har jag inte påverkats utev att det har varitmånga i salen.»
- För många elever vissa föreläsningar, ont om sittplatser.»
- Inte påverkad alls.»
- Många kommer försent till föreläsningen och det stör. Jag tycker att föreläsningsalen skall låsas när föreläsningen börjar så att de som kommer i tid inte ska lida på grund av de studenter som inte håller tiden.»
- För många - För högljutt, man hör ingenting lite längre bak i salarna, m.m.»
- Med färre studenter blir det mindre störande ljud.»
- Ganska lite»
- Det var jobbigt... Fick inte riktigt den tiden jag behövde.»
- Inte alls»
- fler övningar behövs»
- ingen aning»
- Inte så mycket. I början var det trångt på föreläsningarna men nu har en del hoppat av så då är det bättre.»
- Mycket svårare att fråga (ev våga fråga)»
- Inte alls påverkad.»
- Inte mycket»
- inte märkvärt»
- Inte alls»
- Det var bra, fanns ännu fler att be om råd»
- Bra då man fick plats att sitta»
- vissa har lite svårt att hålla tyst ibland, vilket gör det svårt att höra för de som faktiskt vill lyssna.»
- Färre tillfällen att få hjälp o fråga läraren.»
- inget»
- Man har mindre tid för hjälp på övningarna.»
- Det blir större grupper och inte lika lätt att få all den hjälp man behöver.»
- Nej»
- Väldigt svårt att få hjälp på den enstaka övning man hade...»
- inte alls»
- påverkades ej»
- inte påverkad i större utsträckning»
- Det har funkat bra.»
- Inte alls»
- Inte särskilt. Vid föreläsningarna var majoriteten tyst, och knappt märkbara. Om man ville studera utanför sina grupper så fanns det lediga salar.»
- Det hade varit skönt med lite färre studenter i föreläsningssalen, det blev lätt stimmigt.»
- ingen stor påverkan.»
- Färre sittplatser, väldigt lite hjälp på storgruppsövningar...»
- Många kommer för sent»
- Det kan emellanåt ta onödigt lång tid innan alla kommer i ordning på föreläsningarna.»
- Inte nämnvärt.»
- positivt»
- Det fanns inte tillräckligt med sittplatser under föreläsningarna de första veckorna. »
- Mindre tid för frågor och hjälp»
- blev inte direkt påverkad men märktes ibland på övningarna»
- Alltid bättre med mindre elever men det gickl bra så länge man fick en plats långt fram.»
- Antalet stunder var inte många, möjligen antalet som antogs vara där men inte det aktuella antalet.»
- inte alls påverkad»
- på föreläsningarna märker man inte av det så mycket, dock på konsultations tillfällena kan det vara svårt att få så mycket hjälp som man skulle önskat att man kunnat få.»
- Inte så mycket, man vänjde sig snabbt. Det är dock ytterst störande vid de tillfällen då luftkonditioneringen lägger av. Då sitter 200 personer och andas dålig luft i 2 timmar. »
- Inte så mycket»
- Inte alls påverkad under föreläsningarna.»
- Lite opersonligt blir det. Känns som läraren inte riktigt räcker till för alla studenter.»
- Svårt att hinna med att fråga alla frågor.»
- Det kan vara svårt att koncentrera sig när man är så pass många på övningstimmarna.»
- Det har gått bra»
- ibland svårt att höra pga prat. ibland svårt att se om man hamnade långt bak.»
- ibland blivit störd av gymnasie eleverna på våningen ovan för som hoppar på glasen och för en massa oljud»
- Inte alls»
- Den påverkades inte märkbart»
- Inte särskilt.»
- inte nämnvärt mycket, har fungerat hyfsat bra. »
- Inte mycket hjälp på räknetillfällena»
- Inget nämnvärt»
- den påverkades inte så mycket av det »
- i början fick vi inte plats. svårt att höra om mna får platser långt bak»
- påverkar inte alls.´,Eftersom vi hade tillgång till SI möten samt övningstillfällen där man kunde reda ut ev. frågor och funderingar man hade. Dessutom avsatta Per alltid tid åt våra frågor även under och efter föreläsningen. »
- inga problem»
- Möjlighet till frågor under föreläsning minskade.»
- Inte negativt på något sätt, har fungerat bra i alla lägen.»
- Positivt! Det finns fler studenter att samarbeta med.»
- Ingen påverkan.»

5. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

115 svarande

för lite övningar»74 64%
väl avvägt»34 29%
för många övningar»7 6%

Genomsnitt: 1.41

- Gärna fler övningar med lite långsammare genomgångar och interaktion under genomgångarna vid de "tuffa" momenten i kursen.» (för lite övningar)
- Alldeles för få övningar! I förhållande till dom problem man stötte på när man försökte lösa övningsuppgifterna» (för lite övningar)
- Hade behövts mer övningar i fysik» (för lite övningar)
- ett till övningstilfälle i veckan behövs.» (för lite övningar)
- Hade behövts fler och i mindre grupper!» (för lite övningar)
- Vi var 2-3 grupper/övning 1 gång i veckan, vilket betyder att man hade väldigt kort tid att ställa frågor. Med tanke på att vi inte hade någon bra bok, var vi väldigt beroende av övningstillfällena då man ofta fastnade på tal.» (för lite övningar)
- Jag personligen tycker att det är alldelles för lite övningar. » (för lite övningar)
- Övningen inföll också ofta innan exempelföreläsningen på den andra av de två delar vi hade, så då hade man inte anteckningar att lösa uppgifterna från själv.» (för lite övningar)
- skulle behövas mindre övningsgrupper i fysik, samt ett till tillfälle i veckan» (för lite övningar)
- Nu har vi ju en övning i veckan. Men det hade inte skadat att få en eller två till.» (för lite övningar)
- en övning i veckan är alldeles för lite. Minst två» (för lite övningar)
- Gärna mer SI-övningar i mekanik, men inte SI-möte!» (för lite övningar)
- En övning per vecka är inte nog. Speciellt inte när man inte ens får plats på sin egna övning då det är andra personer från andra grupper som tar upp ens plats.» (för lite övningar)
- Man bör ah lika många övningar i fysik som matte.» (för lite övningar)
- Vi har bara en övning i veckan, och man hinner samla på sig en hel del frågor tills dess. Kör man fast med en eller flera uppgifter så är man ofta tvungen att vänta tills övningen. » (för lite övningar)
- Å andra sidan var det bra med många föreläsningar, så fler övningar med lika många föreläsningar hade varit det bästa, även om det är omöjligt.» (för lite övningar)
- För lite övningar gruppvis. För att hinna med allt måste man gå på alla övningar som schemat tillåter.» (för lite övningar)
- för lite övningar o för stora grupper. sen va d väldigt dåligt att så många gick på fel övning för att d låg bättre schemalagt. » (för lite övningar)
- behövs mer av båda specielt då man inte får hjälp med fysiken på timmarna i biblioteket» (för lite övningar)
- Hade varit bra med minst en till» (för lite övningar)
- Alldeles för lite övning. Dessutom var vår övning placerad på måndagseftermiddagen. Då blir man tvungen att fråga om förra veckans föreläsningar och på så sätt hela tiden ligga lite bakom.» (för lite övningar)
- Kanske inte før få øvningar, fast det hade varit bra med någon mer lærare som kunde hjælpa oss. Kunde kænnas som det inte fanns tid till "ordentliga" førklaringar.» (för lite övningar)
- Fler små övningar och inte endast storgruppsövningar.» (för lite övningar)
- eftersom vi har så många föreläsningar hinner man förstå det mesta, så jag kände inget behov av fler övningar» (väl avvägt)
- Övningar är helt onödiga. Det är högljutt och svårt att koncentrera sig, man får gjort lika många uppgifter där, på två timmar, som man får hemma på en halv. Fastnar man på något tal är det bara fråga föreläsaren på rasterna vid lektionerna--dessutom gick han i stort sätt igenom alla tal i slutet av veckan.» (för många övningar)

