ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tekniskt basår, Matematik delkurs D, LMA162 0404

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-26 - 2008-06-16
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 5%
Varken eller»2 3%
Ganska bra»18 33%
Mycket bra»30 55%

Genomsnitt: 4.35

- Jag förstår inte varför jag inte får ut något av föreläsningarna. Jag får helt klart fundera på detta framöver.» (Ganska dåligt)
- Jonny räknar mest ut övningstal på tavlan, och om man inte förstår och hänger med från början är det inget vidare.» (Varken eller)
- Kändes som för mycket saker på för lite tid. Han hann inte gå igenom saker lika grundligt» (Varken eller)
- För mycket exempel hade velat ha lite mer teori» (Ganska bra)
- Väldigt bra struktur i föreläsningarna. Först lite allmänt om kapitlet med formler, sen runt 2 exempel på det. Funkar jättebra.» (Mycket bra)
- Grym föreläsare» (Mycket bra)
- Johnny är den mest balanserade och kompletta föreläsare jag har träffat på» (Mycket bra)
- Johnny är en fantastisk föreläsare» (Mycket bra)
- jonny är den bästa föreläsaren en basårselev kan önska sig!» (Mycket bra)
- Väldigt bra föreläsare! (JonnY)» (Mycket bra)
- Johnny är en mycket bra och pedagogisk lärare och föreläsare» (Mycket bra)
- Johnny ROCKS!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar var du på?

54 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»2 3%
80-100%»52 96%

Genomsnitt: 4.96

- De hjälpte mycket för att lösa uppgifterna i boken» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?*

54 svarande

Mycket dåligt»3 5%
Ganska dåligt»6 11%
Varken eller»9 16%
Ganska bra»23 42%
Mycket bra»13 24%

Genomsnitt: 3.68

- Övningsledaren för grupp 2 var mycket märklig och kunde sitta med folk i 30-40 min i sträck.» (Mycket dåligt)
- För lite tid, får sällan chans till att ställa frågor och läraren kan sällan ge en student den tid som efterfrågas.» (Mycket dåligt)
- Personligen tyckte jag våran övningslärare sög. Han martin som hade b la grupp 7 va bra. Jag gick förövringt i grupp 2.» (Ganska dåligt)
- Övningsledaren var inte så pedagogisk» (Ganska dåligt)
- Jag tycker inte att övningarna är en bra idè, för att man kan lika gärna lösa övningarna med sina klasskamrater eller göra det hemma. Det skulle vara bättre med fler föreläsningar och mindre övningar...» (Ganska dåligt)
- Jag har inte besökt några övningar.» (Varken eller)
- övningsledaren blev lite aggressiv ibland» (Varken eller)
- öveninge ledare verkasom sakna lite tålamod mot eleverna » (Varken eller)
- övningsledare som inte är pedagogisk på något sätt alls!» (Varken eller)
- Varierande standard på handledarnas förmåga att lära ut och att prioritera och distribuera sin hjälp vid svårare sektioner. Men en positiv attityd och ett stort kunnande väger uåå» (Ganska bra)
- Jag vill ge en stor guldstjärna till vår övningsledare Martin (grupp 7) för att han har varit så himla hjälpsam och verkligen lagt ner tid och velat hjälpa oss. Han är den perfekte övningsledaren :) Men det har ju även alla andra också märkt, så ibland tar det ganska lång tid att få hjälp, för det är så många som vill ha hans hjälp. dessutom kommer det folk från andra grupper som tar tid från oss. det måste förhindras på något sätt, och sen hade det kanske varit bra att ha ett till tillfälle i veckan. » (Ganska bra)
- Extremt bra övningsledare» (Mycket bra)
- Duktig övningsledare, visar lösningar när man inte förstår om han förklarar.» (Mycket bra)
- Martin är en otroligt bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Bra övningsledare och väldigt givande övningar» (Mycket bra)


