ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Utvärdering av lokalvård

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-13 - 2008-10-26
Antal svar: 183
Procent av deltagarna som svarat: 79%
Kontaktperson: Birgitta Carlsson»

1. Jag har min huvudsakliga arbetsplats i

180 svarande

EDIT-huset»22 12%
M-huset»5 2%
MV-huset»13 7%
KB-huset»73 40%
V-huset»8 4%
A-huset»3 1%
Fysik (forskarhus och origo)»17 9%
Biblioteket»13 7%
CA-huset»5 2%
Vasa»8 4%
Lindholmen»13 7%

Genomsnitt: 5.06

- Chalmers Södra, Eklandagatan 86» (?)
- MC2-huset finns inte med.» (?)
- MC2-huset» (?)
- 60% EDIT huset och 40% MC2 huset» (EDIT-huset)
- och Lindholmen» (EDIT-huset)
- mest M-hus 6» (M-huset)
- .. övergången mot fysikhuset» (KB-huset)
- plan 5» (KB-huset)
- Under en period när vår ordinarie lokalvårdare hade semester fungerade allt mycket sämre och svaren nedan hade blivit "Instämmer till liten del".» (KB-huset)
- Fysikalisk kemi, våning 5» (KB-huset)
- Generellt vill jag säga att städningen nu är minst lika bra som när den sköttes av Chalmers egna städ här på KB för ngt år sedan. Ett byte tillbaka är inte att föredra.» (KB-huset)
- Jag är anställd på Kemi, GU, och har min arbetsplats på plan 4, fo.hus I.» (KB-huset)
- Städningen sköts jättebra när vår ordinarie städerska är här. Däremot har det inte fungerat när det varit behov av vikarier. Då kan det vara så att det som görs är ev tömning av soppåsar på toa och i kök och knappt det, ingen städning i kontoren osv.» (KB-huset)
- gäller Kärnkemi, våning 5,6 forskarhus 2» (KB-huset)
- Nya labet vån 6 + kontorsdelen vån 3 fysikhuset» (KB-huset)
- Jag har bara varit anställd i två månader och har därför inte oberverat städkvalitet under längre tid.» (KB-huset)
- Fysik Soliden fanns inte med men jag tog det som var närmast.» (Fysik (forskarhus och origo))
- Sitter i Soliden» (Fysik (forskarhus och origo))
- Märkligt nog hittar jag inte MC2 i listan » (Fysik (forskarhus och origo))
- MC2-huset» (Fysik (forskarhus och origo))
- MC2 saknas!!! Detta är svar från MC2.» (Fysik (forskarhus och origo))
- vistas nästan uteslutande på vån 2 på huvudbiblioteket» (Biblioteket)
- + Lindholmen (bibl)» (Biblioteket)
- Filial till CA-huset» (CA-huset)
- på Lindholmenbiblioteket» (Lindholmen)
- Saga-huset» (Lindholmen)
- Jobbar halvtid på Lindholmen och halvtid i A-huset.» (Lindholmen)
- hus Jupiter» (Lindholmen)

2. Jag är nöjd med städningen i kök/pentry/lunchrum

(städas en gång/dag måndag-fredag inkl tömning av papperskorgar och miljömöbel)

181 svarande

Instämmer helt»74 40%
Instämmer till stor del»78 43%
Instämmer till liten del»24 13%
Instämmer inte alls»5 2%