6. Hur har övningarna fungerat?

115 svarande

mycket dåligt»5 4%
ganska dåligt»12 10%
varken eller»26 22%
ganska bra»56 48%
mycket bra»16 13%

Genomsnitt: 3.57

- Jag har varit närvarande vid 3 av dem (de första 3). Stämningen är jobbig, högljutt samt kvavt i klassrummet. Och man hinner bara få hjälp med någon enstaka uppgift om man fastnat. Personligen tror jag att det hade varit bättre för alla utan övningar. Som nämnt ovan, man får mycket mer gjort hemma--och där brottas man också med uppgifterna tills man förstår logiken bakom dem. Kommer man absolut inte vidare så är det bara fråga föreläsaren på rasterna eller vänta till slutet av veckan då han går igenom dem.» (mycket dåligt)
- För mycket folk och för få lärare, när man väl fått hjälp så är det bara en liten hint till hur man ska göra. Oftast inte tillräkligt för att man faktiskt kan förstå hur man ska göra. Jag skulle behövt mer konkret hjälp, inte någon slags gissningslek. » (mycket dåligt)
- Lärarna fick alldeles för lite tid till varje enskild elev. Man kunde räcka upp handen och vänta i 10-15 minuter varpå man fick en genomgång på 20 sekunder innan läraren gick vidare till nästa elev.» (mycket dåligt)
- Jag tycker att Fysikövningarna skiljer sig enormt mot matematikövningarna. Istället för att sitta i en ganska lugn miljö, med en tystlåten lärare får vi en stressad miljö där läraren gärna går fram till tavlan och skriker ut förklaringen till eleven. Han hjälper alla för snabbt och lyssnar inte riktigt på vad man har för problem med uppgiften. Bra lärare till föreläsningar, men jag skulle önskat att övningarna hölls som med matematiken då man får en annan lärare som håller i övningen i en liten grupp. » (mycket dåligt)
- Lärarna hinner knappt med. När man väl får hjälp så är det inte ofta man förstår. » (ganska dåligt)
- Tar för lång tid att få hjälp!» (ganska dåligt)
- Sådär. Var svårt att få hjälp. Och när man väl fick det så var det ofta så att man bara fick nån "alltäckande" förklaring på uppgiften istället för svar på det man igentligen frågade om.» (ganska dåligt)
- eftersom man bara har 1 övn.tillfälle/vecka, så kan man ha många frågor, men inte få svar på dem, då det kan vara många som vill ha hjälp.» (ganska dåligt)
- Var på måndag em, hade varit bättre på en torsdag eller dyl.» (ganska dåligt)
- för mycket folk, hinner inte få svar på de frågor man har samlat på sig under veckan» (ganska dåligt)
- Svårt att få hjälp, för stora grupper..» (ganska dåligt)
- Rörigt pga av salen vi var i, svårt att få hjälp.» (ganska dåligt)
- Per Öhl kan vara väldigt tyken om man inte förstår. Den andra övningsledaren vi hade svarade annorlunda än Per så han var inte mkt till hjälp.» (ganska dåligt)
- Det är svårt att få hjälp, hade hellre sett övningarna som föreläsningar i mindre grupper där man gick igenom på tavlan uppgifter som folk hade problem med.» (varken eller)
- Svårt att får tid till att fråga vid övningarna.» (varken eller)
- För lite tid till frågor, för få tillfällen. Har upplevt att lärarna stressat när man bett om hjälp för att kunna hinna med alla.» (varken eller)
- Med enbart ett övningstillfälle i veckan där det kan vara svårt att få hjälp så blir det lätt ett flaskhalsmoment utifall man skulle fastna på en uppgift.» (varken eller)
- Mycket elever och oftast tar det lång tid för de innan en att få hjälp, så det kan ta lång tid innan man får hjälp och då har mycket av övningstiden redan försvunnit.» (varken eller)
- Det har kommit för många som inte ska vara där så vi som har lektionen har inte alltid fått plats.» (varken eller)
- Lång väntetid för att få hjälp» (varken eller)
- Kursläraren får gärna förklara så att de frågor man har blir besvarade!» (varken eller)
- Det största problemet med övningarna är att man inte hinner få så mycket hjälp, även om det är 2 lärare på plats. Oftast hinner man kanske med 1-2 tal som man haft problem med, och det räcker inte. Så fler tillfällen skulle definitivt underlätta. Eller fler lärare. Övningstillfällen är även lite stressade. Om man ber Per om hjälp början han ofta med att säga att "såhär och såhär ska du göra", och sedan kilar han vidare. Ofta är detta inte så mycket till hjälp eftersom det svaret antingen inte säger en någonting, eller för att man redan gjort "såhär och såhär", tycker man. Och eftersom han går iväg, så får man vänta ytterligare för att få hjälp, och det är väldigt ineffektivt. Det skulle vara bättre om han hade mer tid, och stannade och lyssnade på exakt vad det är man har problem med, och utefter detta kunde säga vad man skulle göra, eller ge en ledtrådar. Det är bra att han uppmuntrar oss att arbeta självständigt, genom att kolla på anteckningar och ta hjälp av varandra, men ibland vill man att han lyssnar mer på exakt vilket problem man har.» (varken eller)
- Inte varit på några övningar.» (varken eller)
- För få lärare» (ganska bra)
- Satt på en övning då en elev tog upp nästan hela lektionen. 3 av 12 hann få hjälp.» (ganska bra)
- En till lärare skulle inte vara fel» (ganska bra)
- för jävligt att man inte får plats på sina egna övningar» (ganska bra)
- Dock för få fysikövningar vilket medförde att folk ifrån andra grupper gick på varandras övningar och därför fick man inte alltid den hjälp man behövde.» (ganska bra)
- Har ibland haft svårt att koncentrera mig pga hög ljudnivå i salen.» (ganska bra)
- svårt att få hjälp ibland» (ganska bra)
- en gång var det bara en lärare isf två vilket gjorde att det var många som inte fick hjälp» (ganska bra)
- Blev lite rörigt och högljutt när vi var så många på varje övning.» (ganska bra)
- mycket folk o svåra förklaringar ibland. om man inte förstår måste man ibland förklara på ett annat sätt för eleven, hände inte så ofta.» (ganska bra)
- ibland fick man inte svar på alla frågor» (ganska bra)
- ibland har det varit svårt att hinna få hjälp.» (ganska bra)
- Lång kö» (ganska bra)
- Nackdelen för mig var att den enda övningen som jag hade var på torstag 15-17 och då är man rätt slut.» (ganska bra)
- kan ibland vara för få resp för många elever på varje övn vilket resulterar till att man inte får den hjälpen man skule behöva.» (ganska bra)
- Toppen att dom alltid är två lärare som hjälper. Även bra sal (delta)» (mycket bra)
- Deltog inte i många, men de få jag var på fungerade bra» (mycket bra)

