ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Subatomär fysik, FUF050

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-28 - 2008-08-22
Antal svar: 47
Procent av deltagarna som svarat: 58%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

46 svarande

1 (inte alls)»3 6%
4 8%
17 36%
20 43%
5 (över förväntan)»2 4%

Genomsnitt: 3.3

- Jag var intresserad av kursen innan den började, men dåligt upplägg på kursen fick mig att istället försöka minimera arbetet och ändå klara.» (1 (inte alls))
- Föreläsningarna under förväntningarna, boken och labbarna uppfyllde förv.» (2)
- För få föreläsningar och svårt att ta till sig infon på föreläsningarna för att föreläsaren inte hördes (ens till andra raden).» (2)
- Tentan var som man hört lätt. Dock var det mindre innehåll i den än vad jag trodde att det skulle vara.» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

46 svarande

1 (ej relevant)»1 2%
6 13%
14 31%
15 33%
5 (mycket relevant)»9 20%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.55

- Jag kommer läsa om mikrovågor och utveckla radar på saab.» (1 (ej relevant))
- Krävs fortsatta studier för mer relevans, men bra "allmänbildning" för en F-are» (2)
- Bra allämnbildande fysikkurs, inte mer..» (3)
- Den knyter ihop en röd tråd som gått genom utbildningen genom att sist men inte minst fokusera på de forskningsområden där fysiken just nu utvecklas - astronomi, kärnfysik och subatomär fysik. Den blir således en lämplig, intressant och väl avvägd avslutning på 3 års studier.» (4)
- Har valt fundamentarl => Viktig» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

Väg in både tenta och inlämningsuppgift. Lämna gärna en kommentar om du tycker det var stor skillnad på relevansen hos tentan respektive inlämningsuppgiften.

45 svarande

1 (inte alls)»1 2%
5 11%
14 31%
20 44%
5 (Mycket bra avvägt)»5 11%

Genomsnitt: 3.51 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tentan är för typad. Tar bara upp några få händelser.» (2)
- Inlämningsuppgiften var väl okej, men rättningen av den kändes verkligen som ett lotteri. Att få 10-20 poängs avdrag utan motivering känns inte värdigt Teknisk Fysik på Chalmers. Tentan var okej i sin helhet, hoppas bara rättningen sker på ett bra sätt där.» (2)
- Inlämningen var bra. Tentan var för specifik. Jag tycker det är bra att den är lite populistisk för att hela kursen har inte så mycket mer värde än att vara orienterande för de flesta. Men den fokuserar för mycket på detaljer i en 700 sidor lång bok. Sen är den också vansinnigt typad. (Förutom i år)» (2)
- Regressionsmodellen kanske inte var helt relevant men för övrigt följde den väl.» (2)
- Inlämningsuppgift hade hög relevans. Tentamen var däremot lite sämre avvägt mot kursboken, troligen mer vikt mot föreläsningarna. Man ska kunna läsa kursen med kursboken och få med hela kursen.» (2)
- Inlämningsuppgiften mycket bra» (4)
- Bra med en inl. uppg. att komplettera tentamen med.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

47 svarande

<25%»13 27%
25-50%»5 10%
50-75%»9 19%
>75%»20 42%

Genomsnitt: 2.76

- Då de första föreläsningarna var undermåliga såg jag ingen anledning att fortsätta gå på dem. Björn stod bara och mumlade in i tavlan så att 50% av tiden hörde jag inte ens vad han sa och jag satt ändå på andra raden. Resten av tiden rabblade Björn bara upp en massa gamla anekdoter och tjatade om att han satt med i Nobelstiftelsen, så det var verkligen inte värt min tid.» (<25%)
- Har tagit extrakurser som krockat» (<25%)
- Intressant ibland, men kandidatarbetet tog för mycket tid.» (25-50%)
- Gick på de flesta men fick inte så mycket ut av det.» (>75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

