ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TMS061 Matematisk statistik, TMS061

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-10 - 2008-09-10
Antal svar: 83
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Johan Bankel»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

83 svarande

Högst 15 timmar»42 50%
Cirka 20 timmar»20 24%
Cirka 25 timmar»15 18%
Cirka 30 timmar»5 6%
Minst 35 timmar»1 1%

Genomsnitt: 1.83

- Lade ner mycket tid på kandidatarbetet istället.» (Högst 15 timmar)
- Mitt kandidatarbete tog all tid! » (Högst 15 timmar)
- kandidatarbete» (Högst 15 timmar)
- kandidatarbetet tog upp mycket tid» (Högst 15 timmar)
- kandidaten tog tid» (Högst 15 timmar)
- lagom» (Cirka 20 timmar)
- Varierade både upp och ned en del» (Cirka 20 timmar)
- Prioriterade väldigt bra med båda kurserna...alltså mattekursen och kandidatarbetet» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av föreläsningarna har du varit på?

81 svarande

25 %»20 24%
50 %»10 12%
75 %»25 30%
100 %»26 32%

Genomsnitt: 2.7

- 0%» (?)
- så himla dåliga föreläsningar. dels var det var svårt att förstå språket pga brytningen och dels så hoppade hon på oss med frågor och vägrade ge sig även om man inte kunde.» (25 %)
- Jag var på 3 stycken totalt, och dom var rätt så värdelösa» (25 %)
- Jag tyckte inte att föreläsaren lyckades förklara begreppen på ett tydligare sätt än boken» (25 %)
- lyssna på någon som lärt sig boken innantill känns meningslöst» (25 %)
- återigen offrades flertalet föreläsninar till kandidatarbetet» (25 %)
- Egentligen mindre än 25 %. Tyckte inte föreläsningarna gav ett smack...» (25 %)
- Väldigt dåliga föreläsningar» (25 %)
- Gick på de flesta i början men insåg att det inte gav så mycket.» (50 %)
- hade för mycket annat» (50 %)
- Jag anser att föreläsningarna kunde varit bättre. Ibland var taveldispositionen väldigt rörig.» (75 %)
- gav inte mycket, prioriterades bort» (75 %)
- Slutade gå i slutet för att man inte förstod så mycket av vad hon sa...lika bra att läsa i boken och göra uppgifterna för att kandidaten tog mycket tid i slutet...» (75 %)
- ev. mindre än 75%. Skulle velat gå på fler, men jag hade mycket läkarbesök, och operation som stal min tid. » (75 %)

3. Hur har du prioriterat kursen gentemot övriga kurser den här läsperioden?

83 svarande

högre»3 3%
mellan»23 27%
lägre»57 68%

Genomsnitt: 2.65

- I början prioriterade jag den, men mot slutet fick kandidatarbetet största prioriteringen.» (mellan)
- prioriteringen var bra tyckte jag...» (mellan)
- Inte den roligaste kurs jag läst, mer nödvändigt ont» (mellan)
- Kandidatarbetet som löpte parallellt under perioden hade dock ett större fokus mot slutet, då det skulle lämnas in» (mellan)
- Kandidatarbetet har tagit mycket tid och känns viktigare» (lägre)
- Självklart prioriterades kandidatarbetet högst!» (lägre)
- kandidatarbetet var så roligt » (lägre)
- kandidatarbetet har gått före» (lägre)
- hade kandidatarbete samtidigt. detta i kombination med de dåliga föreläsningarna resulterade i låg prioritet på matetstikkursen.» (lägre)
- Kandidatarbetet har hela tiden känts viktigare» (lägre)
- kandidatarbetet gick före» (lägre)
- Eftersom kandidatarbete» (lägre)
- kandidatarbetet känns viktigare» (lägre)
- Kandidatarbetet prioriterades» (lägre)
- kandidatarbetet har känts viktigare» (lägre)
- Kandidatarbete går alltid före.» (lägre)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål?

83 svarande

Jag har inte sett/läst målen»51 61%
Målen är svåra att förstå»8 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 10%

Genomsnitt: 1.78

- Gick inte att hitta någonstans » (Jag har inte sett/läst målen)
- Att det inte finns kurs-PM är under all kritik!» (Jag har inte sett/läst målen)
- Fanns det någon kursplan?? I så fall måste jag ha missat det.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Var skulle dessa mål finnas?» (Jag har inte sett/läst målen)
- Var finns målen? Inget kurs-pm. ingen genomgång av målen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Saknade ett ordentligt kurs-PM.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag fick aldrig se några mål för kursen.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Inget kurs-pm. Dålig information över lag.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det fanns inga mål, eller delades aldrig ut några i alla fall.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ...eftersom de inte kunda hittas någonstans.» (Jag har inte sett/läst målen)
- det finns inga mål som jag har kunnat läsa eller ta del av» (Jag har inte sett/läst målen)
- fanns inga mål, inget kurs pm, mycket dålig information genomgående» (Jag har inte sett/läst målen)
- Vi fick inget kursPM(!)» (Målen är svåra att förstå)
- Hon gick inte ens igenom kursens mål ordentligt, fattade 0 av projektet (alltså matlabuppg)...man fick hela tiden fråga runt i klassen vad uppgiften verkligen var för nåt...» (Målen är svåra att förstå)
- Det fanns inget kurs PM med mål» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är alldeles för generella och ger egentligen ingen hjälp i studierna.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

