ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Reglerteknik 2008, SSY051

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-24 - 2008-10-07
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 28%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

30 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 10%
Ja»23 76%
Inte läst det»4 13%

Genomsnitt: 3.03

- Var ett halvår sen kursen började, kommer knappast ihåg kurs-pm.» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

29 svarande

Nej»1 3%
Delvis»5 17%
Ja»22 75%
Inte varit inne på den»1 3%

Genomsnitt: 2.79

- Access till förra årets hemsida hade varit bra» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Bengt Lennartson engagerat sig i kursen?

30 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»9 30%
Bra»18 60%
Mycket bra»3 10%

Genomsnitt: 2.8

- Varför ska det ta 2 veckor att lägga ut någonting på kurshemsidan?» (Ganska bra)
- Kunde integrerat laborationen bättre!» (Bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Lite bökigt sätt att anmäla sig till labbar. Varför inte köra via studieportalen?»
- Anmälan till labben var lite krånglig. Skulle nog vart enklare för alla om ni kollat våra scheman och bokat in oss på en lämplig tid.»
- labbarna fungerande så där. Det erkände ju iof Bengt.»
- Man har varit mycket smidiga med oss "gamla" som har gjort delar av kursen tidigare.»
- Dumt att lablistor bara fans vid i e-huset och på pappersformat. Alla andra klarar ju ha att ha det på nätet»
- Vore bra om man kan ge vissa labbtider förtur till vissa klasser, så slipper man strunta i andra lektioner när man skall labba»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Sensorer, signaler och system (A och B)»
- S3 Matte....»
- s3»
- S3»
- Allt utom elektriska nät.»
- Komplex matematisk analys»
- S3 »
- Grundläggande matematik samt komplex matematisk analys (där den "jättesvåra" argumentvariationsprincipen ingick som ett av de viktigare bevisen...)»
- S3 och mattekurserna.»
- s3»
- s3-kurserna naturligtvis»
- Signaler och system, Mekanik»
- komplex matematisk analys»
- Komplex matematisk analys»
- matematik såklart, samt signaler och system.»
- Signaler, Sensorer och System, Linjär Algebra, Analyskurserna, Mekanik»


Föreläsningar:

6. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

30 svarande

0 0%
2 6%
11 36%
16 53%
1 3%

Genomsnitt: 3.53

- Var väldigt mycket "Dessa formler finns, använd dem!". Inte "Du har detta problemet, såhär löser du det"» (2)
- lite mycke babbel ibland, mer effektiv utlärning av vad som är relevant vore bra.» (2)
- Ok, men ämnet är svårt och blir lätt långtråkigt.» (3)
- Ganska hög nivå men intressant» (3)
- Ibland skenade han iväg lite för fort. Någonstans måste man som examinator inse att en 7,5hp kurs inte kan täcka hela världens problem.» (4)
- Bra genomgång!» (4)

7. Hur många föreläsningar var du på? (%)

30 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 3%
50 - 75%»4 13%
75 - 90%»10 33%
90 - 100%»15 50%

Genomsnitt: 4.3

8. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Tagit kortare pauser och ge mer hänvisningar till boken.»
- Bättre pedagogik om möjligt»
- Velat mindre»
- jag vet fortfarande inte hur en regulator "ser" ut. Hade gärna sett en tagits med på föreläsningarna eller övningarna»
- varit tydligare med vad syftet var med det han ångade på om.»


Övningar:

9. Vad tyckte du om övningarna?

- väldigt bra, band ihop kursen»
- Bra!»
- bra»
- Man lärde sig mer på övningarna än på föreläsningarna.»
- Mycket bra!! Bästa övningsledaren hittils!! och då syftar jag enbart på mikael thor.»
- Mycket bra»
- Mycket bra!»
- helt klart nödvändiga för att förstå kursen»
- Bra och väldigt strukturerade»
- bra»
- bättre än föreläsningarna.»

10. Hur många övningar var du på? (%)

30 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»6 20%
75 - 90 %»7 23%
90 - 100%»16 53%

Genomsnitt: 4.23

11. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?


