ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT1 Rum och människa ARK095 ht08, ARK095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-17 - 2009-01-21
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Wiktor Kowalski»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

22 svarande

Nej, det framgick inte alls»1 4%
Ganska dåligt»7 31%
Ja, det framgick ganska bra»11 50%
Bra»3 13%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.72

- upplevde kriterierna som lite luddiga» (Ganska dåligt)
- Det var delvis otydligt. Speciellt i början av kursen, men även i bastuprojektet. Men jag ser inget större problem med det, då det känns som om man bör lära sig ta reda på saker själv.» (Ganska dåligt)
- man förstod ju mer efter kursen än innan. kritiken lärde en väldigt mycket. var en bra sammanfattning av kursen som inledning till arkitektur, tycker jag» (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål (från kursplanen i Studieportalen) är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna redogöra för teorier rörande upplevelse av rum och sådana begrepp som form, konst och estetiska val.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 50%
Bra»10 45%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.54

- hade velat ha mer av detta i undervisningen» (Ganska bra)
- svårt att egentligen sättta fingret på om man lärt sig så mycket efter 6 månader, men visst har man tagit ett steg frammåt» (Ganska bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att studenten
efter fullgjord kurs ska kunna formulera avsikter för formande av rum och ha prövat att förverkliga dessa avsikter.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Bra»11 52%
Mycket bra»4 19%

Genomsnitt: 3.85

- vi var väl inne och tittade på det, men jag tycker nästan projektet tog för stor tid. och innan projketet förstod man inte vad man höll på med egentligen. om man förklarar vad det är man ska göra innan så kanske man mer kan fundera över det. Allt blev väldigt svårgreppbart. ofta ställde man sig frågan, vad gör jag egentligen och varför? nu efteråt förstår man bättre vad avsikten var, men jag tror man bör vara tydligare när kursen startar med vad det egentlgien är man ska göra» (Ganska dåligt)
- Ja, vi har ju genomfört ett projekt.. vad mer skulle behövas? » (Mycket bra)

4. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna behärska några olika skissmetoder som hjälpmedel för studier och gestaltning.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 36%
Bra»9 40%
Mycket bra»5 22%

Genomsnitt: 3.86

- hade velat ha mer övning i skisstekniker» (Ganska bra)
- Alltså... lite svårt att veta vad som avses med "några olika skissmetoder". Är det att man skissar sitt projekt på både skisspapper, pappersnäsdukar och i boken vi fick? Eller är det att man skissar för hand och i modell? De flesta satt med skisspapper, gjorde en skissmodell och ritade sen rent allt. Vet inte hur jag ska tolka det riktigt, så jag sätter i mitten.» (Ganska bra)
- detta gavs kanske nästan lite för mycket tid. men det var bra. detta var det, i alla fall jag, förstod mest av under kursen. kanske för att det är det mest konkreta momentet i kursen» (Mycket bra)

5. Lärandemål 4

Lärandemål 4 är att studenten efter fullgjord kurs ska kunna bedöma andras arbete och kunna diskutera kvalitéer och brister i egna och andras arbeten.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

22 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»4 18%
Bra»9 40%
Mycket bra»7 31%

Genomsnitt: 3.95

- på kritiken syntes detta mycket tydligt. skulle lika bra kunna vara människor från gatan som gick in och pratade om våra hus. nej, men nästan. kanske bara en personlig grej, men det är nästan som att eleverna vill säga sånt som dem tror en lärare skulle säga och inte funderar så mcyket utifrån sig själva. och just på denna punkten tycker jag hela kursen har ett problem. lärare vill inte säga hur vi ska tänka och eleverna vill säga vad de tror läraren vill att vi ska tänka. lärarna vill få oss att tänka självständigt men man inser inte riktigt utrymmet för frihet som man faktiskt ges medan man håller på med själva projekten» ( Ganska dåligt)
- ingen instruktion om hur kritiken skulle gå till och ännu mindre hur man skulle bedömma andra » ( Ganska dåligt)
- Kritiken gav väldigt mycket!» ( Mycket bra)

6. Hur var kursens ambitionsnivå?

Hur var kursens ambitionsnivå i relation till dina egna förväntningar?

22 svarande

Alltför låg»0 0%
Ganska låg»4 18%
Lagom»14 63%
Ganska hög»4 18%
Alltför hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Är ibland lite svårt att veta vad som förväntas av en...känns som om att det är upp till en själv att sätta ribban.» (Lagom)
- Svårt att veta vilken ambitionsnivå KURSEN hade när det är upp till eleven hur mycket tanke och arbete han/hon vill lägga på varje delmoment.» (Lagom)
- tycker fortfarande att kursen är bra som en inledning till arkitekturstudier men den är just detta. en inledning.» (Lagom)

7. Var lärarens krav rimliga och relevanta?

Upplevde du lärarens krav som rimliga och relevanta i förhållande till kursens mål och dina egna?