82 svarande

Nej, inte alls»6 7%
I viss utsträckning»33 40%
Ja, i hög grad»19 23%
Vet ej/har inte examinerats än»24 29%

Genomsnitt: 2.74

- Då mål saknades för kursen är detta svårt att säga» (Nej, inte alls)
- Jag vet ju inte vad målen va» (Nej, inte alls)
- Testade mest om jag skrivit en bra formelsamling eller inte.» (I viss utsträckning)
- Annorlunda tentamen...» (I viss utsträckning)
- Tentamen fokuserade på vissa områden som inte varit centrala i kursen.» (I viss utsträckning)
- Svår tenta » (Ja, i hög grad)
- Kan ej jämföra med mål då jag inte vet målen. Men jämfört med vad kursen innehöll var examinationen bra.» (Ja, i hög grad)
- Eftersom jag inte visste målen» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte läst vad målen är!» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Se ovan.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- ...eftersom jag inte kunnat hitta och läsa målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- minns inte målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har Anastassia Baxevanis undervisning varit för din inlärning?

83 svarande

Mycket liten»29 34%
Ganska liten»32 38%
Ganska stor»16 19%
Mycket stor»6 7%

Genomsnitt: 1.98

- Tråkig att lyssna på» (Mycket liten)
- Dåliga föreläsningar» (Mycket liten)
- Tyvärr tycker jag att hon inte är särskilt bra som föreläsare. Till viss del kan det ha att göra med att hon pratar på engelska.» (Mycket liten)
- det mesta har jag lärt mig mha boken eller på övningarna» (Mycket liten)
- mycket opedagogisk och otrevlig attityd, märktes att hon inte var intresserad av att undervisa, lite konkurrens om kurserna hade nog gjort gott» (Mycket liten)
- Jag hade svårt att förstå Anastacia. Boken var bättre.» (Ganska liten)
- I början var hennes föreläsnignar speciellt betydande....men sen blev det bara tjatigt..hon ställde jämt frågor ut till publiken och det tyckte vi var lite obekvämt...» (Ganska liten)
- Svårt att hänga med ibland pga språket. Anteckningarna har dock varit bra att ha..» (Ganska liten)
- I huvudsak har föreläsningarna varit bra, ibland har jag dock irriterat mig på att Anastassia tycks tro att ingen förstår "vad hon pratar om", så är inte alltid fallet.» (Ganska stor)
- Tycker att hon lär ut väldigt bra!» (Mycket stor)
- hon var jättebra» (Mycket stor)

7. Ungefär hur stor del av övningarna har du varit på?

83 svarande

25 %»37 44%
50 %»18 21%
75 %»12 14%
100 %»16 19%

Genomsnitt: 2.08

- gav inget, man kunde lika gärna sitta hemma» (25 %)
- Det vore bättre med övningar där uppgifter gås igenom» (25 %)
- övningarna var dock mycket bättre» (25 %)
- Varför finns det inget 0% alternativ?» (25 %)
- Övningarna fick dålig reklam från start. Istället för att utnyttja anmälningssystemet i studieportalen delades man in i grupper efter efternamn. Detta ledde till att man inte hamnade i samma grupp som övriga i kandidatgruppen och därmed föll möjligheten att gå på övningarna. Att det sedan visade sig att övningarna inte hade så många besökare (eg. inte oväntat) gjorde att man kunde gå på vilken tid som man ville iaf. Använd studieportalen eller gör ingen indelning alls nästa år!» (25 %)
- ville gärna gå men hann helt enkelt inte vilket var synd, eric var mycket bra som handledare och gav e större förståelse för ämnet» (25 %)
- egentligen 0%» (25 %)
- Var endast på en övning. Räknade bättre hemma och i egen takt. » (25 %)
- iofs bra men det hanns inte med» (25 %)
- jag var på två stycken tror jag. de gav inte så mycket tycker jag. gick snabbare om jag räknade själv.» (25 %)
- Jag började gå på övningarna när de ändrats till att börja innefatta genomgång av tal på tavlan.» (50 %)
- Anledningen till att det inte är 100% är att eget arbete delen har jag för det mesta räknat hemma eller i studiehallen under samma tid.» (50 %)
- i början satt man bara och räkna själv så då var jag inte på övningarna men sedan börja dom varje övning med en liten genomgång av materialet vilket var mycket uppskattat» (75 %)
- 90%...började gå så tidigt som möjligt så man fattar allt...kunde inte gå de resterande 10% pga kandidatarb....» (100 %)

8. Hur tycker du att upplägget på övningarna skall vara?

82 svarande

Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan»33 40%
Eget arbete, övningsledaren svarar på frågor»0 0%
Övningsledaren löser några tal på tavlan, i övrigt eget arbe»49 59%