Genomsnitt: 1.77

- Är sällan där, så jag har ingen åsikt.» (?)
- Det har aldrig tidigare varit så välstädat i lunchrummet!» (Instämmer helt)
- det är ju inte lokalvårdarnas fel att folk inte diskar efter sit ...» (Instämmer helt)
- Instämmer till fullo, men kanske skulle avtalet utökas alt att man från lokalvården "säljer" lite tydligare då i vart fall vi skulle behöva extra tjänster utöver "bara" vanlig städning. I ett kök blir det fingeravtryck på skåpsdörrar, småfläckar på möblernas textilier osv Gissningsvis är lokalvården betydligt bättre på fläckborttagning på stolar än vad vi är. Det blir lätt lite sunkigt och det är synd på dyra möbler om än med aldrig så tåliga material.» (Instämmer helt)
- Hos oss funkar detta bra men kan bli bättre.» (Instämmer helt)
- Skulle dock vilja att det sattes upp behållare med tvål för handtvätt i köken.» (Instämmer helt)
- de skulle gärna få torka av ovanpå miljömöbeln också då det lätt blir kladd runt avfallshålet och bananflugor samlas. Även avtorkning av borden skulle kunna ingå, kanske i utbyte av att de tar kaffe av oss (men det kanske ingår i avtalet).» (Instämmer helt)
- Avtorkning diskbänk och arbetsytor sker mycket sällan, men det kanske inte ingår.» (Instämmer till stor del)
- Vi har ett städschema där vi som använder köket har olika veckor då vi ansvarar för hur det ser ut i köket. Hur det skulle se ut annars, det vet jag inte.» (Instämmer till stor del)
- Dock har vi en "kaffe-ansvarig" varje vecka som ser till att det ser snyggt ut där, torkar bord osv.» (Instämmer till stor del)
- Skötsel av kaffeapparat otillfredsställande trots begärd extra service» (Instämmer till stor del)
- Golvet borde rengöras bättre, stora mörka områden i polishen vid diskbänken.» (Instämmer till stor del)
- Otacksamt att städa där: många är slarviga med att ställa undan disk.» (Instämmer till stor del)
- Till stor del sköter vi ordningen här själva i och med att vi plockar i och ur diskmaskin, torkar av bord etc när vi ätit.» (Instämmer till stor del)
- Rörig information om vad som ska slängas i avfallsmöblerna (men det kanske inte har med detta att göra)» (Instämmer till stor del)
- Om personen som har städområdet är borta, töms inte soporna, händer samma under sommarsemestern. Fläckar på golv tas inte kontinuerligt bort.» (Instämmer till stor del)
- Bör städast hele året, inklusive hele sommaren och jul/nyår. Anställde på universitätet tar inte semester til regelbundene tidar.» (Instämmer till stor del)
- Ingår att torka bort kladd från miljömöbeln? Den blir lite äcklig ibland och ett bra bo för små flugor.» (Instämmer till stor del)
- Det behöver städas oftare» (Instämmer till stor del)
- Önskvärt att behållare för brännbart avfall tömmes oftare.» (Instämmer till stor del)
- Torka av bord osv ingår inte i städningen?» (Instämmer till stor del)
- finns väl inga papperskorgar?» (Instämmer till stor del)
- Svabbning av golven kunde vara bättre» (Instämmer till stor del)
- Det råder lite oklarhet kring hanteringen av disken i vårt pentry, men det beror nog på att vi inte vet vad som gäller mer än att det görs något fel.» (Instämmer till stor del)
- Gäller ordinarie städare (Vicky?). I hennes frånvaro uselt (dvs instämmer inte alls).» (Instämmer till stor del)
- Fläckiga golv och bord» (Instämmer till liten del)
- Papperskorgarna töms en gång/vecka, annars håller vi själva rent lunchrummet/köket» (Instämmer till liten del)
- Hanteringen av diskmaskinerna fungerar dåligt!» (Instämmer till liten del)
- Golvet ser gräsligt ut.» (Instämmer till liten del)
- Golvet är smutsigt, det är smulor kvar.» (Instämmer till liten del)
- Avtorkning av bord och fria ytor är ej tillfredsställande. Skurning/polish av golv ej utförd på grund av tidsbrist» (Instämmer till liten del)
- Fläckiga golv och bord» (Instämmer till liten del)
- Svårstädat.» (Instämmer till liten del)
- Tömning av papperskorgar och miljömöbel görs varje dag men övrig städning kanske 1-2 gånger/vecka» (Instämmer inte alls)
- städas jätte dåligt» (Instämmer inte alls)
- Vi har fått en ny person sista veckan så det är säkert bättre» (Instämmer inte alls)
- städas inte varje dag!» (Instämmer inte alls)

3. Jag är nöjd med städningen på kontoren

(städas en gång/vecka)

182 svarande

Instämmer helt»63 34%
Instämmer till stor del»73 40%
Instämmer till liten del»34 18%
Instämmer inte alls»12 6%

