ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Wireless and Photonics System Engineering, SSY085, MPMPE, HT2008, SSY085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-13 - 2008-11-02
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 59%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

19 svarande

At most 15 hours/week»3 15%
Around 20 hours/week»5 26%
Around 25 hours/week»4 21%
Around 30 hours/week»6 31%
At least 35 hours/week»1 5%

Genomsnitt: 2.84

- More like from 8-19 mon to friday.» (At least 35 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 15%
75%»5 26%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.42

- Jag gick inte på Lennarts föreläsningar då jag uppfattade dessa som ytterst opedagogiska och rent av obehagliga på grund av den höga ljudnivån(Hög röstnivå hos Lennart!). Kändes som om föreläsningarna (samt räkneövningarna) som han gav var riktade till de som redan kan medans de egentligen borde varit riktade till att lära ut till de som inte hade lika stor koll.» (50%)
- I have been sick in the mornings and 3 of the classes in the week were at 8.00 in the morning. If the classes would have been mre spread on different times I would have been able to attend more classes.» (50%)
- perhaps 85%» (75%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

19 svarande

I have not seen/read the goals»4 21%
The goals are difficult to understand»1 5%
The goals give some guidance, but could be clearer»5 26%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»9 47%

Genomsnitt: 3

- I don"t remember seeing any course goals, and if I actually have seen them, I have not thought of them once during the course. One is far too preoccupied wiht just coping with the day-to-day work.» (I have not seen/read the goals)
- I know which the goals in the course are but dont see how I can use this course later. » (The goals are difficult to understand)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

17 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»13 76%
No, the goals are set too high»4 23%

Genomsnitt: 2.23

- Se förra frågan.» (?)
- Oops, I can"t remove my choise! I should not have given an answer to this questions, as I do not know the course goals!» (Yes, the goals seem reasonable)
- Since I are allowed to read this course and didnt understand much at all because i didnt have the previous knowledge which was necessary.» (No, the goals are set too high)
- Too much pre-knowledge is required considering the electronics.» (No, the goals are set too high)

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

18 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»7 38%
Yes, definitely»5 27%
I don"t know/have not been examined yet»6 33%

Genomsnitt: 2.94

- The course covers a very broad range of material. So it"s very difficult to test all of it. Maybe some smaller questions (eg multiple choice) would be a good complement to the normal exam questions. » (To some extent)
- Better to have the system problem (30 p problem) as a hand-in problem.» (To some extent)
- Exam question number 4 was really outside the scope of the course. It was a purely mathematical question, having very little to do with photonic systems. All other questions were definitely covering important aspects of the course.» (To some extent)
- Not the last question, it did not test our skills in photonics.» (To some extent)
- However examination time was too short for me to be able to prove all I learned.» (Yes, definitely)
- the last question din not reflect the coares at all. Just strange mathematics.» (Yes, definitely)
- The exam is in one week from now.» (I don"t know/have not been examined yet)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

19 svarande

Small extent»1 5%
Some extent»3 15%
Large extent»8 42%
Great extent»7 36%

Genomsnitt: 3.1

- Power points? Sorry but power points just sucks. And the course has just presented many system but the teachers havent even tried to learn how to think in solving problems. » (Small extent)
- Eftersom jag inte gått på Lennarts föreläsningar och räkneövningar eftersom de varit så undermåliga så har jag fått förlita mig till stor del på litteraturen. Har i efterhand hört att han gått ifrån denna en hel del vilket jag tycker att han borde dokumenterat på något vis och lagt ut på webben till de som inte varit där. Föreläsningarna i fotonik-delen har nog inte lärt mig så särskilt mycket heller, har väldigt svårt att ta in information via powerpoint. Fick höra att anledningen var att kursinnehållet var för stort för de få föreläsningstimmarna så att det var tidsbrist som var anledningen. Detta borde kanske kollas över? Antingen sänka mängden information eller öka antalet föreläsningar.» (Some extent)
- Teaching in the microwave part was awesome but in the photonics part it could be better.» (Great extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

