ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Inledande matematisk analys F, 2008/09, TMA970

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-11-31
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

66 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 4%
13 19%
34 51%
5 (över förväntan)»16 24%

Genomsnitt: 3.95 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej, för jag pluggade inte så mycket.» (2)
- förväntade mig en svår kurs, fick en svår kurs, de va la allt.» (3)
- Jag hade inga direkta förväntningar, eftersom det var en av de första kurserna.» (3)
- Sådan massa av nya begrepp att det i stort sett enbart blev råplugg och ingen tid för reflektion eller "djupare" inlärning. Beror naturligtvis på vilken nivå man befinner sig men jag är og inte ensam.» (3)
- Hade väntat mig en hastig och tuff genomgång av matematiken från gymnasiet förlängd till nästa nivå. Jag fick ungefär det, men dessutom insikten att mina gymnasiekunskaper tycks vara en smula otillräckliga.» (3)
- Mycket intressant kurs. Stundtals lite för vaga förklaringar till vissa problem, men i helhet var kursen väldigt bra.» (4)
- Lärde sig mycket, men var svårt att hänga med pga. man hade fler ämnen än analysen» (4)
- Tyckte det reflekterade väl hur tempot är på en utbildnig av den här klassen. » (4)
- Bernhard är bäst. » (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

66 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 1%
3 4%
9 14%
5 (mycket relevant)»51 79%
Vet ej»2

Genomsnitt: 4.71

- Det bidrar till den allmänna förståelsen för matematiken, det var kanske inte riktigt det man förstod att kursen skulle gå ut på när den startade men den bidrog med mycket.» (5 (mycket relevant))
- Detta är nog grunden till allt annat som vi kommer att lära oss.» (5 (mycket relevant))
- Har redan fått användning av mycket. Dessutom introduceras man till ett nytt sätt att tänka och räkna.» (5 (mycket relevant))
- Väldigt grundläggande och bra för att träna sin förmåga att verkligen studera problem.» (5 (mycket relevant))
- Svårt att bedömma såhär tidigt, men antagligen mycket nödvändig. Eventuellt inte riktigt så mycket bevis utom för andra tentamina på andra mattekurser.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

64 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
14 21%
22 34%
5 (Mycket bra avvägt)»27 42%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vet ej. Jag kunde ingenting för jag har inte pluggat.» (?)
- Mycket svårare än jag trodde, inte alls lika de övningar vi gjorde i boken!» (2)
- Tycker framförallt att svårighetsgraden på tentan är betydligt högre än någonting man kan finna i kurslitteraturen. Den enda chansen man hade att öva på uppgifter av liknande svårighet var att göra extentor. Annars, finfint.» (3)
- Det kändes som att det var ganska lite från veckorna innan duggan. Men det kanske skulle vara så?» (3)
- Mer tonvikt på senare delar, men jag tycker att det är i sin ordning då det föregående får betraktas som bas för verktygen som introducerades i den senare delen.» (4)
- Bernhard är bäst. » (5 (Mycket bra avvägt))
- Väldigt väl genomarbetade tentor på det sättet, i alla fall såvitt jag kan bedöma.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

