ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering av MTF052 - Strömningsmekanik, 7,5hp - Lp1, 2008/2009

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-24 - 2008-11-27
Antal svar: 94
Procent av deltagarna som svarat: 54%
Kontaktperson: Alf-Erik Almstedt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Kursadministration och information

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

94 svarande

Ja»74 78%
Nej»8 8%
Vet ej»12 12%

Genomsnitt: 1.34

- Kunde ha varit lite mer utförligt med rekommenderade räkneuppgifter t.ex.» (Nej)
- Det här klagomålet gäller inte direkt kurs-PM utan läsanvisningarna (som ofta står i kurs-PM). Med en bok på närmare 900 sidor är det INTE okej med läsanvisningar som bara kortfattat berättar vad som inte behöver läsas, det borde även stå något om vad som anses extra viktigt, vilka exempel som bör läsas extra noga, rekommenderade ändringar av boken (typ erratalista och alternativa sätt att skriva ekvationer) och till vilken föreläsning en viss del av boken bör vara läst. Teoriuppgifterna var bra men för att kunna arbeta effektivt med dem under kursens gång vore det bra om det i läsanvisningarna stod vilka uppgifter som borde göras före vissa föreläsningar samt vilka man kommer få svar på under föreläsningen.» (Nej)
- Det borde funnits läslista samt rekomenderade uppgifter» (Nej)
- Det hade vart bra om övningsuppgifterna var angivna på kurs pm också» (Nej)
- Saknade tydliga läsanvisningar» (Nej)
- Ett mer utförligt kurspm med hänvisningar till sidor och uppgifter som skall göras under kursensgång.» (Nej)
- Jag läste aldrig kurs-PM» (Vet ej)

2. Framgick kursens mål i kurs-PM?

93 svarande

Ja»71 76%
Nej»4 4%
Vet ej»18 19%

Genomsnitt: 1.43

3. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

94 svarande

Ja»86 93%
Nej»5 5%
Vet ej»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.07

- Mycket bra att lösningar fanns tillgängliga på hemsidan!» (Ja)
- Schemasidan var väldigt bra, om ändå alla kurser hade en lika grundlig schemasida!» (Ja)
- Kurshemsidan var bättre än jag någonsin kunnat föreställa mig. Mycket bra att ni la ut lösningar till hemtal och övningar. Det bästa hittills faktiskt» (Ja)
- Bra att lösningar från räkneövningarna lades ut!» (Ja)
- Bra struktur på schema-sidan.» (Ja)
- Smidigt med schema i ladok också. Snyggt!» (Ja)
- Mycket bra med så mycket upplagt material, underlättade väldigt mycket.» (Ja)
- vissa lösningar till hemtalen på hemsidan var dock riktigt dåliga. men bra att lösningar finns!» (Ja)
- Varför lägger ni inte upp VJ:s material? Han lägger ner många timmar på att göra väldigt bra instuderingsmaterial som endast delas ut till en liten del av klassen» (Ja)
- Bra uppdateringar och bra även att exempel på tal lades upp.» (Ja)
- Ibland var lösningarna till hemtalen fel och ibland ganska otydliga.» (Nej)
- Den var ganska rörig» (Nej)
- Det vore bra om tentasvaren lades upp på hemsidan så man slipper pallra sig till instutitionen» (Nej)
- Saknade tydliga läsanvisningar» (Nej)


Lärande

4. Har målet för kursen uppfyllts?

93 svarande

Ja»72 77%
Nej»3 3%
Vet ej»18 19%

Genomsnitt: 1.41

- Mer än väl» (Ja)
- Ja, tack vare mycket bra planering känns det som. Bra upplägg!» (Ja)

5. Anser du att du har rätt förkunskaper? Kommentera!

94 svarande

Ja»90 95%
Nej»4 4%

Genomsnitt: 1.04

- Affe lade mycket vikt på att förklara matematiken på ett fysikaliskt sätt. Det hjälpte mycket att höra termernas betydelse med ord på ett fysiklaiskt sätt istället för att tolka dem matematiskt. Detta gjorde att förkunskaperna räckte till.» (Ja)
- Saknade kunskaper om värmeöverföring.» (Ja)
- Det känns ibland som att alla enskilda kurser har täta skott mot de andra kurserna som går, t.ex. i flervariabelmatten skulle man kunna knyta an mer till denna kurs, i Termo:n med osv.» (Ja)
- Det kunde bli lite småsvårt med nabla-operatorer etc. Kanske lite mer fokus på såna typiskt svåra grejer i stället för derivatans definition kunde vara önskvärt.» (Ja)
- Hade haft rätt förkunskaper om jag hade haft godkännt i alla mattekurser» (Ja)
- Under kursens gång folkuseras det rätt mycket på matematik som inte kommer på tentan. Känns som om det bara är förberedenade för att läsa strömmning på Masternivå» (Ja)
- Kunskaperna i flervariabelsanalys kändes lite rostiga efter ett år. Kändes lite tungt i början av kursen.» (Ja)
- Termodynamiken ligger dock för långt bort i tiden samt relevanta delar i termon missades.» (Ja)
- matten och termon från ettan behövdes, men hade glömt lite för mycket» (Ja)
- För mycket innehåll i kursen. Minska antal moment eller förläng kursen.» (Nej)
- Vi som gick termodynamiken 2006 och innan har inte tillräckliga kunskaper överhuvudtaget. Däremot har det nog ändrats sedan 2007.» (Nej)

6. Vilka delar i kursen var svåra och vilka var lätta?

- det blir svårt med matten»
- De flesta var svåra... Takten var inte direkt långsam»
- Kanske det vanligaste svaret du får(?) men gränsskikt och turbulens är nog det svåraste i kursen. Det mesta verkar bli en hel del lättare när man knyter ihop de flesta kapitel med kapitel 2. Det kapitlet känns tryggt:)»
- Det blev svårt när det blev väldigt abstrakt och tempot var högt.»
- Differentialekvationer var lite jobbigt, eftersom man inte gjort några på länge.»
- de första kapitlen var lätta alltså ett och två resten var lagom svårt»
- Man kan inte påstå att något var direkt lätt men det man fick lära sig de 7 första lektionerna var lättare än fortsättningen.»
- Föreläsningarna präglades av en myckets teoretisk karaktär och även om de var noggrant raffinerade av almstedt, var det ibland mycket svårt att hänga med i hans tempo.»
- Gränsskikt var svårt»
- Svåra matlabuppgifter, dåligt organiserade.»
- Kap 3 och 4 var de som innehåll all teori och då var det viktigt att hänga med. De andra kapitlena tillämpade mer det man lärt sig i 3:an och 4:an. Även om de båda kapitlerna var svåra i sig tyckte jag att Affe förklarade på ett så bra sätt att allt i kursen blev utmanade men greppbart.»
- De sista veckorna av kursen krockade med alla deadlines för inlämningsuppgifter och redovisningar. Kanske är det därför jag inte hängde med på slutet. Jag skulle föredragit om kursen tagit slut några föreläsningar tidigare så de sista kunnat ägnas åt repetition. Vissa delar av kursen var onödigt röriga vilket innebär slösad tid för oss studenter, eftersom vi är många blir det väldigt mycket bortkastad tid. Det var mest bara småproblem som enkelt kunnat undvikas. Jag föreslår att ni offrar en dag före kursstart till att gå igenom allt material och se till att t.ex cremonamaterialet överensstämmer med hemsidans material, att övningsuppgifterna på hemsidan är samma som de vi skall räkna, etc.»
- DE-sambanden var svåra»
- Labben»
- Teorin var svår, men räkningen ganska lätt»
- Kapitel 3 och 4 var svåra till en början. Även turbulensavsnittet var svårt. Rörströmningsavsnittet och tryckavsnittet var lite lättare, kanske beroende på att man jobbat en del med dessa områden i termodynamiken.»
- Övningsuppgifterna var mestadels svåra. Skulle vara bra med en bättre blandning av lättare och svårare uppgifter. Hellre fler uppgifter där man klarar av hälften än få där man inte klarar en enda»
- Stöt delarna, »
- Svårt men alla härledningar som gicksigenom på föreläsningarna. känns inte riktigt som de var relevanta för kursen. Man behövde inte kunna dom för att räkna eller först innebörden av det man gjorde»
- Mycket svårt ibland att se kopplingen mellan teori och tillämpningar»
- Det svåra i kursen var överljudströmningen»
- Svårt: Ekvationer och uttryck på differentialform»
- Laborationsmomenten och konstruktionsövningen var svåra. Mycket tydligare och bättre information måste ges - en förståelse för varför man gör de olika momenten och en förklaring till varför just de matematiska modellerna används. Ge en helhetsförståelse!»
- Hela teoridelen var väldigt svårt med tanke på att föreläsningarna bara var härledningar av olika diff.ekvationer. Tyckte inte man fick någon som helst känsla för vad man skulle använda det till. På övningarna räknades det bara på tal. Hade varit bra om teori hade kommit in någonstans. Man fick sitta själv och läsa och hoppas att man fattade rätt när man översatte från engelska. »
- Trubulenta gränsskikt var svårt att greppa när det blev massa konstiga variabler annars var det ok»
- Rörströmmning och överljudsströmmning låg på en "lättare" nivå än de andra delarna.»
- Tämligen omfattande kurs med många delmoment. När man väl satte sig in i varje del var de ändå överkomliga.»
- Kursen är lite väl mastig, det är mycket nytt från första dagen till den sista. Det blir svårt att hänga med och få ett sammanhang. »
- Det svåra har väl mer varit att det är en väldigt omfattande kurs, många moment att förstå.»
- Svåra: differentialsambanden»
- Hela kursen var rätt svår.»
- R.T.T svårt att förstå, likformighet och kompressibel strömning ganska begripligt»
- Lätta delar var rörströmning, hydrostatik, likformighetsanalys. Svåra var gränsskikt, turbulens, kompressibel strömning. »
- Kapitel 3 var ruskigt svårt i början för att man inte kommit in i tänket riktigt. Det sista med stötarna var väldigt svårt.»
- överljudsströmning var särskiljt svårt»
- Det mesta var lite klurigt men med god hjälp av övningsledare och föreläsningar var det inte svårbegripligt i alla fall.»
- navier stokes-- pga matten»
- Avsnittet om kompressibel strömning blev lite svårt att ta in då det hamnade väldigt nära tentan.»
- lätt med teori, svårare med räkningen»
- De svåra delarna var de som inte kom på tentan samt den sk Konstruktionsuppgiften som bara kändes kontig»
- Ma och turbulent strömning. lätta: tryck och laminärt»
- Området kring Reynolds-transportteorem och övergången till differentialformerna kändes som de svåraste bitarna. Lättast var området om dimensionslösa tal.»
- turbulensdelen för djup (svår)»
- svårt var det som fick minst tid, kompressibel strömning och turbolent strömning, dimensionslösheten som mest behandlades under lab var inte lätt att ta till sig dvs u*, y* yplus och uplus osv.»
- allt var ganska lika tycker jag.»
- Gränsskiktsuppgifter var rätt krångliga samt stötar osv eftersom man inte hann med att plugga så mycket på den biten, att gå igenom ett nytt kapitel dagarna innan tentan är ju lite väl kanske. Man fick ju inte direkt tid att förstå den biten när man redan hade hur mycket som helst att göra.»
- Navier stokes och polära koordinater är alltid svårt. Kompressibel strömning var mycket tydligt och pedagogiskt presenterad»
- Första veckan var lätt, sen gick det utför»
- Det sista med stötar var svårt. Bernoullis ekvation var lätt att använda när man försått den»
- De sista delarna var svåra att hinna lära sig eftersom vi gick igenom det så nära inpå tentan. »
- Gränsskikten var lite luriga i början, var först på slutet som det började trilla på plats med olika gränsskitstjocklekar och liknande.»

