ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 VT - Elektriska Kretsar Z1, EEM031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-07 - 2008-06-30
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 7%
Ja»21 77%
Inte läst det»4 14%

Genomsnitt: 3.07

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

27 svarande

Nej»0 0%
Delvis»6 22%
Ja»21 77%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.77

- Lite ovant att det var en hemsida som ligger direkt på studieportalen. Föredrar externa.» (Ja)
- Det funkade finfint med studieportalenhemsidan faktiskt.» (Ja)
- Vågat att inte göra en separat sida, Hans kan det där med att gå mot strömmen... höhö» (Ja)

3. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»8 29%

Genomsnitt: 3.18

4. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 25%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kune vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 37%

Genomsnitt: 2.85

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 22%
Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»20 74%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2.51

6. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Hans Nordman engagerat sig i kursen?

27 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»2 7%
Bra»3 11%
Mycket bra»21 77%

Genomsnitt: 3.62

- Hans Nordman anordnade ett extra tentatillfälle när det uppdagades att vi hade båda våra tentor dagarna efter varandra.» (Mycket bra)
- bra med extra tenta» (Mycket bra)
- Han har ju tillochmed fått pris av Z1. » (Mycket bra)
- Faktiskt en av de bästa föreläsarna...» (Mycket bra)

7. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Tentan som gick den 31/5 var svårare än den som gick först. Detta var orättvisst!!!»
- inga kommentarer»
- Barabra»
- bra, snällt att flytta tentan till lördagen.»


Lärande:

8. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- intro matten»
- Envar.analys och linj.algebra»
- Ingen speciell förutom Gymnasiet»
- Envariabelanalysen och Inledande Matte Z»
- nej.»
- envariabelanalys»
- Nej.»
- Den matematik som behövs sitter någonstans i bakhuvudet från Inledande matematiken»
- ja, dig & dat kanske.»
- Njea. Inte nämvärt. Man behövde väl ha ett hum om integrering. Och till viss del derivering för förståelse och bevis (som inte krävdes för att klara kursen men kunde väl underlätta kanske)»
- ... fysik b? knappast... kanske lite.»
- Mattekurserna»
- linjär algebra, en variabel analysen»

9. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

Matrisfråga

- Jag anser att det borde lärts ut mer om hur transistorer fungerar. Dessutom hade jag gärna sett att vi jobbade med tre-fas-system också.»
- ideala OP-förstärkaren var lite konstig att begripa men Hans, klippan, lyckades förklara det så fint så fint en föreläsning där i slutet.»

DC-analys
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätt»22 78%
Svårt»1 3%
Relevant»25 89%
Irrelevant»0 0%

AC-analys
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätt»7 25%
Svårt»15 53%
Relevant»25 89%
Irrelevant»0 0%

OP-förstärkare
28 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Lätt»11 39%
Svårt»13 46%
Relevant»22 78%
Irrelevant»1 3%


Föreläsningar:

10. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

27 svarande

0 0%
1 3%
9 33%
14 51%
3 11%

Genomsnitt: 3.7

- Alldeles för mycket OH-bilder. Få exemplar på tavlan.» (2)
- Det mesta gicks igenom rakt från OH-bladen vilket är lite tråkigt.» (3)
- Väldigt mycket formler och siffror som det är svårt att hänga med i när man bara ser det på tavlan» (3)
- Evas föreläsningar höll lite lägre klass än Hans.» (4)
- lite färre med OH:n och mer på tavlan hade underlättat.» (4)
- Högt tempo och bra föreläsningar med Hans. Evas föreläsning var väl något rörigare kan man säga. När Hans gick igenom OP-förstärkare på 10 minuter under repetitionen sista föreläsningen förstod jag mer av OP än jag gjorde efter Evas två föreläsningar.» (4)
- Ruggigt tråkiga ibland, satt nog alltid en vecka efter» (4)
- Alla föreläsningar med Hans var bra. Eva är däremot inget vidare. Hon förklarar inte allt och framförallt inte varför. Dessutom är det mesta han säger osammanhängande.» (4)
- Hans höll ett högt tempo och vi höll oss då alltid efter planeringen, vilket gjorde det lätt att veta vad man skulle läsa på inför föreläsningen.» (5)

11. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»1 3%
75%»7 25%
100%»18 66%

Genomsnitt: 4.55

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 14%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»10 37%

Genomsnitt: 3.14

13. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Fler räkneex med siffror kanske»
- Han kunde lösa flera exemplar på tavlan.»
- vet ej»
- Inget nämvärt. »
- haft OH-bilderna på lite längre.»


