ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Material- och rumslaborationer ht 08, ARK225

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-02-22 - 2010-02-30
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: peter christensson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen (i Studieportalen) är att efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- identifiera och karakterisera/beskriva rum och former, ytors dimensioner, rörelser och riktningar, ljus (färg) och ljud, kraft och balans.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

0 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- visa färdigheter i att med olika förhållningssätt pröva och utveckla en idé
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

0 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- visa skicklighet och noggrannhet i genomförande och presentation av en uppgift.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

0 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

4. Lärandemål 4

Kursens fjärde lärandemål är att efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- förklara och beskriva en konstnärlig process.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

0 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

5. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar - upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

0 svarande

För låg»0 0%
Ganska låg»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

0 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

0 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 0

8. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

9. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

10. Hur värderar du din egen insats i kursenKursutvärderingssystem från