ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Reglerteknik, ERE091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-02 - 2008-08-02
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

25 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 8%
10 40%
8 32%
5 (över förväntan)»5 20%

Genomsnitt: 3.64 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade ingen aning om vad det skulle handla om innan jag började läsa kursen.» (3)
- Kanske lite mer vad en regulator är, asså hur den fungerar i praktiken.» (3)
- Ej följt kursen i sin helhet» (3)
- Mycket bra kurs!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

25 svarande

1 (ej relevant)»1 4%
0 0%
10 43%
4 17%
5 (mycket relevant)»8 34%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.78

- Bra ingenjörskurs, verkar mycket tillämpningsbar.» (4)
- Har redan haft nytta av den..» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

25 svarande

1 (inte alls)»0 0%
2 8%
4 16%
16 64%
5 (Mycket bra avvägt)»3 12%

Genomsnitt: 3.8 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tycker det var bra, men är bitter för att sistauppgiften krävde elnät-kunskaper som inte jag har (inte tagit kursen..) >:)» (4)
- bra» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

25 svarande

<25%»7 28%
25-50%»2 8%
50-75%»3 12%
>75%»13 52%

Genomsnitt: 2.88

- Man hinner inte med allt här i världen.» (<25%)
- Föreläsningssalen var urusel så jag gick sällan på föreläsningarna.» (<25%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

25 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
2 9%
9 42%
8 38%
5 (mycket bra)»2 9%
Deltog ej»4

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för lite repetition och för mycket genomgång av sådant vi redan kan - att räkna. Mer tid bör läggas på förståelse och mindre på värdelös råräkning» (2)
- Lite osammanhängande och Bengt kunde ibland använda begrepp som inte förklarades. » (2)
- Lägg mindre tid på slavräkning och mer på förståelse!» (4)
- Bra föreläsare, något för mycket trivialiteter ibland - dvs. föreläsaren gör många räknesteg som en F-are kanske inte alltid behöver se. » (4)

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

24 svarande

1 (inte alls bra)»2 12%
1 6%
4 25%
7 43%
5 (mycket bra)»2 12%
Deltog ej»8

Genomsnitt: 3.37 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt förberedd räkneövningsledare!» (1 (inte alls bra))
- Helt ok, var dock på få» (4)
- Fantastiskt bra räkneövningsledare. Helt fenomenala!» (5 (mycket bra))
- Salen var usel som sagt.» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

25 svarande

1 (inte alls bra)»2 8%
5 20%
8 33%
9 37%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Värdelös handledare!! Kunde lika gärna suttit och sovit i två timmar och ändå fått godkänt.» (1 (inte alls bra))
- De borde ha gjorts mer grundligt, av mig som student. Men så mycket annat tar tid på F så de blev dåligt förberedda och jag lärde mig inte så mycket.» (2)
- Det var en mer göra lab än lära sig lab.» (2)
- Oorganiserat. För kort tid. Kändes mest som att man bara testade sig fram och fick ingen större förståelse av regleren.» (2)
- Allt kändes bara stressigt och man lärde sig inget då. Hellre en labb där man förstår vad man gör och vad som händer än två då man skyndar sig igenom uppgifter bara för att göra dem.» (2)
- varför kunde vi inte gjort allt på en gång? krångligt att avbryta mitt i och bråka med uppstart. Dessutom var tidsnöden påtaglig, halvdan handledning.» (3)
- Mycket bra med hands-on regler, men "labb" är det ju inte direkt när man bara följer en nedskriven instruktion. Inte så roligt när man räknar ut alla värden till del2 själv och det sedan finns ett program på labbdatorn som gör allt jobbet etc.» (3)
- Var roliga men tyvärr inte så lärorika då handledaren varken kunde svenska eller engelska å mest sov» (4)
- Första mycket bra! Andra kass....» (4)
- Lite stressigt bara. » (4)
- Bra labbar» (4)

8. Vad tyckte du om inlämningsuppgifterna?

Kommentera gärna om du har olika åsikter om de olika uppgifterna.

