ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Objektorienterad programmering, TDA540

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-30 - 2008-06-30
Antal svar: 34
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

34 svarande

Nej»1 2%
Delvis»8 23%
Ja»14 41%
Inte läst det»11 32%

Genomsnitt: 3.02

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

34 svarande

Nej»3 8%
Delvis»8 23%
Ja»23 67%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.58

- Tycker inte alls att den varit speciellt mkt uppdaterad med nyheter osv. » (Nej)
- Dålig information, inte så uppdaterad som man skulle vilja att den var.» (Nej)
- Sidan senaste nytt är aningen märklig. Står inga datum när nyheterna kommit upp.» (Delvis)
- Alldeles för mycket information. Sålla fram det viktigaste.» (Delvis)
- Händer inget där.» (Delvis)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jan Skansholm engagerat sig i kursen?

34 svarande

Inte alls»4 11%
Ganska bra»16 47%
Bra»13 38%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 2.32

- Har inte gjort så mycket mer än att hålla föreläsningar» (Inte alls)
- Kom ganska ofta oförbered till föreläsningarna om man fick intrycket att han inte ville vara där. Man skulle lika gärna vara hemma och läsa boken för han sa inget som inte stod där.» (Inte alls)
- Tyckte han kunde gjort ett försök i alla fall med att ge oss ett annat tentamenstillfälle i stället för att innan ens försöka bara säga blankt NEJ. Som tur var ordnade ju Hans i elkursen det så bra att vi fick tenta på lördag i stället. Tyckte också Jan kunde lagt ut några fler tentor på hemsidan (som en student bad om på en föreläsning).» (Ganska bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Konstigt att tentan och lösningar inte har kommit upp än.»
- inga»
- Återigen låg tentorna tätt, 24 h emellan. Otroligt dåligt sammordnat. »
- bra med fire!»
- Dåligt att det inte gick att flytta tentan då de låg brevid varandra. Den andra kursansvarige kunde göra det.»
- Att han inte ens orkar göra ett försök till att flytta tentan är lågt...»
- bra»
- Mycket bra system med Fire.»
- För få labb-tillfällen. »
- tentadatumet låg väldigt dumt för att vi hade eltenta dagen innan»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Maskinorienterad programmering (C-programmeringen)»
- Maskinorienterad programmering»
- MOP»
- Maskinorienterad programmering»
- Digital- och datorteknik och Maskinorienterad programmering»
- MOP»
- DigoDat och MoP»
- Maskinorienterad programmering»
- EDA485»
- dig och dat»
- MOP»
- MOP och DoD»
- Maskinorienterad programmering.»
- Mopen va väl en bra början»
- DoD, MOP såklart!»
- Maskinorienterad programmering»
- Ja, dig o dat.»
- maskinorienterad programmering»
- ja, dig & dat samt MOP:en»
- Dig o dat och mop»
- nej»
- nej»
- maskinorietnerad programmering»

6. Vilken del av kursen var:

Matrisfråga

- Hmm, den här var väldigt lurig... Vad ska man kryssa i, vad betyder vad?»

