ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Stabilitet och fartygskonstruktion FB7, SJO511

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-06 - 2008-11-06
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

24 svarande

Högst 15 timmar»5 20%
Cirka 20 timmar»8 33%
Cirka 25 timmar»5 20%
Cirka 30 timmar»3 12%
Minst 35 timmar»3 12%

Genomsnitt: 2.62

- 3 timmar/vecka» (?)
- Gud jag vet inte. Men mkt. Alla föreläsningar och sen som en gnu hemma» (?)
- svårt att komma nånstans på egen hand så man blir beroende av att plugga med vänner i skolan varför tiden blir begränsad.» (Högst 15 timmar)
- Då föreläsningarna gav sken av att nivån var väldigt hög, lades mycket tid ner på att köra de avancerade uppgifterna, vilket tyvärr inte var fallet på tentan.» (Cirka 30 timmar)
- Vet ej exakt men jag var på alla lektioner pluss att jag pluggade ca 3-5 timmar extra i veckan» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»1 4%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»3 12%
100%»19 76%

Genomsnitt: 4.52

- 1 lektion» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 24%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 36%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»16 76%
Nej, målen är för högt ställda»4 19%

Genomsnitt: 2.14

- Det borde vara tydligare med att du borde ha matte B och C med dig innan kursen börjar!» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

22 svarande

Nej, inte alls»1 4%
I viss utsträckning»3 13%
Ja, i hög grad»14 63%
Vet ej/har inte examinerats än»4 18%

Genomsnitt: 2.95

- Räknade på massor av fall under lektionstid som verkade överflödiga och väldigt svåra. Dock kom nästan inget av detta på tentan... ?» (I viss utsträckning)
- Har inte fått svar på tentamen än. » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»13 52%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.96

- Eftersom jag har frågat folk som har gått på lektioner då jag har kört fast så har Martin i förlängningen hjälpt mig genom att hjälpa dem.» (Mycket liten)
- För mycket djupdykningar, för lite konkreta exempel.» (Ganska liten)
- Kanske var lite mycket formler, var lättare att förstå dp man själv arbetade med materialet.» (Ganska liten)
- Borde varit mycket mer lärarlett räknande. Det var genom att räkna övningstalen som man förstod sig på hur det hängde ihop.» (Ganska stor)
- Men det va en i klassen som släppte på spärren med sina förklaringar. Martin va lite invecklad..» (Ganska stor)
- undervisningen låg på en hög nivå och det kändes som att läraren inte rikitigt hade förståelse för att inte alla hade så stora förkunskaper i t.ex. matematik. dock var läroboken ändå svårare att förstå. var krångligt att inte samma benämningar och förkortningar användes i läroboken och på lektionerna» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»7 28%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»6 24%

Genomsnitt: 2.88

- Boken fartygsstabilitet var väldigt svår och har knappt blivit öppnad!» (Mycket liten)
- Våra exempelsamlingar har varit till stor nytta i inlärningen. Jag tyckte även att läroboken var bra och läsvärd.» (Ganska stor)
- Ganska bra kurslitteratur, men dock en smula opedagogisk mht. kursens mål.» (Ganska stor)
- Häftet med uppg va mkt bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»2 8%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»9 37%

Genomsnitt: 3.2

- Tog ett tag att få tentor!!!» (Mycket dåligt)
- Vissa Powe Piont bilder kunde varit bättre/mer förklarade. (Kanske särskilt för mig som studerade mycket på egen hand) » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.76

- jag har ett förslag: att man kan lägga in lite extra timmar för dem som behöver mer förklaringar. Man kan ha undervisning som mattelektion, alla sitter och räknar på uppgifter och om det är något som man inte förstår så kan man ha tillgång till läraren i klassrummet. Det borde ha varit jätte bra för min del i alla fall.» (Ganska dåliga)
- Martin har fått slita med de flesta av oss, han har varit väldigt tillmötesgående fast trodde nog att vi hade mer baskunskaper än vad vi hade...» (Ganska bra)
- läraren svarade gärna på frågor men verkade ibland ha svårt att förklara.» (Ganska bra)
- Antagligen bra...» (Mycket bra)
- Martin är en mycket lugn lärare som inte får en att känna sig obekväm med "dumma" frågor. Dock kan ibland problemet vara att läraren kan så oerhört mycket om ett ämne att han/hon inte kan "sänka" sig till elevernas nivå och lära ut det som undervisas. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 12%
Mycket bra»17 68%
Har ej sökt samarbete»5 20%

Genomsnitt: 4.08

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 12%
Lagom»8 32%
Hög»10 40%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.6

- Det var egentligen bara 3 formler man skulle lära sig...» (Låg)
- Hade önskat mer tid med läraren där man kanske hade lektioner där var och en kunde fråga och få "personlig" vägledning - istället för att en del frågor förblir outtalade pga av att man sitter 60 personer och lyssnar.» (Hög)
- Man fick lägga ner otroligt mycket fritid på denna kurs om man jämför med andra. Kanske till pris av ett misslyckande i andra kurser.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»7 28%
Hög»12 48%
För hög»4 16%