7. Har det framgått vad du ska använda kursen till?

93 svarande

Ja»85 91%
Nej»4 4%
Vet ej»4 4%

Genomsnitt: 1.12

- delvis» (?)
- ganska bra» (Ja)
- Kursen i sig är intressant och relevant.» (Ja)
- Se föregående svar, svårt att ta steget från teorin till direkta tillämpningar, efterlyser betydligt mera tillämpade problem i räknedelen istället för alla härledningar.» (Nej)
- Jag kommer aldrig jobba med detta, jag ska inrika mig på helt andra saker så därför har jag haft 0 motivation för kursen. Den borde ligga senare i utbildningen i en inrikting eller som valbar kurs.» (Nej)

8. Ligger denna kursen rätt i kursplanen?

94 svarande

Ja»82 87%
Nej»2 2%
Vet ej»10 10%

Genomsnitt: 1.23

- Den anknyter till nästan alla tidigare kurser matte, mekanik, material med flera. Jag önskar dock att vi haft en kurs i värmeöverföring före denna kurs!» (Ja)
- men otroligt otroligt tungt tillsammans med miljön.» (Ja)
- Jag anser att termondynamik-kursen skulle ligga lite närmare, t ex på våren i M2, så att man känner att Strömning och Miljö kurserna går att angripa direkt.» (Ja)
- kunde legat tidigare» (Nej)
- Den går inte att kombinera med Miljö & energi kursen och deras galna inlämningsuppgifter som tar en evighet att göra. Den behöver ligga i en mindra krävande läsperiod.» (Nej)
- Omfattar kanske mer än sina 7.5 poäng, då mycket mer arbete än vanligt krävs» (Vet ej)
- Jag läser inte maskin » (Vet ej)
- Man har rätt förkunskaper för kursen, men den sammanfaller tyvärr med en annan mastig kurs, Miljö- och Energiteknik. Det skulle underlätta om man kunde sära på dessa två kurser.» (Vet ej)


Föreläsningar

9. Hur stor del av föreläsningarna var du på?

93 svarande

0-20%»3 3%
20-40%»4 4%
40-60%»3 3%
60-80%»15 16%
80-100%»68 73%

Genomsnitt: 4.51

10. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

94 svarande

Mycket liten»6 6%
Ganska liten»11 11%
Varken eller»17 18%
Ganska stor»38 40%
Mycket stor»22 23%

Genomsnitt: 3.62

- Allt för mycket energi lades på härledningar och allt för lite på praktiska exempel och tillämpningar. Lite expriment genomförda av föreläsaren skulle inte skada. T.ex varför vattnet inte rinner ur sugröret, vingprofiler, manometrar, munstycken, diffusorer etc. Det vore kul och nyttigt för dem som aldrig sett dessa saker annat än som dåliga skisser i boken.» (Mycket liten)
- För lite verklighetsanknytning, fler exempel behövs.» (Mycket liten)
- bortkastad tid, bättre att läsa i boken» (Mycket liten)
- Obegripliga, kändes meningslöst att sitta och lyssna på högläsning av formler som ändå finns i boken. Alldeles för liten verklighetsanknytning.» (Ganska liten)
- Aldeles för mycket härledningar av ekvationer istället för förståelse» (Ganska liten)
- Affe har varit väldigt bra, men härledningar av ekvationer ger inte speciellt stor förståelse.» (Ganska liten)
- Väldigt teoretiskt och matematiskt - hade varit bra med pauser där man visade en praktiskt tillämpning. Dvs. ge en hint om vad kommande räkneövning behandlar.» (Ganska liten)
- Något för teoretiska föreläsningar i den mening att det inte riktigt framgick vad ekvationerna skulle användas till. » (Ganska liten)
- Det är väldigt mycket av föreläsningstiden som används till saker som på ett väldigt djupt sätt går in i strömningen, men som man sedan inte har nytta av. » (Ganska liten)
- mycket av den faktiskta inlärningen har sket under egna studier och i samband med övningar och labar.» (Varken eller)
- För mycket härledningar» (Varken eller)
- För mycket härledning på föreläsningarna. Trots dessa härledningar är det få som förstår härledningarna till formlerna ändå. Borde ha färre och mer ingående, t.ex. härleda RTT men inte varje utveckling av den till KE,EE etc.» (Varken eller)
- Medelmåttig, väldigt mycket härledningar som egentligen inte gav något alls. De sägs ju vara bra för förståelsen men då måste de i alla fall för min del gås igenom på ett sätt så att man kan smälta det. Med alla OH-bilder och det snabba tempot gav det tyvärr inte mycket.» (Varken eller)
- Väldigt mycket ekvationer och för lite tillämpningar» (Varken eller)
- Krockande scheman (läser om kursen), så kunde bara närvara vid 33 % av allt.» (Ganska stor)
- Kund gått igenom fler exempl, då får man en bättre förståelse snabbare» (Ganska stor)
- Bra att du förtydligar teorin från boken, eftersom det kan vara svårt att följa bokens härledningar ibland. » (Ganska stor)
- Föreläsningsanteckningarna på papper var ju guld värda.» (Ganska stor)
- det är mkt och det går snabbt» (Ganska stor)
- Affe är en av de bästa föreläsarna jag haft hitills. Jag tyckte att ämnet, tack vare föreläsningarna, blev mycket intressant!» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsningar, jättebra med "OH-handoutsen" » (Mycket stor)
- Väldigt pedagogiska föreläsningar.» (Mycket stor)
- I en så jobbig kurs, med så mycket att göra, ska Affe ha en medalj för att han gjorde föreläsningarna så pedagogiska och lättförstådda. På två timmar föreläsning lärde man sig mer än man skulle gjort om man läste boken en hel dag.» (Mycket stor)
- Affe var en mycket bra föreläsare som visste vilka moment som var svåra att förstå. Dessutom var han prickfri från felsägningar genom att rätta sig själv på ett mycket föredömligt sätt. Hörde hur det han sa lät och var tydlig när folk inte förstod.» (Mycket stor)
- Mycket bra att man kunde köpa föeläsningsanteckningarna.» (Mycket stor)
- Riktigt bra föreläsare!! Lätt en av de bästa jag haft hittills! Kändes väldigt kunnig.» (Mycket stor)

11. Hur har föreläsningarna fungerat?

Pedagogik, struktur, tempo etc.

