ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2008 VT - Arbetsorganisation Z3, TEK075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-27 - 2008-06-16
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»0 0%
Ja»26 92%
Inte läst det»2 7%

Genomsnitt: 3.07

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

28 svarande

Nej»0 0%
Delvis»3 10%
Ja»24 85%
Inte varit inne på den»1 3%

Genomsnitt: 2.92

- Den kunde uppdateras mer.» (Delvis)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige, Lars Trygg, engagerat sig i kursen?

28 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 14%
Bra»12 42%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.28

- Det känns lite som Lars har fastnat i gamla fotspår och gör som han alltid har gjort. Det är samma gamla gubbar från volvo och skf som kommer och gästföreläser vilket blir lite tråkigt. Jag tycker att Lars borde bjuda in andra gästföreläsare fårn andra företag och kanske någon mer kvinna.» (Ganska bra)
- Kul att han hitta på en annorlunda redovisning och föreläste bra.» (Mycket bra)
- Klockren lärare som säger ifrån när folk druttar in och pratar trotts att de är försenade. För man har rätt att bli sen men man kan vara det med stil» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet, tentadatum).

- Bra att inte handledning var obligatoriskt. vi hade absolut inget att fråga om...»
- Enligt mig helt oacceptabelt att lägga en obligatorisk redovisning samma dag som det är slutinlämning för kandidatarbete på signaler och system. Bättre vore att lagt denna redovisning efter slutinlämning om så vore möjligt.»
- Allt förträffligt!»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Föregående MMS-kurs»
- Industriell ekonomi samt andra kurser där projektarbeten har ingått.»
- Delvis Ind. ek»
- Industriell ekonomi och samhällsutveckling»
- Ind ek. MMS»
- Industriell ekonomi»
- NEJ»
- indek, mms»
- IndEk»
- MMS och Industriell Ekonomi»
- ind. ek.»
- Ind.ek., mms»
- MMS:en»
- MMS delvis, IndEken»
- Industriell ekonomi och samhällsutveckling var bra för ekonomidelen i projektet. »

6. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta?

24 svarande

Praktikfallet»10 41%
Tentamen»3 12%
”,inget”,»11 45%

Genomsnitt: 2.04

- vem har gjort denna fråga? går ju inte att svara på!» (?)
- va? vad får ni ut av svaret om jag markerar praktikfallet?» (?)
- Både tenta och praktikfall är relevant.» (Praktikfallet)
- Denna fråga fungerar inte Skönt att inlämningsuppgiften inte påverkade betyget. Trots att vi lade ner mycket tid och var nöjda med resultatet är det ofta väldigt svårt att få en 5:a på inlämningsuppgifter. Att då från en 4:a gå till 5:a mha. tentan är nöstan omöjligt. Alltså.. fortsätt med endast G på inlämning.» (Praktikfallet)
- Felkonstruerad fråga! Samtliga delar var lätta eller svåra och relevanta/irreleventa, vad som var vad av dessa alternativ går ej att svara på tydligen.» (Praktikfallet)
- Kan vara svårt att veta vilken nivå man skall lägga sig på när det endast är "Godkänd" eller "Underkänd" på praktikfallet» (Praktikfallet)
- Jag vill påpeka att denna frågan är knasigt ställd, jag anser att praktikfallet och tentan båda var relevanta och i lagom svårighetsgrad » (Praktikfallet)
- Både praktikfallet och tentamen var relevanta för kursen. Inget var direkt svårt men det var svårt att veta vilken kunskapsnivå som krävdes. Jag tycker att det saknas ett genusperspektiv och diskussion kring jämlikhet och jämställdhet. Det skulle varit intressant att dessa ämnen togs upp och hur arbetsorganisationen på ett företag påverkar och påverkas av dessa frågor. » (Praktikfallet)
- Vad menas med denna fråga? Återigen kommer en mystisk utvärdering. Vilka delar av kursen var lätta eller svåra respektive kändes relevanta eller irrelevanta? På riktigt? Skall jag svara praktikfallet på denna? Var det då relevant, irrelevant, lätt eller svårt? Eller kanske allt på en gång? Skärpning!» (”,inget”,)
- vad fan ska man svara på den här frågan tycker ni???» (”,inget”,)
- PRaktikfallet och tentan var båda relevanta och lagom svåra. man lärde sig mycket på praktikfallet.» (”,inget”,)
- Tycker det är den bästa kursen jag läst under min chalmerstid. När det gäller relevanta läromål» (”,inget”,)


