ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


08lp4åk1: IDY028 Ekonomisk analys 2

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-02 - 2008-08-16
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 42%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

50 svarande

Högst 15 timmar»19 38%
Cirka 20 timmar»15 30%
Cirka 25 timmar»6 12%
Cirka 30 timmar»6 12%
Minst 35 timmar»4 8%

Genomsnitt: 2.22

- ingenting i början, väldigt mycket i slutet innan caset skulle in» (Högst 15 timmar)
- Har varit mycket få föreläsningar.» (Högst 15 timmar)
- för tunt me teori!» (Högst 15 timmar)
- Det har blivit mycket eget plugg på grund av få föreläsningar.» (Minst 35 timmar)
- Grupparbetet tog mycket tid.» (Minst 35 timmar)
- Arbetet tog mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

49 svarande

0%»0 0%
25%»1 2%
50%»4 8%
75%»10 20%
100%»34 69%

Genomsnitt: 4.57

- Vi har knappt haft någon undervisning!» (75%)
- Det var väldigt få föreläsningstillfällen så det kändes viktigt att gå på de som väl var. » (100%)
- Det har ju inte varit speciellt mycket undervisning... Mycket dåligt upplägg med endast 4h per vecka, och att då ha alla fyra timmar på en förmiddag.» (100%)
- inte svårt, då det var väldigt lite av den varan» (100%)
- Det har knappt varit någon undervisning.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

49 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 44%
Målen är svåra att förstå»2 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 18%

Genomsnitt: 2.24

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»33 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.02

- Kursen börjar där Ekonomisk Analys ett slutar, bra.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»21 56%
Ja, i hög grad»11 29%
Vet ej/har inte examinerats än»3 8%

Genomsnitt: 2.4

- jag tycker att duggar va betydligt svårare i år än tidigare år. Tyvärr så har detta inte framgått under kursens gång och det kändes orättvist svår.» (I viss utsträckning)
- Tyckte man kunde ha utformat duggan på ett lite klokare sätt. Istället för att ha en mastig räkneuppgift som tog mycket tid och ledde till stress för många kunde man ha en liknande uppgift fast förkortad. Huvudsaken borde vara att se om eleven förstått principen för beräkningarna och kunna dra slutsatser därifrån. » (I viss utsträckning)
- Duggans fokus låg till stor del på bitar vi knappt hade gått igenom etc på föreläsningar. Tycker teoribiten av kursen kändes aningen klen med väldigt lite fokus i förhållande till hur stor del av betyget den utgör. » (I viss utsträckning)
- ja det gjorde den men duggan var på en högre nivå än vad böckerna låg på, vilket jag tycker är fel när böckerna är det ända man kunnat tillgå i denna kurs med knappt 10 föreläsnings timmar.. Miljömomentet var helt ok.. kunde doch kanske havt någon föreläsning med här med.. demin föreläsningen var flummig men mycket intressant!!» (I viss utsträckning)
- Duggan var bra och arbetet lika så. Sen är frågan vad Hans gjorde när han rättade duggan, tre stycken fick betygen 5, jämfört med ca 30-40 personer i förra kursen. Det är lite för uppenbart att Hans har blivit tillsagt att han satte för höga betyg i den förra kursen och därför rättade duggan stenhårt. Detta är mycket oprofessionellt beteende och en professor borde ju veta bättre. Alternativt är Hans allmänt arg på vår klass för att vi "var elaka" mot honom i den förra kursutvärderingen.» (Ja, i hög grad)


Kursens nytta och värde

6. Hur väl tycker du kursen passar in i I-programmet?

49 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 2%
Ganska mycket»9 18%
Mycket»39 79%

Genomsnitt: 3.77

- Bra innehåll i kursen. Arbetet och duggan passade bra ihop.» (Mycket)
- Väldigt intressant och lärorik kurs.» (Mycket)
- Bra kurs, men kanske lite för bred och osammanhängande.» (Mycket)
- måste bli fler föreläsingar för att höja nivån på det hela» (Mycket)

7. Kommer du att ha nytta av kursen i ditt framtida yrkesliv?

49 svarande

Inte alls»0 0%
I viss utsträckning»12 24%
Ganska mycket»20 40%
Mycket»17 34%

Genomsnitt: 3.1

- jag kan inte påstå att jag lärt mig så mycket. » (I viss utsträckning)
- Svårt att riktigt bedöma huruvida jag kommer använda detta i praktiken i framtiden. En djupare kunskap som är väldigt nyttig har man helt klart fått med sig.» (Ganska mycket)
- Det man hann ta till sigordentligt var jätteintressant och säkerligen nyttigt.» (Ganska mycket)
- Utan tvivel» (Mycket)
- Det är svårt att säga, men jag har lärt mig mycket som är av nytta allmänt i vardagen!» (Mycket)
- Kursen kan säkert vara mycket användbar i framtidens yrkesliv.» (Mycket)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»20 40%
Ganska liten»17 34%
Ganska stor»11 22%
Mycket stor»1 2%