89 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»6 6%
Varken eller»19 21%
Ganska bra»35 39%
Mycket bra»28 31%

Genomsnitt: 3.93

- Alldeles för högt tempo. Färdiga OH-bilder gör att det går mkt fortare att gå igenom olika begrepp än om man skulle skriva på tavlan. Vanligtvis brukar man gå igenom det viktigaste på föreläsningar, men nu gick man istället igenom ALLTING! Bättre att undervisa från tavlan. Jag brukar förstå lättare om jag även skriver ned det själv istället för att bara lyssna.» (?)
- Har ej närvarat där av behovet för att ni la ut övningar och hemtal på kurshemsidan.» (?)
- Det hade verkligen inte skadat med fler bilder som visar att det finns en verklighet. Hade nog varit lätt att få fram och hade nog gett en bra koppling» (?)
- Ibland på grund av tempot lite förvirrande. Saker behöver sjunka in» (Ganska dåligt)
- Han pratade så fort så att man inte hann med att lyssna, kändes som att han görsökte slå rekord i flest ord per minut.» (Ganska dåligt)
- Högt tempo, dålig variation.» (Ganska dåligt)
- Temport var högt, strukturen och var dock bra.» (Varken eller)
- Tempot var stundtals mycket högt» (Varken eller)
- Att man kan köpa nästan allt material som man annars skulle behöva skriva ut på cremona är bra, men det vore ännu bättre om allt även fanns på kurshemsidan för oss som föredrar digitala kopior.» (Varken eller)
- för mycket härlednigar» (Varken eller)
- Bra föreläsningar, dock mycket högt tempo och svårt att reflektera vad det egentligen är vi lär oss» (Varken eller)
- Färdigskrivna overheader gör det svårare att minnas vad som gås igenom, att få skriva själv gör att man lättare kommer ihåg vad som gicks igenom till senare. Tempot var högt, en vanlig föreläsning har man tid att skriva med. Hade man försökt skriva med här hade man hunnit hälften. Helt enkelt för mycket innehåll på för liten tid.» (Varken eller)
- Affe verkar kunna allt väldigt grundligt och är bra på att förklara. Problemet är det höga temport, de många momenten som skall hinnas med och att allt bara rinner förbi på OH.» (Varken eller)
- Härledningar, härledningar.... :/ får gärna ta lite tid till att räkna fler exempel och att mer förklara olika saker än att bara härleda massa formler» (Varken eller)
- Jättebra att föreläsningsanteckningar finns att köpa men detta medför lätt att föreläsaren kan prata på tok för fort och på så sätt hinna igenom 40 slides/h. Ingen poäng om folk bara sitter o tittar på föreläsningarna.» (Varken eller)
- Man tar inte in lika mycket av det man läser på overhead som det man själv skriver (om föreläsaren skriver på tavlan)» (Ganska bra)
- Bra föreläsare, men dåligt innehåll i föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Föreläsningarna var till största delen bra och pedagogiska förklaringar gavs. De sista två veckorna kanske det var lite väl högt tempo. Är det nödvändigt att gå igenom nya saker ända till fredagen innan tentan?» (Ganska bra)
- väldigt högt tempo. massa köttande av information. färre delar och med djupare insikt.» (Ganska bra)
- Ser gärna fler praktiska tillämpningar och exampel från vardagen.» (Ganska bra)
- Mycket information på kort tid» (Ganska bra)
- Jag hade föredragit mindre omfattande teorigenomgång (det är lättare att kolla på sjöölv) och hellre mer räkneexempel i direkt anslutning.» (Ganska bra)
- Bra med utgivna föreläsningsanteckningar!» (Ganska bra)
- mycket välstrukturerat» (Ganska bra)
- dumt att allt gås igenom på föreläsningen. blev väldigt stressigt, hade varit bättre med lite lugnare tempo inte gå igenom alt» (Ganska bra)
- Mer exempel!!!» (Ganska bra)
- Det kunde ha lösts lite mer exempel på föreläsningen » (Ganska bra)
- För mycket härledningar vilket gör att konkreta exempel utelämnades => svårt att få grepp om vad vissa saker beskriver.» (Ganska bra)
- Vissa saker gick lite fort och vissa tog onödigt lång tid, men så är det ju alltid, alla kan inte bli nöjda.» (Ganska bra)
- Lite för mycket rabblande av obegripligheter ibland. Fler små exempel kanske vore bra.» (Ganska bra)
- Pedagokiken var bra, men tempot var väldigt högt och väldigt mycket gicks igenom på varje föreläsning. Väldigt mycket härledningar av ekvationer som var väldigt svåra att hänga med på. Hade vart bättre med lite mindre härledningar och lite mer exempel på vad ekvationerna kan användas till.» (Ganska bra)
- Det var bra att man fick alla OH-bilder inför föreläsning. Då kan man lättare följa med under föreläsning på vad som sägs. » (Ganska bra)
- Mkt bra pedagogik!!! Även bra struktur. lite väl hårt tempo. men ohföreläsningsanteckningarna gör det möjligt med det tempot. » (Ganska bra)
- Som sagt, Affe är en av de bästa föreläsarna jag haft hitills, och även kursens organisering var exemplarisk.» (Mycket bra)
- Affe är väldigt pedagogisk och bra» (Mycket bra)
- Mycket pedagogiska och bra upplägg!» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsare, har mycket bra koll på vad som är svårt och abstrakt i kursen» (Mycket bra)
- Bra med utdelat material i form av föreläsningsanteckningar. Lär sig ändå inte på att sitta och skriva av helt i onödan. Bra pedagogik!» (Mycket bra)
- Bra tempo, tydligt och klart.» (Mycket bra)
- Väldigt bra upplagda föreläsningar med kompletterande föreläsningsanteckningar och pedagogiska förklaringar när detta behövdes.» (Mycket bra)
- Något tråkigt med alla härledningar men antagligen ett nödvändigt ont. » (Mycket bra)
- Föreläsningarna var mycket bra. Mycket bra pedagogiskt och förklarande. Kursen innehöll många moment och kunde lätt blivit rörig med en sämre föreläsare.» (Mycket bra)
- Mycket bra föreläsningar! Affe är en av de bästa föreläsarna hitills.» (Mycket bra)


Övningar

12. Hur har övningarna fungerat?

91 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»4 4%
Varken eller»16 17%
Ganska bra»36 39%
Mycket bra»33 36%

Genomsnitt: 4.03

- Ej närvarat» (?)
- Dåliga lokaler, övningsledare som var under all kritik. Man fick nästan springa för att få en plats i salarna. » (Mycket dåligt)
- Övningsledarna var tyvärr inte till så stor hjälp, "den yngsta" var bra.» (Ganska dåligt)
- Inte lika bra som för två år sen.» (Varken eller)
- Okej, lite si och så med pedagogiken. Kändes inte som man fick lära sig någon metodik, alla övningar skulle lösas på sitt eget sätt.» (Varken eller)
- Var inte där så mycket pga tidsbrist och ett schema med kurser som kolliderade.» (Varken eller)
- Otroligt stor skillnad i kvalitet på övningsledarna, vilket gjorde det frustrerande att försöka få plats hos den som passade en själv bäst» (Varken eller)
- Stor variation på övningsledare har faktiskt varit positivt då de kompletterat varandra med olika utlärningssätt» (Varken eller)
- Tycker det kunde varit tid för att ställa frågor också, inte bara gå igenom lösningar på tal. » (Varken eller)
- Var på en övning, så kan inte kommentera.» (Varken eller)
- Vijay och Gunnar var de ända(jag var hos alla) som hade pedagogik och försökte lära ut något. De andra kändes mest dit tvingade» (Varken eller)
- Jag bytte övningsgrupp i början av kursen eftersom min fungerade dåligt, undervisningen kändes rörig och svårförstådd. Den nya gruppen, ledd av Martin, fungerade däremot mycket bra och var väldigt viktig för inlärningen.» (Varken eller)
- Bara 2 vettiga övnledare. VJ och han den äldste. Om man inte sprang dit så fick man inte plats.» (Varken eller)
- Väldigt stor skillnad mellan övningsledarna, vilket märktes tydligt på antalet elever per sal.» (Varken eller)
- har berott rätt mycket på övningsledare. Olausson och Shankar var bra. Dock var Olausson rätt snabb i sina genomgångar.» (Ganska bra)
- Man var tvungen att springa för att få plats på Gunnars övningar» (Ganska bra)
- Vissa övningsledare var jätte bra medans andra var sämre. Det beror visserligen på vad man föredrar men tyvärr föredrog större delen av klassen samma varför vissa salar fylldes snabbt och därför var svåra att få plats i. Övningsanteckningarna på hemsidan innehöll ibland inte samma uppgifter som de vi skulle lösa. Dessutom hade det underlättat mycket om de varit lite utförligare och förklarat varför man kan stryka vissa saker osv. Många övningsledare (t.ex vijay) hade mycket bättre material än det som fanns på kurshemsidan. Lägg upp alla övningsledares material också. Flera lösningar på samma problem är ingen nackdel, tvärt om!» (Ganska bra)
- De flesta övningsgrupper hade tyvärr att ganska dåligt pedagogiskt upplägg. Men detta förbättrades mycket allteftersom tiden gick.» (Ganska bra)
- Jag tyckte att det bara fanns två övningsledare som kunde lära ut så man förstod, så det blev väldigt stressigt till övningarna för att man skulle hinna till en av dem» (Ganska bra)
- Det vore bra om allt kursmaterial, även det som vissa handledare delade ut också fanns tillgängligt på kurshemsidan och således till alla. Då har alla samma förutsättningar.» (Ganska bra)
- Över lag väldigt duktiga handledare» (Ganska bra)
- Mycket varierande klass på övningsledarnas pedagogiska förmåga, borde kanske ses över. Var lite irriterande att alla var tvungna att springa till de "bra" övningsledarna och slåss om platser där men det säger ju en hel del.» (Ganska bra)
- Som jag förstod det var det ganska skiftande kvalitet på undervisningen på övningarna. Skulle man få plats hos en bra övningsledare som förklarade så man förstod gällde det att vara först ut ur föreläsningssalen på lektionen innan.» (Ganska bra)
- För ojämn nivå på övningsledare. Det va 100m sprint från föreläsningarna för att få plats i de bästa övningssalarna.» (Ganska bra)
- » (Mycket bra)
- Tycker att det var väldigt bra att man fick räkna mycket själv eftersom det blir väldigt tröttande att inte få tänka själv på fyra timmar» (Mycket bra)
- Bra när det inte härleddes för mycketr. tappade tyvärr kontakt med det som gicks igenom på föreläsningen» (Mycket bra)
- Oftast bra svårighetsgrad på räkneövningarna.» (Mycket bra)
- Vissa härledningar kändes lite tradiga och onödiga.» (Mycket bra)
- Då det inte var härledningar här utan att man räknade med formlerna var det här man förstod vad formlerna gjorde och handlade om. Kändes mycket mer lärorikt att gå på övningarna än på föreläsningarna. » (Mycket bra)
- Där har räkningarna i de flesta fall varit mer relevanta. Tempot i den sal jag besökte mest var bra och där fanns mycket hjälp moch förståelse att hämta.» (Mycket bra)
- Förutom att man fick springa för att få plats så var det mycket bra. Större salar eller fasta övningsledare till nästa år!» (Mycket bra)
- Gunnars övningar var bra och han var väldigt hjälpsam.» (Mycket bra)

