ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-16 - 2008-08-16
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

29 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 10%
5 17%
13 44%
5 (över förväntan)»8 27%

Genomsnitt: 3.89 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag lärde mig precis de sakar som stod att man skulle få med sig på kurshemsidan, alltså motsvarade kursen perfekt mina förväntningar.» (4)
- Jag hade den stora förmånen att få arbeta med en handledare vars kunnande och vilja att lära ut gav den mest inspirerande studierfarenheten hittils för mig.» (5 (över förväntan))

2. Vid vilken institution gjorde du ditt kandidatarbete?

- Teknisk Fysik»
- Institutionen för Mikroteknologi och Nanovetenskap, MC2»
- Industriell ekonomi»
- Radio & rymd»
- Signaler och system»
- Fundamental fysik»
- Radio Rymd»
- Teknisk Fysik»
- MC2»
- Inst. för tillämpad mekanik»
- Radio och Rymd vetenskap»
- Fundamentalfysik Subatomärgruppen»
- Radio- och rymdvetenskap»
- Signaler och system»
- Radio and Space Science»
- FUndamental Fysik»
- MC2»
- Radio- och rymd»
- Fundamental Fysik»
- Teknisk fysik/Applied Physics»
- Fundamental»
- Radio- och rymdvetenskap»
- Radio- och rymdteknik»
- Fundamental Fysik»
- radio och rymd»
- Radio-Rymd»
- teknisk fysik»
- Radio- och Rymdvetenskap»
- GigaHertz Centrum»

3. Hur många timmar har du lagt ner på ditt kandidatarbete?

29 svarande

Mindre än 150»0 0%
150-200»1 3%
200-250»6 20%
250-300»7 24%
300-400»9 31%
400-500»3 10%
Mer än 500»3 10%

Genomsnitt: 4.55

- Kanske över 300 efter redovisningen.» (250-300)
- 391 för att vara exakt.» (300-400)
- Jag gjorde prioriteringen att lägga tämligen mycket tid på arbetet då var en god möjlighet att prova på ett område som intresserade mig.» (Mer än 500)
- Lite för mycket antagligen....» (Mer än 500)

4. Var den tiden väl fördelad mellan läsperioderna? Om inte, varför och hur fördelads den?

29 svarande

Nej»10 34%
Ja»19 65%

Genomsnitt: 1.65

- Mycket mer i andra, kom inte igång. Blev även mycket fokus på rapporten i andra perioden.» (Nej)
- Mest i början och slutet. Nästan inget i mitten av terminen.» (Nej)
- Mest sista perioden.» (Nej)
- Blev mer andra läsperioden eftersom vi hade mer att göra då (rapport)» (Nej)
- Mer i 2:a» (Nej)
- Viss övervikt på den sista läsperioden. Men inte jättemycket.» (Nej)
- På grund av att vissa saker inte gick att göra under vissa läsperioder då de var tvunget att samordnas med andra grupper, etc» (Nej)
- Var inte allför organiserad så mycket arbete fick läggas ner på slutet» (Nej)
- Svårt att veta hur mycket tid man måste lägga ner i LP3, därför gjordes det mesta i LP4» (Nej)
- Vissa veckor var det annat att göra, tentor etc, och vissa veckor var man trött» (Nej) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Vi jobbade på från start, blev väl lite mer de sista veckorna men relativt jämnt fördelat.» (Ja)
- Av uppenbara skäl mer praktiskt mot slutet, mest teori i början.» (Ja)

5. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

29 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
1 3%
3 10%
8 28%
5 (mycket relevant)»16 57%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.39

- Jag har egentligen inte lärt mig något nytt inom fysik, men jag har blivit bättre på att skriva en rapport. Detta beror på att jag för en gångs skull fick instruktioner om hur man bör göra och till och med FEEDBACK. Väldigt bra, men skandal att det sker först nu efter all expfys.» (3)
- Kandidatarbetet i sig är nog väldigt relevant, men specifikt vad jag gjorde är väl mer tveksamt.» (3)
- Mycket lärorikt att göra ett större arbete, få syssla med något så länge att man faktiskt lär sig det ordentligt.» (5 (mycket relevant))
- Bra att arbeta med större projekt i grupp. Händer att man gör liknande saker i arbetslivet.» (5 (mycket relevant))

6. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

27 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 7%
4 14%
10 37%
5 (Mycket bra avvägt)»11 40%

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt mycket fokus på rapporten, vilket var bra för oss, men kanske lite missvisande då vi lade ner ganska lite tid och energi på arbetet men gjorde en väldigt bra rapport och fick femma.» (2)
- Lite för mycket rapport och mindre på vad man verkligen har uppnått» (2)
- På det stora hela tycker jag examinationen var helt ok. Dock tycker jag att planeringsrapporten antingen vägde för mycket i bedömningen eller att informationen kring den var för dålig.» (3)
- Hade förväntat mig tuffare frågor under opponeringen.» (3)
- Vilken tenta?» (4)
- Ingen tenta. Presentationsdagen höll vad den lovade.» (5 (Mycket bra avvägt))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

7. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

29 svarande

Ja»1 3%
Nej»28 96%

Genomsnitt: 1.96

- Det var en mycket professionell arbetsmiljö.» (Nej)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»5 17%
Mycket bra»21 72%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.72

- Fyra pers som är dåliga på att jobba i grupp...» (Ganska dåligt)
- Det märks att vi på F utvecklat en egen studiekultur. Den finns inte på K.» (Ganska bra)
- Här finns dock en stor fara som man borde kunna göra mer för att hantera: om man råkar hamna i en grupp där de övriga har en annan ambitionsnivå, eller där det blir samarbetssvårigheter och konflikter, då kan det gå precis hur illa som helst.» (Mycket bra)
- Förvånandsvärt eftersom man blir ihopsatt efter val av arbete. Har inte jobbat med mina kandidatmedarbetare förut men det funkade jättebra.» (Mycket bra)
- Samarbetade med studenter från E-sektionen, mycket roligt att arbeta ihop med lite andra chalmerister än F-are.» (Mycket bra)

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»25 86%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.79

- Vår handledare ställde upp med mycket tid och kunnande.» (Mycket bra)
- Det beror förstås mycket på handledaren. Martin Cederwall ska ha mycket beröm för detta.» (Mycket bra)
- En handledare som alltid ställt upp har varit mycket viktigt och uppskattat.» (Mycket bra)
- Väldigt bra handledare. Det var bara att knalla förbi deras kontor när det var något.» (Mycket bra)
- Radio- och Rymdvetenskap var riktigt bra på att svara på frågor och ordna eventuella problem som dök upp.» (Mycket bra)


Information

10. Hur var informationen inför valet av kandidatarbete?

29 svarande

1: Alldeles för dålig»1 3%
2:»8 27%
3:»5 17%
4:»11 37%
5: Väldigt bra»4 13%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag får uppfattningen att man försökt bättra sig sedan tidigare men det är väldigt varierande i vilken utsträckningen informationen nådde oss.» (2:)
- Osäker på om besrkivningen av kandidatarbetena motsvarade den verkliga uppgiften. Vårat kandidatarbete var roligare än vad beskrivningen fick det att verka.» (2:)
- Kaaanske skulle komma lite tidigare? FAst de gäller v äl all information som kommer från studeadministrativt håll....» (2:)
- För sent, dessutom fick vi endast presentation av ett fåtal alternativ. Det vore nog bättre att ha en "Radio- och rymdvetenskap presenterar sina kandidatarbeten där mellan då och då" för alla institutioner än att ett fåtal examinatorer springer ifatt oss efter föreläsningar i korridorerna. » (2:)
- Lite sen, bara ett par veckor innan valet skulle göras, och studievägledarna vet aldrig mer än vad som står på hemsidan, men den var bra.» (3:)

11. Vad tycker du om informationen om obligatoriska moment i kandidatarbetet?

29 svarande

1: Alldeles för dålig»11 37%
2:»12 41%
3:»3 10%
4:»3 10%
5: Väldigt bra»0 0%

Genomsnitt: 1.93 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra att saker fungerar...» (1: Alldeles för dålig)
- Jag tyckte det var aningen oklart. Kanske borde det vara någon typ av upptakt för kandidatarbetena redan innan jul så det finns en bättre möjlighet att förbereda sig och bättre utnyttja den första arbetstiden?» (2:)
- Information om att man behövde underskrifter från fackspråk-folket kom ut alldeles på tok för sent.» (2:)
- Lite otydligt men det har löst sig efterhand.» (2:)
- Informationen inför ffa första handledningstillfället var dålig. Förvän » (2:)
- Fackspråksbiten var dåligt integrerad. Synd» (2:)
- Ingen visste att man var tvungen att ha intyg för handledningstillfällena även som F-are, tills det kom ett mail som sa att vi inte hade lämnat in dem i tid.» (2:)

12. Överensstämde projektbeskrivningen och den bild du hade inför projektet med hur själva arbetet blev i realiteten?

