ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TM: Matematisk Programvara, MVE230

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-13 - 2008-11-02
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Peter Lauritzson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk matematik 300 hp


Kursens innehåll


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den nyligen startade kvalitetsförbättringen på TM!

Lycka till!

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

22 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 4%
7 31%
12 54%
5 (över förväntan)»2 9%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade väl inte direkt några förväntingar alls.» (4)
- Mycket roligare och intressantare än jag trodde att det skulle vara, i och för sig hade jag inte så stor förhoppnignar heller.» (5 (över förväntan))
- Mycket roligare än jag trodde! Programmering var ju faktiskt inte tråkigt, utan intressant och användbart.» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

22 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
0 0%
5 23%
4 19%
5 (mycket relevant)»12 57%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.33

- Uppgift 3 känns lite onödigt svår för dem som inte har någon programmeringserfarenhet alls.» (3)
- Really good to start out with an introductory course to the programme that is going to be our best friend for the coming five years!» (5 (mycket relevant))
- MATLAB är jätteviktigt, men det är svårt att säga om den ska komma före en inledande kurs i programmeringsteknik. Visserligen hjälper den då inför bonusuppgifterna i analys och linjär algebra, men å andra sidan tror jag att många skulle ha större glädje av den om de läst programmeringsteknik först.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade inlämningsuppgifterna kursens innehåll?

22 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 4%
8 36%
10 45%
5 (Mycket bra avvägt)»3 13%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det känns som att programmeringskunskaper hela tiden tas för givet, men uppgift 1 och 2 var bra.» (2)
- Game of Life var väl lite av ett sidospår, men det var roligt och intressant.» (4)
- Kan man dom så kan man kursen :)» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgifterna?

22 svarande

1 (mycket litet)»0 0%
0 0%
7 31%
9 40%
5 (mycket stort)»6 27%

Genomsnitt: 3.95

5. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

22 svarande

<25%»4 18%
25-50%»2 9%
50-75%»1 4%
>75%»15 68%

Genomsnitt: 3.22

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

22 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
3 15%
7 36%
8 42%
5 (mycket bra)»1 5%
Deltog ej»3

Genomsnitt: 3.36 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lokal dåligt anpassad till klassen/kursen. Som sagt vore det ultimata att ha tillgång till datorer, eventuellt att föreläsaren åtminstone har tillgång till dator och projektor. » (2)
- Föreläsningarna hade varit mycket bättre om det fanns möjlighet att samtidigt sitta vid en egen dator och se föreläsaren. På detta sätt hade man fått ut mycket mer av föreläsningarna när man både kan se, höra och göra själv. Det hade gjort föreläsningarna oerhört effektivare att lära sig av.» (2)
- Inte pga av att dom var dåliga utan pga mig.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om datorövningarna?

22 svarande

1 (inte alls bra)»1 5%
1 5%
4 22%
11 61%
5 (mycket bra)»1 5%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det är fruktansvärt dåligt att man förväntas gå på övningar där det inte finns tillräckligt många datorer. Om man ska kunna utnyttja att det finns en kursledare att fråga så måste det ju finnas en dator att arbeta vid. Visserligen kan man ju samarbeta två och två, men om man aldrig har programmerat förut är det väldigt viktigt att faktiskt få sitta vid datorn själv för att lära sig ordentligt. Då räcker det inte att sitta bredvid. » (1 (inte alls bra))
- Om man fick tillgång till en egen dator» (4)
- God tillgänglighet av kursledaren, effektiv hjälp. » (5 (mycket bra))

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

1 (Mycket liten)»5 22%
2 9%
9 40%
4 18%
5 (Mycket stor)»2 9%

Genomsnitt: 2.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Att lära sig programmering handlar om att göra fel/ göra om, en omöjlighet egen tillgång till dator. » (1 (Mycket liten))
- Eftersom jag inte deltog.» (1 (Mycket liten))
- Boken var ett bra komplement till undervisningen, med lagom svåra övningar och lättbegriplig text.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.41


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

22 svarande

Ja»0 0%
Nej»22 100%

Genomsnitt: 2

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

1 (För låg)»0 0%
6 27%
14 63%
2 9%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.81

- Trots obefintlig träning i programmering var det en kurs som lätt sopades undan till fördel för de två andra kurserna. » (2)
- Jag anser att arbetsbelastningen var helt beroende av deltagarens eget angangemang. Det fanns alltid att öva på eller så gick det att ta det lungt men att då inte lära sig lika mycket.» (2)
- Den kom lite i skymundan pga mattekurserna anser jag.» (2)
- Förkunskaperna varierar mycket på en sådan här kurs» (3)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»13 59%
Har ej sökt samarbete»3 13%