22 svarande

Alldeles för låga»0 0%
Ganska låga»3 13%
Lagom»17 77%
Ganska höga»2 9%
Alldeles för höga»0 0%

Genomsnitt: 2.95

- tror att jag själv hade ganska höga krav och förväntningar på kursen. hade velat ha mer information om vad man skulle lägga vikt på i sitt projekt (utformning av planscher, t ex)» (Ganska låga)
- lärarnas krav var väl ganska låga egentligen men eleverna höjjer dem själva så det slutar på en ganska rimlig nivå» (Lagom)
- vi hade inte alls samma chans att nå målen som arkitekterna, det kändes lite "förlorat på förhand".» (Ganska höga)

8. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) mitt eget sätt att studera?

22 svarande

Mycket dålig»1 4%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»9 40%
Bra»10 45%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 3.54

- Mycket tid går år att plocka fram och plocka undan sina saker när man ska ha t.ex matteföreläsning vilket är jobbigt. Samtidigt var det ganska skönt att växla mellan matten och bastuprojektet ibland, men jag tror att arkitekterna totalt sett får ganska mycket mer tid även om den schemalagda tiden är samma. Dels eftersom de kan låta sina saker ligga framme och för att de inte har något annat att tänka på. För mig funkar det dock bra att arbeta på schemalagd tid för projektet.» (Ganska bra)
- Det hade kanske varit mer intressant att börja med bastuprojektet tidigare, och ha workshops under tiden som gav nya idéer.» (Ganska bra)
- riktigt bra med föreläsningar och sen små veckoprojekt för att sen sluta med ett större projekt. kanske kunde tiden till detta förkortas dock. Bra intressanta föreläsningar, dock borde man få reda på mer vad de ska handla om redan innan man sätter sig i klassrummet. » (Bra)
- Första perioden passade övningar respektive föreläsningar i förhållande med matte duggorna.» (Mycket bra)

9. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

22 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»5 22%
Bra»7 31%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 4.22

- Nice var mycket engagerad och la ner mycket tid på handledningen under bastuprojektet. Dock verkade de olika handledarna inte vara särskilt samordnade och hade olika uppfattningar om vad som skulle göras och hur. Det var stor skillnad mellan a-studenternas metod och slutresultat och at-klassens, och kritikerna verkade förvänta sig projekt enligt a-studenternas metodik.» (Ganska bra)
- Väldigt bra ritsalsassistent (Nice) som man alltid kunde fråga om det var något problem man stötte på.» (Bra)
- det blev ganska mycket handledning med tanke projektets storlek. kritiken var mycket givande. egentligen skulle man vilja ha mera av detta under kursen. men längden på kursen kanske inte tillåter detta. det ska ju hinnas med annat också» (Bra)
- Klart det bästa och mest lärorika med hela kursen» (Mycket bra)
- Som sagt, kritiken var mycket givande! Oskar var en bra kritiker, han tittade på alla olika delar, som planen, hur man rör sig, om man lyckats få fram sin idé mm. Nice var en mycket bra handledare! Hna hjälpte till utan att försöka styra projektet.» (Mycket bra)
- Nice var en enastående handledare Wiktor var väldigt duktig kritiker» (Mycket bra)
- Det enda jag kan ta upp som negativt var att vår kritiker, björn tror jag att han hette, var lite väl tydlig med att han tyckte att hälften av oss i vår kritikgrupp inte ens borde bli godkända på våra projekt, utan att det behövdes massa kompletteringar. Kändes lite tråkigt att höra efter första projektet när vi tidigare fått veta att man egentligen måste ha gjort riktigt riktigt dåligt ifrån sig om man inte ska bli godkänd. Det kändes lite som att våra projekt var väldigt dåliga, även om det troligen inte var så han menade. Men bortsett från det kändes kritiken väldigt relevant och rättvis.» (Mycket bra)
- Det var Väldigt givande att ha löpande handledning under projektet. Vi träffade Nice ungefär två gånger i veckan och även om det bara var en kvart per gång så kändes det som att det gav Väldigt mycket.» (Mycket bra)

10. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Assistenterna»
- Bra med delkursen "Ritning för hand", kanske skulle den vara tidigare under terminen.»
- mycket kontakt med handledaren (ritsalsassistenten) under projektdelen. »
- Tältprojektet i början, det gav mycket för sammanhållningen både inom klasserna och mellan a och at, och bastuprojektet (eller något liknande) där man får öva på att tänka på allt som tagits upp i kursen. »
- Arnes övning om bubblor och rumsgestaltninsprojektet, bastuprojektet, Stefanos övening på av göra ritningar, övningarna med perspektiv»
- Hela kursen i helhet vad mycket bra och lärorikt, tycker inte att man ska ändra mycket alls.»
- kritikens form, att studenterna var delaktiga»
- Bastu-projektet»
- Bastuprojektet, "chalmerspromenaden" där vi skissade byggnader i perspektiv från kårhuset till a-huset.»
- Övningarna i rumsgestaltning, dvs både projektet och övningen med pappskivorna. Det känns som att det är genom att tvingas arbeta med gestaltning som jag kan börja förstå nånting om arkitektur. Jag skulle gärna haft fler små gestaltningsövningar.»
- möjligheten till att arbeta självständigt»
- Bastuprojektet gav väldigt mycket.»
- handledningen i projektet är mycket viktig»
- Arne Branzells bubblor givande, lugn start med tältprojekten positivt»
- tycker upplägget var bra. kanske skulle man förkorta bastu-projektet lite, men å andra sidan var det bra att inte behöva känna sig stressad på sitt första projekt. föreläsningarna av de olika lärana var mycket givande, men kan göras mer så med lite förhandsinfo om vad de ska handla om.»
- jag tyckte just arbetet med bastur var väldigt bra och intressant, det var något ganska konkret och med mycket man kunde relatera till vad gäller personliga upplevelser»
- Ritdelarena av kursen var väldigt bra. När vi fick lära oss att rita sektioner och planskisser.»
- Handledning med Nice 2 ggr i veckan vid bastubygget»

11. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

- Vad är viktigast att ta bort?
- Vad är viktigast att förändra och hur?
- Vad är viktigast att utveckla och hur?

- föra fram tanken om att "allt som inte är förbjudet är tillåtet" tidigare.»
- Skulle vilja haft en längre introduktion om vad som skiljer mellan arbetssättet på en arkitektutbildning och andra utbildningar så att man vet hur man ska förhålla sig till de uppgifter man får. Övningen med "bubblorna" var bra och användbar när man senare började med bastuprojektet. Några av föreläsningarna "Om..." kändes lite för specifika, kanske skulle det ha varit bättre om de handlade mer generellt om olika sorters arkitektur. Det skulle även ha varit kul om någon av föreläsningarna hade varit inriktade mot just Arkitektur och Teknik, och hur det hänger samman. »
- mer övning i skisstekniker. mer och tydligare information om vad som ska göras och hur.»
- Att ha kritiken tillsammans med a är nog viktigt, men båda klasserna borde få samma instruktioner, eller så borde det vara tydligt angivet på kritiken att uppgifterna inte sett exakt likadana ut. Tror t.ex att a-studenterna fick instruktioner om att tänka igenom materialval men än AT.»
- Johan Lintons föreläsning och Mats Heils(?) föreläsning kunde vi inte relatera till alls. »
- Mera information. Jag tycker att studenterna borde få lite mera information angående det som pågår under kursens gång.»
- Jag skulle gärna haft fler tillfällen att öva ritteknik. Få veta mer saker man ska tänka på tex när man ritar perspektiv»
- Diskutera mer estetik, onödigt många "vad är arkitektur för dig?"-seminarier.»
- Jag tyckte att några av föreläsningarna vi hade i början om rum och arkitektur gav väldigt lite för att jag var så lite insatt. Jag tänkter särskilt på rumsföreläsningen av Matts Heijl och Johan Lintons föreläsning om arkitektritningar. De är säkert inte dåliga, men det kändes då som att de kom för tidigt.»
- Knyckla papper kändes som slöseri på tid och slöseri på papper.»
- Mer analys av hur man upplever rum (i mer verkliga hus, etc.) och vad som kan vara positivt och negativt i rums dimensioner, utformning & riktningar. »
- 1. svårt att säga, hajken kändes ganska onödig, 2. förklara mer av vad kursen innebär, förklara vad man gör och varför. man famnar mycket i blindo i de små miniprojekten vilket gör att man inte lär sig något på dem medan man arbetar, utan mer förstår vad de gick ut på efteråt. detta är ganska dumt tycker jag 3. kommunikationen mellan lärare och elever. bli tydligare med vad ni vill, även om detta bara innebär att ge oss friheten att göra vad vi själva vill. Mer lärarkontakt i början. Som ny student blev man väldigt förvirrad när lärare var där ibland och ibland inte»
- det skulle vara bra med lite mer allmänna instruktioner hur man ska jobba med spec projektet, vi hade ju aldrig gjort något liknande förut så man hade ingen aning om någpnting. det var också mycket frågetecken kring texten, det kändes som att omotiverat mycket tid lades på den i slutet av projektet. det var även lite irriterande att vi i AT fick andra instruktioner än de i A...»
- Jag tycker att vi borde fått mer tid till att lära oss kritisera varandra. Fler övningar på detta. Det skulle även vara bra om man fick åsikter av olika handledare under tidens gång. Det kändes som ens arbete blev väldigt anpassad efter vilken handledare man hade och det skulle kunna bli mycket bättre om man fick prata med en annan handledare bara ett tillfälle för att få lite bredare perspektiv på sin uppgift.»Kursutvärderingssystem från