ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår, matematik del A, LMA162 0104

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-14 - 2008-11-14
Antal svar: 121
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

121 svarande

Totalt:

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»2 1%
varken eller»6 4%
ganska bra»67 55%
mycket bra»46 38%
har ej deltagit»0 0%

Genomsnitt: 4.29

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-5: (72 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt0 0%
varken eller1 1%
ganska bra38 52%
mycket bra33 45%
har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.44

- Läraren ofta försenad» (varken eller)
- Vi har varit många studenter och hade man oturen att hamna längst bak kunde det vara svårt att se och höra, hur tyst det än var.» (ganska bra)
- Borde vara lite mer grundläggande teorier för grundkunskaper som verkligen måste sitta, istället för att bara flyta på med lite svårare uppgifter och titta på hur läraren gör. Många studenter förstår inte mycket av vad som gås igenom, enbart för att de grundläggande baskunskaperna för till exempel komplexa tal inte är tillräcklig. Men för övrigt tycker jag att det fungerar bra.» (ganska bra)
- Läraren borde passa sina tider bättre» (ganska bra)
- Lite för högt tempo.» (ganska bra)
- Det är har fungerat Mycket bra, MEN i styrbord tror jag det är så är det folk från gymnasiet ovan som stör VÄLDIGT mycket, bla med biljardbollar och mycket tjo och tjim.» (ganska bra)
- Tycker Jonny får igenom bra och får mig att förstå.» (ganska bra)
- Läraren har varit försen några ggr.» (ganska bra)
- Läraren har kommit sent till nästan varje föreläsning.» (ganska bra)
- anser att många studenter trappar ner på tempot och blir mindre seriösa när läraren inte kommer i tid till lektionerna och låter oss sluta tidigare många gånger mot slutet. även om man inte har matrial att gå igenom så att det räcker till 2*45 min. fråga om vi vill gå igenom någonting specifikt eller använd tiden till konsultation.» (ganska bra)
- Tycker jonny går för fort fram, jag hinner mest bara skriva ner det han skriver på tavlan och hinner inte tänka och försöka lösa problemet själv. Jag skulle kunna ladda ner hans anteckningar och läsa det hemma istället, det hade nog kunnat fungerat lika bra.» (ganska bra)
- Johnny har varit sen nästan varje föreläsning, låtit rasterna varit längre än 15 minuter och låtit oss gå tidigare, vilket resulterat i väldigt mycket förlorad tid. Ex. har han flyttat ett helt kapitel till nästa läsperiod, något som vi absolut hade hunnit med under denna om vi hade fått den tiden vi förlorat, vilket faktiskt rör sig om många timmar totalt sett.» (ganska bra)
- Läraren har kommit sent nästan varje lektion. Bättre att börja i tid och sluta tidigare isf. » (ganska bra)
- Det var väldigt ont om plats i föreläsningssalen första veckorna, lite svårt att höra föreläsaren om man sitter långt bak» (ganska bra)
- lite stora hopp ibland i vad man gör.» (ganska bra)
- har varit väldigt bra hörts bra. tuvärr så har man ibland blivit störd av gymnasie eleverna på våningen ovan för som hoppar på glasen och för en massa oljud» (ganska bra)
- dålig luft i salen» (ganska bra)
- Hade varit bättre om läraren hade kommit i tid.» (ganska bra)
- Jonny är väldigt pedagogisk.» (mycket bra)

grupp 6-12: (49 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt2 4%
varken eller5 10%
ganska bra29 59%
mycket bra13 26%
har ej deltagit0 0%

Genomsnitt: 4.08

- Jan-Erik är utan tvekan duktig på matte. Men de senaste föreläsningarna har vi haft samma föreläsare som grupp 1-5. Tycker han har varit mkt bättre på att förklara. Jan-erik krånglar gärna till det och har en tendens till att skriva allt för långa förklaringar mellan varje steg i en ekvationslösning t.ex.» (ganska dåligt)
- Jan har verkligen inte tagit del i några retorikkurser. Han pratar i mun på sig själv och bara förvirrar alla mer än vad han hjälper, och jag är inte ensam om att tycka så.» (ganska dåligt)
- Föreläsningarna har stundom känts bra, men jag känner att vår föreläsare gör problemen han löser krångligare än vad det är, vilket medför att det han går igenom kan kännas luddigt. Det skulle vara bra om han var mer noggrann med att redogöra de räkneregler som råder hur man skall känna igen när man skall tillämpa viss metodik och när en annan metod skall tillämpas. Det hade i alla fall för min del känts nyttigare än att ett antal exempel skrivits upp på tavlan och man mer eller mindre får gissa sig till vad det är för metod han nyttjar samt hur han har beskådat problemet.» (varken eller)
- Ljudnivån har varit hög och koncentrationen inte den bästa.» (varken eller)
- Bättre förklaringar» (ganska bra)
- Synd att Jan E var frånvarande de sista två veckorna, omställningen blev något jobbig, inte för att jonny är dåligt på något sätt bara att de två har olika metoder. » (ganska bra)
- Jonny är en bättre pedagog än Jan-Erik» (ganska bra)
- Tycker tempot var lite högt under föroläsningarna, jag hade inte tid att göra annat än att föra antekningar. Kanske en ytterligare lektion hade minskat tempot så man hade tid att försöka förstå även under föroläsningarna.» (ganska bra)
- Det har funkat bra med grupperna. » (mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

121 svarande

Totalt:

0-20%»0 0%
21-40%»0 0%
41-60%»2 1%
61%-80%»7 5%
81-100%»112 92%

Genomsnitt: 4.9

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-5: (73 st)
0-20%0 0%
21-40%0 0%
41-60%0 0%
61%-80%2 2%
81-100%71 97%

Genomsnitt: 4.97

- Nya saker varje gång, så man vågade inte missa en enda föreläsning.» (81-100%)
- Väldigt irriterande att Jonny kommer försent väldigt ofta. Många gånger kommer han mycket sent, upp till 15 min sent utan att sluta lektionen 15 minuter senare. Om han inte gillar att många studenter kommer försent kan han låsa föreläsningsslen. För de som kommer i tid ilder för att andra inte kommer i tid. » (81-100%)
- Det känns som man förlorar väldigt mycket om man missar ens en enda föreläsning. Inget att klaga på om man är motiverad, men bara en tanke...» (81-100%)
- var sjuk från en föreläsning » (81-100%)

grupp 6-12: (48 st)
0-20%0 0%
21-40%0 0%
41-60%2 4%
61%-80%5 10%
81-100%41 85%

Genomsnitt: 4.81

- Har varit med på näst intill samtliga föreläsningstillfällen.» (81-100%)

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen) vad berodde detta på?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-5: (0 st)
- Var ej närvarande vid en lektion. Jag försov mig och kände inte att det var »
- inbokade möten»
- Legat på sjukhus i två veckor, annars har jag kommit på varenda föreläsning sedan dess.»
- pga krockar med annat.»
- Allmän slöhet eller bortrest»
- Att vissa föreläsningar låg tidigt på måndag morgon. »
- Försov mig en gång»

grupp 6-12: (0 st)
- För att jag jobbade och försov mig.»
- Jag var bortrest en kort period i början av terminen vilket gjorde att jag missade en del av föreläsningarna»
- Resa»
- sjuk, pluggat hemma istället( efter forklarad material)»
- Jag har inte behövt gå.»
- Ett arbeta att sköta vid sidan om.»
- Kände att jag ibland fick ut mer av att gå upp tidigt och plugga hemma. »
- Inget som har med skolan att göra utan endast privat.»
- Tandläkarebesök.»
- Sjukdom, problem med flytt osv, osv.»
- alldeles för lite övningar så jag tog igen lite av det under föreläsningar»
- Felaktig dygnsrytm.»
- Trötthet»
- Sjukdom, läkarbesök.»
- läkarebesök.»
- Försov mig.»

