ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret, Fysik del C, LMA537 0304

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2008-06-16
Antal svar: 52
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

52 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»2 3%
Varken eller»7 13%
Ganska bra»20 38%
Mycket bra»22 42%

Genomsnitt: 4.15

- Föreläsningarna var ej på nivån för att kunna lösa uppgifterna i boken och inlämningsuppgifterna. » (Ganska dåligt)
- För kort tid för föreläsningar.» (Varken eller)
- gör saker lite besvärligare än de är.» (Ganska bra)
- Ibland väldigt löst ingående om vissa saker som sedan kommer på tex dubba och inlämningsuppgifter. För svåra inlämningsuppgifter.» (Ganska bra)
- Riktigt bra föreläsare! Grym på att föreläsa (bra röst, talar långsamt och tydligt), bra på att förklara och bra på att fånga ens intresse!» (Mycket bra)
- Bäst hittils!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

51 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»1 1%
60-80%»3 5%
80-100%»47 92%

Genomsnitt: 4.9

- Tidiga föreläsningar.» (60-80%)

3. Hur har övningarna fungerat?

49 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»3 6%
Varken eller»9 18%
Ganska bra»25 51%
Mycket bra»11 22%

Genomsnitt: 3.85

- Var ej där. Hade pluggkompisar som kunde hjälpa.» (?)
- Har inte räknats några exempel på tavlan» (Ganska dåligt)
- för hör ljudnivå på övningarna» (Ganska dåligt)
- Otrevlig övningsledare.» (Ganska dåligt)
- Har inte varit närvarande» (Varken eller)
- Har ej deltagit!» (Varken eller)
- Jag har endast ställt en mycket kort fråga rörande formelsamlingen. » (Varken eller)
- Var ej på så många och jag får skylla mig själv.» (Varken eller)
- Mindre övningar, fler föreläsningar är vad jag tycker skulle vara bättre..» (Varken eller)
- Gustav Sonne är väldigt bra.» (Ganska bra)
- Bara det att boken vi använt är inte bra..Samt att det är lite för många ävningar man ska hinna göra på bara 2 tillfällen/vecka. Lång tid att förklara ibland och då finns inte tid..» (Ganska bra)
- Janouz Kanski var mycket bra på att lära ut hur man skulle göra på uppgifterna.» (Mycket bra)
- Grupp ett hade en väldigt bra lektionshandledare, som gav ledtrådar istället för lösningar och förklarade bra» (Mycket bra)
- Janusz är en mycket bra övningsledare och det fungerar väldigt bra med övningarna.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Varken eller»6 11%
Ganska bra»31 60%
Mycket bra»12 23%

Genomsnitt: 4.03

- Jättesvårt att förstå vad man skulle göra.» (Ganska dåligt)
- Björn Wickman är en utomordentligt bra laborationshandledare. Den labben gav mig oerhört mycket.» (Varken eller)
- Som vanligt, man har inte tid att testa olika saker så att man faktiskt hinner komma underfund med något, utan man utför allt som en robot efter instruktioner.» (Varken eller)
- Ibland brist på material och information» (Ganska bra)
- för lite tid» (Ganska bra)
- lärde sig mycket» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

51 svarande

Inte alls givande»6 11%
Givande»34 66%
Mycket givande»11 21%

Genomsnitt: 2.09

- Givande, efter att man själv gått igenom vad man egentligen har gjort efter labben» (Givande)
- Alltså, två gav mig mycket och två kändes totalt meningslösa sett ur inlärningsaspekten» (Givande)
- Vissa labbar (de två första tror jag) skulle man bara hasta sig igenom och man fick ingen kunskap. De sista hade man gott om tid och kunde diskutera sakerna. Bättre göra en sak bra än många jättedåligt..» (Givande)
- Ja, inte stressigt så jag han lära mig! Istället för å lista ut vad som ska stå på pappret innan man ska få gå hem.» (Givande)
- För förståelse så hade längre tid att själv testa saker varit fördelaktigt tror jag.» (Givande)
- Toppen med praktiska övningar. Det ger mycket förståelse.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»8 15%
Cirka 20 timmar»12 23%
Cirka 25 timmar»10 19%
Cirka 30 timmar»13 25%
Minst 35 timmar»8 15%

Genomsnitt: 3.01

- Hann ej mer.» (Cirka 30 timmar)
- Detta var tungt» (Cirka 30 timmar)
- Fysiken tog grymt mycket tid. Särskillt inlämningsuppgifterna som kunde ta en dag eller två, och i.a.f. dem sista två till föga nytta kändes det som.» (Cirka 30 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 5%
75%»13 25%
100%»35 68%

Genomsnitt: 4.62

- Ej räknestugor men föreläsningar.» (75%)
- var ej på alla fysikövningar» (75%)
- Jag har kommit försent en kvart på en laboration sedan har jag varit 100%» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»26 50%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 19%

