ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematisk analys i flera variabler, TMV160/TMV190

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-25 - 2008-10-02
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

46 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 4%
75%»11 23%
100%»33 71%

Genomsnitt: 4.67

- Krocka en del med Cortege och föreningsaktiviteter. Detta påverkade dock inte betygen.» (75%)
- missa nån föreläsnng o övning» (100%)
- Eller möjligtvis 95%.» (100%)

2. Anser du att du hade tillräckliga förkunskaper?

46 svarande

inte alls»1 2%
någorlunda»5 10%
ja»40 86%

Genomsnitt: 2.84

- väldigt dåliga kunskaper från envariabeln» (någorlunda)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Jag är medveten om varför jag läser flervariabelanalys?

46 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»8 17%
instämmer»24 52%
instämmer helt och hållet»14 30%

Genomsnitt: 3.13

- har inte läst kursplanen» (instämmer delvis)
- Sambandet mellan Mekanik-kurserna och Flervariabelanalys är inte inte svår att se.» (instämmer helt och hållet)

4. Har kursens mål framgått?

46 svarande

nej, inte alls»0 0%
någorlunda»15 32%
ja, men kunde varit tydligare»8 17%
ja, tydligt»23 50%

Genomsnitt: 3.17

- har inte läst kursplanen» (någorlunda)
- Man borde kunna beskriva lite mer, i början av kursen,vad man kan använda kunskaperna till. » (ja, men kunde varit tydligare)
- Är inte direkt intresserad av målen utan att lära mig så mycket som möjligt.» (ja, tydligt)
- Stig har uttryckt sig tydligt om vad han vill att man skall kunna efter att ha läst kursen.» (ja, tydligt)

5. Hur begripliga är kursens mål?

46 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 45%

Genomsnitt: 2.95

- inte läst» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»40 95%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 2.04

- har inte läst kursplanen» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»24 57%
Vet ej/har inte examinerats än»4 9%

Genomsnitt: 2.73

- Tenta var för lik övningstentan, känns som man inte riktigt fick visa vad man kunde. » (Nej, inte alls)
- Trodde den skulle vara mycket svårare med tanke på hur många som haft svårt med den tidigare år.» (I viss utsträckning)
- Det var bra stickprov men ingen riktigt svår uppgift räknemässigt.» (I viss utsträckning)
- Matlab uppgifterna var omfattande och täckte det mesta. Tentamen var för snarlik den tillgängliga övningstentamen vilket gjorde att det inte kändes som att kunskaperna sattes tillräckligt hårt på prov.» (I viss utsträckning)
- Tentan kunde nog ha varit något svårare» (I viss utsträckning)
- Tentan var för lätt. Kursmålen var högre ställda än vad examinationen testade.» (I viss utsträckning)
- har inte läst kursplanen» (Vet ej/har inte examinerats än)

8. Det är naturligt att använda datorn i matematiken

46 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»13 28%
instämmer»14 30%
instämmer helt och hållet»19 41%

Genomsnitt: 3.13

- Börjar förstå att det är så mer och mer.» (instämmer)
- Allt blir mer förståeligt när man även får se det i matlab. » (instämmer helt och hållet)

9. Jag förstår grunderna för finita elementmetoden

46 svarande

instämmer inte alls»3 6%
instämmer delvis»13 28%
instämmer»23 50%
instämmer helt och hållet»7 15%

Genomsnitt: 2.73

- Det kändes lite taget ur luften. Man kunde ha gått igenom det grundligare eller skippat det helt.» (instämmer delvis)
- glömt en del nu...» (instämmer)
- Det är ju rätt svårt men man fattar nog som sagt grunderna» (instämmer)

10. Jag kan formulera randvillkor för hållfasthets- och värmeledningsproblem

46 svarande

instämmer inte alls»0 0%
instämmer delvis»14 30%
instämmer»22 47%
instämmer helt och hållet»10 21%

Genomsnitt: 2.91

- Kanske inte sitter som flytande vatten men man har ju hyffsat koll på det» (instämmer)
- jag kunde det vid examinationen men har nog glömt det nu» (instämmer)

