ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IKOT 2008, TME040

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-04 - 2008-09-18
Antal svar: 85
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

85 svarande

Högst 15 timmar»10 11%
Cirka 20 timmar»22 25%
Cirka 25 timmar»16 18%
Cirka 30 timmar»25 29%
Minst 35 timmar»12 14%

Genomsnitt: 3.08

- Eftersom kursen gick över 2 perioder så är det ju dubbelt så mycket tid som kursen ska kräva.» (Cirka 20 timmar)
- Det är lite sent att komma med det här nu när man har glömt allting!» (Cirka 25 timmar)
- ojämn belasting vecka till vecka» (Cirka 25 timmar)
- Vi lade ner mycket tid på det eftersom vi ville att det skulle bli bra. Men tiden vi lade ner var oftast rolig.» (Cirka 30 timmar)
- Svårt att uppskatta så här långt i efterhand, men många helger och kvällar blev det.» (Cirka 30 timmar)
- för hög arbetsinsats för motsvarande poäng» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

85 svarande

0%»0 0%
25%»1 1%
50%»6 7%
75%»11 12%
100%»67 78%

Genomsnitt: 4.69

- Läste kandidatarbete samtidigt» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

85 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 22%
Målen är svåra att förstå»3 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»27 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»36 42%

Genomsnitt: 2.94

- Målen används till idioti till rättningsmall för varje inlämning där det hela tiden blir en gissningslek där det gäller att inte råka missa någon liten formulering» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Såvitt jag kan minnas...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

72 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»67 93%
Nej, målen är för högt ställda»5 6%

Genomsnitt: 2.06

- Tiden det tog att utföra uppgifterna var betydligt längre än i andra kurser » (Nej, målen är för högt ställda)
- I tid lade många (tror jag) ner mer än 7.5 poäng.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

74 svarande

Nej, inte alls»5 6%
I viss utsträckning»20 27%
Ja, i hög grad»42 56%
Vet ej/har inte examinerats än»7 9%

Genomsnitt: 2.68

- Vilken tenta?» (?)
- Det som gällde inför examinationen var att vara oerhört alert på handledningstillfället, och gärna besöka flera. Hade man lyckan att handledaren orkade gå igenom inlämningen gällde det att skriva upp varje liten punkt som han nämnde och sedan ha en motsvarande rubrik i inlämningen med en försvarlig textmassa under. Det som testades var fragment, förmåga att apa efter mål och skriva något fint. Kort sagt att låtsas att man gjort massa saker utan att ljuga alltför mycket. Det som jag uppfattade som mycket synd var att så gott som alla påståenden gick igenom, desto bättre man påstod att det var desto mer uppskattades det, oberoende om man hade täckning för det eller de var uppenbart felaktiga. Som examinationen är upplagd ger inte kursen något mer än en oerhörd mängd meningslöst arbete och en mycket sur eftersmak. » (Nej, inte alls)
- Vissa saker är ju svårt att testa på en sån kurs, gruppsammarbete och dylikt» (I viss utsträckning)
- Tydliga krav och mål på vad som ska lämnas in» (Ja, i hög grad)
- inte så mkt till examination...» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»31 36%
Ganska stor»41 48%
Mycket stor»7 8%

Genomsnitt: 2.59

- Svårt att förstå vad föreläsningarna egentligen handlade om. Myckat prat om ingenting.» (Mycket liten)
- Exempelvis var föreläsningen inför redovisningarna väldigt allmänna och gav knappast någon ledning i hur de skulle läggas upp.» (Ganska liten)
- I början hade vi ju genomgångar på handledningstillfällena men sen fick vi ju bara jobba på. Det känns inte som om vi hade så mycket "undervisning"» (Ganska liten)
- Var ju mestadels eget arbete» (Ganska liten)
- Många föreläsningar var ganska meningslösa.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

84 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»23 27%
Ganska stor»42 50%
Mycket stor»12 14%

Genomsnitt: 2.7

- Jag ångrar att jag köpte value model. » (Mycket liten)
- Kurslitteraturen var allomfattande till idioti, gott om framgångsrika exempel, men inte speciellt mycket användbart innehåll.» (Ganska liten)
- The value model var mest jobbig att släpa på, vi läste inte särskilt mycket i den.» (Ganska liten)
- det var för mycket fokus på kurslitteraturen och för lite fokus på själva projektet.» (Ganska liten)
- Läroboken var en av de mest tråkiga och obegripliga pappersbuntar jag någonsin sett.» (Ganska liten)
- Fram till själva beräkningarna var boken mycket behjälplig.» (Ganska stor)
- De schemalagda handledningstillfällena var till stor hjälp.» (Ganska stor)
- Boken följdes hela tiden, den var dock något svår att förstå och applicera på vårt arbete.» (Mycket stor)
- Väldigt lättförståligt, ovärderligt komplement till föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