4. Hur blev din studiesituation påverkad av att antalet studenter var många?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-5: (0 st)
- Lektionerna blev inte riktigt lika avancerade och personliga som de kunde varit om grupperna var mindre.»
- Det var lätt att hitta en studiegrupp men svårt att få hjälp på övningarna.»
- I början av läs perioden var det svårt för grupp 1-5 att få plats i babord men på senare tid har det varit ok. Detta gäller både fysik och matematik.»
- God, men ibland svårt att höra vad föreläsaren sa pga pra från studenter. »
- Jag tror inte den påverkades speciellt mycket. 100 eller 200 spelar nog ingen roll. Det är när man kommer ner i 30-40 elever som fördelar med att man kan få mer personlig undervisning sätter igång.»
- Inte så mycket tror jag.»
- Jag upplevde det svårt att koncentrera sig när man satt längre bak, då ljud störde mer och för att man kom längre ifrån tavlan och föreläsaren.»
- Ingen påverkan. Kanske att det är jobbigt att sitta lite längre bak när man är sist in i salarna för föreläsningarna så man har väldigt svårt att höra vad läraren säger, då kan det gå en hel föreläsning käpp rätt åt skogen.»
- Att vi inte ens fick plats i bänkraderna de två första veckorna e helt sjukt.. De som kom sist fick sitta i trappan eller framme på golvet.. så får det inte gå till.»
- Det är bättre nu när det är färre på föreläsningarna men nu är det istället oftare överfullt på övningarna, speciellt fysiken.»
- Inte alls»
- Fick inte så mycket hjälp jag kände att jag behövde... »
- inte så mkt tror jag?»
- Ganska så mycket åt det negativa hållet»
- svårt att få hjälp när de är 30 elever och 1 lärare.»
- Inte mycket, kanske att man inte fick så bra platser alltid.»
- Inte påverkats märktvärt »
- Inte alls då instuderingen sker utanför föreläsningstiden, då är man ju ändå i så stora grupper man själv väljer.»
- Sålänge man fick en sittplats gick det okej.»
- inte alls påverkad, då vi var uppdelad i undergrupper blev det bra ändå.»
- Mindre chans att få en garantiplats.»
- Svårare att få hjälp.»
- nej men jag tycker att grupperna skulle vara mindre på övningarna.»
- påverkades inte»
- anser att det ibland kan vara svårt att höra vad läraren säger när man sitter långt bak i sytrbord och babord. skulle vara bra om föreläsaren använder en mikrofon. »
- inte alls»
- Hade varit bättre med lite mindre människor i föreläsningssalen.»
- Mindre hjälp vid matematikövningarna. Ibland för få sittplatser i salarna.»
- Inte särskilt påverkad.»
- tycker det påverkas positivt. Blir mer motiverad, fast kanske inte vågar fråga så mycket under föreläsningar.»
- Inte samma närhet till lärarna som när man gick på gymnasiet, men det var man ju beredd på innan man börja. Så det var väl ingen större fara så sätt.»
- Inte tillräckligt med sittplatser under föreläsningarna de första veckorna.»
- ibland fick man inte den hjälp man behövde på övningarna»
- Kändes väldigt annorlunda om man jämför med gymnasietiden, men det funkade bra sålänge man arbetade effektivt och självständigt»
- Det finns inte så mycket utrymme för frågor vid föreläsningarna om det är något man inte förstår, men det är ju oundvikligt när man är så många. Det fungerar ju inte att förklara något för att en en person inte förstår medan övriga 199st sitter och väntar.»
- Inte så mycket, sålänge luftkonditioneringen fungerar. »
- Svårt att få sin röst hörd. Svårt att skapa en gemenskap.»
- Det är lungt»
- svårt att hinna be läraren om hjälp på övningslektionerna»
- Man fick kämpa lite och komma lite tidigare för att få en bra plats på föreläsningarna, längst bak hörs ju nästan ingenting!»
- Inget»
- Nej»
- lite ont om platser första veckorna, annars tycker jag bara det är positivt med många studenter, jag har känt mig mer motiverad till skolan eftersom det blir högre konkurans om platserna på chalmers efter basåret»
- Det har fungerat bra i matten.»
- lite stökigt ibland, svårt o höra va jhonny sa.»
- inte så påverkat med tanke på att vi var ganska få på övningstillfällena.»
- var väldigt dåligt med plats på föreläsningarna och kom man inte i god tid och stälde sig i kö eller nära så kunde man hamna längst back och då hörde man inte allt vad som sas»
- Inte så mycket.»
- Det har gått bra,både på förreläsning och övning.»
- man hör dåligt om man får platser långt bak på föreläsningar»
- Lite jobbigt med så mycket folk. Svårt att få tillräckligt med hjälp osv.»
- inte nämnvärt påverkad»
- inga problem, jag försökte alltid få en plats långt fram i föreläsningssalen»
- Bra, många kompisar att fråga om man varit osæker.»

grupp 6-12: (0 st)
- Lite stökigt och trångt i salarna.»
- Inte nämnvärt»
- Det blir lite mer prat i föreläsnings salen omman är fler annars så har det inte påverkat mig.ö»
- Den blev inte påverkad alls.»
- Inte nämnvärt min studiesituation påverkades dock av andra faktorer.»
- Det var jobbigt, svårare att våga fråga.»
- behövs mer övningar och fler lärare som kan hjälpa till»
- Man får ingen bra kontakt med föreläsaren och hinner inte fråga om allt man undrar över. Blir ibland att man bara skriver av tavlan utan att reflekter över vad man gjort. »
- Inte påverkad.»
- Det fanns bara extra många att be om hjälp så det var bra»
- hade fått mer hjälp om vi var färre»
- Har inte lagt märke till något på föreläsningarna, men på övningstillfällen hinner man sällan få hjälp mer än en gång. »
- inte på ngt sätt»
- Som vanligt. Påverkade mig inte såmycket. »
- spelar ingen roll»
- Det spelade inte så stor roll.»
- Negativt. Alldeles för opersonligt. Man får inte den hjälp man behöver. »
- ingen speciell kontakt med föreläsarna.»
- Inte nämnvärt.»
- Blev stökigt ibland och på övningarna kunde det bli lång väntetid.»
- Det är alltid bättre med mindre elever men jag tyckte att det fungarade bra om man fick en plats ganska långt fram.»
- Varken negativt eller positivt, eller va?»
- det var aldrig mycket fler än 100 studentär på föreläsninganra, så tack vara andra slöhet, slapphet och likgiltighet så var det inget problem. »
- inte alls»
- många elever på övningstillfällena»
- Många att diskutera med.»
- Hinner inte med så många frågor under övningarna.»
- ingen skillnad»
- Det gick bra.»
- Påvärkades inte.»
- Inte särskilt.»
- den blev inte påverkad så mycket»
- Inte nämnvärt»
- inte alls påverkad..»
- Både positivt och negativt, det var bra för att det fanns många att studera tillsammans med på fritiden. Men dåligt för man inte fick så mycket hjälp som man kanske ville på övningslektionerna.»
- Det blev mindre möjlighet att ställa frågor under föreläsningarna.»
- Påverkades inte så mycket av antalet, isåfall positivt.»

5. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

120 svarande

Totalt:

för lite övningar»43 35%
väl avvägt»73 60%
för många övningar»4 3%

Genomsnitt: 1.67

Fördelat på olika grupper:

grupp 1-5: (74 st)
för lite övningar21 28%
väl avvägt51 68%
för många övningar2 2%

Genomsnitt: 1.74

- Någon övning till i veckan vore bra.» (för lite övningar)
- Skulle kunna ha ett övningstillfälle till i veckan.» (för lite övningar)
- fysiken har överlag fler svårt med. skulle vara bra om de var två gånger i veckan minst.» (för lite övningar)
- Flera SI-ledare eller fler antal tillfällen för övning.» (för lite övningar)
- för lite övningar o dåliga lärare, en kille på måndagarna i övn 4 speciellt.» (för lite övningar)
- behövs mer övningar. Vi gick tidigt många gånger där i slutet» (för lite övningar)
- satte väl avvägt men det skulle nog kunna vara en övning mer i veckan kanske.» (väl avvägt)
- Lagom många, men däremot för få "lärare". Hade behövts två per grupp.» (väl avvägt)
- hade varit bättre att ha övningen på eftermiddagen på onsdagen, alltså efter föreläsningen.» (väl avvägt)
- Med bra gruppledare så går det kanon!» (väl avvägt)

grupp 6-12: (46 st)
för lite övningar22 47%
väl avvägt22 47%
för många övningar2 4%

Genomsnitt: 1.56

- Det hade varit bra med fler övningar.» (för lite övningar)
- Det har nog varit för få övningar. man kunde kanske få hjälp 1-2 gånger per lektion.» (för lite övningar)
- en till övning i veckan skulle vara perfekt. » (för lite övningar)
- Ett övningstillfälle till i veckan skulle hjälpt enormt, jag saknade mattehjälpen (första och sista veckan) som bedrevs av fd studenter.» (för lite övningar)
- Oerhört många övningar, lägger man krutet på föreläsningarna så blir det mer effektivt. (inte mer kunskap, bara längre förklaringar)» (för många övningar)

