ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Newtonian questions

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-25 - 2008-06-30
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Per Lundgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga

1. Newton"s fourth law*

Which of the following options invokes Newton"s fourth law?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

A car crashing into an ice-cream stand»0 0%
A melting ice-cream»0 0%
A whining child without ice-cream»0 0%
No opinion»0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från