Genomsnitt: 2.13

- Minns dem inte.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag tänker på följande mål "föra sunda fysikaliska resonemang kring aktuella problem som växthuseffekten och radioaktivitet." Vad menas med detta? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- svårt att förstå vad man ska lära sig förens man är helt klar med kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- de som hade hand om sista fysikdelen borde kanska ha läst målen.......» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»23 82%
Nej, målen är för högt ställda»5 17%

Genomsnitt: 2.17

- Eftersom målen är svåra att förstå, är det svårt att avgöra.» (?)
- visst, målen är rimliga, men det verkar vara problem med att tolka dem.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag har inget att relatera till...» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kan vara något kapitel som inte hinns med och då är det bra att strunta i det kapitlet för att inte stressa igenom de sista..» (Ja, målen verkar rimliga)
- om man ej har förkunskaper innan basåret» (Nej, målen är för högt ställda)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»12 35%
Ja, i hög grad»13 38%
Vet ej/har inte examinerats än»7 20%

Genomsnitt: 2.73

- Eftersom målen är svåra att förstå, är det svårt att avgöra.» (?)
- Detta var svårt eftersom det handlade mera om tur. Vi hade många olika begrepp att lära oss på kort tid. man fick välja vissa saker att fördjupa sig i.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

50 svarande

Mycket liten»2 4%
Ganska liten»8 16%
Ganska stor»21 42%
Mycket stor»19 38%

Genomsnitt: 3.14

- Den riktiga inlärningen kom från boken. De två sista inlämmningsuppgifterna var meningslösa. hjälpte en inte till djupare förståelse. En var på en nivå som var på tok för hög och andra var lite formler som ej hjälpte en med bokens uppgifter.» (Ganska liten)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

51 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»21 41%
Mycket stor»19 37%

Genomsnitt: 3.05

- Boken håller en aldeles för låg nivå i jämförelse med vad som förväntas att man sak kunna.» (Mycket liten)
- Värdelösa böcker. Står mer om en vattenflaska i boken än vad det står om ämnet kapitler handlar om ungefär. De går in på helt orelevanta saker som inte hjälper inlärningen.» (Mycket liten)
- Skulle hjälpa enormt om ni hade böcker med tillgång till lösningsgångar. De hjälper något otroligt med att förstå uppgiften och hur man ska tänka, som oftast är den största svårigheten med just fysik.» (Ganska liten)
- Heureka är under omständigheterna en bra bok om än lite ytlig och förenklad.» (Mycket stor)
- Nästan inget från föreläsningen» (Mycket stor)
- Dock är kurslitteraturen inte den bästa vad gäller uppgifterna.» (Mycket stor)
- Synd att man inte fick bevisa det på tentan. Jag tycker tentakonstruktören kunde läsa elevernas studielitteratur, och sedan utgå ifrån den när han gör tentan..» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 25%
Mycket bra»38 74%

Genomsnitt: 3.74


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»2 3%
Ganska bra»23 45%
Mycket bra»21 41%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.49

- Jätteproblem med elever som går in på andra gruppers övningar och tar upp all av lärarens hjälp hela lektionen så sitter vi som är i den gruppen som ska ha hjälp och inte får hjälp. Och det har inte bara hänt en gång. Varje fysikövning har det varit så och det har alltid varit samma personer. runt 3-5st.» (Ganska dåliga)
- Som sagt innan så tar det tid vid frågor och då hinns man inte med alla ggr.» (Ganska bra)
- De möjligheter som funnits har fungerat bra. Men jag tycker att det borde finnas fler möjligheter att få hjälp. Varför finns det ingen fysiksupport när det finns mattesupport?» (Ganska bra)
- Kom in en fredag och behövde extra hjälp, fick då inte tag i Andreas men jag fick tag i Janusz som hjälpte mig.» (Mycket bra)
- Tycker både Andreas och övningsledaren varit mycket angelägna att hjälpa!» (Mycket bra)

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

51 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»9 17%
Mycket bra»39 76%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.82

- Har inte så mycket kontakt dock!» (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»15 30%
Hög»24 48%
För hög»8 16%

Genomsnitt: 3.72

- För att det är så många ämnen. Nytt och nytt och nytt. Det är lite tyngre att sätta sig in i nya förkortningar och begrepp än att få fördjupa sig i ett ämne.» (Hög)
- Arbetsbeslastningen är väldigt hög, nästan för hög. Men å andra sidan ger det nog en bra grund och insikt för hur det kommer bli med fortsatta studier på Chalmers.» (Hög)
- Korvstoppning» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

50 svarande

För låg»1 2%
Låg»4 8%
Lagom»11 22%
Hög»28 56%
För hög»6 12%

Genomsnitt: 3.68

- Jag har jobbat nästan heltid vid sidan av skolan hela våren...» (Låg)
- Det var lite stressig på slutet för att hinna sista kapitlet. Ta bort ett och satsa på de andra..» (Hög)
- bra» (Hög)
- Men jag har kanske för lite tid också så jag är kanke ej representativ.» (För hög)
- tack vare ovan, samt att Föreläsaren skrämde upp en inför tentan med sin helvetiska dugga och två sista inlämmningsuppgifter.» (För hög)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