7. Hur många övningar har du varit på?

116 svarande

0%»3 2%
1-25%»8 6%
26-50%»15 12%
51-75%»12 10%
76-100%»78 67%

Genomsnitt: 4.32

- Jag tycker det är lugnare att sitta två och två och plugga själv i t.ex jupiter eftersom man ändå inte hinner fråga så mycket på övningarna.» (26-50%)
- Enda gången man hade chans att få hjälp, så det gällde att passa på.» (76-100%)
- Viktigt att gå så att man hänger med i veckoplaneringen. Sedan kan man fråga på uppgifterna jag inte kunnat lösa själv.» (76-100%)
- alla och allas!» (76-100%)
- Smøg med på en annan grupps øvningstillfællen ett par gånger också.» (76-100%)

8. Om du inte deltog i övningarna vad berodde det på?

- Se ovan.»
- Sjukdom»
- Jag studerar bättre ensam.»
- inte värt det»
- Kunde lika gärna plugga hemma»
- Trötthet.»
- Hade inga frågor, pluggade hemma istället.»
- Har inte fått ut så mycket som jag haft som mål och har därför valt att studera med andra på en lugnare studieplats.»
- har mycket god hjälp av familjemedlemmar, och studerar bättre hemma»
- Studier på annan plats»
- Inte värt tiden.»
- Lathet, dålig disciplin.»
- Kände att jag fick bättre studiero hemma»
- Fick inte plats att sitta någon stans. »
- Ingen speciell anledning, fick mycket hjälp på andra håll men hade inte skadat o gå på fler.»
- sjuk en gång »
- Trodde jag skulle klara mig utan dom.»
- Kände ej behovet»
- Att den låg så sent på eftermiddagen.»
- Trötthet»
- var sjuk en gång»
- Kännde inte att jag behövde dem, då jag studerar bättre hemma än i stor grupp.»
- Fungerar bättre själv, inte behövt hjälp bättre att andra kan ta upp min plats då»
- Sjukdom»
- Jobbade på egen hand.»
- För lite hjälp»
- Behövde inte.»
- Se betyget. »
- Jag hade svårigheter att koncentrera mig på övningarna. »

9. Hur upplevde du upplägget på övningarna?

109 svarande

för lite tavelgenomgång»23 21%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete»45 41%
för lite tid till eget arbete»5 4%
för lite tid till frågor»33 30%
deltog inte»3 2%

Genomsnitt: 2.52

- Jag tycker övningstillfällena utnyttjas bra» (?)
- Märkte ingen direkt struktur på upplägget» (?)
- Fungerade bra» (?)
- Mer genomgångar av det folk tyckte var svårt hade varit bra. Om de t.ex får många frågor på samma uppgift hade det ju sparat tid att gå igenom den på tavlan istället för att gå från elev till elev.» (för lite tavelgenomgång)
- Ofta har många frågor om samma tal, så tydlig genomgång på tavlan skulle nog spara tid för alla» (för lite tavelgenomgång)
- som sagt, fungerade klanderfritt» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)
- Ibland blir det dock svårt att hinna fråga så mycket som man skulle behöva.» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)
- var ingen tavel genomgång förutom en gång» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)
- Bra» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)
- Så många som behöver hjälp och hjälpen man får under dom få sekunderna är oftast inget givande.» (för lite tid till frågor)
- För stor grupp...» (för lite tid till frågor)
- när inte föreläsningarna "hade landat" så behövdes extra tid till förklaring, och att därmed få bättre förståelse.» (för lite tid till frågor)

10. Var det positivt med en inlämningsuppgift som ger bonus?

114 svarande

Mycket positivt»61 53%
Positivt»34 29%
Varken eller»12 10%
Negativt»5 4%
Mycket negativt»2 1%

