ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Linjär algebra och numerisk analys, TMA671

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-30 - 2008-08-30
Antal svar: 67
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

67 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 1%
29 43%
27 40%
5 (över förväntan)»10 14%

Genomsnitt: 3.68 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Linjär algebra-delen får en 4:a och numeriska analysen en svag 2:a» (3)
- ibland lite för mycket "Detta kommer i mastersprogrammet", gärna mer ingående om dessa teorier» (3)
- Jag visste inte att det skulle vara så mycket numerik.» (3)
- (hade inga)» (3)
- Hade inga förväntningar.» (3)
- En nyttig intressant men inte speciellt rolig kurs, fast det kan man ju inte rimligen förvänta sig att alla kurser skall vara.» (3)
- Intressant» (4)
- i allmänhet mkt intressant» (4)
- den var skitkul» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

67 svarande

1 (ej relevant)»1 1%
1 1%
6 8%
29 43%
5 (mycket relevant)»30 44%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.28 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Beror väl på hur mycket man tänkt ägna sig år datorberäkningar.» (2)
- Men hade gärna sett ännu mer numerik.» (4)
- Mycket viktigt med det numeriska inslaget.» (4)
- Gott med lite numerik.Verklighet!» (4)
- Så fort man ska göra något praktiskt är det ju avgörande att man vet hur teorin hänger ihop med verkligheten och implementeras i verkligheten.» (5 (mycket relevant))
- Inexakt matematik känns väldigt lämpligt för framtida försök med mera.» (5 (mycket relevant))
- Beräkningsprojekt och analyser är iallafall vad jag tror en viktig del framöver» (5 (mycket relevant))
- Framför allt beräkningsdelen, dvs labbarna och bonusuppgifterna. » (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls)»2 3%
6 9%
20 30%
29 43%
5 (Mycket bra avvägt)»9 13%

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej gjord» (?)
- Nästan alla frågor var från de två sista veckorna» (1 (inte alls))
- för stor del teori på tentan» (1 (inte alls))
- För många frågor på den nummeriska delen av kusren, och få linjär algebra -frågor» (2)
- Jag fick intrycket av att det inte var så mycket linjär algebra på tentan.» (3)
- Laborationerna var mycket relaterade till kursinnehållet medan tentan inte riktigt var det.» (3)
- Lite lite linjär algebra i förhållande till hur mycket tid som lagts ner under kursen på det.» (3)
- Bra spridning. Men mycket tid gick åt att räkna runtomkring LANA innehållet.» (3)
- Tentamensfrågorna hade för stor tyngd på ren numerik, hade gärna sett mer teoretiska frågor.» (3)
- Helt klart en av dom jobbigaste tentorna» (3)
- Lite väl standardiserad va?! Men dock väldigt heltäckande tenta.» (3)
- Bra spridning, tentan tar upp många olika moment som varit med i kursen» (4)
- Många tentauppgifter ger bra spridning.» (4)
- Det kändes som en lite elak tenta jämfört med 2007-tentorna och majoriteten av 2006-tentorna, men uppgifterna kom ju ändå ifrån kursen.» (4)
- examinationen inehöl mer teori än själva kursen som inehöl mer räknande på teorin. ett typiskt exempel på en teori fråga är frågor om SVD. som vi aldrig räknade men behövde kuna. här var fördelingen melan teori och räking anna melan tentan och kurs. » (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

