ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-1 Digital- och datorteknik IT, EDA432

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-15 - 2008-11-02
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Börje Johansson»

1. Vilken högskola/universitet går du på?

54 svarande

Chalmers»53 98%
Göteborgs universitet»1 1%
Annan»0 0%

Genomsnitt: 1.01


Din egen arbetsinsats

2. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»8 14%
Cirka 20 timmar»18 33%
Cirka 25 timmar»13 24%
Cirka 30 timmar»12 22%
Minst 35 timmar»3 5%

Genomsnitt: 2.7

- Var på alla lektioner utom demonstrationen. Den var fruktansvärt opedagoiskt och man lärde sig absolut ingenting och ingenting förklarades. De 12 timmarna man skulle lägga ner hemma under veckorna är överdrivet.» (Högst 15 timmar)
- Skulle nog behövt 30 timmar/vecka tror jag.» (Cirka 25 timmar)

3. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»16 29%
100%»36 66%

Genomsnitt: 4.62

- Gick på nästan alla föreläsningar» (50%)
- Demopass är överskattat. Simulering kan utföras hemma.» (75%)
- missade ett tillfälle pga sjukfrånvaro» (100%)
- mellan 75% och 100% men närmare 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 13%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»35 66%

Genomsnitt: 3.37

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

48 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»46 95%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 2

- Det är ett ganska brett kursinnehåll i förhållande till poängen, det är i alla fall så jag upplever det gentemot liknande kurser på annan högskola.» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»7 14%
Ja, i hög grad»40 80%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.86

- Alldeles för kort tid för tentan» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade i princip allting vi gått igenom i kursen, och återspeglar kursens mål.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 5%
Ganska stor»29 53%
Mycket stor»22 40%

Genomsnitt: 3.35

- Mycket bra lektioner» (Ganska stor)
- Hade uppskattat mer övningstillfällen där man kan sitta med och lösa uppgifter i arbetsboken och få hjälp av handledare.» (Ganska stor)
- Behövde böckerna som komplement för att förstå.» (Ganska stor)
- Rolf är grymmaste läraren jag haft! Hälsa honom det :D» (Mycket stor)
- Hänger man mycket på föreläsningarna behöver man inte lägga ner mycket tid hemma.» (Mycket stor)
- Läraren var mycket duktig och pedagogisk, vilket tydligt märktes i hur fort du lärde dig saker.» (Mycket stor)
- Har man inga förkunskaper som jag, krävs det att man får mycket av det hela förklarat för sig och att det ges möjlighet att ställa mkt frågor. Detta gavs och jag är således nöjd.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»14 25%
Ganska stor»26 48%
Mycket stor»11 20%

Genomsnitt: 2.83

- Den blå boken är alldeles onödigt avancerad.» (Ganska liten)
- Använde knappt kursboken. Läste ett kapitel totalt, var inget bra hjälpmedel alls. Arbetsboken var däremot till väldigt stor nytta.» (Ganska stor)
- Bra kursmaterial kompletterade inlärningen.» (Ganska stor)
- För mycket att läsa, borde inte ha så många böcker och häften» (Ganska stor)
- En del av kurslitteraturen behöver fixas till lite. Den vita arbetsboken är för det mesta tillfredsställande pedagogiskt men den behöver ses över när det gäller stavfel och formulering i allmänhet. Däremot är den blåa boken inte särskilt bra när det gäller att få en bra överblick från början, den förvirrar snarare. Däremot fungerar den bra som uppslagsbok.» (Ganska stor)
- Arbetsboken har varit kanon, men den andra var lite svårbegriplig.» (Ganska stor)
- Arbetsboken för Digiflex är det som man använt mest. Den blå boken har knappt använts alls.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»29 53%
Mycket bra»24 44%

Genomsnitt: 3.42

- Lite strul med veckans overhead» (Ganska bra)
- Sluta lägg 4 sidor per PDF. 1 sida per PDF = perfekt» (Ganska bra)
- Bra att ha allt material på webben, lättåtkomligt och smidigt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»20 37%
Mycket bra»23 42%
Har ej sökt hjälp»6 11%

Genomsnitt: 3.53

- Skulle behövt ett simpass till.» (Ganska dåliga)
- Kunde ha varit fler assistenter vid labbarna.» (Ganska bra)
- kändes som man var dum i huvudet ibland när man ställde frågor.» (Ganska bra)
- För grupp D var ett pass i veckan på en tisdag eventuellt lite snålt, många fick rätta sista uppgifterna efter onsdagens föreläsning, eftersom man inte hunnit korrigera de fel man fått under passet.» (Ganska bra)
- Som sagt, mer övningstillfällen med handledare.» (Ganska bra)
- Vi i grupp D fick mindre simpass. Märktes av vissa veckor då man inte fick samma tid med handledare.» (Ganska bra)
- Ett tack till Lennart Hansson för hans tålamod och hjälp.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»17 31%
Mycket bra»32 59%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.53

- Min labbpartner gjorde nästan inget på laborationerna, vilket mestadels berodde på att han inte gjort alla de uppgifter och läst de sidor man skulle göra innan laborationen.» (Ganska dåligt)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»35 66%
Hög»16 30%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.32