Lättast
34 svarande

Struktur, klasser»6 17%
Grafiskt upplägg»13 38%
Konstruera algoritmer»15 44%

Genomsnitt: 2.26

Svårast
34 svarande

Struktur, klasser»15 44%
Grafiskt upplägg»11 32%
Konstruera algoritmer»8 23%

Genomsnitt: 1.79

Relevantast
34 svarande

Struktur, klasser»17 50%
Grafiskt upplägg»8 23%
Konstruera algoritmer»9 26%

Genomsnitt: 1.76


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

34 svarande

4 11%
7 20%
15 44%
7 20%
1 2%

Genomsnitt: 2.82

- Man kan lika gärna läsa boken själv eftersom Jan i princip säger exakt samma sak på föreläsningarna» (1)
- Otroligt dåligt förberedda. Brist på engagemang ifrån föreläsare. » (1)
- Han läser typ bara ur boken. Bättre att försöka förlkara sådant som ej står i boken eller som folk inte fattar från texten i boken. KASSA!!» (1)
- Så omotiverad!! har en kopia av boken och visar exempel...VISA LITE ENGAGENANG!» (1)
- Sömninducerande långsamma. Ett högre tempo skulle uppskattas. Samt att föreläsaren inte talar till eleverna som om de vore småbarn.» (2)
- Skansholm går igenom boken. Den kan jag läsa själv. Om han gick igenom andra saker kan man läsa i boken själv.» (2)
- Projektor med "live"-programmering vid föreläsningar hade förbättrat tydligheten.» (2)
- kändes som om han bara gick igenom det som han skrivit i boken. Mkt "eller hur"!» (2)
- Föreläsaren nästan läste av vad som stod i boken. » (2)
- Tråkigt med kod på OH. Användning av en dator och projektorn hade lättat upp föreläsningarna något.» (3)
- Föreläsningarna var OK. Doch tycker jag verkligen att man ska slämnga ut dom gamla OH-apparaterna och köra på laptop och projektor. Det är en programmeringskurs och han använder OH-apparater?» (3)
- Det är lite rörigt ibland. » (3)
- Oerhört enformiga föreläsningar, synd. Hade varit roligare om han kört lite program på projektorn än att lägga en a4 med kod på OH:n.» (3)
- Kanske köra lite mer avancerat på föreläsningarna eftersom det går snabbare att lära sig samma sak direkt ur boken.» (3)
- Man lär sig mest på att programmera själv och fråga när man får problem.» (3)
- engagerat, men egentligen bara upprepning av bokens innehåll» (4)
- Intressant och givande. Som sagt, inte många somnade.......» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

34 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»4 11%
50 - 75%»1 2%
75 - 90%»5 14%
90 - 100%»24 70%

Genomsnitt: 4.44

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Visat programen på laptop istället för OH-bilder.»
- Haft lite mindre overheader. Rörliga program gör sig inte så bra som bilder.»
- Haft föreläsningar som kompletterar boken istället för att gå igenom boken sida för sida»
- Högre tempo.»
- Se ovan.»
- använt projektor och inte bara snacka om sina ohbilder»
- Plannerat, det tycks inte finns någon sådan. Han börjar på sida ett och sedan är det i stort sett högläsning. Läsa i boken kan jag göra själv! »
- Skansholm går igenom boken. Den kan jag läsa själv. Om han gick igenom andra saker kan man läsa i boken själv.»
- vara förbered»
- allt och lite till...»
- se ovan.»
- minska "eller hur", lite fler programmeringsexempel på tavlan kanske.»
- Han kunde ha haft olika exemplar än vad som står i boken.»


Övningar:

10. Vad tyckte du om övningarna?

- Vet ej...»
- Var inte på någon övning. Jag tycker att det ger mer om man sitter vid en dator och "leker" med olika exempel.»
- Ja du...»
- Var inte på övningarna så ofta, men lite samma som vad gäller föreläsningarna. Dom skrev upp kod på tavlan, vilket är fruktansvärt dåligt i en programmeringskurs.»
- Var ej på övningar»
- okej»
- Väldigt bra! Mycket duktiga och engagerade övningsledare.»
- Ingen aning.»
- De var bra. bra övningar som gick igenom. »
- bra... bra upplägg med de olika salarna»
- De gav inte mig så mycket. Skulle haft en lite mer nyrbörjargrupp kanske, för oss som inte programmerat tidigare.»
- bra»
- Värdelösa»
- De var verkligen mycket dåliga. Man kunde inte få tillräckligt hjälp. Handledarna var stressade och det kändes som om de som redan kunde en del fick mer hjälp än de som inte hade någon förkunskap.»
- bra»
- besökte ingen av dem»

11. Hur många övningar var du på? (%)

34 svarande

0 - 25%»16 47%
25 - 50 %»4 11%
50 - 75%»3 8%
75 - 90 %»8 23%
90 - 100%»3 8%

Genomsnitt: 2.35

12. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

24 svarande

Joel Björnsson»14 58%
Mikael Lindström»5 20%
Daniel Wetterbro»5 20%

Genomsnitt: 1.62

- Går otroligt segt när en övningsledare ska stå och skriva kod för hand...» (?)
- Dunno» (Joel Björnsson)
- Mycket bra och engagerade...» (Joel Björnsson)
- Joel var engagerad och bra!» (Joel Björnsson)
- övningsledarna var väldigt bra» (Joel Björnsson)
- Mycket Go Gubbe,kan sin sak» (Mikael Lindström)
- bra» (Mikael Lindström)
- De var alla mycket mycket bra» (Daniel Wetterbro)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