67 svarande

<25%»3 4%
25-50%»5 7%
50-75%»4 5%
>75%»55 82%

Genomsnitt: 3.65

- Om man har alla föreläsningar i en kurs 8-10 så gör det ganska mycket för närvaron. Åt det negativa hållet. Det blir att man missar alla föreläsningar i en kurs och går på alla i den andra.» (25-50%)
- Väldigt bra föreläsare, gott om tid till frågor och utsvävningar.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
1 1%
10 15%
39 60%
5 (mycket bra)»14 21%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.98 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Eftersom ALLT skulle gås igenom blev det ett brutalt tempo och resulterade i att man inte lärde sig någonting istället. Hade varit bättre att gå igenom lite mindre istället men noggrannare så att så många som möjligt hängde med. Bättre kontakt med de studerande också hade varit bra så att det inte blir lika mycket envägs-kommunikation, som att se på tv ungefär.» (1 (inte alls bra))
- Standard» (3)
- Skulle nog ha räckt med tre och då ge en av föreläsningarna till mekanik» (3)
- Bra och intressanta, de små frågorna var uppskattade (fundera på detta till nästa gång..)» (4)
- Bra struktur. Störande moment: När ett nytt moment, tag som ex QR-faktorisering, presenteras går föreläsaren igenom en väldig massa teori om området, innan man kommer till hur man faktiskt gör en QR-faktorisering. Lättare att förstå sammanhanget om man tidigare får lära sig hur man använder momentet - hur får man tag i Q respektive R...» (4)
- Ibland lite stela och enformiga.» (4)
- Lite ostrukturerat vid satser och bevis» (4)
- Om han nu redan hade allt på papper kunde han väll göra sina föreläsningsanteckningar till pdf?» (4)
- Ibland lite nonchalant jargong» (4)
- Bra, lagom högt tempo samt att vi gick igenom det viktigaste» (5 (mycket bra))
- Ivar e en grym föreläsare. » (5 (mycket bra))

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

66 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
3 4%
10 15%
31 46%
5 (Mycket stor)»22 33%

Genomsnitt: 4.09 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- von Schultz anteckningar var pricken över i:et» (5 (Mycket stor))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
6 13%
10 21%
23 50%
5 (mycket bra)»7 15%
Deltog ej»21

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tyckte inte man fick så mycket hjälp som man hade behövt. För få handledare ibland.» (2)
- Detsamma som att sitta och räkna själv, fast i en mycket bullrigare miljö. Bra med avsatt tid för räknande.» (2)
- Nja, lite hög ljudvolym» (2)
- Det var bra att få hjälp, inte så mycket mer att tycka-» (3)
- för få! skulle önskar en till per vecka» (4)
- Sara var bra. » (4)
- Peter var sjukt bra! Kunde förklara på ett ruskigt bra sätt!» (5 (mycket bra))
- behövs fler!» (5 (mycket bra))
- tag bort en storgruppsövning och ersätt den med en extra räknestuga» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om storgruppsövningarna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
6 11%
14 25%
15 27%
5 (mycket bra)»18 33%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 3.79 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det mesta var slöseri med tid. Man kunde göra uppgifterna själv i stället» (1 (inte alls bra))
- ganska bra ibland» (2)
- Jan har något sövande röst (vilket nog mest är mitt eget problem) och uppgifterna som visades var oftast av enklare karaktär» (3)
- Lite för mycket HUR man gör saker, istället för VARFÖR. Det går ju inte att lära sig massa formler utantill i princip för att klara uppgifterna, man måste förstå de grundläggande principerna också.» (3)
- Jan har en tendens att börja föreläsa på sina räkneövningar när han borde räkna» (3)
- Lite för lätta i början.» (3)
- Lite långsamma ibland» (4)
- kunde varit högre tempo i början (linjär algebra-delen)» (4)
- Tempot var eventuellt lite långsamt, vilket iofs var väldigt bra, då man hann tänka med i varje steg.» (4)
- Bra att repetera. » (4)
- Jan är häftig.» (5 (mycket bra))
- Utförliga och gav alla steg för att lösa en viss sorts uppgift. Kanske lite lågt tempo ibland, men det var fortfarande väldigt väldigt bra.» (5 (mycket bra))
- Storgruppsövningsledare Jan Södersten mycket bra på att förklara tydligt och strukturerat.» (5 (mycket bra))
- Södersten är väldigt slipad och förklarar på ett bra sätt» (5 (mycket bra))
- Bra att man även går igenom väldigt elementära och lätta saker.» (5 (mycket bra))
- Södersten är kanon!» (5 (mycket bra))
- Södersten är grym!» (5 (mycket bra))
- Lite väl lågt tempo, och inte så svåra uppgifter, gjorde att jag inte gick på så många.» (Deltog ej)

