ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Flervariabel analys, MVE085, HT08, MVE085

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-06 - 2008-11-07
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 70%
Kontaktperson: Lovisa Aijmer»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen och i veckoplanerna beskrivs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper och färdigheter du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

85 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»25 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»50 58%

Genomsnitt: 3.35

- Målen som står beskrivna i kursplanen är väldigt allmänna och ger inte alls särskillt mycket ledning till vad man ska få ut av kursen. Däremot är är målen som står formulerade på veckoplaneringar mycket väl formulerade» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Det var jättebra att kunna se målen för varje vecka! det hjälpte till vid inlärning» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

77 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»65 84%
Nej, målen är för högt ställda»12 15%

Genomsnitt: 2.15

- Väldigt bredkurs lätt att missa något.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Målen är fökrångligade.» (Nej, målen är för högt ställda)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

79 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»13 16%
Ja, i hög grad»60 75%
Vet ej/har inte examinerats än»5 6%

Genomsnitt: 2.87

- Det nya tentasystemet är för strängt. För små marginaler.» (I viss utsträckning)
- Tentamen var upplagd på ett ovanligt och komplext regelssystem som enligt mig höjde kraven mer än man tidigare fått erfara i någon annan kurs. Att totalt bortse från frågor som inte tillhörde godkänd delen är samma som att ignorera de kunskaper man har lyckats fått som är en del av målen.» (I viss utsträckning)
- Att klara 80% på godkäntdele för att få godkänt är ett alldels för högt krav. Speciellt då enbart godkäntdelen är ganska krävande och tar mycket tid. Jag hade inte ens chans att titta på de svårare uppgifterna. Jag har legat i fas under hela kursen och två veckor innan satt jag varje kväll och räknade minst två timmar. jag är orolig att jag inte klarade tentan eftersom jag fastande på en uppgift. jag tycker det är helt orimligt att efter ha lagt ner så mycket tid och jag känner att jag förståd matten sitter och oroar mig för att inte ha klarat godkänt. jag satsade på ett högre betyg men hade inte ens en chans att visa vad jag kunde.» (I viss utsträckning)
- Examinationen var på en mycket högre nivå än tidigare år och därmed testade den målen» (Ja, i hög grad)

4. Var det bra att få detaljerad målbeskrivning i veckoplanerna efterhand som kursen framskred?

83 svarande

Ja»79 95%
Nej, jag hade föredragit att få veta alla mål i början»4 4%

Genomsnitt: 1.04

- En kombination med övergripande mål vid start och detaljerade mål för varje vecka är bäst.» (Ja)
- Det har varit väldigt värdefullt, speciellt uppdelningen mellan vad som anses vara lämpliga mål för godkäntnivån och för överbetyg.» (Ja)
- dock hade det varit bra om examinatorn skrivit målen för kursen.» (Ja)
- Det ena utesluter ju inte det andra...» (Ja)
- Det var väldigt bra att tydligt kunna läsa vad som var viktigt att få med sig från veckans planering. » (Ja)
- Jättebra» (Ja)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

85 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»4 4%
Ganska stor»23 27%
Mycket stor»56 65%

