ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (16), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-23 - 2008-09-01
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»8 53%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Sökte inte utan blev tillfrågad i sista sekund om intressa fanns. Jag hade önskat lite utförligare information kring kursinnehåll.» (Mindre bra)
- Innan kursen fick vi ingen bekräftelse. Annars bra.» (Bra)
- Bra lärare med förankring både i vekligheten och i dn akademiska världen.» (Mycket bra)
- Kanon med instuderingsuppgift före första tillfället också. Man kom direkt in i att det faktisk är en högskolekurs som kräver en del studier.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.33


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 53%
Mycket bra»7 46%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Upplägget för nästa träff kunde ha kommit tidigare eller hellst veckan efter avslutat träff. » (Bra)
- Upplägget kändes bra. Mitt företag och jag var dock inledningsvis inte insatta i hur mycket hemarbete som krävdes mellan föreläsningarna. Min normala arbetsmängd anpassades inte till detta utan det blev svårt att prioritera ibland.» (Bra)
- Bra med litteraturstudier» (Bra)
- Tid på dagen och mellanrum helt okey. Mindre lyckat med avslut på fredagar. Läsning och hemuppgifter har tagit mycket kraft i kombination med jobbet.» (Bra)
- Det var svårt att hinna emd alla uppgifter på hemmaplan men det är mer en planeringsmiss. Vi (jag och min chef) hand inte koll på hur myckets om krävdes när jag anmälde mig på kursen. Men jag tycker att hemuppgifterna varit mycket bra och givande. Kul att se på sin egen verksamhet med nya ögon.» (Bra)
- Bra med lite senare start på första dagen och tidigare påandra dagen. Bramed två dagar åt gången så man hinner med arbetet hemma också. Bra att det alltid var olka veckodagar då man har olika stående möten.» (Mycket bra)
- En bra "kompott" av inviduella studier, grupparbeten och lektioner.» (Mycket bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag skulle vilja ha mer om hur man kan jobba med administrativa flöden. » (Bra)
- Jag skulle ju önska en kurs för Lean Office, men jag vet att detta var inte scopet för denna kurs.» (Bra)
- anledningen att jag inte väljer mycket bra är den naturliga svårigheten att pricka in förväntningar utifrån kursbeskrivning och egna behov» (Bra)
- Enda förväntan var att detta skulle bli lite djupare än de "baskurser" jag provat, så blev det, med råge !» (Mycket bra)
- Det mesta var över förväntan. Studiebesöket på Scania, Värdeflödesanalysen hos Roplan, hemuppgifter att göra i sin egen verksamhet. Mcyket givande och inspirerande.» (Mycket bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»7 46%
Mycket bra»8 53%

