ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lean Produktion (15), LUP975

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-23 - 2008-09-01
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Hugo Landgren»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Inför kursen

1. Vad anser du om den information du fått inför kursen?

T ex bekräftelse, kallelse, vägbeskrivning, syfet och förkunskapskrav.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»12 80%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag fick själv ringa och be om den. När den väl kom var den bra.» (Mindre bra)
- Lite snabbare bekräftelse att man kom in anars mycket bra.» (Bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.06


Under kursen

2. Hur passade kursupplägget dig?

Tid på dagen, tid mellan träffar, kursens längd, mängd hemläsning mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»5 33%
Mycket bra»10 66%

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Skulle vilja ha svar: godkänd eller inte snabbare på inlämnade uppgifter.,» (Bra)
- Mycket bra. Alla av oss hade arbete och med detta upplägget var det inga problem att hinna med.» (Mycket bra)
- Alldeles lagom.» (Mycket bra)
- Bra med inlämnings uppgifter på literaturen före varje träff.» (Mycket bra)
- Möjligen lite mycket arbete för 7,5 hp» (Mycket bra)

3. Hur uppfylldes dina förväntningar på kursen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»11 73%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade hört att den skulle vara bra och det infriades.» (Bra)

4. Hur upplevde du föreläsningarna i allmänhet?

Var de intressanta, relevanta etc.?
Hjälpte de till med förståelsen?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»11 73%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa områden var alledels för mycket teoretiskt. Kursen handlade om att förenkla produktion med befintligt testade metoder.» (Mindre bra)
- En del mer intresanta än andra.Men det beror på vilken fas man är i företaget.» (Bra)
- Förebyggande underhåll är ett intressant ämne, men föreläsaren lockade inte mig med sin presentation. Att sent på eftermidagen ge en uppgift och 45 minuter till fundering, utan att för den skull lära ut verktyget innan är enligt min mening inte pedagogiskt. Efter 45 minuters funderingar och beräkningar fick vi veta att detta "verktyg" inte var applicerbart i den uppgift vi fick i uppdrag att räkna på.» (Bra)
- De flesta var bra, även besöken hängde ihop» (Bra)
- viktigt att det finns någon eller några med gedigen Toyota kunskap t.ex. Lars Medbo» (Mycket bra)

5. Vad tyckte du om kursinnehållet?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»10 66%
Mycket bra»5 33%

Genomsnitt: 3.33 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Använd mer exempel som inte kommer från bilindustrin.» (Bra)
- Lite jämnare bedömning av hemuppgifterna.En del krävde mer än andra,svårt att veta nevån.» (Bra)
- Företags besök är bra. Det ger en syn på hur man kan implementera Lean.» (Bra)
- hade befarat ett onyanserat pro-lean-budskap, så var inte fallet, pro-lean ja men nyanserat.» (Mycket bra)
- Viktigt att man får tillgång till allt material som presenteras, detta för att kunna återkomma till specifika frågor som uppstår i egna företaget och kunna använda kunskapen och argumentationen.» (Mycket bra)

6. Vad tyckte du om kursträff 1 (dag 1-2)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»12 80%
Mycket bra»3 20%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag har svårt att komma ihåg hur bra respektive träff var, bättre om nin frågar i samband med tillfällena medans det är färskt.» (Bra)
- Lite mer tid för Lean spelet.Viktigt att återkoppla vad och varför man kom till de resultat som uppnåddes, detta för att ha förståelse och argumenten då man på sitt eget företag använder Leanspelet.» (Mycket bra)

7. Vad tyckte du om kursträff 3 (dag 5-6)

15 svarande

Dåligt»1 6%
Mindre bra»0 0%
Bra»8 53%
Mycket bra»6 40%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.26 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En riktig aha-upplevelse.» (Mycket bra)
- Intressant att genomföra en Värdeflödesanalys på Scana Steel» (Mycket bra)
- Toppen dagar. Bra föreläsningar. Intressant om buffertar, övningen med att bygga "Brio" med och utan buffartar var tankeväckande. Föreläsningarna om kan ban viktiga och intressanta.» (Mycket bra)

8. Vad tyckte du om kursträff 2 (dag 3-4)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»10 66%
Mycket bra»4 26%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- TPM avsnittet var inte särskilt pedagogiskt» (Mindre bra)
- Detta avsnitt hade TPM vilket kunde ha gjorts mer på ett praktiskt nivå med exempel från företag som lyckades istället för teori (som ingen riktigt förstod)» (Bra)
- Besöket Parker Hannifin mycket bra. Föreläsningen om operatörsunderhåll lite tung. För mycket tid på OEE talen.» (Mycket bra)

9. Vad tyckte du om kursträff 4 (dag 7-8)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»2 15%
Bra»10 76%
Mycket bra»1 7%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 2.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De ursprungligt tänkta föreläsarna saknades.» (Mindre bra)
- Lägg mycket mer tid på DMAIC i stället för t.ex. QFD och DOE. » (Mindre bra)
- För mycket tid på 7QC. Mycket bra presentation av kopplingarna som finns mellan TPS och tidigare etablerade system och kunskaper. Avsnittet om motivation och grupporganisation mycket intressant och tankeväckande. Borde ha mer utrymme då dagen blev något forserad.» (Mycket bra)

10. Vad tyckte du om kursträff 5 (dag 9-10)

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»1 6%
Bra»10 66%
Mycket bra»4 26%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 3.2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Besviken att man inte fick alla upgifter rättade inför sista träffen.» (Bra)
- Varför inte utnyttja hela dag 10? Synd att vissa grupper bara bestod av en deltagare eller deltagare från samma företag. Bättre samansatta grupper tror jag givit ett bättre resultat och också givit en bättre förutsattning för att etablera nätverk.» (Bra)
- Intressanta föreläsningar (Scania & Saab)» (Mycket bra)
- Intressant att se var mitt företag står i förhållande till de andras. Det borde vara mer utbyte mellan eleverna vid de andra träffarna också.» (Mycket bra)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.24


Efter kursen

11. Svara på följande:

Matrisfråga

- Instuderingsfrågor & arbetsuppgifter är en bra hjälp. Kontakt med andra i gemensamt arbete med uppgifterna gav stort utbyte. Egentligen borde alla någon gång under kursen lösa uppgifter tillsammans med kursdeltagare de inte känner/ från andra företag.»
- Var rädd om den kvalitetsnivå ni har, såatt ni tummar på den för att erhålla många kurstillfällen.»
- Snabbare feedback från hemläxor skulle vara bra. »

Är du nöjd med dina egna insatser?
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1

Tror du att du får direkt nytta av dina nyförvärvade kunskaper i ditt arbete?
15 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Anser du att fått ett utökat kontaktnät genom deltagande i krusen?
15 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

Kommer du att rekommendera kurser till andra?
15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1


Övrigt

12. Vad tyckte du om undervisningslokalerna?

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»9 60%
Mycket bra»6 40%

Genomsnitt: 3.4

- Bra lokaler med fin utsikt.» (Bra)

13. Vad tyckte du om pausarrangemangen?

T ex fika, lunch mm.

15 svarande

Dåligt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Bra»11 73%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.26

- mycket bra mat!» (Mycket bra)


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.22
Beräknat jämförelseindex: 0.74


Kursutvärderingssystem från