ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Course evaluation ESMP 2008, men115

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-29 - 2008-10-10
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Erik Ahlgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Your own effort and qualifications

1. How many hours peer week did you spend on this course?

7 svarande

At most 15 hours»0 0%
About 20 hours»6 85%
About 25 hours»1 14%
At least 30 hours»0 0%

Genomsnitt: 2.14

2. How large part of the teaching offered did you attend?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 28%
100%»5 71%

Genomsnitt: 4.71

3. Do you consider that you hade sufficient knowledge to read this course?

7 svarande

Yes, absolutely»7 100%
In part, but I struggled in places»0 0%
No»0 0%

Genomsnitt: 1

- There was a lot of repetition from previous courses but very few lectures about the energy systems.» (Yes, absolutely)


Goals and goal fulfilment

4. How understandable are the course goals?

7 svarande

I have not seen/read the course goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be more clear»4 57%
The goals clearly describe what I am supposed to»3 42%

Genomsnitt: 3.42

5. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

6 svarande

No, the goals are set too low»2 33%
Yes, the goals seem reasnoable»4 66%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 1.66

6. Did the examination assess whether you have reached the goals?

7 svarande

No, not at all»1 14%
To some extent»4 57%
Yes, definitely»2 28%
I don"t know, I have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.14

- var mycket ordbajseri, borde innehålla mer av de tekniska metoder och valideringar vi använt i projekten.» (No, not at all)


teaching methods

7. To what extent has the teaching been of help for your learning?

7 svarande

small extent»0 0%
some extent»3 42%
large extent»4 57%
great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- A lot of repetition from previous courses. I would have wanted more lectures about energy systems.» (some extent)

8. To what extent has the course literature been of help for your learning?

7 svarande

small extent»3 42%
some extent»4 57%
large extent»0 0%
great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.57

- Was there any course literature? I would have wanted a reference book in the subject.» (small extent)

9. Did you find powerpoint presentations to be helpful?

7 svarande

small extent»0 0%
some extent»3 42%
large extent»4 57%
great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.57

10. What was your overall impression of the lectures?

7 svarande

Excellent»0 0%
Good»3 42%
Moderate»4 57%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2.57

11. What was your overall impression of the assignments?

7 svarande

Excellent»2 28%
Good»4 57%
Moderate»1 14%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- It was in the assignments that you actually learnt the course, not during lectures.» (Good)
- Alldeles för mycket rapportskrivning och formailteter. MAn kan lära sig mer på mindre tid om man inte lägger in så mycket rapporter och istället låter oss presentera materielet på ett mindre formellt sätt. UTAN returer på stavfel etc.» (Moderate)

12. What did you think of the assignment 1 - energy systems - five contributions to a debate?

7 svarande

Very interesting»1 14%
Fairly interesting»6 85%
Not interesting»0 0%

Genomsnitt: 1.85

13. What did you think of the assignment 2 - Reference energy system and duration graph for Utopia?

7 svarande

Very interesting»5 71%
Fairly interesting»2 28%
Not interesting»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- It really made you think and it was nice to actually get some figures.» (Very interesting)

14. What did you think of the assignment 3 - biogas?

7 svarande

Very interesting»2 28%
Fairly interesting»3 42%
Not interesting»2 28%

Genomsnitt: 2

- Men lägg inte in en mqssa dokument att läsa inför tentan så kort innan! Som tex dessa biogasrapporten.» (Fairly interesting)
- It would be good to control what the different projects were about in order to avoid 15 more or less identical presentations.» (Not interesting)

15. What did you think of the assignment 4 - pro et contra?

7 svarande

Very interesting»1 14%
Fairly interesting»5 71%
Not interesting»1 14%

Genomsnitt: 2

- It was a good discussion but the assignment as such did not contribute to the learning of the course.» (Fairly interesting)
- Tyvärr är den som gjord för att del aupp mellan sig, med så många tidskrävande uppgifter gjorde man gruppparbetet enkelt. Det är synd för att man lär sig mindre då.» (Fairly interesting)

16. What did you think of the assignment 5 - MARTES?

7 svarande

Very interesting»6 85%
Fairly interesting»1 14%
Not interesting»0 0%

Genomsnitt: 1.14

- It felt really useful in the sense that it could be something we actually would work with in the future.» (Very interesting)
- Men skippa den obscent stora rapporten, men feedback och allt. Det ska inte at längre tid att göra det kring uppgiften än själva kursstoffet.» (Very interesting)

17. What did you think of the assignment 6 - linear programming?

7 svarande

Very interesting»5 71%
Fairly interesting»2 28%
Not interesting»0 0%

Genomsnitt: 1.28

- It felt really useful in the sense that it could be something we actually would work with in the future.» (Very interesting)
- Sista diskussionsfrågan var väldigt konstig. Men att få se excells möjligheter var bra och intressant.» (Fairly interesting)

