ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-0 Matematisk introduktion IT, TMA235

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-04 - 2008-09-18
Antal svar: 37
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Samuel Bengmark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

37 svarande

Högst 15 timmar»12 32%
Cirka 20 timmar»16 43%
Cirka 25 timmar»2 5%
Cirka 30 timmar»5 13%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.16

- vet inte riktigt hur mycket undervisning det varit varje vecka men jag tror inte det är mer än så» (Högst 15 timmar)
- Känns som att detta är en av de kurser då det räcker att vara med och förstå på lektionerna för att mer än väl klara tentan.» (Högst 15 timmar)
- Man kan räkna med att jag var med på varje föreläsning och grupparbete, plus en timme extra plugg hemma/vecka.» (Cirka 20 timmar)
- nästan inget hemma» (Cirka 20 timmar)
- Jag jobbade på pluggfredagen och en övningslektion var på alla föreläsningar» (Cirka 20 timmar)
- De första veckorna gick så snabbt pga att roligt som hände, så det är svårt att uppfatta antalet timmar jag lade på matten.» (Cirka 20 timmar)
- Läst diskret matematik på gymnasiet» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

37 svarande

0%»1 2%
25%»2 5%
50%»0 0%
75%»9 24%
100%»25 67%

Genomsnitt: 4.48

- Lektionenerna verkade utmärkta men jag hade dessvärre inte möjlighet att infinna mig. » (25%)
- Missade ett par övningstillfällen.» (75%)
- Pluggade på hemma allt, jag hade missat.» (75%)
- Sjuk under en dag» (75%)
- alla föreläsningar men inte alla övningar» (75%)
- Hade gått igenom det mesta innan så jag orkar inte vara 100% aktiv» (75%)
- Vissa räkneövningar kändes inte nödvändiga.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»13 36%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 27%

Genomsnitt: 2.55

- Minns inte. Vi har kollat på dem, men jag brukar inte lägga speciellt mycket märke till mattekursers mål. För mig är det bara någonting, som är ganska kul och som jag kanske kommer att få lite nytta av sen.» (?)
- Det var ett tag sedan kursen avslutades så jag minns inte om jag läst målen..» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag har inte läst de, men efter den här kursen har jag börjat läst alla andra kursers mål.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Eller, jo... Det har jag, men jag kommer inte ihåg dem... ^.^""» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 25%
Ja, i hög grad»17 62%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.85

- fast med tanke på den grundläggande nivån tycker jag ändå att det var en fullgod examination.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»2 5%
Ganska liten»2 5%
Ganska stor»19 52%
Mycket stor»13 36%

Genomsnitt: 3.19

- var sjuk under tiden för kursen, bra med hemsidor för kurserna!» (Mycket liten)
- Hade redan gjort större delen av kursen» (Ganska liten)
- Vi har gått igenom mycket som var nytt för mig.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

36 svarande

Mycket liten»4 11%
Ganska liten»15 41%
Ganska stor»13 36%
Mycket stor»4 11%

Genomsnitt: 2.47

- boken är väldigt otydlig och dåligt strukturerad. Om man snabbt vill slå upp något litet kan man ibland vara tvungen att läsa i texten för att fånga upp det.» (Mycket liten)
- Boken var inte jättebra på att förklara vissa delar.» (Ganska liten)
- Uppgifterna i böckerna var bra att testa sig själv på men böckerna var inte så lättlästa.» (Ganska stor)
- Boken gav bra möjlighet att plugga på lite extra för att få bättre grep om det, som har gåtts igenom under föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»24 64%
Mycket bra»11 29%

Genomsnitt: 3.24

- Har knappt kollat hemsidan mer än gamla tentor så jag vet inte riktigt» (Ganska bra)
- Fast jag kollade inte så mycket på dem... Jag laddade bara ner tentan...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»21 56%
Har ej sökt hjälp»7 18%

Genomsnitt: 3.91

- Samuel (läraren (föreläsaren? professorn? ^,-)) svarade gärna på alla frågor och frågade ofta själv, om allting var klart. Förklarade på ett bra sätt också. :-)» (Mycket bra)
- Väldigt bra med de arbetsstunderna med grupp där du gick runt och hjälpte folk» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 40%
Mycket bra»17 45%
Har ej sökt samarbete»4 10%

Genomsnitt: 3.64

- Vi fick aldrig samarbeta mycket, men behövde man hjälp med någonting, som hjälpte vi varandra. Därför finns ju kompisar!» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 13%
Lagom»26 70%
Hög»6 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.02

- Bra att mjukstarta lite» (Låg)
- Man ska aldrig säga, att den var låg, det har jag lärt mig. :-D Jag blev faktiskt överraskad av hur fort kurser går på en högskola, men det blev ändå helt ok, förutom en lektion, då vi gick igenom materialet så fort, att ingen lärde hänga med. ,-)» (Lagom)
- Den var lagom med tanke på alla nollnings aktiviter som var samtidigt annars var den låg» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»9 25%
Lagom»25 69%
Hög»2 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- Lagom med tanke på alla andra aktiviterer med NollKIT» (Lagom)
- vi har ej gått hel läsperiod» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