25 svarande

1: Inte alls meningsfulla»0 0%
0 0%
2 8%
10 40%
5: Mycket lärorika»13 52%

Genomsnitt: 4.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Man lärde sig verkligen jättemycket. » (4)
- +++» (5: Mycket lärorika)
- Lite sisådär med rättningssystemet dock...» (5: Mycket lärorika)
- Allt jag räknade innan tentaplugget, vilket ändå gav högt betyg :) Mao. bra uppgifter» (5: Mycket lärorika)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

24 svarande

1 (Mycket liten)»3 12%
3 12%
7 29%
9 37%
5 (Mycket stor)»2 8%

Genomsnitt: 3.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.57


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

25 svarande

Ja»0 0%
Nej»25 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

1 (För låg)»1 4%
1 4%
17 68%
6 24%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Låg för antalet poäng, lagom med tanke på alla andra tidskrävande kurser.» (3)
- lagom» (3)
- Har endast gjort inlämningsuppgifterna och tentaplugg, så jag vet inte hur det är med arbetsbördan» (3)
- En av de lurigare kurserna, nivån är bra, men det bör sparkas uppåt att kursen är värd 5p och borde ha med den sista inluppen.» (4)
- Inlämningsuppgifterna krävde mycket tid.» (4)
- ok, tog inte jättemkt tid» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 16%
Mycket bra»21 84%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.84

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»6 24%

Genomsnitt: 3.84

- Upplevde att Bengt var mycket entusiastisk och gärna svarade om man hade frågor.» (Mycket bra)
- Väldigt tillmötesgående (både bengt och räkneövningsledarna)» (Mycket bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

25 svarande

1 (ej prisvärd)»0 0%
2 8%
12 50%
9 37%
5 (mycket prisvärd)»1 4%
Köpte inte boken»1

Genomsnitt: 3.37

- ingen aning om vad den kostade, men bra bok iaf» (3)
- Lånade den» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

1 (Mycket liten)»1 4%
2 8%
2 8%
9 36%
5 (Mycket stor)»11 44%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Äntligen en lärare som fattar att man kan lära sig genom att ha tillgång till lösningarna. De flesta andra vägrar inse att det går. Mycket bra med lösta exempel till uppgifterna helt enkelt. » (4)
- Ganska bra bok, men lite dåligt med exempel» (5 (Mycket stor))
- Boken, övningsuppgifterna och lösningarna var mycket bra, förutom lösningarna till det sista kapitlet.» (5 (Mycket stor))
- De där häftena man köpte var till MYCKET stor hjälp. Behåll dem» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.08


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

25 svarande

Ja»24 100%
Nej»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- fler poäng?? verkar skumt med 2p för en sketen inlämningsuppgift.»
- Inlämningarna.»
- Kursmaterialet»
- Föreläsare»
- De där häftena med lösningar till övningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna»
- Inlämningsuppgifter»
- räknestugorna»
- Inlämningsuppgifterna, storleken på kursen (går man F ska det banne mig kännas ordentligt :) - skämt å sido, så stor var inte belastningen på denna kurs)»
- Föreläsaren!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Låt studenterna tänka lite mer på labben.»
- Föreläsningssalen»
- Det var kanske lite väl specialspecial på tentan men det blir ju så när man har en sammanfattning av hela boken med sig på tentan (formelsamlingen)»
- Laborationerna eller rättare sagt handledarna!!»
- laborationerna»

19. Övriga kommentarer

Skriv ner övriga kommentarer om du har någt att tillägga.

- Bra tentastatistik!»
- skittenta som ej motsvarade kursinnehållet. merparten av tentan på ett svårt och otillräckligt tränat/förklarat område (tillståndsvariabler i alla dess former). skitdålig möjlighet att få titta/klaga på tentan och dess resultat! 36% !!! underkända !!! borde tas upp och överklagas rejält!»
- Bra föreläsare. Vi borde dock få mer poäng än så, vi har läst hela boken vilket motsvarar mer än en stor kurs på 7p eller vad det står i förordet. Självklart har vi läst det på kort tid, men det är orättvist att andra program/kurser runtom i landet ska kunna läsa mindre på kortare tid och få mer poäng.»

20. Vill du gå på bio?

Skriv isåfall ner ditt namn här så deltar du i utlottning av biobiljetter. Observera att ditt namn inte kan spåras till dina svar.

- I det här vädret? Det blir nog soligt hela sommaren :D Glad sommar!»
- Lars-Henrik Björnsson»
- Jag vill ha två biljetter till Sex and the city, tack. Kram J/vån3»
- Erik Gallneby»
- Erik Larsson»
- Henrik Törnqvist»
- Martin Lillieborg»
- Gustaf Gunnarsson»
- Martin Bergman»
- Mikael Andersson»
- Daniel Midtvedt»
- emma kronberg»
- Erik Edlund»
- Richard Abrahamsson»
- Andreas Myrin»
- Veronica Bäckström»
- Joakim Olsson»
- Martin Nordström»
- Carl Nordheim»
- "Observera att ditt namn inte kan spåras till dina svar." - Allt kan spåras.»


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.64
Beräknat jämförelseindex: 0.66


Kursutvärderingssystem från