29 svarande

1: Nej, inte alls»2 6%
2:»4 13%
3:»3 10%
4:»10 34%
5: Ja, mycket väl»10 34%

Genomsnitt: 3.75

- Vårat kandidatarbete var roligare än vad beskrivningen fick det att verka.» (1: Nej, inte alls)
- Vi var så många som valde det ursprungliga projektet att vi delade oss och gjorde lite olika saker. Det tycker jag var bra, det var för många från början (7 pers) och det var roligare at inte göra samma sak i flera grupper.» (1: Nej, inte alls)
- bra» (2:)
- Mycket mer programmering blev det, något som jag inte förväntade mig.» (3:)
- Jag, i den omfattningen beskrivningen var stämde den väl. Sedan kan jag tänka mig att det varierat mycket från projekt till projekt hur väl ens egen tolkning överensstämmer men för min del var det bra.» (4:)
- Stämde som sagt mycket väl i bemärkelsen att jag utvecklades på just de punkter som projektbeskrivningen sa. Sen är det alltid svårt att veta vart man kommer med ett så stort arbete.» (4:)
- Vi hade stora möjligheter att driva projektets inriktning själva, och valde att lägga det i enlighet med projektbeskrivningen.» (5: Ja, mycket väl)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.62


Handledaren

13. Var handledaren välinformerad om projektets utformning och de obligatoriska momenten?

29 svarande

1: Nej»2 6%
2:»6 20%
3:»6 20%
4:»9 31%
5: Ja»6 20%

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Nja, men desto villigare att ta reda på saker och driva dessa frågor framåt. » (2:)
- Nej, men intresserad och tog reda på genom oss, eller genom sina kontakter hur allt låg till vid frågor.» (2:)
- Inte så mycket om de obligatoriska momenten» (4:)
- Precis som för oss andra.,.. Ingen information alls i början å ny å ofta felaktig information hela tiden...» (4:)
- kände inte till allt det obligatoriska kanske, men vem gjorde det?» (4:)
- De hade bra koll på det som gällde instutitionen, men ingen koll på biblioteksgrejerna.» (4:)
- Vi arbetade självständigt och diskuterade enbart de moment som vi uppfattade att handledaren skulle deltaga- / vara inblandad i. Exakt vad handledaren kände till skall jag givetvis ha osagt, men det uppstod ingen problematik på den fronten.» (5: Ja)

14. Var handledaren kunnig inom ämnet?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»0 0%
3:»1 3%
4:»3 10%
5: Ja»25 86%

Genomsnitt: 4.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ja, inom ämnet, men inte inom just det simuleringsprogrammet som vi arbetade med. Där hade vi behövt mer kunnig handledning.» (3:)
- Mycket kunnig och villig att lära ut. Det och förmågan att ge förtroende vi dett tidigt skede är den övergripande orsaken till min positiva inställning till projektet.» (5: Ja)
- Och framförallt villig att diskuttera. Det är bara bra om handledaren också kan vara lite osäker ibland så det blir diskussion, och sedan kan vända sig till kollegor som bättre kan förklara vissa detaljfrågor.» (5: Ja)
- Vi gjorde visserligen ett pilotprojekt, men de hade bra kunskaper om den utrustning vi använde.» (5: Ja)
- Aldrig träffat nån mer kunnig...» (5: Ja)

15. Hade handledaren tid att träffa gruppen i den mån som gruppen önskade?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»2 6%
3:»4 13%
4:»4 13%
5: Ja»19 65%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade två handledare. En hade bra med tid, en annan nästan ingen tid alls.» (3:)
- Vår handledare är en upptagen man, men han lade mer tid än vi kunnat förvänta oss och jag tyckte det var tillräckligt.» (5: Ja)

16. Hade handledaren sådan insyn i arbetet att han/hon kunde ge en rättvis individuell bedömning?

29 svarande

1: Nej»2 6%
2:»2 6%
3:»2 6%
4:»6 20%
5: Ja»17 58%

Genomsnitt: 4.17 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi hade rapporten i ett SVN-repository, så att handledaren kunde följa exakt vem som gjorde vad, i realtid. Vi hade regelbundna uppstämningsmöten. Vi hade projektdagboken. För egen del tvivlar jag inte på att handledaren hade tillräcklig insyn för att ge mig en rättvis individuell bedömning - men övriga deltagare var inte alltid lika noggranna med sina projektdagböcker.» (4:)
- Det är jag övertygad om, han var klart intresserad genom hela projektet.» (5: Ja)

17. Var handledaren entusiastisk inför arbetet?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»1 3%
3:»2 6%
4:»2 6%
5: Ja»24 82%

Genomsnitt: 4.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag uppfattade det som att han var mycket intresserad och såg det som en möjlighet att testa ett par idéer samtidigt som det var en läroperiod för mig och min grupp.» (5: Ja)
- Väldigt entuisastiska, båda två, och väldigt uppmuntrande.» (5: Ja)
- Lyrisk är ett bättre ord...» (5: Ja)

18. Objektivt sett, tycker du att handledaren/examinatorn satte för snälla (höga) betyg på personerna i gruppen?

29 svarande

1: Nej»21 72%
2:»3 10%
3:»4 13%
4:»1 3%
5: Ja»0 0%

Genomsnitt: 1.48

- Nej, jag fick uppfattningen att det satta betyget väl återspeglade hans syn på vårt arbete.» (1: Nej)
- Jag kan inte tala för hela gruppen, eftersom jag bara känner mitt eget resultat. Men jag tror inte att betyget blev felvisande.» (1: Nej)
- Som sagt tidigare. Rapporten var ju väldigt bra och det är den som räknas.» (2:)
- Svårt att avgöra, många fler får nog femmor än vad fallet är med tentakurser, men man anstränger sig mer i ett sånt här arbete om man är intresserad, så oftast är nog de höga betygen rättvisa.» (3:)
- Objektivt sett borde en person inte fått samma höga betyg som de andra. Resten anser jag fick ett välförtjänt betyg.» (3:)

