ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Matematisk analys IT, MVE045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Börje Johansson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»10 26%
Cirka 20 timmar»11 28%
Cirka 25 timmar»9 23%
Cirka 30 timmar»5 13%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.47

- HAde kursen som tredje prioritet» (Högst 15 timmar)
- Då jag är med i NollKIT i år har jag fått offra några föreläsningar för nollans bästa.» (Cirka 20 timmar)
- Högsta tiden på Chalmers hittills» (Cirka 25 timmar)
- Har lagt ner mer tid på eget arbete än jag brukar...» (Cirka 25 timmar)
- Har varit en mycket tidskrävande kurs, trots avsaknaden av labbar el dyl. » (Cirka 30 timmar)
- Mindre i början, mer i slutet» (Cirka 30 timmar)
- Har jobbat all min lediga tid med matten. Så fort man inte gjort något annat.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»5 13%
75%»14 36%
100%»18 47%

Genomsnitt: 4.28

- Alla föreläsningar, men inga övningar» (50%)
- 90% är mer korrekt, har missat någon föreläsning» (75%)
- Då jag är med i NollKIT i år har jag fått offra några föreläsningar för nollans bästa.» (75%)
- gick inte på övningarna.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»21 55%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 28%

Genomsnitt: 2.15

- Målen skulle kunna preciseras, då större vikt fästes vid vissa punkter än andra. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Har inte sett målen i sig, men första föreläsningen gick igenom vad vi skulle lära oss.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Kraven beskrivs i två meningar. Underbart.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 88%
Nej, målen är för högt ställda»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- Calculus är ett stort område, och kursen täcker inte hela boken. Därför är det orimligt att kräva att studenter behärskar "alla definitioner och satser som ingår i kurslitteraturen."» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

28 svarande

Nej, inte alls»2 7%
I viss utsträckning»11 39%
Ja, i hög grad»12 42%
Vet ej/har inte examinerats än»3 10%

Genomsnitt: 2.57

- Tentamensuppgifterna var inte representativa för det innehåll som vi lärt oss på kursen. De var betydligt mer komplicerade än de uppgifter vi räknat i boken och de exemplel som kursledaren gått igenom på tavlan.» (Nej, inte alls)
- Väldigt svår tenta, jag kände inte att jag fick visa mina kunskaper till fullo utan att huvudtyngden på tentan lades på algebra och formelomskrivningar. Inte ens hälften av metoder som lärdes ut i kursen testades, differentialekvationer (alla delar utom homogena av andra ordningen) och rotationsvolymer utelämnades helt, medan komplexa tal återfanns i nästan hälften av uppgifterna.» (I viss utsträckning)
- På många ställen var uppgifterna onödigt komplicerade vilket ledde till att man inte kunde lösa dem för att de krävde för bisarra algebraiska uträkningar.» (I viss utsträckning)
- jag tycker tentan var något krånglig. uppgifter som vi egentligen inte hade räknat på ibland tykcer jag..» (I viss utsträckning)
- För svåra uppgifter» (Ja, i hög grad)
- Inga MATLAB-moment ingick dock.» (Ja, i hög grad)
- Tentan testade dock bara sånt vi gått igenom. Egentligen alltså inte kursens mål, men definitivt kursens innehåll.» (Ja, i hög grad)
- Jag upplevde vissa uppgifter som inte särskilt karaktäristiska för vad föreläsningarna handlat om. » (Ja, i hög grad)
- Tentan var långt mer svårlöst än samtliga tidigare exempel och tog även upp innehåll som varken presenterats på föreläsningen eller fanns att tillgå i kursboken.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»5 13%
Ganska stor»21 55%
Mycket stor»11 28%

Genomsnitt: 3.1

- Ofta svårbegripliga kalkyler.» (Ganska stor)
- Övningstillfällena har varit mkt viktiga, då föreläsningarna kan vara svåra att förstå.» (Ganska stor)
- Tycker att föreläsaren är bra, bra på att förklara under övningarna också.» (Ganska stor)
- Föreläsningar och övningar är i princip oumbärliga.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»15 39%
Mycket stor»15 39%