13. Hur stor del av övningarna var du på?

94 svarande

0-20%»6 6%
20-40%»2 2%
40-60%»4 4%
60-80%»19 20%
80-100%»63 67%

Genomsnitt: 4.39

14. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger,

och hur har det fungerat?

Totalt:

Fördelat på olika grupper:

Martin Olausson: (0 st)
- Jag tyckte att det fungerade jättebra»
- Han var duktig»
- Martin är duktig om än något snabb i sina geomgångar.»
- Övningsledarna var tyvärr inte till så stor hjälp, Martin var okej»
- Bra, duktig på att hjälpa en att förstå»
- Jag tycker att Martin var skitbra. Han förklarde bättre än dom andra och hade ett lagom högt tempo»
- Se till att ha honom kvar!»
- kanonbra övningsledare! bra förberedd pch duktig»
- En stor eloge till Martin Olausson som övningledare. Mycket bra och givande. Förstod lätt vad man frågade och förklarade hela tiden vad han gjorde. Mycket föredömligt. Mycket mindre bra var Vijay Shankar.»
- Väldigt bra. Bra pedagogiskt och bra förklaringar till uppgifterna. Öppen för frågor och förklarade bra när någon inte förstod.»
- Mycket bra, fått chans att räkna själv samtidigt som man kunnat få bra hjälp.»
- Han var grymt bra. Man fick dessutom tillfälle att räkna själv vilket är ett stort plus för det är då man lär sig.»
- Väldigt tydlig och pedagogisk! Mycket bra helhetsintryck!»
- Bra genomgång och förklarade bra när man behövde hjälp att lösa problem själv!»
- Jag tyckte det var väldigt bra att man fick räkna en del själv under övningarna. Jag lärde mig mycket på det. »
- var jätte bra att man fick räkna lite själv på övningen. Lär sig mycket bättre då»
- Mkt bra. lite osäkert i början men tog sig snabbt! Bra förklarat, bra upplägg med egen räkning, det var givande.»

Pirooz Moradnia: (0 st)
- Bra. Vi har inte varit så många så man har kunnat ställa många frågor.»
- I början var han lite osäker, men han utvecklades under kursens gång och jag tycker att han har varit till god hjälp.»
- Inte en aning, var som sagt där en gång.»

Ulf Håll: (0 st)
- Har fungerat bra. Efterlyses som sagt lite mer allmän metodik vid problemlösning.»
- Riktigt bra!»
- Lite blandat tempo. Ibland spenderas mycket tid på onödiga saker medans en del ganska kluriga steg hoppas över i lösningsgången.»
- Väl. Bra pedagogik för det mesta så att man känner att man är med. Ibland har strukturen på tavlan varit lite otydlig (lösningsgång och läsbarhet).»
- Har fungerat bra. »
- Helt ok. »
- Hur bra som helst! Mycket kompetent och pedagogisk!»
- Ulf var mycket bra, bra tempo, mycket hjälpsam och en stor mängd kunskap att dela med sig av!»
- Rätt ok, men han hoppas över många steg ibland så att man tappar tråden samt att han förvirrar genom många felskrivningar. Annars helt ok.»
- Fungerat mycket bra. Uffe försöker verkligen hålla en dialog, istället för att bara vända ryggen åt och tokskriva som vissa andra övningsledare. Fortsätt så!»

Gunnar Johansson: (0 st)
- God pedagogik, inspirerande»
- De gånger man lyckades få plats på Gunnars övning fungerade det mycket bra. Populariteten (som följd av varierande kvalitet?) varierade mycket mellan övningsledare.»
- Gunnar är kung. Mycket bra övningsledare!»
- Jättebra övningsledare. Har aldrig varit med om lika bra övningar!»
- Gunnar är grym!»
- Utmärkt.»
- Fungerat bra. Han har förklarat bra och inte bara skrivit upp lösningarna, har medfört ökad förståelse för teorin bakom uppgifterna»
- Det har funkat jättebra»
- Riktigt bra! Dock väldigt stressigt för att få en plats i klassrummet.»
- Gunnar och Ulf. Gunnar svamlar för mycket om allt annat med Ulf är mer rätt på sak.»
- Mycket bra. Väldigt pedagogisk och kunnig»
- Har gjort de mycket bra, har varit bra på att återkoppla till föreläsningarna som oftast legat samma dag som övningen vilket gett en bättre förståelse.»
- Klockren övningsledare! Lagom tempo och rätt nivå! Erfaren!»
- Kanoners!»
- Bra tempo och övergriplighet»
- Mycket engagerad, väldigt insatt i ämnet och duktig pedagogiskt»
- alla utom första gången Tycker att han har haft god pedagogik och lyckats väl med att hålla en lätt stämning samtidigt som han lyckats ge god förståelse för hur man löser de olika typerna av problem »
- Trots lågt tempo en del slarv.»
- Gunnar är bra på att förklara på ett tydligt och lättförståeligt sätt samt att han flikar in en och annan tillämpning som gör det hela mycket intressantare. Enda man kan klaga på är att det ibland kan bli lite rörigt på tavlan. Gunnar är en fena på strömningsmekanik (och matematica) »
- inte helt stabil kanske, men väldigt bra på slutet»
- jävligt bra»
- Har fungerat mycket bra, tydliga genomgånger och intressant kuriosa. »
- Jag tycker Gunnar var väldigt bra, han var den enda av de jag var hos som förklarade så jag förstod.»
- Gunnar är mycket bra som övningsledare. Han klarar mycket väl av att förmedla sina kunskaper och erfarenheter, och sätter saker i ett sammanhang. Kul med folk som verkligen kan sina saker.»
- Mycket bra!»

Vijay Shanker: (0 st)
- Vijay hade en massa klockrena och bra genomgångar så att man förstod på ett ungefär vad man höll på med. Extremt bra pedagog! Föreläsningarna bleknar i betydelse... »
- Vj är mycket pegdagogisk och engagerad, jag uppskattade hans övningar väldigt mycket. Tack vare Affes föreläsningar och Vj:s övningar blev ämnet mycket intressant och greppbart.»
- Gått bra men kan man dra den slutsatsen efter att ha varit där endast 1 gång, och då i början av läsperioden då alla är utvilade?»
- Bra att man fick ett häfte med sammanfattning av teorin. Kanske någonting som borde delas ut av alla övningsledare nästa år?»
- Mycket bra, en trevlig och (för det mesta) pedagogisk handledare. Mycket hjälpsam!!»
- Har besökt alla, men var mest hos Vijay, Gunnar och Ulf beroende på var man fick plats. Det var få platser hos alla övningsledarna. Detta borde fixas till nästa år! »
- Han delar ut bra teorimaterial inför varje övning»
- Grymt bra! Vijay for president!»
- Det har fungerat bra. Utdelade materialet man fick av Vijay, har varit till väldigt stor hjälp. »
- Bra med föreläsningssammanfattningar varje övningstillfälle. Bra med genomgång av själva lösningsgången i stället för att bara lösa problemen rakt av. »
- Fungerat mycket bra. Även här pedagogiska förklaringar och ett bra engagemang.»
- Svårt att hänga med ibland, men överlag lärde man sig mycket.»
- vijays övningar var bäst (gick på andras också så att man kan jämföra), bra struktur bra genomgångar, räkneövningskompendiumen man fick varje tillfälle var guld värt inför tentan då de var blandade med både teori och problem. »
- Det var bra»
- Mycket bra!»
- Mycket bra. Hans häften hjälpte mycket.»
- bra, en av få»