19. Tycker du att handledarens åsikt om dig som person spelade in i ditt betyg?

29 svarande

1: Nej»20 68%
2:»0 0%
3:»6 20%
4:»1 3%
5: Ja»2 6%

Genomsnitt: 1.79

- Det hoppas jag inte.» (1: Nej)
- Tror inte det iaf» (1: Nej)
- Vi har inte sett / frågat handledarnas individuella betyg så jag har svårt att svara.» (1: Nej)
- Jag tror inte det påverkade i det här fallet. Men hade vi legat på sämre betyg hade han kanske rättat upp oss bara för att han gillade oss, han är ju ändå bara människa.» (1: Nej)
- Jag vet inte hur mycket jag kan avgöra det.» (3:)
- Vet ej. Ganska dålig fråga, den är för bred. Om hans åsikt om mig var att jag var ambitiös, så är svaret ja (och alldeles riktigt). Om ni menar med hans åsikt att han tyckte att jag var trevlig, så vet ej.» (3:)
- Handledarens åsikter om deltagarna som personer kommer naturligtvis att bygga mycket på (fördjupas/ förändras av) hur det går i projektarbetet. Så det är klart att sådant ska spela in. » (4:)

20. Egna kommentarer rörande handledaren

- Jag är väldigt nöjd med min handledare. Att det blev just denna handledare och introduktionen till en del av Chalmers jag inte varit i någon större kontakt med, har fått en hel del konsekvenser för mina val för kommande studier.»
- Kanon, kunde inte önskat mig en bättre.»
- Mycket bra handledare som brann för projektet. »
- Mycket bra mottagande av handledaren men också av alla de övriga i gruppen! Mycket lärorik och roligt»
- Bra handledare!»
- Allmän åsikt verkar vara att handledarna är lata och jag håller helt med!»
- Väldigt trevliga, kunniga och tillmötesgående. Fokuserade på det som var viktigt.»
- Mycket bra handledare.»
- Är väldigt nöjd med vår handledare som alltid fanns tillhands vid frågor.»
- Mycket kompetent! Väldigt nöjd!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.28


Uppgiften

21. Anser du att uppgiften var intressant/givande?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»1 3%
3:»2 6%
4:»4 13%
5: Ja»22 75%

Genomsnitt: 4.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite svårt att på förhand förstå vad det innebar.» (4:)

22. Har uppgiften gett någonting för din utbildning på Fysik?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»4 13%
3:»4 13%
4:»5 17%
5: Ja»16 55%

Genomsnitt: 4.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mest skrivande ju, men visst har man lärt sig saker.» (3:)
- Jag har lärt mig mycket om att jobba med ett större projekt, hur saker kan gå upp eller ner och hur det är att jobba med många fler personer involverade än bara jag och examinator. Här fanns handledare, andra studenter och många fler på institutionen involverade.» (3:)
- En del rena ämneskunskaper, men framförallt har jag blivit bättre på att genomföra stora arbeten, ta in mycket information, organisera och skriva. Saker som alla ingenjörer och därmed även Tekniska Fysiker behöver kunna.» (4:)
- Utan tvekan. Det var väl relaterat till mina studier och jag kommer sannolikt att fortsätta åt uppgiftens ämnesområden i kommande utbildning.» (5: Ja)
- Erfarenhet i att arbeta i projekt och i vad forskning innebär.» (5: Ja)

23. Har uppgiften varit lagom svår utifrån dina förkunskaper?

29 svarande

1: För svår»0 0%
2:»7 24%
3:»21 72%
4:»1 3%
5: För lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.79

- Perfekt svårighetsgrad för att vara utmanande.» (2:)
- men det ska va svårt.» (2:)
- Kanske lite åt ett doktorsarbete men jag är nöjd.» (2:)
- Den var inte lätt med mina förkunskaper, men jag kan inte se att den skulle vara det för någon efter bara knappt tre års tämligen breda fysikstudier.» (3:)
- Uppgiften fick anpassas till förkunskaperna. Ämnet tillåter att man lägger sig ända framme vid forskningsfronten om man klarar det (det klarar man inte), eller att man lägger sig på en mycket ytlig nivå. Vi fann en bra balans.» (3:)
- Utmanande utan att bli oöverkomligt.» (3:)

24. Hur tycker du att fokus på det som skapats har varit i förhållande till fokus på rapporten?

29 svarande

1: För mycket fokus på det som skapats»0 0%
2:»2 6%
3: Väl avvägt»20 68%
4:»4 13%
5: För mycket fokus på rapporten»3 10%

