ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Grundläggande software engineering, EDA496/DIT132

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2009-11-12
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Vilket program/universitet går du på?

52 svarande

Chalmers D»12 23%
Chalmers IT»34 65%
Annat program på Chalmers»2 3%
Göteborgs universitet»4 7%
Annat»0 0%

Genomsnitt: 1.96

- Z men ska börja studera IT» (Annat program på Chalmers)


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

52 svarande

Högst 15 timmar»35 67%
Cirka 20 timmar»12 23%
Cirka 25 timmar»3 5%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.48

- Jag har i princip bara gått på föreläsningarna, för jag kände att de gav en tillräcklig bild av materialet.» (Högst 15 timmar)
- Enligt min uträkning har jag lagt ner c:a 6 timmar/vecka på kursen, och jag är ganska säker på att jag klarade tentan. » (Högst 15 timmar)
- Ca 5h.» (Högst 15 timmar)
- Snarare 3h.» (Högst 15 timmar)
- kursen bredvid tog majoriteten av tiden.» (Högst 15 timmar)
- Då jag är med i NollKIT i år har jag fått offra några föreläsningar för nollans bästa.» (Högst 15 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

52 svarande

0%»9 17%
25%»5 9%
50%»8 15%
75%»14 26%
100%»16 30%

Genomsnitt: 3.44

- Gick på någon föreläsning i början.» (0%)
- Två st halva föreläsningar.» (0%)
- Gick på 3-4 föreläsningar totalt kanske...» (0%)
- Gick knappt på föreläsningarna för att det var för jävla jobbigt att försöka förstå vad han sa. Sitta och glo på PP-presentationer ger inte mycket. Och den unga killen som föreläste kunde knappt säga en hel mening utan att staka sig.» (25%)
- Inte 0%, men kanske 10%» (25%)
- Taskig schemaläggning. Computer sequrity krockade med denna kursen och computer security var det SJÄLVKLARA valet.» (50%)
- För lite, men korvstoppning blir för mycket. Lite övningsprojekt: Man får "leka" i ett scenario och då anvnda det man fått lära sig. Inga stora projekt!» (50%)
- Då jag är med i NollKIT i år har jag fått offra några föreläsningar för nollans bästa.» (50%)
- I stort sett alla föreläsningar, utom då de har kolliderat med min andra kurs.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

52 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 61%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 19%

Genomsnitt: 1.96

- Jag tyckte att jag förstår målen ordentligt först efter att jag läst en bit av kursen. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Däremot tycker jag inte att kursen riktigt motsvarar den nivå som framgår i målen. Där står det att man skall kunna genomföra alla de olika aktiviteter som vi har lärt oss om. Men kursen har snarare varit en introduktion och beskrivning av de olika aktiviteterna. Eftersom vi inte har övat något praktiskt tycker jag inte att man kan säga att vi nu t.ex. kan "genomföra en algoritmisk kostnadsestimering för ett givet projekt" även om vi vet vad det handlar om.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

31 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»26 83%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.03

- Jag tycker att man skulle kunna jobba mer på att öka förståelsen för det man läser genom att ge något mer konkret som man kan relatera kursens innehåll till. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Vet ej.» (Ja, målen verkar rimliga)
- De utskrivna målen är för högt ställda men det som egentligen verkar vara målen är rimligt.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Det är för stort omfång på kursen, det finns för många detaljer i boken, det hade varit bättre med mer övergripande kunskap på området istället för så mycket detaljer. Detaljerna lär mig sig endå tids nog då man kommer till ett företag och alla har olika. Bättre att ha en fortsättnings kurs där man får lära sig mer detaljer.» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

38 svarande

Nej, inte alls»3 7%
I viss utsträckning»18 47%
Ja, i hög grad»13 34%
Vet ej/har inte examinerats än»4 10%