Genomsnitt: 1.85

- Trots att jag varit på samtliga genomgångar kan jag inte säga att något vettigt sades alls.» (Mycket liten)
- Vi har knappt haft några föreläsningar om det vi examinerats på. Detta har varit väldigt underligt. Ett exempel är att vi veckan innan duggan går igenom första kapitlet i kurslitteraturen. Väldigt dåligt upplägg. Gästföreläsare som var med borde egentligen ha funktionen att komplettera våra professorers förläsningar men i avsaknad av föreläsningar från dessa blev gästföreläsningarna bara ett möte med någon som egentligen inte vet var i kursen vi befinner oss kunskapsmässigt.» (Mycket liten)
- Rapporten var nyttig, men föreläsningarna var inte relevanta. För lite föreläsningar framför allt, innehållet stämde dåligt överens med arbetets. Känndes inte som en enhetlig kurs!» (Mycket liten)
- bra kille från kpmg, annars få och inte särskilt givande föreläsningar» (Mycket liten)
- i och med att vi knappt haft några föreläsningar och då bara av gästföreläsare kändes deet som om det böev väldigt hoppigt. Inget fick något sammanhang och det kändes inte som det fanns en röd tråd.» (Mycket liten)
- För få och osammanhängande föreläsningar.» (Mycket liten)
- Aldeles förlite föreläsningar. Hans och Jan klaga i förra kursen, ekonomisk analys 1, på att det var förlite tid/högskolepoäng avsatt till detta området, så man blir man nästan arg när det är 11 föreläsningstimmar totalt under kursen som är kopplade till den ekonomiska delen i kursen. Alldelse förlite föreläsningar i denna kurrs! läsa in materiallet är inga problem för oss som går här, men för att få en djuparer kunska om ämnet måste man ha föreläsningar i en mycket större utsträckning.. som sagt var jag är mycket besviken.. känner att jag inte har fått ut något av denna kursen uröver det som står i boken, där vare sig F100 eller investeringsprossesen inte är alls särskilt djupgående på äment. föreläsningarna som gavs var dock bra.» (Mycket liten)
- Undervisningen bestod oftast av ca 2 timmar i veckan. » (Mycket liten)
- alldeles för få föreläsningar. framförallt inom externanalysen där jag gärna hade sett att vi hade haft en genomgång som gick in lite mer på djupet.» (Mycket liten)
- vi har knappt haft någon undervisning och den vi hade kändes knappt relevant.» (Mycket liten)
- Det var alldeles för få föreläsningar!!» (Ganska liten)
- Planeringen för föreläsningarna var dålig. Lägg in fler och sprid ut dem mer.» (Ganska liten)
- Tyckte att kursupplägget var mindre bra denna gång. Trevligt med gästföreläsningar, men inte när det är fler gästföreläsninstillfällen än tillfällen man träffar sin "huvudföreläsare". Det blir osammanhängande med förmånga föreläsare.» (Ganska liten)
- Var väldigt lite undervisning, det mesta har man lärt sig genom självstudier.» (Ganska liten)
- Lite undervisning.» (Ganska liten)
- Alldeles för få föreläsningar i förhållande till hur stor teoribiten var. Kändes lite oseriöst.» (Ganska liten)
- Alldeles för lite med undervisning. Måste vara fler tillfällen. 2 timmar i veckan räcker inte. » (Ganska liten)
- För få föreläsningar! Oklart var som var vigtigt och vad som var mindre viktigt.» (Ganska liten)
- Önskar fler föreläsningar. Bra att Hans verkligen har ansträngt sig i denna kurs under föreläsningarna, stor förändring från förra kursen, bra!» (Ganska stor)
- Jag skulle gärna haft fler föreläsningar.» (Ganska stor)
- Har varit alldeles för få föreläsningar. En föreläsning i veckan räcker inte särskilt långt.» (Ganska stor)
- Men jag vill ha mer! Det var lite för få lektioner» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

49 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 8%
Ganska stor»24 48%
Mycket stor»21 42%

Genomsnitt: 3.34

- Kompendiet var bra, kursboken dålig!» (Ganska liten)
- Miljöboken behövde man inte ens köpa. Och investeringsprocessen är inte den bästa av böcker, det vet vi sen gammalt.» (Ganska liten)
- Kändes som att man blott kunde läsa igenom powerpoints-presentationerna och göra uppgifter för att klara duggan. Utan att egentligen förstå. Återigen, konstigt upplägg, alldeles för lite fokus på alldeles för många fragmenterade bitar.» (Ganska liten)
- Investeringsprocessen tycker jag fortfarande är svårt att se motiveringen till varför vi har den i kursen» (Ganska stor)
- Eftersom det var kurslitteraturen som stod för det mesta av inlärningen denna period så tycker jag den har varit till hjälp.» (Ganska stor)
- Kompendiet var mkt bra att ha för arbetet.» (Ganska stor)
- Kompendiet var lite underligt ihopsatt med mycket upprepningar.» (Ganska stor)
- Som sagt, inga föreläsningar ledde till att det bara var att läsa sig till det som bhövdes. När det blir så tycker jag att man lätt tappar viss del av företåelsen. Det blir mest en massa teori men man får den aldrig tillämpad för sig i verkligheten, vilker föreläsningarna ka nhjälpa till med.» (Mycket stor)
- Då undervisningen har varit endast en gång i veckan har jag fått lära mig det mesta genom kurslitteraturen.» (Mycket stor)
- det var av kurslitteraturen man lärde sig allt» (Mycket stor)
- jag har enbart lärt mig av att läsa i böcker, främst F100. » (Mycket stor)

10. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

48 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»7 14%
Ganska bra»39 81%
Mycket bra»2 4%