Genomsnitt: 3.27

- Vi valde in i det sista att försöka pressa fram vår skapelse. Det var ett högst medvetet val då vi insåg att det gav mycket resultat per tidsenhet där på slutet. Så här i efterhand hade jag inte önskat göra på något annat vis heller, även om rapporten kunnat bli något bättre.» (2:)
- Det som skapades var rapporten. Vi skilde aldrig mellan slutprodukt och rapport, vilket må ha fört med sig att rapporten inte blev så där riktigt rapportartad. » (3: Väl avvägt)
- Känns som rapporten bedöms mer än i andra arbeten, men det är nog bra, det är ändå ett slags examensarbete.» (3: Väl avvägt)
- skapade inte så mkt, förrutom rapport» (3: Väl avvägt)
- Rapport hit å rapport dit... man skulle ju skriva rapport på rapporten om rapporten..etc... All fokus från arbetet försvann ju...» (5: För mycket fokus på rapporten)

25. Egna kommentarer rörande uppgiften

- Intressant och genomtänkt. Jag tror det är en stor fördel om handledaren själv är intresserad av den specifika uppgiften och inte redan sett det göras flera gånger tidigare.»
- Choklad är gott.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.37


Nollmoment

26. Anser du att du har fått bra information om handledningstillfällena på biblioteket?

29 svarande

1: Nej»15 51%
2:»6 20%
3:»5 17%
4:»2 6%
5: Ja»1 3%

Genomsnitt: 1.89

- Att man skulle ha obligatoriska papper kunde ha informerats om LITE tidigare. Eller mycket. Innan första besöket hade varit lagom.» (1: Nej)
- Information va e de på fysik? trodde knappt det fanns.» (1: Nej)
- var lite krångligt att först förstå att handledning var del av kurs och obligatoriskt, och sedan finna bokningssidor och så, kunde varit bättre info.» (1: Nej)
- Man fick jobba ganska hårt för att få reda på vad som gällde.» (1: Nej)
- Kanske någon gemensam hemsida för allt sådant...» (1: Nej)
- Hade missat det mesta om det, men andra i gruppen hade bättre koll.» (2:)
- Dålig information om att intyg behövdes. Även dålig bokning vid tillfälle, vi fann oss vid ett tillfälle stå utan opponenntgrupp två dagar innan tillfället fastän vi bokat. Det berodde på missförstånd och förvirring framförallt hos bokningsansvariga på bilioteket.» (2:)

27. Anser du att dessa var givande?

29 svarande

1: Nej»3 10%
2:»1 3%
3:»7 24%
4:»10 34%
5: Ja»8 27%

Genomsnitt: 3.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske hade de gett någonting om vi själva var bättre förberedda. Vi hade ganska mycket möjligheter till feedback från våra handledare så vi kände inte att vi behövde handledningstillfällena. » (1: Nej)
- inte alls. tyvärr?» (1: Nej)
- Jag kan inte säga annat än att det var givande. Dessvärre hade vi inte kommit så långt med rapporten som önskvärt för att verkligen utnyttja dem.» (3:)
- Mer än vad jag väntat mig.» (4:)
- Mycket bättre än jag trodde innan. Givande att någon som har god vana av att skriva läser igenom rapporten och kommer med synpunkter. Det behövs också, inte bara kritik av själva ämnestolkningen.» (4:)
- Så länge man har tur med bibliotekshandledaren.» (4:)
- Vi hade turen att för en gångs skull hitta en handledare som var bra (Pia). Hon förstod att hennes uppgift var att bedömma och ge tips om struktur och språk. Inte att försöka förstå innehållet.» (4:)

28. Var det bra att de var obligatoriska?

29 svarande

1: Nej»4 13%
2:»2 6%
3:»7 24%
4:»5 17%
5: Ja»11 37%

Genomsnitt: 3.58

- Överlag är det bra om man får styra så mycket som möjligt själv, men eftersom det är det första stora arbetet man gör kan det kanske vara motiverat att ha åtminstone ett par obligatoriska biblioteksmöten.» (3:)
- Vet inte riktigt. Man hade inte gått dit om de inte var obligatoriska och de kanske gav något litet.» (3:)
- Trots en tveksam organisation tror jag de fyllde en funktion under projektets gång och det är säkert en bra sak att man måste testa på dem.» (4:)
- Annars hade jag inte gått.» (5: Ja)
- Annars hade man nog inte gått på dem.» (5: Ja)

29. Skulle du vilja ha haft fler eller färre handledningstillfällen?

29 svarande

1: Färre»4 13%
2:»22 75%
3: Fler»3 10%

Genomsnitt: 1.96

- Värdelöst...» (1: Färre)
- Det var bra, hade kunnat tänka mig fler, men det fanns det inte tid till ändå. Jag var på tre.» (2:)
- Antalet är ok.» (2:)