19 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»6 31%
Large extent»11 57%
Great extent»2 10%

Genomsnitt: 2.78

- The books werw ok. But since they wouldn"t give us soloutiions to problems and either answers you couldnt study much. Beacuse everyone has different ways of learning and I need to se examples and solutions to get the ideas and the way of thinking. But in this course all this was unnecesary according to the teachers. Due to this i consider that the dont want to help me in my learning process.» (Some extent)
- I do not feel that the photonics book covers the fiber optics part very well. The difference in notation between the book and the lecture slides (which I think had better notation) was a bit confusing sometimes. » (Some extent)
- Microwave -large extent, very good book for the course! Photonics -small extent, not a system oriented book. Only expensive and heavy.» (Some extent)
- Pozar"s book is very good.» (Large extent)
- Se föregående fråga.» (Great extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

19 svarande

Very badly»1 5%
Rather badly»2 10%
Rather well»13 68%
Very well»3 15%

Genomsnitt: 2.94

- Hard to find all handouts, if all handouts even were on the web page, and hard to know where they belonged (in context)» (Rather badly)
- Är lite fundersam kring den kursutvärdering som skulle ha gjort i halvtid. Står på hemsidan att representanterna har pratat med föreläsarna men jag som elev har aldrig gjort någon utvärdering så vad baserade de det de sa på? Har hört från studiekamrater som gått på Lennarts föreläsningar att inte heller dom sett röken av någon utvärdering så jag har inte missat den på grund av det heller. Tycker det känns ytterst tveksamt. Hade gärna kommit till tals vid den annars!» (Rather well)
- A few days before the exam, a list of course litterature chapters that were part of the course became available on the web page. This was not fully coherent with the litterature references given in the scedule for each lecture. » (Rather well)
- all handouts were not on the homepage» (Rather well)
- photonics part were excellent. Microwave part could be improved.» (Rather well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

19 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 5%
Rather good»2 10%
Very good»14 73%
I did not seek help»2 10%

Genomsnitt: 3.89

- You could ask at the lectures yes but not else.» (Rather poor)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

19 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»1 5%
Rather well»9 47%
Very well»9 47%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.42

11. How was the course workload?

18 svarande

Too low»0 0%
Low»1 5%
Adequate»8 44%
High»9 50%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- The workload was high since you dont know what to do and study. And those things you had to study there was no solutions so you never knew if u were right or even had a right idea.» (High)
- Men förmodligen bara på grund av att man ödslat tid på fel saker då ingen riktig "planering" eller några riktlinjer på vad man ska göra har funnits att tillgå.» (High)

12. How was the total workload this study period?

19 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»13 68%
High»4 21%
Too high»2 10%

Genomsnitt: 3.42

- Varied, mainly because the other course we studied in parallell (intro. to micro and photonics eng) started off really slow and then suddenly increased in pace, which disturbed my studying.» (High)
- 40-50 h/ week is acceptable...not 60 or 70 hours. This period I havent had time to do anything else than school. Which has made me feel pretty bad psykologial.» (Too high)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

19 svarande

Poor»2 10%
Fair»0 0%
Adequate»2 10%
Good»9 47%
Excellent»6 31%

Genomsnitt: 3.89

- It sucks. Do it again do it right. NO power points! real tutorials where real problems are solved and the way o f thinking is conveyd. Not jsut smacking a formula in the face and dont tell were it coame from and how to think. » (Poor)
- It complemented the problem solving approach that I"ve learned in engineering physics, which is very detailed, with a top-down approach.» (Good)
- Its a pity that lennart retires hes a top lecturer» (Good)

14. What should definitely be preserved to next year?

- In general, the course quality is much better than I expected. Keep going on the combination of wireless and photonics, but maybe move more to photonics part. »
- Not much at all. »
- Group works»
- Lennart, the photonic components»
- The team work.»
- The whole top down system thinking. Pozar book. Teamwork.»
- the top down approach»
- Lennart Lundgren»
- Team works.»
- The way of teaching specially in Microwave part and team work tutorials»
- All team work problem solving »