Genomsnitt: 3.18

- Mycket text, på engelska. Ganska svårt och omotiverande att läsa.» (Ganska stor)
- Bra kursbok, även om de uppgifter och begrepp som stod i den var mycket simplare än det som slutligen hamnade på tentan.» (Ganska stor)
- Boken hade för lite uppgifter om sånt som kom på tentan» (Ganska stor)
- Exempel i boken är till mycket stor hjälp vid självstudier.» (Ganska stor)
- Främst bokens övningar» (Mycket stor)
- Har iaf använt boken mycket.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 8%
Ganska bra»19 51%
Mycket bra»15 40%

Genomsnitt: 3.32

- Schema som inte stämde, framförallt mot slutet - svårt att förbereda sig.» (Ganska dåligt)
- Hemsida fungerar bra. Inget utdelat material.» (Ganska bra)
- Saknade att inte kunna hitta vad vi skulle gå igenom på föreläsningarna på kurshemsidan.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

38 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»18 47%
Har ej sökt hjälp»3 7%

Genomsnitt: 3.63

- Lite för mycket folk under övningarna. » (Ganska bra)
- Framförallt å på övningstillfällena» (Ganska bra)
- Peter är mycket hjälpsam vid övningar.» (Mycket bra)
- Varje övningstillfälle och före / efter varje föreläsning har det i min erfarenhet varit möjligt att haffa föreläsaren eller övningsledaren för frågor. Även under föreläsningarna har frågor tagits emot och besvarats.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.68

- Pluggat tillsammans med en annan student, och det har funkat bra. Kursen har dock inte krävt grupparbete, så det är svårt att bedöma.» (Ganska bra)
- hade inte klarat tentan(om jag gjorde det) utan det» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»0 0%
Lagom»11 28%
Hög»21 55%
För hög»5 13%

Genomsnitt: 3.76

- Kursen tog upp mkt tid och lämnade lite tid över till kursen som vi läste parallellt.» (Hög)
- Mycket nya begrepp, men inte en omöjlig nivå ens för någon som pluggar annat på distans.» (Hög)
- Förmodligen den svåraste lursen och den jag lagt ner mest tid på åtminstone efter nollningen» (Hög)
- Svår kurs, mycket uppgifter, mycket att lära sig.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»17 44%
Hög»18 47%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.44

- Blev mycket på grund av nollningsarbete, men egentligen är trycket troligtvis lagom.» (Lagom)
- Hög belastning, men det är befogat. Det är mycket matte att plugga in» (Hög)
- Då jag är med i NollKIT i år har jag ev. upfattat arbetsbelastningen som högre än jag hade gjort annars.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 13%
Godkänt»13 34%
Gott»17 44%
Mycket gott»3 7%