Genomsnitt: 3.86

- Jag samarbetade bara på slutet och då funkade det bra men inte så mkt.» (Har ej sökt samarbete)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 18%
Ganska bra»2 9%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.63

- Kursledaren har varit tillgänglig och visat intresse för kursens material. » (Mycket bra)
- Kurskamrater var bra på att hjälpa när jag behövde hjälp men jag sökte inte så mkt hjälp alls.» (Har ej sökt hjälp)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

22 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
6 33%
6 33%
5 27%
5 (mycket prisvärd)»1 5%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.05

- Ganska tunn bok. Bättre att skriva help i MATLAB.» (2)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

1 (Mycket liten)»2 9%
9 40%
1 4%
7 31%
5 (Mycket stor)»3 13%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag använde inte boken alls nästan, men jag tror jag hade lärt mig mycket mer om jag hade gjort det.» (2)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

22 svarande

Ja»21 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Nivån»
- Game of Life-varianten»
- Föreläsningarna var bra och gav mycket»
- arbetsbördan - den var alldeles lagom»
- Jacques Huitfeldt.»
- Exemplen på kurshemsidan är bra att lära av»
- Upplägget med föreläsningar och sedan datorövningar»
- Nivån på kursen. Det blir för tufft i början om man höjer nivån. De två mattekurserna räcker gott och väl. Möjligen en eller två till inlämningsuppgifter.»
- Datorövningarna var väldigt givande, med lärare närvarande.»
- Inlämningsuppgifterna.»
- Bra lärare! :D»
- Kursplanen»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Storlek/typ av sal för föreläsningar och antalet tillgängliga datorer vid labbtillfällen.»
- Möjlighet att sitta framför en dator samtidigt som föreläsningarna, vore en mycket bra ide!»
- kanske slänga in något lite svårare som de erfarna kan få roa sig med.»
- Jag anser att kursens svårighetsgrad skall höjas. Gärna genom fler inlämningsuppgifter med element från den linjära algebran och analysen. »
- Mer programmeringsteknik och möjligheten att få sitta vid en dator under varje förläsningstillfälle.»
- Lite större fördjupningsmöjligheter skulle inte skada.»
- Föreläsningarna, att det ska finnas datorer under föreläsningarna, se ovan. Samt att det måste finnas tillgång till dator till alla under datorövningarna annars finns igen möjlighet till hjälp och inlärning.»
- Föreläsningar med dator/projektor. Ev att varje student har möjlighet att sitta vid en dator. Vore bra med en eller två inlämningsuppgifter som ska lämnas in i början så att man kommer in i det.»
- Om möjligt, dator/projektor vid föreläsningarna. Så att man kan se vad som verkligen händer då man skriver in koden som gås igenom, istället för att försöka tänka sig det.»
- En dator till varje person på övningarna! Uppmuntra gärna till att diskutera med andra studenter det man tycker är svårt. Då kan man gemensamt komma fram till en lösning. »
- Föreläsningara.»
- Eftersom de flesta studenter inte programmerat förut vore det bättre med fler rena matematik-uppgifter istället för interaktiva moment såsom att välja celler, sätta ut punkter på en graf med musen, stega igenom Game of Life, osv.»
- Det hade varit bra med små labbar som ska lämnas in varje eller varannan vecka. Annars sprarar vissa(jag) lätt massa till slutet och får massa grejer på slutet.»
- Ngn form av hjälpmall, snarlik uppgiften, till alla uppgifter. »

18. Övriga kommentarer

- det mesta har fungerat bra, så jag ser ingen anledning till någon större reform.»
- Det är en stor fördel att ha läst en kurs i matlab, eftersom det används så mycket i övriga kurser, och matte nu för tiden handlar mycket om datorer.»
- Mycket bra undervisare - snäll och expert på sitt ämne!»
- Varför läsa den här kursen innan programmeringstekniken? Det känns som att det går att få ut mer av Matlab om man får lära sig att programmera innan. Utan programmeringserfarenhet så är det inte så lätt att få någon struktur i en programkod.»
- Mkt bra och välbehövlig inledande kurs för blivande matematiker.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.34
Beräknat jämförelseindex: 0.58


Kursutvärderingssystem från