Genomsnitt: 1.71

- Bra att man får en uppfattning om hur tentan kommer att rättas. Vad som ger poäng och liknande.» (Mycket positivt)
- Jag lärde mig massor. Den fick mig och vad jag vet, många andra att sitta och plugga konstant en hel helg!» (Mycket positivt)
- Mycket bra upplägg, man repeterade väldigt mycket av kurserns tidigare innehåll!» (Mycket positivt)
- Haha! Vilken fråga. Klart det är! Jag blir väldigt förvånad om någon svarar negativt.» (Mycket positivt)
- Frågan (på utvärderingen) är graderad åt andra hållet än dom andra...» (Mycket positivt)
- Bra att alla får en chans att sänka betygsgränserna. Så att det blir lite lättare att få det betyg man vill.» (Mycket positivt)
- Chans att kolla av hur bra man ligger till i kursen» (Mycket positivt)
- motiverar att arbeta känns som man kan visa sina färdigheter inte bara på tenta utan på vanliga tider.» (Mycket positivt)
- Kanske inte främst för att man fick 3 extra poäng, men att man lärde sig en hel del på uppgiften.» (Mycket positivt)
- Om det hade varit samma poänggränser på provet utan den.» (Mycket positivt)
- När man gör uppgifter i övningshäftet så va det ingen som kunde rätta "lösningen" utan man såg på svaret och om det va någelunda rätt så tog man det för givet att det va rätt. Bonus uppgiften såg man mer vad man gör för fel vilket är bra inför tentan.» (Mycket positivt)
- Jag kan tänka mig att studenter som normalt inte hade studerat under perioden gjorde det för att få poängen, och att göra uppgiften självständigt utan att lära sig något är föga troligt. Däremot så fann jag uppgiften ha flera delar där frågeställningen kunde tolkas på olika sätt och därför anser jag inte att det fanns ett rätt eller fel svar på den givna uppgiften, dock var inte svaret huvuddelen på uppgiften. » (Mycket positivt)
- Jättebra! Dels för eleven som får prova sina kunskaper och få feedback, men också för läraren som ser vad eleverna har problem med och som ska gås igenom lite mer.» (Mycket positivt)
- Sjukt att man får den på fredag kl 15,00 och den ska vara inne på måndag till första föreläsningen. Skandal...» (Positivt)
- Bonus är alltid fint» (Positivt)
- Positivt men inte nödvändigt, hade lika gärna använt tiden till att hänga med i kursen i övrigt.» (Positivt)
- Ja, men inte utlämning över helgen.» (Positivt)
- Man blev lite mer insatt i vilka delar som räknas, och vilka som är relativt oviktiga. Detta gör att man kan prioritera bättre när man gör själva tentan. » (Positivt)
- det var positivt att få veta hur Per värdesatte de olika momenten i uppgiften. Han förklarade ofta att uträkningar ger dåligt betalt och resan fram till svaret är viktigare än svaret i sig. Denna uppfattning delar jag med honom. Jag förstår dock ej varför han har fyra frågor på tentan som endast svaret skall räknas ut. Med hans resonemang så borde några teoriuppgifter ge en bättre bild av våra kunskaper istället.» (Positivt)
- Eftersom uppgiften var så pass svår blev det så att de som fick bunuspoängen antagligen inte behövde den eftersom de skulle lyckas så pass bra på provet ändå.» (Varken eller)
- Var inte värt de poäng i jämförelse med den tid det tog att göra den.» (Varken eller)
- För lite tid för att rättvist kunnat utföra den.» (Varken eller)
- Den kändes för lång och tidskrävande. Kände inte att jag var tillräckligt insatt för att göra den. Tycker egentligen att uppgiften borde varit obligatorisk och utan poäng.» (Negativt)
- Det var en stor del som fick hjälp utifrån--t.ex. en fick hjälp av sin pappa som jobbade som byggingenjör. Och det ska ju vara rättvist (alla ska ha samma möjlighet till bonuspoäng). Sen var det en stor del som bestämde sig för att lösa uppgiften tillsammans--och vissa fick svaren och uträkningarna som givna, utan något större arbete. Fast de som fick poäng i slutändan var de som hade lagt ned hela veckan på uppgiften, och var någorlunda engagerade.» (Negativt)
- Om man hade planerat något den helgen, exempelvis en resa, så fick man strunta i resan för att göra uppgiften istället. De kunde ha informerat tidigare om att den helgen kommer ni få göra en uppgift så man hade tid att planera. » (Negativt)
- dumt för dom som inte var där. eller missade det av nån annan anledning» (Mycket negativt)

11. Hur stor var arbetsbördan på kursen?

116 svarande

1 (för låg)»0 0%
2 1%
21 18%
68 58%
5 (för hög)»25 21%

Genomsnitt: 4

- Efterssom jag läst det innan. Vet dock inte om jag klara den:P» (2)
- Varken för stor eller för liten. Man hade, efter matten och fysiken ändå en hel del fritid--om man hängde med på föreläsningarna och prioriterade skolarbetet så att säga.» (3)
- har inget utom matten att jämnföra med och dom 2 var lika tuffa» (3)
- arbetsbördan upplevdes ibland tung men det berodde snarare på mig än på upplägget eller läraren.» (3)
- Det är många övningsuppgifter att hinna med om man ska följa kursplanen.» (4)
- Mycket nytt som ska nötas in på kort tid. Men häftena var ganska lagom.» (4)
- Svårt ämne. Hög arbetsbörda. » (4)
- Jag personligen skulle ha mycket lättare att förstå allting om man inte läste matte parallellt, dock ser jag problematiken i det då många saknar grundkunskapen för att läsa mattematiken i mekaniken.» (4)
- Pluggade konstant de två sista veckorna innan tentan, mycket under hela kursen, brukar inte ha problem att lära mig eller förstå, men jag satt ändå och såg dum ut på tentan. Hoppade för första gången i livet över frågor på ett prov.» (4)
- Har aldrig tidigare läst fysik så det blev en hel del att bita i. » (4)
- det var lite klurigt att komma på hur man tillæmpade allt vi fick læra oss i olika uppgifter ibland. » (4)
- Grymt hög. Problemet ligger nog i att föreläsningarna innehåller inte alls eller ofta helt orelevanta uppgifter mot övningshäfternas uppgifter vilket gör att man oftast inte kan hänvisa tillbaka till föreläsningarnas exempel. För att kunna lösa övningsuppgifterna utan fastnar oftast på väldigt enkla problem som skulle vart lättare med bättre exempel på tavlan.» (5 (för hög))
- Har inte hunnit med mer än hälften av övningshäftena och har haft svårt att komma ikapp.» (5 (för hög))
- Varit tvungen att jobba väldigt mycket utöver skolan.» (5 (för hög))
- Jobbig kurs, mycket nytt på kort tid» (5 (för hög))
- Kursen borde delas in i mindre delar.» (5 (för hög))
- Mycket hemarbete» (5 (för hög))
- väldigt intensiv, kända att tiden aldrig räckte till.» (5 (för hög))

12. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?