11. Jag kan lösa maskintekniska problem med finita elementmetodeni

46 svarande

instämmer inte alls»3 6%
instämmer delvis»22 47%
instämmer»16 34%
instämmer helt och hållet»5 10%

Genomsnitt: 2.5

- kommer kanske inte ihåg det på rak arm, men de kommer nog tillbaka om man skulle sätta sig in i det igen» (instämmer delvis)
- Beror på svårighetsgraden av problemen.» (instämmer delvis)
- Vet ej hur jag ska svara på om jag kan lösa eller inte. I nuläget klarar jag nog inte av det men med nån timmes repetition så ska de nog fixa sig. » (instämmer delvis)
- Med viss handledning möjligtvis.» (instämmer delvis)
- kunde iaf i våras» (instämmer)
- Instämmer fast man känner ju att man vill lära sig lite mer om det» (instämmer)
- Kanske inte de mest komplexa än, men väl grundläggande och lite mer avancerade.» (instämmer)

12. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i mekanik och hållfasthetslära har ökat motivationen för studierna

46 svarande

instämmer inte alls»9 19%
instämmer delvis»16 34%
instämmer»14 30%
instämmer helt och hållet»7 15%

Genomsnitt: 2.41

- Vilken koppling???» (instämmer inte alls)

13. Kopplingen mellan matematikkursen och den parallella kursen i mekanik och hållfasthetslära har underllättat inlärningen

46 svarande

nej»9 19%
ja i matematik»3 6%
ja i mekanik och hållfasthetslära»10 21%
ja i båda»24 52%

Genomsnitt: 3.06

- I viss mån i alla fall» (ja i båda)
- Kul att göra dessa kopplingar och se hur matematiken kan tillämpas i "verkliga" fall» (ja i båda)


Undervisning och kursadministration

14. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»10 21%
Ganska stor»21 45%
Mycket stor»15 32%

Genomsnitt: 3.1

- Jag tycker att föreläsaren behöver förbättra sin pedagogik.» (Ganska liten)
- Det är när man gör räknetalen som tillvägagånssätt fastnar i skallen. En uppgift i anknytning till varje ny grej underlättar förståelsen.» (Ganska liten)
- Med Calculus som komplement föll det mesta på plats.» (Ganska stor)
- anteckningar har vart hur bra som helst» (Mycket stor)
- Stig äger =)» (Mycket stor)
- väldigt bra anteckningar!» (Mycket stor)
- Bra upplägg!» (Mycket stor)

15. Till hur stor hjälp har räkneövningarna varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 6%
Stor»23 50%
Mycket stor»20 43%

Genomsnitt: 3.36

- Uppgifterna på räkneövningarna kändes sjufaldigt svårare än de tal man räknade själv.» (Ganska liten)
- Dom hjälper men man lär sig mest när man pluggar själv» (Stor)
- Sparade många timmar på hemtalen genom att gå tillbaka och se hur liknande tal löstes på motsvarande räkneövning.» (Mycket stor)
- Som jag svarade i uppg. 14 så är det räkneövn. som ger mest.» (Mycket stor)

16. Anser du att datorövningarna är ett viktigt inslag i kursen?

Målet med datorövningarna är att dels att introducera och träna på datorbaserad analys och simulering av tekniska problem samt att öva på och öka förståelsen av grundläggande matematiska samband

46 svarande

nej, inte alls»2 4%
ja, men kan göras bättre»14 30%
ja»18 39%
absolut nödvändigt»12 26%

Genomsnitt: 2.86

- Det skulle behövas fler hjälplärare för att jag skulle förstå helt. Speciellt när det var dags för redovisning, jag var färdig och fick vänta i mer än 2 timmar på att få redovisa. Behövs kösystem eller något.» (ja, men kan göras bättre)
- Det kändes stressigt och trångt i salarna. Jag skulle önska mer teori inför, och mer stöttning under tiden vi gör uppgifterna.» (ja, men kan göras bättre)
- Mer genomgång av datorövningar genom att t ex lösa problem m h a matlab framför klassen med en projektor. » (ja, men kan göras bättre)
- Med tanke på att de används ute i arbetslivet är det bra tror jag att ha en insikt i om hur det funkar och kan komma att se ut i framtiden» (absolut nödvändigt)
- Utan matlab hade Newtons metod aldrig varit lika begriplig.» (absolut nödvändigt)

17. Hur många timmer har du totalt under hela kursen lagt ned på datorövningarna?

Vi hade 2 timmar i veckan schemalagt i datorsal.