Din egen arbetsinsats

4. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»10 18%
Cirka 20 timmar»13 24%
Cirka 25 timmar»8 14%
Cirka 30 timmar»11 20%
Minst 35 timmar»12 22%

Genomsnitt: 3.03

- Detta är ett minimum, jag är lite osäker.» (Cirka 20 timmar)
- Fysiken tog grymt mycket tid. Särskillt inlämningsuppgifterna som kunde ta en dag eller två, och i.a.f. dem sista två till föga nytta kändes det som.» (Cirka 20 timmar)
- Trots allt arbete så hamnade man alltid efter. Dvs. tempot har varit väldigt högt.» (Cirka 30 timmar)

5. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

54 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»8 14%
100%»46 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

6. Hur begripliga är kursens mål?

54 svarande

Jag har inte sett/läst målen»24 44%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 12%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»20 37%

Genomsnitt: 2.42

- gick bra ändå.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte vad som stod, men Jonny berätta väl vad vi skulle lära oss och kunna, så det var väl inget konstigt.» (Jag har inte sett/läst målen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

37 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 5%
Ja, målen verkar rimliga»28 75%
Nej, målen är för högt ställda»7 18%

Genomsnitt: 2.13

- vissa partier vore läggas mindre tid på, ett högre tempo från start är att önska» (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag tycker frågan är svår att besvara då jag inte har andra matematikkursers poäng att relatera till.» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

41 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 9%
Ja, i hög grad»16 39%
Vet ej/har inte examinerats än»21 51%

Genomsnitt: 3.41

- har inte haft sista examinationen ännu, övriga har dock varit av god standard och balanserade jämtemot kunskap.» (Ja, i hög grad)
- om man likställer målen med vad vi lärt oss» (Ja, i hög grad)
- Tentorna speglar väl vad man bör ha lärt sig.» (Ja, i hög grad)
- Om jag idag skulle examineras på tidigare kurser är jag högst tveksam till om jag skulle bli godkänd.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»14 26%
Mycket stor»35 66%

Genomsnitt: 3.54

- Jag förstår inte riktigt varför, jag konstaterar enbart att det förhåller sig såhär.» (Mycket liten)
- Storgruppsövningarna har inte gett mig särskilt mycket. Det som jag lärt mig har jag lärt mig av övningsledarna, kurskamrater och genom självstudier.» (Mycket liten)
- undervisningen kompletterade den lite svårbegripliga boken.» (Mycket stor)
- Jhonny är en fantastikt bra föreläsare, som alltid har hjälpt oss igenom svårlärd matematik.» (Mycket stor)
- Jag lär mig mest på föreläsningar, därför tycker jag att det var synd att det verkade vara så lite föreläsningstid denna läsperiod.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»10 18%
Ganska stor»27 50%
Mycket stor»13 24%

Genomsnitt: 2.9

- Värdelös kurslitteratur. Man vet inte om det står rätt i boken eller om det står fel eftersom det varit så himla mycket fel i boken.» (Mycket liten)
- Inte öppnat boken alls, fortfarande dumt att man MÅSTE köpa båda böckerna (övning och lärobok) ihop, borde kunna välja!» (Mycket liten)
- Totalt väredlösa böcker alla matte-kurser igenom. Byt ut dem. Eller se till så att Herr Blomquist rättar till sina många fel i facit....» (Mycket liten)
- bra uppgifter, dock är det bara en repetition av föreläsningarna och jag har själv därför endast gjort övningarna i boken och inte läst in metoder ur den. » (Ganska liten)
- Oftast komplicerade vägledningar och tips. Ingenting jag hade nytta av.» (Ganska liten)
- Försökte ligga ett steg före men boken innehåller en del felskrivningar och facit stämmer inte alltid.» (Ganska liten)
- Jag tackar gudarna att litteraturen är så omfattande och att den passar mig utmärkt.» (Mycket stor)
- Boken är bra, lite svårbegriplig dock» (Mycket stor)
- Massa fel, främst i facit, men även i uppgifterna och i teorin, som gör att boken är otroligt jobbig att använda då man hela tiden är osäker på om det är tryckfel eller inte.» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»24 44%
Mycket bra»28 51%

