ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Physical Ergonomics (lp1), PPU120

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-10-20 - 2008-10-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 61%
Kontaktperson: Oskar Rexfelt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

11 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»3 27%
Around 25 hours/week»3 27%
Around 30 hours/week»5 45%
At least 35 hours/week»0 0%

Genomsnitt: 3.18

2. How large part of the teaching offered did you attend?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 9%
100%»10 90%

Genomsnitt: 4.9

- Missed one lecture, attended around 90%» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

11 svarande

I have not seen/read the goals»1 9%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»3 27%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»7 63%

Genomsnitt: 3.45

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

10 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»10 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

10 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»1 10%
Yes, definitely»9 90%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Only groupwise» (To some extent)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»2 18%
Some extent»3 27%
Large extent»6 54%
Great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Det som gavs var väl ganska bra men större delen av kursen var trots allt eget arbete» (Small extent)

7. To what extent has the the course literature and other material been of help for your learning?

11 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»3 27%
Large extent»4 36%
Great extent»4 36%

Genomsnitt: 3.09

- We used own tests and other books to find information to the project.» (Some extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

11 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»0 0%
Rather well»6 54%
Very well»5 45%

Genomsnitt: 3.45


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

11 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»4 36%
Very good»7 63%
I did not seek help»0 0%

Genomsnitt: 3.63

- Fast answers by mail, but not so many lectures to pose questions on.» (Rather good)
- Mailade man anna lisa kunde man fått svar snabbare men det funkade» (Rather good)

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

11 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»1 9%
Very well»10 90%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. How was the course workload?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»0 0%
Adequate»6 54%
High»5 45%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.45

12. How was the total workload this study period?

11 svarande

Too low»0 0%
Low»1 9%
Adequate»4 36%
High»4 36%
Too high»2 18%

Genomsnitt: 3.63

- Only took this course.» (Low)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

11 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 9%
Adequate»1 9%
Good»7 63%
Excellent»2 18%

Genomsnitt: 3.9

- Fick lite grann intrycket av att uppgifterna var lite ihopslängda och inte riktigt genomtänkta. Speciellt uppgifterna från Bridgers bok som ni uppenbarligen var medvetna om att de var lite luddiga men ändå inte snabbt gjorde några förtydliganden.» (Fair)

14. What should definitely be preserved to next year?

- The main subject criterion and the project»
- The "check points" with dates along the way for certain parts of the study (like anatomy)is a good thing since it helps you get underway with your work quite early instead of resulting in bad planning and having to try and finish everthing the last few days. »
- Almost everything.»
- Presentation of methods during class, how to apply them in our projects, structured workload --> easy to plan the project»
- Bra med föreläsningar från exempelvis Göran Hägg och andra som är experter på ett specifikt område. »
- -The project was interesting -The article was a nice thing»
- That the entire project is divided into tasks.»

15. What should definitely be changed to next year?

- More lectures required»
- give more guidelines about what an indepth analysis really means. And make it clear to the students that the methods do not necessarily have to carried out, but its rather the evaluation of them that is the most important. »
- Perhaps some of the methods could be swapped for others. For example HTA has aleady been part of the usability course taken earlier. Perhaps, instead of having a set list of methods to be carried out, it would be more suiting to decide a number of methods that should be used and then suggest a list with a lot of methods to choose from. Depending on the character of the chosen project quite a few of the mandatory methods to use could be unfit for the specific situation, and the allowed size of the report made it impossible to add more suiting methods.»
- Maybe a larger degree of freedom when choosing what methods to use in the project.»
- Det största problemet var att de tio uppgifterna som man skulle besvara under kursen inte nödvändigtvis hade så mycket att göra med den produkt som man hade valt att arbeta med. Därför kändes det som att man gjorde vissa uppgifter för att de skulle göras och inte för att det gav något för projektet. Och dessutom fanns det ergonomiska aspekter av produkten som var intressanta att utreda men som det inte fanns utrymme att gå in på på grund av de tio uppgifternas formulering. Kanske vore bättre om man fick välja mellan ett antal uppgifter samt formulera några egna. Att ange max längd på en rapport i antal sidor är något opraktiskt. Till exempel är det svårt att göra en snygg och luftig layout med detta krav. Vore bättre om maxgränsen angavs i antal ord eller tecken. Som vanligt på TD så fick man i princip ingen kritik på projektet då man var klar, bara att alla hade gjort ett bra arbete. Vore bra om man kunde sätta av lite tid för kritik efter kursen. Kanske kunde man ha presentation tidigare för att få utrymme för kritik i slutet av kursen. »
- -Maybe not to have as many sub-tasks in the course (i.e. exercises etc.) -Less of a final report, more interesting if something like to shorter articel was to be handed in instead»
- Limitations on slides (max 6 slides for first pres.) and limitation on pages in the report should be absolute. We had to cut the report to get it down to ~25 pages, while others had much more. Now it looks like we didn"t work as hard.»

16. Additional comments

- Very good and structured course. Learned a lot from it.»


Kursutvärderingssystem från