37 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 24%
Gott»23 62%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.89

- Rolig lärare, ganska intressant material framfört på ett bra sätt. Vad mer kan man önska sig?! :-)» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lärarn.»
- Tillgängligheten till grupprummen var perfekt. Likaså pluggfredagen då samuel var där och man kunde fråga efter man i princip hade pluggat klart.»
- Nivån på tentan som var i paritet med vad som lärdes ut.»
- Den extra föreläsningen var bra, möjliggjorde mer tid till frågor och vi hastade inte igenom det vi skulle lära oss.»
- Att räkna i grupp fungerade mycket bra.»
- Dom bra föreläsningarna...nästan mer föreläsningar vore bra»
- Det väl fungerande systemet med kursmaterial och information på pingpong.»
- Läraren... :-P»
- Det mesta»
- Det var bra saker som gicks igenom. »
- "pluggfredagen" i hubben var mycket bra. det var där jag lärde mig det mesta.»
- Det mesta tror jag och det försöker jag också bevara.»
- Samma tempo i kursen, det var lagom»
- Föreläsningarna - de var roliga och intressanta och lärorika (försök bara inte blanda ihop allt hela tiden :P )»
- Läraren. Han var mycket duktig på att förklara och få mig att förstå hur saker och ting hängde ihop. Kursmaterialet var också bra, men hjälpte mig inte lika mycket.»
- tempot som kursen hålls i»
- Att läraren ger ut läxa som han/hon går igenom nästa lektion»
- Hemsidan, gamla tentor att öva på»
- Samuel»
- kvaliteten på kursen.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet inte.»
- jag tycker boken är dålig. för mycket löpande test inte tillräckligt med konkreta exempel. För mycket abstrakta förklarningar(eller snarare är det exempelna som e abstrakta). »
- Mer föreläsningar o lite mindre övningstid då detta inte gav så mkt »
- Tydligare genomgångar där varje moment förklaras tydligt. Mer pedagogik.»
- Hålla jämnare tempo i genom hela lektion»
- Se till, att det aldrig går för fort på föreläsningar, att åtminstone de flesta alltid hänger med på "vad han egentligen pratar om". En föreläsning, där man har gått igenom hela materialet så fort, att ingen fattar, är lite meningslös, tycker jag. Man krånglar till allting bara. Det är bättre att, ifall om det finns mycket att gå igenom, gå igenom en del, så att folk begriper, eller kanse gå igenom allting, men utan att ge sig in på många detaljer, bara grundligt, och ge resten att plugga på som hemläxa.»
- Ge mer förståelse vad kunskapen skall användas till.»
- Inte lika många ej relevanta frågor under föreläsningarna»
- Inte ställa massa frågor under föreläsningarna utan de ska man göra under övnings tillfällena så att man hinner gå igenom att på föreläsningarna utan att behöva ha en extra. »
- inte så mycket en till föreläsning från början kanske. (vi fick lägga till en som inte va på schemat från början) »
- Vet ej»
- Ni borde ändra på den här utvärderingen, så att man kan välja ett "jag vet inte"-alternativ ifall man inte kommer ihåg, eller inte riktigt vet.»
- I princip ingenting. Skall man vara petig, så kunde läraren försöka arbeta lite på att inte gå in på alla sidospår och besvara alla frågor som man borde läsa sig till, för övrigt mycket bra.»
- Tänk på att många vill ta del av nollningen och det hade varit bättre att placera t.ex. räkneövningar på morgonen då kanske inte alla kommer så att föreläsningarna tar plats på eftermiddagarna.»
- Något tydligare mål»
- Vissa föreläsningar gick lite väl snabbt. Man satt och försökte förstå ett visst moment medan läraren redan var flera steg före.»
- Byta bok kanske.»
- mera övning!»
- Ingen kommentar.»

16. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsare, förklarar verkligen på ett bra sett tills man förstått. Lämnar ingen efter utan ser till att alla är med. Glad och rolig humor som gör det lättare att hänga med. Dock.. (om det nu är du Samuel som läser detta) försök om det går att skriva utan att stå me ryggen mitt framför, så man kan se direkt vad du skriver. om det är svårt så tänk på att säga hela tiden vad du skriver (vilket du gjorde väldigt bra, behövde själ inte kolla på tavlan så ofta alls). Annars mycket bra introkurs med ett lagom tempo.»
- Att boken är på svenska är ett stort plus, men det kan kanske vara nyttigt att lära sig de engelska termerna på de olika uttrycken med.»
- Varför dröjer det innan tentasvaren kommer upp på kurshemsidan? Förväntade mig att de skulle finnas där måndagen efter tentan!»
- Bra jobbat! Ser fram emot nästa kurser med Samuel Bengmark.»
- Jag kunde allt i kursen sen tidigare så för mig var det bara en repetition. Tempot var lagom för mig men jag kan inte svara på om det var det för någon som aldrig tidigare jobbat med denna typen av matte»
- Bra jobbat, Samuel! ,)»
- Mycket väl balanserad kurs»
- »


Kursutvärderingssystem från