Genomsnitt: 2.47

- Vissa "genomföra"-punkter känns mycket tveksamma.» (I viss utsträckning)
- Man kan så klart inte testas på allt, men tentan kändes ändå relativt lätt.» (I viss utsträckning)
- Boken tar upp alldeles för mkt för att kunna få plats med allt i en tenta.» (I viss utsträckning)
- I låg utsträckning. Kursen är rätt omfattande, men det är inget som märks på tentan. Stora delar av kursinnehållet saknas.» (I viss utsträckning)
- Tentan täckte ämnet bra men var över lag nästan i enklaste laget.» (Ja, i hög grad)
- Bra tenta. Kom på allt och lite till man inte trodde.» (Ja, i hög grad)
- Provet visade i hög grad.... att jag kunde varit mer förberedd...» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»17 33%
Ganska liten»14 27%
Ganska stor»11 21%
Mycket stor»9 17%

Genomsnitt: 2.23

- För det första så finns det en termologi på engelska som är svårförstålig, men inte nog med det så talar han på ett sätt som vi elever inte 100% förstår, han använder en terminologi som är mycket mer avancerad än vår egen. Och om man t.ex. frågar vad ett ord betyder på engelska, t.ex. "extraordinary" så svarar han "extraordinär", ja men tack för den översättningen!» (Mycket liten)
- Gick på 2-3 föreläsningar. Man bör helt klart ändra uppläget på sådana här typer av kurser. Att pumpa 120 slides / föreläsning är varken intressant eller ger något för studenterna.» (Mycket liten)
- Software Engineering är en kurs som man tentapluggar till... föreläsningarna är tråkigare än att läsa i boken.» (Mycket liten)
- Jag har aldrig varit med om så dåliga föreläsningar någonsin, och då har jag ändå haft några dåliga kurser tidigare på chalmers. Ansvarig för kursen var oengagerad, ointresserad och väldigt otydlig. Föreläsning-slides användes och han visste aldrig vad nästa slide handlade om. Man undrar hur många timmar han lägger ner på att förbereda en föreläsning. Oerhört besviken!» (Mycket liten)
- De doktorerande föreläsarna var bra. Annars tyckte jag bara föreläsningarna var flummiga. Orkade inte hänga med i det "filosofiska".» (Mycket liten)
- Fick dock sova ut lite...» (Ganska liten)
- föreläsningarna tycker jag var ganska dåliga. Man fick kanske inte så jättebra grepp på vad man sysslade med egentligen.» (Ganska liten)
- Bra föreläsningar från samtliga föreläsare. » (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»17 32%
Ganska stor»17 32%
Mycket stor»17 32%

Genomsnitt: 2.96

- Som sagt, har bara bläddrat enstaka gånger i boken. Men den är nog bra att ha i framtiden för att fräscha upp minnet.» (Ganska liten)
- Svår bok att plugga till. Det känns som en textvägg slår en i ansiktet när man öppnar den.» (Ganska liten)
- boken var fruktansvärd.» (Ganska liten)
- Tur att boken gick att läsa i alla fall.» (Ganska stor)
- Det jag har lärt mig är från kursboken. Jag har svårt att lära mig från matning av powerpoint.» (Ganska stor)
- Boken var ju ett måste. » (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»31 59%
Mycket bra»19 36%

Genomsnitt: 3.32

- En lite mer aktuell och använd kurshemsida hade varit trevligt.» (Ganska dåligt)
- Gamla tentor är horriblelt formaterade. Lösningsförslag uppdelade i 4 olika PDFer, där tecken i texten är av olika typsnitt och storlek. Oläsbart och oprofessionellt. » (Ganska bra)
- Skedde via studieportalen, och den är ju inte alla tiders... men det fungerar. » (Ganska bra)
- Hade inte studieportalen legat nere så ofta när man behöver den så... (sista söndagen före tentan)» (Ganska bra)
- Vissa slides fanns inte tillgängliga innan föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Helt ok. Svaren i frågehäftet lider av riktigt dålig engelska och ett otal stavfel dock.» (Ganska bra)
- Kompendiet med frågor och svar var till hjälp, dock ifrågasatte jag och mina kamrater många av svaren.» (Ganska bra)
- Bra med föreläsningsslides upplagda dagen innan eller samma dag som föreläsningen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