30. Egna kommentarer rörande nollmoment

- Nollmoment??? Va?»
- Handledningstillfällena, ffa det första, var felplacerade i förhållande till moment i arbetet.»
- gav typ inte nåt faktiskt. kunde ju funnits nåt obligatoriskt moment i hur vetenskaplig metod etc fungerar och hur rapporter skrivs så att allt kommer med, hur man är kritisk och så kanske. vår grupp klarade oss väldigt bra ändå, men sådant kan kanske vara nyttigt att gå igenom nån gång under utbildningen...?»
- Mycket dåligt att man själv var tvungen att registrera att man gått på handledningstillfällena. Det borde gjorts av handledaren efter avslutat handledningstillfälle.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.65


Gruppen

31. Har gruppen varit lagom stor för uppgiften?

29 svarande

1: Nej»3 10%
2:»0 0%
3:»2 6%
4:»2 6%
5: Ja»22 75%

Genomsnitt: 4.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vi var fem personer. För många! Max 2 pers.» (1: Nej)
- Vi var två. Hade varit trevligare med lite fler kanske?» (1: Nej)
- Vi var först 6 personer men delade upp oss i 3-grupper. 3-4 tycker jag är lagom.» (4:)
- Jorå.» (5: Ja)

32. Om ni kommer från olika program, har arbetet fungerat bra med avseende på detta? Om inte, varför?

17 svarande

1: Nej»1 5%
2:»2 11%
3:»7 41%
4:»3 17%
5: Ja»4 23%

Genomsnitt: 3.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kommunikationen fungerade dåligt.» (1: Nej)
- Delar av gruppen som inte var fysiker kanske hade lite för lite att säga till om eftersom de var i klar minoritet. Dessutom kan inga andra program latex, vilket medför omständigheter.» (2:)
- Det har fungerat ganska bra men, som sagt, angreppssätt och tempo är annorlunda på F än på K. Vi körde över vår kemist när vi tyckte det behövdes. Det var elakt, men praktiskt.» (2:)
- Vi kommer från samma program.» (3:)
- alla från F» (3:)
- Mest på grund av olika schema, och inlämningsuppgifter som tar tid i andra kurser.» (3:)
- Men det märks att andra program inte läst t.ex. expfys och därför inte har samma grundsyn och tillvägagångssätt (vetenskapligt tillvägagångssätt)» (4:)
- Elare är ju inte så bra... :) Men det gick bra ändå.» (4:)

33. Har arbetet fungerat bra allmänt? Om inte, varför?

29 svarande

1: Nej»1 3%
2:»3 10%
3:»1 3%
4:»7 24%
5: Ja»17 58%

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- För mycket folk. Dåligt ledarskap.» (1: Nej)
- Inte särskilt. Min samarbetspartner började jobba heltid efter påsk och efter det så gick det inte så bra direkt. Allmänt lat skulle jag nästan vilja påstå.» (2:)
- Som sagt, vi var individuella arbetare lite för mycket. slutresultatet blev bra, även om alla körde sitt eget race fram tills sista veckan.» (2:)
- Alla ville inte jobba i samma utsträckning, saker kom i vägen och vissa åkte lite snålskjuts» (3:)
- Som sagt, förvånandsvärt bra överlag. Vi hade olika kvalitéer, alla fick komma fram i olika moment och vi kompletterade varann bra. » (4:)
- Kommunikationen har varit svår.» (4:)
- Vi var tydliga redan från början med hur vi skulle se på arbetet och försöka arbeta och har haft en bra kontakt. Bör tilläggas att vi kände varandra sedan tidigare och valde varandra innan val av kandidatarbete. Jag vet att det finns olika syn på det där men jag tror det för många studenter är en fördel att direkt kunna arbeta effektivt då det (i alla fall i vårt fall) var ett tidspressat projekt.» (5: Ja)

34. Vilken typ av projektdagbok har du valt att använda?

29 svarande

1: Hemsida»9 31%
2: Pärm eller liknande»6 20%
3: Annat»11 37%
4: Inget alls»3 10%

Genomsnitt: 2.27

- Dokument på Google Docs» (1: Hemsida)
- Vi hade en digital logg som gjordes tillgänglig en gång i veckan efter överenskommelse med handledare. Dock hade vi en betydligt mer frekvent kontakt i övrigt.» (3: Annat)
- En i gruppen skrev projektlogg, alla gjorde var sin tidslogg.» (3: Annat)
- ett skrynkligt oorganiserat papper» (3: Annat)
- Word-dokument.» (3: Annat)
- OpenOffice-writer dokument upplagt på trac/svn-server.» (3: Annat)
- Orka skriva mer bladder när man ändå var tvungen att skriva ännu mer sen...» (4: Inget alls)

