ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V MME180 Mekanik V o AT

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-06-02 - 2008-06-16
Antal svar: 100
Procent av deltagarna som svarat: 52%
Kontaktperson: Anders Nordquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

behärska friläggning av ett materiellt system i jämvikt, samt kunna ställa upp och lösa jämviktsekvationer för det frilagda systemet
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

99 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»3 3%
Ganska bra»46 46%
Mycket bra»49 49%

Genomsnitt: 3.44

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
redogöra för innebörden av Newtons lagar inklusive begreppet inertialsystem
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

99 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»26 26%
Ganska bra»52 52%
Mycket bra»18 18%

Genomsnitt: 2.85

- vad är inertialsystem?» (Ganska dåligt)
- För fint väder» (Ganska dåligt)
- Har dålig koll på vad inertialsystem betyder.» (Ganska dåligt)
- Vad är inertialsystem?» (Ganska dåligt)
- vet inte vad inertialsystem betyder, men har säkert lite koll på vad det är om jag fick reda på det...=P» (Ganska bra)
- Newtonslagar kan jag, och om inertialsystem är detsamma som tröghetssystem så vet jag nog vad det är också.» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
tillämpa Newtons andra lag för att lösa enklare problem för en partikel i såväl rätlinjig som kroklinjig rörelse
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»4 4%
Ganska bra»52 53%
Mycket bra»40 40%

Genomsnitt: 3.32

- kroklinjig rörelse?» (Ganska bra)
- Det hade varit roligt om man fick visa det på tentan där ett enklare sådant problem absolut inte fanns!» (Mycket bra)

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
lösa enklare ingenjörsproblem, inklusive bestämning av lagerreaktioner, för en stel kropp vid rotation kring en fix axel
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»18 18%
Ganska bra»58 59%
Mycket bra»19 19%

Genomsnitt: 2.94

- Kan inte komma på att vi har sysslat med något sådant.» (Ganska dåligt)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
tillämpa energisamband för att lösa enklare dynamiska problem för partiklar, system av partiklar och stela kroppar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

98 svarande

mycket dåligt»3 3%
ganska dåligt»13 13%
ganska bra»52 53%
mycket bra»30 30%

Genomsnitt: 3.11

6. Hur begripliga är kursens mål?

98 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 30%
Målen är svåra att förstå»2 2%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»34 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»32 32%

Genomsnitt: 2.69

- Målet är lite väl grundläggande, bör kanske läggas till allt de andra som även det gåtts igenom...» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Man förstår dem precis efter kursen, vid kursens början förstår man naturligtvis inte. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Föredömligt konkreta kursmål.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

79 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 2%
Ja, målen verkar rimliga»69 87%
Nej, målen är för högt ställda»8 10%

Genomsnitt: 2.07

- Jag har nog inte läst målen, tror jag inte, men kursen har kännts helt ok gällande arbetsbelastning!» (?)
- svårt att säga då jag inte läst dem» (Ja, målen verkar rimliga)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

87 svarande

Nej, inte alls»2 2%
I viss utsträckning»41 47%
Ja, i hög grad»40 45%
Vet ej/har inte examinerats än»4 4%