85 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 8%
Ganska bra»53 62%
Mycket bra»23 27%

Genomsnitt: 3.14

- Den information som kurs-pm och handledare gav angående hur presentationen skulle genomföras överensstämde INTE med vad som senare förväntades av oss vid presentationen.» (Mycket dåligt)
- Av någon anledning har den aktuella institutionen satt i system att alltid vara minst 5, ofta 10 min för sen. Något som upplevs som mycket nonchalant när över 100 pers behöver sitta och vänta, men även vid handledningstillfällen där bara 20 pers väntar är mkt störande. När det sedan visar sig att vissa handledningstillfällen helt utan att någon form av information lämnats därom är inställda blir irritationen inte mindre. Ska några fler bedrövliga manövrar bland andra nämnas så finns fackspråk som tydligen föredrog en lokal i linsen E-huset istället för den i schemat utlysta i maskinhuset. Som vanligt ingen information därom. Det som däremot var mest störande i det hela var hur våran handledare, Brännare kunde lämna tillbaka inlämningar både 1, 2 och 3 veckor efter att vi lämnat in dem, trotts tydlig definition av när vi skulle få tillbaka dem i kurspm. Han hade andra kurser och mycket att göra, ok, men jag läste också dubbelt och hade inte tid, men var trotts det tvungen att lämna in i tid. Föredöme knappast, störande att inte få respons, ja, förvrider betygskonkurrensen, ja i hög grad då vissa vet vad man ska tänka för inför nästa inlämning medan andra famlar i ovisshet. » (Mycket dåligt)
- Föreläsningar tillkom med väldigt kort varsel ibland.» (Ganska dåligt)
- Vår handledare både reste iväg och sjuksrevs vilket gjorde kontakt med honom väldigt besvärligt.» (Ganska dåligt)
- IKOT-sidan var lite svår att få grepp om, hur man redigerade sina inlägg och så vidare. Men allt annat funkade bra» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

85 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»8 9%
Ganska bra»25 29%
Mycket bra»49 57%
Har ej sökt hjälp»3 3%

Genomsnitt: 3.55

- Hade önskat mer närvaro hos handledaren, i detta fall Magnus.» (Ganska dåliga)
- Relativt upptagen handledare, men vi klarade oss bra ändå. Hade vi haft fler frågor hade det kanske varit värre.» (Ganska dåliga)
- Magnus var ibland svår att nå.» (Ganska bra)
- Vår handledare var mycket bra, dock mycket svår att få tag i.» (Ganska bra)
- Se fråga 8.» (Ganska bra)
- Svårt att få tag på sin tilldelade handledare vid flera tllfällen, men övriga var i de flesta fall tillmötesgående för frågor.» (Ganska bra)
- Handledaren var tillmötesgående och svarade på våra frågor, men jag känner att våra beräkningar aldrig utsattes för en kritisk granskning trots att vi bad om det. Det är synd och visar dessutom att det inte är meningen att projektet ska leda fram till något användbart utan att projektet bara är en gigantisk övning i pappersvändande.» (Ganska bra)
- Handledarna något svåra att få tag på ibland men alltid hjälpsamma när man hittat dem.» (Ganska bra)
- Vi kunde antingen träffa vår handledare eller mejla honom. Dock hade vi problem när vi skulle konsultera en annan person för lite extra hjälp på ett visst område. Personen hade inte så stor lust att hjälpa till eftersom den inte ingick i kursen.» (Mycket bra)
- Vi kunde gå till vår handledare när vi behövde hjälp, oavsett när.» (Mycket bra)
- Brännare är till stor hjälp med vilka prblem man än har. Dock kom han inte i tid till ett enda handledningstillfälle. Inte heller fungerade informationen om när handledningar mm var inställda. » (Mycket bra)
- Erik Hulthén var en väldigt bra handledare!!» (Mycket bra)
- Göran Brännare var alltid villig att ge sin hjälp» (Mycket bra)
- Handledare Erik Hultén var riktigt bra! Aldrig problem med att få hjälp» (Mycket bra)
- Stor eloge till vår handledare Karin Björkeborn, alltid tillgänglig och hjälpsam.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

85 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»15 17%
Mycket bra»67 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.75

- Inom gruppen har det fungerat bra. Dock uppkom det väldig hets mellan de olika grupperna i samma handledningsgrupp.» (Ganska dåligt)
- jag blev lite trött på min grupp ibland.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 30%
Hög»47 55%
För hög»12 14%

