ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2 Modellering, visualisering och kommunikation ht 08, ARK210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-21 - 2008-10-29
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Stefano dElia»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

21 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Det framgick ganska dåligt»3 14%
Ja, det framgick ganska bra»9 42%
Bra»9 42%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- det var väl aldrig så tydligt presenterat, men man förstod ändå. » (Ja, det framgick ganska bra)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål (från Studieportalen) är att studenten, efter fullgjord kurs, ska kunna
använda digitala och fysiska verktyg för skapande av geometriska 3D-modeller, samt 2D-representationer av dessa.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?
Archicad har egen fråga nedan.

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»13 61%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3.85

- För stora grupper och för få lärarledda lektionstimmar förhindrade mig från att få den hjälpen jag behövde för att lära mig mer av programmet.» (Ganska dåligt)
- Nu i efterhand har man märkt att vi inte kan skapa "organiska" former i datorn, utan allt blir kantigt.» (Ganska bra)
- Jag uppskattade verkligen modelleringen med lera, så jag hade gärna sett flera liknande FYSISKA modelleringsverktyg. » (Bra)

3. Som fråga 2 gällande endast Archicad

- Bra»
- Bra kurs, men cad-labbet är ingen bra lokal. Om man sitter längre bak än 3e raden ser man inget projektorn.»
- Bra, men hade varit bra med kortare genomgångar och mer eget övningsarbete med lärare närvarande. T.ex. genomgång 75min, rast och sedan övning 75min.»
- Riktigt skoj program! Jag tror dock att upplägget skull kunna ändras så att det handlar om mer egen inlärning än föreläsning.»
- Bra.»
- Bra, man har lärt sig grunderna i Archicad. Mer handledarledd tid för egen övning hade varit bra.»
- Archicad kursen var väldigt givande, men det är inte tillräckligt med luft i cad-labbet för så många personer, vilket innebär att man får svårt att ta till sig allting»
- ArchiCad-kursen i stort sett väldigt bra. Mindre genomgång av detaljer som man ändå glömmer och mer övningsuppgifter och tid för frågor och handledning så blir det ännu bättre! Som alltid arbetsmiljöproblem i Cadlabbet: dålig luft, för få datorer.»
- bra»
- Jättebra att gå lära sig Archicad! Äntligen ett program som känns vettigt.»
- Fungerat sådar»
- Det har gått hyffsat bra. Man behövde dock övningsuppg. under lärandeprocessen»
- bra»

4. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är, att studenten efter fullgjord kurs ska kunna använda programmeringsverktyg för modellering, analys och visualisering av fysikaliska verkningssätt.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts? Matlab

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 9%
Ganska bra»11 52%
Bra»7 33%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 3.33

- Jag har blivit mycket bättre på matlab, och jag skulle kanske kunna konstruera ett program som skulle kunna vara till viss hjälp vid en analys. Men det känns väldigt främmande att använda Matlab för visualisering. Troligen alldeles för kort kurs för så djup kunskap i Matlab, att detta skulöle vara möjligt» (Ganska dåligt)
- kursen i matlab var jättebra med det är svårt att se dess tilllämpingar i arkitekturmodellering, kopplingen skulle behövas göras tydligare.» (Ganska dåligt)
- Fortfarande ganska låg nivå på kunskaperna och svårt att ha användning för Matlab i nuläget...» (Ganska bra)
- Bra upplägg, men ont om tid - hade gärna hunnit med fler övningsuppgifter. Dock gott om tid för inlämningsuppgiften. Gå gärna igenom någon mer komplex uppgift, steg för steg, på tavlan/datorn.» (Ganska bra)
- Högt ställt mål i förhållande till den undervisning som gavs. Man hinner inte komma så långt i Matlab på fyra dagar.» (Ganska bra)
- Kursen har gett goda grundkunskaper, men har vi nått så långt som lärandemålet beskriver?» (Ganska bra)
- Fick lite bättre kunskaper om Mathlab men krävs kontinuerlig repetition under en längre period tror jag för att det verkligen ska kunna sjunka in.» (Ganska bra)
- matlab-delen var mkt pedagogisk och användbar, men vad menas med de fysikaliska verkningssätten?» (Ganska bra)
- Det känns som att vi behöver ha mycket bredare kunskaper inom Matlab för att kunna använda programmet som analys- och modelleringsverktyg. Men kursen var ett steg på vägen.» (Bra)
- Vet fortfarande inte hur man exporterar filer till andra 3D program.» (Bra)
- Mycket bra lärare.» (Mycket bra)