Genomsnitt: 1.97

- Bra att veta vilken veckodag städningen görs på kontoret, då går det att förbereda och plocka undan papper på skrivbortdet » (Instämmer helt)
- Mkt nöjd extra i form av tex blomvård. » (Instämmer helt)
- Det är säkert svårt för lokalvården att komma åt alla ytor på skrivbord» (Instämmer helt)
- Golvet borde rengöras bättre, tidigare städorganisation skrapade bort fläckar som trycks fast i golvmattan av stolshjulen, sker inte nu.» (Instämmer till stor del)
- De kan sopa/våttorka nogrannare i hörn etc.» (Instämmer till stor del)
- Golven blir inte så rena!» (Instämmer till stor del)
- Lite ytlig städning ibland. Men det beror kanske hur mycket "bråte" man har utspritt. Man vill ju inte att ens saker flyttas runt heller...» (Instämmer till stor del)
- Bör städast hele året, inklusive hele sommaren och jul/nyår. Anställde på universitätet tar inte semester til regelbundene tidar.» (Instämmer till stor del)
- Gamla små fläckar ser de inte på golven, borde bli bättre på att damma av.» (Instämmer till stor del)
- Varför töms inte "papperskorgar" av städpersonalen, utan var och en måste göra det själv??? Det har hänt att någon blev sjuk/bortrest utan att tömma korgen först, och flugor var överallt i flera dagar...» (Instämmer till stor del)
- Önskvärt att behållare för brännbart avfall tömmes oftare.» (Instämmer till stor del)
- oftast en gång per vecka.» (Instämmer till stor del)
- Jag undrar t ex om man gör någon större avtorkning av det som inte tas så ofta. T ex är min dörr smutsig där man ofta tar på den och jag har funderat på om det är något som jag själv ska fixa eller om lokalvården någon gång tar sådana saker.» (Instämmer till stor del)
- Märker inte att de varit här, förutom när de lämnar kontoret olåst efter sig. De är lite slarviga med att stänga de för tillfället obemannade kontoren efter sig. Även händer det att de lämnar sin nyckelknippa i dörren helt obevakad.» (Instämmer till stor del)
- Gäller ordinarie städare (Vicky?). I hennes frånvaro uselt (dvs instämmer inte alls).» (Instämmer till stor del)
- Skulle vara bra att veta vilken tid de kommer, så man kan flytta undan saker från skrivbordet så att det går att damma.» (Instämmer till liten del)
- För sällan, beror på hur många man sitter per kontor, ju fler desto oftare behöver det städas.» (Instämmer till liten del)
- Det är väldigt dammigt både på golvytorna och på möbler.» (Instämmer till liten del)
- Jag tycker det är alldeles för snabbt, skulle vilja se åtmisntone en ordentlig städning/vecka, dvs att de tar även hand om skrivbordet och andra ytor och inte bara golvet.» (Instämmer till liten del)
- Tycker att golven städas lite halvslarvigt» (Instämmer till liten del)
- Tömning av papperskorg bör komma tillbaka. Det kan inte vara effektivt att man som anställd skall gå och tömma sin egen korg. » (Instämmer till liten del)
- Mitt kontor har inte stätats en gång per vecka och de kommer inte på utsatt dag.» (Instämmer till liten del)
- Dammtorkning sker sällan. Fläckar på golv tas inte kontinuerligt bort.» (Instämmer till liten del)
- Det är ofta damm kvar och den såkallade våttorkningen är ju obefintlig. Man borde väl kunna införa en storstädning av kontoren en gång per år eller så, där man måste lyfta ut sina saker och gloven dammsugs och torkas på rikigt. Jag har tänkt göra det själv i mitt eget kontor för att det ska bli rent. Vill dock å det starkaste understryka att detta givetvis inte beror på städpersonalen, vår städtant är underbar och jag önskar jag visste vad hon hette för då hade jag skrivit det här. Det är utrustningen och framför allt den avstatta tiden som fyller behovet.» (Instämmer till liten del)
- Sista veckan bättre ny person» (Instämmer till liten del)
- Golvstädning kunde vara bättre, bordstädning är för försiktig (förekommer nästan inte)» (Instämmer till liten del)
- Jag vill veta vilken dag de kommer samt om det är före eller efter lunch så att man har en chans att plocka bort på skrivbordet» (Instämmer till liten del)
- Vore bra att veta NÄR städning kommer att ske så att man kan bereda plats» (Instämmer till liten del)
- Städas inte så regelbundet som 1 gg /vecka. Illaluktande våtmopp när den andvänds.» (Instämmer till liten del)
- Många får påpeka att småpåsar är slut. Endast dammaborttagning med dammvippa» (Instämmer till liten del)
- Gulvet städas inte ordentligt.» (Instämmer till liten del)
- Dålig avtorkning på fönsterbrädor mm» (Instämmer till liten del)
- Var från början inte nöjd med vad som utfördes men efter påpekanden till städledningen och uppföljning har förändring skett till det bättre. Att jag är rörig runt mig i mitt arbete underlättar ju knappast städningen...» (Instämmer till liten del)
- Ibland sprutas rengöringsmedel, som luktar illa, på golvet och gör detta halt.» (Instämmer till liten del)
- Golvet har inte varit helt rent efter städning» (Instämmer till liten del)
- Fläckar på golv tas inte bort. Man har inte koll på när små avfallspåsar ska fyllas på. Även tomma ytor, som fönsterbrädan, dammas inte.» (Instämmer inte alls)
- Tycker aldrig jag blir av med de fläckar som finns på skrivbord och golv trots att plockar undan så ytorna är rena. Att torrdamma hjälper inte mot detta. Tycker också att lokalvårdarna ska vara mer nogranna med att kontoren verkligen städas en gång i veckan. Krockar städningen med något möte kan det dröja veckor innan man får städat. Större flexibilitet önskas. » (Instämmer inte alls)
- Beror på hur de ska städas. Nu sprutas lite rengöringsmedel på golvet som torkas upp. Stora damm-tussar i hörnen och skrivborden/hyllor torkas aldrig, även om tomt från material.» (Instämmer inte alls)
- Det är dammigt på bord, hyllor, bakom datorer etc. Golven är smutsiga, räcker inte med torrtorkning av golven när man har studentbesök» (Instämmer inte alls)
- städar nästan inte alls på rummen» (Instämmer inte alls)
- Alldeles för sällan.» (Instämmer inte alls)
- Städerskorna hinner inte med allt de ska göra , de är för lite personal!» (Instämmer inte alls)