66 svarande

<25%»3 4%
25-50%»1 1%
50-75%»4 6%
>75%»58 87%

Genomsnitt: 3.77

- Möjligen 75% eller mer. Men det hände av och till att jag hoppade över föreläsningar i analysen för att hämta in sömn. Två skäl: 1.) Konkurrens med nollningen (som är viktig för den sociala miljön) 2.) I de fall där jag inte förberett mig hade jag ofta svårt att tillgodogöra mig Bernhards föreläsningar, framför allt på grund av det höga tempot, alltså liten skada i att försöka läsa på egen hand istället, vilket dock inte heller var så framgångsrikt.» (50-75%)
- Bernhard är bäst. » (>75%)
- Herr Bernhard vill man inte missa!» (>75%)
- kl 08 är alltid svårt, oberoende av kurs.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
3 4%
13 20%
23 36%
5 (mycket bra)»23 36%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- för snabbt, för otydligt» (2)
- Alldeles för snabbt tempo!» (2)
- Det vore bättre att få saker förklarade en gång och i ett lugnare tempo än 3 gånger i så snabbt tempo att man inte hänger med någon av gångerna.» (2)
- Ofta gick det väl fort för att man skulle hinna tänka med och samtidigt skriva. Dessutom skrev inte Bernhard samma sak som han sa så man kunde inte skriva samtidigt som han pratade om det då han själv täckte tavlan. Men jag måste ändå säga att föreläsningarna var bra.» (3)
- Bra, men ibland lite otydliga och för hastiga genomgångar. » (3)
- Lite för högt tempo ibland.» (3)
- bra logik, men det var svårt att hänga med i skrivtempot speciellt när fel upptäcktes och det helt plötsligt skulle suddas. Bernhard har lite svårt att lyssna på frågor och förstå VAR påpekade fel i resonemanget ligger, tog onödigt långt tid relativt ofta.» (3)
- -Högt tempo, -För snabba förenklingar som gör att man inte hänger med (många steg räknas ut i huvudet av föreläsaren), -roliga » (3)
- Det gick lite snabbt ibland så att det var svårt att hänga med. Men i övrigt jättebra,» (3)
- lite fort fram ibland» (3)
- Bernhard är uppenbarligen synnerligen engagerad för matematik, och även för att vi studenter ska lära oss matematiken grundligt och korrekt. Detta är mycket positivt. Han tycks dock ha svårt att föreställa sig att vi inte skulle begripa vissa saker med lätthet. Förväntningarna har kännts höga och jag tror att bara de som har en tidigare specialkompetens i matematik har kunnat leva upp till dem. Atmosfären för frågor har varit dålig. Det har kännts som oönskat med klargörande frågor och en del frågor (låt vara synnerligen grundläggande) och frågeställare har blivit kritiserade (låt vara med hjärta och gott humör), och ignorerade. Man *måste* få vara okunnig, och öppet okunnig, på varje utbildning värd namnet. Detta är min enda invändning, men den är så allvarlig att den kraftigt drar ner helhetsintrycket av kursen. Att jag ändå är relativt positiv är avhängigt föreläsarens vänliga attityd och den eleganta presentationen av matematiken, som gav flera aha-upplevelser, i vad mån jag hann följa den. » (3)
- Ibland blir det för många steg i beräkningarna på en gång så man tappar bort sig..» (4)
- Det är svårt att hänga med i Bernhards tempo, därför är det viktigt att gå igenom det han föreläser innan.» (4)
- Det enda som kunde förbättras är att mer tid kan läggas vid introduktion av nya begrepp och nya "sätt att tänka", exempelvis gränsvärden och definitionen av dessa. Jag själv hängde inte riktigt med i förklarinen i början vilket försvårade vissa moment i fortsättningen av kursen och på tentan.» (4)
- krävande. jobbigt att hinna skriva av allt.» (4)
- Det gick lite fort ibland, men jag tror det är bra att det är ett högt tempo, det är ju trotsallt Teknisk Fysik» (4)
- Det är lite svårt att lyssna och skriva av i ett allt för högt tempo samtidigt. Man kan inte skriva av lika fort som om man skriver "by heart".» (4)
- bra, men lite väl högt tempo» (4)
- Tydlig tavelskrivning bra. Överhoppade led i uträkningar ibland mindre bra.» (4)
- Bernhard är bäst. » (5 (mycket bra))
- Berhnard for president!» (5 (mycket bra))
- Finns ingen skojigare och närvarande lärare som brinner så mycket för sitt ämne.» (5 (mycket bra))
- Bernhard går kanske liiite för snabbt fram ibland, men överlag så var det bra. Bättre än Jana och Peter!» (5 (mycket bra))
- Bernhard är gudomlig.» (5 (mycket bra))
- Även om Bernard må bryta lite och det var svårt att förstå i början så var det väl disponerade och informativa föreläsningar.» (5 (mycket bra))
- Mycket pedagogiska. Småjobbigt dock när Bernhard började anteckna innan pausen var slut. Att ligga efter gör att man inte fokuserar utan hetsskriver» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 5%
16 27%
24 40%
5 (mycket bra)»16 27%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket tid gick åt till att lösa lätta uppgifter och väldigt lite på kluriga.» (2)
- de skulle varit fler tycker jag. svårt att hinna få grepp riktigt hur man skulle ta sig an uppgifterna på så få tillfällen.» (3)
- Bra, tillämpad teori!» (4)
- Bra handledare (TM). Vore bra att ha ytterligare en räknestuga i veckan!» (4)
- Mycket välbehövliga, skulle varit fler. Mer tid till egen räkning med handledning.» (4)
- Det är lättare att föra en dialog kring problem på övningarna än på föreläsningar, vilket är bra.» (4)
- Kunde ha varit lite fler» (4)
- Bra att det schemaläggs.» (4)
- Väldigt viktigt med räknestugor. Det borde ha funnits flera.» (5 (mycket bra))
- Bernhard är bäst. » (5 (mycket bra))
- Var bara på en räknestuga. Får gjort mer hemma.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