6. Hur har övningarna fungerat?

121 svarande

Totalt:

mycket dåligt»3 2%
ganska dåligt»15 12%
varken eller»26 21%
ganska bra»63 52%
mycket bra»14 11%

Genomsnitt: 3.57

Fördelat på olika grupper:

1: (44 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt2 4%
varken eller10 22%
ganska bra28 63%
mycket bra4 9%

Genomsnitt: 3.77

- För många elever på en lärare.» (ganska dåligt)
- Vi har haft för många som velat ha hjälp i gruppen vilket har gjort att man inte kunnat få hjälp med tal mer än 2 gånger per övningstillfälle.» (varken eller)
- tycker inte att läraren hinner besvara alla frågor vid tillfällena.» (varken eller)
- stressad lärare och inte så mycket tid till att hinna hjälpa» (varken eller)
- Ibland har det varit svårt att få hjälp, mest beroende av att det har varit mångs som velat ha hjälp samtidigt.» (ganska bra)
- vid ett par tillfällen har min klass inte haft någon lärare» (ganska bra)
- Många gånger har läraren kommit sent. » (ganska bra)
- Svårt att få hjälp av lärare» (ganska bra)
- Det jag tycker är att läraren borde ta upp en eller två uppgifter som många har frågat på.» (ganska bra)
- Det enda jag irriterade mig lite på var att övningsläraren och Jonny ofta var lite osynkade. Det verkade inte som han hade så bra koll på vilka metoder som Jonny hade visat oss, som vi skulle kunna till tentan. (I de fall där det fanns olika metoder, tex. satsen om rationella rötter som vi inte behövde kunna till tentan men som övningsläraren ofta instruerade om som ett bra sätt att få ut rötter.)» (ganska bra)
- Kan bli lite förvirrat med så många och så olika övningsledare, man får olika lösningar på samma problem vid varje nytt övningstillfälle!» (ganska bra)
- Beror på vilken övningsledare man har.» (ganska bra)

2: (6 st)
mycket dåligt1 16%
ganska dåligt1 16%
varken eller1 16%
ganska bra2 33%
mycket bra1 16%

Genomsnitt: 3.16

- Lärare var kraftigt försenad vid större delen utav tillfällena.» (mycket dåligt)
- det har ofta uteblivit lärare, vissa gånger så har lärare kommit mycket försent.» (ganska dåligt)
- Inte deltagit så värst mycket» (ganska bra)

3: (11 st)
mycket dåligt1 9%
ganska dåligt2 18%
varken eller3 27%
ganska bra4 36%
mycket bra1 9%

Genomsnitt: 3.18

- gruppen blev större och större då många bytte till denna och lärarna kom och gick som dom själva ville» (mycket dåligt)
- Läraren var ofta sen och det kändes ofta som att det var för många som ville ha hjälp, det blev aldrig ens tur.» (ganska dåligt)
- Tog lång tid innan man fick hjälp» (ganska dåligt)
- För få övningsassistenter och för många studenter.» (varken eller)
- Lite för stor klass...» (ganska bra)

4: (15 st)
mycket dåligt1 6%
ganska dåligt3 20%
varken eller3 20%
ganska bra8 53%
mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.2

- I grupp 4 har vi ej en riktig lärare, de är studenter från chamers och de är mycket dåliga på att förklara och hjälpa till att lösa problem. Jag får i princip inte ut någonting av deras närvaro. » (mycket dåligt)
- Oftast när man specifikt försökte få hjälp på något så hänvisades man oftast till principer man kanske greppade någorlunda, men inte begrep själva talet man frågade om. Vet inte om det var för att läraren var stressad eller att de var ovilliga att ge för detaljerade svar?» (ganska dåligt)
- Bara en lärare på övningen vilket gjorde att man bara hjälp en gång. Hade man tur fick man hjälp två gånger. » (ganska dåligt)
- dåligt, på måndagarna va de en usel lärare om man kan kalla d så, förklara att d e för långa räkningar så han kunde inte hjälpa oss för d hinner han inte.. o sen tog han väldigt lång tid till o stå vid samma person istället för att försöka hjälpa många.» (ganska dåligt)
- Som sagt, det är inte alltid man hinner få så mycket hjälp. Hade varit bra med fler genomgångar på tavlan.» (ganska bra)
- Bra tillfälle att få hjälp på.» (ganska bra)
- Vissa SI-ledare anstränger sig mer än vissa andra.» (ganska bra)

5: (4 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt1 25%
varken eller0 0%
ganska bra2 50%
mycket bra1 25%

Genomsnitt: 3.75

- pga övnngsledarna» (ganska dåligt)
- gick dåligt i början då jag inte riktigt var säker på vad de var men efter att jag började ta med mig problem dit och få hjälp med dom så blev det bättre» (ganska bra)
- Ingen aning» (mycket bra)

6: (1 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt0 0%
varken eller0 0%
ganska bra1 100%
mycket bra0 0%

Genomsnitt: 4

7: (8 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt0 0%
varken eller2 25%
ganska bra3 37%
mycket bra3 37%

Genomsnitt: 4.12

- Lite för lång väntan ibland kanske» (ganska bra)
- Ibland blev väntetiden för lång.» (ganska bra)
- Trevliga och kunniga hjälplärare.» (mycket bra)

8: (12 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt2 16%
varken eller3 25%
ganska bra5 41%
mycket bra2 16%

Genomsnitt: 3.58

- Det har varit dåligt av samma anledning som ovan. Kunde inte få så mycket hjälp.» (ganska dåligt)
- Tycker att man knappt får någon hjälp. Alla som är där, kommer dit för att få hjälp med de tal som de inte klarar av att lösa på egen hand. Så läraren har fullt upp för det mesta, och man får räkna med att få hjälp 1-2 ggr per lektion under en kort period. Men det är givetvis bättre än att inte ha någon övning alls.» (ganska dåligt)
- Skulle vilja ha mer övningar, under läsperioden» (varken eller)
- var där en gång innan diagnosen» (varken eller)

9: (7 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt1 14%
varken eller2 28%
ganska bra4 57%
mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.42

- Dem flesta övningsledarna är väldigt långsamma med att hjälpa till och därför hinner man kanske bara fråga max en sak per övning.» (ganska dåligt)
- Beror helt på vem som ledde övningen.» (ganska bra)
- många elever och få instruktörter har ibland resulterat i att man inte har hunnit få hjälp. Utöver det så har instruktörerna varit mycket hjälpsama.» (ganska bra)
- Övningarna har fungerat bra, men det är svårt att få svar på alla frågor, tiden räcker inte till.» (ganska bra)

10: (6 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt2 33%
varken eller1 16%
ganska bra3 50%
mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3.16

- Ofta försenad eller ingen lärare.» (ganska dåligt)

11: (4 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt1 25%
varken eller1 25%
ganska bra1 25%
mycket bra1 25%

Genomsnitt: 3.5

- Övningarna leds ofta av personer utan större kompetens och "tror" en himla massa. Dessutom blir professorerna nästan förbannade på en för att "man inte fattat" eller har missat en föreläsning. Att gå på dem gav nästan inget alls, då kan man hellre sitta hemma och gissa utan att man får sig en kläm på tån.» (ganska dåligt)
- helt okej.» (ganska bra)

12: (3 st)
mycket dåligt0 0%
ganska dåligt0 0%
varken eller0 0%
ganska bra2 66%
mycket bra1 33%

Genomsnitt: 4.33

7. Hur många övningar har du varit på?

121 svarande

Totalt:

0%»1 0%
1-25%»9 7%
26-50%»18 14%
51-75%»18 14%
76-100%»75 61%

Genomsnitt: 4.29

Fördelat på olika grupper:

1: (44 st)
0%0 0%
1-25%1 2%
26-50%5 11%
51-75%8 18%
76-100%30 68%

Genomsnitt: 4.52

- För dåligt med hjälp, i alla fall under den första månaden. SI lärarna är inte såpass kunniga att hjälpa till med de svåra problemet - dvs, de problem som man faktiskt behöver hjälp på.» (1-25%)

2: (7 st)
0%0 0%
1-25%1 14%
26-50%1 14%
51-75%1 14%
76-100%4 57%

Genomsnitt: 4.14

3: (11 st)
0%0 0%
1-25%0 0%
26-50%0 0%
51-75%3 27%
76-100%8 72%

Genomsnitt: 4.72

- gick när jag behövde hjälp» (51-75%)