Genomsnitt: 3.53 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- TPM delen kan förbättras med mer uppdaterat material.» (Bra)
- TPM för lång och lite tråkig. Dagen om materialflöde för kort.» (Bra)
- Lite mer lyhördhet inför klassen. Vi hade lång tid på förebyggande underhåll. Vid fråga visade sig att 3 personer jobbade med det - många av oss andra hade knske inga maskiner inom vårt område. Många jobbade med 5S och Daglig styrning - det var för lite om det tycker jag.» (Bra)
- Litterartursatudier, ibland kom anvisnangarna ut försent samt frågorna var otydliga. Detta borde gås igenom i slutet på föregående träff. » (Bra)
- några mindre inspirerande och matnyttiga» (Bra)
- Bra med föreläsare från lite olika brancher.» (Mycket bra)
- Endast FU-delen kändes långsam och soma tt man har kunna lagt midre tid på till förmån för andra delar. Avsinittet om Motivation och grupporganisation, vilken Aha-upplevelse! Den delen hade kunnat varit längre för det är något att ta med sig oavsett verksamhet. Värdeflödesanalysen hos Roplan och sedan på hemmaplan, otroligt givande. Killen från Volvo som berättade om deras transformationsprojekt, Otroligt!» (Mycket bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 60%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mer om adminstrativa flöden.» (Bra)
- Jag jobbar i en helt administrativ process och skulle gärna se mer fokus på detta.» (Bra)
- Se kommentar fråga 4» (Bra)
- Mera om lean i kontorsmiljö önskades.» (Bra)
- Ta bort lite FU Mer Mottivation och grupporganisation Något mer exempel ur verkligheten (som killen från Volvo) som berättar om en transformation som håller på eller har genomgåtts. Insperation är bra för det går tungt med implementeringe imellan åt.» (Bra)
- ta bort TQM, datorprogrammet som analyserade rörelser» (Bra)
- Bra med genomgång av olika delar.» (Mycket bra)
- SMED och TPM kan mycket väl ha mindre tid.» (Mycket bra)
- Mycket är beroende på intresse men för min del kunde delen kring TPM kortas ner.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»3 20%
Mycket bra»12 80%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med grunderna och LEAnspelet från början så man fick en bas att stå på. Bra att göra något proktiskt så man lärde känna de andra lite mer.» (Mycket bra)
- Den grundläggande teorin om Lean gav mig en mycket större förståelse för vad Lean innebär. Hela sättet att "vara lean" tydliggjordes.» (Mycket bra)
- Intressant med pholosofin och spelet är bra!» (Mycket bra)
- Stat med Leanspel dag 2 Kanon, ger en bas av förståelse och accepans att lean-principerna håller.» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 53%
Mycket bra»7 46%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vår värdeflödesanalys på Roplan var mycket intressant att delta i. Teoripasset med kvalitet lite tungt och en hel del repetition för min del.» (Bra)
- Lite mycket om förpackningar!» (Bra)
- Bra att var ute på ett företag och göra en VSM i vekligheten. Mycket bra lärare och pedagogist upplägg.» (Mycket bra)
- Stor tack till Roplan som ställde upp för oss lika så lärarna denna dag.» (Mycket bra)
- Besökte Roplan. Otroligt kul att få se en verksamhet helt skilld från min dagliga. Mycket givande att få göra en analys på ett produktionsavsnitt som inte känner, men att ändå se att det går och att man i vissa fall nästa gör det lättare för att man inte är instängd i sitt vanliga tänk med vad som är möjligt och inte.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»3 21%
Bra»8 57%
Mycket bra»3 21%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Besöket på Scania mycket bra! Dagen med underhåll blev mycket lång och jobbig. Här avvek "min administrativa värld" som mest mot Lean Production under kursen och min koncentration var dålig. Tror nog att detta pass kan effektiviseras framöver.» (Mindre bra)
- För mycket SMED och TPM» (Mindre bra)
- För mycket fokus på förebyggande underhåll - disponera om. Studiebesök mycket intressant.» (Bra)
- Varför fråga om träff 2 efter 3?, Träff 2, Torbjörn var bra som lärare men i ett ämne som inte berörde mig.» (Bra)
- Se fråga 5.» (Bra)
- Scania, vilken insperationskälla!» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»8 53%
Mycket bra»6 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker att dag 8 var väl akademisk och på en högre nivå än annars, som skulle ha krävt mer och djupare studier än vad jag har haft möjligheter till.» (Mindre bra)
- Svårt att följa med vad föreläsaren menade dag 8 med hur man motiverar grupper. Jätte bra innehåll men svårt att följa tankegångarna.» (Bra)
- Litet för mycket kvalitet, skulle ha varit mer givande fördjupa mer i grupp teorin» (Bra)
- Lite väl akademisk inriktning på organisation och team. Allt det andra var på en bra nivå för oss icke academiker. Många OH första dagen.- annars jätteintressant» (Bra)
- Märklig lärare med taskigt morgonhumör, var svår att följa » (Bra)
- Organisation för kort men mycket bra lärare!» (Mycket bra)
- Ledarskapsfrågor intressant! Bör ges mer tid, ta den ex från underhållsdelen.» (Mycket bra)
- Sex sigma... Kanske är det för att jag deltagit i några mindre sex sigma projekt som jag inte tycket att det avsnittet gav så mycket. Men den andra dagen som innehöll Mottivation och grupporganisation, helt kanon, det skulle ajg kunna ha mer av.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 33%
Mycket bra»10 66%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Roligt att höra vad alla som gått kursen abetar med och vilka planer de har framåt. Synd att företagspresentationen komme lite sent i kursen då man inte riktigt vet vad alla sysslar med under kursens gång. » (Bra)
- Otroligt intressant att se och höra allas projektarbeten. Likheter och skillnader blev så tydliga och min förståelse för att arbetet med att införa lean verkligen är en utmaning för alla. Intressant att Scaniapersonerna var på plats och berättade om sitt sätt att leda verksamheten. De ger verkligen ett intryck av att man kan lyckas bra med gott och klpkt ledarskap. » (Mycket bra)
- Bra redovisningar men jag saknade kommentarer ifrån Peter under dagen.» (Mycket bra)
- Kul avslutning med avslappnad "redovisningsatmosfär"» (Mycket bra)
- Otroligt kul med alla redovisningar. Mycket insperareande med killen som berättade om Volvos transformationsprojekt.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Peter Olsson var en mycket engagerande lärare. Genom att använda humor i sin pedagogik hölls mitt intresse hela tiden uppe. »
- Kommentarer på litteraturstudier och uppgifter bör vara klara innan nästa tillfälle, så var det inte så värst ofta.»
- Missade några läxor som jag hoppas kunna s´,skicka in senare»

Är du nöjd med dina egna insatser?
15 svarande

Ja»14 93%
Nej»1 6%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.06

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 13%
Bra»7 46%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.26

- Kallt i okalen!» (Mindre bra)
- ok, men inte så inspirerande. bra med matsal så nära » (Mindre bra)
- Mycket bra lokaler för undervisning. » (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66

- Kunde ha varit litet mer kaffe tillgängligt» (Bra)
- Jäte god mat och bra med fika. Got emd en macka på morgonen när man åkt en bit så man blir pigg efter bilfärden.» (Mycket bra)
- Mätt och belåten!» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.45
Beräknat jämförelseindex: 0.81


Kursutvärderingssystem från