46 svarande

1 (inte alls bra)»10 24%
10 24%
8 19%
10 24%
5 (mycket bra)»3 7%
Deltog ej»5

Genomsnitt: 2.65 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- De var usla. Jag hörde inte vad Björn sa eftersom han bara stod och mumlade in i tavlan och hans powerpointpresentationer gav verkligen ingenting.» (1 (inte alls bra))
- Man måste skriva text på tavlan och inte bara formler!!! Föreläsningsanteckningarna från 1994 var däremot riktigt bra!» (1 (inte alls bra))
- Kunde inte höra vad föreläsaren sa. Antingen så pratade han för tyst, eller så är GD inte en bra föreläsningssal. Ändå satt jag på 2a raden.» (1 (inte alls bra))
- Katastrof. Total brist på pedagogik. Tavlan användes mest till att skriva ner siffror som man in efterhand inte kunde koppla till något sammanhang. Powerpoint-slidesen var oanvändbara till inlärning och förståelse. Det kändes som om varje föreläsning var en introföreläsning som inte förmedlade någon egentlig insikt eller kunskap som subatomär fysik. Christian Forsséns föreläsning var dock bra!» (1 (inte alls bra))
- Föreläsaren bör hålla sig till ämnet och försöka att lära eleverna något, istället för att berätta roliga historier. I min mening bör föreläsaren bytas ut eftersom föreläsningarna inte gav någonting.» (1 (inte alls bra))
- Föreläsningarna var intressanta, men rent läromässigt helt odugliga. Många anekdoter blandat med snabba overheads och dåligt strukturerat tavelkladd gjorde att man inte lärde sig speciellt mycket konkret.» (1 (inte alls bra))
- Björn är en väldigt » (2)
- Mummel och för mycket kuriosa om personer som Björn träffat/jobbat med/fått Nobelpris.. Introt till inl.uppg. var bra!» (2)
- Bättre struktur som motsvarar de viktiga delarna. Framförallt fler exempel på föreläsningarna även om det tas upp på räknestugor.» (2)
- De som jag var på upplevde jag som slöseri med tid dessvärre» (2)
- Lite för pladdrigt, inte så mycket reell fakta» (3)
- Man lärde sig väldigt lite om kursen, men det är ju roligt att lyssna på anekdoter ur Björns liv.» (3)
- För mycket prat om Cern och för lite fokus på att lära sig sub.» (3)
- Roliga historier» (4)
- Roliga anekdoter» (4)
- Inte så mycket lärorikt inför tentan men intressant att se nåt annat än vad som står i boken» (4)
- Intressanta historier» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
4 11%
12 35%
5 (mycket bra)»18 52%
Deltog ej»13

Genomsnitt: 4.41 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt ok.» (3)
- Det var på räknestugorna man fick fysiken förklarad och illustrerad, trots eller tack vare att det inte var några powerpoint-presentationer.» (4)
- Riktigt bra räkneövningsledare, både Thomas och Göran! De bästa räknestugorna under utbildningen hittills» (5 (mycket bra))
- Båda övningsledarna var väldigt bra» (5 (mycket bra))
- Jättebra räkneövningar, behövs fler.» (5 (mycket bra))
- Göran var jättebra!» (5 (mycket bra))
- Räkneövningarna gav desto mer.» (5 (mycket bra))
- krockade med annat» (Deltog ej)
- Hade annan kurs prescis när den gick» (Deltog ej)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

47 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
0 0%
11 24%
27 60%
5 (mycket bra)»7 15%
Deltog ej»2

Genomsnitt: 3.91 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Men döööööötråkiga» (3)
- Bra, intressanta och trevligt komplement till övriga delar av kursen.» (4)
- Lab-PM var väldigt ouppdaterade och relativt obegripliga med tanke på våra förkunskaper. Bra att labhandledaren oftast gick igenom labben ordentligt.» (4)
- intressanta med bra genomgångar av teorin.» (4)
- Christian (som hade föreläsningen om inlämningsuppgfiten) var en mycket bra handledare kapabel, tillräckligt och väl förklarande, mycket bra förklaringar och god utlärningsförmåga! Tummen upp!» (4)