Genomsnitt: 2.19

- Varför fanns inte räknestugor?» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- Eget arbete sköter jag själv.» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- kvanlitet framför kvantitet» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- Jag tycker det är rörigt att räkna tillsammans med andra i en sal då det lät blir pratigt och stökigt.» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- det är då som man lär sig hur man skall lösa peoblemen tycker jag» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- Man hinner aldrig få sina frågor svarade. Övningsledaren var alltid upptagen.» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- kanske behöver övningen bara vara en timme. sedan kan man gå. eller så skulle man kunna ha endast ett övningstillfälle i veckan, på 2 timmar. det blir effektivare så tycker jag.» (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- Jag tycker absolut att övningsledaren skall ge exempel på hur man använder matematiken och räkna uppgifter på tavlan, att räkna uppgifter själv kan jag alltid göra med skolkamraterna eller hemma och om jag stöter på problem har alla övningsledare och föreläsare hittills varit vänliga nog att hjälpa mig med dem på raster eller annan icke avsatt tid. » (Övningsledaren löser uppgifterna på tavlan)
- Mycket bra i år...handledaren gick igenom uppgifter innan rast..sen eget arb...men när vi var på ett svårt kapitel så gick han igenom uppgifter hela lektionen vilket var mycket mycket bra!... » (Övningsledaren löser några tal på tavlan, i övrigt eget arbe)
- Få lösta problem på tavlan med fokus på metodiken.» (Övningsledaren löser några tal på tavlan, i övrigt eget arbe)
- Hjälp med förståelse» (Övningsledaren löser några tal på tavlan, i övrigt eget arbe)

9. Vilken övningsledare har du främst varit hos?

78 svarande

- Erik Jacobsson»28 35%
- Marcus Warfheimer»20 25%
- kommer inte ihåg»30 38%

Genomsnitt: 2.02

- Erik är en riktigt bra övningsledare! Räddar kursen» (- Erik Jacobsson)
- Mycket bra kille» (- Erik Jacobsson)
- Han är Kung...skön kille...önskar honom väl...» (- Erik Jacobsson)
- Han är helt klart bäst! » (- Erik Jacobsson)
- Tror det var Marcus i alla fall. Han som hållt övningarna i salen längst från Bulten. » (- Marcus Warfheimer)
- Gick till bandykillen. Kommer inte ihåg namnet.» (- kommer inte ihåg)
- ingen» (- kommer inte ihåg)

10. Hur bedömer du övningsledarens insats?

74 svarande

mindre goda»4 5%
goda»43 58%
mycket goda»27 36%

Genomsnitt: 2.31

- röriga genomgångar på tavlan» (mindre goda)
- vi fick bra hjälp under projektet» (goda)
- Vet ej. Har endast varit på en övning.» (goda)
- helt okej, men jag var ju som sagt endast på 2. Den ena var mkt hjälpsam när jag gick till hans rum och bad om hjälp. (minns ej vem)» (goda)
- Framförallt när han räknat på tavlan» (goda)
- Erik (Erra) är Kung» (mycket goda)
- Mycket bra! Gick igenom lite teori under tiden han löste problem och gjorde detta mycket överskådligt!» (mycket goda)
- Hade räckt att gå hit istället för på föreläsningarna. Verkligen riktigt bra genomgångar.» (mycket goda)
- han va en mycket bra övningsledare som förklarade grundligt och lättförståeligt» (mycket goda)
- väldigt stor skilnad. Bytte grupp efter två gånger eftersom han den andra var mkt bättre» (mycket goda)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur varit?

83 svarande

Mycket liten»5 6%
Ganska liten»13 15%
Ganska stor»45 54%
Mycket stor»20 24%

Genomsnitt: 2.96

- inte läst den, gick på tentorna direkt» (Mycket liten)
- Dåligt generellt sett eftersom jag fått komplettera med dels en svensk bok eftersom den ordinarie svamlar runt så mycket och inte bara förklarar kort och koncist. Och dels har jag haft en äldre version av kurslitteraturen på PDF eftersom lösningar till alla uppgifter varit med där. Ohållbart att använda en bok dr lösningar till uppgifterna inte står med, inte ens svaren. Då vet man inte om man gjort rätt. » (Ganska stor)
- bara svår att fatta i vissa fall...» (Ganska stor)
- Dåligt facit, med svar på under 50% av uppgifterna.» (Ganska stor)
- det är från den och övningarna som man har lärt sig kursen» (Ganska stor)
- rekommendera inte uppgifter utan svar!» (Ganska stor)
- Problem att göra uppgifter eftersom det inte fanns svar till de flesta frågorna.» (Ganska stor)
- Bra bok, behåll den!» (Mycket stor)
- Jag läste boken innan föreläsningarna, så har läst alla kapitel. Boken är väldigt bra, pedagogisk. » (Mycket stor)
- Bra bok!» (Mycket stor)
- Bra kursbok!» (Mycket stor)
- En väldigt välskriven bok» (Mycket stor)