35. Har upplägget med projektdagboken fungerat bra, har det givit dig något personligen?

29 svarande

1: Fungerat dåligt»4 13%
2:»8 27%
3:»8 27%
4:»3 10%
5: Fungerat bra»6 20%

Genomsnitt: 2.96 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- hände lite för ofta att några veckor rann ut i sanden. men arbetet var väldigt teoretiskt och ofta satt man hemma och läste och glömde dokumentera detta.» (1: Fungerat dåligt)
- Tog bara onödig tid.» (1: Fungerat dåligt)
- Gav mig inget speciellt, fick visserligen tänka igenom vad jag gjort men jag kollade i princip aldrig på det sen. » (2:)
- Tidsloggen gav inget mer än att timmarna kunde summeras. Projektloggen tittade jag i någon enstaka gång, men man var så inne i arbetet att det inte behövdes.» (2:)
- Den andra parten i projektet nedvärderade dagboken vilket medfor i bristande dokumentering och att dagboken inte utnyttjades i den mån som den kunde ha.» (2:)
- Känndes ganska meningslöst.» (2:)
- Inte gett mig något. Tråkig dagbok som bara tog tid.» (3:)
- Bra ställe att skriva listor över vad som behöver göras. Dessutom var det i efterhand bra att kunna se vad som gjort när och hur.» (4:)
- Ja sannerligen en lärorik detalj i projektet. Jag försöker i fortsättningen föra arbetslogg på liknande vis, om än med lite mindre tanke på layouten.» (5: Fungerat bra)

36. Tror/anser du att din projektdagbok spelade in i ditt betyg?

29 svarande

1: Nej»15 75%
2:»1 5%
3:»1 5%
4:»3 15%
5: Ja»0 0%
Vet ej»9

Genomsnitt: 1.6

- Handledaren brydde sig inte alls om det eller några andra uppsatta regler heller för den delen. » (1: Nej)
- Inte mycket i så fall.» (1: Nej)
- Nej. Handledarna ville inte se den.(Men de hade stenkoll på vad jag gjort ändå eftersom de arbetar i samma lab som jag arbetade i)» (1: Nej)
- Tror aldrig vår handledare läste den.» (1: Nej)
- Ja, för att den fanns, men inte för innehållet.» (3:)
- Jag tror att en allmänt hög nivå i arbetet spelar in, där inräktnat dagboken.» (4:)
- Man kan aldrig veta, men den var utförlig, så den bör ha spelat in. Såvida inte rapporten var så bra att resten inte gjorde till eller från. Men jag antar att den bör ha spelat in.» (4:)
- väldigt nöjd med betyget trots undermålig dagbok, kan hoppas att arbetet helt enkelt vägde upp.» (Vet ej)

37. Har din grupp utnyttjat den gemensamma arean för filer som skolan erbjuder?

29 svarande

1: Nej»13 44%
2: Ja»16 55%

Genomsnitt: 1.55

- Kände inte till någon sådan. Men även om jag hade gjort det, vad är en filarea jämfört med ett SVN-repository?» (1: Nej)
- Vilken?» (1: Nej)
- Vad menas med det? FInns det?» (1: Nej)
- Aldrig hört talas om, informera mig gärna (Jag är Oskar).» (1: Nej)
- Jag vet inte vilken arena som aveses här. Radio- och Rymd Inst. gav oss konton till en SVN-server med tillhörande Trac-sida vilket fungerade väldigt bra för att lagra och versionshantera filer i arbetet. Tror dock inte detta är vad som avses, och isåfall vet jag inte vad för area frågan syftar på och måste isåfall svara bestämt nej. SVN-servern var dock grym, det var nyttigt att lära sig.» (1: Nej)
- Vi har utnyttjat skolans nät men platsen där är alldeles för liten för att använda som primär datalagring / hantering. Det är skämmigt rent av att 2008 inte erbjuda mer plats.» (2: Ja)
- Har varit nästan oumbärligt med den informationsmängd som behandlas, ibland hemifrån och ibland från skolan.» (2: Ja)
- Mkt bra med subversion/trac!» (2: Ja)
- Visste inte om att skolan hade något sådant utrymme men vi använde institutionens gemensamma area.» (2: Ja)
- Om ni menar svn så ja.» (2: Ja)
- Jag visste inte att skolan gör det allmänt, vi fick det på GigaHertz Centrum och det var bra.» (2: Ja)

38. Egna kommentarer om gruppen och projektdagboken

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.78


Övriga frågor

39. Har du haft tillgång till det material och de resurser du har behövt/velat ha?

29 svarande

1: Nej»0 0%
2:»1 3%
3:»2 6%
4:»6 20%
5: Ja»20 68%

Genomsnitt: 4.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Både i kunnande och ekonomiskt har de förutsättningar som kan anses rimliga getts oss.» (5: Ja)
- Handledaren har kommit med literaturförslag då det behövts.» (5: Ja)
- Handledarna gav många tips och länkar till relevanta artiklar.» (5: Ja)