Genomsnitt: 3.47

- Jag gillade kursen iofs, och tyckte jag lärt mig mycket. Problematiken är som jag försökt förklara tidigare, att eftersom tentauppgifterna inte är representativa för det som lärts ut på kursen, så blir det svårt att visa vad man lärt sig, eftersom tentan mer eller mindre står för 100% av betygssättningen.» (Dåligt)
- Ingen veckoplanering på kurssidan gör det jobbigt att hålla koll på vad som händer.» (Dåligt)
- Kursen känns svårare än vad den behöver vara.» (Dåligt)
- Undervisningen var bra, men takten väldigt hög.» (Godkänt)
- Väldigt svår tenta.» (Gott)
- Allting som lärs ut verkar nödvändigt i fortsättningen, jag tror inte att det går att kapa kursen. Med det i åtanke har kursen skötts mycket bra.» (Gott)
- Mycket bra lärare:D» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Övningstillfällen»
- Kursupplägget är väldigt bra.»
- Att det var mycket övningstillfällen. Att det inte var några inlämningsuppgifter, så man kunde koncentrera sig helt på uppgifterna i boken.»
- Peter Kumlin»
- Övningstillfällen och läroboken. Duggan också mycket bra att ha i mitten.»
- Det mesta.»
- Föreläsaren Peter är en klass för sig. Mycket kunnig och har intressanta föreläsningar. Man har lärt sig otroligt mycket av honom på bara 7 veckor.»
- Att det ej är obligatoriska labbar.»
- Övningstillfällena med handledare»
-
- Föreläsningarna var bra. Både informativa och roliga. Även övningarna fungerade helt ok, men det var väl "som vanligt".»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man skulle kunna utöka möjligheten till bonuspoäng, så att man belönas mer för sin insats under kursens gång.»
- Lite lättare tenta»
- Jag skulle gärna set mer struktur på tavlan under genomgångarna. Vissa lärare börjar varje definition med att skriva "Def:" i början, likadant med bevis, satser, lemman osv. Personligen tycker jag det är skönt att i förväg veta vad som ska komma så att jag kan luta mig tillbaka och enbart lyssna/titta om det är något stycke jag känner att jag inte behöver anteckna.»
- En tenta som mer fokuserar mer på de större delarna i kursen och mindre på komplexa tal.»
- Bättre bok? Nivån på tenta-frågorna var ett steg högre än övningarna i boken. Enda exemplen att gå på, för att klara tentor, var exempel som gicks igenom på tavlan. Hade varit bra med matchande övningar i boken. Även, fler facit till gamla tentor!»
- Om jag fick välja skulle något kapitel strykas så det blev lättare att hinna med. Alternativt gå in lite mindre djupt på vissa moment.»
- Lägg till lite mer uppgifter om gränsvärden, taylorvärden och diffekvationer»
- Programmet bör ge SI-tillfällen för kursen. På institutionens sida egentligen ingenting.»
- Utformningen av tentamina uppgifter. Satsa på att se om eleven har lärt sig matematiken i kursen, i stället för att se hur väl eleven löser bisarra och svåra algebraiska problem.»
- Inkludera kapitel 6.2 i kursen/uppgifterna. Hittade dem dagen innan tentan, och de var mycket bra! Han dock inte lära mig det tillräckligt bra... »
- Tentamen! Kursen i sig var intressant och givande. Som jag nämnde ovan, intressanta föreläsningar och bra föreläsare. Dock var tentan inte speciellt bra utformad. Jag tycker det var för många "finesser" på frågorna. Man fick inte använda sig av allt man lärt sig. Jag är medveten att man inte kan göra en lätt tenta men man får inte heller ha en tenta där studenterna inte får chansen att visa vad dem kan. Jag är helt klart missnöjd med tentan, inte bara p.g.a. den gick dåligt utan hur den var utformad.»
- Obligatoriska övningar som vi haft i de andra kurserna har varit väldigt bra. Det tycker jag borde finnas.»
- Sänka ribban lite. Kanske inte att man ställer så mycket lägre krav men man bör anpassa till och ha i tanke att alla kursdeltagare inte brinner för matte och därmed lägga mer fokus på att förstå grunderna väl istället för de mer avancerade specialfallen.»
- Tentan bör endast behandla den kunskap som går att tillgå antingen via föreläsning eller kursmaterial.»
- Jag tycker inte tentan avspeglar vad som gås igenom på föreläsningarna. Det som avhandlas relativt kvickt de tre sista veckorna i kursen får ett större utrymme på tentan än de tidiga delarna i kursen.»
- Frågorna på tentamen borde vara mer i linje med de i kursboken. Både gamla tentor och den vi fick hade svårare uppgifter. Exempel är grafuppgiften på vår tenta som kändes att den var gjord så svår den bara kunde göras. Gärna lite sammanfattning av föreläsningarna på hemsidan.»

16. Övriga kommentarer

- För att få full poäng på tentan kändes det som att man behövde väldigt djup kunskap inom de olika områdena. Denna kunskap var väldigt svår att få via kursen. Det kändes som några uppgifter på tentan låg en nivå över vad vi lärt oss på kursen.»
- Tentauppgifterna är kanske lite väl tillkrånglade ibland. Vad jag minns gick vi inte igenom andragradsekvationer med imaginära koeffecienter under någon föreläsning ändå dök det upp på tentan?»
- tentan är alldeles för svår, trots mycket plugg hela perioden. detta tyckte inte bara jag, utan alla.»
- Svår kurs, men inte för svår. Peter är en utmärkt föreläsare, och mycket hjälpsam vid övningar. Dock lite mer fokus på relevanta exempel, för att väga upp tunga bevis (gränsvärdets definition tex).»
- Tentan var mycket svår!»
- Tentan var svår.»
- Tentan kändes väldigt svår, trots att jag lagt ner mycket tid på denna kurs och tycker att jag har hängt med. Saknade lättare "typfrågor".»
- Tentan är klurigare än vad uppgifterna under kursens gång ger sken av. »
- Hade tyvärr svårt för kursen då jag förstår grunderna men lektioner och tenta tar upp mer avancerade specialfall.»


Kursutvärderingssystem från