Genomsnitt: 3.48

- väldigt få inlägg, kurshemsidan för fysiken är mer som ett forum och det är ett levande dokument. Inte en enda kommentar står att finna på kurshemsidan för matematiken, dock har det utdelade materialet varit fullt tillräckligt» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»4 7%
Ganska bra»20 37%
Mycket bra»22 40%
Har ej sökt hjälp»5 9%

Genomsnitt: 3.4

- dålig övningshandledare» (Mycket dåliga)
- övningsleadern som sagt, inte så bra, bör bytas» (Mycket dåliga)
- I min grupp (4) funkade inte övningarna alltid så bra, samtliga övningsledare var väldigt duktiga men kombinationen att vara många studenter och att övningsledarna ibland kunde fastna hos en o samma student i 15 min var inte så bra. Ibland tillhörde inte ens den hjälpta studenten gruppen. Kanske borde ha flera övningsledare/grupp.» (Ganska dåliga)
- Det är många på övningslektionerna och bara en övningsledare. Ifall man behöver hjälp kan det ta lång tid innan man får det. Tur att man har kurskamrater man kan fråga.» (Ganska dåliga)
- många på våra gruppövningar som ej gått i grupp 7 vilket gör att man får vänta väldigt länge på hjälp.» (Ganska bra)
- Det känns som att de övningstillfällen vi har är för få. Det skulle finnas fler. Men de tillfällen som funnits har fungerat bra.» (Ganska bra)
- bättre tidigare perioder då man faktiskt vågade fråga övningsledaren om saker utan att oroa sig för en utskällning!» (Ganska bra)
- Håkan Blomqvist har varit hjälpsammast!» (Mycket bra)
- De få gånger det var nått jag inte kunde så tog jag hjälp av dem jag pluggade med.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»19 35%
Mycket bra»31 58%
Har ej sökt samarbete»2 3%

Genomsnitt: 3.62

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»19 35%
Hög»29 53%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.68

- basåret vore gallra grövre» (För låg)
- bra förberedelse för ingenjörsstudier känns det som så väldigt lagom ur matematiksynvinkel åtminstone.» (Hög)
- Den har varit väldigt hög, nästan för hög. Men jag tror å andra sidan inte att arbetsbelastingen blir mindre om man fortsätter studera på Chalmers.. så på så sätt är det ju bra att man får känna på hur det är.» (Hög)
- Blev väldigt mycket i slutet på kursen» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

53 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»19 35%
Hög»27 50%
För hög»5 9%

Genomsnitt: 3.66

- speciellt slutet av perioden» (Hög)
- matten var bra, men fysiken var hemsk. därför hög» (Hög)
- denna period hade väldig många svåra uppgifter så man hinner inte riktig samma tempo som i planneringen» (Hög)
- Jag känner mig oerhört splittrad över att läsa två kurser samtidigt. Fysiken innehöll så vitt skilda områden i denna kursen. Jag har planerat och planerat för att få det att gå ihop.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 1%
Godkänt»5 9%
Gott»25 46%
Mycket gott»23 42%