116 svarande

högst 5 timmar»22 18%
6 - 10 timmar»34 29%
11 - 15 timmar»36 31%
16 - 20 timmar»16 13%
minst 21 timmar»8 6%

Genomsnitt: 2.6

- Inte van vid att behöva studerar på andra platser än i skolan. Då det inte är för att förbereda inför ett prov då.» (högst 5 timmar)
- Skulle viljat mer men har varit förskyld ( Väldigt kallt i FÖ- salen. )» (högst 5 timmar)
- Under kursens gång lade jag ned 6-10 timmar i veckan. men fick ändå allting gjort mer än en gång, och lämnade varje kapitel med ny förståelse.» (6 - 10 timmar)
- ojämnt fördelat det var lite i början och över 21 timmar i veckan den sista veckan» (11 - 15 timmar)
- Resterande tid har jag pluggat matte» (16 - 20 timmar)

13. Hur stor hjälp har kurslitteraturen varit för din inlärning?

114 svarande

mycket liten»64 56%
liten»18 15%
varken eller»18 15%
stor»12 10%
mycket stor»2 1%

Genomsnitt: 1.85

- har ej köpt kurslitteraturen till just den här kursen. använder mina anteckningar för att lösa övningsuppgiter som per ger ut. och det är tillräckligt för mej.» (?)
- hade ingen» (?)
- Har inte köpt någon fysik A bok.» (mycket liten)
- Finns ju ingen kurslitteratur i princip.» (mycket liten)
- inte haft någon..» (mycket liten)
- Boken öppnade jag en gång och läste i ca 30 sekunder. Efter det använde jag bara utdelat materiell.» (mycket liten)
- Har knappt använt boken. Läraren har inte hänvisat mycket till den heller. Känns inte som om jag hade så stor användning av den. Och B-boken köpte jag inte ens.» (mycket liten)
- Har aldrig använt fysikboken, för dyr och... onödig? » (mycket liten)
- Hade önskat att vi hade haft en bra bok att kunna titta i, då jag upplevde att jag fastnat på tal, ibland i flera timmar utan att kunna lösa dem. Det har inte varit lätt att studera effektivt pga detta och för få övningstillfällen.» (mycket liten)
- äger ingen fysik bok och vet inte om någon har använt dom alls. » (mycket liten)
- ingen alls» (mycket liten)
- Bok del A kändes som slöseri på pengar då jag har försökt använda den ca 2-3 gånger. Och den inte har hjälpt mig i närheten så mycket som anteckningarna. Del B kan jag inte uttala mig om, kanske är bättre, men ville inte köpa den med tanke på hur lite jag använde den första.» (mycket liten)
- har knaooast andvänt boken» (mycket liten)
- Endast ett bevis (för en ekvation) fick man från boken som man inte fick på föreläsningarna. Uppgifterna i kurslitteraturen var komplett värdelösa förhållandevis till de uppgifter föreläsaren gav oss. Kurslitteraturen hade för enkla uppgifter.» (mycket liten)
- EN BRA TEORIBOK FÖR EXAKT DET MAN GÅR IGENOM PÅ FÖRELÄSNINGARNA KRÄVS! EJ FYSIK A/B-BOKEN!» (mycket liten)
- De fåtal rekomenderade kapitel var endast repetition av sådant vi redan gått igenom på föreläsningarna.» (mycket liten)
- Vi har inte använt boken alls. Anteckningarna har däremot varit oumbärliga.» (mycket liten)
- De 400kr för Heureka A var de sämst spenderade någonsin.» (mycket liten)
- köpte inte boken» (mycket liten)
- har inte uppnat boken» (mycket liten)
- Hade ingen bok.» (mycket liten)
- Gärna en bättre kurslitteratur. I matematiken är kurslitteraturen idealisk då den är anpassad för tekniskt basår.» (mycket liten)
- Värdelös bok» (liten)
- Föreläsningarna tillsammans med övningshäftena har varit det som har gett mig mest. Fysikboken har jag inte tittat i ännu.» (liten)
- för lite kurslitteratur» (varken eller)
- Muntliga litteraturen var till stor hjälp men var dåligt med hänvisningar till skriftlig litteratur, om man bortser från de overheads som var utlagda på kurshemsidan.» (varken eller)
- Ej använt bok» (varken eller)
- köpte inte fysikboken» (varken eller)
- Allting kunde sammlats mer som en bok.» (stor)
- Då föreläsningarna är snabba, räcker de inte alltid. En bok kan vara bra då det går att gå tillbaka och läsa saker i sin egen takt.» (stor)
- Inte läst i böckerna, men använt mig av föreläsningsanteckningarna och övningshäften.» (stor)
- egna anteckningar, boken har ja inte ens öppnat.» (mycket stor)

14. Hur stor hjälp har utdelat material varit för din inlärning?

116 svarande

mycket liten»0 0%
liten»3 2%
varken eller»18 15%
stor»44 37%
mycket stor»51 43%

Genomsnitt: 4.23

- hela kursen bygger på egna anteckningar. Har inte skrivit ut en enda oh-lapp.» (varken eller)
- det utdelade materialet behöver nog ses över så att det kan sammanfattas och bli mer struktuerat. det var för ``påklistrat``» (varken eller)
- Lite rörigt upplägg på OH -sidorna. Mer struktur behövs.» (stor)
- Stor men föreläsningarna man laddar ned är oftast svåra att följa och det dom ska säga när man repeterar tillbaks är oftast» (stor)
- Dvs övningsuppgifterna.» (stor)
- har inte använt mig av den så mycket men den är et bra komplement när man får problem.» (stor)
- Overhead-kopiorna från föreläsningarna har varit till mycket stor hjälp.» (stor)
- Allting kunde sammlats mer som en bok. precis som i matten.» (stor)
- Lite väl många uppgifter dock.» (stor)
- se föregående fråga» (stor)
- Alla övningshäften och overhead papper har varit grymt användbara.» (mycket stor)
- Häftena var bra träning. Dock var kommentarerna lite luddiga ibland. Inte alltid man blev hjälpt av dem, snarare mer förvirrad. » (mycket stor)
- Övningshäften och försökstentorna är suveräna!» (mycket stor)
- Bra att overheadbladen finns på nätet.» (mycket stor)
- Övningsuppgifterna har varit mycket bra och komentaren till uppgifterna brukar hjälpa!» (mycket stor)
- Utan övningsuppgifterna hade man inte lärt sig någonting. Däremot vore det även bra med fullständiga exempellösningar som komplement, på vissa tal. Detta skulle underlätta ifall man fastnar på vissa tal, och om anteckningarna inte hjälper. » (mycket stor)
- var ju det man använde» (mycket stor)
- Allt som behövts och det har alltid funnits lättillgängligt på kurshemsidan.» (mycket stor)

15. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material mm?