Genomsnitt: 3.56

- Vägledande men kunde tagit upp mer exempel, Ofta man kör fast i boken i flera timmar. » (Ganska liten)
- Föreläsaren hade kunnat lägga mer energi på de senare delarna av kursen och snabbat på de inledande delarna då det mesta där var så pass grundläggande att man borde kunna förutsätta att eleven har de kunskaperna» (Ganska stor)
- Under de första läsveckorna var föreläsningarna bra men planeringen av föreläsarn kan förbättras då han tidigt hamnade bakom i planering och ständigt drog över tiden. Detta ledde till att vi ofta fick stressa genom de sista minuterna av föreläsningarna och därmed kom viktiga detaljer ur fokus. Vi fick även stressa genom de sista föreläsningarna som handlade om ganska svåra kapitel. Speciellt när tentan ligger så nära inpå är det bättre att lägga in säkerthetsmarginal i planeringen så man inte går genom något viktigt dagar innan tentan. » (Ganska stor)
- Föreläsningarna var väldigt givande men mot slutet av kursen tyckte jag exemplen som gicks genom inte var givande. Dessutom tycker jag att det är alldeles för tätt på att tre dagar innan tentan gå genom stokes sats. Alldeles för lite tid för repetition med tanke på att kursen är väldigt bred. Föreläsningar med powerpoints är ingen bra ide eftersom det gick så snabbt att jag inte förstod.» (Ganska stor)
- Thomas Wenståhl har gjort ett väldigt bra jobb, enda som kan ifrågasättas är att vissa kapitel har givits mindre fokus trots att dess relativa svårighet har varit relativt hög, t.ex. kapitlet rörande implicit derivering.» (Mycket stor)
- bra, pedagogisk föreläsare» (Mycket stor)
- Tomas är king! Sjukt duktig föreläsare» (Mycket stor)
- Väldigt pedagogiskt upplagda föreläsningar! » (Mycket stor)
- Utomordentlig föreläsare, en av de bästa hittills (Thomas Wernstål).» (Mycket stor)
- Föreläsaren har varit väldigt bra, tydlig, använt sig av lärorika och bra exempel och ofta refererat till boken och pekat på likheter och skillnader från föreläsningar. Ibland kunde det även vara bra att få se lite svårare exempel. Dessutom tycker jag att det ibland lades lite för mycket fokus på självklara detaljer, exempel - vi vet hur man deriverar, än på det nya momenten. Tycker att föreläsaren borde förutsätta att vi kan vissa saker. Är han osäker kan han ju skumma igenom lite vad vi redan läst i tidigare kurser. » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar.Det var dock väldigt strssigt mot slutet.» (Mycket stor)
- Väldigt bra struktur på föreläsningarna, speciellt att föreläsaren har skrivit upp vilket avsnitt i boken som behandlats» (Mycket stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Thomas har varit den bästa föreläsaren hittills. » (Mycket stor)
- Ytterst pedagogisk och bra föreläsare.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar. Men jag skulle uppskattat fler föreläsningar så man hinner gå igenom mer än bara grunderna.» (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din undervisning?

82 svarande

Mycket liten»15 18%
Ganska liten»30 36%
Ganska stor»28 34%
Mycket stor»9 10%

Genomsnitt: 2.37

- Har räknat hemma» (?)
- Har knappt deltagit så det är inte pga utförandet på dessa.» (Mycket liten)
- Har endast varit på en i slutet av kursen och då fanns ingen övningsledare där att ta hjälp av» (Mycket liten)
- Har ej deltagit» (Mycket liten)
- svårt att få någon hjälp, för stora grupper, osäker övningsledare» (Ganska liten)
- inte gått men brq att de finns» (Ganska liten)
- Övningsledarna är inte förberedda på vad som kommer att frågas. Ofta undrar vi om lite svårare uppgifter och det finns ca 3-4 st sådana på varje veckplanering. Övningsledarna bör kunna gå genom dessa tal innan så de vet hur man ska göra.» (Ganska liten)
- Jag föredrar räkneövningar där ledaren går genom exempel från boken, så man får fler tillvägagångssätt med sig. Många som sitter på övningarna har samma problem, vilket skulle kunna lösas effektivt med gemensam genomgång på tavlan.» (Ganska liten)
- För mycket folk på övningarna. Hade behövts en till sal och en övningsledare.» (Ganska liten)
- Svårt dock att få hjälp, det är inte alltid man hinner få hjälp innan lektionen är slut om man skriver upp sig i början. Samtidigt bra att man får en grundlig genomgång men kanske viktigare att alla får lite hjälp?» (Ganska stor)
- Bra att räkna i boken.» (Ganska stor)
- Övningaledarna är inte alltid förbereda vilket kan vara jobbigt om man ber om hjälp, delas för att man får vänta väldigt länge på sin tur, men även att han inte alltid kan det man frågar. Det kunde ju vara bra om övningsledaren studerade de lite svårare rekommenderade övningsuppgifterna som fler frågar på? » (Ganska stor)
- Ibland har övningsledarna inte varit inlästa på området och inte kunnat uppgifterna som ska förklaras.» (Ganska stor)
- För få lärare. Fick inte någon hjälp eller så fick man vänta i en timma.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har laborationerna varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»25 29%
Ganska liten»42 50%
Ganska stor»15 17%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 1.92