Genomsnitt: 4.29

- Fler övningstillfällen hade inte skadat. » (Gott)
- Är delvis Johnny som fått det att bli bättre. Jättebra föreläsare.» (Mycket gott)
- Detta var en riktigt kul kurs. Synd att jag inte hinner med hela kursen. Jag hade gärna lärt mig matematisk induktion och serier.» (Mycket gott)
- Har lärt mig mer på ett år här än vad jag gjorde på tre år i gymnasiet samt ett år på komvux.» (Mycket gott)
- Avskeda aldrig Johnny:D fastän han blev sur på sena studenter trots egen försening. » (Mycket gott)
- Verkligen jättebra kurs som ger en jättemöjlighet att förnya och förbättra sina mattekunskaper inför ett ingenjörsprogram på chalmers.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johnny Lindström som föreläsare.»
- Utan tvekan, litteraturen.»
- Johnny som föreläsare»
- Johnny!»
- vet inte ritkigt»
- Jonny är en klippa :)»
- johnny»
- Johnny»
- Johnny som föreläsare.»
- -----»
- johnny var superbra lärare»
- SI-mötena var väldigt bra, och är något jag saknat i de sista två läsperioderna.»
- Lasse som var föreläsare för storgrupp 5-8 i läsperiod tre.»
- Johnny»
- Jonny»
- johnny»
- Jonny som föreläsare, jag har haft honom under hela hösten och våren och gillar det extremt mkt! Vet att andra också gör det.»
- Johnny»
- Johnny som föreläsare!»
- mycke¨,exempel»
- Övningsledarna.»
- All heder åt Jhonny.»
- Jag tycker att det mesta har varit bra. (Undantaget står nedan).»
- Den höga nivån på alla som har föreläst under kursens gång. »
- De andra chanser man får efter tentamen.»
- JOhnny!»
- johny som lärare»
- det är bra att läsa i block och knyta samman säcken»
- övningar»
- Övningstillfällena»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske förenkla kursen något. Är rätt svåra uppgifter.»
- Övningsledare.»
- Att föreläsaren bara räknar övningstal kanske inte fungerar så bra för alla, i synnerhet inte för mig. Kanske borde man ändra på det?»
- ta bort induktans»
- Fler övningsledare eller fler övningstillfällen.»
- tempot»
- -----»
- hitta övningsledare som kan mer om matte!»
- Mekanikens upplägg. Man kommer in helt färsk och får reda på att man inte får ha formelsamling. Det är så enormt löjligt, då det säkert är en 50 formler man ska kunna. Så istället för att lära sig att faktiskt lösa problem, får man koncentrera sig på att komma ihåg formler, för att ens kunna börja med uppgiften. Ingen annan fysikkurs hade det på detta viset heller.»
- Ta bort sådant som inte undervisas på chalmers. Tex matematisk induktion som inte undervisas på chalmers längre. Vad ska vi med det till? Ni måste se till att alla får samma chans. I storgrupp 2, dvs grupperna 5-8 så har de haft tre föreläsare under fyra läsperioder medens grupperna 1-4 har haft samma föreläsare hela året igenom. Det ger dem en jättefördel.»
- vore roligt med ett extra facit till boken med mera djupgående lösningar.»
- inte så mktt tryckfel i böckerna tack! :)»
- bättre, utvalda övningsledare.»
- Lite för många exempel på föreläsningarna.»
- Övningarna, för lite tid..»
- Fler tillfällen/möjligheter att få hjälp med studierna. Eftersom det är en sådan hög studietakt, behöver man all den hjälp man kan få.»
- Kanske bör se över den inledande indelningen i grupper. Många hoppar nog av pga att dom känner sig otillräckliga och då hjälper det inte att man blir placerad i grupper efter kunskap. Bättre att bara ha t.ex. de tre första grupperna som elit grupper och resten blandade.»
- Mindre övningar.»
- Övningsledare som alla håller måtten!»
- Lite fler föreläsningar, kanske en extra varannan vecka eller varje.»
- Böckerna som är fulla av fel»

19. Övriga kommentarer

- Talföljder känns som ett helt meninglöst kapitel»
- ------»
- Jag är mycket nöjd med basåret då jag känner mig väldigt redo för fortsatta studier!»
- Alla mattedelarna har varit de bästa kurserna jag någonsin har haft i hela mitt liv.»
- jag har fått ut väldigt mycket av matematiken på basåret och är väldigt glad över det!»
- måste vara noggrant med övnnings ledarna vissa av de är verkligen värdelösa och det leder till att man får inte riktigt hjälp»
- Jonny är en helt suverän lärare... tror inte jag hade klarat mig så bra utan han som föreläsare»
- Byt matteböckerna om det är för svårt att rätta i facit.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från