ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lastteknik, allmän del, LNC083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-25 - 2008-06-09
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Kerstin Lahrin Ringnér»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar PER VECKA har du arbetat med kursen?

16 svarande

Högst 5 timmar»9 56%
Cirka 10 timmar»2 12%
Cirka 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»0 0%
25 timmar eller mer»1 6%

Genomsnitt: 1.87

- Har inte haft något kursmaterial att läsa...» (Högst 5 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»1 6%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»15 93%

Genomsnitt: 4.81


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 31%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 18%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 43%

Genomsnitt: 2.75

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 14%
Ja, målen verkar rimliga»12 85%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Har fortfarande ingen riktig uppfattning om vad vi ska kunna» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»8 53%
Vet ej/har inte examinerats än»5 33%

Genomsnitt: 3.2


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»3 18%
Mycket stor»10 62%

Genomsnitt: 3.43

- viktig med tanke på avsaknaden av litteratur» (Mycket stor)
- Hans har varit mycket pedagogisk och duktig att lära ut lastteknik.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»7 43%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»2 12%

Genomsnitt: 2.56

- Använde oss ej av så mycket kurslitteratur.» (Ganska liten)
- bra att man fick presentationerna utskickade på mail. saknar dock bok/häfte som beskriver mer/bättre och inte bara punktform som är bra om man redan kan ämnet men inte just när det är någoting nytt, behövs mer beskrivande/förklarande litteratur» (Ganska stor)
- Att skicka ut presentationerna var bra.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»10 62%
Mycket bra»6 37%

Genomsnitt: 3.37

- bra att avsaknaden av webbsida ersattes av mailutskick.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 31%
Mycket bra»10 62%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.75

- Fick verkligen hjälp när man behövde, oavsett om det var under eller utanför lektionstid!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»11 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»1 6%
Lagom»12 75%
Hög»1 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.75

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»2 12%
Låg»2 12%
Lagom»8 50%
Hög»3 18%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 2.93


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»2 12%
Gott»5 31%
Mycket gott»6 37%

Genomsnitt: 3.87

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- varva verklighets exempel med teorin, hjälpen man fick när det behövdes!»
- Hans har varit en bra lärare med intressanta föreläsningar.»
- Antal lektionstillfällen»
- Högre tempo»
- Hans Filipsson, mycket bra föreläsare»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer/bättre kurslitteratur»
- Gör inlämningsupppgifter tidigare, se till att alla värden som behövs finnns tillgängliga och lämna sedan ut uppgiften.»
- Lite gästföreläsningar kanske, branschfolk som kan berätta om lastning av just deras typ av ftg osv... Studiebesök?»
- Kortare lektioner men samma antal timmar»
- Mer struktion på kursen, tydligare uppdelning och mål. Gärna ett kompendium med sånt vi skall kunna.»
- fler instuderingsfrågor»

16. Övriga kommentarer

- Kursen kan läsas mer intensivt och sedan tentas, de olika inlämningsuppgifterna var mycket dåligt förberedda och sidor fattades i Trim och stabilitetsboken, inför uppgiften gavs dåliga förutsättningar. »
- Hans F är en bra och duktig lärare.»
- Grattis Chalmers, här har ni dom bästa lärarna, Hans och Thomas(annat än dom bittra och misslyckade sjökaptenerna i källaren)»
- Skönt med en lärare (Hans Filipsson) som har båda fötterna på jorden, färsk anknytning till verkligheten och som vet vad saker och ting handlar om.»


Kursutvärderingssystem från