9. Hur viktig var storgruppsövningar/räkneövningar för din inlärning?

65 svarande

1 - Inte alls»10 15%
12 18%
18 27%
14 21%
5 - Mycket viktiga»11 16%

Genomsnitt: 3.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Deltog ej.» (1 - Inte alls)
- tag bort en storgruppsövning och ersätt den med en extra räknestuga» (3)
- Jans storgruppsövning var bra. » (5 - Mycket viktiga)

10. Vad tyckte du om laborationerna?

67 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
6 8%
12 17%
29 43%
5 (mycket bra)»19 28%

Genomsnitt: 3.88 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- intressanta uppgifter, men för mycket vänta på handledarhjälp» (2)
- Tar mycket mycket tid, man lär sig en del men vi är alldelles för otränade i MATLAB för att det ska gå smidigt och inte förstöra övrigt plugg. Det kan dock lösas genom att Fysiken Omkring Oss blir en MATLAB- och EP-labskurs istället.» (2)
- Lärorika, men för många för de som inte är så bra på programering och matlab.» (3)
- Kanske aningen för svårt, men dom flesta verkar ju ha klarat sig.» (3)
- Det är bra med laborationer så att det man lär sig sätter sig bätre» (4)
- Bra för inlärningen. Alla områden i kursen täcks dock inte in i laborationerna. Bättringsförslag: låta laborationerna omfatta fler kursmoment.» (4)
- Kunde ha formulerat frågorna mer lättförståeligt alt. mer inpirerande » (4)
- Roliga och i många fall utmanande, som alltid ganska lång väntan på hjälp. » (4)
- De tog lång tid att göra. Väl lång väntetid på vissa labtillfällen.» (4)
- Utmanande » (4)
- Intressanta, men ibland fick man lite väl mycket hjälp ,)» (5 (mycket bra))
- Dela gärna upp labbledarnas uppgifter så att någon endast tar redovisningar när dessa väl börjar trilla in.» (5 (mycket bra))
- Ett roligt inslag i en i övrigt ganska tråkig kurs, dessutom nyttiga om man gjorde dem på rätt sätt och verkligen tänkte igenom vad det var man skulle göra.» (5 (mycket bra))
- dom lädre mig mer en något anat kursen. bonus ppgifterna var ochså bra» (5 (mycket bra))

11. Vad tyckte du om bonusuppgifterna?

66 svarande

1 (inte alls bra)»1 1%
0 0%
6 9%
27 42%
5 (mycket bra)»29 46%
Vet ej»3

Genomsnitt: 4.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra med valmöjligheter» (4)
- Kul att det finns många att välja mellan så att man kan göra det man är intresserad av.» (4)
- Väldigt varierande svårighetsgrad. Bra för inlärningen.» (4)
- Det varierade emellan de olika uppgifterna. Jag anser inte att uppgifterna i första blocket var speciellt kunskapskrävande och därmed inte heller så givande (förutom poängmässigt). Senare uppgifter bidrog mycket mer till förståelsen.» (4)
- Skönt att skrapa ihop poäng, dock behövs mer MATLABvana...» (4)
- Roliga och lärorika.» (4)
- Lite väl spridd svårighetsnivå mellan de olika uppgifterna. Ibland lite svårt att veta hur man skulle svara. Tex med matlab kod eller bara skriva ner svaren på ett papper eller bara visa nån liten ändring man gjorde i nån matris.» (4)
- bra uppgifter, krångligt system» (4)
- De var intressanta.» (4)
- Roliga, kanske lite enkla» (4)
- Med godkäntgränsen på 30 behövs bonusuppgifter. Och det var bra att man kan välja mellan olika.» (5 (mycket bra))
- Där fanns mycket att hämta, dels i inlärningsform och bonus.» (5 (mycket bra))
- Bästa med hela kursen!» (5 (mycket bra))
- Mycket spännande.» (5 (mycket bra))
- Kul med valfrihet och att de i många fall faktiskt tog upp riktiga, vardagliga problem.» (5 (mycket bra))
- Kanske lite ojämnt poängviktade. Vissa var verkligen jättelätta medan andra var oproportioneligt svåra... » (5 (mycket bra))
- Ett roligt inslag i en i övrigt ganska tråkig kurs» (5 (mycket bra))
- Mycket intressanta uppgifter väl anpassade till kursen.» (5 (mycket bra))
- skulle möjligen vara bättre att "releasa" uppgifter kopplade till veckans material, istället för att ha alla framme på en gång. För mig skulle det vara lättare att orka med psyikist.» (Vet ej)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.83