4. Jag är nöjd med städningen i korridorerna på institutionen/enheten

(städas en gång/vecka)

182 svarande

Instämmer helt»92 50%
Instämmer till stor del»61 33%
Instämmer till liten del»22 12%
Instämmer inte alls»7 3%

Genomsnitt: 1.69

- Finns inga korridorer» (?)
- Ibland ser man att fläckar finns kvar väl länge. Detta beror säkert på att man inte blötlägger golven, vilket säkert har sin förklaring med tanke på slitage. » (Instämmer till stor del)
- Har inte tänkt på att det ser smutsigt ut.» (Instämmer till stor del)
- Men de kan bli bättre, de kör kombimaskin allt för sällan på våningsplanen ju längre upp man kommer i huset. » (Instämmer till stor del)
- Städas ej tillräckligt ofta med kombimaskin» (Instämmer till stor del)
- De korridorer som jag "kommer i kontakt med" har efter vissa påpekanden blivit bra städade.» (Instämmer till stor del)
- se kommentarer ovan» (Instämmer till stor del)
- Gäller ordinarie städare (Vicky?). I hennes frånvaro uselt (dvs instämmer inte alls).» (Instämmer till stor del)
- Fläckiga golv» (Instämmer till liten del)
- Hinner ofta bli otrevligt skitigt mellan städningarna.» (Instämmer till liten del)
- När golvstädning sker med maskin används PARFYMINNEHÅLLANDE medel som luktar starkt, helt onödigt.» (Instämmer till liten del)
- Dammigt och smutsigt.» (Instämmer till liten del)
- Fläckar etc på väggar eller glaspartier torkas inte bort» (Instämmer till liten del)
- Sista veckan bättre» (Instämmer till liten del)
- Bör städast hele året, inklusive hele sommaren och jul/nyår. Anställde på universitätet tar inte semester til regelbundene tidar.» (Instämmer till liten del)
- Ofta kvarvarande fläckar på golvet» (Instämmer till liten del)
- Jag fick information om att de ska städas 2 gånger/vecka, men det rör sig om en. Resultatet är under all kritk. Dammtussar på golvet, damm på lister, fläckar (har rester av blodfäckar från 14 april kvar) Har vid ett par tillfällen fått sopa själv för att inte skämmas inför besökare.» (Instämmer till liten del)
- För sällan» (Instämmer inte alls)
- duschrum städas aldrig» (Instämmer inte alls)
- Det finns mycket dam i hörnet av rum/korridor, t.e. finns det stora damråttor vid kopieringsmaskin» (Instämmer inte alls)

5. Jag är nöjd med städningen på toaletterna på institutionen/enheten

(städas en gång/dag måndag-fredag)

181 svarande

Instämmer helt»71 39%
Instämmer till stor del»69 38%
Instämmer till liten del»30 16%
Instämmer inte alls»11 6%