Laborationer/Inlämningsuppgifter

15. Vad tyckte du om labbarna/inlämningsuppgifterna?

Matrisfråga

- Lab 1: man förstod vad man gjorde och varför. Lab 2: snack... kasst upplägg Ko1: rabblande.. vore bra med en räknestuga för denna. »
- gjort tidigare»
- Lab 1: Ingen utrustning fungerade, ingen fick rimliga mätvärden, total katastrof. Institutionen borde verkligen kunna investera i bättre utrustning, eller är teknologerna inte värda det? Lab 2: Demonstrationen var väl bra, men återigen fungerade det dåligt (ingen rök) och ledarna verkade lite dåligt informerade.»
- Lab 2. Det enda som var intressant var att se hur strömmningen ändrades utefter bilen (när handledaren visade med snöret). Resten gav inte så mkt. Bra konstruktionsövningar. Dock tycker jag att dom ligger lite sent. Hade varit bättre att låta KO1 handla om något som tas upp tidigare i kursen och låta gamla KO1 bli KO2.»
- Jag tyckte att den första labben var mycket dålig eftersom utrustning var av jättedålig kvalitet. Lab2 var bara att gå dit också sade han några ord och sen var det bara att gå hem igen kändes lite onödigt att behöva ta sig till skolan för det.»
- FÖrsta labben var mycket bra!!»
- Vindtunneldemonstrationen var meningslös, en riktig labb vid vindtunneln hade varit bättre. Vad gäller konstruktionsövningen så kan man ju fundera på vad vi konstruerade förutom ett matlab-program?»
- Fanns inte tid, dåliga genomgångar, allmänt obegripligt. "Blåslabben" med Vijay var bra, övrigt var inget vidare.»
- Lab 2 var rätt mycket jobb men även lärorik. Lab 1 var mindre jobb men gav konkreta exempel på hur strömningsmekanik förekommer i tillämpad form. KÖ 1 fick jag inget riktigt grepp om, men visst, man lärde sig en hel del där oxå.»
- Lab 1: för ont om tid. Ingen rast och drog över på lunchen. Vijay höll dock en utmärkt genomgång! Lab 2: Hade varit kul att se rökmaskinen. KO1: Kommunikationsproblem med övningsledaren gjorde att han inte var till någon hjälp. Dessutom blev det väldigt rörigt med alla olika matlabfiler, det var svårt att veta vilken man skulle arbeta i. Kommentera koden bättre, reducera antalet filer och skriv tydligare i anvisningarna vad som efterfrågas och vilken fil man bör arbeta i! Då man jobbar i matlab är det svårt att vara fler än två i gruppen. Det blir oundvikligen så att en eller två personer får göra allt arbete. Alla dessa problem gjorde att den här konstruktionsövningen tog flera dagar att genomföra och ingen i gruppen lärde sig något. KO2: Tyvärr hade jag inte tid att genomföra den.»
- För lite handledd tid till konstruktionsövningen. Det blev mer en fråga om att få till matlab-funktionerna än strömning. Vindtunneldemonstrationen hade kunnat göras MYCKET bättre. Det kändes som att den inte var viktig alls. Vad var poängen med den egentligen?»
- Jag anser att man generellt sett på Chalmers måste lägga ner alldeles för mycket tid på labbar och konstruktionsuppgifter i förhållande till vad man får ut kunskapsmässigt. Demonstrationslabbar utan inlämningskrav ger mig mest, då man i dessa fall kan koncentrera sig på det man ska lära sig och inte lägga 50% av energin på att lära sig utrustningen.»
- Urusel handledning i K01 och Lab 2. K01 hade INGEN genomgång om vad i hela friden det var vi skulle göra för något. Lab 2 uppgifterna var under all kritik, för det första fanns det TRE OLIKA versioner på vad man skulle göra för uppgifter (powerpoint, köpt pm, pm på hemsidan). För det andra var det en alldeles för stor arbetsbörda speciellt i hänsyn till hur sent i läsperioden den låg och hur lite tid man fick på sig att genomföra uppgifterna. Och sist men verkligen inte minst är hur redovisningarna för K01 och Lab 2 gjordes. Vissa grupper blev godkända med felaktiga värden, andra blev godkända utan att ens ha visat något som helst bevis för att de ens gjort uppgifterna medan min grupp fick stå och gå igenom hela K01 (varje liten deluppgift) och Lab 2 (varje liten deluppgift) trots att vi fått anvisningar om att man bara skulle ta med plottarna. Dessutom visste inte vår handledare att vi skulle redovisa både K01 och Lab 2 när vi hade frågor om Lab 2 några dagar innan. Och inte nog med att han inte hade någon som helst koll, han gav oss dessutom helt felaktiga instruktioner om vissa plottar i uppgifterna.»
- Synd att kalla k1 för konstruktionsuppgift, vara bara massa tuggande med matlab. Gav inte någon förståelse för kursen. Likaså lab2»
- Lab 2 kändes helt meningslöst, jag lärde mig ingenting. det hade vart bättre om vi fick mer genomgång av graferna.»
- Lab 2 och konstruktinsövningarna låg alldeles för sent i kursen. De tog otroligt mycket tid och låd där man igentligen vill plugga inför tentan. Konstruktionsövning 2 vet jag ingen som gjorde... hur fan kan man lägga den onsdag lv7?»
- Vindtunneldemon kändes lite snabb, gav inte så mycket.»
- Ni skulle ha lagt allt mycket tidigare i kursen och haft bättre genomgångar på vad det är man egentligen gör. Dvs. förklara matematiska modeller och varför just den modellen är aktuell för det flödet. Känns som att man i slutändan satt och pusslade ihop ett svar som verkade rimligt och nära vad andra grupper fått. Ingen helhetsförståelse.»
- Tycker att det kläms in lite väl mycket när vissa grupper får göra en av labbarna sista veckan innan tentan»
- Jag vill ha fler handledningstillfällen för både lab2 och KÖ1 då de var rätt omfattande uppgifter som krävde en hel del matlab-kod»
- Lab 1. Gav bra förståelse för drag- och lyftkraft. Luftmotstånd. Lab 2 och KO 2. Intressant att se vindtunneln. Redovisningen fungerade dock inte så bra, dålig feedback från Pirooz.»
- Fann ingen mening med labbarna, de var för svåra och ska inte ges ut på engelska!»
- Lab 2 var under all kritik, denna kunde lika gärna varit en inlämningsuppgift. Själva labben gav ingenting.»
- Konstruktionsuppgift 1 borde haft mer än ett handledningstillfälle.»
- För stressig första labb»
- Lite mkt med 3 obligatoriska grejer. Tar lite för mycket tid att göra. »
- Omströmmade kroppar var kanon. Där lärde man sig mycket. Vindtunneldemonstrationen var ett skämt. Man gick dit i en kvart och sedan skulle man hem och svara på svåra frågor. Varför var inte fokus på frågorna? Konstruktionsövning ett lärde jag mig mycket på. Den andra gjorde jag inte.»
- För mycket matlab»
- Matlab innebar ett visst hinder för att KÖ1 skulle flyta på bra.»
- "Omströmmande kroppar" var en bra lab, man lärde sig mycket och övningarna var lättförstådda. Lab 2 och konstruktionsuppgifterna däremot var riktigt värdelösa. De tog dyrbar tid vi kunde lagt på något annat, och man lärde sig ingenting. Att sitta och klura med en matlab-kod ger ingen ökad förståelse för ämnet, ger inga nya kunskaper och tar bara död på den lilla studiemotivation man har kvar.»
- lab 2, fattade inte mkt...knappt någon genomgång vad man skulle göra. Vore bra med mer handledartid för konstruktionsuppgifterna. »
- Lab 1 var mätresultaten så dåliga att det var svårt att förstå poängen med labben. KO1 var som inlämningsuppgifter brukar vara, förståelsen kommer efter hand. Srdjn var bra, nog med att man hade förståt och förklarade görna det som var oklart.»
- KÖ1 känns väldigt mycket som ett resultat av att man måste ha matlab i en kurs. Och när man då får en handledare som inte ens kan matlab....jobbigt/pinsamt»
- Lab 1 var välidgt omständigt lika så introduktionen till konstruktion 1»
- Konstruktionsövning 1 fungerade dåligt. Vår övningsledare dök inte upp förrän i slutet på genomgången och det var det oklart vad vi skulle göra och varför. Resten helt ok.»
- labbarna var ok och intressanta, men täcker upp alldeles för mycket tid, konstruktionsuppgiften tillhörde snarare kursen matlab än strömningsmekanik, då tiden gick till att fixa rätt kod..»
- I konstruktionsuppgift 1 gavs en lång matlabkod som ingen jag pratat ned egentligen förstod då det användes kommandon som ingen har använt och framförallt inte ingått i någon kurs. Efter detta satt folk och frågade varandra sig fram tills alla fick rätt men ingen hade klarat det på egen hand. Alltså för svår. Dessutom kom konstruktionsuppgiften tillsammans med miljöuppgifter i slutet av kurserna och tog upp all tid i drygt en vecka vilket gjorde det svårt att hinna med i räknetalen och vara förberedd för tentorna.»
- Tyvärr visste knappt handledarna vad vad koden verkade göra och det var svårt att få hjälp när man fastnat. Man gjorde en mängd steg utan att egentligen förstå varför. Dessutom låg alla inlämningar i båda kurserna i stort sett samtidigt och gjorde att all tid från de vanliga studierna (räkne uppgifter och läsning) nästan uteblev helt i nästan 2 veckor. En förvarning hade gjort det möjligt att istället ligga före tidsplanen inför lv 5,6,7 som totalt i båda kurserna pga dålig samverkan la många inlämningar samtidigt. Jag låg alltså i fas fram till lv 6 sen var det omöjligt pga alla inlämningar.»
- Första labben var ok den lärde man sig av. Men labb 2 var helt meningslös det gav ingenting att titta på en omströmmande kropp. Uppgifterna som hörde til var inte heller något man lärde sig av det var bara kurvor i matlab. Samma gällde KÖ1 den var i princip bara matlab inte att man fick någon bättre förståelse för strömning.»
- Att få alla laborationer och konstruktionsuppgifter så nära inpå varandra samtidigt som man hade inlämningar i den parallella kursen gjorde att all tid gick till detta och man hann inte med att plugga på räknetal och i boken. Lab 2 var ju rätt meningslös och tog onödig tid näst sista veckan då man redan hade fullt upp.»
- Omströmmade kroppar mycket tydlig och pedagogisk labb. Lab 2 mycket dålig, tar 45 minuter och stå och titta på en bil där man ändå inte ser något pga att allt inte fungerar sen delas värden ut som inte alls har med just demonstrationen ut och vi förväntas utan handledning lösa en oproportinerligt stor uppgift. Lika med konstruktionsövningarna, ingen/eller dålig handledning. »
- Vindtunneldemostrationen gav ju ingenting som lab betraktat, glo på en bilmodell i en glasmonter och sen gå och försöka begripa vad man skulle göra med given indata helt utan handledning, jättedåligt verkligen. Konstruktionsövningarna var också helt hopplösa och man lärde sig ingenting på det. Lägg den tiden på räknestuga nästa år istället!»
- Omströmmande kroppar... Man fattade inte riktigt vad man skulle göra och när man frågade assistenten (fransman) så visste han ungefär lika mycket. Säkert en mycket bra lab, men handledningen var inte mycket att hurra över.»
- För gammal utrustning i Lab1, den gick sönder och ena började nästan brinna. Konstruktionsövning 1 var helt onödig då redovisningen av dessa skedde på helt olika grunder. Vissa redovisade allt till punkt och pricka (i 3h) medan vår handledare knappt tittade på arbetet utan ställde lite frågor på måfå.»
- Vindtunneldemonstrationen gick väldigt fort. Kändes stressigt och lite onödig. Tycker att man borde få csn-poäng för labbar. »