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

12. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

66 svarande

Ja»0 0%
Nej»66 100%

Genomsnitt: 2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

67 svarande

1 (För låg)»0 0%
2 2%
40 59%
24 35%
5 (För hög)»1 1%

Genomsnitt: 3.35

- Föreläsningar håller lågt tempo, men man kunde gå genom mer teori på färre antal föreläsningar.» (2)
- allt utom tentapluggande gjordes på schemalagda tider» (3)
- Mycket teori och det var svårt att veta vad som var relevant» (4)
- Labbar + vanlig räkning är rätt mycket, men det är långt ifrån omöjligt. » (4)
- Mycket mycket tid tar labbarna...» (4)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»15 22%
Mycket bra»46 68%
Har ej sökt samarbete»4 5%

Genomsnitt: 3.77

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»21 31%
Mycket bra»34 51%
Har ej sökt hjälp»10 15%

Genomsnitt: 3.8

- Det har känts väldigt svårt att ställa frågor till Ivar under föreläsningarna. Min känsla var att om man frågade något som nyss hade gåtts igenom så fick man ett irriterat och avvisande svar. Man måste få lov att ställa frågor om sådant som vi har pratat om, men som ännu inte sjunkit på plats, utan att mötas av tydliga suckar och ett svar som börjar med "det sa vi ju på föreläsningen igår...". Detta har bara blivit mer och mer tydligt ju längre in i kursen man kom. Som förläsaren sa hela tiden (men inte följde) måste man ha rätt att ställa alla frågor, dumma och smarta.» (Ganska dåliga)
- bra i samband med föreläsning men inte vid laborationerna!» (Ganska bra)
- Väldigt lång väntetid under laborationerna, ingen/knapphändig handledningsmöjlighet till bonusuppgifterna.» (Ganska bra)
- ivar är inte den besta på att svara på frågor. an kan aldrig omformulera sig, och avbryter hjäran studenter mit i frågan vilket absolut inte bör förukoma.» (Ganska bra)
- tag bort en storgruppsövning och ersätt den med en extra räknestuga» (Ganska bra)
- Räkneövningsledarna var otroligt bra!» (Mycket bra)
- Bortsett från stundtals långa väntetider, men det är svårt att planera sådant» (Mycket bra)
- Ivar var snabb med att rätta!» (Mycket bra)


Kurslitteratur

16. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

67 svarande

1 (ej prisvärd)»5 7%
18 28%
17 26%
16 25%
5 (mycket prisvärd)»7 11%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.03

