ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Research program assessment 2008

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-13 - 2008-06-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Ann-Marie Strand»


BACKGROUND

1. Graduate School:

Matrisfråga

Applied Acoustics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Applied Information Technologies
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Architecture
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Bioscience
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Chemical Engineering
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Chemistry
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Civil and Environmental Engineering
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Complex Systems
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Computational Technology
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Computer Science and Engineering
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Energy and Environment
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Environmental Sciences
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Fundamental Physics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

High Voltage Engineering
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Human - Technology - Design
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Machine and Vehicle Systems
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Manufacturing Technology
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Materials Science
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Mathematical Statistics
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Mathematics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Microtechnology and Nanoscience
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Physics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Product and Production Development
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Radio and Space Science
1 svarande

1 100%

Genomsnitt: 1

Shipping and Marine Technology
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Signals and Systems
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Solid and Structural Mechanics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Technology Management and Economics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

Thermo and Fluid Dynamics
0 svarande

0 0%

Genomsnitt: 0

2. Research Group:

3. Where did most of your undergraduate studies take place?

3 svarande

at the institution at which you are enrolled (at Chalmers)»1 33%
at some other institution (at Chalmers)»2 66%

Genomsnitt: 1.66

4. Did you begin your postgraduate studies before you had been formally enrolled?

6 svarande

no»5 83%
yes, 1-6 months in advance»1 16%
yes, 7-12 months in advance»0 0%
yes, over a year in advance»0 0%

Genomsnitt: 1.16

5. What was your primary reason for undertaking postgraduate studies?

6 svarande

interest in the subject»6 100%
to prepare for a career in teaching or research»0 0%
to prepare for a career in research outside education»0 0%
to prepare for some other professional career»0 0%

Genomsnitt: 1

6. How does your formal employment situation look like?

6 svarande

employed as a postgraduate student at Chalmers»6 100%
employed as a postgraduate student at some other university»0 0%
employed as an industrial PhD student»0 0%
not employed, have a scholarship»0 0%
not employed, have some other kind of funding»0 0%

Genomsnitt: 1

7. Are you employed as / engaged in postgraduate studies for:

5 svarande

full time»5 100%

Genomsnitt: 1

8. Are you married or living with a partner?

6 svarande

yes»6 100%
no»0 0%

Genomsnitt: 1

9. Do you have children under the age of 18 living with you?

6 svarande

yes»3 50%
no»3 50%

Genomsnitt: 1.5

10. To what extent is the following true about the support, prior information and introduction you were given before your postgraduate studies?

Matrisfråga

teachers in your undergraduate program gave you support and encouraged you to go on with postgraduate studies
6 svarande

very little/not at all»2 33%
not very much»1 16%
a great deal»2 33%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 2.33

the prior information about postgraduate studies was satisfactory (incl. requirements for enrolment)
6 svarande

very little/not at all»2 33%
not very much»1 16%
a great deal»3 50%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.16

the department"s introduction for students was satisfactory
5 svarande

very little/not at all»0 0%
not very much»5 100%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2

11. How many percent of your postgraduate studies had you completed by the end of the spring semester of 2008?

6 svarande

20 <»0 0%
21-40»0 0%
41-60»1 16%
61-80»1 16%
80 >»4 66%

Genomsnitt: 4.5

12. In which semester and year do you expect to submit your PhD-thesis?

6 svarande

year, spring/autumn»5 100%
do not know»1

Genomsnitt: 1

13. Are you going to take a licentiate degree?

6 svarande

yes»0 0%
no»3 50%
I already have»3 50%
do not know»0

Genomsnitt: 2.5

14. In the course of your postgraduate studies have you spent some period of time studying at another institution?

3 svarande

no»3 100%

Genomsnitt: 1


RESEARCH

15. How did you select the subject of your thesis?

6 svarande

mainly on my own»0 0%
a proposal from my department/supervisor»3 50%
together with my supervisor»3 50%
I have not yet selected a subject»0 0%