Lab 1 Omströmmade kroppar
93 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska Dålig»9 9%
Varken eller»15 16%
Ej deltagit»3 3%
Ganska bra»46 49%
Mycket bra»18 19%

Genomsnitt: 4.46

Lab 2 Vindtunneldemonstration
93 svarande

Mycket dålig»20 21%
Ganska Dålig»24 25%
Varken eller»21 22%
Ej deltagit»2 2%
Ganska bra»26 27%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.89

Konstruktionsövning 1
91 svarande

Mycket dålig»10 10%
Ganska Dålig»22 24%
Varken eller»28 30%
Ej deltagit»2 2%
Ganska bra»25 27%
Mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 3.24

Konstruktionsövning 2
85 svarande

Mycket dålig»5 5%
Ganska Dålig»8 9%
Varken eller»23 27%
Ej deltagit»35 41%
Ganska bra»13 15%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 3.54


Kurslitteratur

16. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Matrisfråga

- Med extramaterialet menar jag Vijays häften. »
- extramaterialet kändes svårläst.»
- Kursboken var bra, men vad är det med amerikaner och deras jävla längd/viktsystem?»
- Jag tyckte att skrifterna om turbulens och gränskikt var bra skrivna, lätt att följa även om ämnet var svårt. White boken var också bra, allt han skrev kändes relevant som det inte alltid brukar vara i amerikanska böcker.»
- Boken innehåller onödiga detaljer som gör att man får det svårare att hantera allt. Enheterna + engelska språket är andra problem.»
- Bra att vi fick ut föreläsningsanteckningar. Turbulenshäftet och gränsskiktshäftet är helkass. En bra början skulle vara att använda samma index (streck, stjärnor osv.) som i boken!»
- Rätt dryg att läsa. Riktigt tufft att komma igenom all den rekommenderade texten, men som en uppslagsbok för ekvationer, när man har lagt till sina egna kommentarer, var den bra.»
- White var ganska bra men hade varit mycket bra med utförligare läsanvisningar! Att använda vissa övningar från tidigare verioner av boken borde dock förbjudas, även om dessa läggs upp på hemsidan. Uppgifterna köpta på cremona var inte alltid exakt samma som de på kurshemsidan vilket ibland var väldigt förvirrande och ledde till ett antal bortslösade timmar. Gränsskiktshäftet gav inte mycket.»
- Övningsuppgifterna och lösningarna borde varit uppdaterade till senaste boken, om man nu betalar för dem så ska de också vara bra.»
- Extramaterialet var något tungläst. Lite exempel och mer text kring ämnet hade varit trevligt.»
- Det har lagts upp lösningar för hemtal, där det funnits felberäkningar. De översatta uppg som fanns i extramaterialet har ofta saknat fakta som behövs för förståelse, gör dem bättre allt håll er enbart till boken.»
- White var ok. Föreläsningsanteckningar under all kritik då de inte verkade vara uppdaterade på x antal år. De OH-bilder som Alf-Erik använda var ändrade när det gällde sidhänvisningar ca 2 ggr efter att våra trycktes. I övrigt var det bra extramtrl.»
- De färdiga kompendierna från Cremona med föreläsningsanteckningar har varit till mycket hjälp och är värda varenda krona.»
- Väldigt irriterande att referenser till kursboken i föreläsningsanteckningarna inte stämde. Samt att många av uppgifterna i övningshäftet var ofullständiga eller felaktiga.»
- Tycker det har varit lite konstigt att delar av övningsuppgifterna har varit hänvisade till en äldre upplaga av White än den man köpt.»
- Det var mycket som föll bort ur White och mycket av det som stod där car direkt meningslös (slugs per skålpund omvandlat till miles per hektarfot...) Extramaterialet var bra. Lite svårt att skilja på P och "rho" ibland.»
- Amerikanskt babblig bok men förklarar bra.»
- Hänvisningarna i det föreläsningsmaterial jag köpte på cremona stämde inte med den senaste upplagan av boken.»
- White var helt värdelös. Släng den till nästa år. Kass på alla sätt. Gav inget men tog tid. Föreläsningsanteckningarna hade varit så mycket bättre om det hade funnits anteckningar till så att det inte bara var en bild, formel eller graf. Det hade underlättat inlärningen mycket. Hade kunnat funnits kommentarer till dessa som nedladdningsbar pdf i alla fall. Fundera över om alla teorifrågor verkligen är väsentliga. De hade också varit bra med svar till dessa. Ser inte egenvärdet i att behöva leta efter svaren själv. »
- Kursboken av White kändes mindre bra. Den var rörig och utspridd. Kändes som om den inte passade kursupplägget riktigt. De trycka OH-bilderna gav inte särskilt mycket om man inte varit på föreläsningarna. Det svenska avsnittet om turbulens i extramaterialet var dock mycket bra.»
- boken var ok, alldeles för mycket extra material»
- Overhead på föreläsningarna gör det bara sämre och ända som händer är att föreläsnignarna håller ett för högt tempo. »
- Instuderingsfrågorna var mycket bra det lärde man sig mycket på. Läroboken var lite svår förstådd.»
- Boken är helt ok, som snittet för böcker. OH-bilderna var jättebra att vi fick ut, övrigt material har jag nog inte tittat på så mycket.»
- Extramaterialet var mer förvirrande än lärorikt.»
- Föreläsningsanteckningarna var strålande! Synd att inte mer kurser kunde göra likadant.»
- Det är svårt när litteraturen är på engelska men föreläsningarna och tentan är på svenska. Man borde få en ordlista på¨,viktiga ord och termer. »
- Jag tycker inte det är okej att man väljer 6th edition som kursbok, säljer "kopierat" material på Cremona för ca 200kr och i detta mtrl hänvisar till TIDIGARE kurslitteratur. tidigare versioner. INTE ok. Sen tycker jag också det är fel att i det mtrl man köper är det fel sidhänvisningar till boken. Missar man en föreläsning så har man fel sidhänvisning trots att man har korrekt årgång på litteraturen»

Fluid mechanics, Frank M White
92 svarande

Mycket dålig»2 2%
Ganska dålig»3 3%
Varken eller»22 23%
Ganska bra»58 63%
Mycket bra»7 7%