Genomsnitt: 1.89

- Parfymfri tvål, UTMÄRKT!» (Instämmer helt)
- Nu har vi alltid papper på toan!» (Instämmer helt)
- än en gång: de brister som finns är inte lokavårdarnas fel» (Instämmer helt)
- Vi är för många personer som delar på en toalett, därför är det inte helt trevligt på efermiddagarna!» (Instämmer till stor del)
- Fläckiga golv, ibland dålig koll på papper och tvål» (Instämmer till stor del)
- Ibland saknas papper, men i det stora hela bra. » (Instämmer till stor del)
- Trasiga saker (tvålhållare eller liknande) tar lång tid att bytas ut. Anser att vi inte skall behöva felanmäla detta då de ses över varje dag.» (Instämmer till stor del)
- Toalettrullar saknas ibland.» (Instämmer till stor del)
- Pappershandukar kan saknas eller automaterna fungerar inte» (Instämmer till stor del)
- toapapper tar ibland slut» (Instämmer till stor del)
- Men, handdukstorkarna hänger sig/fastnar ofta» (Instämmer till stor del)
- Vi har haft stora problem med toalettstädningen, vilket har påpekats för lev, nu mycket bättre.» (Instämmer till stor del)
- Ibland tar papperet slut väldigt fort.» (Instämmer till stor del)
- På en av våra toaletter står en säckhållare av papp där det är meningen att man ska lägga soppåsarna från kontoret. Iblnad har jag känt att det varit lite långt mellan tömningarna av denna säckhållare. Det kan lukta rätt tråkigt eftersom småpåsarna inte alltid är väl förseglade. » (Instämmer till stor del)
- I vecka 41 städades det inte alls på institutionen på 3 DAGAR. Tvål och toapapper tog slut och alla papperskorgar (toaletter och lunchrum) var överfulla och började lukta. Inte så trevligt. Men utöver den veckan brukar det vara helt ok.» (Instämmer till stor del)
- Det fattas ofta handpapper» (Instämmer till stor del)
- Det har blivit bättre de sista två åren.» (Instämmer till stor del)
- Det skulle finnas anslåg till god hygien för att minska nedsmutsningen» (Instämmer till stor del)
- Toalettpapper kan dock saknas då och då» (Instämmer till stor del)
- Golven på toaletterna bör vattentvättas ordentligt. Det räcker inte med att ta lite vatten på en "golvtrasa" och torka runt. Smuts och urinspillning finns kvar.» (Instämmer till stor del)
- Ibland är det för mycket vatten kvar på golvet efter skurning, halkrisk finns!» (Instämmer till stor del)
- VILL GÄRNA HA SEPARAT KVINNOTOALETT» (Instämmer till stor del)
- Tycker ibland att de verkar lite summariskt gjort.Städning av dusch verkar inte alltid vara gjord.» (Instämmer till stor del)
- Önskas att avtorkning av spill av tvål på väggar görs oftare. Vi har behövt påpeka fel på tvålautomater och att påfyllnade behövs ett antal gånger» (Instämmer till stor del)
- Tidsangivelsen stämmer, men det är smutsigt! Tolettstolarna städas inte ordentligt varje dag. Det är dammigt på handfat och pappershållare. Ibland fylls det inte på papper så det räcker en hel dag utan tar slut vid lunch. Kaklet är smutsigt.» (Instämmer till stor del)
- De toaletter som jag "kommer i kontakt med" har efter vissa påpekanden fått en bättre städning.» (Instämmer till stor del)
- Ibland inte alls» (Instämmer till stor del)
- Gäller ordinarie städare (Vicky?). I hennes frånvaro uselt (dvs instämmer inte alls).» (Instämmer till stor del)
- I undervisningsperioderna används toaletterna mycket av studenterna, då räcker det inte alltid med 1 gg/dag» (Instämmer till liten del)
- Städningen i sig är bra, men frekvensen för dålig. Vid kursdagar finns ibland över 100 personer i våra lokaler (3:e vån SAGA). Alltså ingen kritik mot städpersonalen utan den skall riktas på upphandlaren ( som troligen inte har denna information och därmed inte heller klandervärd)Uppdraget kanske skall omformuleras» (Instämmer till liten del)
- Vi har en toalett som städas dåligt, jag tror att det urineras lite varstans där faktiskt och städningen möter inte upp riktigt. På alla toaletter verkar avtorkning av handtag och områden runt dessa på dörrar vara eftersatt.» (Instämmer till liten del)
- Golv och toastol är OK. Och finns alltid papper vilket är bra. Dock städas aldrig tak och dörrar! Ingår det? Behöver bli bättre speciellt på dörrar så inte svarta märken där folk har satt handen...» (Instämmer till liten del)
- Det saknas mycket ofta papper att torka händerna med, eller att hållaren till detta papper krånglar (pappret fastnar och kommer inte ut).» (Instämmer till liten del)
- Vissa toaletter är lite snuskiga på golvet» (Instämmer till liten del)
- Smutsigt i handfat och på golv. » (Instämmer till liten del)
- sista veckan bättre» (Instämmer till liten del)
- Tvål/paper saknas ganska ofta» (Instämmer till liten del)
- » (Instämmer till liten del)
- Golvet runt toaletten kan tas mer noggrant. Påfyllning av tvål och hand-torkpapper sker inte alltid när det är slut. De nya hållarna till handpappret krånglar ofta.» (Instämmer till liten del)
- Fattas tvål och papper ibland har hänt några gånger att städning inte utförts varje dag » (Instämmer till liten del)
- Saknas oftast papper till händerna och även tvål ibland.» (Instämmer till liten del)
- Vi har underdimensionerat antal toaletter vilket gör städningen ofta eftersatt.» (Instämmer till liten del)
- Soppåsarna töms en gång/dag och det torkas av med en trasa men t e x golven städas högst 1 gång/vecka» (Instämmer inte alls)
- Städningen av toaletterna sköts inte alls bra, golvet ser ut som om det inte har städats i flera månader.» (Instämmer inte alls)
- Toaletterna känns och är ofräscha, fläckiga golv, fläckar på väggar och kakel som aldrig torkas bort» (Instämmer inte alls)
- Bör städast hele året, inklusive hele sommaren och jul/nyår. Anställde på universitätet tar inte semester til regelbundene tidar. Lampar måste kontrollerast och bytast öftare. Toalätt på EDIT 6V er stängt, varför. Det finns generellt för få toaletter, flere bör byggast inn.» (Instämmer inte alls)
- det räcker inte att våttorka lätt utan golven måste göras mer ordentligt. Även i hörnen! Pappershållarna fungerar dåligt.» (Instämmer inte alls)
- De behöver städas oftare. » (Instämmer inte alls)
- Noggrannare städning på toaletterna. vår lilla toalett vid hissarna glöms ofta bort och städas därför inte varje dag.» (Instämmer inte alls)
- Att det saknas tvål/papper flera gånger per år kan inte anses vara ok!» (Instämmer inte alls)
- Ingen tvål ibland, "automaterne" til att törka av händerne fastner hela tiden.» (Instämmer inte alls)
- Det är inte så rent på toaletterna som det var förr.» (Instämmer inte alls)