Genomsnitt: 2.52

- Tentan tog inte alls upp den typ av frågor som speglar kursinnehållet! » (Nej, inte alls)
- Har skrivit tentamen tidigare men kommer inte att skriva den nu. Tidigare har examinationen inte testat vad jag lärt mig utan mer hur nogrann jag är eftersom minsta slarvfel fick en underkänd.» (I viss utsträckning)
- De tre sista uppigtferna, var lite väl komplicerade jämfört med äldre tentor.» (I viss utsträckning)
- Del 1 testade mycket väl. Del 2 skulle jag uppleva som mer rättvisande om någonting om tröghetsmoment ingått, och faktiskt om de varit lite enklare. » (I viss utsträckning)
- Väldigt svår tenta om man jämför med tidigare tentor. » (I viss utsträckning)
- Det fattades vissa, enligt mig, viktiga områden i uppgifterna.» (I viss utsträckning)
- Svårt när man inte ens får ha slarvfel eller när man inte tillåts missförstå. Dessutom blev basuppgifterna på denna tentamen svårare i och med den ändring som skett med poängsystemet sedan förra året. Tycker inte att uppgifterna var på en sådan basnivå som de skulle ha varit.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte att tentans sista tre tal var för svåra i jämförelse med tidigare övningstentor och givna övningsuppgifter. Jag hade gjort alla tal i boken som var rekommenderade och kände att jag inte alls fick visa vad jag hade lärt mig när uppgift 7 och 8 var väldigt svåra att lista ut. Mer matematik än mekanik som jag nu är grym utifrån de uppgifter man ska ha gjort. Om det skulle komma stjärnuppgifter från boken på tentan, säg att man är tvungen att göra dessa för att få femma!» (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var alldels för svår jämfört med äldre tentor. » (I viss utsträckning)
- Poängsystemet medför att det kan skilja en poäng mellan 3a och 5a. Dessutom tycker jag inte att svårare uppgifterna på tentan speglade svårighetsgraden på kursen» (I viss utsträckning)
- Lite för tufft sätt att examinera på då ett slarvfel ex. teckenfel inte har någonting med förståelsen att göra. Dock är poängkraven rätt ställda, förutsatt att det inte vore en så larvig rättning. Jag skulle helre se en tenta med fler uppgifter för att visa att man har en bred förståelse men där slarvfel inte straffas med noll poäng på uppgiften.» (I viss utsträckning)
- För lite tid eller för många uppgifter.» (I viss utsträckning)
- Men saknade masströghet...» (Ja, i hög grad)
- väldigt stor skillnad på basuppgifter och de sista uppgifterna som kanske var i svåraste laget» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

9. V-studenter: Hur upplevde du att dina förkunskaper i matematik var?

79 svarande

inte tillräckliga»4 5%
tillräckliga»57 72%
mer än tillräckliga»18 22%

Genomsnitt: 2.17

- Hade varit en fördel att vara bättre på trigonometriska formler.» (tillräckliga)
- Läste Tekniskt Basår på Chalmers Lindholmen som kändes väldig tillämpad till min fortsatta chalmerstid. Dessutom sitter de kvar ganska färskt i minnet.» (mer än tillräckliga)
- Fast jag gjorde om denna kursen nu men läste den första gången 2005, så jag har hunnit lära mig lite mer matte under åren.» (mer än tillräckliga)

10. AT-studenter: Hur upplevde du att dina förkunskaper i matematik var?

23 svarande

inte tillräckliga»2 8%
tillräckliga»12 52%
mer än tillräckliga»9 39%

Genomsnitt: 2.3

- jag har redan läst all matte!» (?)
- Mer kunskap i linjär algebra hade underlättat.» (tillräckliga)
- Däremot saknar jag den linjära algebran som vi har använt oss av. Den träning som Inledande matematik gav har inte varit tillräcklig anser jag.» (mer än tillräckliga)