Genomsnitt: 3.7

Extramaterialet
88 svarande

Mycket dålig»3 3%
Ganska dålig»12 13%
Varken eller»22 25%
Ganska bra»35 39%
Mycket bra»16 18%

Genomsnitt: 3.55


Tid

17. Var det någon del i kursen som tog onödigt mycket/lite tid?

- Ko1»
- nej»
- Nej»
- Hade varit bättre att minska på mängden hemtal så att man lättare hinner göra teorifrågorna under läsperioden och inte bara precis innan tentan..»
- Konstruktionsövningarna.»
- Föreläsningar kunde ordnats bättre. »
- Det var rätt tight med tid mot slutet. Hem talen till sen sista övningen var alldeles för många. hade kanske räckt att stanna vid munstycken, eller bara haft 3-4 rekommenderade tal på vingar. »
- Härledningar tog för mycket tid!»
- Kontruktionsuppgiften, den tog så mycket tid att man inte hann räkna de andra uppgifterna. »
- Ni borde föreläsa om Inkompressibilitet före avsnittet om Strömfunktion då tentorna vanligtvis är tomma på tal av typen strömfunktion. Mer tid att smälta in alla ekv i kaptilel 9 behövs. Att lägga in inkompressibilitet tidigare i kursen vore hjälpsamt.»
- Labbarna och konstruktionsuppgiften tog för mycket tid! För min del lärde jag mig mer om Matlab än om Strömningsmekanik i konstruktionsuppgiften. »
- K01 och Lab 2 (främst labben!!!)»
- Lab2 och konstruktionsövningen»
- Nej»
- Vi skulle behövt mer hjälp på konstruktionsövningarna, det hade gjort att vi löst dom effektivare!»
- Konstruktionsövningen»
- Konstruktionsuppgiften tog väldigt lång tid och det gav ingen förståelse för något egentligen. Teoriuppgifterna var hur många som helst. Övningsuppgifterna tar så mycket längre än ni tror så att hinna med allt det där är en omöjlighet. Schemalagd 8-17 och sedan sitta kvar i skolan till 20-21 varje dag plus helger och det räcker inte ens halvvägs. Säger en del...»
- Inte vad jag minns nu»
- labbarna»
- Lab 2 kändes onödig. Om den skall finnas kanske det är bra att man får reda på att den ska redovisas samtidigt som KO. »
- nej»
- konstruktionsuppgiften tog mycket tid, kanske att man försöker integrera labbar och uppgifter i ett tidigare skede. Vet dock inte hur det ska gå till i och med att man kanske inte har hunnit gå igenom tillräckligt för att kunna lösa problemen. men det går säkert att lösa på nåt sätt.»
- Nej»
- Konstruktionsuppgifter och laboration 2 (Matlabmomentet) Dessa delar gav väldigt lite om man inte är väldigt intresserad av ämnet.»
- Nej»
- För mkt tid på labbar och inlämningsupg. »
- nej»
- nej»
- Nej.»
- konstruktionsuppgifterna!»
- Svara på teorifrågor. Leta information i White.»
- KÖ1, onödig och man lär sig inget»
- Inlämningarna»
- Nej»
- extra materialet, de 157 teorifrågorna.., konstruktionsuppgiften»
- det mesta fick alldeles för lite tid då kursen innehöll väldigt många moment. Härledningarna var för många, alternativt gavs för lite tid för att ge förståelse. Så antingen gå igenom dem mer grundligt eller slopa några.»
- labbar och KÖ»
- Laborationer, konstruktionsuppgifter, att ha både teori samtidigt som räkning i den mängd som det var. Kursen var väldigt överbelastad som helhet.»
- Inlämningsuppgifterna tog mycket av totala tiden under perioden »
- Labbar och inlämningsuppgifter. Man lärde sig inget på det och det var bara ytterligare en meningslös övning i Matlab.»
- konstruktionsuppgifter, främst pga att det behövdes läggas så mycket tid på inlämningsuppgifter i den parallella kursen»
- Uppgifterna»
- kursen tog mkt tid i allmänhet. många tal att räkna. svårt att hinna med»
- Nej.»

18. Hur har du prioriterat kursen i förhållande till de kurser som gått parallellt?

- Absolut, tvungen till»
- lika»
- Prioriterat den här kursen mycket mer då den var svårare.»
- Varit tvungen att arbeta mycket hårt med kursen, därför har den andra kursen kommit i skymundan.»
- Högre»
- ganska mycket»
- Jag har prioriterat den här kursen i första hanf i jämförelse med den andra kursen.»
- Högt.. vilket jag kommer få sota för...»
- Högt»
- Försökt 50-50, men inlämningsuppgifter i Miljön tog väldigt mycket tid, så strömningen blev nerprioriterad ett tag. Det hade varit väldigt bra om kursledningarna pratade ihop sig så man hade miljögrejer en vecka och strömningsgrejer en annan. Nu krockade allt väldigt mycket i LV5-6.»
- Denna kursen var starkt prioriterad, mycket för att den andra kursen jag läste krävde rätt lite tid.»
- Miljön blev helt klart lidande.»
- Ungefär lika.»
- För mycket faktiskt, Miljö kursen blir lidande.»
- Jag har prioriterat denna kurs mer än den parallella kursen»
- Ja!»
- högt»
- Lite mer än övriga»
- Lika hög prioritet för de olika kurserna»
- Jag har prioriterat denna kurs eftersom det vart väldigt mkt övningsuppg, övningar och föreläsningar så var det väldigt lätt att komma efter»
- högt»
- prio ett»
- Högre»
- Likvärdigt»
- Aldrig lagt så mkt energi på en kurs innan.»
- För mycket. »
- Lika»
- Har haft högre prioritet»
- de har prioriterats lika»
- jag har prioriterat denna före den andra»
- Skulle behövt lägga ner mer tid på denna, då jag istället försökte prioritera dem lika.»
- Mycket mer.»
- 50/50»
- Den har legat högt på prioriteringslistan vad gäller arbete lagt på övningsuppgifter, dock insåg jag inte att jag borde ha fokuserat mer på teori. Borde gjort varannan räkneuppgift varannan teori.»
- Kanske lite för mycket!»
- Högt»
- Mycket»
- Strömning tar mycket tid och prioriteras således högre»
- Bara läst denna kursen.. »
- Absolut, definitivt högst.»
- ungefär 50/50»
- JA»
- Lite mer.»
- Nej»
- de inlämningsuppgifter vi hade i den andra kursen (miljö och energiteknik) var betydligt mer tidskrävande, så mer tid har gåt åt till den kursen men jag värderar innehållet i strömningskursen högre.»
- Denna kursen har prioriterats högst.»
- Lika hög prioretering»
- samma»
- Ung. samma fram till tentapluggningen. Då har denna tagit över tiden.»
- Lika»
- mycket»
- Har prioriterat denna kursen över den andra. Denna kursen var mer komplicerad.»
- högre prioritet»
- 90% strömningsmekanik»
- ja, verkligen högre prioritet på strömingen.»
- samma prioritet»
- Högre»
- Lägre prioritet tyvärr»
- Har prioriterat inlämningsuppgifter i första hand. prioriterat denna kurs lite mer då den varit mest tidskrävande.»
- högre»
- Hög prio på denna kursen »
- Jag prioriterade ner strömningen eftersom Miljön var så mycket lättare och det är bättre att klara en kurs en ingen alls. Läsperioden är alldeles för krävande - vilket ni redan vet om. Sammarbeta med Miljö-folket och se till att perioden inte blir den värsta i hela utbildningen i fortsättningen»
- 50/50»
- Högt.»
- Högre än miljön»
- Har försökt lägga lika mycket tid.»
- Kanske lite mer än miljön.»
- lika»
- Ja»
- högsta prioritet»
- prioriterat framför miljö o energi»
- Prioriterat denna högre då jag tyckte att den var rolig och intressant.»