6. Jag är nöjd med städningen i laborationssalar

(städas två gånger/vecka)

178 svarande

Instämmer helt»12 19%
Instämmer till stor del»29 47%
Instämmer till liten del»13 21%
Instämmer inte alls»7 11%
Frågan är inte aktuell för mig»117

Genomsnitt: 2.24

- Har aldrig sett någon som städar labbet?!» (?)
- VET EJ» (?)
- Får dessutom mkt bra extrastäd hjälp inför olika lab som skall genomföras på golvet» (Instämmer helt)
- Jag tycker dock att laborationsalarna är dock en potential farlig arbetsmiljö för alla, särskilt städpersonalen som inte har samma förkunskap som vi som labbar där. Jag skulle föreslå att de får skyddsglasögon.» (Instämmer helt)
- Till ett av labben har vi en varningsskylt för laser när mätning pågår vilket är sällan och jag tror att det så att säga hämmar personalen något. Dvs att de inte städar även när lasern inte används. » (Instämmer till stor del)
- Det verkar som den enda städningen är tömma papperskorgar? Görs något mer?» (Instämmer till stor del)
- 6103A kan städast öftare.» (Instämmer till stor del)
- Detta är bra men kan bli bättre.» (Instämmer till stor del)
- Papperskorgar ska tömmas enl. schema men det följs inte alltid. Storrengöringen av golven fick göras om.» (Instämmer till stor del)
- Det händer ibland att det inte utförs men bra service vid påminnelse» (Instämmer till stor del)
- Inte tillräckligt ofta alternativt så sker det inte så ofta i mitt lab. Eller gäller det undervisningssalarna?» (Instämmer till liten del)
- Dammigt även där» (Instämmer till liten del)
- Vissa av våra lab skall inte städas av städfirma. De lab som skall städas är emellertid ofta dåligt städade. Gäller tömning av sophinkar och svabbning av golv. Labgolv måste svabbas åtminstone en gång i månaden.» (Instämmer till liten del)
- DEt är oklart vad som menas med laborationssalar. Gäller det undervisningslokaler är städningen OK, gäller det golven i våra laboratorium på institutionen stämmer det dåligt. » (Instämmer till liten del)
- Golvstädning skulle vara bättre» (Instämmer till liten del)
- Mitt svar gäller forksningslab (inte undervisningslab). Golven är smutsiga. » (Instämmer till liten del)
- Svårstädat.» (Instämmer till liten del)
- Tvivlar på att vårt lab (konstruktionsteknik) städas två gånger i veckan. Eller också är där smutsigt för att det är svårt att komma åt?» (Instämmer inte alls)
- tömmer bara sopor» (Instämmer inte alls)
- Bara några få lab städas av lokalvården, de flesta är speciallab som vi tar hand om själva.» (Frågan är inte aktuell för mig)

7. Jag är nöjd med städningen i entreer

(städas 2-3 gånger/vecka)

180 svarande

Instämmer helt»80 44%
Instämmer till stor del»80 44%
Instämmer till liten del»19 10%
Instämmer inte alls»1 0%