- Heath är tråkig och inte läsvärd» (1 (ej prisvärd))
- Heath är svår att förstå, nästan ingen ide att kolla i den före en föreläsning för att förbereda sig. till stor del är dessutom frågorna i den är knepigt formulerade.» (1 (ej prisvärd))
- Heath-boken var dyr.» (2)
- Lay är väldigt bra, men Heath användes knappt.» (2)
- Heathboken är alldeles för tråkig. Bör bytas ut mot nåt "luftigare". Lay är bra.» (2)
- Man köpte ju bara Heath, för vi hade redan Lay, och Heath va inte överdrivet bra. Teorin i den va rätt bra, men övningarna va kassa. Var fanns facit?» (2)
- lay var bra men heath-boken var ganska dålig» (2)
- Heath är inte så lockande att läsa. Den innehåller det mesta men den känns inte så pedagogisk. » (2)
- heath använde jag inte särskilt mycket» (2)
- Använde Heath» (2)
- Där Lay får en 5:a och Heath en 1:a» (3)
- Lay var OK men Heath var onödigt krånglig och texttung.» (3)
- LAY är mycket bra, Heath är en bra bok för teori, dock lite ovärd pengarna när det gäller uppgifterna i boken. » (3)
- Den var okej, men som alla andra böcker var den ganska dyr. Heath är inte så väldigt spännande även om den säkert är nyttig att läsa.» (3)
- Mycket omständing somm nästan alla americanska böcker (inte Lay alltså den är bra)» (3)
- Heath var inte så intressant faktiskt. Lay var bättre. » (3)
- Heath kändes inte så värd som Lay.» (4)
- Det känns som att Lay-boken har lite väl tillrättalagda uppgifter. Heath har varit mycket intressant att läsa i. Definitivt en bra bok!» (4)
- Vet inte så noga, läste knappt i den.» (4)
- bra böcker» (4)
- Jag köpte inte Heath alltså, Lay har jag köpt sen tidigare och den tycker jag är godkänd.» (Köpte inte boken)

17. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

1 (Mycket liten)»3 4%
8 12%
22 33%
21 31%
5 (Mycket stor)»12 18%

Genomsnitt: 3.46 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag änvände nästan aldrig heath.» (?)
- bortsett från von"s anteckningar nämnda tidigare» (1 (Mycket liten))
- Där Lay får en 5:a och Heath en 1:a» (3)
- Samma här - Lay har varit jätteviktig, medan jag känner att jag kunnat klara mig på endast anteckningar när det gäller det som Heath tar upp. Med facit i hand hade jag inte köpt den.» (3)
- Pga lathet använde jag boken för lite.» (3)
- Även här har Heath inte varit till mycket hjälp, men Lay har varit till mycket hjälp. Uppgifterna i Lay var bra, men det var de inte i Heath.» (4)
- Speciellt Lay är väldigt tydlig» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.46