40. Hade gruppen en lokal reserverad för projektarbetet?

28 svarande

Nej»17 60%
Ja»11 39%

Genomsnitt: 1.39

- Nej, vi hade de lokaler vi behövde. Projektets natur gav vissa krav på lokaler och dessa tillgodosågs. Att ha en enskild lokal enbart för oss hade inte gett någonting.» (Nej)
- Nej» (Nej)
- Det hade varit trevligt.» (Nej)
- Nja, DD vån 7 har funkat, ibland svårt att hitta flera datorer brevid varann, vilket är en klar fördel då man jobbar gemensamt.» (Nej)
- Nej» (Nej)
- Hade vart önskvärt då datorsalarna ibland var uppbokade» (Nej)
- JA!» (Nej)
- lite faktiskt.» (Nej)
- Ja.» (Nej)
- Nej» (Nej)
- nej» (Nej)
- Nej» (Nej)
- Vi hade tyvärr ingen minibar. Lite synd.» (Ja)

41. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det generella upplägget»
- Bredden på kandidatarbeten. Detta såväl vad gäller innehåll som ambitionsnivå. Jag tyckte det fanns något för alla. Sedan har jag fått uppfattningen att de flesta fick det arbete de sökte, jag tror det är väldigt viktigt för vad kvalitéten på arbetet sedan blir. Den något mildare synen på den muntliga presentationen / oppositionen vad gäller examinationsgrund. Jag tyckte dessa höll mycket hög kvalitét utan att bli alltför formella och tråkiga (och för den delen inte säkert mer korrekta/informativa). Så håll nere betygshetsen på den fronten.»
- Martin Cederwall»
- Konceptet.»
- Kontor! Bra handledare. »
- Den välkomnande attityden ifrån fysik instutionen. Man upplevde inte att man var ivägen utan tvärtom att de tyckte det var roligt att man var där. »
- Ämnena och friheten i arbetet»
- Upplägg och examination var bra i alla delar. Projekthemsidan var mycket bra.»
- Handledarna och deras inställning»

42. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre info om nollmoment, man ska inte behöva gå sista veckan och få underskrifter eftersom man fick ett mail om detta och inte visste om det alls innan. Jag visste inte att det var obligatoriskt förrän jag talade med en annan grupp efter att vi haft 1:a och 3:e handledningstillfället.»
- Jag tror som sagt att man bör ha ett möte med handledare / examinator innan jul så man kan diskutera lite vad som kommer att göras, detta kommer ge bättre effektivitet i början. Mer handledare på informationsdagen(arna?). Det är trots allt just handledaren som kan ge den mest välvisande bilden inför ett arbete. Jag förstår att folk är upptagna men försök motivera dem till just detta. Det är inte så många timmar det handlar om. Mer information om hur planeringsrapporten bör skrivas och hur man bör arbeta med den, både innan och efter den lämnats in.»
- Informationen, samla informationen så centralt som möjligt. Nu var det olika information på många olika ställen.»
- Stelbenta regelverk och riktlinjer. Varför ska man t.ex. inte få skriva på engelska? (Den regeln var inte ens uppskriven någonstans, handledaren vår fick gå och fråga sig omkring i veckor innan vi fick klart besked.) Det borde lämnas större frihet åt handledare och examinator att bestämma vad som värderas hur.»
- Svårt att säga, har varit nöjd. Mer info innan och i början med tydliga punkter vad gäller obligatoriska moment.»
- Information i förväg. Fanns bra info om projektvalen, men dåligt om obligatoriska moment.»
- Mycket bättre information om de obligatoriska momenten! Sedan att man var tvungen att gå och hämta lappar för att man hade varit på handledartillfällena var ju rent idiotiskt. Har de missat det får de lösa det. Hade det varit några andra än studenter hade de aldrig tollerera detta. »
- Informationen om de olika momenten i kursen måste framgå tydligare och finnas att inhämta på samma ställe. Som det var nu så upplevde jag att informationen låg utspridd över typ hela internet och den mesta informationen fick jag via ryktesvägen.»
- Bättre information om obligatoriska moment. Enklare hantering av intyg från handledningstillfällena.»
- obligatoriska momenten... informationen om detta etc»
- Informationen om runtom-saker (som nollmomenten)»

43. Övriga kommentarer

- På det stora hela var det en otroligt positiv upplevelse!»
- Jag tycker att arbetet borde förläggas helt till lp4, så att man kan fokusera enbart på det. Jag hade inte tid att fokusera på den kursen som gick parallellt och anser att jag hade klarat den bättre om jag läst två kurser i lp3 och enbart kandidatarbetet i lp4.»

44. Vill du vinna en biobiljett?

Fyll isåfall i ditt namn nedan. Observera att ditt namn inte kan spåras till dina svar.

Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.55


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.93
Beräknat jämförelseindex: 0.73


Kursutvärderingssystem från