ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Testing

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-03 - 2009-03-13
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Lena Peterson»

1. Har du fått denna enkät?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från