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

98 svarande

Mycket liten»5 5%
Ganska liten»19 19%
Ganska stor»40 40%
Mycket stor»34 34%

Genomsnitt: 3.05

- Har inte deltagit i undervisningen. » (?)
- har inte gått på några föreläsningar då jag gör den som omtenta» (Mycket liten)
- eftersom jag läste om kursen så gick jag inte p föreläsningarna, men till övningstillfällena.» (Ganska liten)
- Vet dock inte hur man annars skulle kunna lägga upp kursen men jag tyckte det gav mer när man läste själv. » (Ganska liten)
- Har ibland gått lite fort på föreläsningarna... Man bör betona vikten av att ligga i fas mer» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har kännts överflödiga. Mer eget räknande även på de vanliga övningarna, så som det varit i matten. Och ha istället några konkreta exempel på föreläsning och övning. Nu har samtliga exempel dragits på övningarna, vilket gjort att föreläsningarna bara kännts luddiga och flummiga. » (Ganska stor)
- Räkneövningarna är mycket bra, föreläsningarna mindre bra, ty bevisen är man inte intresserade av.» (Ganska stor)
- Kände faktiskt att jag hade en hel del kvar från mekanikkursen på basåret, men naturligtvis fick jag en djupare förståelse i den här mekanikkursen. Tycker annars att undervisningen har varit mycket bra!» (Ganska stor)
- För få räknestugor!!!!! Några övningar borde ersättas. » (Ganska stor)
- Per-Åke är mycket tydlig och har ett lagom högt tempo under föreläsningarna» (Mycket stor)
- Fast det bör finnas fler räknestugor» (Mycket stor)
- det är svårt att förstå själv genom boken så framförallt lvningarna har varit toppen!» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

100 svarande

Mycket liten»8 8%
Ganska liten»24 24%
Ganska stor»43 43%
Mycket stor»25 25%

Genomsnitt: 2.85

- Inte alls tittat på uppgifterna i boken då de låg på en alldeles för hög nivå. Visst, jag hade kunnat lösa dem, men när de allra duktigaste fick ta ca 2h på en av de enklare uppgifterna så fungerar det inte. I mekanik behövs det lösningar till talen för att man ska kunna titta och förstå. Det är upp till eleven själv om den ska se i facit eller ej.» (Mycket liten)
- Har i princip endast använt boken till övningsuppgifter... i övrigt är den ganska svår att läsa, väldigt mycket text» (Ganska liten)
- mestadels basuppgifterna, har knappt andvänt boken» (Ganska stor)
- Basuppgifterna mycket bra, ledningar till uppgifter på internet också bra (tror dock att många inte känner till att de finns, kanske kunde de annonseras mer?). Det var svårt att lösa en uppgift man kört fast med genom att läsa i boken. » (Ganska stor)
- Tentor, basuppgifter och MMJapp. boken har knappt använts.» (Ganska stor)
- Tycker att kurslitteraturen kändes väligt aktuell under hela kursen. Dessutom tycker jag den var enkel att hänga med i.» (Ganska stor)
- Bra bok, lagom med formler och bra duggor» (Ganska stor)
- Bäst var basuppgifterna till varje kapitel!» (Ganska stor)
- Väldigt bra med basuppgifter!» (Mycket stor)
- Det bör finnas fler lösningar till uppgifter i boken.» (Mycket stor)
- Mycket bra skriven, uppgifterna en aning svåra.» (Mycket stor)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

98 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»37 37%
Mycket bra»60 61%

Genomsnitt: 3.6

- Önskade att basuppgifterna samt läsningarna kunde läggas ut tidigare.» (Ganska bra)
- Vore bra att lägga upp alla basuppg. med lösn. direkt istället för att man måste springa och skriva ut flera gånger i veckan för att vara ikapp. » (Ganska bra)
- Om övningsledarna ändå gör ganska snygga anteckningar även till de tal de hinner med hadevarit bra om dessa också laddats upp. » (Mycket bra)
- Basuppgifterna var mycket bra träning!» (Mycket bra)
- Jättebra system med basuppgifter som lades ut på kurshemsidan efterhand.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

98 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»59 60%
Hög»34 34%
För hög»5 5%

Genomsnitt: 3.44

- Har endast skrivit duggorna. » (?)
- Som sagt... jag läste om kursen tillsammans med två andra, så jag prioriterade inte mekaniken så högt.» (Lagom)
- Egentligen hade det varit kul med en konsturuktionsuppgift men då hade kanske arbetsbelastningen varit för hög» (Lagom)
- Hög vilket är bra. Tungt att hamna efter dock...» (Hög)
- varierade ibland hade man inget att göra ibland jätte mycket... men mest för mycket på en gång.» (Hög)
- Väldigt mycket uppgifter,och dessa tog lång tid.» (Hög)
- som den är på chalmers :)» (Hög)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