Arbetsklimat:

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»1 3%
Ganska bra»13 48%
Mycket bra»10 37%
Har inte sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.55

- DÅLIGA övningsledare!» (Ganska bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»10 37%
Mycket bra»13 48%
Har inte sökt samarbete»2 7%

Genomsnitt: 3.55

16. Hur var arbetsbelastningen i kursen?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»3 11%
Lagom»16 59%
Hög»6 22%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Låg - men det var väldigt bra så man hann bygga cortege.» (Låg)
- Medelbelastningen var lagom, men belastningen under sista vecka var mycket hög. Detta anser jag bero på schemaläggningen.» (Lagom)

17. Hur var den totala arbetsbelastningen under perioden?

27 svarande

För låg»1 3%
Låg»5 18%
Lagom»12 44%
Hög»8 29%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.11

- Cortège och grejer. Borde fått ledigt den veckan.» (Hög)


Övningar:

18. Vad tyckte du om övningarna?

- Den ena var för långsam och den andra var för snabb.»
- bra»
- Helt okej»
- bra, särskilt med långa övningar.»
- BRa, men ibland lite väl långsamma genomgångar»
- Den ena övningsledaren var för långsam, så det blev inte så mycket tid att fråga frågor på. Den andra handledaren verklade lite stressad och gjorde småfel väldigt ofta när han räknade exempel på tavlan»
- övningarna i sig var väl bra, men övningsledarna var riktigt kassa.»
- Är övningar samma som demo? Jag gick väl inte direkt på någon övning (räkna själv med möjlighet till hjälp) Däremot var jag på de ca 75% av demo(sarna?). Så jag svarar 50-75% på 19!»
- Lite sega, övningsledarna ej så bra på att förklara.»

19. Hur många övningar var du på? (%)

27 svarande

0 - 25%»6 22%
25 - 50 %»6 22%
50 - 75%»5 18%
75 - 90 %»7 25%
90 - 100%»3 11%

Genomsnitt: 2.81

20. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

27 svarande

Eva Palmberg ML7»14 51%
Joel Rasch ML6»12 44%
Anders Jarmén ML4»0 0%
Har inte besökt någon övningsledare»1 3%

Genomsnitt: 1.55

- se föreg. kommentar» (Eva Palmberg ML7)
- Eva blev aldrig färdig med det hon skulle gå igenom. Den andre jag var hos var tokigt snabb, men gjorde massor av slarvfel.» (Eva Palmberg ML7)
- Jag tycker att schemaläggningen vad gälelr övningarna kunde gjorts bättre. Vi hade övningar endast en dag i veckan, vilket gjorde det svårt att ta igen om man skulle råka missa denna.» (Joel Rasch ML6)
- Eva Palmberg hade ett så lågt tempo att man höll på att somna hela tiden, plus att hon bara nyttjade sina forlmer och inte förklarade någonting. Joel däremot var toksnabb, nonchalerade frågor och typ skrattade åt oss istället. När han löste ett tal refererade han till att, "på sidan xx finns en formel, titta, den ger rätt svar." ungefär.» (Joel Rasch ML6)


PSpice

21. Vad anser du om simuleringsprogrammet PSpice?

- Gammalt, måste finnas nyare som är minst lika bra.»
- Bra program»
- bra»
- Fungerar mycket väl när man börjar förstå sig på det.»
- Bra»
- Svårt och oöverskådligt»
- Det var ganska bra. Inte alltför svårt att använda.»
- bra»
- inte jättespännande men man ser nyttan med det.»
- svårt att förstå i början, men gick bra med vägledningen»
- Lite buggigt, men användbart när man väl vet hur det funkar...»
- Lite rörigt, men det beror antagligen att man inte hinner lära sig det på djupet.»
- bra, använde det väldigt lite dock»
- Kändes lite buggigt å slött och inte helt lätt att ta till sig.»
- Verkade vara schysst. Komplicerat om man ville...»
- Väldigt många programmdelar att hålla reda på.»
- bra.»