12. Vad tycker du om examinationsformen med tentamen och två projekt?

83 svarande

mindre bra»27 32%
bra»52 62%
mycket bra»4 4%

Genomsnitt: 1.72

- Skippa projekten» (mindre bra)
- Väldigt rörigt med projekten stod tex på kurshemsidan att det var 1 projekt som gällde dessutom var det olika saker som sas på föreläsningar som stod på kurshemsidan» (mindre bra)
- Projeketn måste börja tidigare. Dåligt planerat att man skall göra dem mitt i kandidatarbetets mest kritiska fas. » (mindre bra)
- Projekten kändes inte särskilt lärorika...» (mindre bra)
- varit bra om info om projekten kommit ut på hemsidan, alla har inte möjlighet att gå på alla föreläsningar» (mindre bra)
- Projektet sög» (mindre bra)
- projekten kom alldeles för sent» (mindre bra)
- Projektet kändes helt ovidkommande och onödigt. Dålig administration då informationen om projektet kom sista läsveckan då jag hade jättemycket att göra med kandidatarbetet också. Jag lärde mig dessutom inte så mycket på projektet. » (mindre bra)
- projeten gjordes efter tentan, hann inte innan, lite surt att inte dessa var gjorda innan, hade hjälpt vid tentan. dumt med projekt på absout sista kapitlet, hinner inte göra det under tentaveckan, satt 4 dagar med projekten, orimligt tidskrävade » (mindre bra)
- projekten var bra, men kom alldeles för sent, man vill ha dem gjorda tidigare, förslagsvis låter man dem hellre spegla tidigare delar av kursen..» (mindre bra)
- Tenta ok...PROJEKTET VAR HELT ONÖDIGT! lärde sig inte nåt...kan ändå ingen matlab som är MYCKET MYCKET frustrerande...jobbigt alltså..ta bort det helt och hålllet för vi satt med projektet ända in i sista dagen..stressigt med allt i kandidatet med...» (mindre bra)
- har absolut inget emot projekt men att dessa alltid känns tvingade i kurser utan att de (oftast) egentligen medför något större värde. detta är ett återkommande fenomen» (mindre bra)
- två projekt? var dom obligatoriska?» (mindre bra)
- projekten kan väl ses över... och hur svårt skall det vara att lägga upp projekten på kurshemsidan???» (mindre bra)
- Lite tråkiga projekt bara» (bra)
- Kunskaper för projekten lärdes ut för sent vilket gjorde att det blev stressigt mot slutet.» (bra)
- projekten kommer försent i kursen.» (bra)
- Två projekt? snarare ett med två delar...» (bra)
- Projekten kommer inte så bra i tiden dock. Detta med tanke på att kandidatarbetet då är i sin slutfas. Om möjligt bör projekten läggas tidigare.» (bra)
- Formen är bra men projekten borde komma tidigare under perioden, blev nu mycket nedprioriterade pga kandidatarbete.» (bra)
- De två projekten borde varit tidigare i kursen, blev stressigt sista veckorna.» (bra)
- men att vänta tills de sista veckorna innan föreläsaren har gett tillräckligt med information om projektet är kanske inte så smart när nästan all energi då ligger på kandidatarbetet. måste även säga att det är mycket dumt att inte lägga ut projekten på hemsidan.» (bra)
- dock är det mkt dumt att ha projekt man inte kan göra förrän i tentaveckan.. oklart hur de ska göras ocksa, vilken omfattning mm. Lägg dom ocksa pa hemsidan tillsammans med tydliga instruktioner.» (bra)
- projekten borde delats ut tidigare!!!» (bra)
- Tentamen var i vanlig ordning bra, men projekten var det svårt att få tid med.» (bra)
- Behövs mer info om projekten. Nu var det mycket frågetecken kring dessa.» (bra)
- Bra med variation» (mycket bra)

13. Har du hittat kurshemsidan?

83 svarande

Ja»75 90%
Nej»8 9%

Genomsnitt: 1.09

- Svår att hitta... Kanske borde vara länkad från studieportalen» (Ja)
- Efter mycket om och men.» (Ja)
- Men i början var det väldigt komplicerat att hitta kurshemsidan...» (Ja)
- Ja men det var sjukt svårt. Varför inte bara lägga en länk på kursportalen.» (Ja)
- efter att ha letat i 3 h.» (Ja)
- men det var svårt» (Ja)
- Men det var inte lätt, otroligt dåligt att inte ens ha en länk från studieportalen» (Ja)
- Lite svårt i början att finna den» (Ja)
- ja. men knappt» (Ja)
- efter mycket om och men!» (Ja)
- efter många om och men, varför inte göra som alla andra och lägga den på studieportalen?» (Ja)
- Men det var svårt. Borde ha legat en länk på studieportalen» (Ja)
- tillslut hitta man den men det var inte lätt...» (Ja)
- Men lite krångligt» (Ja)
- att hon inte kan hålla sig till studieportalen!!!» (Ja)
- Men det tog en evighet att lokalisera den första gången.» (Ja)
- Men sent!! Hur svårt kan det vara att skriva ett kurs-pm...» (Ja)
- det var inte det lättaste...» (Ja)
- Värdelös....Sämst...inga kommentarer...kolla själv....» (Ja)
- Men svår att hitta varför inte använda studieportalen när den finns och man lägger ner energi på den ... Skandal» (Ja)
- men omständigt» (Ja)
- ...men det är inte godtagbart att man ska behöva söka på internet för att hitta kurshemsidan. Den ska finnas på studieportalen, eller så ska där finnas en länk.» (Ja)
- man kanske inte hade behövt leta igenom halva internet för att hitta den.» (Ja)
- efter att jag googlat lite på chalmers och statestik.» (Ja)
- Men vad hjälpte det?» (Ja)
- till slut....hur svårt är det med en länk från studieportalen, eller varför inte utnyttja studieportalen till det den ska vara till?» (Ja)
- men det var lite väl krångligt att det inte var den ordinarie på kusportalen utan en riktigt krånglig address i stället.» (Ja)
- Vad är det för fel på studieportalen?» (Ja)
- varför var det inte länkat från studieportalen till kurshemsidan?» (Ja)
- Men inte lättåtkommlig » (Ja)
- Sjukt svår att hitta!» (Nej)
- hur svårt kan det vara att göra en länk på kurshemsidan som alla andra?» (Nej)
- till slut fann man den, studieportalen var ju tydligen onödig att använda, DÅLIGT» (Nej)