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

28 svarande

0 0%
1 3%
9 32%
16 57%
2 7%

Genomsnitt: 3.67

- För många gästföreläsare i min mening.» (3)
- får en 3a eftersom jag höll mig vaken» (3)
- Vissa kändes helt klart mer relevanta än andra.» (3)
- många föreläsningar som tar upp samma saker om och om igen» (3)
- Jag anser att SKF och Volvo har fått alltför stort utrymme under föreläsningsserien. Det skulle vara intressant att få höra från andra företag i olika storlekar och etableringsnivåer. » (3)
- De flesta var ganska intressanta. Kunde ev. fokuserat mer på tekniska aspekter, tex. mer balansering av line och ta med detta på tentamen.» (4)
- Vissa av gästföreläsarna var så där, Lars föreläsningar var jättebra!» (4)
- Det som kan klagas på är att manfred leuschner inte hade någon motpol under sin föreläsning. Det kunde vart vettigt att ha någon från arbetsgivar organisationen.» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

28 svarande

0 - 25%»3 10%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»2 7%
75 - 90%»7 25%
90 - 100%»16 57%

Genomsnitt: 4.17

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Lars Trygg är en bra föreläsare.»
- Goda betyg till Lars Trygg, Jan Linder och killen från Volvo Torslanda. Dåliga betyg till damen med fiskföretaget och Manfred från SKF.»
- Han var perfekt!»
- Fört mer diskussion kring organisationen och hur den påverkar individerna i fråga om jämlikhet och jämställdhet. Detta speciellt i anslutning till avsnittet om att homogena grupper fungerar mer friktionsfritt vilket då kan utesluta vissa grupper av individer. »


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

10. Vad tyckte du om praktikfallet?

- Rätt okej»
- Relevant och bra. Bra att miljödel inkluderats i årets praktikfall. MEN, 6 personer i en och samma grupp är alldeles för mycket i detta sammanhang. 2-3 personer hade varit mer lagom.»
- Det var rätt kul och givande. Var dock rätt dålig struktur i det så att man blev tvungen att skriva egna sammanfattningar för att få någon vettig koll.»
- Bra, intoducerades något tidigt. Kunde haft mer teorigenomgång innan.»
- Trevligt. bra redovisningsform. vi kunde allt disskuterat lite längre.»
- Bra och lärande.»
- Det var bra, dock så borde man kanske ha börjat med det lite senare än första dagen.»
- miljödelen onödig, detta har redan behandlats i separat kurs dedikerad till miljö»
- bra»
- Lärorikt»
- Mycket bra. Ska själv applicera detta på ett liknande företag nu.»
- lärorikt»
- bra, intressant»
- Skulle vara betygsgrundande nu känns slitet onödigt förutom at man lärt sig olika koncept.»
- mycket jobb»
- Lite för omfattande. Svårt att ta hänsyn till allt och skriva utförligt samtidigt som man hade en maxgräns på ord. G eller IG gör att man inte engagerar sig speciellt mycket. Presentationen bör läggas upp lite annorlunda. Åtminstone borde grupperna få instruktionerna tidigare.»
- intressant, lärande»
- Roligt att få se ett "riktigt" fall och klura lite. Mycket bra erfarenhet!»
- Det var intressant men det är för stora grupper. Det blir lätt att gruppmedlemmar flyter med och det är svårt att överblicka. »


Kurslitteratur:

11. Vad tyckte du om kurslitteraturen (Rubenowitz)?

Rubenowitz, S., Organisationspsykologi och ledarskap

26 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»17 65%
Mycket bra, bör användas igen»9 34%