52 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»14 26%
Mycket bra»5 9%
Har ej sökt hjälp»25 48%

Genomsnitt: 3.84

- Enbart mail-kontakt är värdelöst.» (Mycket dåliga)
- Inga möjligheter alls bortsett från i samband med föreläsningarna. Saknade någon form av övningstillfälle.» (Ganska dåliga)
- Det fanns ju inga tillfällen som var anpassade till att man skulle ställa frågor och ha en mer interaktiv roll i undervisningen, så jag måste säga att möjligheterna var ganska dåliga, men det var samtidigt inget jag saknade. » (Ganska dåliga)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»15 28%
Mycket bra»16 30%
Har ej sökt samarbete»17 32%

Genomsnitt: 3.86

- Hade varit bra med någon form av grupparbete eller motsvarande.» (Mycket dåligt)
- Har inte varit mycket anledning att ha nån kontakt med de övriga studenterna, inga grupparbeten eller nåt sånt.» (Ganska dåligt)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»5 9%
Låg»17 32%
Lagom»22 42%
Hög»8 15%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- Jag har lagt ner max 16 timmar utöver föreläsningarna. Någon form av inlämningsuppgift under kursens gång skulle vara bra. » (För låg)
- Jag gick på föreläsningar första veckan och en under sista veckan. Då kom jag ihåg varför jag slutade gå på föreläsningarna i början.» (För låg)
- Lite för låg för att vara motiverande.» (Låg)
- låg prioritering» (Låg)
- De flesta av bokens arbetsuppgifter kändes alldeles för krångliga och irrelevanta för kursen.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»3 5%
Låg»5 9%
Lagom»23 44%
Hög»19 36%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.23

- Man skulle lätt kunna få ut mer genom att införa uppgifter som förankrar det man läst om. » (För låg)
- I och med att belastningen var låg på den här kursen hade jag mycket tid till min andra kurs, så den totala belastningen har varit bekväm.» (Lagom)
- Matematisk Analys andra kursen» (Hög)
- Tyckte jag då.... Ali har visat vad högt tempo betyder (Router Switch)» (Hög)
- Den matematiska analysen var väldigt mycket mer krävande än software engieneeringen, åtminstone för mig» (Hög)
- Vi hade väldigt mycket att göra i Software Engineering.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»4 7%
Dåligt»13 25%
Godkänt»19 36%
Gott»11 21%
Mycket gott»5 9%

