ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


kursvärdering i Industriell ekonomi M, IEK102

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-04 - 2008-09-18
Antal svar: 89
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

88 svarande

Högst 15 timmar»41 46%
Cirka 20 timmar»25 28%
Cirka 25 timmar»16 18%
Cirka 30 timmar»4 4%
Minst 35 timmar»2 2%

Genomsnitt: 1.87

- läste totalt 13 gamla poäg, och denna kurs var inte hög prioriterad då det inte var några projekt eller inlämningar» (Högst 15 timmar)
- Har läst ekonomi tidigare» (Högst 15 timmar)
- Sviter efter sjukdom under kursen» (Cirka 20 timmar)
- Kursen tog slut för 6 månader sedan....kommer inte ihåg nu» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

89 svarande

0%»7 7%
25%»6 6%
50%»5 5%
75%»17 19%
100%»54 60%

Genomsnitt: 4.17

- Tyvärr var det lite schemakrockar för mig.» (25%)
- Jan är en mycket bra föreläsare.» (100%)
- Det är lätt att gå på föreläsningarna när läraren är så bra och lätt att lyssna på» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

89 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 22%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»49 55%

Genomsnitt: 3.07

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

76 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 3%
Ja, målen verkar rimliga»71 93%
Nej, målen är för högt ställda»2 2%

Genomsnitt: 1.98

- går inte avkryssa rutan om man råkat trycka i den?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

75 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»19 25%
Ja, i hög grad»51 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 4%

Genomsnitt: 2.73

- kanske lite få uppgifter...testar få delar» (I viss utsträckning)
- Det var en bra sammansatt tenta som tog med de flesta områdena som togs upp i kursen.» (Ja, i hög grad)
- Lite för få teorifrågor som i sin tur gav mycket poäng. Blev lite chansartat om man "pluggat" på rätt saker. Bättre med fler frågor som ger färre poäng.» (Ja, i hög grad)
- jag klarade inte tentamen men den var verkligen rimlig. bara att man borde plugga lite mer innan» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

88 svarande

Mycket liten»8 9%
Ganska liten»16 18%
Ganska stor»39 44%
Mycket stor»25 28%

Genomsnitt: 2.92

- De gånger jag var på föreläsning.» (Ganska stor)
- intressanta föreläsningar och roliga anekdoter» (Ganska stor)
- Underhållande föreläsningar med verklighetsexempel som medförde att det var lätt att förstå alla termer och uttryck.» (Mycket stor)
- En av de bästa föreläsningarna jag deltagit på» (Mycket stor)
- Intressanta föreläsningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

89 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 5%
Ganska stor»44 49%
Mycket stor»40 44%

Genomsnitt: 3.39

- Boken med övningsuppgifter var väldgit bra» (Ganska liten)
- Lättförståelig bok.» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsbok!» (Mycket stor)
- Mycket bra övningsbok med tydlig lösningsgång (nästan lite väl tydlig ibland) och sammanfattning av varje kapitel.» (Mycket stor)
- Boken var väldigt bra, en av de bättre kursböcker vi haft. Övningshäftet var också väldigt pedagogiskt och övade upp en på rätt uppgifter inför tentan» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

87 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 6%
Ganska bra»48 55%
Mycket bra»33 37%

Genomsnitt: 3.31

- Föreläsare hade ofta försenad ankomst, annars bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

89 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 5%
Ganska bra»30 33%
Mycket bra»28 31%
Har ej sökt hjälp»26 29%

Genomsnitt: 3.84

- Hade varit bra med handledarleda räknestugor» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»17 19%
Mycket bra»54 60%
Har ej sökt samarbete»15 16%

Genomsnitt: 3.91

- Vi har räknat mycket tillsammans, och då vi har fastnat på något har vi hjälpts åt att reda ut det.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

88 svarande

För låg»0 0%
Låg»18 20%
Lagom»64 72%
Hög»6 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.86

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

89 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 6%
Lagom»42 47%
Hög»31 34%
För hög»10 11%

Genomsnitt: 3.5

- Mycket lugnare än andra perioder. Bra att kursansvariga för det olika kurserna för en gångs skull samarbetat.» (Låg)
- Jättebra att planera kurserna ihop så att arbetsbelastningen inte blev för hög när de andra kurserna ställde höga krav vissa veckor. Fler lärare borde ta efter det!» (Lagom)
- Läst ej enligt kursplan år 2. Den nya uppdelningen gör det jäkligt svårt att läsa om kursen.» (Hög)
- Jag valde ekonomi som en valbar kurs. Speglar inte hur M har det, då jag läser TD. » (För hög)
- IKOT kursen tog för mycket tid för antal poäng.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

89 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»27 30%
Gott»35 39%
Mycket gott»26 29%

Genomsnitt: 3.96

- Kursen kändes relativt onödig egentligen. Lärde mig ingenting som jag inte redan kunde. Kurslitteraturen känns som min gamla gymnasiebok i företagsekonomi.» (Godkänt)
- Bra att ha lite kunskaper om ekonomi med sig ut i arbetslivet.» (Gott)
- Se tidigare komentar» (Mycket gott)
- Många bra exempel från verkligheten» (Mycket gott)
- Läraren gjorde ju all skillnad, en av de roligaste kurserna vi haft tack vara honom.» (Mycket gott)
- jag gillade kursen och tyckte det var intressant. Jag har motivationsproblem när man ska räkna på saker som inte är på riktigt» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Examination med dugga runt lv 6 (eller när det nu var)»
- Föreläsare»
- Föreläsaren»
- Föreläsaren»
- Upplägget på kursen är bra! Väldigt roliga och intressanta föreläsningar!»
- Föreläsaren!»
- övningsboken»
- Ändra inget»
- Föreläsaren Jan Möller är en jättebra föreläsare!»
- Jan Möller»
- Kurslitteraturen var bra, både övningsboken och textboken.»
- Jan Möller»
- Övningsboken»
- Föreläsaren Jan Möller!»
- Planeringen och kursböckerna. Och alla små anekdoter som vsserligen inte hade så mycket med ämnet att göra alla gånger men som gjorde det mycket roligare och intressantare att gå på lektionerna.»
- Föreläsaren Jan Möller, mycket underhållande och bra föreläsningar!»
- Jans exempel med parraplyt. Övningsuppgifterna var precis lagom svåra!»
- duggan»
- läraren»
- allt»
- Boken, Jan Möller»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet inte»
- inget»
- Fler beskrivna exempel på användning av begreppen kanske.»
- Sen ankomst till föreläsningarna från föreläsaren. Föreläsaren kan även reflektera lite över balansen mellan självgodhetsanekdoter och reellt innehåll.»
- inget»
- Antalet hp»

16. Övriga kommentarer

- Bra, endast ett par kurser har haft bättre föreläsare.»
- Det är bra att tentan ligger där den gör så att övriga kurser kan avslutas efteråt utan att man drunknar i arbete»
- bra kurs! bland de bättre och vettigare.»
- Väldigt rolig kurs!!!»


Kursutvärderingssystem från