8. Vad tyckte du om svårigheten på inlämningsuppgiften?

46 svarande

Alldeles för lätt»0 0%
För lätt»0 0%
Lagom»41 89%
För svår»5 10%
Alldeles för svår»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Överarbetade den extremt» (Lagom)
- Uppnåelig med lite arbete. Precis vad vi behöver för att ta oss i kragen och lägga ner tid.» (Lagom)

9. Hur lärorik var inlämningsuppgiften?

46 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska lite»4 8%
Lagom»6 13%
Mycket»28 60%
Väldigt mycket»8 17%

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Begränsad inlärningseffekt - bättre med att kunna disuktera fram det med möjligtvis handledare på flera (1-3) tillfällen? med diskussion kring frågorna och inte ett nej det får jag inte förklara svar varje gång man frågar något specifikt. Gärna hjälp med grundläggande förståelsen, hade varit bra.» (Ganska lite)

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

1 (Mycket liten)»14 31%
10 22%
10 22%
10 22%
5 (Mycket stor)»1 2%

Genomsnitt: 2.42 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Missade den pecifika föreläsningen» (1 (Mycket liten))
- Kunde inte höra vad föreläsaren sa. Antingen så pratade han för tyst, eller så är GD inte en bra föreläsningssal. Ändå satt jag på 2a raden.» (1 (Mycket liten))
- Föreläsningarna var som sagt katastrofala. Om det inte vore för räkneövningarna och kursboken hade jag inte kunnat någonting. Christian Forsséns föreläsning var dock bra.» (1 (Mycket liten))
- Jag har aldrig gått en kurs där föreläsningarna gett så lite.» (1 (Mycket liten))
- Gjorde majoriteten själv» (1 (Mycket liten))
- Fast räknestugorna gav en del.» (2)
- Kanske inte för inlärningen men för intresset för kursen var de mycket bra» (2)
- Räkneövningarna mycket, föreläsningarna mindre.» (3)
- Räknestugorna var mycket bra, men föreläsningarna kunde sväva ut lite väl ibland, även om det var intressant också.» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.43


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

11. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

46 svarande

Ja»0 0%
Nej»46 100%

Genomsnitt: 2

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

46 svarande

1 (För låg)»1 2%
3 6%
37 80%
4 8%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.02

- Svårt att motivera sig när kandidatarbetet ligger samtidigt» (3)
- Det hade varit bra om man direkt hade insett att den mesta kunskap skulle inhämtas själv genom bokstudier och att man kunnat skippa föreläsningarna.» (3)
- Alldeles lagom» (3)
- För hög eftersom allt material fick inhämtas på annat sätt än föreläsningar.» (5 (För hög))

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 17%
Mycket bra»36 78%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.8

- Väl avvägt med två personer i gruppen - någon har man träffat under de tre åren som man kan arbeta med.» (Mycket bra)

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»4 8%
Ganska bra»17 37%
Mycket bra»18 40%
Har ej sökt hjälp»5 11%

Genomsnitt: 3.48

- När vi fick dålig poäng på inlämningsuppgiften och ville ta reda på vad vi hade gjort fel (kunde ju vara något viktigt som vi hade missat och skulle behöva veta till tentan), så möttes vi av den värsta arrogansen jag stött på på Chalmers. En snabb titt på inlämningen av Examinatorn gav oss 5p, men ingen förklaring på att något kunde vara fel, och sedan blev vi utkörda av en viftande hand. Det hela kändes ungefär som, "Va fan kommer ni snorungar och springer här för? Fattar ni inte att en så viktig och känd proffessor som jag har annat att göra?".» (Mycket dåliga)
- Bra på räkneövningarna.» (Ganska bra)
- Avvisade några gånger pga mycket att göra, annars bra hjälp.» (Ganska bra)
- Både Björn, Tomas och Göran var hjälpsamma och svarade på frågor i tid och otid.» (Mycket bra)


Kurslitteratur

15. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

47 svarande

1 (ej prisvärd)»2 4%
10 23%
17 39%
12 27%
5 (mycket prisvärd)»2 4%
Köpte inte boken»4