Genomsnitt: 3

- Förstår ärligt inte talat vad syftet med kursen är. Man lär sig sådant här vid tillfället man behöver det, inte innan. Ni hade kunnat göra en 3 p kurs av denna istället.» (Mycket dåligt)
- Det hade kunnat varit "Mycket gott" med en annan lärare. Ämnet är inte så tråkigt som han fick det att vara.» (Mycket dåligt)
- Mycket teori, inget praktiskt. Svårt att få grepp om kursen.» (Dåligt)
- Kursen ger ett flummigt intryck. Korvstoppning av svengelska uttryck och "inne-ord" är inte kunskap.» (Dåligt)
- Det är en väldigt tung kurs att enbart ha sal-tentamen på. Hade kanske varit en bra idé att eventuellt ha hem-tentamen eller knutit ihop denna kursen med något projekt för att kunna praktisera metoderna som lärs ut.» (Dåligt)
- gick igenom samma sak typ 100ggr känndes det som ibland. "software validation", "software validation process", "software validation and verification process" osvosvosvosv» (Dåligt)
- Bra ämne att lära ut, men föreläsningarna var oftast under all kritik.» (Godkänt)
- Per, ge nästa grupp studenter något mer konkret. Kändes som du överöste oss med engelska termer utan att ge någon speciel förklaring till dem. Då är det lika bra att endast läsa i kursboken.» (Godkänt)
- Kunde varit bra att ha i åk1» (Godkänt)
- Lär ut det man behöver veta.» (Gott)
- Intressant ämne, men själva sättet man behandlar ämnet på är felaktigt. Man bör ha övningar som man kan relatera till. Kanske ett fiktivt företag/produkt föreläsaren kan relatera till under kursens gång.» (Gott)
- Det känns som att man faktiskt lärt sig en del som kan va bra att kunna:)» (Gott)
- Mycket bra, men kan göras även bättre. » (Mycket gott)
- intressant ämne. känns som jag kommer ha nytta av det i framtiden. dessutom bra föreläsare.» (Mycket gott)
- Kursen var trevlig och gav bra inblick även i framtida kurser så att man bättre kan ta ställning till vad man önskar fördjupa sig i.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna»
- Det tydliga upplägget med ett kapitel per föreläsning. Lätt att följa.»
- Att kursen är baserad på kursboken. Föreläsningarna. »
- Inget/väldigt lite»
- Svarsexemplen till övnngarna i boken»
- Svaren på frågorna ur kurs boken var excellenta.»
- En majoritet av föreläsningarna var intressanta. Ha kvar dem!»
- Övningarna med svar»
- att alla föreläsningsslides finns på internet. att det finns flera olika föreläsare.»
- Den nya utformingen av tentan, den testade vad du kunde bättre än vad de tidigare tentorna gjorde.»
- Inget.»
- Doktorerande studenter/skiftande föreläsare.»
- Gästföreläsarna.»
- Jag gick på föreläsningarna och tycker absolut att dessa var riktigt bra, speciellt hur dessa ofta förklarade tydligare och mer genomgående de delar av kursen som är viktigast.»
- Läraren och boken(då den blivit avamerikaniserad)»
- Boken och att vi fick lite olika föreläsare med olika specialiseringar borde behållas.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Jag föreslår en total omstrukturering av kursen. Det är för mig fullständigt onödigt och överflödigt att lära mig om "Configuration Management", "Domain-specific Requirements" osv osv, när de enbart förblir dunkla koncept. Jag kan - och kommer - inte förstå allt detta förrän jag får applicera det i verkligheten. Jag föreslår att tentamen, som enbart testar om man kan en massa koncepts-definitioner, skrotas. Bygg istället upp kursen runt kontinuerliga inlämningsuppgifter baserade på produktion av relevanta dokument så som kravspecifikationer, riskanalyser, Gantt-scheman, business-case-lösningar och liknande. Mycket mer givande, roligt, engagerande och lärorikt, än att plugga 6 timmar inför en tenta. »
- Kanske skulle ett handlett möte per vecka, med grupparbeten och diskussioner göra kursen lite mer intressant?»
- Lägg till inlämningsuppgifter el.dyl. under kursens gång som fördjupar förståelsen för det man läser om. Man skulle t.ex. kunna schemalägga tid då man i grupp ska svara på frågorna i boken. Dessa pass behöver inte nödvändigtvis vara obligatoriska, kräva en inlämning eller ge poäng, även om det är en möjlighet. »
- Kunde varit intressant med mer praktiska exempel, dvs. hur det verkligen används ute i industrin. Det är ju trots allt ett rätt praktiskt ämne.»
- Inte så mycket svengelska ord av föreläsaren skulle vara skönt, ibland sitter man och räknar ord som egentligen inte finns i svenskan.»
- Allt/väldigt mycket»
- Som jag nämnt innan, kursens utformning. Skippa slides och gör föreläsningarna mer givande. Inte kopiera ord ur boken som föreläsaren knappt vet vad betyder, inte babbla på i 2 timmar. Känns som mycket går till spillo via nuvarande system.»
- Mer tentor/exempeluppgifter på hemsidan som man kan öva på. Lätt att tro att man kan något innan man blir utfrågad på det.»
- Antingen bör formuleringen av kursens mål ändras för att motsvara det man faktiskt lär sig och testas på, eller så bör examination ske i form av ett projekt - kursens mål är nämligen för stora för att kunna visas på en skriftlig tentamen. Om tentamen behålls får den gärna åtminstone likna de exempel som tillhandahålls.»
- kanske ha seminarium eller nåt där man kan diskutera kring ämnet.»
- inget särskilt»
- Kursen borde innehålla praktiska moment»
- Tycker inte att kursen bara ska gå ut på att läsa boken. Borde finnas någon form av grupparbete eller seminarie. »
- Det är mycket dumt, och inte minst sagt rent elakt, att säga att tentan kommer se ut som den gjorde tidigare, och sedan ändra den i alla fall.»
- praktisk del, något som sätter kunskaperna på prov under kursens gång»
- Det är något med föreläsningarna. Jag var på varenda en och det var till ingen nytta på tentan. Boken var allt.»
- Övningar! Gör kursen mer interaktiv för att förbättra inlärningsprocessen under kursens gång.»
- Ansvarig för kursen bör bytas ut, sämre får man leta efter.»
- Att läraren inte säger plugga på gamla tentor så klarar ni tentan. och sedan ändrar så att inga gamla tentafrågor är med på den nya tentan.»
- Abstrakta föreläsningar. Förklara mer. (Gällde inte doktorander).»
- Ställ högre krav! Tentan bör testa kunskaper på fler områden i kursen. Kanske lägg till hemuppgifter/labbar som ger extrapoäng till tentan? Konkretisera. Problematisera.»
- Det enda riktigt negativa enligt mig var att många tolkade det i början som att föreläsningarna inte var viktiga då allt av kursen står i boken. Detta ledde till att flera klasskamrater prioriterade bort föreläsningarna som jag såg som väldigt givande och inför tentaveckan fick jag förklara det jag hört på föreläsningarna. Kort och gott, se till att ge god reklam åt föreläsningarna.»
- Ändra till praktiskt inlärning, ta gärna information på verkliga händelser och hur man löste det där, _små_ projekt där man använder sig av det man lärde sig. el. alternativt ett stort projekt där det mesta ingår. Jag tycker också att använding av informationskorvstoppning bör tänkas om. »
- Jag skulle vilja ha något praktiskt inslag, eller kanske lägga ner hela kursen? Känns som det som togs upp skulle kunna passa bättre i någon projektkurs. Känns inte som det är sånt här som är särskilt viktigt att lära sig.»
- Föreläsningarna behöver bli mer intressanta. De var långsamma och tråkiga (med huvudföreläsaren). Det är klart att de ska vara informativa, men lite mer tempo och humor skulle behövas för att liva upp stämningen lite så att man inte somnar. Mer fokusering på vad som är viktigt skulle också vara bra, för det var mycket information men inte allt verkade viktigt att kunna.»

