ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT3 Linjär algebra AT (MVE275)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-16 - 2008-10-29
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 39%
Kontaktperson: Lena Axelsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

9 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ja, det framgick ganska bra»1 11%
Bra»4 44%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 4.33

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att redogöra för innebörden hos den linjära algebrans grundläggande begrepp och operationer, kunna utföra operationerna och utnyttja detta i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Bra»2 22%
Mycket bra»6 66%

Genomsnitt: 4.55

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att redogöra för sambanden mellan de olika begreppen och utnyttja dessa samband i problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Bra»6 66%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 4.11

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att kombinera kunskaper om olika begrepp i praktisk problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 55%
Bra»3 33%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3.55

5. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att utnyttja programspråket MATLAB för problemlösning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

9 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Bra»3 33%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 4.22

6. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

9 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»6 66%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 4.33

7. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

9 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 11%
Ganska bra»0 0%
Bra»1 11%
Mycket bra»7 77%

Genomsnitt: 4.55

- Föreläsningarna följer boken lite väl tätt. Bättra att ta ut de viktigaste bitarna och förklara dem extra väl / på ett annat sätt. Annars kan man lika väl läsa boken.» (Ganska dålig)

8. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Bra med fler men korta matlab-uppgifter istället för en stor.»
- Den gedigna planeringen, de goda föreläsningarna med summering samt att övning och föreläsning var "förskjutna" så att vi hann räkna mellan.»
- Upplägget med förhållandet föreläsning-eget arbete, bra att man fick tid att räkna själv innan räkneövning.»
- Kvalitén på litteraturen och föreläsningarna.»
- Fokuset på den geometriska aspekten bl a via kopplingen till matlab och workshopen. »
- allt va bra»
- Läraren! Jag läste kursen för andra gången. Och han var så förbannat mycket bättre!»
- Föreläsningarna och övningarna med Stefan höll hög kvalité. Oftast enkelt att följa med i resonemangen och bra förklarat!»

9. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Ingenting bör tas bort, möjligen något avsnitt på slutet så att mer tid ges för inläsning (det gamla vanliga bekymret m.a.o.).»
- kommer inte på ngt»

10. Vad är ditt intryck av workshopen med Chris Williams?

Hur väl knöt den an till kursen?
Hur passade den in i utbildningen i stort?
Vad tyckte du om upplägget?

- Roligt, men låg olägligt bara några dagar innan tentan. Det framgick inte vilken kurs det tillhörde.»
- Upplägget var bra och inspirerande men det knöt inte helt an till kursen. Ett välkommet kursmoment var det hur som helst.»
- Passade ej in tidsmässigt, då man var utmattad efter projektinlämning och behövde tentaplugga. Slutredovisningen kändes en aning oseriös då den hölls i lokal där även andra studenter pluggade, drog bord fram och tillbaka och pratade med varandra.»
- Var ganska lösryckt från kursen, men ändå väldigt intressant. Han (Cris) har en bra pedagogik och väcker intresse hos folk.»
- Kunde ha förberetts mycket bättre så att det vi gjorde hade varit kopplat till en uppgift i workshopen (nu gjorde vi ett väldigt intressant tak i matlab.m men det kopplades inte ihop med workshopen, som inte hade en tydlig uppgift.) »
- Skit»
- Personligen uppskattade jag verkligen upplägget, med mycket eget arbete och att lära sig genom att testa med trial-and-error metod. Dock tror jag att en del i klassen som inte hade någon programmeringsvana alls hade uppskattat en kort genomgång av grunderna.»Kursutvärderingssystem från