62 svarande

1 (inte alls bra)»1 2%
5 13%
18 48%
7 18%
5 (mycket bra)»6 16%
Deltog ej»25

Genomsnitt: 3.32 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var svåra och krävde mer programmeringskunskap än mattekunskap.» (1 (inte alls bra))
- För få handledare, svårt att hinna få hjälp och bli godkänd.» (2)
- De var alldeles för inriktade på matlab och dess funktioner. Mer fokus på kursens innehåll och mindre på att mecka med matlab.» (3)
- För få handledare» (3)
- Matematisk Programvara, alltså.» (4)
- Bernhard är bäst. » (5 (mycket bra))
- Hann inte göra laborationerna.» (Deltog ej)
- Vilka laborationer?» (Deltog ej)
- Jag gjorde bara någon enstaka datorlabb. Om man inte behärskar det ordinarie kursmaterialet känns det inte angeläget att försöka göra något som man inte kan i MATLAB. Bättre att försöka få ordning läsning och övningar.» (Deltog ej)

8. Brukar du gå in på kurshemidan?*

66 svarande

Ja»60 90%
Nej»6 9%

Genomsnitt: 1.09

- Tänker inte på att det kan vara nyttigt.» (Nej)
- Jag hade gett upp kursen innan jag förstod att hemsidan var viktig.» (Nej)
- Det är totalt så många sidor att hålla koll på om man ska kunna kolla alla kurser och dylikt.» (Nej)
- kändes inte som att jag behövde det mer än att hämta viktiga papper» (Nej)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

65 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
7 10%
6 9%
20 30%
5 (Mycket stor)»31 47%

Genomsnitt: 4.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har inte lärt mig nåt.» (?)
- Om ett steg missas blir alla efterföljande Bristande teknik från min sida är ett skäl, men tempot *är* högt.» (2)
- Skulle varit svårt att försökt lära sig allt själv.» (4)
- Skulle inte förstå mycket utan undervisningen, samtidigt skulle jag inte kommit långt utan att räna själv heller.» (4)
- Den ger ökad förståelse för vad som är viktigt.» (4)
- Föreläsningsanteckningar är väsentligt.» (4)
- Räknestugorna har varit bra, men som sagt lite svårt att hänga med på föreläsningarna, vilket gör att det inte är till lika stor nytta.» (4)
- Bernhard är bäst. » (5 (Mycket stor))
- Har i princip inte läst någon teori i boken, utan använt mina föreläsningsanteckningar.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.96


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

65 svarande

Ja»4 6%
Nej»61 93%

Genomsnitt: 1.93

- Nja.» (?)
- Ibland var föreläsaren för road av att skratta åt studenters frågor under föreläsningarna.» (Ja)
- Det fanns en pejorativ ton ifrån föreläsaren gentemot studenter som ställde frågor som uppfattades som "för lätta", nedlåtande kommentarer av typen "vad gjorde du egentligen under gymnasiet?" som knappast stimulerar studentens lust till att lära sig kursens innehåll.» (Ja)
- Jag upplevde ett ganska tufft klimat, där frågor av simplare karaktär ofta ignorerades eller nedvärderades av läraren, medvetet eller omedvetet. Resultatet blev iallafall att många inte vågade ställa sina frågor på föreläsningarna.» (Ja)
- Förutom en gång när Bernhad skrattade åt en fråga.» (Nej)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