- laboration klarade jag av förra gången jag läste denna kurs, då ej med samma föreläsare» (?)
- inte alls i princip, vi är för dåliga på matlab. hade nog varit väldigt bra annars» (Mycket liten)
- Matlab har varit till liten hjälp. » (Mycket liten)
- Jag tycker personligen inte att Matlab-övningarna gav mig någonting. Det är naturligtvis individuellt, men jag tror många är eniga. Poängen, som jag förstod, var att lära sig använda Matlab för att visualisera olika uppgifter. Detta är i sig en väldigt bra tanke, men materialet var alldeles för omfattande och besvärligt med tanke på vad det skulle fylla för funktion. Dessutom var ju övningsledarantalet/närvaron under all kritik, tyvärr.» (Mycket liten)
- har inte haft några väl?» (Mycket liten)
- För svårt att sätta sig in i vad det är som händer, särskilt om man ligger efter. Men bra att visualisera, hjälper inlärningen.» (Ganska liten)
- Det bästa har varit den visuella biten att man har fått se graferna till funktionerna och problemen man har arbetat med.» (Ganska liten)
- Då matlab-momentet strukits från tentamen handlade det mest om att få närvaro» (Ganska liten)
- De har varit mycket lärorika, men ack så omfattande med alldeles för fyllda salar och för få handledare att ta hjälp av.» (Ganska liten)
- Bra att man får se plotningar. Också bra att man får göra det i sitt eget tempo och därmed inte skynda genon saker man inte förstår bara för att göra klart en uppgift.» (Ganska stor)
- Gjorde labbarna förra året. Gör om kursen så gjorde inga uppgifter denna gång» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»6 7%
Ganska liten»13 15%
Ganska stor»39 46%
Mycket stor»26 30%

Genomsnitt: 3.01

- gamla tentor är bra calculus är ingen vidare» (?)
- Har knappt läst litteraturen, men det jag har läst har varit bra.» (Mycket liten)
- Calculus är helt enkelt skitdålig. » (Mycket liten)
- använder helldre svensk bok» (Ganska liten)
- Calculus är en bok med svårbegripliga formueringar som försvårar kursen avsevärt. Byt bok!» (Ganska stor)
- Hyfsat bra bok, vissa som har läst kursen tidigare verkar favorisera den tidigare boken men inget jag kan klaga på.» (Ganska stor)
- Kursboken är bra, men man måste ofta läsa stycken flera gånger för att kunna ta in allt. Övningsuppgifterna i boken är av mycket varierande svårighetsgrad, på gott och ont» (Ganska stor)
- Calculus är en bra bok» (Mycket stor)
- Dock bör dugga- och tenta uppgifter ha liknande karaktär so uppgifterna i boken, vilket de inte har nu.» (Mycket stor)
- Det mesta har man lärt från boken.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

84 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»26 30%
Mycket bra»56 66%

Genomsnitt: 3.63

- Lite svårt att hitta på Ping Pong, bra på studieportalen med en "update" lista så man kan följa vad som senast har lagts in på hemsidan.» (Ganska bra)
- `tyckte sidan låg nere lite väl mkt, annars bättre me pingpong» (Ganska bra)
- Lite rörigt med nya pingpong systemet. Seriöst namn förövrigt.» (Ganska bra)
- Bra uppdaterat, informativt.» (Mycket bra)
- Väll uppdaterad kurshemsida. Pingpong-systemet känns smidigare än studieportalen» (Mycket bra)
- Tycker ping pong är väldigt bra o Thomas har lagt upp bra grejer» (Mycket bra)
- pingpong-systmet har fungerat alldeles utmärkt!» (Mycket bra)

10. Med utgångspunkt i dina erfarenheter från denna och tidigare kurser, vilket forum/system för kurshemsidor föredrar du?