13. Vad tyckte du om Laborationerna

1-dåligt / 5-Bra

Matrisfråga

- Det hade varit bra om man kunde välja flera filer att ladda upp samtidigt i fire.»
- För Z-ettor som har som föregående kurs MOP tycker jag att lab1 är onödig. Byt hellre ut den mot något mer relevant. Lab2 skulle var en bättre början.»
- Laborationer är mycket bra i programmeringskurser. Jag tycker tat det är bra att dom faktiskt tillät egna lösningar och inte bara sa precis hur vi skulle göra.»
- Lab1 var halvkass på så sätt att den inte var objektorienterad. Lab2 visade på ett bra sätt hur objekt och klasser används. Lab3 var trevlig att äntligen få programmera grafiskt, men eftersom Java är tänkt att vara plattformsoberoende så undrar jag varför PM:et säger att det skall bestå av knappar. Av de olika LookAndFeel som finns så ser det bara vettigt ut i Windows. Lab4 var en komplex och bra lab som inte var alltför svår. Man fick förståelse för många delar av språket Java. Dock tycker jag att den borde modifieras så att de två laboranterna kan programmera ungefär hälften var och testa var för sig. Sedan kanske en klass till som sammankopplar dem.»
- Blev väldigt ont om tid i slutet för sista labben.. Lite väl mycket att göra ett memory spel?»
- lab-pm väldigt svåra att förstå, de tål att förtydligas ytterligare, man fick gissa mycket. »
- ganska stort "hopp" mellan rationella tal och Memory.»
- Memorylabben var väldigt stor. Det tog riktigt lång tid att göra den. »
- Mycket bra labbar, Memoryt var dock lite väl omfattande...»
- Arbetet vid labb 4 var för bundet till labb-pm. Större förståelse hade uppnåtts om arbetet var mer fritt, i stil med den fria varianten av labb 3.»
- Rationella tal var svårt att förstå vad det gick ut på. Lab-pm kunde förklarat bättre. Svårt att förstå lab-pm.»
- stort hopp i svårighetsgrad mellan labb 2 o 3»
- allmänt bra labbar»
- För kort tid för att kunna klara labbarna.»
- Fick aldeles för lite hjälp. Man fick vänta flera timmar innan man fick hjälp. Det behövs verkligen fler labhandledare. Hann inte klart med dem två sista labbarna.»
- i memory-labben lärde man sig mest. Grindar kändes väldigt inklämd innan tentan, blev svårt att ta till sig innehållet.»

Lab1, Veckodagar
34 svarande

0 0%
4 11%
10 29%
12 35%
8 23%

Genomsnitt: 3.7

Lab2, Rationella tal
34 svarande

2 5%
3 8%
8 23%
13 38%
8 23%

Genomsnitt: 3.64

Lab3, Memory
34 svarande

3 8%
1 2%
3 8%
13 38%
14 41%

Genomsnitt: 4

Lab4, Grindar
34 svarande

2 5%
3 8%
5 14%
16 47%
8 23%

Genomsnitt: 3.73


Kurslitteratur:

14. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Java Direkt med swing av Jan Skansholm

34 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 2%
Bra»18 52%
Mycket bra, bör användas igen»13 38%
Köpte ej»2 5%

Genomsnitt: 2.47

- Jag har inte mycket att jämföra med, men jag tycker att boken hade gott om onödig text. Skulle föredra att ha en kursbok som är mer till punkt.» (Bra)
- När man läser boken reagerar man på att man kastas in i ganska avancerade exempel i början. Kapitel sex är alldeles för mycket klasser och för långt. Det hade varit bättre att förklara hur Java-API:n fungerar och hur man skriver för Javadoc. Som i C-kursen tycker jag det är olämpligt att examinatorn har skrivit kurslitteraturen. Det är bra att man får ha valfri bok på tentan, men kursen följer ju ändå kapitlen i Skansholms bok. Jag tycker att föreläsaren skall komplettera boken och komma med andra formuleringar och vinklar. Som det är nu läggs allt fram på samma sätt såväl i boken som på föreläsningarna.» (Bra)
- Instämmer inte till "Mycket bra", men att den kan användas igen. Dock bör (som jag skrev tidigare) föreläsaren göra om föreläsningarna så att han inte i huvudsak upprepar vad som står i boken» (Mycket bra, bör användas igen)
- Bra lärobok!» (Mycket bra, bör användas igen)
- annars kan jag ju itne sälja den :P, nä, men den var bra» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

15. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

34 svarande

0 - 10»3 8%
10 - 20»15 44%
20 - 30»9 26%
30 - 40»6 17%
> 40»1 2%

Genomsnitt: 2.61

- hra inte haft så svårt för programmering.» (10 - 20)
- svårt att uppskatta, har inget schema. Tar dagarna som de kommer. Hakuna matata...» (10 - 20)
- Det som tog väldigt mycket tid Memory-labben, men den var som sagt ganska bra.» (20 - 30)
- tror ca 24h/vecka... mest labb. Fick aldrig tid att riktigt programmera själv hemma» (20 - 30)
- Laborationerna tog väldigt lång tid! » (30 - 40)

16. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Genomföra labb1.3
2.Litteraturen2.3
3.Förbereda labb2.3
4.Göra övningsuppgifter på egen hand2.8

- Endast en av dessa alternativ var egentligen relevanta för mig: att genomföra labben.» (?)
- Jag vet inte vad ni menar med förbereda labb. Jag har inte varit i någon av labbsalarna en enda gång om det är det ni menar.» (?)
- Jag har gjort en övningsuppgift!» (?)
- genomföra labb?» (?)
- Borde gjort fler övningsuppgifter, men jag tror jag klarade kursen...» (?)

17. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- ??»
- Lite i början, mer i slutet.»
- ungefär 50% på vardera kurs»
-
- Mest tid har lagts på Cortège och CM.»
- 50/50»
- 40% java 60% ek»
- I princip bara gjort labbar. Läst lite i boken.»
- 50h»
- Mest tid på memory.»
- samma hela tiden»
- ganska jämnt men mest på slutet»
- mer i början och mindre på slutet»
- Lärde mig mycket av det viktiga de tre sista dagarna, no kiddin"...»

18. Kommentarer på tiden:

- ??»
- Tiden går och går. Tror jag. Det kanske den inte gör, men jag upplever att den gör det inne i mitt huvud. Jag tror att tiden går för Den Allsmäktige också, men mina ögon kanske lurar mig. Kanske är han bara en katt i mitt huvud.»
- Lagom!»
- lugnt»
- Labbar tog för mycket tid.»
- Behövs fler labtillfällen»
- Jag var sämst på att disponera, men sista labben var lite väl inklämd. Aja baja Jan Banan!»


Pedagogiskt pris:

19. Anser du att föreläsaren Jan Skansholm skall nomineras till pedagogiskt pris?

34 svarande

Ja»2 5%
Nej»23 67%
Vet ej»9 26%

Genomsnitt: 2.2

20. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

Joel Björnsson
31 svarande

Ja»4 12%
Nej»4 12%
Vet ej»23 74%

Genomsnitt: 2.61

Mikael Lindström
31 svarande

Ja»3 9%
Nej»4 12%
Vet ej»24 77%

Genomsnitt: 2.67

Daniel Wetterbro
31 svarande

Ja»3 9%
Nej»3 9%
Vet ej»25 80%

Genomsnitt: 2.7


Tentan:

21. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

32 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»10 31%
Bra»16 50%
Mycket bra»6 18%

Genomsnitt: 2.87

- skrev ej tentan» (?)
- det känns som större delen av kursen handlar om grafiken till Memoryspelet. Memoryt borde kanske bli en mindre labb och Grindar en större så lärandet sprids mer.» (Ganska bra)
- Det borde ha varit lite lättare att kunna bli godkänd på kursen.» (Ganska bra)
- Det känns som att tentan handlade mest om det som var i slutet av kursen» (Ganska bra)
- För många frågor/för kort tid!» (Bra)
- Lite ont om tid... kan man inte få genomföra tentorna vid datorer med en kompilator? Det gjorde vi på V i kursen CAD & Programmeringsteknik med MATLAB. Detta gick jättebra där.» (Bra)
- För många uppgifter på tenta. Man hann ej med.» (Bra)
- För omfattande, alltså för mycket att skriva...Jag hann inte klart...» (Bra)
- Jag blev väldigt stressad på tentan. Tiden gick fort...» (Bra)
- Att skriva grafiska program för hand är bland det dummaste man kan göra...» (Bra)
- Tyckte det mesta fanns med. Inga ***** semaforer som i C-programmeringen iaf.» (Bra)
- Tentan kändes väldigt bra.» (Mycket bra)
- Sista uppgiften var bra. Den prövade om man förstod programmspråket på ett bra sätt. Första frågan tycker jag är ganska tveksam. Det är inte uppenbart vad som är en accepterbar förbättring. Dessutom är det oerhört svårt att hitta fel i okommenterad kod, det är inte alls uppenbart vad programmeraren har tänkt att programmet skall utföra. » (Mycket bra)

22. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

33 svarande

Inte alls»5 15%
Ganska bra»8 24%
Bra»16 48%
Mycket bra»4 12%

Genomsnitt: 2.57

- Jag tycker att tenta på papper är en fruktansvärt dålig examinationsform i en programmeringskurs. Det avspeglar fruktansvärt dåligt hur man faktiskt jobbar med programmering. Jag hade hellre sett att man examinerades i form av ett projekt.» (Inte alls)
- Ge oss en dator. Kramp i armen efter 16 sidor.» (Inte alls)
- Inlämningsuppgift eller hemtenta skulle varit bättre eftersom det skulle » (Ganska bra)
- Tror faktiskt duggor hade varit bra i kursen» (Ganska bra)
- finns inget genomförbart alternativ till penna och papper» (Ganska bra)
- Ett förslag är att göra en deltenta där man får sitta vid en dator och ha tillgång till en kompilator. Det behövs främst för den grafiska delen.» (Ganska bra)
- inte direkt kopplat till en programmeringsverkligenhet att skriva kod för hand» (Ganska bra)
- Det hade varit mer realistiskt med någon uppgift som kan skrivas på dator eftersom det är det verktyg man använder när man programmerar i verkligheten» (Bra)
- Labbar är bra. Men det är svårt att programmera så långa program på papper. Det är alltid något man inser lite senare att man behöver. Då är det svårt att lägga till på ett bra sätt.» (Bra)
- Tenta är bra, men det hade underlättat mycket att skriva den på dator. Det bör undersökas om detta går att anordna.» (Bra)
- Skulle vilja ha en dator» (Bra)
- någon dugga kanske?» (Bra)
- mutta? aha munta... äh tenta funkar väl bra.» (Bra)
- Lite svårt att programmera på papper» (Mycket bra)
- Labbarna var bra.» (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

23. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Lite bättre info till kursutvärderarna.»
- Frågan om hur ens tid har fördelats under läsperioden förstår jag inte. Är det all tid så har jag ju sovit en tredjedel. Om det bara gäller kursen så har jag ju redan svarat på det i uppgiften innan. Om det handlar om läsveckorna så har jag pluggat som fan LV5 och LV7.»
- Fråga 17 förstod jag inte alls. »
- Ni är så duktiga så!»
- vet ej»
- vissa "deltog ej"-alternativ fattas, annars bra»


Kursbetyg:

24. Vad tycker du om kursen som helhet?

34 svarande

Dålig»2 5%
Ganska bra»5 14%
Bra»21 61%
Mycket bra»6 17%

Genomsnitt: 2.91

- Jag allmänt ogillar språket Java, men det är nog bara jag. Men kursen som helhet var ok.» (Ganska bra)
- Mer fokus på programutveckling... mindre grafisk design» (Bra)
- Återigen måste man som student konstatera att Jan Skansholms kvallite på undervisning är mycket dålig. Man får kännslan att han har kört samma OH-bilder sedan denna kursen startade. Anmärkningsvärt är att inte ett enda program har demostrerats under föreläsningarna, endast OH-bilder direkt ifrån boken! Personligen anser jag inte att denna undervisningen är i sådan klass som man kan förvänta sig på en av Sveriges mest framstående högskolor. Absolut ingen undervisning man skall skulsätta sig för! Sammanfattningsvis,, mycket bra övningsledare! mycket dålig föreläsare, måste hända något där tills nästa år. » (Bra)
- Java är skoj.» (Bra)
- För mycket fokus på Swing och för lite fokus på objektorienterad programmering.» (Bra)
- Rolig kurs. :)» (Bra)
- Sjukt tråkig innan man kan alla grunderna, men sedan är det "helt ok" att skita ut lite kod.» (Bra)
- Det verkar som att vi har lärt oss att tänka enligt de objektorienterade principerna och hur man går till väga när man skall programmera Java.» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från