ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Matematisk analys i flera variabler, LMA017

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 35
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

34 svarande

Högst 15 timmar»12 35%
Cirka 20 timmar»11 32%
Cirka 25 timmar»7 20%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»2 5%

Genomsnitt: 2.14

- pluggade in kursen själv under sommaren » (?)
- Fördelad främt över tentaveckan och den innan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

34 svarande

0%»1 2%
25%»1 2%
50%»5 14%
75%»5 14%
100%»22 64%

Genomsnitt: 4.35

- Föreläsningar, mycket få övningar» (50%)
- Har haft 3 kurser, så den här har blivit lidande» (75%)
- missat nån räkneövning» (75%)
- Läste denna kursen extra utöver tekniskutvecklings standard kurser.» (75%)
- Bortrest en vecka.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

34 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 23%
Målen är svåra att förstå»1 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 38%

Genomsnitt: 2.88

- Men var hyfsat klar på vad som gällde ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Nu i slutet förstår man ju vad som menas i kursplanen, men självklart fattade man inte mycket av det i början.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»24 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»2 6%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»15 51%
Vet ej/har inte examinerats än»9 31%

Genomsnitt: 3.06

- Varför? Han gick igenom det man skulle kunna och hade en klar och tydlig repetition på det allra viktigaste. » (Nej, inte alls)
- Svår tenta» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»5 14%
Ganska stor»9 26%
Mycket stor»20 58%

Genomsnitt: 3.44

- Föreläsningar långt över förväntan - otroligt att jag helt plötsligt förstår hur man ska tillämpa matten.» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)
- oerhört bra» (Mycket stor)
- Föreläsningarna är mycket givande.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

34 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»7 20%
Ganska stor»8 23%
Mycket stor»18 52%

Genomsnitt: 3.26

- Dålig kurslitteratur, brist på uppgifter.» (Ganska liten)
- Jättebra kursmaterial som är lätt att förstå» (Mycket stor)
- Bok av hög kvalitet!» (Mycket stor)
- oerhört bra» (Mycket stor)
- Mkt bra bok. Ger precis det man vill ha. Plus att den är skriven på ett sätt som gör den lätt att första även om man inte är ett mattegeni.» (Mycket stor)
- Lars har skrivit boken själv, utgår och följer den på föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»7 21%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»17 53%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.56

- Ingen åsikt» (?)
- Finns ingen kurshemsida med utdelat material eller liknande.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsida existerade ej.» (Mycket dåligt)
- lars har ingen webbsida , mycket dåligt år 2007, äe man inte där så missar man papper som delas ut. han är enda läraren som inte har kurshemsida!!!!!!» (Mycket dåligt)
- Har inte använt nån kurshemsida - vet inte om det finns. Men vi har ju följt Lasses planering samt time-editschemat» (Ganska bra)
- webbsida, utdelat behövdes inte.» (Ganska bra)
- Har inte fått någont material och inte heller haft någon användning av webbsidan.» (Ganska bra)
- Inte för att det står nått på kurshemsidan eller att vi fått något utdelat material.. men administrationen har väl vartbra.» (Ganska bra)
- användes inte» (Ganska bra)
- Har inte så stor nytta av något utdelat material i denna kursen. » (Ganska bra)
- Det fanns inte något utdelat material och det fanns heller inget behov av det. Litteratur och föreläsningar räckte väl.» (Ganska bra)
- Lars har inga föreläsnings anteckningar på kurshemsida. Annars har man inte så stor användning av kurshemsidan i detta ämnet då inget läggs ut. » (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

34 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 11%
Ganska bra»8 23%
Mycket bra»18 52%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.64

- Hjälpen av hög kvalitet, men störande studenter på räkneövningarna. De borde blivit avvisade från salen.» (Ganska bra)
- lars är bra» (Mycket bra)
- Mkt bra möjlighet att få hjälp.» (Mycket bra)
- Har varit väldigt bra med övningstillfällen. Skulle nästan kunnat ha ett övningstillfälle till.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»5 14%
Mycket bra»25 73%
Har ej sökt samarbete»3 8%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

33 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»23 69%
Hög»10 30%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Om att man läser 2 kurser är det ingen fara med tempot.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»19 59%
Hög»9 28%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.53

- Läst en ganska tung kurs vid sidan av» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

34 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 8%
Godkänt»6 17%
Gott»8 23%
Mycket gott»17 50%

Genomsnitt: 4.14

- Mycket intressant kurs med en hängiven föreläsare som kom med målande exempel och hade en entusiasm som smittade av sig.» (Mycket gott)
- Imponerande att Lars kan förändras så mellan två kurser.» (Mycket gott) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Den är bra som den är!!»
- kursmaterial och personal»
- Att man läser i samma kapitelordning som boken har.»
- Lars Westerlund och hans bok.»
- lasseman»
- allt helt ok»
- Lars, tyckte han var riktigt bra i denna kursen »
- Räkneexemplen.»
- Lars sätt att vara. Hoppas att han kan vissa den entusiasmen även i envariabeln.»
- Räkneövningarna»
- Övningstillfällena är till stor hjälp»
- Lars Westerlund»
- Bra och intressanta föreläsningar. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kerstins tenta genomgång var onödig»
- Kanske ta med en dugga på halva kursen. »
- Hårdare tag mot störande element på räkneövningarna.»
- den andra tjejen»
- således inget.»
- Finns inget direkt jag kan komma på. Hängde med bra känns det som. »
- Mer räkneexempel, mindre "handviftande".»
- Lite lugnare och lite repetition precis i början. »
- inget alls»

16. Övriga kommentarer

- Kerstin var himlans trevlig!»
- Mycket bra föreläsare och kurslitteratur.»
- En av de bästa kurserna hittills.»
- han är väldigt sträng, elak och petig när han rättar tentan. Han kan dra hur många poäng bara för ett litet fel, därför kuggar de flesta!! Han måste skärpa sig och vara lite vänligt och snäll när han rättar!!»
- En Mycket bra kurs. Svår men rolig.»
- Lars är mer positiv till denna kursen än envariabeln och det märks tydligt på föreläsningarna. »
- lars är en bra lärare i denna kurs. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från