Genomsnitt: 1.67

- Ingen kommentar.» (?)
- Är ej där så ofta» (?)
- räknas även bibliotekets allmänna ytor hit, t ex runt bokhyllor och öppna läsplatser?» (Instämmer helt)
- KB-foajen är alltid ren och snygg.» (Instämmer helt)
- Ibland blir det försräckligt skräpigt men jag trot det snarare har att göra med ett nonchalant beteende än dåligt utförd städning. Möjligen skulle man köpa in mer städ för att få bukt med det. » (Instämmer till stor del)
- Har inte tänkt på att det ser smutsigt ut.» (Instämmer till stor del)
- jag har sett spindelnät i trappstegen.. (Rännv.6)» (Instämmer till stor del)
- Bra, men kan bli bättre.» (Instämmer till stor del)
- Återkom gärna till vintern för en mer exakt utvärdering » (Instämmer till stor del)
- Önskvärt att behållare för brännbart avfall tömmes oftare.» (Instämmer till stor del)
- Vid terminstart har det varit problem med rester efter studenternas fester. » (Instämmer till liten del)
- Huvudentréer ja, men inte de entréer som kanske snarare är att betrakta som nödutgånger men ändå dagligen används för transport mellan våningarna och ut på gatuplanet. I Saga förefaller de inte ha städats på flera månader med samma skräp, fläckar och stora dammsamlingar i trapphusen. Kanske ingår de inte i avtalet?» (Instämmer till liten del)
- Trappan upp till andra våning är ofta nedsmutsad under flera dagar» (Instämmer till liten del)
- Skräpigt i godsmottagningen och ibland i stora entrén» (Instämmer till liten del)
- Entrer måste städast dagligen. Der det finnast studentföreningar, måste det städast omedelbart efter fester, så att flaskor, fimpor, och annat otreveligheter innte finns på gårdar, trapphus etc. Städning måste görast med högtrycks-vatten-spoling ellers stinker det. Dette gäller specielt Maskingränd. Städning får inte ustätts till måndager efteråt, det er för sent. Hisser måste städast mycket öftare och måste underhålls bettre. Dom står eller har andre fel 50% av tiden.» (Instämmer inte alls)

8. Jag är nöjd med städningen på toaletter i allmänna utrymmen

(städas 1 gång/dag måndag-fredag)

157 svarande

Instämmer helt»49 31%
Instämmer till stor del»79 50%
Instämmer till liten del»25 15%
Instämmer inte alls»4 2%

Genomsnitt: 1.89

- Använder inte» (?)
- Vet ej» (?)
- Frågan är inte aktuell för mig. Besöker ej dessa, använder endast avdelningens toalett, se 5 ovan.» (?)
- Vet ej» (?)
- Vet inte för använder aldrig.» (?)
- vet ej» (?)
- använder aldrig dessa» (?)
- Ej aktuellt för mig.» (?)
- Använder aldrig dessa» (?)
- använder inte dom kan ej bedömma» (?)
- Vet ej» (?)
- använder aldrig dem» (?)
- använder bara toaletter på institutionen» (?)
- Frågan är inte aktuell för mig» (?)
- VET EJ» (?)
- använder ej.» (?)
- Använder inte dessa toaletter» (?)
- besöker dessa väldigt sällan, kanske tre gånger per år» (?)
- Ingen kommentar. Använder ej dessa utrymmen.» (?)
- vet inte» (?)
- Parfymfri tvål, UTMÄRKT! Minskar kemikaliepåverkan» (Instämmer helt)
- Svårt för lokalvårdarna ibland eftersom besökare grisar ner anmärkningsvärt. Eftersom biblioteket är öppet lördagar även söndagar under tentapersioder har vi extrastäd helger i de offentliga lokalerna och toaletterna. » (Instämmer helt)
- Jag brukar aldrig använda dem och inte heller kolla, så svårt att avgöra. Men har i informationsdisken aldrig fått klagomål.» (Instämmer helt)
- Saknar dock skötbord på nivå Canyon, som beslutades för några år sedan skulle införas! Offentlig miljö för disputationer osv bör ha tillgång till skötbord!» (Instämmer helt)
- Använder inte dessa så ofta men de är rena och välskötta. » (Instämmer helt)
- Använder sällan dessa, kan därför knappast inte avgöra i frågan. Har dock inte hört något negativt.» (Instämmer till stor del)
- Pappershandukar kan saknas eller automaterna fungerar inte» (Instämmer till stor del)
- Jag använder inte de toaletterna, så jag ka egentligen inte uttala mig» (Instämmer till stor del)
- Vissa toaletter kasnke skulle behöva en översyn mer än en gång dagligen. Tex toaletten vid södra ingången till cafe linsen» (Instämmer till stor del)
- Det fattas ofta handpapper» (Instämmer till stor del)
- Vid konferenser och andra evenemang beställer vi extra städning, för övrigt funkar det.» (Instämmer till stor del)
- Samma kommentar som till de tidigare toaletterna» (Instämmer till stor del)
- Använder sällan någon toalett utanför Kärnkemis ytor på plan 6.» (Instämmer till stor del)
- toaletter som används mer kanske borde tas 2 ggr/dag» (Instämmer till stor del)
- se fråga 5» (Instämmer till liten del)
- Se ovan, samt att det ofta är skräpigt i dessa utrymmen.» (Instämmer till liten del)
- Tycker överlag att toaletterna är smutsiga.» (Instämmer till liten del)
- Nej, framförallt behöver toaletter som används av studenterna städas flera ggr/dag.» (Instämmer till liten del)
- Månage toaletter näre studentföreninger stinker.» (Instämmer till liten del)
- Man slarvar med golven» (Instämmer till liten del)
- Har eg dålig uppfattning om hur de toaletter som finns i "allmänna" utrymmen så som entrén städas då jag sällan använder dem utan använder de som ligger inom våningsplanet.» (Instämmer till liten del)
- ganska nedsmutsad (äcklig i toaletterna vid bottenplan av M-huset) - beror kanske mer på folk som använder toaletter» (Instämmer inte alls)
- toaletterna är så flitigt utnyttjade av det stora antalet elever på plan 5 att städning kan behövas oftare» (Instämmer inte alls)
- gäller samma toaletter som ovan.» (Instämmer inte alls)