99 svarande

Mycket dåliga»4 4%
Ganska dåliga»8 8%
Ganska bra»41 41%
Mycket bra»25 25%
Har ej sökt hjälp»21 21%

Genomsnitt: 3.51

- En annorlunda utformad övning och räknestuga hade varit bättre. se ovan.» (Mycket dåliga)
- Fler räknestugor!» (Ganska dåliga)
- Önskvärt: 2 räknestugor istället för en innan tentamen. Ofta blir det långsam kö på räknestugorna och man hinner inte alltid ställa sin fråga. » (Ganska bra)
- Jag hade velat ha lite fler räknestugor» (Ganska bra)
- Det hade kunnat finnas lite fler räknestugor!» (Ganska bra)
- Fler räknestugor skulle vara bra» (Ganska bra)
- Hade önskat att övningledare var mer tillgänglig veckan innan och under tenta veckan» (Ganska bra)
- För få räknestugor.» (Ganska bra)
- Mycket bra hjälp från föreläsaren!» (Mycket bra)

16. V-studenter: Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

73 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»29 39%
Hög»30 41%
För hög»12 16%

Genomsnitt: 3.71

- Har endast skrivit duggorna. » (?)
- Kan ej svara då jag inte går i V1 utan i Vx» (?)
- Inte så jättehög iaf. Relativt låg arbetsbelastning om jag får vara ärlig.» (Lagom)
- Vissa perioder av hög belastning, men inte relaterat till mekaniken.» (Lagom)
- Det blev en period på man inte pluggade så mycket mekanik, blev att man glömde av lite under geologiresan och valborgs ledigheterna.» (Hög)
- teknisk geologi var otroligt påfrestande» (För hög)