4: (14 st)
0%0 0%
1-25%3 21%
26-50%4 28%
51-75%1 7%
76-100%6 42%

Genomsnitt: 3.71

- Då det tog lång tid att få hjälp och hjälpen oftast inte gav så mycket så var det bättre att plugga hemma.» (51-75%)

5: (4 st)
0%1 25%
1-25%0 0%
26-50%1 25%
51-75%0 0%
76-100%2 50%

Genomsnitt: 3.5

- fick inte ut mycket mer av att var på övningstillfällena än att sitta själv och plugga» (26-50%)
- var dessutom på biblioteket när jag fick veta att dom hade hjälp där» (76-100%)

6: (1 st)
0%0 0%
1-25%0 0%
26-50%0 0%
51-75%0 0%
76-100%1 100%

Genomsnitt: 5

7: (8 st)
0%0 0%
1-25%0 0%
26-50%2 25%
51-75%0 0%
76-100%6 75%

Genomsnitt: 4.5

8: (11 st)
0%0 0%
1-25%1 9%
26-50%2 18%
51-75%1 9%
76-100%7 63%

Genomsnitt: 4.27

9: (7 st)
0%0 0%
1-25%1 14%
26-50%0 0%
51-75%1 14%
76-100%5 71%

Genomsnitt: 4.42

10: (6 st)
0%0 0%
1-25%0 0%
26-50%2 33%
51-75%2 33%
76-100%2 33%

Genomsnitt: 4

- Var svårt att få hjälp ibland då övningsledaren hade fullt upp i stort sett från början till slut. Jag valde att jämna upp detta med att arbeta mer hemma och endast gå på övningar då jag hade lite mer almäna frågor » (26-50%)

11: (4 st)
0%0 0%
1-25%2 50%
26-50%1 25%
51-75%0 0%
76-100%1 25%

Genomsnitt: 3

- Av distans mellan skola och hem har jag inte kunnat gå på så många övningar jag hade velat.» (1-25%)

12: (4 st)
0%0 0%
1-25%0 0%
26-50%0 0%
51-75%1 25%
76-100%3 75%

Genomsnitt: 4.75

8. Om du inte deltog i övningarna vad berodde det på?

- valde att plugga hemma istället.»
- Pluggar bättre där det är tyst och lugnt med max en person till.»
- Jag studerar bättre med en pluggkompis istället för i ett rum med pratande studenter och en lärare som slits mellan många som behöver hjälp.»
- Bestämde mig för att plugga hemma istället.»
- i början tyckte jag inte att jag behövde hjälpen. senare behövde jag kanske mer än vad som fanns tillgängligt.»
- Inbokade möten»
- Plugg hemma eller utmattning när jag har suttit kvar i flera timmar och studerat bort en hel dag.»
- i Slutet har jag inte deltagit på många övningar eftersom "lärarna" är såpas dåliga. Föredrar att fråga en klasskompis om hjälp»
- Läst till matte D innan och fysik B så kände att jag inte behövde det, men det gör jag. Vore bra om man kunde göra det tydligt att det skiljer sig markant från gymnasiets matte och fysik. Speciellt fysiken där han använder mkt andra olika bokstäver´,m.m»
- Studerar bättre ensam och hemma. Gick på övningarna om jag hade några frågor.»
- Kunde lika gärna plugga hemma»
- Resa»
- Egna stuider på annan plats»
- Inte så mkt hjälp»
- de går ganska sent på dagen, för den som pendlar eller långt ifrån hemmet ganska jobbigt och tar på krafterna. beror inte på undervisning, jag personligen behöver lugn och ro när jag övar.»
- Behövde inte hjälp vid tillfället.»
- kände inget behov av dem»
- Kändes ofta som att man lika gärna kunde plugga på ett annat ställe vid en tid som passade mig bättre.»
- Lathet, dålig disciplin.»
- Kände att jag oftast arbetade mer effektivt hemma, där det är lugnare och finns färre distraktioner.»
- tycker det är jobbigt att behöva vänta på att få hjälp, så det ända man gör är att plugga och det kan man göra hemma. Har en kompis som kan hjälpa mig annars som läser matte på chalmers.»
- Kom endast dit då jag kände att jag absolut behövde hjälp med något.»
- För stora grupper och övningsledarnas kompetens»
- Övningarna är kanon om man behöver hjälp av stödlärare, men personligen studerar jag bättre hemma än i en övningssal.»
- Satt och pluggade med mina vänner istället.»
- Mycket flytt, oerhört mycket att fixa, de fungerade dåligt, har läst mkt kurser innan så kände inte behovet osv osv.»
- Jag fungerar bättre är jag sätter mig hemma sjävl, går in i min bubbla och räknar.»
- För många elever och för få lärare. Större delen av övningen går ut på att vänta på läraren.»
- Kände ej behovet»
- Har knappt varit på övnings tillfällena pga att jag inte behövt någon hjälp i matten»
- Trötthet»
- tror jag hade näst in till 100% närvaro »
- tandläkare, inte kunnat koncentrera mig i skolan.»
- Jobbade på egen hand.»
- har varit uppgifter som man klarat av att arbeta med själv hemma.»
- inte alltid man behövde hjälp»
- Lugnare att studera på egen hand då det ändå var svårt att få tid till hjälp under övningarna»
- Inte rokade, kännde att jag inte fick tillräcklig hjälp.»

9. Hur upplevde du upplägget på övningarna?

119 svarande

Totalt:

för lite tavelgenomgång»37 31%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete»46 38%
för lite tid till eget arbete»3 2%
för lite tid till frågor»28 23%
deltog inte»5 4%

Genomsnitt: 2.31

Fördelat på olika grupper:

1: (43 st)
för lite tavelgenomgång13 30%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete17 39%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor12 27%
deltog inte1 2%

Genomsnitt: 2.32

- jag tror vår grupp gick igenom max 3 tal på tavlan under hela läs perioden. skulle gott kunna ha varit mycket mer.» (för lite tavelgenomgång)
- som sagt var det även svårt för läraren att hinna hjälpa alla.» (för lite tavelgenomgång)
- Pedagogiken skulle vara mycket bättre om läraren gick igenom svårare tal på tavlan, och förklarade lite djupare hur man löser olika tal och varför, m.m.» (för lite tavelgenomgång)
- ingen tavlegenomgång» (för lite tavelgenomgång)
- Ofta undrar flera om samma sak, något som kunde fångats upp och gått igenom på tavlan i större utsträckning.» (för lite tavelgenomgång)
- Oftast för många som behöver hjälp så blir lite tid per person.» (för lite tid till frågor)
- Ofta som lärarna inte var närvarande eller hade två grupper...» (för lite tid till frågor)
- deltog inte - efter första månaden» (deltog inte)

2: (6 st)
för lite tavelgenomgång0 0%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete2 33%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor3 50%
deltog inte1 16%

Genomsnitt: 3.5

- Fanns ingen struktur i övningarna.» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)

3: (9 st)
för lite tavelgenomgång4 44%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete4 44%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor1 11%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 1.77

- Det var knappt någon tavelgenomgång.» (lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete)

4: (15 st)
för lite tavelgenomgång6 40%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete5 33%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor2 13%
deltog inte2 13%

Genomsnitt: 2.26

- inget allternativ passar in, dåliga lärare som inte ville hjälpa o absolut inte ta något på tavlan.» (?)
- skulle kunna ta mer uppgifter på tavlan om det är många i gruppen som har svårt för dom.» (för lite tavelgenomgång)

5: (4 st)
för lite tavelgenomgång1 25%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete1 25%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor1 25%
deltog inte1 25%

Genomsnitt: 3

- var lite för många elever ibland och lite för många frågor för att man skulle hinna få svar på alla ibland gick man därifrån med obesvarade frågor» (för lite tid till frågor)

6: (1 st)
för lite tavelgenomgång0 0%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete1 100%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor0 0%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 2

7: (8 st)
för lite tavelgenomgång1 12%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete4 50%
för lite tid till eget arbete1 12%
för lite tid till frågor2 25%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Jag tycker att vi ska ha övningstillfällen mellan föreläsningarna, så att det inte blir för mkt att lyssna på en dag. » (?)
- svårt att koncentrera i stora grupper, visa drar uppmärksamhet ets» (för lite tid till eget arbete)

8: (12 st)
för lite tavelgenomgång6 50%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete6 50%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor0 0%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 1.5