Genomsnitt: 3.83

- Arbetsbelastningen mycket varierande. Mycket stor första perioden, inte alls lika stor i andra perioden.» (Hög)
- Det var ganska mycket att göra, men det var roligt att jobba med det.» (Hög)
- Tidskrävande» (Hög)
- På slutet var det mycket jobb men över lag funkade det bra om man följde planeringen» (Hög)
- Tog extremt mycket tid. Främst för diskussioner och analyser av vad som skulle göras. Uppgiftsinlämningarna kändes ofta väldigt diffusa.» (Hög)
- Hög tidsåtgång, relativt låg arbetsinsats» (Hög)
- På gränsen till för hög, tog väldigt mycket tid med vissa deadlines.» (Hög)
- mycket tid» (Hög)
- Det är svårt att se vad man skulle kunna dra ner på i kursen, men tydligt är att den tar för mycket tid i förhållande till sitt poängantal och från de andra kurserna under läsperiderna. Kanske skulle man bara läsa en kurs utöver IKOT och öka dess poängantal, eller minska ner något på kursinnehållet.» (För hög)
- öjämn» (För hög)
- för mycket att göra och det tog för lång tid» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

85 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»33 38%
Hög»34 40%
För hög»15 17%

Genomsnitt: 3.71

- Det var verkligen bra att planera kurserna tillsammans så att arbetsbelastningen inte blev för stor de veckorna på slutet som det var inlämning och pressenatation. Föredömligt, önskar att fler lärare kunde ta efter det!» (Lagom)
- Hög under period 3, låg under period 4. Gissar att det blir lagom totalt.» (Lagom)
- Under läsperiod 3 var det två ganska tuffa och omfattande kurser upptill. Det blev lite lugnare i läsperiod 4 eftersom de kurserna som låg upptill där inte var lika omfattande.» (Hög)
- lite hög i början på LP4, men det jämnar väl ut sig...» (Hög)
- Mycket med tre kurser paralellt i två läsperioder i sträck. Anser egentligen att det är IPOs fel.» (För hög)
- Mekatroniken och (framförallt) tillverkningstekniken krävde väldigt mycket. Blev bättre balanserat under LP2 dock.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

85 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Dåligt»2 2%
Godkänt»33 38%
Gott»26 30%
Mycket gott»21 24%