- Lite ojämn. Inför labb 4 var det säkert dubbelt så mycket arbete som inför övriga labbar.» (Lagom)
- Vid ett par av laborationerna blev det väldigt mycket att hinna med, men det planade ut på slutet.» (Hög)
- Blev svårt att hinna med att göra alla uppgifter innan laborationerna ibland, ett extra övningstillfälle/vecka skulle vart bra.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»31 57%
Hög»21 38%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.4

- svårt att säga.. inte så mkt att jämföra med» (Lagom)
- Mycket nytt att lära sig.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»13 24%
Gott»21 38%
Mycket gott»19 35%

Genomsnitt: 4.07

- Mycket schemalagd tid var positivt.» (Godkänt)
- Mycket bra föreläsare» (Gott)
- Mycket lärorik kurs! Den kan användas med fördel vid inlärningen av diverse programmeringsspråk och underlättar det logiska tänkandet vid programmering.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Rolf, mycket god pedagogik trots rasande tempo.»
- Kursinnehållet»
- Arbetssättet. Föreläsningar -> Uppgifter -> Labb.»
- Allt»
- Rolf, en helt underbar lärare. Labbarna var bra.»
- Laborationsmomenten, de ger en verkligen förståelse för hur en dator fungerar i grunden.»
- Läraren!»
- Föreläsningarna»
- Mycket bra labbar, och bra med prov på labben och uppgifter att göra innan»
- Rolf»
- Det mesta..»
- Föreläsningarna och övningstillfällena.»
- Labbarna.»
- Vet inte»
- Kör på som vanligt, bra struktur.»
- Rolfs demonstation av Karnaugh-diagram!»
- Alla OH bilderna på internet»
- Att dagens- och veckans mål finns på overheaden. Samma lärare! Rolf var väldigt duktig på att lära ut!»
- Tillgängligheten av material på hemsidan»
- tempot»
- arbetsbok för digiflex!! labbarna var också mycket bra.»
- Labbarna, det är där man lär sig mest.»
- Rolf=)»
- Antal övningstillfällen.»
- Läraren och Arbetsboken»
- laborationerna»
- Böckerna, alla extra övningsuppgifter, läraren. Tycker det mesta bör bevaras.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bättre labbtider och support tid tidigare i veckan istället för i slutet endast. dvs sprid ut»
- Möjligen ett till sim-pass, så att inte allt är på en sådan lite tids-yta. Det fanns inte riktigt möjlighet att få hjälp på t.ex. torsdagar när man hade labb på fredagen.»
- Demonstrationspassen var inte särskilt givande, jag ser hellre fler simulationspass.»
- Upplägget på föreläsningarna, det är vuxna människor som studerar, inte barn.»
- Ev. lite mer teori»
- Demonstrationerna måste ändras och blir mer pedagoiska.»
- Det var något stressigt att bli klar med laborationsuppgifterna med endast ett simuleringspass per vecka.»
- Eventuellt mer tid för handledning/hjälp för den tidigaste gruppen.»
- Mer tid på tentan!!!! »
- Man borde innan demopassen kunna ge förslag på olika typer av uppgifter som man vill ha demonstrerade »
- Mindre omfattande tenta, så man hinner göra klart den»
- Kanske ett simpass till istället för demonstrationen? Personligen tycker jag det gav mycket mer att få hjälp utav handledarna när man själv satt med uppgifter. Alternativt kanske man kan lägga demonstrationerna i någon datasal så folk kan följa med och göra uppgiften själva?»
- Eventuellt byta ut demo-föreläsningarna mot övningstillfällen»
- Bättre undervisningsmaterial. Den blå boken var väldigt svårbegriplig. Man klarade sig bra utan den. Bra som uppslagsverk, inget mer.»
- Vet inte»
- Mitt tentapluggande! :)»
- demonstrationerna, kolla med eleverna vad de vill gå igenom. Mer tid till uppgifterna du ska vara klar med innan labbarna»
- Fler datorsalar!! »
- tydligare markering av hemuppgifter i laborationshäftet»
- Fixa gärna ovanstående med litteraturen.»
- Möjligtvis att ändra tentan så att den inte är så lik de andra tentorna som ligger uppe på internet. »
- på föreläsningar: inte svara på frågor som inte är relevanta till föreläsningen»
- Vi gick lite för snabbt fram på föreläsningarna. Skulle vara bättre om föreläsningarna låg lite mer i fas med laborationerna. Dessutom blev vi klara med allt ca en vecka innan tentaveckan så tid för att gå lite långsammare fram fanns.»
- Fler sim-pass (tillfällen att få hjälp med uppgifterna inför labbarna)»
- Inför samma förutsättningar som elektro har, 3:a om man gör labbarna och klarar labb-proven. Sedan tentamen för högre betyg. »
- övningarna»
- Ett extra övningstillfälle/vecka.»

17. Övriga kommentarer

- Stressig tenta»
- Intressant kurs, den har verkligen givit mig en inblick i hur en dator fungerar och vad som händer i datorn efter att assemblerkod assembleras.»
- Väldigt bra programvara för FLEX / CPU12 simulering.»
- Bra kurs med en härlig lärare.»
- bra kurs, lätt i varje fall :D»
- Skulle vara trevligt med en RSS feed på kurshemsidan.»


Kursutvärderingssystem från