9. Jag är nöjd med städningen i undervisningslokaler

(städas 5 gånger per 14-dagarsperiod)

179 svarande

Instämmer helt»22 25%
Instämmer till stor del»46 53%
Instämmer till liten del»12 13%
Instämmer inte alls»6 6%
Frågan är inte aktuell för mig»93

Genomsnitt: 2.02

- Använder aldrig dessa» (?)
- VET EJ» (?)
- antar att datasalen i biblioteket räknas hit - vi undervisar periodvis i denna sal, annars för studenternas bruk» (Instämmer helt)
- Får dessutom mkt bra extrastäd eller omkast i ordinarie städschema beroende på beläggn i salen» (Instämmer helt)
- Optimalt vore om tavlorna rengjordes mellan alla föreläsningar.» (Instämmer till stor del)
- I en del av våra seminarierum, som saknar rinnande vatten, finns vattenhinkar på en ställnin.g Jag vet inte om det är städarnas uppgift att byta vatten, men den saken sköts inte bra.» (Instämmer till stor del)
- Nogrann rengöring av svarta-tavlor är viktigt och sköts genomgående bra. » (Instämmer till stor del)
- Si och så med tömning av papperskorgar ibland. För det mesta bra dock.» (Instämmer till stor del)
- Vita tavlor är inte lätta att rengöra under föreläsningens gång. Efterfrågar bättre utrustning som fylls på/byts ut av lokalvården. Vatten och pappershanddukar är det man måste använda nu! Pennor bör också kunna ingå i påfyllning för att lokalen ska funka bra. Vems ansvar? Kan det kombineras med städning?» (Instämmer till stor del)
- OBS! Utifrån förutsättningarna som är väldigt lågt satta. Allmänt sätt är det inte bra. Det blir till att städa och plocka själv både före och efter besöket. Det borde finnas sorteringskärl med täta tömningar i salarna.» (Instämmer till stor del)
- Tavlor i föreläsningssalar är ofta inte raderade när man kommer för att föreläsa. Jag anser att det är ett problem, oavsett om städfunktionen har ansvaret eller ej. (Jag hinner inte vara polis.) » (Instämmer till liten del)
- Varför fattas det white-board-pennor ibland? Skulle man inte kunna "beställa" att städpersonalen kollar och ev byter ut pennor så att det alltid finns fungerande pennor?» (Instämmer till liten del)
- Saknas ofta material, söndrig AV-utrustning mm» (Instämmer till liten del)
- Dåligt med avtorkning av bord» (Instämmer till liten del)
- Skulle kunna förbättras.» (Instämmer till liten del)
- Tavlorna måste tvättas varje dag!» (Instämmer inte alls)
- undervisningslokaler måste städast dagligen, och hele året. Inte bare i lesperioder. Städning med vatten er nödvändig. Tavlor måste suddast av städpersonal, eftersom lärare inte gör dette. » (Instämmer inte alls)
- Detta har blivit mycket sämre! Undervisningslokaler, som används mycket, behöver städas varje dag. Några ex: Tavlorna behöver vara ordentligt rengjorda åtminstone på morgonen (vilket de inte är). Skräp av olika slag blir liggande "hur länge som helst". Bord (t.ex. "kateder") avtorkas för sällan, om alls? Material, t.ex. svampar, fattas.» (Instämmer inte alls)
- Detta har blivit sämre, stora undervisningssalar borde städas varje dag.Whiteboardpennor efterfrågas, dåligt att lärare ska ha det med sig.» (Instämmer inte alls)
- Se kommentar under 1.» (Frågan är inte aktuell för mig)
- upplever att företaget som har personal inte förstår hur mycket det är som ska göras personalen är alltid stressad vilket innebär att de inte hinner göra ett bra jobb. Dessutom byts de ut ganska ofta känns dessutom som dom från oss som gör upphandlingen inte förstår hur mycket som ska göras och viken tid det tar tycker att det vore bra om städpersonal anställs direkt av Chalmers de skulle då få ett större ansvar och själva kunna planera utan att behöva rusa till nästa arbetsplats» (Frågan är inte aktuell för mig)
- Städningen på Elteknik har i alla år jag varit här, 12 år, varit superb.» (Frågan är inte aktuell för mig)Kursutvärderingssystem från