Genomsnitt: 3.04

- Den börjar ju bli ganska gammal.» (2)
- Bra bok. Lite dyr kanske.» (3)
- Mycket bra bok» (4)
- Krane är en mycket bra övergripande och väl förklarande bok » (4)
- Köpte begagnat» (5 (mycket prisvärd))
- Men den var i alla fall bra!» (Köpte inte boken)
- Lånade boken.» (Köpte inte boken)

16. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

47 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
5 10%
10 21%
14 29%
5 (Mycket stor)»17 36%

Genomsnitt: 3.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Boken - nej, gamla anteckningar - ja.» (2)
- För egen del känner jag att jag gärna skulle tagit mig mer tid till att läsa boken, men nu är den köpt så den blir alltid bra som referenslitteratur inför fortsatta studier.» (3)
- Mycket läsa i boken.» (4)
- Den mesta infon hämtades härifrån.» (4)
- Eftersom föreläsningarna gav så lite fick man ty sig till kurslitteratur, labkompendier och anteckningar från VBL.» (5 (Mycket stor))
- Boken var helt nödvändig för att få sammanhang och förstå någonting.» (5 (Mycket stor))
- Kurslitteraturen tillsammans med läsanvisningarna var mycket bra» (5 (Mycket stor))
- Det enda tillgängliga - nndc hemsidan var också mycket bra» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.87


Kommentarsfrågor

17. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

46 svarande

Ja»35 77%
Nej»10 22%
Vet ej»1

Genomsnitt: 1.22

- Bra hemsida» (Ja)
- Ej tydligt va betygsgränserna va annars jättbra.» (Ja)
- Läsanvisningar bra.» (Ja)
- Det framgick aldrig hur examinationen egentligen skulle se ut. » (Nej)
- Informationen om poänggränserna för betygen kom inte ut förrän sista veckan. Hade man vetat mer innan hade man lättare kunnat lägga ner annan tid för inlämningsuppgiften.» (Nej)
- Saknade tydligare skriftlig information om hur poänggränserna på tentan. » (Nej)
- Saknade info om hur tentan var upplagd.» (Nej)
- Kanske kunde ha funnits lite gamla tentor. Lite tydligare info om vad som gäller på tentan avseende räknare och sådan.» (Nej)
- Dålig information om betygsgränser på tentan.» (Nej)
- Information om betygsgränser, hjälpmedel och hur länge man får behålla bonuspoäng» (Nej)
- saknades lösningar till nya tentor.» (Nej)

18. Hur bra har möjligheten att få hjälp och svar på frågor varit?

Till exempel - hur tillgängliga har de kursansvariga varit? Om du saknar uppfattning, hoppa över denna fråga.