Genomsnitt: 2.5

16. How are you working on your thesis?

6 svarande

mainly on my own»2 33%
mainly in a research team»4 66%
I have not yet selected a subject»0 0%

Genomsnitt: 1.66

17. What type of thesis do you intend to submit?

6 svarande

monograph»0 0%
collection of articles»6 100%

Genomsnitt: 2

18. Do you have a principal supervisor?

6 svarande

yes, a man»6 100%
yes, a woman»0 0%
no»0 0%

Genomsnitt: 1

19. Have you switched to another principal supervisor at your own request?

6 svarande

yes»0 0%
no»6 100%

Genomsnitt: 2

20. Do you have one or more assistant supervisors?

6 svarande

yes, a man/only men»3 50%
yes, a woman/only women»0 0%
yes, men and women»0 0%
no»3 50%

Genomsnitt: 2.5

21. Have you switched assistant supervisors at your own request?

5 svarande

yes»0 0%
no»5 100%

Genomsnitt: 2

22. Do all your assistant supervisors come from your own department?

3 svarande

yes»3 100%
no»0 0%

Genomsnitt: 1

23. Approximately, how many hours of supervision have you had during the spring semester of 2008.

6 svarande

0-10  »0 0%
11-20»2 33%
21-30»3 50%
31-40»1 16%
>40»0 0%

Genomsnitt: 2.83

24. Who, in practice, provides most of your supervision?

6 svarande

principal supervisor»4 66%
assistant supervisor»2 33%
someone else»0 0%

Genomsnitt: 1.33

25. To what extent has your supervisor/supervisors:

Matrisfråga

directed your choice of optional courses
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»5 83%
a great deal»1 16%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.16

displayed interest in your postgraduate studies
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»4 66%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.33

discussed methodological issues with you
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»0 0%
a great deal»3 50%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3

discussed theory with you
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»4 66%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.33

provided constructive criticism of your research
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»4 66%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.33

given you support regarding difficulties in your research work
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»3 50%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.16

given you mental support during tough times
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»2 33%
a great deal»3 50%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 2.83

discussed your plans for the future with you
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»3 50%
a great deal»1 16%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 2.33

26. Has there been any follow up of your individual study plan during 2008?

6 svarande

yes, I am satisfied with the follow up»3 50%
yes, but I am not satisfied with the follow up»3 50%
no»0 0%
I do not have an individual study plan»0 0%

Genomsnitt: 1.5

27. To what extent during 2008 have you:

Matrisfråga

worked as independently as you wanted to
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»5 83%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 3.16

been provided with as much supervision as you wanted
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»4 66%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 3

found yourself in a situation of dependence on your supervisor which made you feel uncomfortable
6 svarande

very little/ not at all»3 50%
not very much»3 50%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.5

experienced shortcomings in your supervision that have hampered your research
6 svarande

very little/ not at all»3 50%
not very much»2 33%
a great deal»1 16%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.66

seriously considered switching supervisor
6 svarande

very little/ not at all»5 83%
not very much»1 16%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.16

experienced your postgraduate studies as positive and stimulating
5 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»2 40%
to a very great extent»3 60%

Genomsnitt: 3.6

had the opportunity to take part in general discussions about your subject area with your supervisor and other researchers
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»0 0%
a great deal»4 66%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.33

experienced pressure and stress giving you negative experiences
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»3 50%
a great deal»2 33%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.16

experienced the environment in your department as creative
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»2 33%
a great deal»4 66%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.66

felt that you were an accepted member of the research collective
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»2 33%
to a very great extent»3 50%

Genomsnitt: 3.33

had the feeling that you could exert influence in your department
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»5 83%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.83

felt that postgraduate studies involve demands that are not proportionate to the length of the program
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»4 66%
a great deal»1 16%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2