5. Lärandemål 3

Kursens tredje lärandemål är att studenten efter genomgången kurs ska kunna visa färdigheter i grafisk kommunikation.
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

21 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»9 42%
Bra»8 38%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 3.61

- Har fortfarande svårt att riktigt se vad som var just "grafisk kommunikation" i kursen, så det är lite svårt att svara...» (Ganska bra)
- Detta moment var lite tunnt, fler letionstillfällen och en större inlämning hade varit lämpligt.» (Ganska bra)
- Bra med Illustrator-moment.» (Bra)
- Illustrator har varit hur bra som helst att lära sig. I kombination med föreläsningarna om presentationsteknik har jag lärt mig massor.» (Mycket bra)
- Tyckte om Joakims föreläsning om "presentation av arkitektur" » (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Man skulle kunna ta lite tid från projektet till Matlab kurs.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»19 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

8. Är de arbetsinsatser som krävs rimliga i förhållande till kursens poängtal?

21 svarande

Nej, kraven är för högt ställda»0 0%
Nej, kraven är för lågt ställda»6 28%
Ja, ganska rimliga krav»8 38%
Ja, helt rimliga krav»7 33%

Genomsnitt: 3.04

- Jag tror att det ibland kan ställas högre krav på enskilda moment.» (Nej, kraven är för lågt ställda)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»8 38%
Ganska liten»10 47%
Ganska stor»3 14%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Har knappt använt kurslitteraturen, men de är bra som referenser senare.» (Mycket liten)
- Har inte varit mkt sådant, känns det som.» (Ganska liten)
- Man har inte riktigt hunnit läsa igenom vissa saker som man fick för att det varit så stressat, syftar speciellt på ArchiCAD häftet.» (Ganska liten)
- bra i matlab, i övrigt inte så mycket material alls.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 23%
Ganska bra»9 42%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.09

- Bra information med scheman och PM, men dålig info vad gäller ändringar» (Ganska dåligt)
- alltid för små salar. CAD-labbet helt otroligt undermålig, främst pga taskig luft och en fläkt som dånar och dessurom bara kyler luften utan att byta ut den. kan man fixa ett öppningsbart fönster?» (Ganska dåligt)
- Det är olyckligt att man inte får mail från studentportalen när något nytt läggs upp där, men det är knappast kursens fel utan Chalmers IT-avdelning.» (Ganska bra)
- I stort sett bra. Men sista matlabtillfället var inplanerat som halvdag i TimeEdit, och det är det schemat man i första hand tittar på..» (Ganska bra)
- Vi behöver föreläsning- och datasalar med tillräckligt många stolar och tillräckligt mycket frisk luft.» (Ganska bra)
- Sista momentet blev lite misslyckat då det blev ändringav plats och brist på datorer. Annars har det varit bra.» (Ganska bra)
- Äntligen en A-kurs som faktiskt använder Studieportalen.» (Mycket bra)

11. Psykosocial arbetsmiljö

Hur väl fungerade samspelet inom studentgruppen och mellan studenter och lärare?

21 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»4 19%
Bra»8 38%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.9

- CAD-labbet uppfyller inte de tekniska kraven för att ha lektion med 30+ elever under en heldag.» (Ganska dåligt)
- Lite kommunikationsmiss ang redovisningen av "lerhuset". Hade vi fått reda på att vi skulle presentera på 3 liggande A3or från början hade vi anpassat presentationen och ritningarna. Istället för att gå tillbaka och ändra dom i efterhand.» (Ganska bra)
- förstår inte riktigt vad som menas med frågan. » (Bra)

12. Vad bör behållas

Vad av kursen bör behållas nästa år?