22. Hur var genomgången av PSpice?

27 svarande

Mycket dålig»2 7%
Ganska dålig»7 25%
Ganska bra»17 62%
Mycket bra»1 3%

Genomsnitt: 2.62

- Man är PSpice självlärd. Lärde sig av labbarna när man fick testa och greja å fråga labbhandledare.» (Mycket dålig)
- Labhandledningen fungerade bra.» (Ganska bra)
- den muintliga genomgången var tyvärr efter vi gjort första delen av labben» (Ganska bra)
- Det viktigaste hanns med, men skulle gå bra med en enkel handlening man läsedr själv också.» (Ganska bra)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

23. Vad tyckte du om laborationerna?

Matrisfråga

- Två datorlabbar. Mycket tråkigt. Att få löda och bygga lite som på sista labben var mycket uppskattat. Labbarna borde vara mer praktiska.»
- Även vad gälelr labbarna så var schemaläggningen bedeövlig för en av labbgrupperna. Första labben var allra första labbtillfället, när vi knappt gått igenom det vi skulle kunna till labbe. Sedan gick det ända till sista läsveckan då vi hade BÅDA de övriga labbarna.»
- Ibland otydliga PM.»
- svårt att förstå hur man skulle koppla på labb 2b labbarna låg inte helt i fas med föreläsningarna så saker vi skulle göra till labbarna hade vi inte gått igenom än»
- Bra och "roliga" labbar»
- kul att löda lite också.»
- Labb-PM var helt CP ibland. I princip såhär: 1. RÄKNA! 2. BYGG! 3. MÄT!»
- jätte roliga labbar»

DC-analys med PSpice (Lab 1)
27 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»16 59%
Mycket bra»9 33%

Genomsnitt: 3.25

Simulering av hörapparat (Lab 2a)
27 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»4 14%
Ganska bra»18 66%
Mycket bra»5 18%

Genomsnitt: 3.03

Konstruktion och verifiering av hörapparat (Lab 2b)
27 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 7%
Ganska bra»14 51%
Mycket bra»11 40%

Genomsnitt: 3.33


Kurslitteratur:

24. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 30%
Ganska stor»15 57%
Mycket stor»3 11%

Genomsnitt: 2.8

- För utspridd kursmaterial. Lite i bok, lite i häfte, lite här & där etc. Finns det ingen kursbok/kompletterande material som innefattar precis det man behöver veta?? Fick lägga flera onödiga timmar på detta och lära mig saker jag inte ens behövde veta. Förslag: Utöka häftet från E. Palmberg med det extra man behöver från boken och skippa boken helt?» (Ganska liten)
- På tok för lite räkneuppgifter av enklare karaktär för att få en snabbstart in i el-tänket.» (Ganska liten)
- Elektriska Nät boken var helt totalt värdelös enligt mig. Dom hoppar över massa steg i beräkningar och teoridelen gav inte mkt. Däremot var väl uppgifterna okej. Evas häfte var bättre får jag säga. Bra uppgifter i den också. Bra med gamla tentor längst bak. » (Ganska liten)
- Båda böckerna är bra när man skall kolla upp något. Ingen av dem förklarar någonsin varför man gör på ett visst sätt och vad man skall ha det till. Har man inte gått på föreläsningarna är det svårt att klara kursen. Dock är föreläsningsanteckningarna bra och till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Har studerat en del av kursen på egen hand.» (Ganska stor)
- Uppgifterna som varit bra, resten vet jag inte...» (Ganska stor)

25. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Elektriska nät –, Charles Davidson & P G Hofvenschiöld
Elektriska Kretsar för Z1 2006/2007: komplement till kursboken –, Eva Palmberg

27 svarande

Dålig, bör inte användas igen»6 22%
Bra»19 70%
Mycket bra, bör användas igen»2 7%
Köpte ingen»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Komplement = bra Kursbok = För mycket irrelevant information» (Dålig, bör inte användas igen)
- Boken är inte jättebra direkt...» (Dålig, bör inte användas igen)
- Elnät - dålig kompendie - bra» (Dålig, bör inte användas igen)
- Borde finnas någon mer litteratur i början eftersom Elektriska nät-boken är väldigt svår att komma in i och förklarar väldigt lite.» (Bra)
- Jag tycker det fanns för lite om vissa avsnitt, t.ex. fanns det bara en sida om överföringsfunktioner där endast det allra enklaste fallet togs upp. Det hade varit bra med lite mer exempel på dessa avsnitt» (Bra)
- inget fel, inget bra :P» (Bra)
- gjorde mest uppgifter...» (Bra)
- Elektriska nät och kompendiet var bra. Däremot var det lab-pm om PSpice man kunde köpa inte så värdefullt.» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

26. Ungefär hur många timmar i veckan har du arbetat med kursen?

27 svarande

Högst 15 timmar»13 48%
Ca 20 timmar»10 37%
Ca 25 timmar»3 11%
Ca 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.7


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»8 29%
Nej»11 40%
Vet ej»8 29%