19. Hur bedömer du din arbetsinsats i förhållande till antal poäng?

- överdriven. Kursen borde ha åtminstånde 9-10p, eller sträcka sig över två perioder»
- bra»
- Jämfört med vad jag brukar var den hög, men i förhållande till antal poäng var den lagom.»
- Arbetsinsatsen som krävs för att hålla sig i fas med räkning och instuderingsfrågor är större än den som avspeglas i poängantalet.»
- Lagom»
- lite högre än vanligt»
- Mycket jobb för 7,5 poäng!»
- Något låg.»
- Mycket hög. Jag har nog aldrig suttit kvar i skolan och räknat som i den här kursen.»
- Sett över hela perioden så har den varit lagom.»
- Vissa kurser kräver mer och andra mindre även om poängen är samma. Denna kursen krävde definitivt mer tid än genomsnittet för kursen på 7.5 hp. Mycket för att den är så pass bred.»
- Normal chalmersnivå = 4-5 ggr mer jobb per poäng mer än t.ex handels och GU.»
- Stor. Sista kapitlet borde tas bort. Att gå igenom nya saker i lv 7 och inte ha någon repetition är inte vettigt.»
- normal»
- Helt ok»
- Det var en mycket omfattande kurs som tog mycket tid i anspråk. Kanske borde kursen varit lite mindre till omfånget, annars blir det lite "korvstoppning".»
- hög»
- lagom»
- Inget att klaga på»
- högt»
- Stor»
- medel»
- Lagom»
- Ganska hög»
- Alldeles för hög. Td får väl 7.5 för deras strömningsmekanik med, men de har inte hälften så mycket att göra som vi känns det som.»
- Som vanligt får vi ingenjörer slita otroligt mycket mer för våra poäng än någon annan. Men jag antar att i förhållande till andra kurser var den väl likvärdig»
- okej»
- större»
- Lagom, antagligen lite för hög eftersom den andra kursen har blivit lidande.»
- ok»
- Jag tycker att kursen har varit väldigt omfattande och innehållsrik så kanske borde man få mer poäng för den.»
- Definitivt tillräcklig!»
- För hög.»
- Bra»
- hög»
- hög arbetsinsats. »
- Hög»
- helt okej poängmässigt.»
- Lagom»
- den kan tyckas vara lite hög i förhållande ytill antalet poäng. men det vägs upp av att det är en kurs som man antagligen kommer att ha stor nytta av i framtiden.»
- liten»
- ok»
- Rimlig arbetsinsats.»
- På tok för hög!»
- för stor»
- Relativt låg»
- Som vanligt»
- Ungefär 7,5p»
- Bedömer den som rimlig.»
- 300%»
- Mycket hög! Jämfört med många andra kurser hade Strömningsmekanik kunnat vara 15 hp utan att vara speciellt slapp kurs.»
- mycket hög. Man får ju räkna med en ordentlig insats på chalmers men detta var utöver det vanliga...»
- högt»
- Arbetsinsatsen har varit högre än antal poäng»
- Dubbelt upp!»
- Hög»
- Bra i början av perioden, sen gick det inte att kombinera kurserna. Men å andra sidan stämmer inte arbetsbelastningen med antalet poäng heller.»
- högre »
- Hög»
- Lagom»
- rimlig. Inte jätte stor.»
- Lagom»
- Har aldrig pluggat så mycket»
- Hög»
- Hög, väldigt mycket jobb jämfört med miljön som gick parallellt och ger lika mycket poäng.»


Tentan

20. Vad tyckte du om tentan? Avspeglades kursinnehållet?

93 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 1%
Varken eller»11 12%
Ganska bra»48 53%
Mycket bra»29 32%

Genomsnitt: 4.17

- Som sagt kändes kursen i sig väldigt teoretisk, och steget till de ganska tillämpade räkneuppgifterna kändes stort.» (Ganska dålig)
- bra med teorifrågorna» (Varken eller)
- För att klara tentan skall man gå på några få föreläsningar och alla räkneövningar. De flesta föreläsningar är mest tidsslöseri om man bara vill klara tentan» (Varken eller)
- alldeles för stor del teorifrågor» (Varken eller)
- Ja dock lite märkligt att övningstalen är svårare än tentatalen.» (Varken eller)
- lite för lätta teorifrågor och lite för svåra övningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Jag tyckte att det var väldigt bra med teorifrågorna på tentan annars blir det bara att man räknar och inte förstår vad som egentligen sker.» (Ganska bra)
- Teoriuppgifterna var bra, räkneuppgifterna på en lagom nivå.» (Ganska bra)
- räknetal 4 var inget jag tidigare sett under kursden. annars bra» (Ganska bra)
- Bra med teoridel. Kunde varit lite mer varierande svårighetsgrad på problemen.» (Ganska bra)
- Bra blandning av teori- och räkneuppgifter. Men onödigt invecklade räkneuppgifter för att kunna visa på "baskunskaper" inom ett visst område.» (Ganska bra)
- Lite väl svår» (Ganska bra)
- Tentan var rätt bra, skiljde sig dock rätt mycket från de gamla. Visst ska man inte kunna förutsäga vad som kommer men vissa delar hade en approch jag inte tidigare sett...» (Ganska bra)
- Kanske var på gränsen till för lätt, men det får vi se när resultatet kommer.» (Mycket bra)
- Schysst tenta som speglar innehållet i kursen.» (Mycket bra)
- Bra upplägg på tentan, krävdes samma kunskap om strömmning på "övningstentorna" som på den riktiga, mycket bra.» (Mycket bra)
- Rätt nivå på teorifrågor, knepiga men intressanta räknetal.» (Mycket bra)
- Svår men rättvis, helt klart en tenta som speglade kursen.» (Mycket bra)
- Det var en mycket vettig tenta!» (Mycket bra)
- Bra tenta, rimlig nivå och bra avspegling av kursen» (Mycket bra)
- Fortsätt välja relevanta tentafrågor. Ingen idé att folk lär sig frågor som de glömmer efter en vecka. » (Mycket bra)
- Bra och relevant.» (Mycket bra)

21. Vad tyckte du om examinationsformen?

Skulle du hellre sett någon annan form (munta, duggor, projekt/labbar)?

- Nej nej, det är bra som det är»
- mycket bra.»
- Tenta är alltid lite jobbigt men i en sån här kurs tycker jag det är bästa sättet att testa kunskaperna.»
- En dödsmatch om poängen vore bättre som examination.»
- Bra med tenta.»
- Allt var bra förutom labbarna.»
- Hade kanske varit bra med en dugga men läsperioden är ganska hetsig som den är..»
- Jag tycker det hade fungerat bättre men projekt/labbar och inlämningsuppgifter. En sådan "stor" kurs kan man nästan inte ha tenta på!»
- Hellre nått projekt än en tenta. Men i så fall i små grupper. Att ha lab som vi nu har haft i grupper om fyra teknologer är helt kass. det blir omöjligt för alla att få en överblick om vad som görs och inlärningan blir dålig i förhållande till arbetsinsatsen.»
- Någon dugga för extrapoäng hade ju varit fint.»
- Okej.»
- Dagen examinationform passar mig utmärkt.»
- Nej.»
-
- Bra med tenta i denna kurs»
- Någon dugga hade varit bra för att se till så att man inte hamnade för långt efter.»
- Detta är en kurs där en salstenta passar bra.»
- Skulle gärna se 1.5hp tilldelad K01 och Lab 2 om de ska fortsätta att vara såhär omfattande.»
- Nej, tenta ska det va»
- bra»
- Gärna duggor på vägen»
- helt ok!»
- Tyckte det var helt ok som det var»
- Tenta är bäst!»
- Duggor är att rekommendera! Särskilt i en kurs som behandlar så mkt olika delar.»
- Teorin skulle kunna vara en dugga eller något för det blir väldigt stressigt att hinna med båda delarna på tentan. Fast hur man ska hinna klämma in en dugga i denna perioden är den stora frågan. Ta bort konstruktionsuppgiften möjligtvis. Har inte hört någon som tyckte dem fick ut något av den.»
- Kanske slänga in ett par duggor för att hålla alla igång men då blir det ju ännu mer att göra.»
- Mycket bra med tenta, skulle gärna haft 1-2 duggor under kursens gång.»
- BRA!»
- den var okej»
- Bra»
- nej»
- Inget märkvärdigt med examinationen. Dock behandlar den en ganska liten del av hela kursen, liksom de flesta övriga tentor.»
- Jag tycker examinationsformen har varit bra. Duggor tror jag hade kunnat underlätta inlärningen och skulle kunna ses som deltentor under kursens gång, då det har varit mycket att ta in.»
- NEJ! »
- Mycket bra med tenta. »
- Lägg gärna in en dugga efter halva kursen som kan ge bonuspoäng.»
- Nej. Skrivtenta är nog det bästa.»
- bra »
- Bra. »
- Nej, tenta på den här kursen är perfekt.»
- Duggor hade varit bra för att se hur man ligger till!!»
- Nej. Tenta är bra!»
- jag uppskattar tentamen även om det vore trevligt med viss möjlighet till bonuspoäng. men å and sidan så medför det en massa andra bekymmer om man skulle kugga.»
- Bra examination. »
- bra som det var.»
- Mycket bra.»
- Tenta fungerar bra, men SNÄLLA avskaffa konstruktionsuppgifterna!»
- vore bra med en dugga som kan ge bonuspoäng»
- Tenta känns ganska lämpligt. Inlämningsuppgifter hade kunnat ersätta vissa moment av kursen, men inte både på tentan och inlämning.»
- Bra med tenta»
- Bra.»
- Fler räkneuppgifter»
- duggor»
- tenta är väl det sättet som gäller har svårt att se något som kan ersätta det. Tur att man hade 5 timmar i alla fall. Det behövdes.»
- tenta är bäst»
- det är bra som det är»
- Det är helt rätt form på examinationen»
- Nej»
- nej»
- Det är väl ett ämne som passar för tenta. Men som sagt, ta bort inlämningsuppgifterna och lägg tiden på räknestugor istället. Labbarna räcker som "extra" saker.»
- bra med teoridel & räknedel»
- Njet»
- Man bör få högskolepoäng för genomförda labbar/konstruktionsuppgifter. »
- Nej!»
- Jsg tycker att tenta är en bra examinationsform för denna kursen. »
- Det var alldeles för kort tid med 5 timmar för denna tenta. Hann knappt titta på en fråga och blev halvklar med en annan»
- Nej, bra med tenta i ett sådant här ämne.»Kursutvärderingssystem från