- Allt bör behållas»
- Alla delar känns relevanta»
- Det mesta»
- Den stora spridningen över olika kommunikationsverktyg, affisch-layout, muntlig presentation, modellbyggnad, datorprogram etc. »
- Illustrator»
- allt»
- De flesta övningar som vi har haft har varit givande. Är särskilt nöjd med Matlab- och Illustrator. Studiebesöket på Liljewall var också bra.»
- Archicad-kursen, Matlab-kursen, lerklumpen, modellbyggar-kursen, presentationsteknik-tipsen, illustrator-kursen»
- Formövningen, ArchiCad-kursen, modellbyggandet (kanske utvecklat med mer lärarhandledning och uppföljning) samt, inte minst, Illustrator-kursen.»
- momenten i sig kan behållas men kopplas ihop på ett bättre sätt»
- Tycker att det var riktigt roligt att lära sig lite illustrator. Annars har det varit en bra utformad kurs i överlag.»
- Archidad-momentet definitivt. Om mathlab så i större utsträckning. »
- Allt bör behållas, dock lite mer av allt. Eventuell lägga till Rhino och PhotoShop.»
- Illustrator delen var bra »
- Allt, förutom undervisningssättet gällande archicad.»
- illustratorkursen vad kalas, matlab likaså. »

13. Vad bör utvecklas

Vad i kursen bör förändras, förbättras eller läggas till inför nästa år?

- Matlab biten kan fortfarande utvecklas och blir mer intresseväckande.»
- Jag är alltid tveksam till när jag skall ha användning för Mathlab, men börjar mer och mer se dess fördelar så jag tycker att den skall vara en del av kursen fortfarande.»
- Vet ej»
- En smakbit av Rhino, Photoshop, Indesign... Det finns många dataprogram som kan fylla ut tom lektionstid. Att bygga modellen kändes som att ta ett steg bakåt. Momentet är lärorikt, men borde komma redan under kursen Rum och Människa.»
- Modellbygget fick mycket plats. Vi hade redan byggt ganska så avancerade modeller under vårt bastuprojekt så momentet kändes något onödigt. Det hade gett mer om det låg i ettan under hösten.»
- photoshopkurs likt den för illustrator»
- Kursen i Illustrator var jättebra, men jag hade gärna sett en heldagskurs i InDesign (eller hela CS-paketet, om det är ett alternativ).»
- Upplägget för Archicad bör ses över. Mer övningstid med handledare istället för genomgång av menyer och undermenyer i flera timmar.»
- Fördjupningen i presentationsteknik, kan tas bort. Målen med "projektet" bör göras tydligare från början (info om vad som kommer göras) och tiden kan ev. kortas ner. Jag skulle inte ha något emot att ha lite längre kurs i Matlab, så att man kan hålla på lite mer med 3D former. Skulle önska mig kurs i andra Adobe program, framförallt photo-shop. »
- Momentet rörande presentation blev inte så givande - tror det är bättre att hålla kursen helt "verktygsinriktad". Mer Adobe-kurser! Jättebra med Illustrator-kursen, finns det inte utrymme för lite Photoshop och Indesign också?»
- kopplingen mellan momenten och planeringen måste förbättras.Kolla upp vad det är för lokaler och hur många som ska gå kursen.»
- Gärna kurs i photoshop och in-design.»
- Föreläsningstimmar vs. lektioner(med närvarande lärare).»
- Är archicad prioritet högre än t.ex. Rino som många använder i pågående projekt. Kanske kan en kortare genomgång av båda programmen ingå i kursen? Lokalerna har varit för dåliga, luftmässigt och utrymmesmässigt. Mer lärarkraft för rådgivning vid miniprojektet i archicad, och mindre genomgång. »
- Man behöver arbeta med övningsuppgifter under lärandeprocessens gång för ha större möjlighet tll att lagra kunskaperna.»
- jag tycker att man i archiCAD-delen hade kunnat först göra ett lite vrickat hus som alla skulle göra så att man får med sig alla kunskaper man behöver och inte bara de som krävdes för ens egen villa, samt att det är lättare att lära sig genom att göra än att lyssna. alla menyer behöver man inte gå igenom supernoga, det fastnar ändå inte om man inte får praktisera det. »Kursutvärderingssystem från