17. Övriga kommentarer

- Kursen fungerar bra som en orientering i ämnet, man blir väl knappast nån expert men det är väl inte meningen heller.»
- Tentan var lite överrumplande. Tidigare tentor som jag läst har handlat mer om sakkunskap än vad denna gjorde. Jag fokuserade alltså på fel sak inför tentan vilket i högsta grad påverkar mitt betyg»
- Varför säger läraren i början av kursen att vatten falls metoden har funnits på alla tentor hittils så där är ganska sannolikt att den kommer på den kommande, men så kom den inte! Om den inte skall komma så säger man inget, det var fult gjort! Dessutom så fanns det flera gammla tentor på hemsidan och alla såg nästan lika dana ut, vilket ger ett intryck av att den kommande kommer se ut så också, men inte en enda fråga utav de gammla tentorna kom. DET VAR FULT GJORT!»
- Samma sak gällde Human Computer Interaction kursen...»
- :) Borde gått på mer föreläsningar! Föreläsningarna var guld värda i kursen.»
- Kursen är ett skämt. Den handlar bara om tentaplugg.»
- Bra. men då de endast är lektioner är det svårt att veta vad man bör plugga på lite extra. Kanske några övningsuppgifter att fundera kring (ej obligatoriska) hade varit bra.»
- De gästföreläsande doktoranderna var riktigt duktiga som också de höll intressanta lektioner. Ha gärna kvar dem och framför gärna att deras prestationer blev uppskattade.»
- Jag funderade på att ha med förord, dedikering och hur man ska läsa svaren, på varje svar till tentan. Tänkte att det skulle vara så för boken var upplagd så.»


Kursutvärderingssystem från