17. AT-studenter: Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

24 svarande

för låg»0 0%
låg»1 4%
lagom»7 29%
hög»16 66%

Genomsnitt: 3.62

- Kändes hög men det berodde främst på att det var sista kursen innan sommaren. Belastningen var egentligen lagom tror jag.» (lagom)
- Hög arbetsbelastning mest beroende på arkitekturprojektet, ej mekanikkursen.» (hög)
- Vissa veckor var arbetsbelastningen mycket hög, men i övrigt lagom» (hög)
- Speciellt när vi hade projekt i andra kurser. Då hamlade man efter och lyckades knappt ligga i sync med vad övningsledaren gjorde» (hög)
- Beroende på andra kurser än mekaniken.» (hög)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dugga systemet»
- Duggorna»
- Duggorna och övningarna»
- Nya poängsystemet på tenta och duggor. Basuppgiferna. »
- Geomgångar på övningarna»
- duggorna, räkneövningar»
- Många visade exempel på tavla, tillgången till tentor, både via kurshemsidan och vtek.»
- Basuppgifterna och upplägget på tentan med basuppgifter för ett godkänt betyg och lite svårare uppgifter för högre betyg. Litteratur och föreläsare har fungerat väligt bra. Tycker även att övningarna var bra där man fick lösningsgångar för många bra uppgifter.»
- basuppgifterna som per-åke lade ut till varje kapitel»
- Per-Åke Jansson, den bästa lärare jag haft under hela min skoltid»
- räknestugorna»
- -Strukturen och upplägget på kursen, föredömligt välstrukturerat och välordnat (schema, kursmoment, föreläsningar osv). -Systemet med basuppgifter som enkelt och tydligt visar vad man ska kunna.»
- Upplägget med föreläsningar, övningar och räkneövningar. Tentamen till viss del.»
- Bra övningar då man får reda på hur man ska lösa olika typer av uppgifter, men det kanske kan finnas lite mer tid för att ställa frågor man har på hemuppgifter.»
- examinationssättet»
- Ränkestugorna med lärare»
- systemet med basuppgifter»
- Basuppgifterna, de grundläggande föreläsningarna - som för övrigt var riktigt bra och lätta att följa. Det märks att det finns stor tanke på pedagogik till skillnad från många andra föreläsare/kurser på chalmers. Bra blandning på uppgifter under övning, både "lätta" och lite svårare. Kursboken, som hade ett bra upplägg.»
- SI»
- Bra nivå på föreläsningarna!»
- Bra föreläsningar och övningar, forstsätt med samma upplägg.»
- övningstillfällena»
- genomgångar på övningarna»
- Att man har basuppgifter första delen av tentan som man måste klara en viss del av att få godkänt.»
- Gott om tid till tentan ,)»
- övningar och räknestuga»
- många övningar och räknestugor»
- Föreläsningarna, och Per-Åke !»
- Basuppgifterna»
- samma "pålästa" och väl förberädda föreläsningar. »
- Basuppgifterna på studieportalen»
- SI, övningar etc.»
- Den nya typen av tenta är otroligt mycket bättre än förra årets upplägg som var helt värdelöst.»
- Ge tal på tentan där man kan visa vad man kan... se kommentar ovan!!»
- Basuppgifter med lösningar var väldigt bra. »
- Räkneövningarna i mindre grupper är suveräna!»
- basuppgifterna!»
- strukturen föreläsning + räkneövning där en lärare går igenom de som föreläsningen handlade om.»
- övnings tillfällena, men med chanser att få räkna med lärare som i de andra kurserna. Annars kan man lika väl shemalägga fyra timmar med föreläsning»
- Kursupplägget med tydlig information om vad som skall göras »
- Basuppgifter, räknestugor»
- Per Åke»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vettigare tenta»
- Tenta-systemet. Det är riktigt krångligt att sätta sig in i hur det fungerar. Tentamens sista tre uppgifter var mer komplexa än de vi tidigare har sett på övningarna samt i de gamla tentorna. Det var svårt att förbereda sig av den anledningen.»
- De höga gränserna på tentan, föreläsarens attityd.»
- Föreläsarens envishet och "jag-har-alltid-rätt"- attityd! Dock har den förbättras lite sen föregående år. Keep up the good work Per-Åke :)»
- En mer rälnestuga i slutet. I alla fall för oss på AT så lägger vi stor del av arbetsbördan de sista två veckorna och ett frågetillfälle till hade gjort stor skillnad.»
- Mer tillfällen att få hjälp med frågor.»
- Fler räknestugor i tentaveckan»
- Mer verklighetsanknytning. Många av uppgifterna fungerar inte i verkligheten och en del av de duktigare studenterna förstår inte hur det i verkligheten fungerar.»
- Föreläsningarna bör innehålla fler konkreta exempel, och mer övningstid med tillgång till lärare bör finnas. »
- Inget speciellt som jag kommer på.»
- Inget egentligen, det var en väldigt bra och intressant kurs. Kanske skulle kunna öka svårighetsgraden lite»
- vet inte»
- Mer beräkning på ingenjörsproblem»
- Något färre räkneövningar till förmån för fler räknestugor, eller ibland en kombination av dessa?»
- Någon mer basuppgift och lite "snällare" rättning. Har man en uppgift till så förhörs grundena på kursen bättre och det är väl just det som basuppgifterna är till för, att förhöra studenten på det grundläggande. Ev att man fick välja del på tenta antigen med fler basuppgifter eller med svårare uppgifter för högre betyg.»
- Mer räknesatugor och mindre övningar. Övningarna har varit som en repris på föreläsningen och inte gett mycket alls.»
- Ev lite fler räknestugor. Kan förstå om det är svårt med tanke på V´,s fullspäckade schema men åtminstonde jag tycker de är viktiga! »
- En mindre räkneövningsuppgift då vi sällan hann klart alla.»
- Räkna själv på räkneövningarna, kanske 50-50. Bättre spridning på duggorna, båda två kom väldigt tidigt.»
- Tentamen bedömning. Det är för alldeles för hög gräns för att få 3:a då du måste ha rätt på 4 av 5 uppgifter. Sen anser jag att gränsen mellan 3 och 4 är för låg. Betyggränserna bör ändras!»
- 3 st duggor då de sista kapitlen som gicks igenom var svårmotiverade att läsas in»
- inte ha tre övermänskligt svåra uppgifter som sista uppgifter på tentan.»
- Övningarna tycker inte jag bara ska handla om lärarvalda uppgifter utan problem som flera har. En mer organiserad räknestuga.»
- mer basuppgifter »
- Fler räknestugor»
- Om man kunde lägga uppövningstillfällen på olika nivåer, att en övnmingsledare håller sig helt till basuppgifter och enkla uppgifter i boken medans dem andra kanske tar upp svårare uppgifter för de elever som har det enklare för mekanik.»
- Upplägget på tentamen. Visst, behåll systemet med basuppgifter, men de måste verkligen ligga på en basnivå och man måste tillåtas ha fel. Sedan tycker jag som sagt att det ska finnas lösningar till uppgifterna i boken.»
- Samma som ovan!»
- Upplägget på tentan. Det känns orimligt att det ska kunna skilja ett poäng mellan 5a och underkänt. »
- Men när ska det hända något med Mat. stat. kursen där hela V-årskurser inte väljer att gå på föreläsningar för de är så enormt dåliga. Ni vet att det varit så i flera år men kursen är kvar. Tyvcker det är svagt att inte ändra på det. Det är nog mindre än 5% som lär sig någonting. Det enda som händer är att så gott som alla lägger fem dagar på typtal på gamla tentor utan att förstå någonting. Är det så det ska vara? »
- Lite längre tid mellan de två duggorna. Det gick lite snabbt den veckan emellan och det var svårt att hinna sätta sig in i allt det nya till dugga 2»
- Mer tid för att fråga, typ räknestugor...»
- Tentan borde varit på samma nivå som övningstentorna, de var på lagom svår nivå medan tentan låg på en helt annan!»
- Fler räknestugor!!!»
- se ovan, mera lektions tid med räkning med lärare till hands.»
- Upplägget för tentan bör diskuteras»
- Mer räknestugor istället för övningar. Tungt att sitta och lyssna i 4 timmar i sträck!»