116 svarande

mycket dåligt»1 0%
dåligt»2 1%
varken eller»11 9%
bra»47 40%
mycket bra»55 47%

Genomsnitt: 4.31

- Lite rörigt system med olika OH-x.y pdf filer. Man kan ha en PDF för varje övning. Så man lättare hittar det man letar efter.» (varken eller)
- Tycker att det var lite svårt att hitta och navigera på hemsidan.» (varken eller)
- Bara bra, lätt att hitta och så. Men myyycket papper blir det..» (bra)
- Har haft svårt att tolka vad som är vad då namnen varit lite kluriga.» (bra)
- Relativt bra. Bättre än matematiken iallafall.» (bra)
- Uppgifterna för kommande kapitel dröjde.» (bra)
- Det enda som var något svårt att hänga med på var vilken föreläsning vi var på och därför var det svårt att skriva ut rätt papper till rätt föreläsning, ett system där föreläsningens datum står på filen skulle vara att föredra. » (bra)
- Uppgifterna skulle bli vældigt mycket mer øverskådliga om det sattes ordentlig nummerordning på allt. Ev. skriva ner lite formler man kan anvænda i kommentarerna till øvningarna, skulle gøra det lite lættare att klura ut saker sjælv» (bra)
- Var alltid lätt att komma åt information om inställda lektioner och utdelade material.» (mycket bra)
- inte upplevt några problem» (mycket bra)
- ingaet krångel där inte» (mycket bra)

16. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

116 svarande

mycket dåligt»2 1%
dåligt»1 0%
varken eller»18 15%
bra»47 40%
mycket bra»48 41%

Genomsnitt: 4.18

- det var en stro skillnad mellan gr 1-5 gruppdiskussioner och gr6-12.» (mycket dåligt)
- Inte haft något samarbete..» (varken eller)
- jobbar helst själv eller i grupp av högst 3 personer» (varken eller)
- Man kommer igenom uppgifterna ganska mycket snabbare, men lär sig ändå lika mycket som hemma. Det triggar samtidigt en till att studera.» (bra)
- fast det hade varit svårare om man kom in för sent då det redan bildats grupper och aktiviteterna var få» (bra)
- Pluggar mycket tillsammans med andra utanför skoltiden.» (mycket bra)
- Har kännts bra att kunna hjälpa varandra när vi pluggar tillsammans. Jämföra lösningar och så.» (mycket bra)
- Jag upplever mer samarbete mellan studender på fysikens än matematikens övningar» (mycket bra)
- inga problem» (mycket bra)
- Har en grym klass. Utan den hade det inte gått.» (mycket bra)

17. Hur har SI-verksamheten fungerat?

Denna fråga besvaras enbart av studenter som har gått i grupp 6-12.

58 svarande

mycket dåligt»1 1%
dåligt»2 3%
varken eller»23 39%
bra»20 34%
mycket bra»12 20%

Genomsnitt: 3.68

- Je ne sais pas, vet ej.» (?)
- Jag hade viljat ha SI-verksamhet...» (?)
- har ej haft» (?)
- för okunniga» (mycket dåligt)
- dålig timing» (dåligt)
- Ej deltagit» (varken eller)
- Grupp 1 - Ingen SI-verksamhet» (varken eller)
- Jag var i en grupp där SI tillfället hade både mattematik och mekanik. Jag tycker att det var ett dåligt system, rena matte SI och rena mekanik SI möten hade varit att föredra. Däremot så har jag inget negativt att säga om SI handledarna. » (varken eller)
- Jag har inte tagit del av SI-verksamheten, men vad jag hört så kan de inte fysiken... bara matte.» (varken eller)
- var inte på SI var i grupp1-5» (varken eller)
- Grupp 10 hade si en gån i veckan då det var matte och mekanik under samma si tillfälle. Matte läraren var så duktig att det tyvär blev att man oftast valde att arbeta med matten. Det var först senare under kursens gång som jag började gå må andra gruppers si i mekanik.» (varken eller)
- deltog ej.» (varken eller)
- ej deltagit» (varken eller)
- Mycket bra särsklit med hjälpen i fysiken» (bra)
- har deltagit i grupp 9:s SI med Isabell och Anton som instruktörer och även om de har skött sig mycket bra så hade det varit bättre om de hade fått var sitt lektions tillfälle så man inte behövde välja bort det ena. Jag har även gått på grupp 12 SI-Mek men Osman och hade hellre sett en liknande uppdelning även för grupp 9"s SI» (bra)
- Vissa lärare kan vara lite ostrukturerade och röriga dock.» (bra)
- Går i grupp 9.» (bra)
- Min SI-ledare i matte lade upp lektionerna så att vi fick arbeta gruppvis med uppgifter som han själv tagit med sig. Tyckte det var bra. I fysiken jobbade vi bara med de uppgifterna Per delade ut. » (bra)
- Många duktiga "elever" som har varit väldigt hjälpsamma. » (mycket bra)
- Fungerade mycket bra.» (mycket bra)

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

116 svarande

mycket dåligt»0 0%
dåligt»2 1%
varken eller»6 5%
bra»60 51%
mycket bra»48 41%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 4.32