Genomsnitt: 2.34

- har inte läst så mycket i den, borde finnas ett sådant alternativ att välja här. » (Bra)
- Helt ok. Trist på sina ställen, men den fungerar bra som kurslitteratur. Dyr var den också.» (Bra)
- Läste inte :)» (Bra)
- Har ej läst, så mittvärde.» (Bra)
- Kändes som att det stod mycket "sunt förnuft" i boken och att det var en del upprepningar. Annars så var den lättläst/förstådd. » (Bra)
- Dock lite luddig och skulle kunna sammanfattas på 30 sidor.» (Bra)
- Saklig och bra, bör användas igen! Gav en förståelse då man missade nån föreläsning» (Bra)
- Det är för mycket psykologiavsnitt som kursen i övrigt inte berör. » (Bra)

12. Vad tyckte du om kurslitteraturen (Kompendiet)?

Kompendiet

28 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Bra»20 71%
Mycket bra, bör användas igen»7 25%

Genomsnitt: 2.21

- har inte läst så mycket i den, borde finnas ett sådant alternativ att välja här. » (Bra)
- Helt ok. Vissa svartvita kopior var dock väldigt usla i kvalitet. » (Bra)
- bra med ihopsatt material.» (Bra)
- vissa delar dåligt scannade...» (Bra)
- Vissa långa engelska texter läser man bara inte.» (Bra)
- Hade varit användbart med INDEX i kompendiet» (Bra)
- Lärorikt häfte, men vissa avsnitt var lite dåliga, ex. "jobrelated behaviours"(tror den hette så) -den var svårläst och kändes som att slutsatserna av den kunde man förstå ändå. Tycker ändå häftet kan användas igen. » (Bra)
- Jobbigt med kopior! men jäkligt billigt jämfört med att köpa fem böcker!» (Bra)
- Vissa av artiklarna bör kanske ses över ifall dessa verkligen tillför något. » (Bra)
- Gav ett bra komplement till föreläsningarna» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

13. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.

28 svarande

0 - 10»9 32%
10 - 20»13 46%
20 - 30»5 17%
30 - 40»1 3%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 1.92

- va menas med "i förhållande till antal poäng"? Hur reflekteras detta i svarsalternativen» (0 - 10)

14. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Inlämningsuppgifter1.2
2.Litteraturen2
3.Totalt exkl schemalagd tid2.1

- Vad fan betyder "Totalt exkl schemalagd tid" ? Alltså vad jag lackar ur på att det inte finns någon bra struktur i dessa.» (?)
- Vad menas?» (?)
- vart räknas prektikfallet? Ilämningsuppgifter ingår väll i "Totalt exl shemlagd tid"» (?)
- konstig fråga» (?)

15. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Ganska jämnt»
- Jämt över perioden»
- Ganska jämnt. Lite mer tid mot slutet.»
- lagt tid på praktikfallet och tentaplugg»
- Vet ej»
- Om jag fattar frågan rätt: Mycket i början, lite i mitten, mest i slutet.»
- Har helt klart lagt ner mer tid på kandidatarbetet. Kanske 70 % kandidat och 30 % ArbOrg»
- 40% denna kurs»
- 70% i slutet»
- Mycket i slutet och innan grind 1.»
- Relativt jämn»
- Kurslitteraturen tar rätt lång tid att behandla. »

16. Kommentarer på tiden:

- Lugnt»
- Man väljer inte att läsa på teknisk högskola för att läsa sådana här kurser. Den har tyvärr legat utanför mitt intresse.»
- Har varit väldigt mycket med kandidatarbetet och det kändes som om denna kursen tog hänsyn till det! :) Det var annorlunda och mycket roligt med "rollspelet" som avslut på praktikfallet, hade dock varit trevligt om detta legat efter tentan...»