STUDIES/COURSES

28. How well do the following statements describe the course work in your postgraduate programme?

Matrisfråga

the quality of the courses is consistently high
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»2 33%
a great deal»4 66%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.66

there is a good balance between course work and research
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»5 83%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.83

the courses offered are relevant to my area of research
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»2 33%
a great deal»4 66%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.66

29. To what extent have your postgraduate studies involved:

Matrisfråga

broadening your general education
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»0 0%
a great deal»5 83%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.66

acquiring greater understanding of people from another cultural or ethnic background
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»2 33%
a great deal»4 66%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.66

reflection over your own values
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»1 16%
a great deal»4 66%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.5

involvement in the development of society
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»2 33%
a great deal»3 50%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.33

aspects of sustainability
6 svarande

very little/ not at all»2 33%
not very much»2 33%
a great deal»1 16%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 2.16

acquiring knowledge of scientific or scholarly methodology
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»3 50%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.16

acquiring knowledge of scientific theories
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»3 50%
to a very great extent»2 33%

Genomsnitt: 3.16

acquiring the ability to carry out your own research independently
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»2 33%
to a very great extent»3 50%

Genomsnitt: 3.33

acquiring knowledge about methods and theories used in other fields
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»3 50%
a great deal»2 33%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 2.66

acquiring deeper insights into research ethics
6 svarande

very little/ not at all»1 16%
not very much»2 33%
a great deal»3 50%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 2.33

acquiring an increased ability to write clearly and comprehensibly
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»4 66%
to a very great extent»1 16%

Genomsnitt: 3

acquiring greater ability to present your material orally in a clear and comprehensible way
6 svarande

very little/ not at all»0 0%
not very much»1 16%
a great deal»2 33%
to a very great extent»3 50%

Genomsnitt: 3.33

30. Have you taken part in any teacher training sessions for postgraduate students or teachers?

6 svarande

yes»3 50%
no»3 50%

Genomsnitt: 1.5

31. During 2008 have you been involved in any of the following activities?

Matrisfråga

participation in one or more national conferences relevant to your postgraduate studies
6 svarande

yes»4 66%
no»2 33%

Genomsnitt: 1.33

participation in one or more international conferences relevant to your postgraduate studies
6 svarande

yes»5 83%
no»1 16%

Genomsnitt: 1.16

presentation of your research in a context which will make it more accessible for the general public
6 svarande

yes»2 33%
no»4 66%

Genomsnitt: 1.66

presentation of your research through publication or at conferences
6 svarande

yes»5 83%
no»1 16%

Genomsnitt: 1.16

presentation of your research at some form of seminar at your department
6 svarande

yes»3 50%
no»3 50%

Genomsnitt: 1.5

engaged in graduate student union or council
6 svarande

yes»2 33%
no»4 66%

Genomsnitt: 1.66


TEACHING/OTHER DEPARTMENT WORK

32. So far in your postgraduate program, how many hours have you worked each week on average?

6 svarande

0-9 »0 0%
10-19»0 0%
20-29»0 0%
30-39»1 16%
40-49»4 66%
50-59»1 16%
60 >»0 0%

Genomsnitt: 5

33. So far in your postgraduate program, how many hours each week did you devote to your research project on average?

6 svarande

0-9»0 0%
10-19»0 0%
20-29»1 16%
30-39»3 50%
40-49»2 33%
50-59  »0 0%
60 >»0 0%

Genomsnitt: 4.16

34. How much time will you spend on teaching during your entire postgraduate program (as a percentage of a full-time post)?

6 svarande

0  »0 0%
1-5»0 0%
6-10»1 16%
11-15»1 16%
16-20»4 66%
21-25»0 0%
>25»0 0%

Genomsnitt: 4.5

35. How much time will you spend on other work for your department during your entire postgraduate program (as a percentage of a full-time post)?