85 svarande

Ping Pong»34 40%
Studieportalen»25 29%
Har ingen betydelse»25 29%
Annat»1 1%

Genomsnitt: 1.91

- Mycket informativ med möjlighet att kommunicera med kurskamrater och lärare kanske dock mera användbart i en kurs med mera diskussionsuppgifter eller likanande» (Ping Pong)
- Men bara om allt läggs där. Krångligt att behöva logga in flera gånger.» (Ping Pong)
- det är kanske en vanesak» (Studieportalen)
- enkelt när alla kurser finns på samma ställe. Om all legat på pingpong så hade det varit mycket bättre!» (Studieportalen)
- men de e nog en vanesak» (Studieportalen)
- Anledningen till att jag föredrar studieportalen framför ping pong är en ren vanesak. Jag har inte satt mig in helt i ping pongs system.» (Studieportalen)
- Så länge alla kurser ligger på ett och samma ställe!» (Har ingen betydelse)
- Det handlar väl om vad man är van att hitta saker och ting. Och gällande denna kurs var ovannämnda pingpong helt nytt, annorlunda.» (Har ingen betydelse)

11. Anser du att duggorna varit positivt för din inlärning?

83 svarande

Ja, mycket»32 38%
Ja, lite»42 50%
Nej, inte alls»9 10%

Genomsnitt: 1.72

- Har faktiskt inte haft möjlighet att skriva dem» (?)
- Man har blivit tvingad att läsa in sig på det som har gåtts igenom, vilket har varit till nytta i slutet.» (Ja, mycket)
- Dessa har varit bra, främst egentligen för att de har redovisat nivån.» (Ja, lite)
- lite motiverande att ligga i fas, men i övrigt ger de inte tillräckligt mycket för att man ska orka lägga större energi på dem» (Ja, lite)
- Nivån på duggorna, framförallt sant/falskt, var för hög. På dugga 1 handlade två uppgifter om riktningsderivata vilket vi gick genom dagen innan duggan. Detta var dåligt, duggan bör vara bredare och ta lite från alla kapitel istället för detaljer på endast få.» (Ja, lite)
- På grund av personliga skäl hade jag inte tid till att studera inför dugga 2. Vilket leder till mindre dugga poäng vilket gör att den idiotiska nya tentan blir ännu svårare.» (Ja, lite)
- Många inser ju inte att duggorna dels ska fungera som en möjlighet att kunna få bonuspoäng, dels som en morot i själva studierna. Det ena ger det andra och för min del har duggorna verkligen motiverat mig.» (Ja, lite)
- Dock tyckte jag det var ganska hög svårhetsgrad på duggrna, speciell sant/falsk. » (Ja, lite)
- Jag hade lite tid att ägna åt studier i början av kursen och därför hade jag ingen chans att ligga i fas inför duggorna. Annars är duggor ett bra koncept.» (Nej, inte alls)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 30%
Hög»50 58%
För hög»9 10%