15. What should definitely be changed to next year?

- Do not have anything to contribute here. »
- More tutorials. The way of thinking in buildning systems should be conveyd not just a lots of system on power points.»
- Jag tycker att två hemuppgifter (en på fotonik och en på mikrovåg) istället för den stora uppgiften på tentan skulle vara att föredra. Känns som om man skulle lära sig mycket mer på det.»
- I would have liked some hand-ins. Instead of, or as a compliment to, the group discussions. For instance one fiber optics and one wireless hand in. Each similar to a major exam problem. Doing the whole task yourself (or maybe 2 and 2) would make sure one has a full knowledge of all parts of the problem. These hand ins could give some bonus points on the exam (my experience is that not especially many bonus points are required as an incentive, students love bonus points...). »
- Hand-in instead of 30 p-problem!»
- Provide some answers to old exam problems! I think this year"s exam had to "large" questions, compared to old exams. There was clearly not enough time to work through all exam questions properly.»
- Adding lecture and tutorial notes to the webpage, so you"re not totally set back if you miss a class.»
- more recommended exercises»
- the way of teaching only by slides in the photonics part»
- Some book or detailed study material should be provided regarding the handouts of wireless part.»
- Handouts from microwave part would be appreciated»

16. Additional comments

- One suggestion, Introduce some related lab tour or lab work »
- But since this is chalmers and dont think anything will change. It will be like it always have been beacuse you dont want to do whats best for the students just what is most simple to you. Like it always has been in all courses in this school»
- The focus of the photonics part of the course was 100% on fiber optical systems. Are there no other kind of optical communication systems that could be worth mentioning in this type of course?»
- This course is unreasonably difficult if you miss a class or especially a tutorial. More material should be included on the web, like notes from tutorials and lectures.»


Extra questions

17. Was the Team Work for System Design useful for your learning?

19 svarande

No, not at all»2 10%
Just a bit»1 5%
Yes, quite a bit»5 26%
Yes, very much so»11 57%

Genomsnitt: 3.31

- The group I belong to didnt want to do the aim. They all wanted to calculate everything by themselves. And in both the microwave and photonic part the intructor ignored the groups. » (No, not at all)
- Inte då vi gjorde den men som tur var så hamnade en av mina studiekamrater i en jätte bra grupp så har nu i efterhand fått höra en väldans massa bra från honom därifrån. (Exempelvis så gick inte Lennart igenom uppgiften så som han hade velat att den skulle ha gjorts på något vettigt sätt.) Det borde helt enkelt inte bero så mycket på vilken grupp man hamnar i! Mer stöd från föreläsaren samt en bättre genomgång av problemet i efterhand skulle kanske hjälpa.» (No, not at all)
- They became a bit chaotic. But that"s also something one can learn from. » (Just a bit)
- Please stress on the fact that it is important to take good notes from the team work. I realised too late that all that was left from the team work was in my own memory, and it would have been very helpful on the exam to have some notes from these exercises.» (Yes, very much so)

18. Was the Student Component part of the course useful for your learning?

Photonics components were presented in class by the students.

19 svarande

No, not at all»2 10%
Just a bit»9 47%
Yes, quite a bit»8 42%
Yes, very much so»0 0%

Genomsnitt: 2.31

- Why even have it? Seriously? For my learning you could have had two more tutorials there trying to lear us something. And handing the copies out less than one week from exam is below all criticism.» (No, not at all)
- Practicing presenting is always good.» (Just a bit)
- It took too much time, and the presentations/written work were not always of good quality. I did not read this material very thoroughly before the exam.» (Just a bit)
- The assigned component you learned a great deal about. The presentation and summary of the others were of very varying quality. Some good other really bad. » (Just a bit)
- Var trevligt att höra lite andra personer prata.» (Yes, quite a bit)Kursutvärderingssystem från