29 svarande

Mikael Thor»18 62%
Karin Eriksson»11 37%

Genomsnitt: 1.37

- Bra genomgångar av Mikael Thor!» (Mikael Thor)
- Bra, gick igenom det som behövde gås igenom och struntade gärna i onödigt tjafs som algebra och uträkning av tabeller.» (Mikael Thor)
- Mikael Thor var väldigt engagerad och bra!!» (Mikael Thor)
- Mikael Thor är mycket duktigt pedagog och håller samtidigt planeringen.» (Mikael Thor)
- Det är tack vare Mikael Thor jag klarade kursen. » (Mikael Thor)
- Mikael var väldigt pedagogisk och duktig» (Mikael Thor)
- Bra övningsledare.» (Mikael Thor)
- Thor var grym» (Mikael Thor)
- Hon hade kanske behövt lite bredare kunskaper och kunde tyvärr inte svara på alla frågor (såsom hur förstärkarkomponenten fungerade)» (Karin Eriksson)
- Engagerade» (Karin Eriksson)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

12. Vad tyckte du om laborationen/inlämningsuppgifterna

- Ganska kluriga»
- Väldigt svåra, tog väldigt mycket av vår tid. »
- Laborationen gav ingenting. Labb-PM var mycket luddigt skrivet, labbhandledarna visste knappt vad uppgiften för laborationen var. Labbkursen måste absolut ses över.»
- Handledaren kändes inte så insatt»
- För mycket att göra! Första och andra inlupparna var bra men tredje och fjärde får gärna slås ihop och göras mindre.»
- Inlämningsuppgifterna var ganska givande. Laborationen var dålig! Inget gicks igenom eller förklarades och vi satt helt enkelt där och testade lite olika värden utan någon djupare förklaring!»
- Labben var väldigt seg. Mycket tid gick åt till att vänta på att något skulle bli klart. Labbhandledaren var lite svår att förstå.»
- skapliga»
- I kombination med många inlämningar i andra kurser som ligger sammtidigt blev det väldigt mycket.»
- Mycket bra. Inlämningsuppgifterna fick mig att höja mmis en nivå.»
- Bra laborationer, ökade förståelsen mkt.»
- Stressigt»
- Labbarna var bra, man fick lite mer praktisk känsla för vad kursen gick ut på.»
- Inlämningsuppgifterna var bra och lärorika.»
- Inlämningsuppgifterna var bra! Laborationen var helt meningslös! Alldeles för kort tid. Hann aldrig fundera igenom vad som hände när man ändrade de olika parametrarna.»
- Inlämningsuppgifterna bra, laborationen inte särskilt givande. »
- labbarna va la sådär... inlämningarna var bra och lärorika.»
- Bra, genomtänkt»


Kurslitteratur:

13. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Reglerteknikens grunder, Bengt Lennartson

29 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 6%
Bra»17 58%
Mycket bra, bör användas igen»10 34%

Genomsnitt: 2.27

- Kändes som vi lärde oss Bengt Lennartsons reglerteknik och inte någon allmänt vedertagen standard(om det nu finns någon sådan, jämför matte). Detta i kombination med att vi hade Bengt som föreläsare också gör att man bara får en bild av ämnet. Många uttryck verkade sakna fysisk anknytning och var i allmänhet luddigt definierade, "Prestandamåtten" t.ex. kändes väldigt subjektiva.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Lite svårt att använda vid självstudier. Det var svårt att slå upp saker och ting. istället var man tvungen att läsa långa delar av boken, vilket tar långre tid.» (Bra)
- funkar, varken skitbra eller skitkass liksom..» (Bra)
- Kanonbra!» (Mycket bra, bör användas igen)
- trevligt med en svensk bok» (Mycket bra, bör användas igen)
- Mycket bra förklarande i boken!» (Mycket bra, bör användas igen)

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Häfte med övningsuppgifter, Bengt Lennartson


28 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»17 60%
Mycket bra, bör användas igen»11 39%

Genomsnitt: 2.39

- Mycket bra idé. Synd att tentamen verkade förutsätta att man utöver övningsuppgifterna räknat varenda exempel i boken.» (Bra)
- Bra facit!» (Bra)
- Bra! Fast utförligare lösningsförslag på vissa uppgifter hade varit bra.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Bra med kompletta lösningar när man körde fast.» (Mycket bra, bör användas igen)
- Underbart med utförligt facit!» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

28 svarande

0 - 10»1 3%
10 - 20»6 21%
20 - 30»14 50%
30 - 40»5 17%
> 40»2 7%

Genomsnitt: 3.03

- jag e rätt slapp..» (20 - 30)
- Lite för mycket för att det skulle vara roligt.» (30 - 40)
- Lite väl mycket hemuppgifter. Svårt att hinna med dom plus övningsuppgifter» (30 - 40)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.2
2.Räkna uppgifter1.9
3.Litteraturen2.7
4.Totalt exkl schemalagd tid2.8