45 svarande

5-10»5 11%
10-15»13 28%
15-20»21 46%
20-25»4 8%
mer än 25»2 4%

Genomsnitt: 2.66

- Kommer inte ihåg nu så långt efteråt men tillräckligt.» (?)
- minns ej riktigt» (5-10)
- Grov uppskattning» (10-15)
- Osäkerhet i svaret. Det var över ett kvartal sen.» (15-20)
- Vissa uppgifter gick på nolltid, andra löste vi lite mer "avancerat" och var därmed mer tidskrävande.» (15-20)

18. Till hur stor hjälp har läroboken Calculus av Adams?

46 svarande

Mycket liten»0 0%
Liten»3 6%
Stor»21 45%
Mycket stor»22 47%

Genomsnitt: 3.41

- Tycker inte att den är tillräckligt pedagogisk.» (Liten)
- Bra bok tycker jag.» (Stor)
- Men man lärde sig mer från föreläsningarna» (Stor)
- Tillsammans med föreläsningarna som sagt.» (Stor)
- Bra dock tung bok» (Mycket stor)
- Stundtals lite väl invecklade förklaringar, men över lag tydlig.» (Mycket stor)

19. Till hur stor hjälp har Stigs utdelade föreläsningsanteckningar varit för din inlärning?

46 svarande

Mycket liten»5 10%
Liten»12 26%
Stor»22 47%
Mycket stor»7 15%

Genomsnitt: 2.67

- Kollat på några av dem men brukar inte använda mig av föreläsningsanteckningar vid tentaplugg.» (Liten)
- Visste inte att det fanns utdelat, men skulle nyttjat det om jag vetat då antecknandet upptar koncentration.» (Liten)
- FEM var jättesvårt att förstå även med anteckningarna till hjälp.» (Liten)
- Hjälpte mycket i början men sen kändes det som att dom var svåra att förstå.» (Liten)
- Kommer ej ihåg dem» (Liten)
- Härledning fram och tillbaka. Vore skönt att ha det som är viktigast i kursen sammanfattat kort utan härledningar. Det är trots allt bara 7 veckor med info.» (Liten)
- Kombinationen mellan Stigs anteckningar och boken var bäst.» (Stor)
- !!!» (Mycket stor)
- Guld värt.» (Mycket stor)

20. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, och kurspm?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 28%
Mycket bra»33 71%

Genomsnitt: 3.71

- Stig uppdaterade regelbundet, men i vissa fall verkade länkarna mellan hemsidan och dokumenten strula.» (Ganska bra)
- Bra och uppdaterad.» (Mycket bra)
- Outstanding!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

21. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

46 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»17 36%
Mycket bra»18 39%
Har ej sökt hjälp»10 21%

Genomsnitt: 3.8

- Utom vid gataövningarna, där tror jag många med mej vill ha mer hjälp.» (Ganska bra)
- Det är en genomgående känsla av att det är ont om tid, trångt, och inte så lätt att ställa frågor, eftersom vi är så stora grupper, men det verkar funka ändå.» (Ganska bra)
- Hossein kan man alltid lita på!!! Behåll honom så länge som möjligt!!!» (Mycket bra)
- Bra övningsledare överlag» (Mycket bra)
- Stig svarar alltid förståeligt på spontana frågor och övningsledarna kunde man få lite längre utläggningar av..» (Mycket bra)

22. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»5 10%
Mycket bra»37 80%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.84