6 svarande

0  »1 16%
1-5»3 50%
6-10»0 0%
11-15»1 16%
16-20»1 16%
21-25»0 0%
>25»0 0%

Genomsnitt: 2.66


WORKING ENVIRONMENT

36. Have you had access to a workplace of your own at your department, including computer, printing and copying facilities?

6 svarande

yes»6 100%
no»0 0%

Genomsnitt: 1

37. What feelings do you have about the teachers, supervisors and administrative staffs approachability ?

Matrisfråga

teachers on the courses you have attended
6 svarande

unapproachable»0 0%
somewhat unapproachable»0 0%
somewhat approachable»3 50%
approachable»3 50%

Genomsnitt: 3.5

supervisors
6 svarande

unapproachable»0 0%
somewhat unapproachable»0 0%
somewhat approachable»3 50%
approachable»3 50%

Genomsnitt: 3.5

administrative staff
6 svarande

unapproachable»0 0%
somewhat unapproachable»0 0%
somewhat approachable»2 33%
approachable»4 66%

Genomsnitt: 3.66

38. What feelings do you have about the teachers, supervisors and administrative staffs support?

Matrisfråga

teachers on the courses you have attended
6 svarande

not supportive»0 0%
somewhat unsupportive»1 16%
somewhat supportive»3 50%
supportive»2 33%

Genomsnitt: 3.16

supervisors
6 svarande

not supportive»0 0%
somewhat unsupportive»0 0%
somewhat supportive»1 16%
supportive»5 83%

Genomsnitt: 3.83

administrative staff
6 svarande

not supportive»0 0%
somewhat unsupportive»0 0%
somewhat supportive»3 50%
supportive»3 50%

Genomsnitt: 3.5

39. What feelings do you have about the teachers, supervisors and administrative staffs knowledge?

Matrisfråga

teachers on the courses you have attended
6 svarande

uninformed»0 0%
somewhat uninformed»0 0%
somewhat knowledgeable»3 50%
knowledgeable»3 50%

Genomsnitt: 3.5

supervisors
6 svarande

uninformed»0 0%
somewhat uninformed»0 0%
somewhat knowledgeable»3 50%
knowledgeable»3 50%

Genomsnitt: 3.5

administrative staff
6 svarande

uninformed»0 0%
somewhat uninformed»1 16%
somewhat knowledgeable»3 50%
knowledgeable»2 33%

Genomsnitt: 3.16

40. What feelings do you have about the other postgraduate students friendliness?

Matrisfråga

-
6 svarande

unfriendly»0 0%
somewhat unfriendly»0 0%
somewhat friendly»2 33%
friendly»4 66%

Genomsnitt: 3.66

41. What feelings do you have about the other postgraduates helpfulness?

Matrisfråga

-
6 svarande

unhelpful»0 0%
somewhat unhelpful»0 0%
somewhat helpful»3 50%
helpful»3 50%

Genomsnitt: 3.5

42. What feelings do you have about the other postgraduates support?

Matrisfråga

-
5 svarande

not supportive»0 0%
somewhat unsupportive»0 0%
somewhat supportive»2 40%
supportive»3 60%

Genomsnitt: 3.6

43. Have you experienced discrimination because of your gender?

Matrisfråga

by other postgraduate students
6 svarande

not at all»5 83%
not very much»1 16%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.16

by teachers in the courses you have attended
6 svarande

not at all»5 83%
not very much»1 16%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.16

by supervisors
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

by administrative staff
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

44. Have you experienced discrimination because of your ethnical background?

Matrisfråga

by other postgraduate students
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

by teachers in the courses you have attended
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

by supervisors
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

by administrative staff
6 svarande

not at all»6 100%
not very much»0 0%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1