- Inlämningsuppgifterna kom på en stark förstaplats» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Full fart hela tiden...»
- Förhållandevis jämt pga inlupp.»
- regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler »
- 40% på Reglerteknikkursen»
- Jobbade mer med den andra kursen vi läste parallellt (Energiteknik och miljö)»
- 80 % av tiden gick åt till kandidatarbetet.»
- Ganska jämnt, kring 20-30 h/vecka. Undantaget är sista veckan, då ca 80 h förbrukades»
- »
- 60% reglerteknik»
- Denna kursen hamnade i skymundan och den parallellea kursen jag läste prioriterades»
- mer i slutet... ??...»

18. Kommentarer på tiden:

- Väldigt mycket att göra den läsperioden»
- Inte tillräcklig tyvärr»
- regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler regler »
- Lagom med tid»
- För mycket att göra»
- Helt OK»
- Hade väldigt gott om tid för tentaplugg»
- nej tiden är tiden, bör ej kommenteras, snarare följas.»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

29 svarande

Ja»3 10%
Nej»19 65%
Vet ej»7 24%

Genomsnitt: 2.13

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

29 svarande

Ja»6 20%
Nej»20 68%
Vet ej»3 10%

Genomsnitt: 1.89

- Mikael Thor» (Ja)
- Karin» (Ja)
- Mikael Thor» (Ja)
- Mikeal Thor» (Ja)
- Mikael Thor» (Ja)
- Mikael Thor» (Ja)
- Båda var dock pedagogiska.» (Nej)


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

29 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»10 34%
Bra»15 51%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.79

- Ej gjort den» (?)
- Men väldigt svår....» (Ganska bra)
- Lite väl mycket som inte framgick att man skulle kunna under kursen. Kändes onödigt "svår". Vore det inte bättre med en separat fördjupningskurs istället? Varför denna hets i varje liten kurs på att hela tiden göra tentamen svårare för varje år?» (Ganska bra)
- helt ok tenta. någon/några uppgifter kan diskuteras.» (Bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

28 svarande

Inte alls»2 7%
Ganska bra»8 28%
Bra»13 46%
Mycket bra»5 17%

Genomsnitt: 2.75

- Tung kurs, hemtenta+inlupp borde kanske räckt?» (Inte alls)
- En dugga eller två hade nog inte skadat.» (Ganska bra)
- Denna fråga ställs varje gång, men hittills har inte någon annan form av examination än med tenta genomförts. Kanske hade någon annan form varit att föredra men jag tror inte att någon annan än tenta är acceptabel för de ansvariga i kursen.» (Ganska bra)
- Laborationen hade gärna kunnat försvinna, den stjäl mest tid.» (Bra)
- Fast labben kändes ganska meningslös.» (Bra)
- bästa lösningen, rättvis för alla, skriftlig tenta är det enda som fungerar för alla som har möjlighet/kan skriva.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Förbättra laborationen genom att lägga till fler förklaringar. Lär föreläsaren argumentvariationsprincipen, den är ju knappast svår!»
- Skicka ut detta lite tidigare, jag kommer inte ihåg så mycket nu som förut.»
- Skicka gärna ut kursutvärderingen på samma sida midsommar som kursen hölls. Vem minns egentligen tidsåtgången såhär 4 månader senare?»
- tycker den verkar ok, frågan är om det händer/görs något med detta vi skriver in, eller hamnar det under rubriken formellt tjafs som det mesta andra ting gör i denna världen ?»
- Kom ut med utvärderingen tidigare, precis efter avslutad kurs»


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

30 svarande

Dålig»1 3%
Ganska bra»8 26%
Bra»17 56%
Mycket bra»4 13%

Genomsnitt: 2.8

- Svår kurs, väl genomförd men tar för mycket tid och ork under en period då man redan är slutkörd av tidigare kurser.» (Ganska bra)
- Intressant och givande, men kunde anpassats mer till förkunskaper (Kf har mycket sämre erfarenhet av elektronik och användning av Laplacetransform än Z)» (Bra)
- Kul kurs, en av de bättre.» (Bra)
- Riktigt roligt med reglerteknik!» (Mycket bra)
- Väldigt rolig kurs. En av de mest givande i årskurs två.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från