- Det kanske är en svår kurs av naturen. Svårt att förstå det.» (varken eller)
- Bra, men behövs mer hjälp. Kanske också att elever kunde skriva ner det de tycker är svårast. Är det mycket liknande saker så kanske man kan gå igenom det igen.» (bra)
- Per Öhl är en mycket duktig och kunnig person. Jag har tyvärr inte alltid kunnat tolka hans textuppgifter och jag har upplevt att han stressat igenom när man bett om hjälp och man har inte alltid förstått när han gått till någon annan. Andra gånger har han förklarat väldigt tydligt och klart.» (bra)
- får se hur mycket man använder av kursen på chalmers. Känns nu som att plugga in formlers är lite överdrivet men vi får se» (bra)
- Aningen jobbigt med att behöva springa o skriva ut häften och liknande. Hade varit betydligt lättare och bekvämare om man hade en lite mer djupgående kursliteratur då jag hade svårt att finna det jag söker genom enbart anteckningar. » (bra)
- Jag tycker att sista veckans föreläsningar kunde spenderats bättre än att gå igenom vad som gav poäng på tentan. Utöver det så var det bra. » (bra)
- Svår kurs! Per är bra som föreläsare, även om det blir lite rörigt ibland.» (bra)
- bra kurs o allt men väldigt konstigt att man lägger 12 poäng på tentan för rätt svar när d inte har varit viktigt i kursen?! mycket besviken på detta. per har sagt emot sig själv lite tyvärr vilket e dåligt. om man i 7veckor pratar om att man ska förstå d o veta hur man kan lösa en uppgift tycker ja d e fel o ha 4 frågor på tentan som d inte har nån betydelse.» (bra)
- Svårt» (bra)
- Toppen kurs. Per är en bra lärare och han är väldigt pedagogisk.» (mycket bra)
- Att lämna en bonuspoänguppgift på fredag eftermiddag som ska vara inlämnad på måndag är inte ens lagligt.. Helt sinnesjukt. annars bra» (mycket bra)
- Intressant kurs, ibland stora hopp på kunskapskraven, men lägger man ner mycket energi så har man stor behållning av den.» (mycket bra)
- Det som sett svårt ut har blivit lätt mha knep och ordentlig ordning i lösningsgången. Bra uppläggning av kurs innehåll och bra insmygen repetition under kursens gång. Mycket bra lärare som är rolig och som förväntar sig att vi ska hänga med i hans tempo. Ger en liten prestations höjande stress som bör förbättra studierna. » (mycket bra)
- Jag förstår nu logiken bättre bakom det jag kunde, innan jag började.» (mycket bra)
- En stor eloge till Per Öhl som är en av de aboslut bästa föreläsare jag någonsin haft under min samlade studietid.» (mycket bra)
- Väldigt enkelt att förstå i början för att sen skena iväg, kändes det för min del iaf.» (mycket bra)
- mycket intressant! Jag upplever dock att Pers bedömningar av bonusuppgift och tentauppgifter har för hög prioritet. Jag tycker att ingen fråga var svår på tentan, trots det så hann jag inte titta på mer än en fråga av de första fyra. Jag hann ej heller lämna fullständiga svar på alla de stora frågorna. Trots det så känner jag att jag förstår mekanikens grunder.» (mycket bra)

19. Vad bör bevaras till nästa år?

- Läraren. :D»
- Bonusuppgift, utdelat material»
- Allt! Fysik A är en toppenkurs!»
- Kursen är mycket bra upplagd!»
- Per, mkt duktig lärare.»
- allt, jag tycker kursen är hyfsat klanderfri. men behövs mer övningstillfällen»
- Bra att läraren förklarade mycket m.h.a. "rekvisitan" i föreläsningssalen. Hjälpte en att se vad det var frågan om. Också bra att han noga understryker VAD det är som är viktigast att kunna.»
- Sammanfattningarna, storgruppsövningarna. »
- Vet inte riktigt.»
- gamla tentor»
- Per Öhl bör bevaras. Underbar lärare.»
- Pehr Öhl! Riktigt bra föreläsare.»
- bonusuppgiften, övningstillfällen, si-möten»
-
- Per Öhls sätt att föreläsa»
- Tycker kursen tar med allt som krävs och läraren är lätt att tala med.»
- Per är ett måste!»
- Inget»
- Teori-Exempelupplägget på föreläsningarna»
- per öhl»
- SI-verksammheten och antalet förelsningar.»
- Repetitioner, är bra om man inte hunnit med övningarna»
- bonusuppgiften»
- Ungefär som det är nu. Fast en eller två övningar till i veckan.»
- Läraren »
- Läromaterialet»
- si, övningar och extra uppgiften. möjlighet att visa under lektioner vad man kan och få poäng för det. jag tycker inte att tenta visar vad man går för.»
- Allt utom kladdet på bänkarna i styrbord och barbord. »
- vet ej»
- Per Öhl»
- Per Öhl»
- Övningshäftena.»
- Läraren»
- Per Öhl»
- per öhl»
- SI möterna. »
- allting, men att lägga till praktiska övningar där man kan labba med olika redskap. Det är lättare att lära sig att "fixa en dator när man har en dator framför sig".»
- Per Öhl»
- Mycket nöjd med föreläsaren Per Öhl. Upplevde föreläsningarna som intressanta och lärorika. »
- Per Öhl»
- SI möten.»
- läraren»
- Bra lärare, tiderna fungerade bra.»
- Att föreläsningarna är underhållande samtidigt som de är lärorika. »
- Per Öhls engagemang och enormt trevliga föreläsningar.»
- gemensam genomgpng av övningar»
- Läraren»
- Alla tillfällen att fråga om hjälp och få svar på sina frågor. Också bra att man har samma föreläsare och övningsledare. Jättebra med två övningsledare på övningstillfällena.»
- att ha samma lärare i föreläsning som i övning.»
- hemuppgift»
- bonusuppgiften. »
- Per»
- Per öhl som föreläsare»
- Per Öhl»
- extrahjälpen, den behövs! »
- Per Öhl»
- Läran, föreläsningarna (utformningen)»
- Bonus uppgift, »
- bonuuppgiften:) »
- allt SI, grupp indelningen, Övn»
- föreläsningsupplägget»
- Bonusuppgiften och SI-mötena»
- Föreläsaren! upplägget,»
- Førelælsningarna - jættebra. Per, bra examinator. Det finns helt klart en poæng i att ha En person som har hand om hela kursen.»