Genomsnitt: 2

28. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

26 svarande

Ja»2 7%
Nej»16 61%
Vet ej»8 30%

Genomsnitt: 2.23

- Joel Rasch» (Ja)
- Joel! haha klockren kille. Hans var stabil, kunde förklara bra, även de komplicerade sakerna.» (Ja)
- verkligen ej!» (Nej)


Examination:

29. Vad anser du om duggan?

- Bra, kom ikapp mig lite»
- Mycket bra. Nödvändig!»
- bra»
- Bra att få kolla hur väl man snappat upp första delen av kursen.»
- Mycket bra»
- Mycket bra, man bör fortsätta med det»
- Duggan var bra och kompletterades bra med genomgången av den.»
- bra»
- bra initiativ!»
- bra,kändes som en mini-tenta»
- lite för lätt jämfört med tentan»
- Bra.»
- Bra att stämma av hur man ligger till.»
- ganska lätt. bra att det var så pass seriöst iaf.»
- Den var väl bra.»
- ME LIKE»
- Den var ganska lätt.»

30. Täckte duggan rätt områden?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 24%
Ja, i hög grad»19 76%
Deltog ej»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- borde ha duggan lite senare så att fler saker ingår som kommer på tentan» (I viss utsträckning)

31. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

26 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»6 23%
Bra»11 42%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 3

- Tentam var för svår och hade ingenting att göra med det vi hade lärt oss. T.ex inget om OP-förstärkaren.. Mycket udda frågor.» (Inte alls)
- Eftersom det endast var fem uppgifter var det mycket svårt tat få in alla kursmoment i tentan. De flesta delar täcktes, men en del saknades (t.ex. transformatorn) Detta gälelr tentatillfälle nr 1.» (Ganska bra)
- Svårt att täcka kursinnehållet med endast 5 frågor.» (Ganska bra)
- Kändes som lördagstentan var mycket svårare än måndagstentan, vilket inte är så bra.» (Bra)
- vissa typer av uppgifter som har setts på tentorna som gått finns inga övningsuppgifter till.» (Bra)
- Lite svår var den, men ändå bra.» (Mycket bra)
- Jag skrev den tidiga tentan. Den senare såg ut att vara lite väl svår.» (Mycket bra)

32. Testade examinatorn om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»9 34%
Ja, i hög grad»16 61%
Vet ej/ har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- han gjorde några fulingar och vek av från de gamla tentorna men som tur var satte man det ändå.» (Ja, i hög grad)

33. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

26 svarande

Inte alls»2 7%
Ganska bra»3 11%
Bra»10 38%
Mycket bra»11 42%

Genomsnitt: 3.15

- Tenta är det bästa, särskilt i en sån här kurs.» (Inte alls)
- Det skullle vara bra med inlämningsuppgifter» (Ganska bra)
- På det stora taget var examinationsformen med labbar och tenta ganska bra.» (Bra)
- EEM031 är en sådan kurs som lättast examineras med en tenta enligt mig.» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

34. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- En del frågor är väldigt nära varandra.»
- Eftersom det fanns två tentatillfällen kudne ni haft en fråga där man kryssade i vilket av tillfällena man var på.»
- vet ej»
- bra utvärdering med förbättrade alternativ mot tidigare utvärderingar»
- Ni är duktiga ni.»


Kursbetyg:

35. Vad tycker du om kursen som helhet?

26 svarande

Dålig»1 3%
Ganska bra»4 15%
Bra»13 50%
Mycket bra»8 30%

Genomsnitt: 3.07

- Jag tyckte att det var lite för mycket teori. Första labben var nästan enbart teori. Andra labben innehöll en hel del teori den också.» (Bra)
- Man känner sig bra mycket bättre på hur elektronik funkar tycker jag.» (Mycket bra)
- Lärde mig mkt nyttigt» (Mycket bra)

36. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- boken»
- Läraren!»
- duggan»
- de återkopplande genomgångarna med övningsledarna»
- duggan»
- Hans.»
- allt»
- Hans»
- lärosättet»

37. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsaren och handledarna»
- Kurslitteraturen»
- Lite mer praktiska labbar. Transistorn bör tas med i kursplanen.»
- vet ej»
- Mer räkneuppgifter och genomgångar rörande OP-förstärkaren var inte jättepedagogiska.»
- bättre kontakt lab-föreläsningar»
- övningsledarna»
- Evas föreläsningar. Elnät av Hofvenschöld»
- labb-pm! Man var ju helt vise i lingonskogen ibland...»
- Evas föreläsningar.»
- Övningarna»


Kursutvärderingssystem från