9: (7 st)
för lite tavelgenomgång2 28%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete2 28%
för lite tid till eget arbete1 14%
för lite tid till frågor2 28%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Extremt dåligt med tid, i snitt fick jag hjälp en gång per övningstillfälle. » (för lite tid till frågor)

10: (7 st)
för lite tavelgenomgång1 14%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete2 28%
för lite tid till eget arbete1 14%
för lite tid till frågor3 42%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 2.85

11: (4 st)
för lite tavelgenomgång2 50%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete0 0%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor2 50%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 2.5

- De övningar jag var med på var det knapp någon tavelgenomgång ingen direkt djupare förklaring av vad veckans två kapitel hade handlat om, inga strategier osv.» (för lite tavelgenomgång)
- I princip bara "arbeta fritt"» (för lite tavelgenomgång)

12: (3 st)
för lite tavelgenomgång1 33%
lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete2 66%
för lite tid till eget arbete0 0%
för lite tid till frågor0 0%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 1.66

10. Hur stor var arbetsbördan på kursen?

121 svarande

Totalt:

1 (för låg)»0 0%
2 1%
47 38%
57 47%
5 (för hög)»15 12%

Genomsnitt: 3.7

Fördelat på olika grupper:

1: (45 st)
1 (för låg)0 0%
21 2%
324 53%
417 37%
5 (för hög)3 6%

Genomsnitt: 3.48

- Arbetsbördan var helt okej, dock kom jag efter redan i början.» (3)
- Om man inte har läst så mycket matte innan tror jag att man kan få problem med tempot, men personligen var det ganska lagom,» (3)
- Väldigt mycket plugg om man vill lösa de svåra problemen» (4)

2: (7 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
33 42%
44 57%
5 (för hög)0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Mycket att gøra, fast det ær bra eftersom man blir tvingad till bra studieteknink vilket kommer vara anvændbart kommande år.» (4)

3: (10 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
33 30%
45 50%
5 (för hög)2 20%

Genomsnitt: 3.9

4: (15 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
37 46%
47 46%
5 (för hög)1 6%

Genomsnitt: 3.6

- Lagom. Man hann i regel med veckans uppgifter.» (3)
- Det är jobbigt och tar upp nästan all fritid men det är mycket som ska gås ingenom på kort tid så det kan inte vara på nåt annat sätt.» (4)
- Inget dåligt med att det är mycket att lära sig dock.» (4)

5: (4 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
31 25%
43 75%
5 (för hög)0 0%

Genomsnitt: 3.75

- förstår inte riktigt vad som menas har inget förutom fysiken att jämnföra med och dom var rätt lika» (3)
- det har varit lagom mycket att göra, jag hade förväntat mig ungefär det tempot som är på tekniska basåret, högt tempo men man lär sig grymt mycket och man lär sig framförallt hur man skall använda studietiden så effektivt som möjligt» (4)

6: (1 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
30 0%
41 100%
5 (för hög)0 0%

Genomsnitt: 4

7: (10 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
33 30%
46 60%
5 (för hög)1 10%

Genomsnitt: 3.8

- Högt tempo, men det är ju bra att man får vänja sig vid det. Det började rätt så tungt men sen släppte det allteftersom man kom in i det. Dock var tentan lite svårare än förväntat.» (3)
- Det går väldigt snabbt ibland och ibland går det lagom.» (4)

8: (11 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
33 27%
45 45%
5 (för hög)3 27%

Genomsnitt: 4

- Enorm skillnad för mig som har glidit igenom Samhällsprogramet på gymnasiumet. Allt är annurlunda. sättet att plugga, ansvaret.. Bara att vänja sig vid att man inte får ha miniräknare förändrar en hel del, eller att man inte får har formelsamlingar på tentorna. Har blivit mer kritisk till undervisningen på gymnasiet sen jag började här.» (4)

9: (7 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
31 14%
45 71%
5 (för hög)1 14%

Genomsnitt: 4

10: (5 st)
1 (för låg)0 0%
21 20%
31 20%
42 40%
5 (för hög)1 20%

Genomsnitt: 3.6

11: (3 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
30 0%
42 66%
5 (för hög)1 33%

Genomsnitt: 4.33

12: (3 st)
1 (för låg)0 0%
20 0%
31 33%
40 0%
5 (för hög)2 66%

Genomsnitt: 4.33

- Pga av för dålig grund i matematik för egen del.» (5 (för hög))

11. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?

121 svarande

Totalt:

högst 5 timmar»24 19%
6 - 10 timmar»49 40%
11 - 15 timmar»26 21%
16 - 20 timmar»16 13%
minst 21 timmar»6 4%

Genomsnitt: 2.42

Fördelat på olika grupper:

1: (46 st)
högst 5 timmar6 13%
6 - 10 timmar19 41%
11 - 15 timmar9 19%
16 - 20 timmar8 17%
minst 21 timmar4 8%

Genomsnitt: 2.67

- Svårt att uppskatta, snarare 11 än 15.» (11 - 15 timmar)

2: (6 st)
högst 5 timmar3 50%
6 - 10 timmar3 50%
11 - 15 timmar0 0%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 1.5

3: (10 st)
högst 5 timmar2 20%
6 - 10 timmar3 30%
11 - 15 timmar4 40%
16 - 20 timmar1 10%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2.4

4: (14 st)
högst 5 timmar3 21%
6 - 10 timmar8 57%
11 - 15 timmar2 14%
16 - 20 timmar1 7%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2.07

- beror på, vissa veckor har jag inte pluggat alls, nån vecka kanske jag har pluggat 7h på en dag» (högst 5 timmar)
- Eftersom fysiken var helt ny för mig har den blivit mest prioriterad på fritiden.» (6 - 10 timmar)
- Men jag gick inte på övningarna heller.» (6 - 10 timmar)
- mellan 10 o 20 timmar lite olika för varje vecka. eftersom man inte fick så mkt hjälp på d få övningarna fick man räkna lte extra för att klara d.» (16 - 20 timmar)

5: (3 st)
högst 5 timmar0 0%
6 - 10 timmar0 0%
11 - 15 timmar3 100%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 3

- allt som allt blev det nog runt 11-15 timmar i veckan men det var ojämnt fördelat» (11 - 15 timmar)

6: (1 st)
högst 5 timmar1 100%
6 - 10 timmar0 0%
11 - 15 timmar0 0%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 1

7: (10 st)
högst 5 timmar0 0%
6 - 10 timmar5 50%
11 - 15 timmar1 10%
16 - 20 timmar3 30%
minst 21 timmar1 10%

Genomsnitt: 3

8: (11 st)
högst 5 timmar5 45%
6 - 10 timmar2 18%
11 - 15 timmar1 9%
16 - 20 timmar2 18%
minst 21 timmar1 9%

Genomsnitt: 2.27

- Hade igentlige behövt lägga mer tid på studierna.» (6 - 10 timmar)

9: (7 st)
högst 5 timmar1 14%
6 - 10 timmar4 57%
11 - 15 timmar1 14%
16 - 20 timmar1 14%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2.28

10: (6 st)
högst 5 timmar2 33%
6 - 10 timmar2 33%
11 - 15 timmar2 33%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2

- pga svår förskylning har jag inte orkat läsa mer.» (högst 5 timmar)

11: (4 st)
högst 5 timmar0 0%
6 - 10 timmar2 50%
11 - 15 timmar2 50%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2.5

12: (3 st)
högst 5 timmar1 33%
6 - 10 timmar1 33%
11 - 15 timmar1 33%
16 - 20 timmar0 0%
minst 21 timmar0 0%

Genomsnitt: 2

12. Hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

120 svarande

Totalt:

mycket liten»1 0%
liten»11 9%
varken eller»19 15%
stor»67 55%
mycket stor»22 18%

Genomsnitt: 3.81

Fördelat på olika grupper:

1: (48 st)
mycket liten0 0%
liten4 8%
varken eller7 14%
stor30 62%
mycket stor7 14%

Genomsnitt: 3.83

- Har inte använt boken till fysiken alls, och nästan bara övningsboken i matte» (liten)
- Bra hjälp i matteboken. Dock har jag klarat mig finemang utan fysikboken. Anteckningarna räcker fint.» (stor)
- För för för för dyrt. Man måste verkligen försöka leva utan kurslitteratur.» (stor)
- Boken funkar bra men övninarna förklarar lärareb bättre.» (stor)
- Kurs litteraturen har ju varit användbar till en väldigt begränsad utsträckning, milt uttryckt. Har nästan gått 100% på anteckningar. » (mycket stor)