14. Vad tycker du om kurshemsidan?

81 svarande

Mycket dålig»33 40%
Ganska dålig»31 38%
Ganska bra»16 19%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 1.81

- anställ nån som kan göra en om man inte kan, eller använd studieportalen!!!» (Mycket dålig)
- knappt någon info, svårt att hitta det man vill. ANVÄND STUDIEPORTALEN om du inte orkar göra en riktig hemsida!!!» (Mycket dålig)
- Man får ingen som helst översikt. » (Mycket dålig)
- Man bör hålla sig till kurshemsidan och inte använda sig av externa sidor!!!» (Mycket dålig)
- Svår att hitta. Dåligt strukturerad, projektuppgifterna ligger inte upp på hemsidan för nedladdning.» (Mycket dålig)
- Att man knappt hittar den är bara början. Det finns en fullt fungerande mall på studieportalen som fungerar, varför inte använda den (åtminstone måste det vara möjligt att lägga in en korrekt länk till den andra hemsidan)? Sidan saknade struktur och innehöll inte all information. Tesen till projekten borde naturligtvis lagts upp här! Varför finns inget kurs-pm?!?» (Mycket dålig)
- Välidgt otydlig! Viktig information var antingen gömd eller kom upp på tok för sent! » (Mycket dålig)
- Anastassias kopierade hemsida från förra året som inte blivit uppdaterad mer än att några få rader har lagt till och den gamla informationen som inte stämmer står kvar... skandal » (Mycket dålig)
- Ingen information om när senaste uppdateringen skett. Att dessutom lägga ut information enstaka dag innan det blir aktuellt motverkar ens förmåga att ha någon som helst framförhållning. Varför läggs inte projekten upp på hemsidan? Idioti!» (Mycket dålig)
- att inte lägga ut projektet för utskrift utan man fick gå runt med alldeles för få utdelade exemplar. ändringar i vad man fick ha med i tentan EN kväll före tentan är bara väldigt dåligt.» (Mycket dålig)
- Dåligt med info och dålig funktion. Bra schema dock.» (Mycket dålig)
- Allt på en sida, liksom, lägg av. Ser ut som den kom från 1995.» (Mycket dålig)
- länkarna funkar inte, rörigt, ändrades utan att det tydliggjordes vad som ändrats, i allmänhet kass, förmodligen sämst någonsin» (Mycket dålig)
- saknade bland annat kurs pm» (Ganska dålig)
- Väldigt tunn hemsida. Särkilt om projekten.» (Ganska dålig)
- Dåligt fungerande länkar.» (Ganska dålig)
- som sagt: lägg den på studieportalen och länka diverse material dit det hör» (Ganska dålig)
- väldigt oproffessionell och vagt hjälpsam. T.ex.varför kan inte projektuppgifterna ligga där? Har nog aldrig sett en sämre kurshemsida. Snudd på komiskt med Anastasias anslag i fet röd text ...» (Ganska dålig)
- Vad är det för fel på att använda studieportalen?» (Ganska dålig)
- Svår att hitta och ganska lite information. Dåligt att man inte kan komma åt projekten där.» (Ganska dålig)
- dålig uppdatering» (Ganska dålig)
- den va svår att hitta samt det fanns ingen mycket nyttig information där.» (Ganska dålig)
- skulle vilja ha exakt vad hon ska gå igenom på varje föreläsning. då vet man precis vad man behöver ta igen, om man missar någon.» (Ganska dålig)
- Kunde varit bättre strukturerad» (Ganska dålig)
- För det lilla innehåll som finns på kurshemsidan tycker jag att man kunde delat ut ett PM med detta istället, hade sparat en massa tid och krångliga sökvägar» (Ganska dålig)
- Dock svår att hitta» (Ganska bra)
- Svår överskådlig bara, massa information uppradad på en sida, ingen organisation på det hela.» (Ganska bra)
- Medel.» (Ganska bra)
- Mer info behövs, speciellt om projekten.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

80 svarande

Mycket dåliga»3 3%
Ganska dåliga»7 8%
Ganska bra»39 48%
Mycket bra»16 20%
Har ej sökt hjälp»15 18%