66 svarande

1 (För låg)»0 0%
3 4%
17 25%
32 48%
5 (För hög)»14 21%

Genomsnitt: 3.86

- Bra och intensiv.» (3)
- Jag har läst en liknande kurs tidigare» (3)
- Stor belastning, framförallt för att vara i början. Detta tror jag framförallt är positivt då det ger en bra introduktion till F som förhoppningsvis gör att man klarar av resten bättre.» (4)
- Hög, men det ska vara mycket att göra!» (4)
- Det var svårt att kombinera kursen med andra kurser eftersom kursen tog så mycket tid.» (4)
- Fast det beror nog mer på hoppet från gymnasiet än annat.» (4)
- Mycket stor omställning från gymnasiet.» (5 (För hög))
- Mycket hög. Fast FÖR hög är egentligen fel ord, jag har förstått att det förväntas av oss att man i stort sett försakar sin övriga fritid för pluggande.» (5 (För hög))
- Men det är Bernhard, så det är godkänt.» (5 (För hög))
- Alla kommer inte med bra mattebakgrund, speciellt inte om man hade G på gymnasiet.» (5 (För hög))
- Blev väldigt hög av det faktum att man lärde sig lite på föreläsningarna och därför var tvungen att in nästan allt på egen hand utanför föreläsningarna, hade varit rimligare om föreläsningarna hållit en bättre nivå.» (5 (För hög))
- Kan vara bra som väckarklocka, men med det här upplägget kommer drygt hälften att kugga tentan nästa år också, det är jag rätt övertygad om, och det kommer att knäcka några som egentligen kunnat klara det här. » (5 (För hög))

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»18 27%
Mycket bra»40 60%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.65

- Pluggar helst ensam.» (Ganska dåligt)
- Har framförallt studerat hemma, men det var väldigt lätt att hitta folk som ville plugga/hjälpa till/diskutera» (Ganska bra)
- Kursen har inte krävt särskilt mkt samarbete» (Ganska bra)
- Jag har fått uppvärdera gruppstudier. » (Ganska bra)
- Väldigt givande, försökte plugga väldigt mycket själv första 2 veckorna men det ledde inte långt. Bra att det är så öppet att man kan plugga med många olika personer utan krav på tidigare bekantskap, det ger variation på att vara förklarande/ vara undrande.» (Mycket bra)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»12 18%
Ganska bra»26 39%
Mycket bra»19 28%
Har ej sökt hjälp»9 13%

Genomsnitt: 3.37

- Mycket svårt att hitta någon att ställa frågor till just när man hade problemet. På räkneövningarna hann man mest bara med det som vi höll på med just då. SNF har dock hjälpt mig mycket, eloge till dem!!!» (Ganska dåliga)
- Ganska bra egentligen när det var möjligt, men skulle behövt så mycket mer så ofta att det kändes som på tok för få tillfällen.» (Ganska dåliga)
- Mycket genomgång på räknestugorna, inte så mycket tid att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Se kommentar om föreläsningar. Bra frågeställningmöjligheter på räknestugorna.» (Ganska dåliga)
- Fler räknetillfällen vore bra.» (Ganska bra)
- Få räknestugor.» (Ganska bra)
- Lite luddigt att hålla koll på när man kunde uppsöka examinator och ställa frågor.» (Har ej sökt hjälp)
- Läroboken och föreläsningarna räckte.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

65 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
6 9%
20 32%
21 34%
5 (mycket prisvärd)»14 22%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.7

- Jag använde inte boken. (men jag ska när jag tentar om)» (?)
- Person Böiers textbok är svårläst och mycket hoppig, den kräver att man läser den från pärm till pärm.» (2)
- Boken är svår att plugga ur, svårt att hitta var olika satser finns och saknar sammanfattningar.» (2)
- dyr men bra.» (3)
- köpte begagnat och tyckte det var i överkant» (3)
- Tar upp i stort sett allt som gås igenom och passar väldigt bra till kursen. Lätt att följa boken parallellt med föreläsningarna. Eventuellt skulle det vara bra att ha kompletterande studielitteratur på engelska för att vänjas vid matematik på engelska» (4)
- Fick tag i begagnad bok så det blev inte så dyrt för min del.» (4)
- Bra bok!» (4)
- Begagnat hehehehe» (5 (mycket prisvärd))
- PB är skitbra!» (5 (mycket prisvärd))

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

65 svarande

1 (Mycket liten)»1 1%
4 6%
15 23%
18 27%
5 (Mycket stor)»27 41%

Genomsnitt: 4.01 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Inte lärt mig nåt.» (?)
- Har använt räknehäftet men nästan inte läst någonting i boken» (1 (Mycket liten))
- Läste inte så mkt i boken eftersom jag hade så bra anteckningar men räknehäftet gjorde det mesta jobbet.» (3)
- Främst uppgifter och exempel har varit till hjälp. Textboken har jag knappt läst i alls annat än precis innan tentan som komplement till föreläsningsanteckningarna.» (3)
- Övningsboken var viktig, teoriboken inte lika viktig.» (3)
- Nödvändig, men en del definitioner annorlunda och på några ställen lite svårtolkad. Övningsboken var egentligen den som var mest nyttig.» (3)
- Pluggade in många saker som jag inte hann förstå på föreläsningarna.» (4)
- PB är en utmärkt bok.» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.01