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Bra i sin helhet, intressant kurs»
- Tentan var mycket svårare än jag väntat mig. Den liknade inte övningstentorna.. »
- Räknetuga under tentaveckan var en jättebra idé, men det var få lärare. Gärna som en vanilig räknestuga med 3 lärare och gärna fler räknestugor just under tentaveckan/strax innan tentan.»
- Ha en trevlig sommar ses till hösten»
- En givande och intressant kurs.»
- Mekaniken har varit en välstrukturerad kurs från början till slut, där man hela tiden har varit medveten om vad som förväntas av eleven.»
- I flera avseenden ett föredöme för andra kurser.»
- Arbetsmiljön i salarna i VV och VÖ är stundtals mycket usel. Luften är alldeles för dålig och det är för varmt. Verkar som inte ventilationen har fungerat alls i salarna . Generellt tycker jag att det är för varmt i Chalmers salar. »
- kursen var överlag helt ok.»
- Hårt rättande men det upplevs bara som jobbigt eftersom inte andra kurser har samma krav. Krav är bra!»
- Per-Åke var mycket bra som lärare!»
- Då jag läser om kursen har jag endast gjort duggorna, ej deltagit på några föreläsningar eller gjort tentan då den krockade med min ordinarie tenta. »
- Synd att jag kände mig grym på mekanik.. men satt mest på tentan å var sur för att jag inte fick visa vad jag kunde. Var tog tröghetsmomentet vägen???»
- Mat. stat kan säkert innehålla bra saker för en V-student men med dagens upplägg kunde kursen ersättas med något som man lär sig av eller ändras helt. Ber om ursäkt om jag skrev detta på mekanikens utvärdering.»
- Bästa upplägget på kurs hitils. »


Kursutvärderingssystem från