Genomsnitt: 2.89

- ++ F100 + Kompendiet - Investeringsprocessen --- Miljömanagement » (?)
- FEK 100-boken är på för låg nivå! Kursen kräver mer teori än vad boken förklarar!» (Ganska dålig)
- Dock är FEK100 och Möllers Övningsbok bra» (Ganska dålig)
- Att använda investeringsprocessen som kurslitteratur är helt meningslöst. Den är svårbegriplig och dåligt skriven. » (Ganska dålig)
- kompendiet var ganska bra, fek100 ger ett minimum av vad man måste kunna och ingen djupare förståelse alls» (Ganska dålig)
- kändes väldigt ytlig.. tuchade bara på områdena uttan att ge någon djupare förklaring» (Ganska dålig)
- F100 är en okey bok och det är lätt att förstå. inveteringsprocessen däremot tycker jag är dålig och passar inte in i kursen. » (Ganska dålig)
- Kurslitteraturen var bra. Påpekas bör att de kapitel som ingick i Investeringsprocessen var mycket intressanta. » (Ganska bra)
- boken investeringsprocessen tycker jag fortfarande är dålig kurslitteratur. Ser inte riktigt meningen med den boken i dessa kurser. Leder bara till översiktlig kunskap om sådant som egentligen Företagsekonomi går igenom mycket grundligare och tydligare. » (Ganska bra)
- miljöboken kändes överflödig. onödigt att läsa igenom så många sidor för de få enkla typade duggafrågorna som dessutom inte ens påverkade betyget. » (Ganska bra)
- F100 är bra men det kändes inte som om invssteringsprocessen gav särskillt mycket.» (Ganska bra)
- Fek 100 är en bra bok och utmärkt att lära sig ifrån när man saknar förkunskaper, men alla förelsare klagar på att den är för "basic". Kanske skulle vara bättre om det fanns en bok som är lika pedagogisk men även går in mer på djupet. Kompendiet är bra.» (Ganska bra)
- FEK 100 är bra och pedagogisk. Kurskompendiet kändes lite osammanhängande. Investeringsprocessen är en intressant bok, men känns lite för tung för att vara kurslitteratur för första året. Känns inte att den är skriven för studenter. lite opedagogisk.» (Ganska bra)
- Kurskompendiet - mycket bra FEK 100 - bra, lätt att förstå Investeringsprocessen - mycket svårläst och opedagogisk, ni bör verkligen se över denna del av kursen» (Ganska bra)
- Tycker inte att investeringsprocessen är en grundbok, man måste alltså ha läst annan litteratur inom samma område för att förstå den.» (Ganska bra)
- kompendiet var sådär» (Ganska bra)
- Kompendiet var guld värt!» (Mycket bra)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»8 16%
Ganska bra»32 65%
Mycket bra»8 16%

Genomsnitt: 2.95

- Dålig information och rörigt med PP-presentationer.» (Mycket dåligt)
- Skulle uppskatta en riktig kurshemsida» (Ganska dåligt)
- bra.» (Ganska bra)
- vore än bättre med en kurshemsida där kommentarer läggs upp, viktiga datum, alla powerpoints osv. så som det var på linjär algebra kursen!» (Ganska bra)
- Det fungerar bra, men det finns mycket att förbättra också. Är det meningen att vi ska ha material i förväg så får väl ansvariga lägga ut detta material i förväg också. » (Ganska bra)

12. Vad tycker du om lärarnas ämneskompetens?

48 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»2 4%
Ganska bra»24 50%
Mycket bra»22 45%

Genomsnitt: 3.41

- Som tidigare nämt, bra att det känns mer genomarbetat denna kurs» (Ganska bra)
- kompetens är det inget fel på. » (Ganska bra)
- inget fel med den som märktes, men de visade den inte så mycket» (Ganska bra)
- Svårt att säga i och med att vi bara träffat samma föreläsare en eller max ett fåtal gånger.» (Ganska bra)
- Inget fel på sakkunskapen, däremot finns brister i pedagogik.» (Mycket bra)
- Alla lärare ingav förtroende och förklarade allt bra. Hans kunde gärna haft fler föreläsningar, Jan likaså!» (Mycket bra)
- Lärarna är bra! Vill se mer av dessa (fler lektioner)» (Mycket bra)
- Tyvärr fick vi inte ta del av all den kunskap som lärarna har då undervisningen var knapp.» (Mycket bra)
- Det märks att lärarna har en Väldigt hög kompetens, men utlärningsförmågan kanske inte alltid är på sin topp. Många ogillar Hans Löfsten mycket, men jag förstår verkligen inte vad de klagar på. Han sköter sitt jobb på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- mycket bra där av så tråkigt att man inte fått lära sig något utöver boken» (Mycket bra)
- Hans L har blivit mycket bättre!!» (Mycket bra)

13. Vad tyckte du om gästföreläsningarna?

48 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»16 33%
Ganska bra»23 47%
Mycket bra»9 18%

Genomsnitt: 2.85

- + Jan Marton --- Dem Collective» (?)
- Gästföreläsningen inom miljön var den sämsta jag varit på, resten var bra.» (Ganska dålig)
- Irrelevanta för kursen innehåll.» (Ganska dålig)
- kpmg-snubben var intressant, miljömomentet och csr gav väldigt lite, känns mest som påklistrade politiskt-korrekta-grejer» (Ganska dålig)
- Kändes till viss del irrelevant, hade föredragit fler föreläsningar inom teoridelen av kursen.» (Ganska dålig)
- Att ha en obligatorisk föreläsning när det känns som att man mest sitter på ett reklammöte känns inte särkilt upplyftande (DEM Collective). Däremot gav föreläsaren från Handels en bra bild över externanalysen.» (Ganska dålig)
- bli lätt rörigt med gästföreläsare.» (Ganska dålig)
- verkar inte vara speciellt väsentligt för duggan dock, kanske man kan ändra på.» (Ganska bra)
- Någon gästföreläsning kändes inte helt inpassad för kursen. DEM Collectives gästföreläsning var intressant!» (Ganska bra)
- Gästföreläsningarna var som sagt bra men själva de tappar lite av sin mening när våra ordinarie föreläsningarn inte har gett så mycket.» (Ganska bra)
- De har varit bra men kanske lite för många.» (Ganska bra)
- Är ju självklart spännande och intressant det dom pratar om men utan förkunskaper är det svårt att få en inblick på så kort tid. Lite bortkastat att ta hit en expert utifrån när man ändå förstår mer än man kan läsa sig till i kurslitteraturen. En idé vore att den ordinärie läraren gick igenom grunderna med stöd av utdelat kursmaterial gången innan, och att gästföreläsaren sedan gick in mer på djupet. Hade t ex varit mkt bra när killen från KPMG var har och pratade om CAPM.» (Ganska bra)
- ibland intressant, men det var absolut ingenting som ska kräva obligatorisk närvaro.» (Ganska bra)
- Trevligt med gästföreläsningar, men inte när det är fler gästföreläsninstillfällen än tillfällen man träffar sin "huvudföreläsare". Det blir osammanhängande med många föreläsare.» (Mycket bra)
- Intressanta!» (Mycket bra)
- Den om "ekologiska" kläder var riktigt bra!» (Mycket bra)