- Med de studenter jag har haft samarbete med..» (Mycket bra)

23. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 47%
Hög»22 47%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.56

- Om man tittar på helheten så var den bra tycker jag.» (Lagom)
- lagom hög» (Hög)
- när vi läste kursen var det ofta helt obegripligt men när tentan kom kändes det som jag lärt mig mycket» (Hög)
- Hög belastning på slutet av kursen.» (Hög)
- Som alltid på Chalmers.» (Hög)

24. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

46 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»15 32%
Hög»25 54%
För hög»6 13%

Genomsnitt: 3.8

- lagom hög» (Hög)
- Som vanligt med två "mastiga" kurser.» (Hög)


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 2%
Godkänt»6 13%
Gott»26 56%
Mycket gott»13 28%

Genomsnitt: 4.1

- Bra upplägg på kursen samt bra räkneövningar och datorlabbar. Föreläsaren behöver vara mer pedagogisk samt ha en högre nivå på tentan, för att det ska bli rättvist.» (Godkänt)
- Trodde dock tentan skulle vara svårare, kunde varit mer utmanande.» (Gott)
- Bra övningstenta. » (Gott)
- Vektoranalysen samt FEM gick för fort, det är en högre tröskel för förståelsen för dessa.» (Gott)
- Att kunskaperna fick appliceras på riktiga problem i hållfasthetsläran gjorde matematiken mycket mera intressant.» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kopplingen mellan Mek & hållf och Flervariablen.»
- Stig»
- Stig och hans anteckningar»
- Tydligheten med vad man ska kunna.»
- Calculus»
- föreläsningsanteckningar på internet var genialt, nu kunde man hänga me på lektionerna o fatta va som händer istället för att sitta o skriva ner o inte veta va som händer»
- Stig»
- Kan inte komma på något som jag inte vill skall bevaras.»
- Föreläsare och övningsledare!!!»
- Datorövningar»
- Sammanfattningen! Även bra med övningstentor som inte "lurar" studenterna att den riktiga tentan är lättare än vad den är.»
- matlab»
- stig och calculus»
- Finita element metoden»
- Datorövningarna, mycket bra.»
- Det minns jag inte. Hussein kanske.»
- Jag tycker man ska försätta på samma sätt.»
- Stig Larsson som lyckas lära ut matematik på ett begripligt sätt...»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite bättre föreläsningar och förklaringar ang FEM.»
- Redovisningssystemet för dataövningarna.»
- gå igenom fem lite mer kanske»
- Tydligare förklaring av FEM»
- duggor som ger bonuspoäng är bra att ha»
- Låter ju lite "tyket" men tentan kan ha med i alla fall en svårare räkneuppgift»
- Som sagt i 26.»
- FEM borde förändras, men jag kan inte säga exakt hur, eftersom jag fortfarande inte har föstått det. Det är uppenbart att man använder det i arbetslivet, så någon gång måste man ju lära sig det ordentligt.»
- Bättre beskrivande text i stig utdelade papper.»
- FEM. förstod inte vad det var förrän under tentaveckan. ingen hade sagt vad det var och varför vi gjorde det»
- Mer vikt och tid på FEM»
- Mer tid på vektoranalys och förklara mer om värmeledning i FEM m.m.»
- Borde vara duggor.»
- Vissa övningsledare bör kanske få mer utbildning i pedagogik... Tydligare beskrivning om hur Matlab-uppgiften SKALL se ut när den redovisas, inte bara rekommendation om hur den BÖR vara formad (viss irritation spred sig bland studenter & övningsledare när redovisningen var ett faktum)»

28. Övriga kommentarer

- Föreläsningarna känndes något förvirrade i början, men sen blev dom mycket bättre.»
- svårt att plugga båda kurserna samtidigt, kan va bättre att sätta tentan en vecka senare eller före mek & hållf 2 tentan»
- Bra jobbat Stig!»
- Stig vann pekpinnen av en anledning. Det märks!»
- lätt tenta»
- Hossein Raufi var en bra övningsledare.»


Kursutvärderingssystem från