Genomsnitt: 3.8

- Relativt låg i början för att efter lv4-5 något bli väldigt hög då nya svåra koncept introduceras» (Hög)
- Det är en svår kurs och några dagar ledigt för tentaplugg hade behövts.» (Hög)
- Det är ju mycket nytt, och det är mycket som lämnas för självstudier, men det är ju så det är. » (Hög)
- I slutet blev det lite stressigt.» (Hög)
- Väldigt hög, men delvis beror detta på att det var tre-fyra år sedan kag läste envariabel och därigenom saknade mycket grunläggande kunskap som har varit tidskrävande att repetera.» (För hög)
- Eller snarare tentamen. 80% borde innebära att frågorna är ytterst grundläggande. Denna tentas svårighetsgrad var i princip på samma nivå som de vi gjorde från elektro, ändå var gränsen satt så mycket högre. från 40% till 80% är ganska stor skillnad. Sant/falskt borde inte finnas på en godkäntdel heller. Själva uträkningarna borde ha varit betydligt enklare. Om man legat i fas hela kursen, suttit hemma i princip varje kväll i tre veckor, ordentligt tentapluggat i en vecka innan tentamen och gjort alla övningstentor så Ska man ha G. Man ska till och med kunna nå högre betyg. Nu har alla fått kämpa för ett godkänt? Jag vågade inte ens lägga tid på högre betygs-delen. Tråkigt.» (För hög)
- Extremt mkt tid har lagts ned. Tentan total felplacerad, lite tid att lära mkt.» (För hög)
- Mot slutet av kusren ställdes det för höga krav.» (För hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

84 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»23 27%
Ganska bra»34 40%
Mycket bra»15 17%
Har ej sökt hjälp»10 11%

Genomsnitt: 3.09

- Långa kölistor med folk som ville ha hjälp, en del gick ifrån övningarna för att de hamnade för långt ner i "hjälplistan", och inte skulle hinna få hjälp under den schemalagda tiden.» (Ganska dåliga)
- Då det ej fanns lärare att tillgå på de räkneövningar jag besökt måste jag säga dåligt» (Ganska dåliga)
- Många som behövde hjälp på räkneövningarna, och övningsledarna hann inte hjälpa alla som önskade hjälp under passets gång.» (Ganska dåliga)
- Långa köer på räkneövningarna» (Ganska dåliga)
- För mycket folk och för lite handledare» (Ganska dåliga)
- Inte alltid man hänger med på föreläsningarna, men då ges ju möjlighet att fråga på övningstillfällena. Där är det ju också begränsat, men att kräva fler ledare är ju orimligt.» (Ganska dåliga)
- Fullt på övningarna» (Ganska dåliga)
- Vi var så stor klass och få lärare» (Ganska dåliga)
- för lite tid per elev under räkneövningarna...» (Ganska dåliga)
- Antar detta ty jag har inte utnyttjat möjligheten utan främst vänt mig till studentkollegor.» (Ganska bra)
- Alldeles för många som står i hjälpkö på varje övning. Man hinner inte få hjälp!» (Ganska bra)
- få möjligheter att ställa frågor på övningarna» (Ganska bra)
- Bra av Tomas att svara på frågor i raster på föreläsningar! » (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

84 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»27 32%
Mycket bra»48 57%
Har ej sökt samarbete»7 8%

Genomsnitt: 3.71

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

84 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»13 15%
Hög»41 48%
För hög»28 33%