51 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Dåligt»4 7%
Godkänt»16 31%
Gott»14 27%
Mycket gott»15 29%

Genomsnitt: 3.7

- Gav mig ångest. Jag har aldrig haft sån skräck inför en tenta som nu.» (Mycket dåligt)
- Anpassa svårighetsgraden och typ av frågor efter de rekommenderade uppgifterna i studielitteraturen!!!!!» (Mycket dåligt)
- Alldeles för rörigt och alltför många olika områden. Jag hann inte fördjupa mig överhuvudtaget. Blev lite mer allmänbildad på sin höjd.» (Dåligt)
- alldeles för mycket att hålla reda på inför tentamen» (Dåligt)
- svårt att få bra koll på något då det har varit väldigt skilda ämnen inblandade men det har jag förståelse för och gillar ändå upplägget!» (Godkänt)
- För lite föreläsningar.» (Godkänt)
- Undervisningen har varit bra men det har varit mycket att ta in och lära sig eftersom jag inte läst detta innan. Andreas var en jättebra föreläsare och bra på att förklara på övningarna!» (Gott)
- Tack vare en bra föreläsare blev kursen, som jag tycker är jävligt tråkig i sig, ganska intressant :P» (Mycket gott)
- mycket bra föreläsare!... tydliga mål, tydliga exempel samt intresseskapande!» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Gillar idén med inlämningsuppgifter. De ger en motivation till att plugga. Men de har oftast vart, iaf mot slutet, mer matte än att förstå fysiken bakom.»
- Mängden utdelat material. Det var bra att mycket las upp och man kunde hämta hem det»
- Labben om diffraktion»
- Björn Wickman»
- Föreläsaren. »
- relativitetsteori och lika aktiv updatering av kurshemsidan»
- Bra med labbar, det ökar förståelsen. Föreläsare samt övningsledare (grupp 4) var mycket kompetenta.»
- Inlämningsuppgifter men de får gärna vara ganska lätta och bara se till att man håller sig i fas å lär sig det senaste.»
- --------------»
- Duggan samt inlämningsuppgifterna.»
- Bonuspoängen»
- Andreas var väldigt bra, det enda han ska tänka på är att TB inte är någon ingenjörsutbildning.»
- Svårighetsgraden på tentan. Den var bra!( om man hade pluggat)»
- Föreläsaren!»
- Janusz »
- allt, »
- Dugga och inlämningsuppgifter.»
- Elever»
- Alla delmoment: Duggan, inlämningarna och laborationerna. Samt självklart föreläsningarna och övningarna. Detta gjorde kurser roligare!»
- Föreläsaren och hans metoder!»
- Jag tycker att det mesta har varit bra.»
- Labbrationer»
- labrationerna»
- laborationer och övningar»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Böckerna ser jag allra helst förändras. Lösningsgångar är otrolig mycket hjälp!»
- Föreläsarna bör skickas på pedagogisk utbildnig»
- Laborationerna»
- Stressiga labbar»
- mer relativitetsteori»
- Alldeles för mycket arbete för bonusuppgifter, välj uppgifter som är på den nivå vi faktiskt läser, dvs gymnasienivå och inte ingenjörsnivå. Gå inte igenom nya saker under repetitionsveckan.»
- --------------»
-
- Mindre behandlade kapitel. Alldeles för mycket ämnen så man lär sig inget om något.»
- Kurslitteraturen!!»
- Skräm ej eleverna. Vi satt alla och trodde att det skulle gå åt pipan dagen innan tentan.»
- mer övningsmatrial som är i stil med tentauppgifter även mitt under kursen.»
- Det vore juste att få lite fler övningsuppgifter, de i boken var mycket lättare än de vi fick som inlämningsuppgifter. Kanske skulle man kunna dela ut något extra material såsom i fysik del A kursen, med lite längre och svårare uppgifter »
- vissa moment i kursen borde föreläsaren kanske se över sina föreläsningar.»
- mer genom gång av det som uppgifterna innehåller kändes lite som att han gick igenom en sak och sedan skulle vi göra andra saker i boken. kanske mer ta fram uppgifter. så som per gorde i mekaniken.»
- kanske lite fler exempel»
- Tentakonstruktör»
- Fler möjligheter, övningstillfällen till att få hjälp eftersom studietakten är såpass hög. Fysiksupport?»
- mindre övningar»
- mer tid på labrationerna»
- mer övningstid, tydligare vad man skall plugga på alltså vad som kommer att komma med på tentorna.»
- Fler föreläsningar. Inga oväsentliga inlämmningsuppgifter. Att bara flytta runt bokstäver lär man sig föga på, man behövde inte veta vad några av bokstäverna betydde och man förstod ändå inte vad som hände när man flyttade runt dem.»

21. Övriga kommentarer

- Man sa att det absolut inte skulle bli extralabbar, "finns ingen tid". Sedan blev det flera stycken.. Vissa hade ställt in viktigare saker för att inte missa labbarna.»
- --------------»
-
- Annars var det bra. Man fick lära sig mycket:D»
- »


Kursutvärderingssystem från