Kursstruktur/-innehåll

14. Vad tyckte du om duggans placering i tid?

49 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»3 6%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»25 51%

Genomsnitt: 3.44

- Egentligen var det nog inget del i placeringen, men däremot måste undervisningen gå igenom samtliga viktiga begrepp INNAN duggan.» (Ganska dålig)
- Det är bra att den ligger innan arbetet så man får in teorin» (Ganska bra)
- Borde läggas en vecka senare tkr jag» (Ganska bra)
- Skönt att kunna fokusera på caset under veckorna efter duggan.» (Mycket bra)
- Bra tidsmässigt, men vad Hans gjorde när han rättade förstår jag inte.» (Mycket bra)
- Gav mycket info till alla studenter som sedan skulle komma behövas i arbetet när man räknade ut nyckeltalen.» (Mycket bra)
- Med allt annat som händer under period 4 låg duggan så bra som det var möjligt.» (Mycket bra)
- Jättebra, det ger en möjlighet att satsa på både duggan och arbetet!» (Mycket bra)
- Bra att han den i tid. Färre bollar i luften senare. hade man haft dugga mattetenta och grupparbete samtidigt på slutet hade det varit mkt tungt. Kan tom läggas ännu tidigare.» (Mycket bra)
- Jättebra när man har en dugga lite tidigare i perioden och bara får en tenta på slutet.» (Mycket bra)

15. Vad tyckte du om duggan?

47 svarande

Mycket dålig»2 4%
Ganska dålig»17 36%
Ganska bra»25 53%
Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.61

- Inte gjort duggan än» (?)
- mycket, mycket dålig. den duggan vi fick var betydligt mer omfattande än föregående år. varför då? och frågorna som ställdes motsvarade inte föreläsningarna.» (Mycket dålig)
- Orättvist svår med tanke på att tidigare års inte alls var i närheten av årets omfattning. Annars en okej dugga» (Ganska dålig)
- För stor räkneövning, bättre med fler och mindre. Rättningen var något "godtycklig" i min mening.» (Ganska dålig)
- Som sagt var den stora räkneuppgiften för står och omständig. En mindre omfattande fråga hade kunnat testa eleven på samma kunskaper.» (Ganska dålig)
- Bestod till stor del av många småfrågor. Att tvingas läsa in kurslitteraturen på en så låg detaljnivå är meningslöst. Att många inte hade lyckats med detta syntes också på resultatet. Fem stycken femmor av 120 får väl betraktas som ett mycket dåligt resultat både för studenterna och för Hans?» (Ganska dålig)
- Den var mycket mer omfattande än föregående år vilket gjorde att det var svårt att fördereda sig eftersom vi bara hade tillgång till kortare och framförallt enklare duggor. Det säger väl sig självt när det bara är fem stycken i en klass på 120 som får en femma, jämfört med föregående år.» (Ganska dålig)
- Duggans fokus låg inte i närheten av det som kursen verkade fokusera på, i alla fall att tolka av föreläsnignar etc.» (Ganska dålig)
- Olik de gammla duggorna» (Ganska dålig)
- en del av frågorna var ganska så svårtolkade» (Ganska dålig)
- Tycker inte att den stämde överens med kursen i sig, obalans» (Ganska dålig)
- Jag tyckte att det var något för många frågor på investeringsprocessen, jämfört med vad kursupplägget förutsatte.» (Ganska bra)
- Den var bra, men kanske lite för svår kanske. » (Ganska bra)
- Miljömomentet känns lite löjligt» (Ganska bra)
- Den var svår eftersom det var svårigheter att förstå under föreläsningarna vad som var viktigt i kursen. Man brukar annars få en kännsla för detta men gästföreläsningarna gjorde att jag tappade tråden.» (Ganska bra)
- Den var bra, men det var lite ont om tid eftersom det var väldigt många småuträkningar. » (Ganska bra)
- Den sträckte inte ut över så stort område, fanns mkt viktiga saker tycker jag i kursen som inte testades på studenterna.» (Ganska bra)
- Vissa saker på duggan hade vi knappt pratat om. Det känns lite rättvist.» (Ganska bra)
- Vissa frågor var lite otydliga, kluriga eller vad man vill kalla det. Vet att det var fler än jag som inte riktigt grepppade vad som efterfrågades exakt på några frågor» (Ganska bra)
- låg dock på en högre nivå jämfört med böckernas och föregende duggors innehåll.» (Ganska bra)
- Väldigt riktad mot invsteringsprocessen.» (Ganska bra)
- Duggan var bra och tog upp de delar kursen handlat om fram tills dess. Tråkigt att Hans vägrar ge eleverna några poäng bara.» (Mycket bra)