45. How would you rank:

Matrisfråga

the leadership in your department
6 svarande

very bad»0 0%
bad»0 0%
good»3 50%
excellent»3 50%

Genomsnitt: 3.5

the leadership in your research division
6 svarande

very bad»0 0%
bad»1 16%
good»2 33%
excellent»3 50%

Genomsnitt: 3.33

the service personnel (secretaries/ administrative)
6 svarande

very bad»0 0%
bad»0 0%
good»5 83%
excellent»1 16%

Genomsnitt: 3.16

the service functions (help desk…,,, )
6 svarande

very bad»0 0%
bad»4 66%
good»1 16%
excellent»1 16%

Genomsnitt: 2.5

the quality of the laboratory equipment associated with your project
5 svarande

very bad»1 20%
bad»0 0%
good»2 40%
excellent»2 40%

Genomsnitt: 3

the personnel working with laboratory equipment
5 svarande

very bad»1 20%
bad»0 0%
good»3 60%
excellent»1 20%

Genomsnitt: 2.8

the computational quality
5 svarande

very bad»0 0%
bad»1 20%
good»3 60%
excellent»1 20%

Genomsnitt: 3

the work environment
6 svarande

very bad»0 0%
bad»0 0%
good»3 50%
excellent»3 50%

Genomsnitt: 3.5

the cooperation within the department
6 svarande

very bad»0 0%
bad»1 16%
good»3 50%
excellent»2 33%

Genomsnitt: 3.16

the cooperation between different departments
6 svarande

very bad»1 16%
bad»3 50%
good»1 16%
excellent»1 16%

Genomsnitt: 2.33

46. How you find the work

Matrisfråga

the work load is too high
6 svarande

strongly disagree»0 0%
disagree»6 100%
agree»0 0%
strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 2

the work is stressful
6 svarande

strongly disagree»0 0%
disagree»2 33%
agree»4 66%
strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 2.66

47. Work at home

Matrisfråga

you think about work at home
6 svarande

strongly disagree»0 0%
disagree»0 0%
agree»5 83%
strongly agree»1 16%

Genomsnitt: 3.16

the work disturbs your sleep
6 svarande

strongly disagree»1 16%
disagree»3 50%
agree»2 33%
strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 2.16

48. Have you taken sick leave for more than 14 days during 2008?

6 svarande

yes»0 0%
no»6 100%

Genomsnitt: 2


GENERAL QUESTIONS

49. What if...

Matrisfråga

you had to choose today, would you still choose to begin postgraduate studies
6 svarande

definitely not»1 16%
probably not»0 0%
probably»1 16%
definitely»4 66%

Genomsnitt: 3.33

you could start postgraduate studies in the same subject again would you still choose the same university/ higher education institution
6 svarande

definitely not»0 0%
probably not»0 0%
probably»3 50%
definitely»3 50%

Genomsnitt: 3.5

50. Do you want to work...

Matrisfråga

at your present university/higher education institution when you have your doctorate
6 svarande

definitely not»0 0%
probably not»2 33%
probably»2 33%
definitely»2 33%

Genomsnitt: 3

at another university/higher education institution when you have your doctorate
5 svarande

definitely not»0 0%
probably not»2 40%
probably»3 60%
definitely»0 0%

Genomsnitt: 2.6

51. Do you worry about being unemployed when your postgraduate studies are completed?

Matrisfråga

-
6 svarande

very little/ not at all»2 33%
not very much»4 66%
a great deal»0 0%
to a very great extent»0 0%

Genomsnitt: 1.66

52. Does your department provide support for a continued career in research?

6 svarande

yes»1 50%
no»1 50%
Do not know»4

Genomsnitt: 1.5

53. Does your department/Chalmers provide support for a continued career in the industry?

6 svarande

yes»3 60%
no»2 40%
Do not know»1

Genomsnitt: 1.4

54. What overall grade would you give your postgraduate program so far?

Matrisfråga

-
6 svarande

very bad»0 0%
bad»0 0%
good»5 83%
excellent»1 16%

Genomsnitt: 3.16

55. If you have any specific positive or negative experiences, or other comments, that you would like to tell us, please use the space below:

56. Comments about this inquiry?Kursutvärderingssystem från