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

66 svarande

Ja»62 96%
Nej»2 3%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.03

- Det var lite jobbigt strukturerat med tanke på att man hade mycket att hålla koll på.» (Nej)
- Mer övergripande information om kursinnehållet och hur vi senare kommer behöva använda oss av det vore att föredra.» (Nej)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bernhard»
- Bernhad»
- Bernhards suddteknik. Det mesta..»
- Bernhard»
- Bernhard, Hyperboliska funktioner, Stringens, S.O.M.V, luriga gränsvärden»
- Att ha induktionen så tidig som möjligt är bra för att se till att studenterna har en lång tid att lära sig det.»
- Bernhard.»
- Bernhard»
- Bernahrd!»
- Kurshemsida»
- Bernhard, skönaste föreläsaren!»
- Bernhard!»
- Duggan!»
- Upplägget av kursen.»
- Behrnard Strukturen med intromatte och dugga»
- Bernhard som föreläsare. Laborationsuppgifterna. Persson&Böiers boken.»
- Bra inskolningsperiod.»
- Bernhard»
- Tillgängligt material, eg gamla tentor osv är mycket nyttigt och det finns det gott om.»
- - Dugga, - intromatte, »
- Bernhard!»
- Den väluppdaterade hemsidan»
- det mesta»
-
- Bernard!»
- Bernhard Behrens. Och allt annat.»
- Engagemanget för matematik, strävan för excellens, det nära samarbetet med sociala arrangemang.»
- Räkneövningarna bör nästan vara fler.. Man lär sig bäst och man har möjlighet att ställa frågor och diskutera vad man inte förstår»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer fokus på exakt _vad_ kursen ska innefatta och kanske ge lite bättre preliminär information om kursen. Jag uppfattade det som att det var en repetition på gymnasiematten när jag började och kanske inte riktigt uppfattade själva syftet med den.»
- Vara lite tydligare med vad kursen innehåller.»
- ingenting speciellt.»
- Fler räknestugor»
- Kanske att gå igenom grunderna för hur man bevisar någonting, och tanken bakom bevis i början kanske skulle ha hjälp lite bätre att förstå bevisen.»
-
- Något mera tid bör läggas på nya begrepp, exempelvis gränsvärden och dess definition.»
- Mer räknetillfällen.»
- Bernhard kunde dock tränat lite på pedagogik.»
- Långsammare tempo, eller bättre förklarat av läraren!»
- Det måste bli lite lättare att få ett genomgående och konkret svar ifall man ställer en fråga.»
- Inget»
- fler räknestugor. »
- Fler handledare på datorlabbarna.»
- Lite mer svåra frågor borde lösas på tavlan under övningstillfällena.»
- lite lugnare tempo på föreläsningarna om möjligt»
-
- Attityden gentemot de studenter för vilka inte allt innehåll i kursen är självklart, en förståelse för att studenterna inte kan det som lärs ut i kursen från början utan faktiskt går kursen för att lära sig det.»
- Fler repetitionstillfällen.»
- Tentauppgifterna. Annars blir det enkelt att fuska.»
- Man *måste* få vara okunnig. Det är enda sättet att sluta vara det.»
- Högre tempo första halvan av LP, lägre tempo i andra»

19. Övriga kommentarer

- Bernhard är bäst!»
- Vara lite tydligare med vad kursen innehåller från början.»
- Bernhard gjorde kursen rättvisa. Bernhard är bäst!»
- Det är synd att folk inte vågar/får ställa frågor, vi skulle troligtvis lära oss mycket på det. Många sitter och undrar vad som egentligen händer i alla de överhoppade leden i uträkningarna på tavlan under föreläsningarna. »
- Bernhard är bäst. »
- Har varit en mycket intressant och lärorik kurs.»
- Ge Bernhard löneförhöjning.»
- Jag upplevde att duggan rättades MYCKET hårdare än tentan. Var detta med flit? och vad skulle i så fall vara syftet?»
- Hemsidan kanske inte är den bästa rent informationstekniskt. Den känns lite lätt hysterisk.»
- Extremt lärorik kurs»
- Det kändes som kursen hade alldesles för hög svårighetsgrad och för högt tempo, dock är det frågan om detta är bra för att snabbt ställa om från gymnasie till högskola. Men lite lägre tempo vore skönt.»
- Ja. Man *måste* få vara okunnig. Det är enda sättet att sluta vara det.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.96
Beräknat jämförelseindex: 0.74

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från