Genomsnitt: 3.41

- eric var till stor hjälp» (Ganska bra)
- erik stod till stor del av detta..resten var dåliga...» (Ganska bra)
- har enbart frågat övningsledaren frågor» (Ganska bra)
- Som sagt, övningsledarna (Erik) var det enda som var positivt med kursen.» (Mycket bra)
- På övningarna va det inga problem att få hjälp.» (Mycket bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

81 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»5 6%
Ganska bra»21 25%
Mycket bra»52 64%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.65

- Eftersom jag hamnade efter i början så kom jag aldrig riktigt ikapp. » (Ganska dåligt)
- bra i projektt, annars arbetar jag ensam» (Ganska bra)
- Ett gemensamt hot skapar alltid mer samhörighet...» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 7%
Lagom»58 71%
Hög»13 16%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.18

- svårt att säga då jag fortfarande inte vet vad som det är meningen man skall kunna efter avslutad kurs» (?)
- i alla fall med tanke på att kandidatarbetet låg samtidigt» (Lagom)
- projekten var för omfattande. » (Lagom)
- I och med projektet. » (Hög)
- Den blev hög när tentan och deadlinet närmades, hehe.» (Hög)
- i kombination med kadidaten, annars lagom, gjorde inga uppgifter som skulle göras, hann inte» (För hög)
- Projekten tog för lång tid att genomföra skulle ta en dag enligt anastassia och om hon säger det så har hon ingen koll på vad eleverna kan eller på omfattningen av uppgifterna ...» (För hög)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

83 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»27 32%
Hög»42 50%
För hög»14 16%

Genomsnitt: 3.84

- men det är ju chalmers,) ska ju vara högt» (Hög)
- kand.arbetet» (Hög)
- Helt ofattbart hög. » (För hög)
- 60 timmars arbetsvecka, mår riktigt dåligt efter perioden, den tyngts hittills» (För hög)
- Kandidatarbetet gjorde sitt till kan man säga» (För hög)
- Kandidatarbete tar mycket tid.» (För hög)

19. Ligger kursen rätt i planeringen?

83 svarande

Totalt:

Ja»64 77%
Nej»19 22%

Genomsnitt: 1.22

Fördelat på olika grupper:

Ja: (72 st)
Ja64 88%
Nej8 11%

Genomsnitt: 1.11

- Bra att ha en slapp kurs samtidigt som kandidat» (Ja)
- I förhållande till att det inte tog så mycket tid från kandidatarbetet, men kursen låg kanske litesent. Det hade varit bra kunskap att ha till kandidatarbetet» (Ja)
- men om den legat tidigare hade det nog inte skadat. » (Ja)
- Den ligger ju inte "fel" i alla fall.» (Ja)
- men man borde ändra på kursens upplägg lite så det inte blir så mycket i slutet» (Ja)
- känns ganska fristaende» (Ja)
- kul att få läsa lite matte igen. omväxling!» (Ja)
- Den skulle kunna vara lite tidigare» (Nej)
- hade varit bättre att läsa i ettan eller tvåan, teorin har tillämpats i andra kurser tidigare» (Nej)
- Borde ligga tidigare» (Nej)
- För sent.» (Nej)

Nej: (11 st)
Ja0 0%
Nej11 100%

Genomsnitt: 2

- radiobuttons och dropdownlist? ... webmastertabbe. Denna kurs borde vi ha läst i 1:an» (Nej)
- Bör ligga tidigare för att kunna användas i andra kurser. Matte på maskin ska vara en grund för andra ämnen, nu verkar det som om kursen är helt onödig när den ligger precis i slutet på grundprogrammet.» (Nej)
- Kandidatarbetet var roligare och kändes mycket viktigare» (Nej)
- Tidigare» (Nej)
- Varför läser vi det öht?» (Nej)
- kunde legat mycket tidigare» (Nej)


Sammanfattande frågor

20. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

83 svarande

Mycket dåligt»11 13%
Dåligt»14 16%
Godkänt»39 46%
Gott»15 18%
Mycket gott»4 4%

Genomsnitt: 2.84

- Anastassia är väldigt oengagerad, dålig information om tex projekten. Kurshemsidan uppdaterades sällan och saknade information, om man nu ens hittade till den.» (Mycket dåligt)
- Intressant område som lyckades göras helt ointressant.» (Mycket dåligt)
- ett stort problem med hela kursen va föreläsningarna. jag tycker att en föreläsning skall vara lugn och man som student skall kunna slappna av och lyssna på föreläsaren. så var inte fallet i denna kurs, föreläsaren hade en nästan hotfull uppsyn samt pekade ut vissa elever som han nästan tvingade att svara på frågor som han/hon inte viste svaret på. detta medförde att man istället för att lyssna på vad föreläsaren sa så var man "rädd" att man skulle få en konstig fråga som man inte kunde svara på och "skämmas" inför hela klassen. » (Mycket dåligt)
- sämst uppstyrda kursen hittills, dålig på alla sätt, ny föreläsare med intresse tack!» (Mycket dåligt)
- Varför fick vi inte ett kurs-pm med målen som andra kurser ger ut?» (Dåligt)
- Dålig information, dålig organisation.» (Dåligt)
- Osammanhängande utan tydliga mål. » (Dåligt)
- Kändes som om Anastacia gjorde precis det som krävdes men inte mer. » (Godkänt)
- Framför allt behövs en bättre föreläsare » (Godkänt)
- Ta bort Anastassia...Tentan var ju mycket konstig denna gången...» (Godkänt)
- Med bättre information och kanske några fler föreläsningar så hade betyget blivit högre» (Godkänt)
- det enda negativa: projekten! de var bra, fast eftersom vi fick dem så sent, så hafsade man igenom dem ganska snabbt.» (Mycket gott)

21. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- bör bytas det mesta »
- inget»
- Övningsledarna»
- Tentan, övningsledarna verkar bra»
- Föreläsarens insats.»
- Övningsledarna»
- Boken»
- Möjligtvis boken»
- innehållet»
- boken»
- Boken»
- Kurslittraturen var mycket bra, lätt att förstå och många bra exempel.»
- Inte mycket.»
- allt utom #22 antar jag»
- Inget»
- ingen aning...»
- Boken. »
- Erik»
- no comment»
- Tentamen och övningarna »
- handledningarna»
- Övningar»
- Låt övningsledarna gå igenom tal på övningarna. "Löst" slutdatum för projekten.»
- handledningen»
- Verklighetsanknytningen i problemen.»
- övningsledarna»
- Övningarna»
- Kursens innehåll och boken.»
- tentan var bra. projektens syfte var bra.»
- Föreläsarens engagemang.»
- Högst oklart.»
- Föreläsaren samt projekten»
- inget, framförallt inte Anastassia, möjligtvis litteraturen,»
- Boken»
- Projekt, fast tidigare i kursen.»
- Inlämningsuppgifter samt övningarna»
- Bra bok och övningsledare»
- Anastasia. Tycker hon gav en bra överblick.»

22. Vad bör främst förändras till nästa år?

- bör bytas det mesta »
- svensk föreläsare som kan förklara ämnet hade underlättt enormt mycket. En gemensam formelsamling vore lämpligt, lite patetiskt att alla ska sitta och göra egna med exakt samma innehåll.»
- Skaffa fram kurs-pm. Ingen skall behöva stå ut med sådan usel administration som det var på kursen detta år.»
- Examinator, föreläsare»
- Fler föreläsningar, det är alldeles för mycket som man måste lära sig på kort tid.»
- Lite mer arbete på upplägget av kursen. Kursplan är bra att få. Åtminstone så man vet vilken bok man ska köpa.»
- Inget»
- Byt examinator till någon som faktiskt bryr sig om att lära ut.»
- Föreläsningarna, ny föreläsare om inte saktare tempo»
- Allt.. Lärare som vill undervisa skulle vara trevligt»
- övningarna»
- föreläsare»
- Projekten var bra, men det var dålig information. Det hade varit bra att ha dem tidigare och det skulle vara tydligare att det gick att få olika poäng till tentan.»
- bättre administration, bättre föreläsningar, bättre pedagogik»
- Att skriva sitt eget formelblad är det sämsta upplägget i någon kurs hittils på chalmers.»
- projekten och deras planering. En gladare föreläsare.»
- Tydligare instruktioner för projektuppgift. Samt tidigare inlämning så man vet resultatet till tentan.»
- Ta bort eller förändra projekt. »
- Bättre upplägg på föreläsningarna»
- läraren, som var något aggressiv i sitt sätt att tvinga folk att svara på frågor.»
- Föreläsaren!!»
- Dom får gärna lägga till räknestugor som man kan få hjälp. En per vecka hade nog räckt, så kunde övningsledarna gå igenom tal till varje avsnitt.»
- - Bättre kurshemsida. - Kurs-pm! - Mer övningar mindre föreläsningar, kursen är bara formelstoppning vilket förklaras bättre av exempel än av osammanhängande teori (kursen innehäller ju inga bevis, vad ska gås igenom på föreläsningarna eg?). - Ingen gruppindelning efter efternamn, jag vill gå på övningarna med dom jag vill! - Dela ut en formelsamling eller skriv en tenta som inte kräver en formelsamling. Just nu är kursen en kurs i att skriva formelsamling då kvaliteten på din formelsamling avgör om du klarar tentan!»
- svensk föreläsare. föreläsare kan inte "hoppa" på elever under föreläsningen, gör att man tvekar att gå dit»
- tidpunkten för genomgågn av projektet..»
- Projektet, föreläsingarna, övningarna och tentamen.»
- Byt inte föreläsare...hon var bra och rolig..men hon måste lära sig engelska...samma med Uta liksom...men samtidigt var UTa mycket bättre än Mats¨,=)...»
- Boken. Föreläsaren. Upplägget. Ja det mesta.»
- Hon bör ange exakt vilka kapitel som ingår i kursen. Inte bara hela kapitel 9, utan skriva t.ex. kap 9.1-9.2,9.5-9.6 så man inte behöver läsa in ondödigt med information då tiden är knapp. »
- Anastassias attityd och information»
- no comment»
- Projekten och få examinatorn att förstå hur viktigt det är med färsk information och att det är viktigt att uppdatera hemsidan flera veckor innan kursstart och inte bara sista veckorna av kursen..... »
- Varför inte lägga tre föreläsningar i veckan de första veckorna. Detta skulle medföra att allt material hinner gås igenom mer noggrannt och inte bara hastas igenom. Vidare skulle man även komma snabbare igång med projekten och på så sätt kunna klara av dem innna det drar ihop sig för slutinlämning av kandidatarbetet.»