29 svarande

1 (Mycket dålig)»1 3%
3 10%
5 17%
14 48%
5 (Mycket bra)»6 20%

Genomsnitt: 3.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Björn är inte så lätt att kontakta, men man förstår ju att han som är professor har viktigare saker att göra.» (1 (Mycket dålig))
- Har fått intrycket att det tar ett tag att få svar på mail och så» (2)
- Njaaa. kanske inte alltid så bra som man vill.» (2)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inl.uppg.»
- Internet»
- Inlämningsuppgift och räknestugor.»
- svårighetsgraden var enkel men detä rprecis vad man orkar med samtidigt som kandidatarbetet.»
- Innlämning och labbar.»
- Christian Forsséen, labbarna, inl.uppg.»
- Inlämningsuppgiften - jättebra inslag.»
- Inlämningsuppgiften»
- Inlämningsuppgiften»
- Labbarna var lärorika, de borde finnas kvar»
- Inlämningsuppgiften kan gott vara kvar.»
- kursupplägget med inlämningsuppgift.»
- inlämningsuppgiften»
- Räkneövningar»
- Inl uppg»
- De intresseväckande föreläsningarna, grundläggande fakta kan man läsa i boken»
- Bra labbar och bra labbhandledare. Examinationsformen med en inlämning som är en stor del av kursen och en tenta.»
- Räkneövningarna och laborationerna. Christian Forsséns föreläsning.»
- Räkneövningar och laborationer är mycket bra.»
- Krane, Tentamen och inlämningsuppgift i samband med betygssättningen»
- Inlämningsuppgiften, mycket bra sätt att lära sig den delen av kursen»
- Laborationerna»
- Inlämningsuppgift»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna: mer innehåll från boken och kursen och mindre historier och acceleratorer »
- Glass»
- Föreläsaren var extremt kunnig men höll sig på för hög nivå i sina föreläsningar. Det gick inte att hänga med så jag slutade gå på föreläsningarna.»
- Fler rubriker under föreläsningarna. Fler ord på tavlan per formel.»
- Mer substans i föreläsningarna.»
- Det är bra om det finns teorifrågor att besvara inför tentan, som det gör i t.ex. Fastan»
- Mer fokuserade föreläsningar»
- Ge ut betygskriterier från början!!»
- Föreläsarens inställning. Även om undervisning inte är hans högsta prio betyder det mycket för oss att han tar sig tid att vara trevlig och tillmötesgående mot oss - även när han inte har föreläsning. Men jag förstår att han har läst samma kursutvärderingssvar år ut och år in och att denna kommentar varken gör till eller från.»
- Byt ut Björn, eller säg till honom att han måste tala ur skägget.»
- tydligare information. Dessutom borde föreläsningarna tryckas ihop betydligt mer. Som det var i år så var föreläsningen på måndag och onsdag det enda vi hade i skolan, och då hade det varit bra om de legat på samma dag eller på t.ex. tisdag och onsdag.»
- föreläsningarna»
- Inga powerpont, skriv text på tavlan!!!!!!!!!!!!!»
- Byt sal, eller be Björn prata högre och inte in i tavlan.»
- Mindre fokus på Cern.»
- Byta examinator till någon som tar sitt ansvar.»
- Byt föreläsare. Han är arrogant. Opedagogisk och pratar mest om sånt som inte är relevant. Han verkar inte ha kännsla för hur man gör en bra tenta heller. »
- Föreläsningarna. Var med på nästan alla, men fick inte ut någonting av det.»
- Föreläsningar! De ger inget i nuläget.»
- Strukturera upp föreläsningarna.»
- Mer hjälp vid inlämningsuppgiften»
- Föreläsaren. Björn håller tyvärr inte måttet vilket sänker kursen en hel del. Kanske dags för Christian Forssén att ta över?»

21. Övriga kommentarer

- Jag har fått intrycket att Björn tog väldigt lätt på rättningen av projekten. Två av mina kompisar fick 10 p och när de gick upp och undrade vad de gjort dåligt kunde de väl få 15 p om de gav sig iväg och slutade störa någongång. Känns inte OK att använda hur störiga eleverna är som betygsgrundande moment.»
- Intressant kurs. Mycket intresseväckande föreläsare!»
- Måste byta föreläsare.»

22. Vill du gå på bio?

Skriv in ditt namn här så medverkar du i utlottning av biobiljetter. Observera att ditt namn inte kan spåras till dina svar så oroa dig inte.

- Ruben Sharma»
- Andreas Myrin»
- Pär Pettersson»
- Nils Karlsson»
- Ja»
- Oskar Landgren»
- Arvid Hammar»
- Carl Axelsson Wadell»
- Anders Hildeman»
- Christian von Schultz »
- Lukas Lindroos»
- Oskar Karlsson karlssoo@student.chalmers.se»
- Eskil Varenius»
- Pontus Ekh»
- Staffan Häglund»
- Ja!!!»
- Erik Zakrisson»
- Jan Östh»
- Christofer Gustavsson»
- Oskar Allerbo»
- Andreas Hanning»
- Veronica Bäckström»
- Carl-Johan Hoel»
- Christian Lötbäck»
- Johan Hillergren»
- Patrik Rodstedt»
- Joel Schleeh»
- Per Löfqvist»
- Erik Landström»
- Björn Ramberg»
- Robin Karmakar»
- Rebecka Stomvall»
- Joachim Lublin»
- Anton Skårbratt»
- Marcus Jansson»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.72


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.52
Beräknat jämförelseindex: 0.63


Kursutvärderingssystem från