Genomsnitt: 4.11

- jag läser enbart denna kurs denna LP så svårt att säga.» (?)
- lagom sådär efter sommaren:D» (Lagom)
- Alla inlämningar i Ekonomin har tagit mycket tid, det har varit svårt att veta om man skulle fokusera på TÖ1, övriga TÖ, läsa i boken eller plugga matte... » (Hög)
- Läst ett hopplock av kurser, ej följt programmet» (Hög)
- Framförallt har den parallella kursen tagit mycket tid» (Hög)
- Den kurs som tagit för stor del har varit Ekonomi och byggande,inte flervariabelanalysen.» (För hög)
- Men inte denna kurs, utan den andra! » (För hög)
- Ekonomikursen har varit orimligt upplagd» (För hög)
- Ekonomikursen som vi läser parallellt har tagit oförtjänt mycket tid från flervariabelanalysen!» (För hög)
- .. Men detta är i kombination med andra kurser. Mattekursen är nog egentligen rätt lagom arbetsbelastning.» (För hög)
- Båda kurserna vi läst har tagit väldigt mycket tid.» (För hög)
- Ekonomi och byggandekursen hade alldeles för hög arbetsbelastning vilket även gick ut över flervariabelanalysen.» (För hög)
- ekonomi och byggande kursen tog alldeles för mkt tid...» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Thomas, jätte bra föreläsare»
- Läraren! Hans upplägg var väldigt bra och hans föreläsningar fantastiska»
- Pingpong, duggorna»
- föreläsningar på tavla istället för PowerPoint, duggorna och kursansvarig (Thomas)»
- Veckoplanerna med mål för varje vecka»
- Behåll föreläsaren! Tomas gjorde ett kanonjobb. Bra att han visade hur sakerna såg ut mha matlab.»
- Läraren, uppläget med godkänt och överbetygs nivå. Matlab labbarna var på en lagom nivå.»
- Thomas, föreläsaren. Hittills den bästa föreläsaren!»
- pingpong»
- Det gamla tentasystemet är bättre för studenten. I en så omfattande kurs är det näst intill omöjligt att lära sig alla momen prickfritt!»
- Tomas W»
- Thomas Wernstål, kanonbra föreläsare som ger väldigt bra ledning o positiv stämning. Han motiverar att klara genom att inte få det att låta så svårt. Han är väldigt, väldigt pedagogisk och dessutom social o mycket trevlig! Detta vet jag att väldigt väldigt många håller med mig om. Han har peppat oss och får det att kännas möjligt, första mattekursen där man inte vill missa en föreläsning och där det känns som det finns hopp och en chans att klara på första försöket! »
- Föreläsningarna var mycket bra, tydliga då det inte rådde tidsbrist.»
- Nya systemet på Matlaben var jättebra. Man kunde sitta i lugn och ro och förstå istället för att bara vilja bli klar.»
- Lugnet, och pedagogiken på föreläsningarna»
- Thomas Wernstål som föreläsare»
- Duggor, si-undervisning»
- Föreläsningsupplägg tydlighet i vad som kommer att gås igenom»
- Föreläsaren»
- Veckoplanerna, den väldigt pedagogiska föreläsaren.»
- Si:n och övningstillfällena med handledning. Även redovisning av funktioner i matlab.»
- föreläsaren! Väldigt bra och pedagogisk!»
- De bra föreläsningarna!»
- thomas wernstål som föreläsare»
- föreläsaren var bra! tentan var bra. kul med matlab. lagom nivå på matlaben.»
- Jag tycker det var rätt så bra att ha en godkäntdel på tentan eftersom det egentligen är det som krävs för att kunna kalla sig godkänd i kursen. De som tyckte det var dåligt hade helt enkelt för dåliga kunskaper. Matlab tycker jag också har varit väldigt bra för att kunna visualisera. Tycker faktiskt de ska fortsätta på samma sätt nästa år.»
- Föreläsaren!»
- målbeskrivningar på vecko PM»
- provet med godkänt samt överbetygsdel»
- Föreläsaren och hans höga kvalité.»
- Samma föreläsare. Mycket duktig och bra på att lära ut.»
- Föreläsaren»
-
- Föreläsaren»
- Duggor, föreläsningar, räkneövningar»
- Föreläsaren, riktigt bra föreläsningar, väldigt pedagogisk och bra på att förklara så man förstår. »
- Föreläsaren.»
- Övningstillfällen och matlab»
- föreläsaren!»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Beroende på resultatet av exminationen, se över betygsgränsningarna. Som student upplevede jag en stor stress under själva tentamen, då gränsen för godkänd är väldigt hög. De finns inte mycket marginal till att göra slarv fel el. att tänka fel.»
- Möjlighet att få hjälp på räkneövningar.»
- Tenta formen»
- införa övningar med räkneexempel på tavlan»
- Matlaben»
- Mindre grupper, på tok för många på övningarna och laborationerna.»
- Om möjligt minska arbetsbelastningen dock förstår jag att svårigheter finns vad det gäller detta.»
- typen av tenta inte bra. Gamla bättre.»
- Dra ned tentan till hälften och ge istället ett par större räkneproblem som måste vara inlämnade och godkända för godkänt i kursen. (gäller alla mattekurser)»