- pedagogiken och tempot på föreläsningarna»
- Projektet bort»
- Rekommendera inte uppgifter som saknar svar i facit, särskillt inte när det finns snarlika uppgifter som uppfyller det kriteriet. Låt istället övningsledarna gå igenom uppgifter som inte har facit. Skapa ett kurs-PM med allt som det ska innehålla, och dela ut det. Ha inte en extern hemsida som man inte hittar om man inte söker på internet efter den... Låt folk få välja vilka projekt de vill göra, genom att lägga upp dem på kurshemsidan. Jag vill då inte bli tilldelad uppgifter på slump! Låt bli att enväldigt (försöka) bestämma vilka övningsgrupper som gäller. Allra minst pga så dåliga anledningar som att man inte fick gruppanmälan på kurshemsidan att fungera.»
- projekten, kurshemsidan( kan man inte använda sig av den avsedda platsen för kursen på studieportalen?)»
- Bättre målformulering. Det måste dessutom finnas en läsanvisning till boken! »
- föreläsarens attityd mot studenterna »
- kursadiministrationen»
- Upplägget på föreläsningarna. Mer och tydligare information.»
- Det kan iaf ligga en länk på studieportalen till hemsidan. Att googla fram sidan är inte den bästa lösningen.»
- tidigar projektstart. bättre ävningsledare kanske. lite mer entusiasm!»
- Projekten är onödiga. Fokus hamnar för mycket på att förstå Matlab. Det är inte det kursen handlar om.»
- hemsidan och bättre språk»
- Allt! Släng kursen och börja om från början. Börja med fråga "Varför MatStat?" Om vi fortfarande skall läsa MatStat kan nästa vara "Vem skall vi ha istället för Anastasia som examinator?"»
- föreläsaren»
- Kurshemsidan bör läggas på studieportalen och struktureras bättre»
- dra ner lite tempo föreläsningarna och lägg fokus på förståelse istället för att rapa upp boken rakt av. Se över projekten. fixa till kurshemsidan.»
- föreläsaren, rekommenderade uppgifter borde finnas svar till...»
- Bättre föreläsare som inte är så jobbig att lyssna på och som förklarar bättre. Man blir irriterad på hennes språk och hur hon uttalar engelska ord. »
- Övningstimmarna, mkt bättre om övningsledarna räknar uppgifter på tavlan, har man frågor kan man väl ställa dem på rasten eller på talet som övningsledarna räknar på tavlan, på det viset får ju alla ta del av svaren»
- Lite mer struktur kring kursen och information som delvis saknas, så som när tentaresultatet kommer upp... »
- Anastassia är karismatisk men lite svårförstådd»
- kurshemsidan. Under all kritik. Usch...»

23. Övriga kommentarer

- KURS-PM,KURS-PM,KURS-PM»
- Märktes att Anastassia inte tyckte om att undervisa.»
- inget kurs-pm, ingen info om vad kursen skulle handla om eller vilka moment som ingick, utan tvekan den sämsta kursen hitills under min chalmers tid»
- Jag upplevde kursen som väldigt rörig. Anastassia var ofta väldigt stressad på föreläsningarna då hon var tvungen att stressa sig igenom varje avsnitt. Vilket medförde att föreläsningarna var svåra att följa och förstå. »
- Finns mycket att förbättra med den här kursen!»
- Vill inte låta nedlåtande....inte meningen..är bara lite frustrerad pga tentan som jag pluggat till ändå gjorde att jag kuggade...tror jag...»
- Är inte nöjd med kursen, tyvärr»
- Informationen om projekten i kursen kom sista halvan av läsperioden och det fanns ingen chans att planera för den tid det skulle ta när man inte visste något om det.... Kandidatarbetet som går parallellt kräver planering och det är svårt när anastassia inte avslöjar något om projekten förrän sista veckorna när kandidatarbetet kräver som mest tid. Krävs ett rejält snack med examinatorn om information till studenterna och att projekten genomgås så att arbetsinsatsen och målen med projekten blir klara. Man har inte kunnat förstå vad som krävdes av projekten och av examinatorn lät det som om det inte var så stora projekt men när man väl började göra dessa så visades det att hon krävde mycket mer... informationen på hemsidan var än en gång motsägelsefull....»
- svarskod 683864278 »
- jag har svårt att förstå hur chalmers som är en av sveriges bästa högskolor kan godkänna en så dålig undervisning som denna kursen har varit.»
- Tentan var på högre nivå än man väntat.»
- Bra med en föreläsare med pondus.»
- Gör kursen valbar!»
- Mycket dålig kurs, förmodligen sämst hittills.»


Kursutvärderingssystem från