2: (6 st)
mycket liten0 0%
liten0 0%
varken eller2 33%
stor3 50%
mycket stor1 16%

Genomsnitt: 3.83

3: (10 st)
mycket liten1 10%
liten2 20%
varken eller2 20%
stor3 30%
mycket stor2 20%

Genomsnitt: 3.3

- endast haft nytta va matematik boken och det är för att hela kursen bygger på den. Att ens nämna att fysik böckerna är till hjälp är lurendrejeri. jag e glad att jag inte köpte några böcker till fysiken.» (mycket liten)
- Utan kurslitteraturen hade man ju inte kunnat öva på matten. » (mycket stor)

4: (12 st)
mycket liten0 0%
liten1 8%
varken eller3 25%
stor4 33%
mycket stor4 33%

Genomsnitt: 3.91

- Förstod man inte på föreläsningen så hjälpte det oftast att läsa igenom kapitlet några gånger.» (stor)
- Böckerna är bra utformade med exempel som stämmer bra med övningstalen.» (mycket stor)

5: (4 st)
mycket liten0 0%
liten0 0%
varken eller0 0%
stor2 50%
mycket stor2 50%

Genomsnitt: 4.5

- kunde inte förstå alla exempel men med bokens hjälp gick det bra » (stor)
- finns vissa förbättrings områden men annars har böckerna vart riktigt bra » (mycket stor)

6: (0 st)
mycket liten0 0%
liten0 0%
varken eller0 0%
stor0 0%
mycket stor0 0%

Genomsnitt: 0

7: (9 st)
mycket liten0 0%
liten1 11%
varken eller2 22%
stor5 55%
mycket stor1 11%

Genomsnitt: 3.66

8: (10 st)
mycket liten0 0%
liten1 10%
varken eller1 10%
stor7 70%
mycket stor1 10%

Genomsnitt: 3.8

9: (8 st)
mycket liten0 0%
liten1 12%
varken eller0 0%
stor6 75%
mycket stor1 12%

Genomsnitt: 3.87

10: (6 st)
mycket liten0 0%
liten0 0%
varken eller1 16%
stor4 66%
mycket stor1 16%

Genomsnitt: 4

11: (4 st)
mycket liten0 0%
liten0 0%
varken eller1 25%
stor2 50%
mycket stor1 25%

Genomsnitt: 4

12: (3 st)
mycket liten0 0%
liten1 33%
varken eller0 0%
stor1 33%
mycket stor1 33%

Genomsnitt: 3.66

- boken är helt värdelös.. känns som man läser en matematisk dagbok... och det är många som klagar på den..» (liten)

13. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material mm?

120 svarande

mycket dåligt»1 0%
dåligt»6 5%
varken eller»33 27%
bra»49 40%
mycket bra»31 25%

Genomsnitt: 3.85

- Har inte behövt använda det så mycket, förutom till att skriva ut gamla tentor.» (?)
- hittade inget utdelat material» (mycket dåligt)
- Svårt att hitta» (dåligt)
- schemaändringar?» (dåligt)
- svårt och hitta» (dåligt)
- Matematikens hemsida där man kunde hämta gamla tentor är rörig och svårnavigerad och inte så lätt att hitta till.» (varken eller)
- Det enda var att det var lite luddigt att hitta försöks tentorna» (varken eller)
- Svårt att avgöra då det inte var mycker mer än exempeltentorna där så vitt jag vet.» (varken eller)
- Lite krångligare att leta upp t.ex. gamla tentor än i fysiken.» (varken eller)
- Dåligt med information på hemsidan/mailen... Missar man ex. en föreläsning med viktig information om ditten eller datten så har man nästan ingen chans att återhämta detta om man inte har mycket vänliga kompisar.» (varken eller)
- Använde mig ej av det.» (varken eller)
- mattens hemsida är lite svårorgenterad och det tog ett tag innan jag hittade utdelat material. Den borde vara upplagt som fysikhemsidan.» (bra)
- Fysiken har bra utdelningar, men jag ogillar att vi inte har en bok... » (mycket bra)
- var inget krångel med hemsidan för mig» (mycket bra)

14. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

121 svarande

Totalt:

mycket dåligt»0 0%
dåligt»2 1%
varken eller»14 11%
bra»52 42%
mycket bra»53 43%

Genomsnitt: 4.28

Fördelat på olika grupper:

1-5: (75 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt2 2%
varken eller7 9%
bra30 40%
mycket bra36 48%

Genomsnitt: 4.33

- Inte sammarbetat speciellt mycket..» (varken eller)
- Gruppövningar, där man räknar i övningsboken tillsammans, hade varit bra.» (varken eller)
- lite självupptagna ibland o stressade.» (bra)
- Pluggar i grupp» (mycket bra)
- Vi brukar plugga i grupp och det är alltid nån som kan något nån annan inte kan..» (mycket bra)
- mycket bra hade varit tufft om man kom in senare dock då det väldigt snabbt bildades grupper » (mycket bra)

6-12: (46 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller7 15%
bra22 47%
mycket bra17 36%

Genomsnitt: 4.21

- Inga problem.» (bra)
- Fungerar bra med gruppindelningen. Alla verkar motiverade vilket leder till seriöst pluggande till skillnad från gymnasiet. » (mycket bra)

15. Hur har SI-verksamheten fungerat?

Denna fråga besvaras enbart av studenter som har gått i grupp 6-12.

57 svarande

Totalt:

mycket dåligt»1 1%
dåligt»1 1%
varken eller»21 36%
bra»24 42%
mycket bra»10 17%

Genomsnitt: 3.71

Fördelat på olika grupper:

6: (23 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt1 4%
varken eller12 52%
bra7 30%
mycket bra3 13%

Genomsnitt: 3.52

- Inte deltagit» (?)
- råkade klicka här, går i grupp 1 egentligen, vi har ingen si-verksamhet.» (varken eller)
- Är i grupp 1, vet ej.» (varken eller)
- Menade inte att svara på frågan....» (varken eller)
- har inte deltagit.» (varken eller)
- Jag har inte varit på någon sådan, då jag går i grupp 3.» (varken eller)
- är grupp 5 hade ingen SI» (varken eller)
- ej deltagit» (varken eller)
- gick på si trotts att ja går i grupp 4 för att ja inte fick dn hjälp ja behöver på övningarna.» (bra)

7: (8 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller0 0%
bra6 75%
mycket bra2 25%

Genomsnitt: 4.25

8: (6 st)
mycket dåligt1 16%
dåligt0 0%
varken eller1 16%
bra3 50%
mycket bra1 16%

Genomsnitt: 3.5

- Den i grupp 8a tyckte jag var jätte dålig!» (mycket dåligt)
- Vore bättre att få hjälp än att sitta och diskutera.» (bra)

9: (6 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller2 33%
bra2 33%
mycket bra2 33%

Genomsnitt: 4

- Upplägget att ha både mattematik och mekanik under samma SI möte var mindre lyckat, däremot så vill jag inte klaga på SI-ledarna då båda var bra.» (varken eller)
- Isabell har slagits med Anton om eleverna men för övrigt bra.» (bra)

10: (7 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller3 42%
bra3 42%
mycket bra1 14%

Genomsnitt: 3.71

11: (4 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller3 75%
bra0 0%
mycket bra1 25%

Genomsnitt: 3.5

- Kan inte kommentera eftersom SI lades så sent på dagarna att jag inte kunde deltaga.» (varken eller)
- Ej kännt något behov av den.» (varken eller)

12: (3 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller0 0%
bra3 100%
mycket bra0 0%

Genomsnitt: 4

16. Hur har den extra läxhjälpen fungerat?

72 svarande

Totalt:

mycket dåligt»2 2%
dåligt»1 1%
varken eller»40 55%
bra»23 31%
mycket bra»6 8%

Genomsnitt: 3.41

Fördelat på olika grupper:

1-5: (38 st)
mycket dåligt1 2%
dåligt1 2%
varken eller27 71%
bra6 15%
mycket bra3 7%

Genomsnitt: 3.23

- Jag har inte varit på någon läxhjälp, men jag tycker det är en väldigt bra möjlighet!!» (?)
- Har inte haft tillfälle att gå på den än. » (?)
- Vet ej.» (?)
- inte varit där» (?)
- Har inte medverkat vid extra läxhjälp.» (?)
- Inte deltagit» (?)
- har ingen erfarenhet av den extra läxhjälpen» (?)
- inte deltagit» (?)
- Aldrig använt mig av läxhjälpen.» (?)
- Har inte varit där» (varken eller)
- har inte använt.» (varken eller)
- Inte utnyttjat» (varken eller)
- Har inte varit där.» (varken eller)
- Vilken extra läxhjälp?» (varken eller)
- har ej deltagit» (varken eller)
- Inte varit där.» (varken eller)
- deltog ej» (varken eller)
- Har ej varit på den.» (varken eller)
- ibland har de som hjälpt till inte haft färska kunskaper och inte kunnat förklara vissa tal utan att tänka efter väldigt lång tid.» (bra)
- var jätte bra som och smidig hjälp» (mycket bra)