20. Vad bör främst ändras till nästa år?

- Systemet med pdf-filerna båda med namnen och med innehållet.»
- Gärna någon extra övning med mindre elever istället för den så kallade storgruppsövningen.»
- Mer övningar!!!!»
- Ett extra övningstillfälle, avrekommendera elever att köpa kurslitteraturen»
- Ingenting speciellt.»
- Inget.»
- fler övningstilfällen»
- Lärarens tempo. Han bör sakta ner och visa oss grundligt vad exakt det är han gör, för ibland sitter man och verkligen stirrar men förstår inte eller hinner knappt skriva någonting innan han har börjat på någonting nytt, m.m.»
- Att ha bättre kurslitteratur att ha att titta i när man fastnat på uppgifter (att kunna se exempel), för att komma framåt. Sen hade jag velat ha alla "kapitel" från "a till ö". Jag har upplevt att man precis när jag tyckte mig ha förstått friläggning och jämvikt, gick över till Rörelse, tid, hastighet mm. Vilket gjorde att jag när vi återgick till jämvikten förstod att jag inte alls var hade förstått jämvikten innan, vilket ställde till det rejält då talen var mycket svårare denna gång. Hade vi däremot hållt på med jämvikt tills det var klart så hade jag fått möjligheten att känna mig mer säker och kunna nöta in kunskapen bättre. Detta speciellt då Per uttryckt hur viktig kapitlet är. »
- Alla ska ha rätt till en sittplats i föreläsningssalarna även i början av terminen. Ingen ska behöva sitta i trappan»
- konkretare frågor, mer kurslitteratur.. »
- Mindre grupper... Mer övningar...»
- Ingenting»
- fler lärare»
- fler övningstillfällen!»
-
- Per Öhls sätt att svara på frågor vid övning»
- Minska hastigheten, ge studenterna tid att svälja informationen. (Man ska ju hinna skriva av och förstå)»
- Fler övningar.»
- Störnings momentet av gymnasie elever på ovan våningen! Dom kan inte spela biljard p.g.a rullande bollar på golvet låter väldigt mycket i salen!»
- Effektivare övningstillfällen med genomgång av vanliga uppgifter på tavlan snabbare. Även placeringen av övningstillfället innan exempelföreläsningen är långt ifrån optimalt»
- fler ovningsledare då man får sitta länge när man behöver hjälp»
- Fler övningstillfällen»
- fler övningar»
- Färre föreläsningar, har velat gå på föreläsningar o samtidigt hinna med övningshäftena vilket inte riktigt har fungerat.»
- Få möjlighet till övning någon gång mer i veckan och kanske ha en föreläsning mindre istället.»
- mindre övningsgrupper »
- Antal övningar bör öka»
- Ventilationen och de elektroniskt styrda tavlorna i styrbord och barbord. Ett extra övningstillfälle i veckan.»
- vet ej»
- Mer övningar»
- Föreläsaren verkade ändra sig med tiden, och mot slutet var han väldigt bra. Mer uppgifter borde dock ges ut.»
- upplägget för övningarna, det bör vara mer som matte övningarna»
- Flera föreläsare, mer storgruppsövningar, kursläraren ska besvara de frågor som ställs, kontrollera att studenterna har förstått. Inte hoppa över många steg i beräkningar mm. Ha en bättre inledning på vad det nya kapitlet handlar om, inte direkt börja med en massa formler. Kursläraren får prata långsammare o skriva mer strukturerat på tavlan.»
- svårigheten,ska minskas»
- Fler lärare på övningslektionerna. »
- Jag hade upplevt kursen som betydligt bekvämare och säkrare om man haft komplett kursliteratur på hela innehållet -så som i matematiken. Man känner sig säkrare som elev att läsa på detta upplägg. För övrigt så är jag nöjd med kursen och upplevde den som mycket bra. »
- Att man samlar alla övningasr och föreläsningar som en bok.»
- Flera övningar, minst en extra per vecka.»
- mer övningar»
- mer övningar kanske med studenter från mekanik inriktade linjer, separat SI för matematiken och mekaniken.»
- Fler övningstillfällen eller fler lärare. Eller både och =) Och fullständiga exempellösningar till vissa tal. »
- Kanske få med boken lite mer, om den ens behövs. Den nämndes väldigt sällan.»
- fler övningstillfällen»
- Eventuellt fler övningar, men framförallt i mindre grupper.»
- Mer genomgång av gamla tentor.»
- grupperna, att man går på rätt lektion o inte tar någon annans tid. »
- Dra ner på antalet steclier, försök hitta ett läromedel man kan hålla sig till och går efter. Det blev ganska rörigt emellanåt.»
- Jag har hört att hela 60% kuggade förra året o när man gjorde tentan förstod man varför. Inte träffat en enda student som tyckte tentan gick bra. Så något behöver göras. Tentan kanske behöver bli enklare eller upplägget på kursen ändras, vad vet jag.»
- fler lärarledda övningstillfällen, särskilt veckorna innan tentan.»
- mer övnings till fällen och fler genomgångar på tavlan»
- Istället för utdelat material på nätet vill man ha en liten bok som sammanfattar hela kursen. Provupplägget!!!! A-delen bör ändras helt. "endast svar gäller" vill man inte ha.»
- Vet ej.»
- eventuellt lite mindre övningsgrupper så man kan fråga läraren lite mer!»
- Inget direkt faktiskt, möjligen mer än en veckas repetition inför tentan.»
- mindre grupper eller fler lärare i övningsgrupperna. »
- Förbättra räknetillfällena»
- Ett till pass med räkna själv»
- Fler övningstillfällen»
- bättre tajming va gäller övningar och genomgångar, gick ofta igenom nytt på fredagar men hade inte övning fören onsdag»
- Antal sidor som man fåt utdelat kan minskas rejält. »
- Man borde nog flytta fram mekaniken till läsperiod 2 så att får lite mer matte kunskaper, kommer in i studietakten -skapar bättre förutsättnigar att lyckas!»
- det skulle behövas 2 övningstillfällen i veckan, precis som i matematiken»
- Övningstillfällena.»
- Möjligtvis ytterligare en övningstenta för att få en större syn på vad som kommer att komma på tentan. »
- Det skulle vara trevligt om per ibland kan vara lite mer ødmjuk. Man kan kænna sig ganska øverkørd ibland.»
- Övningarna samt en bättre litteratur. »


Kursutvärderingssystem från