Pedagogiskt pris:

17. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

28 svarande

Ja»8 28%
Nej»11 39%
Vet ej»9 32%

Genomsnitt: 2.03

18. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

27 svarande

Ja»2 7%
Nej»21 77%
Vet ej»4 14%

Genomsnitt: 2.07

- Grzelec» (Ja)
- Anna Grezelc» (Ja)
- Den manlige övningsledaren är ett arrogant arlsle som försöker ge intrycket av att vara bra mycket kompetentare än han är! » (Nej)


Tentan:

19. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

28 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 14%
Bra»16 57%
Mycket bra»8 28%

Genomsnitt: 3.14

- Tycker det är konstigt att det är en tentafråga om volvos fabriker. Det är ju inte direkt så att känna till volvos produktionsanläggnignar är ett vettigt kursmål. Frågan skulle vara ställd utifrån produktionssystemen som används. Själv mindes jag inte vilka som användes var även om jag hade kunskap om produktionssystemen i sig.» (Ganska bra)
- Vad man kunde förvänta sig.» (Bra)
- Den var lite för lätt.» (Bra)

20. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

28 svarande

Inte alls»1 3%
Ganska bra»2 7%
Bra»18 64%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.1

- Antingen projekt eller tenta, ej båda vore bra.» (Ganska bra)
- Mycket bra med rollspelet på slutet. Klart mer intressant än att lyssna på alla andra gruppers förslag.» (Bra)
- SLUTA SÄTTA TVÅ FRÅGOR MED ETT SVARSALTERNATIV! JAG TYCKTE EXAMINATIONSFORMEN VAR "BRA". PÅ FRÅGAN OM JAG HELLRE SETT NÅGON ANNAN FORM SVARAR JAG "INTE ALLS".» (Bra)
- eventuellt basera en del av betyget på inlämningsuppgiften och göra tentan mindre omfattande.» (Bra)
- Praktikfallet skulle kunna vara examination.» (Bra)
- Jag skulle velat ha poäng på inluppen.» (Bra)
- Hemtenta hade funkat, men tentan funkar oxå» (Bra)
- Det är bra med en enskild prestation som avgör ens betyg och ett projekt där man kan diskutera under kursens gång. » (Mycket bra)


Kursutvärdering/SNZ:

21. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- En del frågor i denna utvärdering känns konstiga. Se frågeställningen i fråga 6 exempelvis»
- Programmera rätt. En person i SNZ borde göra utvärderingen innan den skickas ut för att försäkra sig om att den fungerar till 100 % (vilket inte denna enkät gör)»
- Se över formulären eftersom att dessa alltid brukar vara nerlusade med slarvfel, se till att det finns alternativ för möjligheten att man inte har läst/gjort något moment.»
- Ja, ni kan ju börja med att se igenom frågorna så att de inte blir dubbel- eller trippeltydiga. En fråga till ett svarsalternativ. I denna kurs hade jag också gärna sett frågor om gästföreläsningarna då de var rätt många. Gärna kunnat säga vilka som var bra respektive vilka som var dåliga.»
- Fråga 6 är rätt konstigt formulerad»
- Korrekt ställda frågor och fungerande svarsalternativ vore fördelaktigt. Dock borde SNZ lägga ned sin verksamhet omedelbart, kan ej så nyttan med den.»
- Gör om fråga 6»
- ställ frågor som man kan svara på»
- Fråga 6 är oklar. »


Kursbetyg:

22. Vad tycker du om kursen som helhet?

28 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»5 17%
Bra»16 57%
Mycket bra»7 25%

Genomsnitt: 3.07

- Kan inte riktigt se nyttan i denna kurs, men lite intressant är den faktiskt.» (Ganska bra)
- Känns relevant» (Bra)
- Trevlig kurs.» (Bra)
- Helt okej kurs. Jag är nöjd med den.» (Bra)
- skulle hellre sätt lite mer åt produktionsteknik hållet med genomloppstider, köer osv. än det psyko-sociala» (Bra)
- En av de intressantaste och roligaste kurserna jag läst på z.» (Mycket bra)
- Kommer efter denna kurs inte stanna på z.... har insett att det finns skojjigare saker på I!» (Mycket bra)Kursutvärderingssystem från