6-12: (34 st)
mycket dåligt1 2%
dåligt0 0%
varken eller13 38%
bra17 50%
mycket bra3 8%

Genomsnitt: 3.61

- har inte hunnit gå på extra läxhjälpen.» (?)
- Inte varit på dessa tillfällen» (?)
- Ingen erfarenhet av den förutom den ute bland datorerna i bibilioteket. Det tar tid att få hjälp, fínns ingen överblick på vilka som behöver hjälp eftersom det inte finns möjlighet till ngt bra kösystem.» (mycket dåligt)
- jämt överfullt med folk» (varken eller)
- Var ungefär som en övning.» (varken eller)
- Ej kännt något behov av den.» (varken eller)
- Jag medverkade endast vid ett tillfälle.» (bra)

17. Hur har kontakten med faddrarna varit?

115 svarande

Totalt:

mycket dålig»12 10%
dålig»16 13%
varken eller»52 45%
bra»29 25%
mycket bra»6 5%

Genomsnitt: 3

Fördelat på olika grupper:

1-5: (76 st)
mycket dålig9 11%
dålig11 14%
varken eller33 43%
bra19 25%
mycket bra4 5%

Genomsnitt: 2.97

- inte deltagit» (?)
- har inte haft kontakt med dem» (?)
- har ingen kontakt» (mycket dålig)
- Har inte märkt av dem speciellt mycket.» (dålig)
- Dom vill bara kränga massa biljetter och tjäna pengar känns det som.» (dålig)
- Har inte haft någon större kontakt.» (varken eller)
- Har inte sökt kontakt, så har svårt att uttala mig.» (varken eller)
- De har ju kommit förbi ibland, och de verkar trevliga, men jag har inte pratat med dem eller så.» (varken eller)
- Jag har inte behövt kontakta dem. » (varken eller)
- Har inte kænnt ett så stort behov av faddrarna.» (varken eller)
- faddrarna har varit jätte trevliga.» (mycket bra)

6-12: (39 st)
mycket dålig3 7%
dålig5 12%
varken eller19 48%
bra10 25%
mycket bra2 5%

Genomsnitt: 3.07

- Faddrar?» (mycket dålig)
- Min fadder ringde aldrig mig.» (mycket dålig)
- Faddrar?» (dålig)
- Inte haft någon kontakt med faddrar. Vad ska man kontakta dom om?» (varken eller)

18. Har känt dig välkommen till Chalmers?

120 svarande

nej, definitivt inte»1 0%
nej, inte speciellt»5 4%
varken eller»11 9%
ja, någorlunda»50 41%
Ja, definitivt»53 44%

Genomsnitt: 4.24

- Känns som basåret är lite utanför. Vi går på chalmers men ändå inte, hoppas det blir bättre nästa år...» (nej, inte speciellt)
- Jovars.» (varken eller)
- Då studierna började väldigt fort på en gång så hade man inte tid att delta i de aktiviter som fanns. » (ja, någorlunda)
- Det har varit lite kontakt med andra elever på Lindholmen, man vet inte vilka elever som går högskoleingenjörsprogrammen och vilka som tillhör de övriga skolorna/arbetsplatserna runtom.» (ja, någorlunda)
- Mer information om ALLT!» (ja, någorlunda)
- I början av terminen i alla fall.» (ja, någorlunda)
- Lite trist välkomnande i jämförelse med "nollorna".» (ja, någorlunda)
- känns inte riktigt som man går på chalmers under tekniska basåret, men det är väll så det skall vara, jag har känt mig väl bemött av alla hitills » (ja, någorlunda)
- vilken fråga! har känt mig som hemma här.» (Ja, definitivt)
- Allting var väldigt strukturerat och msn kände sig väldigt välkommen.» (Ja, definitivt)
- folk är trevliga och uppna» (Ja, definitivt)

19. Vad fick du för utbyte av föreläsningen i studieteknik?

120 svarande

Totalt:

mycket dåligt»0 0%
dåligt»3 2%
varken eller»19 15%
bra»45 37%
mycket bra»42 35%
deltog inte»11 9%

Genomsnitt: 4.32

Fördelat på olika grupper:

1-5: (78 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt3 3%
varken eller13 16%
bra29 37%
mycket bra30 38%
deltog inte3 3%

Genomsnitt: 4.21

- Han hade inget bra upplägg på lektionen, fick inte ut så mycket som jag hade velat.» (dåligt)
- Förstod vad han menade osv. Säkert mycket bra, men jag har inte använt mig av kunskapen.» (varken eller)
- var inget nytt.» (varken eller)
- har redan lärt mig hur ja pluggar bäst på en enskild kurs. men han sa endel bra saker.» (varken eller)
- Han kom inte med så mycket konkret. Men man fick sig en tankeställare.» (bra)
- Det var underhållande och lärorikt. » (bra)
- hade en hel del bra tips borde deffenetivt vara med varje gång» (bra)
- Tyckte att man lärde sig mycket, ser fram emot nästa tillfälle.» (mycket bra)
- Jag lärde mig väldigt mycket, och fick en helt ny uppfatning av studieteknik.» (mycket bra)
- Väldigt intressant och väldigt lärorikt. Har garanterat hjälpt mig!» (mycket bra)
- Mycket inspirerande! Tror det var nyttigt. Man blev "sugen" på att plugga.» (mycket bra)
- Mycket bra att ni har det!» (mycket bra)
- Gav en del tankar och idéer» (mycket bra)
- Väldigt bra. Jag är mycket nöjd med föreläsningen och Björn Liljeqvist.» (mycket bra)
- men jag tycker det är synd att den är uppdelad i två delar med så långt mellanrum, man förlorar mycket av den informationen man fick vid första tillfället till det andra tillfället» (mycket bra)
- de var intressanta och man försökte ta åt sig av vissa "tips"» (mycket bra)
- jätteintresanta föreläsningar, dock så är det alltid svårt att applicera det i ens egna studier.» (mycket bra)
- Jættebra! gærna mer.» (mycket bra)

6-12: (42 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller6 14%
bra16 38%
mycket bra12 28%
deltog inte8 19%

Genomsnitt: 4.52

- Entusiastisk person med intressant röst som fick en att lyssna, innehållet var kanske inte jättebra dock.» (varken eller)
- Jag är säker på att Bjärn Lindqvist är duktig på det han gör men det han gör faller enligt mig bättre in på samhällsvetenskapliga studier, dessutom så gjorde försäljningstricket i slutet av föreläsningen förmodligen så de flesta glömde vad det hela handlade om.» (varken eller)
- Har haft samma undervisning innan.» (varken eller)
- Tänkte varje gång jag gjorde något annat än pluggade att det var att skjuta fram studierna. Tog tag i studierna men inget vidare resultat ändå pga dålig studieteknik. Föreläsaren var jättebra o det var högst intressant. Man fick insikt om många väldigt bra saker som man kan förbättra inför tentan.» (bra)
- Har varit på Lindqvists föreläsning tidigare och tycker bara det är synd att vi inte har fått mer studietekniks undervisning då det känns som Den viktigaste delen för en nybliven student på basåret.» (bra)
- Fler sådana lektioner!» (mycket bra)
- bortrest.» (deltog inte)
- Fastnade på banken just den dagen, men vad jag har förstått så var den väldigt bra!» (deltog inte)

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

121 svarande

Totalt:

mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
varken eller»9 7%
bra»71 58%
mycket bra»41 33%
deltog inte»0 0%

Genomsnitt: 4.26

Fördelat på olika grupper:

1-5: (79 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller2 2%
bra49 62%
mycket bra28 35%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 4.32