Genomsnitt: 3.7

- Värdemodellen passar inte alla projekt.» (Godkänt)
- För mycket tid krävs på oviktiga saker. Moment som kräver olika mycket av stundenterna gav samma resultat (betyg).» (Godkänt)
- tyckte vi fick ett ganska trist projekt. » (Godkänt)
- Märktes tydligt att uppgiften var "på låtsas"» (Godkänt)
- Jag tycker att tentan var lite för svår i förhållande till vad vi hade fått lära oss på föreläsningar och lärt oss själva från böckerna» (Godkänt)
- Kändes som det var för lite fokus på vår slutprodukt, och för mycket fokus på arbetsgången. Detta kanske var meningen, men i så fall borde ni vara noggrannare med att förklara fördelarna med Value Model. Som det kändes nu så la vi ner sjukt mycket tid under period 3 på massa onödigt jobb som ingen förstod meningen med, för att sedan bestämma lösning sista veckan helt utan hänsyn till tidigare arbete. Känns inte så lyckat.» (Godkänt)
- Mycket nyttig kurs om man ska jobba med projektledning.» (Gott)
- Gav mycket reella erfarenheter. Ibland ganska inlärningsfattiga perioder, men det är ju verkligheten.» (Gott)
- En del jobb kändes som vi gjorde bara för sakens skull, inte för att det faktiskt var bra för nånting.» (Gott)
- Trots arbetsbelastningen en mycket bra och lärorik kurs.» (Mycket gott)
- De tär kul att arbeta i projekt och se saker utvecklas. Synd bara att andra ämnen fick lida eftersom man arbeta mycket med projektet. Eftersom vi var flera i projektgruppen ville man göra sitt bästa för att inte hela gruppen skulle få lida för det.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bygga prototyp-delen. Kan även utökas.»
- Mycket bra med genomgångar i små grupper, när uppgifterna delades ut»
- Projektuppgiftens utformning.»
- Jag anser att allt bör bevaras. En utmärkt kurs som motiverade mig att fortsätta hela programmet faktiskt.»
- Företagskontakt, d.v.s. att man får göra något som har anknytning till det riktiga livet. Erik Hulthén var väldigt bra som handledare.»
- Kursen är grym!! Vi måste behålla projektkurserna, viktigt!»
- inget»
- Fick aldrig veta på ett förståligt sätt hur svaren på tentan skulle utformas.»
- HAndledningstillfällena. Toppen att få feedback på alla inlämningar så att eventuella fel kunnat korrigeras direkt.»
- Strålande med projekt med anknytning till industrin. Jag saknade det i ingenjörsmetodiken där det blev bara lekskola av alltihop, det här var verkligen mycket bättre.»
- Projektarbetet. gruppindelningen. gästföreläsarna»
-
- Deadline varje vecka är mycket bra.»
- Studiebesök»
- stegvisa mål och handledning»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Anpassa projekten efter Värdemodellen, eller byt projektmetod för vissa projekt.»
- Lättare att komma i kontakt med handledare.»
- Kändes som att arbetsformen (värdemodellen) ledde till mycket dubbelt jobb.»
- Fler konstruktionstillfällen.»
- Redovisningen av valt koncept bör ligga tidigare så att man har möjlighet att göra förändringar.»
- Gruppindelningen kunde ha klockat ihop bättre med IPO och tillverkningsteknik.»
- Arbetsmetoden gör att det är allt för stressigt att ta fram ett koncept. Det hinner inte bli helt genomtänkt, samtidigt som arbetet efter det är mindre stressigt.»
- En mer engagerad företagskontakt som man kunde ha mer kontakt med. Hoppa över folket från fackspråk. Det kändes som att den tid man lade ner med dem var ganska onödig. Det är ju svårt för två personer att ge bra feedback till så många grupper. »
- Kanske lite intressantare projekt, kockum projektet var lite avslaget tyvärr..»
- Ni måste sälja in The Value model bättre. Ge mer konkreta exampel VARFÖR den är så bra. Mycket tycker jag och min grupp varit onödigt och bara tagit mest tid. Framförallt har fokous legat på the value model och inte det som man har presterat vilket jag tycker är fel.»
- Jag ser inte vitsen med att föreläsningar som den med psykologen ska vara obligatoriska. Om det nu är så att studenter inte går dit om föreläsningen inte är obligatorisk, så tyder det på att föreläsningen inte uppfattas som speciellt givande. Då kanske man istället ska ifrågasätta om just den föreläsningen ska ges överhuvudtaget.»
- allt»
- Öka antalet timmar i verkstaden»
- Att man det ar sa luddigt att folja strukturen pa hur man skulle losa vissa uppgifter.»
- Sen ankomst från föreläsare m.f., utvärderingsmetod, responstiden på inlämningar, psykologinissens inslag bör granskas med avseende på innehåll per minut och krona.»
- Skippa allt dubbelarbete, anpassa metodiken efter projektet. Vissa saker behöver man inte göra när man omkonstruerar en befintlig produkt, vi lämnade in en del saker flera veckor i rad för att det var så dumt planerat. Sen tycker jag även att det hade varit intressant att ha ytterligare en pressentationen så att man fick se vad de andra hade jobbat med, de som varit i de andra handledarnas grupper.»
- Handledarna måste bli mer samspelta, nu kunde de betygsätta helt olika för samma arbete. Det är även så att tex CADen som tar ca 10-15h att göra ger ett lika stort betygutslag som en liten lista man kunder hämta på nätet med en arbetsinsats på ca 3 minuter. Dags att vikta stora mot små uppgifter?»
- Att själv produktens resultat inte bedömms. Hade produktens värde betygssatts så hade man velat lägga ner mer arbete på hela processen.»
-
- Arbetsbelastningen vecka till vecka kunde variera väldigt mycket. Kanske bättre att lägga mer belastning i början av perioden än mot slutet.»
- mer fokus på själva projektet och mindre fokus på "the Value model".»
- för lite tid till att utveckla iden till slutprod»

16. Övriga kommentarer

- Mycket rolig och givande kurs!»
- Hur är det möjligt att betygsfördelningen blev som den blev? Otroligt många 5:or och 4:or. Alla kan inte ha varit så bra!!! Känns inte som att 5:an i detta ämne väger lika tungt som höga betyg i andra ämnen. Tråkigt!»
- Jag hade gärna inriktat mig åt produktutveckling på Chalmers, men efter de erfarenheter som jag fått med denna kurs och Ingmetodiken blir det till att söka sig till KTH eller någon utländsk skola där i varje fall möjligheten finns att hitta en institution med en attityd som går att uthärda.»
- Tyckte det var märkligt att betygssnittet var så högt med tanke på hur olika mycket jobb det kändes som att olika grupper la ner. Lite hårdare bedömning kanske?»
-
- Vi sökte hjälp av "expertpoolen" under en hel vecka men fick inte tag på en enda person. Min handledare, Magnus Evertsson, var frånvarande ganska mycket vilket gjorde att vi kom efter i arbetet då vi behövde hans hjälp. »
- Det var otydligt vad man skulle kunna till tentan.»
- Vill tillägga att Erik Hulthen var mycket bra som handledare!!»


Kursutvärderingssystem från