Genomsnitt: 3.72

- Stabilitet & Teknik är två tunga ämnen. Kanske de inte borde ligga i samma period?» (Hög)
- Inte smart att ha alla tentor samtidigt och börja tre nya kurser. Förstår från din sida att man alltid gjort så på Chalmers. Frågan är dock ifall det är den pedagogiskt bästa metoden? » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»13 52%
Gott»7 28%
Mycket gott»3 12%

Genomsnitt: 3.44

- Svårt att förstå i verkligheten, skulle haft längre tid på sig.» (Dåligt)
- Godkänt -(minus) » (Godkänt)
- Det som gjorde att kursen kändes så svår var mycket tyvärr på grund av att Martin var en så dålig pedagog. När man sen satt hemma och läste och räknade så såg man att det inte var så svårt som det kändes på föreläsningen. Han krånglade till det med en massa överflödig information och onödigt krångliga uträkningar som det visade sig att man inte behövde. Han borde oxå ha varvat teori och övning ifrån början istället för att bara köra det teoretiska i hög fart så att alla kände sig dumma i huvudet och sen börja med räkneexempel. (Som tur var klarnade det när man började räkna men det är lite taskig taktik!)» (Godkänt)
- Gick väldigt fort fram. Kanske kunde tagit det lite lugnare i början när grunderna ska in..» (Godkänt)
- lite tveksamt hur bra läraren var men har förstått att han var rätt ny så det kommer säker med tiden» (Godkänt)
- En svår kurs - men är intresserad av ämnet så det var fortfarande roligt.» (Gott)
- Jag tycker att kursinnehållet lades på en nivå som kändes intressant och relevant. Roligt med en lite mer utmanande kurs.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- Övningsuppgifterna»
- Räkneexemplen på "riktig båt" (White Sea). Det gav mycket att omsätta teorin i praktiska exempel. Det gav även förståelse för många av begreppen som var nya för de flesta av oss.»
- Martins engagemang!»
- formelsamlingen»
- Tydlig linje från första föreläsningen om vad vi igentligen ska klara av efter kursen, börja räkna och konkret ta itu med uppgifterna tidigare än vad vi gjorde på vår kurs.»
- Det lugna och fina framförandet av Martin»
- Räkneexemplen »
- Martin. Ny som föreläsare det märks. Om han dock lär sig att inte "sväva ut" för mycket under föreläsningarna. Det är en vana som kommer ju mer han föreläser. Men han gick ibland upp ett antal trappsteg i svårighetsgrad för att sedan kommentera att det här inte låg inom vår kurs.»
- Powerpoint presentationerna.»
- Bra material med mycket övningar! »
- Antal lektioner.»
- Martin och hans jämna humör!!!»
- mycket lektionstid»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer övningsuppgifter på föreläsningarna. Det kändes som att man inte förstod ämnet förrän man började räkna på det.»
- Alltså formler som härledning till sinus på tentan är löjligt. Ge oss istället formlerna för sidotrim, trim, nya metacenter osv. Det är ju det enda man egentligen vill ha....»
- Analysera mer verkliga exempel som är stabilitetsrelaterade.»
- Förkunskapskraven för kursen måste matcha de som gäller för utbildningen! Tänker främst på de stackare som inte hade med sig vare sig trigonometri eller mekanik sen innan. Då blir det mycket nytt att greppa.»
- Krav på matte B och C.»
- man kanske inte behöver starta första dagen med stabilitet»
- Undervisningen(föreläsningen) ev. kurslitteraturen.»
- Att begreppsförvirringen reds ut snabbare och kopplas mer till verkligheten. Att Powerpiontbilderna förklaras bättre så att man kan missa en föreläsning och ändå förstå bilderna.»
- Kanske skulle inrikta utbildningen till en mer allmän basis. Hur ofta kommer klass 7 behöva räkna på GM och yttröghetsmoment? Vore de inte mer lämpligt att tala om hur man lastar i olika lastutrymmen utan att behandla hur man räknar ut saker. Inte så naturvetenskapligt! »
- Placering på kursen»
- Varva teori och övning!»
- Kanske lite mer pedagogik från lärarens håll. Fast om det va första gången för honom är han lite ursäktad. Men han är inte jätte mkt duktig på att förklara så man förstår. Tyvärr..»
- Att vi får ha med oss en formelsamling till tentan som de har fått tidigre år. för i verkligheten så har du inga stabillitets formler i huvudet utam man slår upp dem.»
- Lite mer tid i kanske smågrupper eller möjlighet att gå igenom "småsaker" med läraren. Mer tid!»
- bättre lärare och fröståelse för elevernas förkunskaper»
- lättare förklaringar i undervisningen.»

16. Övriga kommentarer

- Jag ger Martin godkänt trots att alla andra klankar ner på honom. Det är svårt att gå från Skeppselever till att undervisa folk med matte b kunskaper....»
- Har pga. mn livssituation ej kunnat närvara i önskad utsträcknning»
- För många moment gås igenom på för kort tid. Synd att man måste lägga kraft på sådant som ända inte kommer på tentan.»
- Föreläsningarna la Martin på en mkt hög nivå. Mkt högre än tentamen var. Mycket tid gick åt till kursen. Lite väl invecklat tycker jag. Det är inga skeppsbyggare vi ska bli. »
- Martin förtjänar högt betyg för insats i kursen. Kommer att bli hur bra som helst.»


Kursutvärderingssystem från