- Kul, men problemlösningar i fysiken är väldigt oklara.» (bra)
- Läraren har kommit för sent till i princip varje föreläsning vilket jag tycker är ganska respektlöst.» (bra)
- Bra men svår.» (bra)
- kurs och lärare har varit bra, men läraren tycks ha saknat inspiration. Det har märkts bl.a. av en hel del förseningar, samt nerkortade lektioner pga engagemang senare för andra kurser/studenter.» (bra)
- Johnny är en bra lärare.» (bra)
- Jag tycker att Jonny är väldigt bra på att lära ut matematiken. Hans föreläsningar har bra struktur, han ger bra och användbar information och det är lätt att förstå sina anteckningar när man går tillbaka.» (mycket bra)
- Jag tyckte den första delen i boken va väldigt lätt. men i slutet fastnade jag på faktor satsen och rötter, så då fick jag plugga mer hemma.» (mycket bra)
- Man har lärt sig väldigt mycket på relativt kort tid, och det är ju bra. » (mycket bra)

6-12: (42 st)
mycket dåligt0 0%
dåligt0 0%
varken eller7 16%
bra22 52%
mycket bra13 30%
deltog inte0 0%

Genomsnitt: 4.14

- Jag tycker att gruppen som har mest behov av stöd i matte borde ha den läraren som förklarar bäst (Jhonny) inte tvärt om.» (varken eller)
- Väldigt mycket inlärning på kort tid.» (bra)
- svårt men helt klart bra kurs» (mycket bra)

21. Vad bör bevaras till nästa år?

- Allting, men framför allt lärarna och studietekninks föreläsningen! »
- Gamla tentor»
- jonny»
- Jag har inte riktigt något att klaga på, tycker att det mesta varit bra, förutom studiemiljön på matteövningarna (ljudnivån bl.a.). »
- Kursen i studietekink!»
- Behåll upplägget som det är! Fungerar mycket bra.»
- Per Öhl, är en mycket bra lärare. Som på ett snyggt sätt väver inte studieteknik under föreläsningarna. »
- Att genomgångarna görs grundligt på tavlan i lagom takt och att det finns tid för många exempel. Också bra att han kunde gå igenom tal från boken "på allmän begäran"»
- Jonny»
- Antalet föreläsningar»
- Lärarna ,)»
- Allt»
- allt»
- Humorn»
- allt»
- Jonny»
- Tycker kursen ska bevara allt.»
- Strukturen»
- Kursens upplägg, det funkar jätte bra.»
- Föreläsningarna fungerar väl och hjälper en väl igenom kursen.»
- si möten och läxhjälp»
- Bra föreläsningar»
- Gruppindelning»
- Som det är nu fast någon mer övning.»
- böckerna »
- si, övningar.»
- vet ej»
- Inget särskilt»
-
- Mer övningslektioner och mindre föreläsningar. »
- Kursen var mycket bra i allmänhet, känns inte som att man kan ändra så mycket mer. Tillgången på gamla prov är nog det viktigaste att bevara tycker jag då detta hjälpte en hel del»
- Framförallt övningarna och SI. Föreläsningarna är bra men det kändes väldigt tungt eftersom det var svårt att komma ikapp och vara i fas.»
- Bra förberedande föreläsningar och genomgångar av bl.a. gamla tentor inför tentan.»
- Allt»
- Allt»
- nästan allting»
- antalet föreläsningar och antalet övningar, bara ändra ordningen på de lite.»
- Alla tillfällen då man kan få hjälp (och svar på sina frågor).Jättebra med genomgången av gamla tentor.»
- bra läroböcker, tydligt upplägg, bra föreläsare»
- Böckerna.»
- Jonny»
- Lektionsupplägget»
- extra hjälpen»
- si-verkamsheten »
- Jonny!»
- SI-mötena. Repetitionsveckan innan tentamen. »
- Övningstentorna var mycket bra, och bör självklart bevaras»
- Johnny, fantastisk førelæsare.»
- Johnny.»

22. Vad bör främst ändras till nästa år?

- Överhala hiss- och firfunktionen till tavlorna i babord & styrbord. Förbättra ventilationen till styrbor & babords föreläsningssalar.»
- Kurslitteratur i fysik»
- övningar, borde vara fler genomgångar på tavlan.»
- Läraren för grp 6-12»
- Antalet övningar»
- Mer strukturerade övningspass.»
- Mer tydlig information. Informationen har varit bra men kan förbättras ganska mycket.»
- Kommer inte på något särskilt»
- Fler övningstillfällen»
- Kunniga lärare till alla övningsgrupper»
- Att alla ska ha rätt till en plats i föreläsningssalarna även de första veckorna. Slippa sitta i trapporna. Att gruppindelningen kanske ses över efter halva terminen. Några rätt/fel på ett diagnos-test säger inte så mycket om kapaciteten.»
- Omstrukturering av föreläsningarnas upplägg.»
- Mer stödlärare på övningarna och fler tillfällen. Plus lärare som kommer i tid (Jonny)»
- Inte mycket.»
- Fler övningar... Ev stänga dörrarna till föreläsningssalen då väldigt många elever kommer för sent och stör...»
- mer läxhjälp och mer lärare»
- Mer förklaringar..inte hoppa över så många steg.»
- Jag saknar svar till övningstentorna som vi får.»
- Minska hastigheten, ge studenterna tid att svälja informationen.»
- Fler övningar.»
- Fixa med störningsmomentet av gymnasie elever på ovan vångingen»
- På övningstillfällena är det ibland svårt att få svar på den frågan man faktiskt ställer»
- Närvarande lärare vid övningstillfällen.»
- bättre föreläsare»
- Mer övningar... mer extratillfällen kanske»
- Att läraren blir bättre på att passa tiderna.»
- Kanske lägga till någon mer övning även för grupp 1-5.»
- mindre övningsbrupper»
- tidernas upplägg»
- vet ej»
- fler fysikkonsultationstillfällen»
- Inget särskilt»
- Att kursläraren skriver i den takten så att man hinner med, och att man ger tid till att man ska hinna besvara de frågor som ställs samtidigt som man ska hinna skriva. »
-
- Att man har intagnings krav på att man ska ha läst matematik inom dom närmsta åren innan man börjar på Tekniskt basår. Kvaliten på pedagogiken hon vissa lärare.»
- Mer extrahjälp och sänka tempot om möjligt.»
- gå igenom olika form av tal på tavlan många vat väldigt lika varandra»
- Som sagt har jag inte så mycket att klaga på, enbart problemet vid övningstillfällen -hade nog varit bättre med två assistenter, men som så mycket annat så styrs detta av ekonomiska skäl vilket man förstår, men som student var det lätt att få hjälp på många andra håll så det var inget som bromsade in inlärningen om man uttrycker det så.»
- Tyckte det blev för få övningstillfällen för grupp 9.»
- Kanske gå lite snabbare fram på dem sakerna som är enkla och lägga mycket tid på det som är svårt.»
- Mer information!»
- Fler övningstillfällen, alternativt fler "lärare" och/eller färre studenter per grupp. »
- Mer övningar/SI»
- Det fungerar bra som det är. »
- Fler övningsassistenter.»
- I princip inget»
- Inget, allt är bra.»
- Försäljningen av matteböckerna kändes lite latjo, var ett par som inte fick böcker direkt. För dom såldes "bara" under en morgon. Borde man inte kunna slänga in ett par i kårhuset eller något. Eller någon annan fast punkt dit man kan vända sig. Matteföreläsarna sa "vi har inte något med matteboksförsäljningen att göra" vad jag vill minnas.»
- man kanske skulle kunna få ett lite förbättrat samarbete mellan grupp 1-5 och 6-12, de olika grupperna skulle kanske kunna hjälpa varandra på olika sätt, för tillfället känns det som många i grupp 1-5 smutskastar 6-12»
- Fler övningar.»
- lärarna på övningarna. »
- säg inte att 40-60% brukar hoppa av inte kul att höra»
- Långsammare tempo under föroläsningarna.»
- Mer övning, tydligare bok.»
- Kanske lite mera "föreläsningsaktiga" övningar med genomgångar. Mer än en bara en lärare på övningarna, ibland tog det lång tid att få hjälp.»
- ...»
- Mer lärarledda räknetimmar»
- ny bok!!!!!!»
- upplägget för hur genomgångar och övningar ligger.. hade känts bra om de fanns en övning efter man gått igenom en ny grej»
- Mindre elever och bättre övningsledare!»
- Personligen föredrog jag Jonny som föreläsare. Hade varit trevligt om han även deltig vid något övningstillfälle.»
- Vet ej. allt har fungerat bra för mig. »
- sitter man långt åt høger (om man ser på tavlan) nær johnny førelæser så ser man inte så bra, karln står helt i vægen før vad han skrivit!»
- Fler lärare på övningstillfällena.»


Kursutvärderingssystem från