- Lägg mindre krut på allmäna redan etablerade koncept och mer på svårare, ex kurv- ytintegraler och flöden»
- Laborationerna»
- Matlab, gav mig ingeting. »
- Alla övningar i ekonomin, det är lite för mycket hela tiden, hade kännts bättre om vi hade varit klara med allt lite tidigare för att sedan kunna lägga fokus på tentorna. Eller så skulle flervariabelsanalys legat några dagar senare än måndag, särskilt eftersom det känns som en svår kurs.»
- Tentametoden bör återställas. Det är bättre med vanligt upplägg istället för en godkänddel osv.»
- Bättre möjlighet till hjälp på övningarna»
- Vara mer effektiv på föreläsningar, det hanns inte att repetera och vi hamnade efter, den tiden togs ej ikapp.»
- En övningsledare till bör fixas. Tre är förlite. Ekonomikursen borde flyttas eller minskas i belastning.»
- Tentamesupplägget. Antingen ha ett mindre procentkrav på godkäntdelen, förenkla uppgifterna betydligt, eller byta system helt. Det är inte rättvist som det är nu. Kunskaperna kommer inte fram. Dessutom borde det gå att få poäng från högre betygs-delen till godkäntdelen, annars vågar man inte lägga tid på den. När man har så pass få poäng till godo så måste man lägga allt krut på att verkligen få godkänt. Det är en risk att spilla tid på högre betyg om man riskerar att få icke godkänt.»
- Återgå till det gamla systemets tentor.»
- Matlab bör kanske struktureras upp en del, obligatorisk inlämning är kanske inte lösningen men kanske tudligare PM vad som egentligen ska fås ut och en allmän uppfräshning av kunskaperna»
- MATLAB»
- Lägga Tentan så man har tid att verkligen gå igenom kursen»
- Tentan!!! 80% för att inte bli underkänd i kursen är en väldigt hög nivå på en godkänt del. Tentan var enligt min uppfattning på samma nivå som tidgiare års tentor men där godkänt ligger på 40%. Även att ha sant och falskt poäng som utgör 4 poäng av 32 är en väldigt stor del. Jag anser att sant falskt skulle ligga på överbetygsdelen, gå tillbaka till vanliga tentor, och få mera tid. Jag personligen hann inte ens börja på överbetygsdelen.»
- "sant eller falsk" delen på tentan, den tar för mycket poäng! hade vart rimligt att ha 0,5p per fråga och sammanlagt 2p istället för 4p...»
- Matlab övningarna borde tas bort!»
- vore bra med fler övningsledare. svårt att få hjälp.»
- kursboken! fler relevanta uppgifter att räkna på. övningsuppgifter som bättre speglar tentan, de tvar för stort glapp mellan kursbokens övningsuppgifter och typuppgifterna för tentamen.»
- Bättre framförhållning med fler bokade salar och fler handledare om folk från andra håll ansluter sig till kursen som det gjorde i år.»
- Det nya tentasystemet med godkäntdel kan jag verkligen förstå, men varför inte göra som i mekanikkursen, där godkäntnivån var mer påtaglig? Detta skulle kunna underlätta för de som tycker att kursen är allt för omfattande och som hellre satsar på godkänt. Kan vara svårt att prioritera bland så många olika avsnitt, tillämpningar, definitioner då man inte lyckats lära sig alla samband osv.»
- Fler närvarande övningsledare»
- tentan bör inte ligga på första måndagen»
- Båda duggorna bör samlas in för rättning. Tycker inte alls om tentamens upplägg med godkänt del och högre betygsdel. Tanken bakom den är god, och jag förstår naturligtvis syftet med det. Men det som gör att jag inte tycker är bra är att det är extremt många uppgifter på godkänt delen, och du måste ha väldigt hög andel rätt för att få godkänt och gör nu ett litet fel här och ett litet fel där så finns det ju risk att man kuggar. Och i denna del ligger sant/falsk? Jag tycker absolut inte sant/falsk hör hemma i en sån här del. Det är som att spela på lotteri och tycker inte alls att det är något som ska avgöra huruvida man klarar kursen eller inte. »
- Lite lättare duggor. Kändes aldelles för svåra om man jämför med vad som kom på tentan senare.»
- Bättre planering inför föreläsningarna så att man inte ligger efter. Fler övningssalar + övningsledare.»
-
- Lite bättre planering så att det inte blir så stressigt i slutet.»
- Bättre koll så att ingen fuskar på duggorna»
- tentan. är inte acceptabelt att ha så hög tröskel för godkänt.»
- Matlabmomentet. Jag fick inte ut mycket av det. Kändes som att programmeringsdelen var för svår, även om det hade varit bra att titta grafiskt på kurvor, ytor mm.»
- Lägga tentan senare så man får lite längre tid på sig att plugga. Måndan på tentaveckan är lite stressigt.»
- Boken.»
- Fler genomgångar under räkneövningarna. Mindre räkneövningsgrupper.»
- fler lärare på övningarna.»
- öka personal på övningarna»
- Hade velat ha en tenta utan godkäntdel»