18. How well did the course administration and homepage work?

7 svarande

Excellent»0 0%
Good»3 42%
Moderate»3 42%
Poor»1 14%

Genomsnitt: 2.71

- Det tog väldigt lång ti dinnan det som skulle läggas upp kom upp.» (Moderate)


Teaching staff and guest lecturers

19. Please rate Erik Ahlgren´,s lectures

7 svarande

Excellent»1 14%
Good»5 71%
Moderate»1 14%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2

20. Please rate Jan Kjärstad´,s lecture

7 svarande

Excellent»1 14%
Good»5 71%
Moderate»1 14%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Very interesting but it was repetition from 3 previous courses.» (Good)

21. Please rate Martin Börjesson´,s lecture.

7 svarande

Excellent»2 28%
Good»3 42%
Moderate»2 28%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2

22. Please, rate Göran Berndes lecture.

7 svarande

Excellent»0 0%
Good»4 57%
Moderate»3 42%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- I"ve had the lecture 3 times before in the masters programme.» (Good)
- Had heard a lot of it before, in the course Sustainable Developement» (Moderate)

23. Please rate the guest lectures by Sven Werner.

7 svarande

Excellent»1 14%
Good»6 85%
Moderate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

24. Please rate the guest lecture by David Knutsson (Göteborg Energy).

7 svarande

Excellent»0 0%
Good»4 57%
Moderate»3 42%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Lite väl mycket det som vi redan gjort, hans kulle kunna förklara mer avancerade problem så vi lär oss mer.» (Good)

25. Please rate the guest lecture by Tomas Ekvall.

5 svarande

Excellent»0 0%
Good»4 80%
Moderate»1 20%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2.2

26. Please rate the tutoring by Martin Börjesson.

7 svarande

Excellent»2 28%
Good»4 57%
Moderate»1 14%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 1.85

27. Please rate the tutoring by Elsa Fahlén.

7 svarande

Excellent»0 0%
Good»7 100%
Moderate»0 0%
Poor»0 0%

Genomsnitt: 2

- You should try to speed up the process with getting the groups approved in order to continue the task. Our group spent the entire scheduled time in class before we actually could begin for real. That was a real waste of time!» (Good)


Study climate

28. What did you think about the overall work load in the course?

7 svarande

Too low»0 0%
Low»1 14%
Adequate»2 28%
High»4 57%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.42

- It would have been good if we were informed in advance exactly what was expected from us in terms of deadlines and tasks. I did not see the point in asessing other groups work as much as we did.» (High)
- The workload was high in the end of the course, when all the presentations should take place. Would be better to spread them out during the whole course.» (High)
- PÅ grund av de korta varlen på uppgifterna, och som tidigare nämt alla rapporter.» (High)

29. How were the opportunities for asking questions and getting help?

7 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»6 85%
Very Good»1 14%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- It must be better for the Martes project during the first hours.» (Rather good)
- Gällande uppgifter som doktoranderna tog hand om var det inga problem, men Erik Ahlgrens otillgänglighet är ett problem när man undrar över något. Kan han ha drop in stuga på en gång i veckan? Så man vet ett tillfälle då man kan få hjälp, sprang till hans kontor säkert 10 gånge rutan att han någosnin var där.» (Rather good)

30. How well has the cooperation between you and your fellow students in your group worked?

7 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»1 14%
Rather good»0 0%
Very good»6 85%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- Worked well between two of the three group members» (Rather poor)


Summarizing questions

31. What is your overall impression of the course?

7 svarande

Poor»0 0%
Fair»2 28%
Good»5 71%
Excellent»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Dåligt med bra läsmaterial. » (Fair)
- Did expect a broader energy systems course but the focus was district heating systems, which I guess serves as a good proxy for more complex systems in a teaching setting.» (Good)

32. What improvements can be made to next year?

- Mer krut på att nyttja projekten i tentamen.»
- More information about concepts treated in assignments during lectures and less repetition from IE-courses.»
- the course would benefit from a clearer focus and a bit more structure particularly concerning the guess lecturerers with only one lecture»
- As said, Do not save all the presentations to the last week. All courses have a high work load in the last study weeks, and for many of us (that also took env management) this meant 4 presentations and 2 or 3 (do not remember) report deadlines in the same week.»
- Man borde kunna komma mycket längre och kunna ta in mer avancerat material och tänkande. Mer detaljkunskap om systemen så är det lättare att debattera.»
- Perhaps shift the emphasis from District heating to get a more generalized energy system.»

33. What should definitely be preserved to next year?

- projekt 2, 5 och 6 är väsentliga kunskaper för ingenjörer.»
- utopia, martes and liear programming»
- I liked to have a lot of assignments. The only problem is mentioned above.»
- The Martes and LP exercises, however the LP exercise should perhaps be on an electric system instead. »


Kursutvärderingssystem från