16. Vad tyckte du om projektarbetet?

49 svarande

Mycket dålig»1 2%
Ganska dålig»8 16%
Ganska bra»21 42%
Mycket bra»19 38%

Genomsnitt: 3.18

- bra att bli indelade i grupper» (Mycket dålig)
- Lite synd att man inte får välja grupp. Jag hade stora problem att få gruppen att jobba mot de mål vi hade satt upp. Olika ambitionsnivåer påverkar den ensilde negativt. Bra innehåll i själva arbetet dock.» (Ganska dålig)
- Synd att man inte får välja grupp, min grupp hade så olika ambitionsnivå vilket gjorde att vårt arbete ur min synpunkt blev mkt sämre än vad jag hade tänkt mig/ velat att det skulle se ut.» (Ganska dålig)
- Tycker arbeterna i allmänhet känns lite oseriösa. Man följer en mall, kollar hur tidigare år gjort och kör på. jag efterlyser mer kvalitet och mindre kvantitet. känns lite grand som ett högstadiearbete där man fick ett land, en skrev om ekonomi en om geografi osv. Gör arbetet svårare och mindre säger jag! utmana lite. inte bara en redogörelse, mer analys!» (Ganska dålig)
- Mna borde få välja grupp själv. I övrigt bra» (Ganska dålig)
- inte kul att hamna i en grupp med annan ambitionsnivå än en själv.» (Ganska dålig)
- kändes mest som man satt och skrev ihop saker man inte visste någonting om. lärarna kunde under föreläsningar har gått igenom några exempel från det rktiga arbetslivet, så att man fick någon känsla för det. Bra var häftet vi fick om hur vi skulle gå tillväga. » (Ganska dålig)
- Tycker det är bra att vi får göra undersökningar som dessa. LEder till bredare kunskap inom området. » (Ganska bra)
- Lite dålig information inledningsvis, tog lång tid innan vi visste vad arbetet skulle innehålla.» (Ganska bra)
- Det känndes som om jag inte hade tillräckligt med kunskap för att genomföra en sådan analys av ett företag. Visst att vi hade alla formler för hur nyckeltal och liknande skulle räknas ut. Men jag kände att jag saknade den förståelsen, som vanligtvis ges vid föreläsningarna, då allting får lite mer sammanhang.» (Ganska bra)
- Hade varit bra om man hade mer än det handledartillfälle, gärna bara någon vecka innan inlämning.» (Ganska bra)
- Mycket bra med kurskompendiet så att man förstod varför arbetet skulle göras och hade en tydlig rapportstruktur. Jag tycker att det är underligt att jag kommer få samma betyg på arbetet som några som ansträngt sig betydligt mindre än jag och några andra i gruppen. Jag förstår att det är svårt att sätta individuella betyg på grupparbeten och det är otroligt lärorikt att arbeta i grupp men på något sätt borde ni individualisera betygsättningen så att alla anstränger sig. Annars blir det väldigt lätt för somliga att "åka gratis"» (Ganska bra)
- Tycker att den ska utgöra större del av totala kursen.» (Mycket bra)
- Bra, här lärde man sig något. Dock lite dålig info i början av kursen.» (Mycket bra)
- Trodde aldrig att en årsredovisning kunde vara så intressant att läsa!» (Mycket bra)
- Mycket lärorikt och mycket intressant. Det bästa projektet hittills.» (Mycket bra)
- Jättebra, informationen med ett eget kurskompendium var bra!» (Mycket bra)
- Jättekul att göra, men det känns som att vi kanske fått lite för lite information för att göra det riktigt bra. » (Mycket bra)
- Späänande ämne och bra grupp!» (Mycket bra)
- väldigt lärorikt» (Mycket bra)

17. Vad tyckte du om handledningen av projektarbetet?

49 svarande

Mycket dålig»4 8%
Ganska dålig»14 28%
Ganska bra»25 51%
Mycket bra»6 12%

Genomsnitt: 2.67

- I magraste laget, både tids- och innehållsmässigt. Vi fick enbart negativ feedback av Lise, förutom: "Här fanns till och med ett stycke som var bra!" Hans handledning under förra kursen var mycket bättre!» (Ganska dålig)
- Oerhört svårt att komma till och träffa Hans förutom vid den bestämda mötestiden vilken jag anser låg alldeles för tidigt. Han svarar visserligen snabbt på mail. » (Ganska dålig)
- Ett handledningstillfälle med kritik som inte gav särskillt mycket.» (Ganska dålig)
- känns inte som om Hans läser igenom arbetet utan mer som om han bläddrat igenom på ett par minuter bara och strukit under några meningar som han hittar...» (Ganska dålig)
- Se ovan.» (Ganska dålig)
- Lite mer kritik under handledningarna kunde vart bra, men mycket bra med snabbt svar på mailen från Hans» (Ganska bra)
- Bra med möjlighet till respons.» (Ganska bra)
- lite med tillfällen för handledning» (Ganska bra)
- Möjlighet till mer handledning i slutfasen av projektet skulle uppskattas» (Ganska bra)
- Klar förbättring från förra kursen, men något ojämn. Gäller att veta vad som gäller så att de två handledarna inte säger olika, t ex om man skall ha med ett stycke om jämförelseföretagen i faktadelen eller inte.» (Ganska bra)
- Lite fler tillfällen och lite senare i kursen skulle varit bra.» (Ganska bra)
- Hade inte gjort nåt om vi haft två handledningstillfällen. » (Ganska bra)
- kompendeiet var till sotor hjälp» (Ganska bra)
- lätt att fråga om hjälp. (lise)» (Ganska bra)
- Härligt att lise svarar på mejl så snabbt» (Mycket bra)
- + Snabb respons - Endast ett "fysiskt" handledarsamtal.» (Mycket bra)
- Bra handledning, heja Lise!» (Mycket bra)
- Löfsten gav goda råd!» (Mycket bra)
- lise gav konkreta förslag och svarade mer än gärna på frågor.» (Mycket bra)