Kommentarsfrågor

18. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

67 svarande

Ja»64 98%
Nej»1 1%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.01

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Linjär algebra»
- Frågor från föreläsaren att fundera på till nästa gång.»
- Laborationer och bonusuppgifter tycker jag är positivt.»
- Bonusuppgifterna var nyttiga.»
- bonusuppgifterna»
- Stor vikt vid datorlaborationerna.»
- Ivar, Laborationerna och bonusuppgifterna.»
- Räkneövningledarna!»
- Det bör finnas labbar och bonusuppgifter i liknande mängder som det funnits i år.»
- Södersten, Ivar och LAY»
- Nivån på laborationerna.»
- bonusuppgifterna»
- Fördelningen mellan storgruppsövningar,föreläsningar och räknestugor.»
- Bonusuppgifter och labbar»
- Bonusuppgifterna»
- Bra att det var relativt mycket laborationstillfällen och tillfällen att få hjälp, märktes att denna kursen fått mer resurser än den paralella, (Mekanik 1).»
- Bonusuppgifter och labbar. »
- Ivar, han är grym!»
- Ivar»
- Ivar, labbarna, bonusarna»
- ha kvar labbar och bonusuppgifter»
- Föreläsningarna.»
- storgruppsövningarna»
- Bonusuppgiftssystemet och laborationerna.»
- räknestugorna»
- Labbar och bonusuppgifter. Känns som att man lär sig mycket av dem.»
- labbarna »
- MATLAB»
- Bonusuppgifter och laborationer, dock eventuellt något enklare labbar.»
- innehållet och Ivar»
- labbarna»
- bra handledare på räkneövningar och labbar»
- Bonusuppgifterna, de var roliga»
- Bonusuppgifterna och labbarna, samt frågorna på förläsningarna.»
- Att det är mycket inlämningar»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Numerisk analys»
- Gärna lite högre tempo, och kanske inte fullt så många föreläsningar.»
- Storgruppsövningarna»
- Att labbarna inte ska vara lite omfattande och att attityden mot "dummare" frågor förbättras hos Ivar.»
- Någon ersättare till Heath»
- fler labhandledare»
- Tentan, lite mindre råräkning och mer teori.»
- Två räkneövningar istället för en, kankse byta ut mot en av de otroligt många föreläsningarna eller mot en av storgruppsövningarna»
- Kvoten arbete/poäng för bonusuppgifterna bör jämnas ut. Flygplans- och kryptouppgifterna är mer eller mindre gratispoäng. De oklarheter som funnits i en del bonusuppgifter och labbeskrivningar bör ordnas upp - hur långt man ska karakterisera konditionstalet för Hilbertmatrisen samt hur fmincon egentligen funkar (det står dåligt beskrivet i hjälpen också).»
- Mer MATLAB innan den här kursen.»
- laborationstexten»
- Heath - finns det något annat alternativ som känns mer relevant? Kanske bara något slags kompendium? Dessutom tog det väldigt lång tid innan hjälp fanns att tillgå på laborationerna, och dessa krävde mycket hjälp och förklaringar. Fler handledare eller mindre grupper är att föredra.»
- Uppdatera kurshemsidan - var svårt att hitta rätt i början. Dessutom pekade vissa länkar på sidor från föregående år.»
- Föreläsningarna gav mig ingenting»
- Inget i min mening. Kanske något sammanfattning av vad som står i Heath, för det är mycket onödigt snack i texten i den.»
- Labbarna kändes mycket svårare än vad bonusuppgifterna var. Borde nästan vara tvärtom med tanke på att labbarna är obligatoriska.»
- Föreläsningarna bör inte ligga så tidigt på morgonen.»
- mer räknestugor»
- utbyte av heath som lärobok till den numeriska analysen, den är väldigt dålig. gärna mer detaljerad föreläsningsplan, svårt att veta vad exakt man ska förbereda sig på inför en föreläsning.»
- tag bort en storgruppsövning och ersätt den med en extra räknestuga»
- Det skulle kanske gå hitta en lite mer pedagogisk bok än Heath.»
- Att man vid storgruppsövningarna inte ska ligga en hel vecka efter föreläsningarna, men ändå några dagar. »
- vad sägs om räknare på tentan»
- Svårare storgruppsövningar i början»
- Storgruppsövningarna. Inte särskilt inspirerande.»
- Hade gärna sett lite mer numerik och algoritmer.»
- fler handledare framförallt på labbar»
- Svar till alla heath uppgifter på planeringen.»
- Kanske lite nya grepp på tentan»
- Mer strikt framställning av teorin och mindre "intuition-flum".»

21. Övriga kommentarer

- Tråkigaste kursen hittills»
- Intressant kurs»
- Bra kurs»
- Väldigt bra kurs. Rolig, relevant och väl genomförd av examinatorn. »
- Vädigt bra och rolig kurs.»
- Numerikdelen, matlab, e fett kul. Mer sånt!»
- Synka upgifterna med föreläsningarna de låg en vecka efter denhär gången vilket gjorde att man glömt hela föreläsningen innan man befässt den med övningarna. En räknestuga till istället för storgruppsövningen skulle vara bra. Vi har nog med föreläsningar som det är i denhär kursen och som ni vet är inlärningsvärdet på sådana inte så särskilt högt. men de är bra för att bryta isen innan man börjar med uppgifterna. Så synka det bättre så blir det bra.»
- BHSFPUXEALDPPSLFPLDFEBKPDSSKADBHSFPUXEALDPPSLFPLDFE BKPDSSKADSEEAXNLKPLBMFPDLMGAVSMPXSQIAUXHSTADXSQDAPE AIAFPPEBMGPELPBTAATADJBFNSTADAJRHLFEGSDJSMFHARPUAEA FGSMAPSPEAFPLDFLMJATBHJLDPETLJADELFUAILMBFEAJPSULDF»
- inget»
- en bättre lärobok än heath, var väldigt mkt onödig information i den.»
- Bra kurs. Tycker man borde kunna kombinera denna kurs med programmeringsteknik då de skulle kunna ge varandra synergier kanske. Tror ifall man la upp PT lite som lanan skulle man göra den mycket mer intressant. »

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från