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- väldigt nöjd med denna kurs.»
- Tomas ska ha en klapp på axeln, gjorde ett riktigt bra jobb som föreläsare. Kanske bästa hittills.»
- Mycket bra föreläsare.»
- Matteinstitutionen är för konservativ och vägrar släppa sitt tentasystem. Fler skulle bli intresserade om pressen inför tentorna minskade och endel av kunskapen istället testades genom exempelvis hemtentamen/hemuppgifter där studenten får tänka över större mattematiska svårigheter i lugn och ro! Detta skulle leda till en djupare matematisk förståelse hos gemene teknolog!»
- Thomas är en klippa, hoppas vi möter honom i fler kurser.»
- Nivån på godkänddelen på tentan är hög. Jämför man med tidgare år blir därför årets tenta mycket mer omfattande. Jag tycker att en godkänddel kan va bra om dess funktion är att tvinga studenter till att förstå lite om alla kapitel men som den var nu så var det alldeles för mycket detaljer. Dessutom bör sant/falskt inte tillhöra godkänddelen. Ska man ha en godkänddel, vilket jag tycker kan va bra om det sker på rätt sätt, måste nivån på tentan ändå vara liknande som tidigare år. Detta var den inte i år. Felmarginalen på godkänddelen kan även va större. Ett slarvfel och en miss + de ofta luriga sant/falskt bör inte leda till att man inte klarar godkänd då man på tentor från tidigare år klarat 6 av 7 uppgifter som då hade lett till en stark 4a eller t.o.m 5a.»
- Jättebra föreläsningar!»
- En spännande kurs!»
- En stor eloge till Föreläsaren Thomas som gjorde ett grymt jobb under kursen och med sitt engagemang fick många att lägga ner tid på en kurs som ses som en stor utmaning, Tack!»
- Thomas är en bra föreläsare, men det blev fel med upplägget innan tentan, extremt svåra kapitel 15-16 kommer sent in i kursen. »
- En intressant och rolig kurs»
- Kul med en ödmjuk och skojig föreläsare för en gångs skull!»
-
- Det vore väldigt bra om tidsplanen kunde följas! Det blir alltid strssigt i slutet av föreläsningen och det dras ofta över. Detta ledde ju till att det även blev väldit stressigt på slutet av planeringen där det lite mer svåra gicks igenom. Bör verkligen jobba på det här!»
- Tycker det är dumt att på sista föreläsningen påpeka att tentan kommer att vara lättare än övningstentan när så verkligen inte var fallet.»


Kursutvärderingssystem från