ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sjötransporteknik, tankfartyg, LNC086

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

8 svarande

Högst 5 timmar»4 50%
Cirka 10 timmar»4 50%
Cirka 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»0 0%

Genomsnitt: 1.5

- Sprider man ut arbetsinsatsen på alla veckor under läsperioden har det blivit cirka 10 timmar per vecka. » (Cirka 10 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 12%
100%»7 87%

Genomsnitt: 4.87


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 37%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 2.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.33

- Målen är rimliga i oljedelen av kursen, men för högt ställda i kemdelen» (Ja, målen verkar rimliga)
- kemkursen ska motsvara 1,5 hp, varför är det den största delen av en 7,5 hp kurs?» (Nej, målen är för högt ställda)
- kem delen har alldeläs för få poäng för innehållet. tank delen är rimlig.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 50%

Genomsnitt: 3.5

- Har ännu inte gjort kemtentan» (Ja, i hög grad)
- Har endast examinerats i tankdelen hittills och har kem-tentan kvar. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»5 62%

Genomsnitt: 3.62

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»2 25%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.5

- Kemböckerna var så fruktansvärt dyra! Hade verkligen inte behövts! För en poäng ska inte kosta 750 spänn!» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»2 25%
Ganska dåligt»2 25%
Ganska bra»4 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.25

- det har inte delats ut nåt matrial där» (Mycket dåligt)
- Men Hans har varit en kanon lärare med material och har ställt upp i alla väder! En extremt pedagogisk och sympatisk människa! Skulle finnas fler sådana! Den bästa läraren vi haft! Har förklarat på ett sätt så man blivit intresserad!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.75

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 12%
Mycket bra»7 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 87%
Hög»1 12%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

- Dock så var omfattningen på Kem-delen alldeles för stor för 1 poäng!» (Lagom)
- Lagom i tankdelen, för hög i kemdelen» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 25%
Lagom»4 50%
Hög»2 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 12%
Godkänt»4 50%
Gott»3 37%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- kem delen var lite rörig ibland, inte alltid så pedgogiskt upplagd som den kunde vara. tank delen fungerade bätre.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- tankdelen »
- Mycket bra att hyra in Hans som lärare, väldigt duktig!»
- LÄRAREN om ni inte fattat det ännu! Ge honom högre lön! :)»
- Hans Filipsson som lärare i tanklastningsdelen. Mycket bra lärare. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- kemdelen samt poäng antalet som hör till den.»
- Att Björn Bergström inte får ha kemkursen. Och att man antingen ger fler poäng för den kursen eller minskar kursens omfattning.»
- Kem-Delen har alldeles för dyr kursliteratur till det vi lär oss. Att betala över 700Kr för ett poäng är befängt. Sedan att BB inte ens lyckats få fram nya IBC-koden och uppdaterat sina böcker trots att den nya koden kom ut 2004 är ett skämt. Nej skärpning med det här, det är ingen ordning och standard på den här kursen. Och jag har ingen aning om vad vi lärt oss och vad vi ska använda det till. Ännu en lära sig slå i böcker kurs utan innehåll. »
- Omfattningen på Kem-delen. Alldeles för mycket för 1 poäng!»
- Kemuppgifterna och deras pris. Har mer i kem (pris och arbetsbelastning) för bara 1 poäng än vad vi har med resten ihop!»
- Poängsumman på Kem-delen. Med tanke på arbetsbelastningen i kem-delen så var den kursen värd betydligt mer än i Hp. »
- Björn Bergström måste tas i örat för att börja respektera systemet med högskolepoäng, både när det gäller tidsåtgång och kostnaden för kurslitteratur»

16. Övriga kommentarer

- det är väldigt svårt att göra en rättvis kursutvädering, när en kurs består av oliks delar, som har olika lärare. det borde vara en utvärdering för varje del.»
- Bra kurs med bra lärare. »


Kursutvärderingssystem från