18. Vad tyckte du om slutseminarierna, dvs presentation och opposition?

49 svarande

Mycket dålig»2 4%
Ganska dålig»10 20%
Ganska bra»22 44%
Mycket bra»15 30%

Genomsnitt: 3.02

- MER SÅNT!» (Mycket dålig)
- Somnade Hans? Han såg i alla fall fruktansvärt ointresserad ut och hade inte ens bemödat sig med att stänga av telefonen som ringde mitt under ett framförande. Han sa inte heller någonting under hela tiden. » (Mycket dålig)
- bra att de finns med, dåligt att vi inte får tydliga kriterier när vi poängsätts.» (Ganska dålig)
- Mer tid för både presentation och opponering. Mer info om hur man ska opponera» (Ganska dålig)
- Jättebra idé och vi borde verkligen öva mer på presentation och opposition. Tyvärr saknades klara riktlinjer för oppositionen och den blev inte så bra.» (Ganska dålig)
- Kändes inte så seriöst. ingen diskussion, handledarna som satt med kändes oinsipirerade. mer som om det bara var nåt som skulle göras, inte som att det hade nån väsentlig betydelse. Dålig info om hur det skulle gå till. Dålig diskussion på själva tillfället. mer som att dispositionsgruppen bara sa va de tyckte sen var det slut. Kan helt strykas tycker jag, eller få större utrymme och göras mer verklighetstrogen. Presentationsbiten tycker jag var bra. Mkt ungt folk, de behöver öva på att prata inför folk och känna sig bekväma.» (Ganska dålig)
- Lärares engagemang mycket lågt » (Ganska dålig)
- Det var bra. Kan dock ha varit bra om seminareledarna gav någon kommentar om dagens prestationer. Lite cred skadar aldrig. Kan ibland bli lite väl stelt.» (Ganska bra)
- Men det vore bra att få kritik om det också, så att man lär sig mer på köpet!» (Ganska bra)
- Synd att grupperna lär in alltför mkt utantill.. Opppostionen blev därför ganska stel.» (Ganska bra)
- Bra att få öva att prata inför folk» (Ganska bra)
- Bra att man fick träna på att prata inför grupp. Också bra att det var få grupper som hade samtidigt. mindre folk och det tog inte så lång tid.» (Ganska bra)
- Mer sånt! Otroligt lärorikt, både vad gäller det retoriska momentet samt att jag lärde mig mycket inom kursens mål.» (Mycket bra)
- Mer sånt på I-programmet! Mycket nyttigt!» (Mycket bra)
- bra att man får öva på dessa moment. Mera sådant!» (Mycket bra)
- Det var bra att vi fick träna oss i det, hade gärna sett att man fått någon form av respons från handledarna.» (Mycket bra)
- mer sådant» (Mycket bra)
- Lärorikt och roligt att få veta vad andra tycker om ens arbete.» (Mycket bra)
- va roligt att både presentera och oponera.. känders skönt att har gjort det i alla fall en gång innan kandidatarbetet» (Mycket bra)

19. Vad tyckte du om miljömomentet?

48 svarande

Mycket dålig»9 18%
Ganska dålig»22 45%
Ganska bra»13 27%
Mycket bra»4 8%

Genomsnitt: 2.25

- Det ser ju i alla fall bra ut på pappret...» (?)
- Trist att det bara är en U vs G uppgift. vill ha den intergrerad i kursen på alla nivåer» (Mycket dålig)
- Var för liten del för att man skulle bry sig. Kändes mest som ett litet extra irritationsmoment. Skulle inte vara bara U/G på duggan utan hela poäng, då skulle nog fler bry sig.» (Mycket dålig)
- Känns som att det inte gav ett enda dugg. Varför ens köpa böckerna när det räcker med att titta på de gamla tentorna. Samma frågor kommer ju om och om igen. Ska vi ha ett miljömoment ska det vara på "riktigt" och inte som det var nu.» (Mycket dålig)
- Tycker inte att det har med vår utbildning att göra» (Mycket dålig)
- Bra tanke i grunden, men att läsa 150 sidor om något som går att få ner på 15 sidor kändes onödigt.» (Ganska dålig)
- samma frågor de 3 senaste duggorna gjorde att det kändes rätt dumt att läsa miljöboken, även om den var väldigt intressant. » (Ganska dålig)
- Meningslöst. Varför skulle jag fås att betala pengar för den boken som, om möjligt, är sämre än investeringsprocessen. Mer ordbajsande får man leta efter.» (Ganska dålig)
- Vad jag vet så var det få som tog det på allvar och inte många orkade lägga ner tid på det.» (Ganska dålig)
- såg inte någon stor anknytning till kursen i övrigt, verkade mest finnas där för att det ska finnas där!» (Ganska dålig)
- Varför ha med det om man endast kan få godkänt på den frågan på duggan medan man får olika poäng där som inte räknas med i slutpoängen för duggan. konstigt....» (Ganska dålig)
- Kunde ha varit mer intressant » (Ganska dålig)
- jag tycker att miljömomentet för tillfället har en för dålig koppling till kursen.» (Ganska dålig)
- kändes rätt meningslöst och jag lärde mig inte speciellt mycket.» (Ganska dålig)
- Nationalekonomi är kul så det var» (Ganska bra)
- Mkt intressant och viktigt ämne. Enda nackdelen är väl att det blir så litet i förhållande till resten. Bara G/U medför att man tar lätt på det. Baka in det mer i kursen så att det tas seriöst.» (Ganska bra)
- kunder varit lite mer föreläsningar. hade föredragit att ha en kurs i miljö istället för integrerad i flera kurser för att kunna få en bättre inblick i miljömomentet.. kanske en tekninkbas som är fokuserad på miljö.. hade varit mycket intressant. Skolan har ju hållbar utveckling som sitt mål så borde vara ett naturligt steg :)» (Ganska bra)
- Ett mycket viktigt ämne. Jag hade gärna lärt mig lite mer!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

20. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»20 40%
Mycket bra»26 53%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.44

- Vissa i min grupp var patetiska att arbeta med. De klarade inte av så vitala saker som att hålla tiden.» (Mycket dåligt)
- Dåligt engagemang i gruppen » (Ganska dåligt)
- Allt fungerade jättebra, förutom en medlem i vår projektgrupp (nr 8) som inte var med alls under de första veckorna.» (Ganska bra)
- Duggaplugget fungerade utmärkt medans grupparbetet inte alls fungerade.» (Ganska bra)
- Det är bra att slumpa grupperna så man får lära sig arbeta med folk man inte känner» (Mycket bra)

21. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

49 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 10%
Lagom»27 55%
Hög»17 34%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Stort case och få föreläsningar ledde till stort case och mycket eget plugg hemma. Fler föreläsningar hade nog underlättat en del.» (Hög)
- I alla fall inför duggan och inför inlämningen av rapporten, men det är väl bara ens eget fel.» (Hög)
- Den kändes lite mycket att räkna ut alla nyckeltal själva. Jag skulle istället vilja ta de som finns och lägga mer tid på att analysera varför de är som de är.» (Hög)
- men i början ganska låg.» (Hög)

22. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

49 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»15 30%
Hög»26 53%
För hög»5 10%

Genomsnitt: 3.65

- Matten och grupparbetet gör att arbetsbelastningen blir hög.» (Hög)
- periodvis för hög men ofta ganska lagom.» (Hög)
- Det är så mycket annat roligt som händer, antagligen därför det känns som mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

23. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»9 18%
Godkänt»18 36%
Gott»19 38%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 3.24

- Känns fult att när jag kunde denna dugga lika bra som duggan i Ekonomisk Analys 1, så fick jag en femma på den i EK1, men här fick jag knappt en fyra. Detta för att Hans bestämt sig att inte sätta så höga betyg längre. Mycket oproffsigt!!!» (Mycket dåligt)
- Tyckte upplägget var väldigt konstigt i år. Hade VÄLIDGT få teoretiska föreläsningar enligt mitt tycke. Mest en massa obligatoriska som ändå inte hade direkt koppling till kursen. Kändes som att man bara fick ett gäng pp och sedan skulle klara sig själv. Kändes som att vi inte riktigt kunde tillgodogöra oss den kunskap som behövdes för att göra projektet rättvisa.» (Dåligt)
- Dålig struktur och dåligt upplägg. » (Dåligt)
- Tyvärr känns det inte som en väl genomförd kurs. Det kändes som om den blev lågt prioriterad av examinatorn i och med att så få föreläsningar hölls och att se flesta var ledda av utomstående personer. Jag tyckete det gjorde det svårt att få en uppfattning om vad det var som beronades i kursen. Det gav ett lösryckt intryck och det kändes som om det var dålig kommunikation mellan de gästföreläsare som kom flera gånger och examinatorn.» (Dåligt)
- Rörigt när det gäller föreläsningarna. » (Dåligt)
- finns stora möjligheter med kurssen men alldeles förlite föreläsningar för att få ut djupare kunskapper om området» (Dåligt)
- vi bara skummar på ytan på allting och det känns aldrig som om man riktigt lär sig någonting på riktigt. » (Dåligt)
- för få föreläsningar, annars ok kurs» (Godkänt)
- Bra innehåll. Känns viktigt och relevant för programmet. » (Gott)
- Det är gruppindelningen som gör att kursen inte får mycket gott.» (Gott)
- Kul att se att tidigare utvärderingar ger reultat, klar förbättring i undervisningen i denna kutrs jämfört med ekonomisk analys 1.» (Gott)
- Saknar undervisning. Annars är kursen väldigt bra!» (Gott)
- Alla ekonomikurser på I har varit oerhört lärorika hittils!» (Mycket gott)

24. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra upplägg med dugga och projekt.»
- Kurskompendiet var toppen, föreläsningarna likaså!»
- Hela kursen faktiskt. mycket intressant innehåll.»
- Dem Collective-föreläsningen»
- Presentationen och oppositionen måste bevaras. Mycket bra inslag!»
- Projektarbetet och redovisningarna var välutformade!»
- Oppositionen och presentationen var ett bra moment i kursen!»
- projektarbetet»
- Upplägget med dugga och arbete är bra.»
- caset»
- projketarbetet»
- grupparbetet»
- Grupparbetesupplägget jättebra. Information tidigt mm.»
- Äntligen en muntlig presentation! Mer av detta i fler kurser! »
- Upplägget med dugga-projekt och miljömomentet.»
- opposition/presentation»
- Grupparbetet.»
- Det mesta med vissa förbättringar (se nedan).»
- presentation»
- Innehållet!»
- Externanaylysen som vi gjorde.»
- Dugga tidigare än tentaperiod muntliga presentationer»
- arbetet»
- duggans upplägg»
- Projektarbetet»
- presentation och opposition, då det är något vi tidigare under året haft alldeles för lite av.»
- Dem Collective-föreläsningen av jättebra!»
- Möller, FK100.»
- arbetet»

25. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer föreläsningar.»
- Mer undervisning om -viktiga- saker, inte märket på en viss persons bil, inte heller info som inte rör kursen.»
- Mer föreläsningar.»
- Lägg till punkten "frågeställning" i förslaget till arbetsdispositionen. Lägg opponeringen innan arbetets sista version skall vara inlämnat, så att man får en chans att rätta till fel. Lägg till fler föreläsningstillfällen. I år behövde Jan t.ex. stressa igenom två föreläsningar under ett föreläsningstillfälle.»
- Kanske valet av gruppmedlemmar. Men det har både sina fram- och baksidor.»
- Fler antal föreläsningar och bättre struktur på dessa. Vad som bör gås igenom först och så vidare så att man inte går igenom grunderna sist och de saker osm kräver djupare förståelse först.»
- Gästföreläsningen inom miljön, ta dit någon som kan något istället för en reklampelare som berättar historier om att hon vunnit priser..»
- Flera och utspridda föreläsningar, bättre handledning och bättre ledarskap från examinator.»
- Mer föreläsningar! Relevantare innehåll!»
- Jag skulle gärna se fler lektioner. Miljömomentet känns inte fullt utvecklat.»
- miljödelen och antalet föreläsningar»
- Fler handledningstillfällen för arbetet. Gärna också att de ligger närmare inlämningsdatumet. »
- Hans förmåga att rätta duggor.»
- bättre opposition och presentation, mindre av csr, mer bra föreläsningar»
- Fler föreläsningar»
- Fler föreläsningar, det är absolut inget fel med gästföreläsare men lite mer kontinuerligtet hade inte skadat.»
- miljömomentet»
- Fler tillfällen med sina huvudföreläsare för att inte tappa den röda tråden.»
- Fler föreläsningar. »
- Fler föreläsningar i början av läsperioden så att man snabbt kommer igång.»
- mer koll mellan föreläsarna på vem som ska ta vad samt när olika saker gås igenom. I vissa fall trodde en föreläsare att en annan redan gått igenom saker vi borde kunna för den kommande föreläsningen...»
- Indelningen av grupparbetet, man måste få välja själv för annars blir det lätt som så att man hamnar med studenter som inte har samma mål som en själv i kursen.»
- Framför allt fler föreläsningar var katastrofalt dåligt med bara en föreläsning i veckan och ingen konsultation över huvud taget. Fler handledartillfällen i projektarbetet.»
- Bättre ramar för presentation och opposition. Fler undervisningstimmer vore inte dåligt heller.»
- mer föreläsningar tidigare i kursen så man kan komma igång med arbete och förstå redan i början...»
- mer handledning»
- Mer undervisning och senare handledning eller fler tillfällen.»
- Se tidigare kommentarer. »
- Miljömomentet. Om vi nu ska ha ett miljömoment så får det vara på "riktigt" och inte som det var nu.»
- Välja egna arbetsgrupper.Det känns inte rättvist att man får ett gemensamt betyg med gruppmedlemmar som man inte får välja själv. Får man själv välja har man möjlighet att välja personer med samma ambitioner och på så sätt skulle betyget bli mer rättvist.»
- Fler föreläsningar»
- mer föreläsingar»
- inget miljömoment»
- Antalet föreläsningar»
- fler föreläsningar med fokus på externanalysen»
- Hitta ett alternativ till investeringsprocessen»
- fler föreläsningar, bättre struktur, bättre integrerat milömoment.»
- redovisningen kändes inte så genomtänkt»
- mer förelsäningar.»

26. Övriga kommentarer

- Mycket lärorik kurs!»
- Konstigt med så dåliga betyg överlag på duggan. Vi brukar ju ligga mycket högre än så. Jobbar man på de delar jag tagit tror jag det kan bli mycket bra. »
- Bra»
- Synd att jag aldrig kommer få reda på om det Hans blivit tillsagt att han sätter för höga betyg eller om han bara är sur för att eleverna var elaka mot honom i förra kursutvärdering.»
- Bra kurs men borde börjat tidigare med ordentliga föreläsningar. Det var svårt att komma in i det i början. Då man inte hade någon koll på ekonomin lades all tid på matten.»
- Intressant och lärorik kurs. Bra med presentation och opponering.»
- Ingen röd tråd i föreläsningarna. Blev allt för sönderryckt när vi hade så många gästföreläsare. Kändes som man läste kursen på distans och behövde plugga in allt på egen hand då föreläsningarna inte gav tillräcklig utbildning.»
- I jämförelse med föregående ekonomikurs har tycks resultaten blivit mycket sämre denna gång. Man kan fundera på om det har sin grund i den utvärdering som skrevs på förra kursen, där en föreläsare tydligen tog illa upp över kritiken. När en föreläsare i början av denna kurs kom in på en lektion och var arg på oss som grupp för att vi hade givit kritik till en annan föreläsare då kan man fråga sig vad poängen är med en sådan här utvärdering. Skriver man anonymt så vågar man säga vad man tycker, men tydligen har inte utvärderingen den effekt som det är meningen attden ska ha. Kanske behöver endel föreläsare tänka på att det finns en anledning till att kritiken uppkommer och att tjura som ett barn och skylla på oss studenter kommer inte ändra det faktum att det finns kritik mot en själv. Så skulle jag säga något till lärarna på denna kursen är det: Ta till er kritiken och vänd den till er fördel!»


Kursutvärderingssystem från